Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.269 din 15.05.2013

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 22 mai 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Viceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
1. Localitatea Moroeni, extravilan, punctul Dichiu, judeţul Dâmboviţa, C.F. nr. 71201 Moroeni, nr. cadastral 71201 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1169, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.732 - parţial Pavilionul K: - suprafaţa construită = 18 mp - valoarea contabilă = 4.504,71 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 18 mp - valoarea contabilă = 4.504,71 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 37 mp - valoarea contabilă = 16.253 lei Pavilionul W1: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W2: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W4: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W5: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W6: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 745 ml - valoarea contabilă = 24.954,699 lei Total valoare contabilă imobil 1169 - parţial = 60.811,619 lei
2. Municipiul Deva, strada Mihai Eminescu nr. 130, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 65728 Deva, nr. cadastral 65728 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 340, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F. P.= 104.175 - parţial Pavilionul N: - suprafaţa construită = 127 mp - valoarea contabilă = 4,69 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 7 mp - valoarea contabilă = 1,17 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 24 mp - valoarea contabilă = 1,17 lei Total valoare contabilă imobil 340 - parţial = 7,03 lei
3. Municipiul Sighişoara, extravilan, judeţul Mureş, C.F. nr. 53835 Sighişoara, nr. cadastral 53835 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2813, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.093 - parţial Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Pavilionul F2: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Pavilionul F3: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Pavilionul F4: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Total valoare contabilă imobil 2813 - parţial = 15.408,72 lei
Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. Municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Măgurele nr. 33, sectorul 5, C.F. nr. 217649 Bucureşti, sectorul 5, nr. cadastral 217649 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1281, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.594 - parţial Pavilionul S2: - suprafaţa construită = 378 mp - valoarea contabilă = 2.688,20 lei Total valoare contabilă imobil 1281 - parţial = 2.688,20 lei
5. Municipiul Satu Mare, localitatea Păuleşti, extravilan, judeţul Satu Mare, C.F. nr. 100460 Păuleşti, 159717 Satu Mare, nr. cadastral 100460, 159717 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2671, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.740 - parţial Puţ forat cu diametrul de 100 mm: - suprafaţa construită = 0,00785 mp - valoarea contabilă = 1.750 lei Puţ forat cu diametrul de 1.000 mm: - suprafaţa construită = 0,0785 mp - valoarea contabilă= 2.100 lei Drumuri şi alei din beton: - suprafaţa construită = 240 mp - valoarea contabilă = 4.500 lei Drumuri şi alei din macadam: - suprafaţa construită = 1.260 mp - valoarea contabilă = 2.520 lei Drumuri şi alei din pământ: - suprafaţa construită = 240 mp - valoarea contabilă = 400 lei Reţea electrică subterană: - lungimea construită = 800 ml - valoarea contabilă = 4.200 lei Împrejmuire din scândură: - lungimea construită = 138 ml - valoarea contabilă = 800 lei Platforme betonate: - suprafaţa construită = 180 mp - valoarea contabilă = 5.400 lei Reţea de alimentare cu apă cu Ø 3/4“: - lungimea construită = 15 ml - valoarea contabilă = 250 lei Reţea de canalizare Ø 100 mm - lungimea construită = 36 ml - valoarea contabilă = 700 lei Total valoare contabilă imobil 2671 - parţial = 22.620 lei
6. Comuna Siliştea-Gumeşti, extravilan, judeţul Teleorman, C.F. nr. 20031 Siliştea-Gumeşti, nr. cadastral 20031 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1660, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 145.440 - parţial Pavilionul D: - suprafaţa construită = 11 mp - valoarea contabilă = 1.779,30 lei Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 51 mp - valoarea contabilă = 3.515,40 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 6 mp - valoarea contabilă = 1.721 lei Pavilionul E1: - suprafaţa construită = 15 mp - valoarea contabilă = 5.095,99 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 1.866,80 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 45 mp - valoarea contabilă = 243,10 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 24 mp - valoarea contabilă = 4.960,04 lei
Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 46 mp - valoarea contabilă = 13.534,30 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 61 mp - valoarea contabilă = 51.388,60 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 83 mp - valoarea contabilă = 5.444,90 lei Pavilionul W: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 381,10 lei Total valoare contabilă imobil 1660 - parţial = 89.930,53 lei
7. Comuna Ucea, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 105441 Ucea, 105440 Ucea, nr. cadastral 105441, 105440 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3150, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.122 - parţial Pavilionul B: - suprafaţa construită = 7 mp - valoarea contabilă = 0,50 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 1.361 ml - valoarea contabilă = 17.374,98 lei Total valoare contabilă imobil 3150 - parţial = 17.375,48 lei
8. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa, C.F. nr. 109601 Năvodari, 109695 Năvodari, nr. cadastral 109601, 109695 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3176, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107.149 - parţial Pavilionul A: - suprafaţa construită = 386 mp - valoarea contabilă = 158.277,40 lei Pavilionul F4: - suprafaţa construită = 29 mp - valoarea contabilă = 576,40 lei Pavilionul E4: - suprafaţa construită = 268 mp - valoarea contabilă = 773,20 lei Pavilionul E5: - suprafaţa construită = 462 mp - valoarea contabilă = 773,20 lei Pavilionul G1: - suprafaţa construită = 33 mp - valoarea contabilă = 805,80 lei Total valoare contabilă imobil 3176 - parţial = 161.206 lei
9. Municipiul Craiova, bulevardul Dacia nr. 56, judeţul Dolj, C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 848, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.863 - parţial Pavilionul F: - suprafaţa construită = 638 mp - valoarea contabilă = 8.070,10 lei Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 57,7 mp - valoarea contabilă = 1.393,90 lei Total valoare contabilă imobil 848 – parţial = 9.464 lei
10. Oraşul Târgu Cărbuneşti, strada Pădurea Mamului nr. 2, judeţul Gorj, C.F. nr. 35582 Târgu Cărbuneşti, nr. cadastral 35582 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2470, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.926 - parţial Pavilionul F: - suprafaţa construită = 289 mp - valoarea contabilă = 108.028,93 lei Împrejmuire din plăci prefabricate din beton: - lungimea construită = 92 ml - valoarea contabilă = 72,68 lei Împrejmuire din scândură: - lungimea construită = 86 ml - valoarea contabilă = 48,16 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungimea construită = 360 ml - valoarea contabilă = 609,18 lei Total valoare contabilă imobil 2470 - parţial = 108.758,95 lei
Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11. Municipiul Câmpina, extravilan, judeţul Prahova, C.F. nr. 23848 Câmpina, 23818 Câmpina, nr. cadastral 23848, 23818 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2435, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.717 - parţial Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 415 mp - valoarea contabilă = 81.798,10 lei Pavilionul D2: - suprafaţa construită = 415 mp - valoarea contabilă = 81.798,10 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 310 mp - valoarea contabilă = 56.207,30 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 29 mp - valoarea contabilă = 3.418,60 lei Total valoare contabilă imobil 2435 - parţial = 223.222,10 lei

ANEXA Nr. 3SITUAŢIA unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ale căror date de identificare se actualizează ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului din domeniul public al statului Adresa imobilului, nr. carte funciară/nr. cadastral
103.732 8.19.01 1169 Moroeni Localitatea Moroeni, extravilan, punctul Dichiu, judeţul Dâmboviţa, C.F. nr. 71201 Moroeni, nr. cadastral 71201
104.175 8.19.01 340 Deva Municipiul Deva, strada Mihai Eminescu nr. 130, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 65728 Deva, nr. cadastral 65728
103.594 8.19.01 1281 Bucureşti Municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Măgurele nr. 33, sectorul 5, C.F. nr. 217649 Bucureşti, sectorul 5, nr. cadastral 217649
106.740 8.19.01 2671 Satu Mare Municipiul Satu Mare, localitatea Păuleşti, extravilan, judeţul Satu Mare, C.F. nr. 100460 Păuleşti, 195717 Satu Mare, nr. cadastral 100460, 159717
145.440 8.19.01 1660 Siliştea-Gumeşti Comuna Siliştea-Gumeşti, extravilan, judeţul Teleorman, C.F. nr. 20031 Siliştea-Gumeşti, nr. cadastral 20031
103.863 8.19.01 848 Craiova Municipiul Craiova, bulevardul Dacia nr. 56, judeţul Dolj, C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344
103.926 8.19.01 2470 Târgu Cărbuneşti Oraşul Târgu Cărbuneşti, strada Pădurea Mamului nr. 2, judeţul Gorj, C.F. nr. 35582 Târgu Cărbuneşti, nr. cadastral 35582


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 269/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 269 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu