Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 159 din 14 mai 1984

pentru modificarea si completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 40 din 16 mai 1984


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta se modifica si se completeaza, avind urmatorul cuprins:

                              DECRET
privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta

    CAP. 1
    Drepturi si obligatii ale cetatenilor romani angajati in strainatate

    SECTIUNEA I
    Dispozitii generale
    Art. 1
    Ministerele, celelalte organe centrale, Institutul roman de consulting "Romconsult", intreprinderile de comert exterior si alte unitati autorizate de la care provin cetatenii romani angajati la organizatii internationale, la societati mixte de productie, de desfacere, bancare sau de alta natura, la institutii, organizatii sau alti parteneri din strainatate, pentru desfasurarea unor activitati tehnice, stiintifice, didactice, sanitare, juridice, economice, culturale, artistice, sportive si alte activitati, in baza unor acorduri incheiate intre statul roman si alte state sau a intelegerilor si contractelor intre organizatii ale Republicii Socialiste Romania cu organizatii sau alti parteneri din strainatate, vor lua masuri ca actiunile privind trimiterile de specialisti in strainatate sa se realizeze in conditii de eficienta economica ridicata.
    In scopul aratat, se va urmari ca, prin intelegerile ce se incheie cu partenerii externi, sa se asigure:
    a) tarife sau retributii corespunzatoare, indemnizatii pentru membrii de familie, precum si alte drepturi la nivelul practicii internationale in materie de angajari de specialisti straini;
    b) sporuri uzuale pentru conditii deosebite de clima, de munca si munca prestata suplimentar, dupa caz;
    c) locuinta dotata corespunzator functiei, raspunderii si atributiilor, precum si transportul zilnic, gratuit, de la si pina la locul de munca;
    d) transport gratuit pentru specialisti, membrii lor de familie si bagajele personale, atit la plecarea la post, cit si la inapoierea de la post, precum si pentru efectuarea concediului de odihna in tara;
    e) concedii de odihna si refacere platite, drepturi de asigurari sociale, precum si asistenta medicala gratuita pentru specialisti si membrii lor de familie;
    f) indemnizatii sau prime cu prilejul prezentarii la post, precum si la inapoierea definitiva in tara;
    g) plata integrala, in devize convertibile sau la nivelul maxim prevazut de legislatia tarilor respective, a tarifelor convenite, precum si transferul in Republica Socialista Romania, in devize convertibile, al sumelor in valuta cuvenite unitatilor trimitatoare si al economiilor realizate de catre specialisti;
    h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului tarifelor, retributiilor si a celorlalte drepturi banesti, in functie de evolutia cursurilor valutare, de modificarile intervenite in nivelul salariilor si preturilor pe plan local si altele asemenea;
    i) suportarea de catre partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul in strainatate, aducerea in tara a celor decedati, precum si acordarea de despagubiri in caz de accident, pentru specialisti si membrii lor de familie.

    SECTIUNEA a II-a
    Drepturile si obligatiile cetatenilor romani trimisi in strainatate pentru a lucra ca angajati la organizatii internationale
    Art. 2
    Ministerele si celelalte organe centrale nu vor suporta, pentru cetatenii romani angajati in strainatate in conditiile art. 1, nici un fel de cheltuieli in lei sau in valuta, acestia fiind obligati ca din veniturile realizate sa-si asigure intretinerea familiilor si acoperirea celorlalte obligatii din tara.
    Unitatile socialiste de la care provin specialistii angajati in strainatate sint obligate sa asigure, in termen de 30 de zile de la data revenirii lor in tara, locuri de munca corespunzatoare pregatirii acestora.
    Perioada lucrata in strainatate se ia in calcul la stabilirea vechimii neintrerupte in munca, in aceeasi unitate, precum si ca vechime in functie si in specialitate.
    De drepturile prevazute la alin. 2 si 3 beneficiaza si persoana care isi urmeaza sotul angajat in strainatate, daca se incadreaza in munca in termen de 90 de zile de la intoarcerea definitiva in tara.
    Art. 3
    Cetatenii romani angajati la organizatii internationale cu sediul in strainatate sint obligati ca, din veniturile nete realizate in valuta pentru munca prestata, sa transfere, lunar, in tara, o cota calculata in dolari S.U.A., cu titlu de contributie la fondul pentru pregatirea si perfectionarea personalului necesar activitatii de cooperare internationala, potrivit anexei nr. 1*) lit. A. Din suma in valuta ramasa dupa scaderea acestei contributii, o parte se transfera in tara, contra plata in lei, in vederea asigurarii cheltuielilor de intretinere a familiei si a altor obligatii, potrivit anexei nr. 1 lit. B.
    Venitul net asupra caruia se calculeaza sumele reprezentind obligatia de transfer se determina prin scaderea din venitul brut, realizat in valuta pentru munca prestata, a impozitelor, taxelor, retinerilor pentru fondul de pensii, asigurari sociale si medicale, cheltuielilor reprezentind chiria si intretinerea locuintei din strainatate si a indemnizatiei de instalare. De asemenea, se scad din venitul brut realizat indemnizatiile pentru sotie si copii, in cuantumul acordat potrivit normelor tarii sau organizatiei internationale, ori convenit prin contract, dar nu mai mult de 70 $ lunar pentru sotie si 50 $ lunar pentru fiecare copil aflat in intretinere.
    In situatia in care cetatenii romani angajati in strainatate, in conditiile art. 1, primesc indemnizatii de instalare, sumele in valuta supuse obligatiei de transfer prevazute la alin. 1 se datoreaza dupa o luna de la data inceperii activitatii.
    Angajatii care nu primesc indemnizatii de instalare sint scutiti de obligatia de transfer timp de 2 luni de la data inceperii activitatii.
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 4
    In cazul in care nevoile de cheltuieli in tara depasesc echivalentul in lei al sumelor in valuta prevazute in acest scop, angajatii sint obligati sa transfere suplimentar valuta necesara pentru care vor primi contravaloarea in lei.
    Art. 5
    Cetatenii romani angajati in strainatate sint obligati sa declare la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Republicii Socialiste Romania, in termen de 30 de zile de la data incasarii, veniturile realizate in valuta, pentru munca prestata, inclusiv gratificatii, sporuri, indemnizatii si orice alte venituri in valuta, precum si retinerile, contributiile si cheltuielile prevazute la art. 3, si sa anexeze la declaratie actele doveditoare privind aceste venituri, retineri, contributii si cheltuieli.
    Actele doveditoare se prezinta odata cu prima declaratie si ori de cite ori intervin modificari in nivelul veniturilor, retinerilor, contributiilor sau cheltuielilor avute in vedere la determinarea venitului net.
    Pentru cazurile in care nu se pot obtine acte doveditoare, cheltuielile efectuate se considera justificate pe baza de declaratie scrisa, data pe proprie raspundere de catre persoanele respective.
    In termen de 30 de zile de la data incasarii veniturilor in valuta se depun la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare sumele care se transfera.
    Termenele prevazute la alineatele precedente pot fi prelungite cu pina la 30 de zile, in cazul angajatilor care realizeaza o parte din venituri pe teritoriul altei tari decit cea in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 6
    Calculul si urmarirea incasarii sumelor supuse obligatiei de transfer se fac de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Socialiste Romania din tarile respective. Sumele incasate se comunica trimestrial ministerelor de care apartine personalul trimis in strainatate, precum si Ministerului Finantelor.
    Sumele supuse obligatiei de transfer ale cetatenilor romani angajati la organizatii internationale, remunerati partial in devize convertibile si partial in alte valute, se stabilesc prin transformarea in dolari S.U.A. a venitului net la cursul oficial corespunzator. Transferul se face cu prioritate in devize convertibile.
    Art. 7
    Angajatii romani sint obligati sa transfere in tara, la bugetul asigurarilor sociale de stat, sumele in valuta reprezentind contributiile la fondul de pensii, restituite de catre organizatiile la care au lucrat, in vederea calcularii, potrivit legii, a vechimii in munca la pensie.
    In cazul in care, in conformitate cu legislatia locala sau statutul organizatiilor, nu li se retin sau nu li se restituie astfel de sume, angajatii romani sint obligati sa transfere lunar, in tara, contributia de asigurari sociale de stat in valuta. Echivalentul acestei contributii, in cuantum de 10% din venitul net, se scade din suma in valuta supusa obligatiei de transfer prevazuta in anexa nr. 1 lit. A.
    Art. 8
    Dispozitiile art. 2 alin. 1 si ale art. 3, 4, 5, 6 si 7 nu se aplica cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea in tarile socialiste.

    SECTIUNEA a III-a
    Drepturile si obligatiile cetatenilor romani trimisi in strainatate pentru a lucra ca angajati la societatile mixte
    Art. 9
    Cetatenii romani angajati la societatile mixte cu sediul in strainatate sint obligati ca, din veniturile nete realizate in valuta pentru munca prestata, sa transfere, lunar, in tara, o cota calculata in dolari S.U.A., cu titlu de contributie la fondul pentru pregatirea si perfectionarea personalului necesar activitatii de cooperare internationala, potrivit anexei nr. 2*) lit. A.
    Din suma in valuta ramasa dupa scaderea acestei contributii, o parte se transfera in tara, contra plata in lei, in vederea asigurarii cheltuielilor de intretinere a familiei si a altor obligatii, potrivit anexei nr. 2 lit. B.
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 10
    Dispozitiile art. 2, art. 3 alin. 2, 3 si 4, art. 4, 5, 6 si 7 se aplica si cetatenilor romani angajati la societatile mixte cu sediul in strainatate.
    Art. 11
    Dispozitiile art. 2 alin. 1 si ale art. 3, 4, 5, 6 si 7 nu se aplica cetatenilor romani angajati la societatile mixte cu sediul in tarile socialiste.

    SECTIUNEA a IV-a
    Drepturile si obligatiile specialistilor romani trimisi in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari
    Art. 12
    Ministerele si celelalte organe centrale, Institutul roman de consulting "Romconsult", intreprinderile de comert exterior sau alte unitati autorizate, denumite, in continuare, unitati trimitatoare, organizeaza, in conditiile prevazute de prezentul decret, actiunile privind trimiterea de specialisti in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari de proiecte, masini, instalatii, utilaje si lucrari de constructii-montaj, in domeniile tehnic, stiintific, didactic, sanitar, juridic, economic, cultural, artistic, sportiv si altele asemenea, denumita, in continuare, asistenta de specialitate.
    Actiunile privind trimiterile de specialisti in strainatate se aproba de catre organele competente, potrivit legii.
    Art. 13
    Trimiterile de specialisti in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate se fac pe baza de contracte colective ori alte intelegeri incheiate cu partenerii externi de catre Institutul roman de consulting "Romconsult" sau de alte unitati autorizate.
    Recrutarea si selectionarea specialistilor in vederea trimiterii lor in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate se fac de catre ministere si celelalte organe centrale.
    Unitatile trimitatoare vor urmari antrenarea in astfel de activitati a specialistilor pensionari.
    Evidenta trimiterilor de specialisti in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate, precum si a conditiilor si facilitatilor ce li se acorda, se tine de catre Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.
    Art. 14
    Pe timpul cit lucreaza in strainatate, specialistii se considera detasati la unitatile trimitatoare.
    Unitatile trimitatoare vor comunica unitatilor din tara de la care provin specialistii, cu cel putin 30 de zile inainte, data terminarii misiunii lor in strainatate.
    Unitatile trimitatoare, misiunile diplomatice si agentiile economice vor urmari ca sotiile sau sotii care ii insotesc pe specialisti in strainatate sa desfasoare activitati retribuite.
    Art. 15
    Veniturile in valuta ale specialistilor romani trimisi in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate se calculeaza, pe categorii de profesii si specialitati, in raport cu tarifele convenite de catre unitatile trimitatoare cu partenerii externi. Nivelul minim al acestor tarife este prevazut in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 16
    Dispozitiile art. 3 alin. 2, art. 4 si art. 6 alin. 2 se aplica si specialistilor romani trimisi in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate.
    Calculul sumelor supuse obligatiei de transfer cu titlu de contributie la fondul pentru pregatirea si perfectionarea personalului necesar activitatii de cooperare internationala, precum si al sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a familiei si a altor obligatii in tara, se fac potrivit prevederilor anexei nr. 2 lit. A si B.
    Art. 17
    Specialistii romani trimisi in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    A. In tara:
    a) contravaloarea in lei a sumelor in valuta transferate in tara, in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere a familiei si a altor obligatii;
    b) alocatia de stat pentru copii, potrivit legii.
    B. In strainatate:
    - suma in valuta calculata in raport de venitul lunar net in valuta, conform anexei nr. 2.
    Art. 18
    Dupa incheierea activitatii in strainatate si reintoarcerea lor la locurile de munca din tara, specialistii romani trimisi in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate beneficiaza de retributii in lei, inclusiv de majorarile generale ale retributiei tarifare din ramura din care provin, precum si de trecerea, in conditiile legii, intr-o transa superioara de vechime neintrerupta in aceeasi unitate.
    Art. 19
    In perioada concediului de odihna, specialistii romani beneficiaza de drepturi in lei, calculate potrivit legii, pe baza retributiei medii realizate in ultimele 12 luni premergatoare plecarii in strainatate.
    Pe timpul cit specialistii se afla in incapacitate temporara de munca, din cauza de boala sau accident, precum si in caz de carantina, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) sumele in valuta si in lei, in conditiile stabilite prin prezentul decret, daca in perioada respectiva se afla in strainatate;
    b) indemnizatii in lei, calculate in conformitate cu normele legale aplicabile persoanelor incadrate in munca in Republica Socialista Romania, daca, in perioada incapacitatii temporare de munca, specialistii se afla in tara.
    Pe perioada deplasarii in interesul serviciului in interiorul tarii in care isi desfasoara activitatea sau in alta tara straina, specialistii beneficiaza, pe linga drepturile in valuta si in lei prevazute de prezentul decret, si de sumele in valuta primite de la partenerul extern pentru acoperirea cheltuielilor de masa, cazare sau a celorlalte obligatii.
    Art. 20
    Specialistii si membrii lor de familie beneficiaza, pe linga drepturile prevazute mai sus, si de sumele in valuta acordate de catre partenerii externi pentru chirie, dotare, intretinere locuinta, tratament medical, spitalizare si transport international.
    Daca, potrivit contractelor sau intelegerilor incheiate cu partenerii externi, cheltuielile mentionate la alin. 1 revin partii romane, acestea se suporta de catre unitatile trimitatoare, astfel:
    a) chiria, dotarea si intretinerea locuintei, tratamentul medical si spitalizarea in strainatate, precum si costul transportului international pentru specialisti, membrii lor de familie si bagajele personale ale acestora, in conditiile stabilite de lege pentru personalul muncitor trimis la reprezentantele Republicii Socialiste Romania din strainatate, prin asimilare cu acest personal;
    b) in cazul specialistilor care isi desfasoara activitatea in tari cu care Republica Socialista Romania are incheiate acorduri in domeniul asigurarilor sociale si medicale, cheltuielile se suporta in conditiile stabilite prin aceste acorduri.
    Art. 21
    Drepturile in valuta cuvenite specialistilor se acorda tinind seama de valuta in care unitatile trimitatoare incaseaza tarifele de la partenerii externi.
    Daca tarifele cuvenite unitatilor trimitatoare se incaseaza partial in valuta convertibila si partial in moneda locala neconvertibila, drepturile specialistilor se platesc potrivit anexei nr. 2 lit. C alin. 2.
    Art. 22
    Unitatile trimitatoare suporta, din sumele incasate in valuta, impozitele, taxele, asigurarile sociale si alte retineri sau plati prevazute de legislatia locala si platesc specialistilor drepturile in valuta, in cuantumul si in conditiile stabilite de prezentul decret.
    Art. 23
    Sumele in valuta care depasesc nivelul drepturilor cuvenite specialistilor, precum si sumele primite de la partenerii externi sub forma de premii, indemnizatii de repatriere, restituiri de contributii la fondul de asigurari sociale, pensii si altele asemenea, in timpul sau la expirarea perioadei de lucru in strainatate, se depun, in termen de 30 de zile de la data incasarii lor, la misiunile diplomatice, oficiile consulare sau agentiile economice ale Republicii Socialiste Romania din tarile in care specialistii isi desfasoara activitatea sau se transfera in tara, in cadrul aceluiasi termen, in contul unitatilor trimitatoare.
    In cazuri justificate, termenul prevazut la alin. 1 poate fi prelungit pina la 60 de zile de catre seful misiunii diplomatice, oficiului consular sau agentiei economice, dupa caz.
    Daca, potrivit legislatiei din tara in care lucreaza specialistii, sumele mentionate la alin. 1 se acorda dupa plecarea specialistilor de la post, acestia vor declara sumele respective la unitatile trimitatoare, in termen de 30 de zile de la sosirea lor in tara, si se vor ingriji de efectuarea formalitatilor necesare in vederea transferarii sumelor respective in contul unitatilor trimitatoare.
    Art. 24
    Sumele in valuta ce se incaseaza de la partenerii externi pentru munca prestata de catre specialistii care acorda asistenta de specialitate se prevad in planul valutar al unitatii trimitatoare.
    Din sumele in valuta incasate de la partenerii externi, unitatile trimitatoare suporta indemnizatiile si celelalte drepturi in valuta cuvenite specialistilor, in cuantumul si in conditiile stabilite prin prezentul decret.
    Sumele in valuta ramase dupa plata drepturilor specialistilor se utilizeaza sau se valorifica in mod operativ de catre unitatile trimitatoare si ministerele ierarhic superioare, cu sprijinul Bancii Romane de Comert Exterior, Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Ministerului Finantelor si Ministerului Afacerilor Externe.
    Banca Romana de Comert Exterior va deconta in lei, unitatilor trimitatoare, contravaloarea sumelor in valuta transferate in tara, utilizate ori rezultate din valorificarea in strainatate, la cursul efectiv obtinut.
    Art. 25
    Unitatile trimitatoare platesc, la termenele stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare:
    a) sumele in valuta si in lei cuvenite specialistilor, in conditiile prevazute prin prezentul decret;
    b) contributia de asigurari sociale de stat, in cuantum de 15%, calculata in lei potrivit legii, la drepturile realizate de catre specialisti in ultima luna premergatoare plecarii in strainatate; contravaloarea acesteia in valuta, la cursul pentru operatiuni necomerciale, se scade din venitul brut;
    c) contributia de 2% sau 4% pentru pensia suplimentara, calculata, in conditiile prevazute de lege, la drepturile realizate de catre specialisti in ultima luna premergatoare plecarii in strainatate si care se retine din sumele ce li se cuvin, in lei, in tara;
    d) impozitul pe fondul total de retribuire, dupa caz;
    e) cheltuielile efectuate cu selectionarea si pregatirea specialistilor;
    f) adaosul intreprinderilor de comert exterior.
    Sumele in lei ramase dupa efectuarea platilor mentionate la alin. 1 se utilizeaza astfel:
    - in cazul unitatilor trimitatoare economice, se constituie ca beneficiu si urmeaza destinatia prevazuta de lege;
    - in cazul celorlalte unitati trimitatoare, se varsa cu titlu de contributie la fondul pentru pregatirea si perfectionarea personalului necesar activitatii de cooperare internationala.
    Art. 26
    Drepturile prevazute la art. 17 - 19 se acorda si personalului roman trimis ca angajat la parteneri straini pentru specializare sau stagii in productie, urmind ca unitatile trimitatoare sa aplice in mod corespunzator prevederile art. 20 - 25, daca nu s-a convenit altfel in contractul incheiat cu partenerul extern.
    Art. 27
    Drepturile acordate specialistului potrivit art. 17, 18, 19, 20, 22 si 25 din prezentul decret nu pot depasi sumele in valuta incasate de la partenerul extern.
    Art. 28
    Dispozitiile art. 17 - 25 nu se aplica specialistilor romani trimisi in tarile socialiste, prevazute in anexa nr. 4*), pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari.
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    CAP. 2
    Drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri intimplatoare in valuta

    Art. 29
    Cetatenii romani care realizeaza venituri in valuta sub forma de onorarii, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare, din activitatea lor publicistica, stiintifica, culturala, artistica, tehnica, economica, sportiva, medicala, juridica sau de alta natura, sint obligati sa declare aceste venituri in termen de 10 zile de la data inapoierii din strainatate sau de la data incasarii veniturilor in tara, la uniunile, asociatiile, organizatiile sau institutiile prin intermediul carora s-au incheiat contractele cu partenerii externi.
    Veniturile realizate in valuta de cei care nu apartin de nici o uniune, asociatie, organizatie sau institutie si care nu au la baza un contract se declara, in acelasi termen, la Banca Romana de Comert Exterior sau la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 30
    Cetatenii romani mentionati la art. 29 sint obligati sa transfere sau sa depuna, inauntrul termenului prevazut la acelasi articol, o parte din veniturile realizate, potrivit anexei nr. 5*).
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 31
    Venitul asupra caruia se calculeaza partea ce se transfera sau se depune, potrivit art. 30, reprezinta suma ramasa dupa scaderea, pe baza de documente, a cheltuielilor suportate in strainatate de titularii venitului - impozite si taxe, chiria salilor de expozitie, costul transportului in trafic international, comisioane de impresariat potrivit contractelor incheiate si alte cheltuieli specifice strict necesare desfasurarii activitatii, exclusiv cheltuielile de cazare, masa si cele marunte uzuale.
    Partea ce urmeaza a fi transferata sau depusa se calculeaza pe fiecare actiune sau contract. Daca suma prevazuta pe fiecare actiune sau contract este cuvenita pentru o perioada mai mare de 30 de zile, calculul se face pe baza venitului mediu lunar realizat.
    Art. 32
    Cetatenii romani care realizeaza venituri in valuta in conditiile prevazute la art. 29 sint obligati sa plateasca uniunilor, asociatiilor ori altor organizatii sau institutii prin intermediul carora s-au incheiat contractele un comision in valuta de 5 - 15% pentru serviciile prestate. Comisionul se calculeaza asupra venitului net, determinat potrivit art. 31, diminuat cu suma transferata sau depusa cu titlu de contributie la fondul pentru pregatirea si perfectionarea personalului necesar activitatii de cooperare internationala. Nivelul comisioanelor, pe categorii de venituri, se stabileste, in limitele de mai sus, de catre ministerele sau alte organe centrale care coordoneaza activitatea asociatiilor, organizatiilor sau institutiilor respective, precum si de catre Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste pentru uniunile de creatie, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 33
    Organizatiile socialiste prevazute la art. 32 pot sa acorde, din fondurile create din incasari de comisioane, sume in valuta cu titlu de imprumut, pentru acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor necesitate de deplasarea in strainatate a celor de la care se incaseaza astfel de comisioane. Imprumutul se acorda in limitele si conditiile stabilite de organizatiile socialiste de resort, cu avizul Ministerului Finantelor, si se retine din orice drepturi in valuta ale celor care il datoreaza.

    CAP. 3
    Drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care dobindesc sume in valuta cu titlu de succesiuni, pensii, donatii si alte drepturi patrimoniale

    Art. 34
    Beneficiarii de sume in valuta provenite din succesiuni si alte drepturi patrimoniale din strainatate pot sa utilizeze pentru plati in valuta o cota de pina la 15% din sumele primite, iar beneficiarii de sume cu titlu de pensii, donatii sau ajutoare pot sa utilizeze, in acelasi scop, o cota de pina la 30% din sumele primite in valuta.
    Pentru diferentele in valuta primesc contravaloarea in lei la cursurile de schimb in vigoare.
    Art. 35
    Sumele in valuta aferente cotelor prevazute la art. 34 pot fi utilizate in tara, pentru cumparari sau construiri de locuinte, cumparari de autoturisme si alte marfuri, pentru prestari de servicii, care au preturi ori tarife stabilite in valuta, precum si pentru plati de taxe vamale. In strainatate sumele in valuta pot fi utilizate in conditiile si cu respectarea prevederile legale.
    In cazul in care sumele in valuta se folosesc pentru cumpararea sau construirea de locuinte in tara ori pentru cumpararea de autoturisme din productia interna, cotele utilizabile in valuta pot fi majorate de catre Ministerul Finantelor pina la nivelul pretului in valuta al bunurilor respective.
    Art. 36
    Sumele in valuta primite cu titlu de donatii sau ajutoare pot fi folosite integral in tara de catre beneficiari, daca s-a precizat in mod expres de catre trimitator utilizarea lor pentru: cumparari sau construiri de locuinte, cumparari de autoturisme si alte marfuri, pentru prestari de servicii, care au preturi ori tarife stabilite in valuta, precum si pentru plati de taxe vamale.
    In cazul in care sumele in valuta primite cu titlu de donatii sau ajutoare sint destinate pentru plati privind tratamente medicale in strainatate, procurari de medicamente, efectuarea de studii, specializare sau documentare, achizitionarea de materiale documentare de specialitate, cotizatii la organizatii internationale, cit si pentru calatorii, pot fi utilizate integral pentru astfel de plati, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Sumele pina la 100 $, primite din strainatate, fara precizarea destinatiei, se incadreaza in categoria indicata de beneficiari, pe baza de declaratie, fara a se cere justificarea cu acte a provenientei.

    CAP. 4
    Regimul economiilor in valuta realizate din diverse forme de retribuire a muncii, indemnizatii, diurne sau burse

    Art. 37
    Cetatenii romani avind o insarcinare de stat ori de interes obstesc in strainatate, precum si cei trimisi ca bursieri, care realizeaza economii in valuta din salarii, onorarii, indemnizatii sau alte forme de retribuire a muncii, premii, diurne sau burse, cit si cetatenii romani angajati la organizatii internationale, la societati mixte de productie, de desfacere, bancare si altele asemenea, la institutii sau alti parteneri din strainatate, care realizeaza economii din sumele in valuta ramase la dispozitie in conditiile prezentului decret, pot sa dispuna integral de aceste economii pentru plati in valuta.
    Sumele in valuta economisite si aduse in tara pot fi utilizate pentru construirea sau cumpararea de locuinte, cumpararea de marfuri, inclusiv autoturisme si alte bunuri de folosinta indelungata, sau pentru plata unor servicii care au preturi ori tarife stabilite in valuta. De asemenea, economiile respective pot fi folosite in strainatate, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Sumele economisite in valuta pot fi preschimbate in lei, la cursurile de schimb in vigoare.

    CAP. 5
    Drepturi si obligatii ale cetatenilor romani angajati la organizatii internationale cu sediul in Republica Socialista Romania

    Art. 38
    Cetatenii romani angajati ai organizatiilor internationale cu sediul in Republica Socialista Romania, care au stabilita retributia in valuta, vor primi drepturi in lei la nivelul functiilor asemanatoare din cadrul ministerului sau institutiei cu profil de activitate similar. Diferenta dintre drepturile primite de la organizatia internationala, transformate in lei la cursurile in vigoare, si retributia functiei de asimilare din tara, majorata cu pina la 25%, se varsa, cu titlu de contributie, la fondul pentru pregatirea si perfectionarea personalului necesar activitatii de cooperare internationala.
    Asimilarea se face de catre Ministerul Muncii, la propunerea ministerului sau institutiei respective in profilul careia intra domeniul in care isi desfasoara activitatea angajatul in cauza.
    De asemenea, angajatii pot sa beneficieze, cu avizul Ministerului Finantelor, de o cota de pina la 15% in devize convertibile, calculata asupra drepturilor primite de la organizatiile internationale respective, in masura in care plata acestor drepturi se face partial in devize convertibile. Sumele respective in valuta pot fi folosite potrivit dispozitiilor legale.

    CAP. 6
    Dispozitii comune si finale

    Art. 39
    Sumele in valuta dobindite de catre beneficiarii mentionati in prezentul decret se pastreaza pe teritoriul Republicii Socialiste Romania numai in conturi personale deschise la Banca Romana de Comert Exterior sau la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.
    Modalitatea de deschidere a conturilor personale, efectuarea de plati din aceste conturi, categoriile de valute din care pot efectua plati, precum si modul de echivalare in valuta convertibila a celorlalte valute prevazute in lista de cursuri a Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, cind valuta respectiva este utilizata pentru plati in tara, se stabilesc prin instructiuni ale Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si Bancii Romane de Comert Exterior, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Utilizarea sumelor in valuta se poate face fie in interesul titularilor, fie in interesul membrilor familiilor lor: soti, copii, parintii sotilor.
    Dreptul titularului contului de a utiliza si dispune de sumele in valuta trece, in caz de deces, asupra mostenitorilor.
    Art. 40
    Nedeclararea, nedepunerea sau netransferarea la termenele stabilite a sumelor prevazute la art. 3, 5, 7, 9, 23, 29, 30, 32 si 38 se penalizeaza cu 0,05% pentru fiecare zi de intirziere.
    Actul de constatare si aplicare a penalizarii prevazute la alineatul precedent constituie titlu executoriu. Ministerul Finantelor poate aproba, in cazuri justificate, reduceri sau scutiri de penalizari.
    Art. 41
    Unitatile si organizatiile din care provin cetatenii romani prevazuti la art. 1 vor incheia cu acestia angajamente scrise din care sa rezulte drepturile si obligatiile ce le revin potrivit prezentului decret. Aceste angajamente constituie titlu executoriu.
    Art. 42
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior acorda dobinzi in lei la disponibilitatile din conturile personale in valuta, deschise pe numele cetatenilor romani, posesori de valuta in conditiile prevazute in prezentul decret.
    Nivelul dobinzii este egal cu cel stabilit pentru depunatorii pe librete C.E.C. si se aplica a asupra contravalorii in lei a disponibilitatilor in valuta, calculate pe baza cursului de schimb in vigoare.
    Art. 43
    Persoanele care isi stabilesc domiciliul in Republica Socialista Romania, cu pastrarea sau fara pastrarea cetateniei straine, pot sa-si deschida conturi personale in valuta la banca, in care sa-si pastreze disponibilitatile valutare pe care le au, sa le utilizeze integral pentru plati in valuta in tara si in strainatate sau sa le transforme in lei, la cursul de schimb in vigoare.
    Art. 44
    Se autoriza Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior sa elaboreze norme tehnice cu privire la incasarea sumelor in valuta, plata drepturilor cuvenite specialistilor, gestionarea, evidenta, utilizarea si valorificarea valutei rezultate din aplicarea prezentului decret.
    Art. 45
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 46
    Prezentul decret intra in vigoare la data de 1 februarie 1975.
    Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 785/1969, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2162/1969, art. 2 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1250/1971, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 67/1970, cit si dispozitiile din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 574/1964 privind personalul la care se aplica prevederile prezentului decret.
    Art. 2
    Prevederile prezentului decret intra in vigoare la data de 1 iunie 1984.

                            NICOLAE CEAUSESCU
                              Presedintele
                      Republicii Socialiste RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Decretul 159/1984

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 159 din 1984
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu