Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 157 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri, pentru controlul, indrumarea unitara si coordonarea la nivelul intregii economii a activitatii ministerelor, celorlalte organe centrale si locale in domeniul activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala.
    Art. 2
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, de solutionare operativa, la timp, a problemelor complexe pentru indeplinirea planului de comert exterior si cooperare economica internationala.
    In acest scop, consiliul urmareste buna desfasurare a activitatii de comert exterior, organizarea colaborarii cu tarile socialiste, cu tarile in curs de dezvoltare si cu celelalte tari ale lumii.
    Art. 3
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala actioneaza pentru aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, pentru cresterea permanenta a eficientei financiar-valutare in acest domeniu.
    Art. 4
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala prezinta trimestrial si ori de cate ori este nevoie rapoarte Consiliului de Ministri asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate si face propuneri pentru imbunatatirea continua a acesteia, in concordanta cu cerintele dezvoltarii in perspectiva a economiei nationale

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 5
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala are, in principal, urmatoarele atributii:
    A. Cu privire la dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de export:
    a) controleaza si ia masuri pentru intarirea raspunderii ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, centralelor si intreprinderilor, in vederea acoperirii integrale cu contracte externe si contracte economice interne a sarcinilor de plan, lansarea in fabricatie si executarea cu prioritate a productiei destinate exportului, in conditiile si la termenele convenite cu partenerii straini;
    b) urmareste asigurarea echilibrului balantei comerciale si al balantei de plati externe aprobate, ia masuri in vederea adaptarii productiei la cerintele pietei externe, pentru dimensionarea si asigurarea importului, precum si valorificarea superioara a resurselor din import;
    c) actioneaza pentru realizarea de produse destinate exportului cu performante la nivelul mondial, corespunzatoare cerintelor pietei externe, urmareste infaptuirea prevederilor din programele pentru cresterea nivelului tehnic si calitativ al produselor, modernizarea, reproiectarea si asimilarea in fabricatie de noi tipuri de masini si utilaje de inalta productivitate, cu parametri functionali si economici ridicati;
    d) asigura imbunatatirea continua a cursurilor de revenire si a celorlalti indicatori de eficienta, in care scop ia masuri, impreuna cu organele centrale de sinteza si ministerele economice, pentru realizarea programelor de reducere a costurilor de productie, a consumurilor specifice materiale si energetice, de crestere a productivitatii muncii, imbunatatire a tehnologiilor de fabricatie, folosire cu randament superior a intregului potential tehnic si uman al unitatilor producatoare, precum si pentru obtinerea la export de preturi competitive, imbunatatirea structurii exportului si a conditiilor de prezentare si ambalare a marfurilor;
    e) urmareste realizarea masurilor pentru specializarea intreprinderilor si sectiilor de fabricatie cu productie preponderenta de export si asigurarea cu prioritate a bazei tehnico-materiale necesare realizarii productiei pentru export;
    f) initiaza masuri pentru diversificarea formelor de comercializare, inclusiv sub forma societatilor proprii sau mixte de comercializare, pentru extinderea schimburilor economice externe si asistenta tehnica la produsele exportate si controleaza modul de aplicare a masurilor adoptate si realizarea eficientei stabilite.
    B. Cu privire la dezvoltarea cooperarii economice internationale:
    a) ia masuri pentru dezvoltarea activitatii de cooperare economica internationala prin promovarea exportului de instalatii si obiective economice complexe, executarea de lucrari de constructii-montaj, acordarea de asistenta tehnica, inginerie tehnologica, consultanta si alte activitati asemanatoare, urmarind, pe aceasta baza, acoperirea necesarului de materii prime, materiale si combustibili, potrivit prevederilor de plan;
    b) controleaza activitatea de participare la licitatii internationale si ia masuri in vederea dezvoltarii, pe aceasta baza, a exporturilor romanesti, in special de instalatii si obiective economice complexe;
    c) analizeaza periodic eficienta si stadiul de realizare a actiunilor de cooperare si ia masuri pentru indeplinirea si realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin contractele de cooperare;
    d) analizeaza periodic indeplinirea prevederilor din acorduri, conventii si alte intelegeri comerciale si de cooperare economica internationala, precum si activitatea desfasurata in cadrul diferitelor organisme si organizatii economice internationale, la care participa tara noastra;
    e) controleaza modul in care se asigura pregatirea si desfasurarea lucrarilor comisiilor mixte de comert exterior si cooperare economica internationala si se aduc la indeplinire programele de masuri aprobate.
    C. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala propune Consiliului de Ministri masuri in problemele care constituie obiectul sau de activitate care, dupa aprobare, urmeaza sa fie aduse la indeplinire de catre ministere, celelalte organe centrale si locale, centrale si intreprinderi.
    Art. 7
    Ministerele, celelalte organe centrale sau locale, centralele si intreprinderile sunt obligate sa asigure date, informatii, materiale, studii si analize necesare Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin.
    De asemenea, au obligatia sa asigure specialistii necesari pentru constituirea, de catre consiliul de coordonare, a unor colective de lucru care sa realizeze actiuni de sprijin complex in unitatile economice, indeosebi la productie.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 8
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala este format dintr-un numar de 45-55 membri, reprezentanti ai ministerelor si altor organe centrale cu sarcini de comert exterior si cooperare economica internationala, precum si ai unor centrale si intreprinderi cu pondere in aceasta activitate.
    Reprezentanti ai ministerelor economice in consiliul de coordonare sunt adjunctii de ministri care raspund de activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala.
    Consiliul are in conducerea sa un presedinte si doi vicepresedinti.
    Art. 9
    Problemele curente ale activitatii Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala se rezolva de biroul sau executiv, alcatuit din 7-9 membri.
    Art. 10
    In cadrul Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala functioneaza ca sectiuni de specialitate:
    a) Comisia guvernamentala de colaborare si cooperare economica si tehnica;
    b) Comisia centrala pentru coordonarea si urmarirea participarii unitatilor economice romanesti la licitatii in strainatate pentru exporturi complexe;
    c) Comisia guvernamentala pentru preturi externe si eficienta comertului exterior.
    Sectiunile de specialitate se organizeaza, functioneaza si au atributiile stabilite potrivit legii.
    Art. 11
    Presedintele Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala este un prim-viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii consiliului, membrii consiliului si ai biroului executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui consiliului.
    Secretar al consiliului este un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 12
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, biroul executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 13
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, la convocarea biroului sau executiv sau a presedintelui, si adopta hotarari.
    Biroul executiv se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 14
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala are un aparat de specialitate, care analizeaza si pregateste lucrarile necesare activitatii consiliului, biroului executiv, asigura informarea membrilor consiliului, urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului si a deciziilor biroului executiv, precum si a masurilor stabilite de presedinte.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Aparatul de specialitate al Consiliului de coordonate a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala se constituie prin preluarea atributiilor, a structurii organizatorice stabilite potrivit anexei la Decretul nr. 435/1983 si a personalului Sectorului pentru urmarirea realizarii productiei de export, a exportului si a activitatii de cooperare economica internationala *.
    Art. 16
    Decretul nr. 435/1983, cu exceptia anexei, se abroga.
---------------------------
    *) Numarul total de posturi a fost comunicat institutiilor interesate.

                                


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 157/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 157 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 157/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu