Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 157 din  7 mai 1986

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 27 din  9 mai 1986


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, organ de lucru in subordinea Consiliului de Ministri, pentru controlul, indrumarea unitara si coordonarea la nivelul intregii economii a activitatii ministerelor, celorlalte organe centrale si locale in domeniul activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala.
    Art. 2
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, de solutionare operativa, la timp, a problemelor complexe pentru indeplinirea planului de comert exterior si cooperare economica internationala.
    In acest scop, consiliul urmareste buna desfasurare a activitatii de comert exterior, organizarea colaborarii cu tarile socialiste, cu tarile in curs de dezvoltare si cu celelalte tari ale lumii.
    Art. 3
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala actioneaza pentru aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, pentru cresterea permanenta a eficientei financiar-valutare in acest domeniu.
    Art. 4
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala prezinta trimestrial si ori de cate ori este nevoie rapoarte Consiliului de Ministri asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate si face propuneri pentru imbunatatirea continua a acesteia, in concordanta cu cerintele dezvoltarii in perspectiva a economiei nationale

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 5
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala are, in principal, urmatoarele atributii:
    A. Cu privire la dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de export:
    a) controleaza si ia masuri pentru intarirea raspunderii ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, centralelor si intreprinderilor, in vederea acoperirii integrale cu contracte externe si contracte economice interne a sarcinilor de plan, lansarea in fabricatie si executarea cu prioritate a productiei destinate exportului, in conditiile si la termenele convenite cu partenerii straini;
    b) urmareste asigurarea echilibrului balantei comerciale si al balantei de plati externe aprobate, ia masuri in vederea adaptarii productiei la cerintele pietei externe, pentru dimensionarea si asigurarea importului, precum si valorificarea superioara a resurselor din import;
    c) actioneaza pentru realizarea de produse destinate exportului cu performante la nivelul mondial, corespunzatoare cerintelor pietei externe, urmareste infaptuirea prevederilor din programele pentru cresterea nivelului tehnic si calitativ al produselor, modernizarea, reproiectarea si asimilarea in fabricatie de noi tipuri de masini si utilaje de inalta productivitate, cu parametri functionali si economici ridicati;
    d) asigura imbunatatirea continua a cursurilor de revenire si a celorlalti indicatori de eficienta, in care scop ia masuri, impreuna cu organele centrale de sinteza si ministerele economice, pentru realizarea programelor de reducere a costurilor de productie, a consumurilor specifice materiale si energetice, de crestere a productivitatii muncii, imbunatatire a tehnologiilor de fabricatie, folosire cu randament superior a intregului potential tehnic si uman al unitatilor producatoare, precum si pentru obtinerea la export de preturi competitive, imbunatatirea structurii exportului si a conditiilor de prezentare si ambalare a marfurilor;
    e) urmareste realizarea masurilor pentru specializarea intreprinderilor si sectiilor de fabricatie cu productie preponderenta de export si asigurarea cu prioritate a bazei tehnico-materiale necesare realizarii productiei pentru export;
    f) initiaza masuri pentru diversificarea formelor de comercializare, inclusiv sub forma societatilor proprii sau mixte de comercializare, pentru extinderea schimburilor economice externe si asistenta tehnica la produsele exportate si controleaza modul de aplicare a masurilor adoptate si realizarea eficientei stabilite.
    B. Cu privire la dezvoltarea cooperarii economice internationale:
    a) ia masuri pentru dezvoltarea activitatii de cooperare economica internationala prin promovarea exportului de instalatii si obiective economice complexe, executarea de lucrari de constructii-montaj, acordarea de asistenta tehnica, inginerie tehnologica, consultanta si alte activitati asemanatoare, urmarind, pe aceasta baza, acoperirea necesarului de materii prime, materiale si combustibili, potrivit prevederilor de plan;
    b) controleaza activitatea de participare la licitatii internationale si ia masuri in vederea dezvoltarii, pe aceasta baza, a exporturilor romanesti, in special de instalatii si obiective economice complexe;
    c) analizeaza periodic eficienta si stadiul de realizare a actiunilor de cooperare si ia masuri pentru indeplinirea si realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin contractele de cooperare;
    d) analizeaza periodic indeplinirea prevederilor din acorduri, conventii si alte intelegeri comerciale si de cooperare economica internationala, precum si activitatea desfasurata in cadrul diferitelor organisme si organizatii economice internationale, la care participa tara noastra;
    e) controleaza modul in care se asigura pregatirea si desfasurarea lucrarilor comisiilor mixte de comert exterior si cooperare economica internationala si se aduc la indeplinire programele de masuri aprobate.
    C. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala propune Consiliului de Ministri masuri in problemele care constituie obiectul sau de activitate care, dupa aprobare, urmeaza sa fie aduse la indeplinire de catre ministere, celelalte organe centrale si locale, centrale si intreprinderi.
    Art. 7
    Ministerele, celelalte organe centrale sau locale, centralele si intreprinderile sunt obligate sa asigure date, informatii, materiale, studii si analize necesare Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin.
    De asemenea, au obligatia sa asigure specialistii necesari pentru constituirea, de catre consiliul de coordonare, a unor colective de lucru care sa realizeze actiuni de sprijin complex in unitatile economice, indeosebi la productie.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 8
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala este format dintr-un numar de 45-55 membri, reprezentanti ai ministerelor si altor organe centrale cu sarcini de comert exterior si cooperare economica internationala, precum si ai unor centrale si intreprinderi cu pondere in aceasta activitate.
    Reprezentanti ai ministerelor economice in consiliul de coordonare sunt adjunctii de ministri care raspund de activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala.
    Consiliul are in conducerea sa un presedinte si doi vicepresedinti.
    Art. 9
    Problemele curente ale activitatii Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala se rezolva de biroul sau executiv, alcatuit din 7-9 membri.
    Art. 10
    In cadrul Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala functioneaza ca sectiuni de specialitate:
    a) Comisia guvernamentala de colaborare si cooperare economica si tehnica;
    b) Comisia centrala pentru coordonarea si urmarirea participarii unitatilor economice romanesti la licitatii in strainatate pentru exporturi complexe;
    c) Comisia guvernamentala pentru preturi externe si eficienta comertului exterior.
    Sectiunile de specialitate se organizeaza, functioneaza si au atributiile stabilite potrivit legii.
    Art. 11
    Presedintele Consiliului de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala este un prim-viceprim-ministru al guvernului si se numeste prin decret prezidential.
    Vicepresedintii consiliului, membrii consiliului si ai biroului executiv se numesc prin hotarare a Consiliului de Ministri, la propunerea presedintelui consiliului.
    Secretar al consiliului este un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 12
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, biroul executiv si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga lor activitate.
    Art. 13
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie, la convocarea biroului sau executiv sau a presedintelui, si adopta hotarari.
    Biroul executiv se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii.
    Art. 14
    Consiliul de coordonare a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala are un aparat de specialitate, care analizeaza si pregateste lucrarile necesare activitatii consiliului, biroului executiv, asigura informarea membrilor consiliului, urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului si a deciziilor biroului executiv, precum si a masurilor stabilite de presedinte.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Aparatul de specialitate al Consiliului de coordonate a activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala se constituie prin preluarea atributiilor, a structurii organizatorice stabilite potrivit anexei la Decretul nr. 435/1983 si a personalului Sectorului pentru urmarirea realizarii productiei de export, a exportului si a activitatii de cooperare economica internationala *.
    Art. 16
    Decretul nr. 435/1983, cu exceptia anexei, se abroga.
---------------------------
    *) Numarul total de posturi a fost comunicat institutiilor interesate.

                                


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 157/1986

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 157 din 1986
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 157/1986
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu