Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.269 din 15.05.2013

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 22 mai 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Viceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
1. Localitatea Moroeni, extravilan, punctul Dichiu, judeţul Dâmboviţa, C.F. nr. 71201 Moroeni, nr. cadastral 71201 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1169, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.732 - parţial Pavilionul K: - suprafaţa construită = 18 mp - valoarea contabilă = 4.504,71 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 18 mp - valoarea contabilă = 4.504,71 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 37 mp - valoarea contabilă = 16.253 lei Pavilionul W1: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W2: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W4: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W5: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Pavilionul W6: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 2.118,90 lei Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 745 ml - valoarea contabilă = 24.954,699 lei Total valoare contabilă imobil 1169 - parţial = 60.811,619 lei
2. Municipiul Deva, strada Mihai Eminescu nr. 130, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 65728 Deva, nr. cadastral 65728 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 340, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F. P.= 104.175 - parţial Pavilionul N: - suprafaţa construită = 127 mp - valoarea contabilă = 4,69 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 7 mp - valoarea contabilă = 1,17 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 24 mp - valoarea contabilă = 1,17 lei Total valoare contabilă imobil 340 - parţial = 7,03 lei
3. Municipiul Sighişoara, extravilan, judeţul Mureş, C.F. nr. 53835 Sighişoara, nr. cadastral 53835 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2813, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.093 - parţial Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Pavilionul F2: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Pavilionul F3: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Pavilionul F4: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 3.852,18 lei Total valoare contabilă imobil 2813 - parţial = 15.408,72 lei
Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. Municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Măgurele nr. 33, sectorul 5, C.F. nr. 217649 Bucureşti, sectorul 5, nr. cadastral 217649 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1281, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.594 - parţial Pavilionul S2: - suprafaţa construită = 378 mp - valoarea contabilă = 2.688,20 lei Total valoare contabilă imobil 1281 - parţial = 2.688,20 lei
5. Municipiul Satu Mare, localitatea Păuleşti, extravilan, judeţul Satu Mare, C.F. nr. 100460 Păuleşti, 159717 Satu Mare, nr. cadastral 100460, 159717 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2671, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.740 - parţial Puţ forat cu diametrul de 100 mm: - suprafaţa construită = 0,00785 mp - valoarea contabilă = 1.750 lei Puţ forat cu diametrul de 1.000 mm: - suprafaţa construită = 0,0785 mp - valoarea contabilă= 2.100 lei Drumuri şi alei din beton: - suprafaţa construită = 240 mp - valoarea contabilă = 4.500 lei Drumuri şi alei din macadam: - suprafaţa construită = 1.260 mp - valoarea contabilă = 2.520 lei Drumuri şi alei din pământ: - suprafaţa construită = 240 mp - valoarea contabilă = 400 lei Reţea electrică subterană: - lungimea construită = 800 ml - valoarea contabilă = 4.200 lei Împrejmuire din scândură: - lungimea construită = 138 ml - valoarea contabilă = 800 lei Platforme betonate: - suprafaţa construită = 180 mp - valoarea contabilă = 5.400 lei Reţea de alimentare cu apă cu Ø 3/4“: - lungimea construită = 15 ml - valoarea contabilă = 250 lei Reţea de canalizare Ø 100 mm - lungimea construită = 36 ml - valoarea contabilă = 700 lei Total valoare contabilă imobil 2671 - parţial = 22.620 lei
6. Comuna Siliştea-Gumeşti, extravilan, judeţul Teleorman, C.F. nr. 20031 Siliştea-Gumeşti, nr. cadastral 20031 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1660, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 145.440 - parţial Pavilionul D: - suprafaţa construită = 11 mp - valoarea contabilă = 1.779,30 lei Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 51 mp - valoarea contabilă = 3.515,40 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 6 mp - valoarea contabilă = 1.721 lei Pavilionul E1: - suprafaţa construită = 15 mp - valoarea contabilă = 5.095,99 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 9 mp - valoarea contabilă = 1.866,80 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 45 mp - valoarea contabilă = 243,10 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 24 mp - valoarea contabilă = 4.960,04 lei
Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 46 mp - valoarea contabilă = 13.534,30 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 61 mp - valoarea contabilă = 51.388,60 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 83 mp - valoarea contabilă = 5.444,90 lei Pavilionul W: - suprafaţa construită = 4 mp - valoarea contabilă = 381,10 lei Total valoare contabilă imobil 1660 - parţial = 89.930,53 lei
7. Comuna Ucea, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 105441 Ucea, 105440 Ucea, nr. cadastral 105441, 105440 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3150, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.122 - parţial Pavilionul B: - suprafaţa construită = 7 mp - valoarea contabilă = 0,50 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 1.361 ml - valoarea contabilă = 17.374,98 lei Total valoare contabilă imobil 3150 - parţial = 17.375,48 lei
8. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa, C.F. nr. 109601 Năvodari, 109695 Năvodari, nr. cadastral 109601, 109695 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3176, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107.149 - parţial Pavilionul A: - suprafaţa construită = 386 mp - valoarea contabilă = 158.277,40 lei Pavilionul F4: - suprafaţa construită = 29 mp - valoarea contabilă = 576,40 lei Pavilionul E4: - suprafaţa construită = 268 mp - valoarea contabilă = 773,20 lei Pavilionul E5: - suprafaţa construită = 462 mp - valoarea contabilă = 773,20 lei Pavilionul G1: - suprafaţa construită = 33 mp - valoarea contabilă = 805,80 lei Total valoare contabilă imobil 3176 - parţial = 161.206 lei
9. Municipiul Craiova, bulevardul Dacia nr. 56, judeţul Dolj, C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 848, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.863 - parţial Pavilionul F: - suprafaţa construită = 638 mp - valoarea contabilă = 8.070,10 lei Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 57,7 mp - valoarea contabilă = 1.393,90 lei Total valoare contabilă imobil 848 – parţial = 9.464 lei
10. Oraşul Târgu Cărbuneşti, strada Pădurea Mamului nr. 2, judeţul Gorj, C.F. nr. 35582 Târgu Cărbuneşti, nr. cadastral 35582 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2470, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.926 - parţial Pavilionul F: - suprafaţa construită = 289 mp - valoarea contabilă = 108.028,93 lei Împrejmuire din plăci prefabricate din beton: - lungimea construită = 92 ml - valoarea contabilă = 72,68 lei Împrejmuire din scândură: - lungimea construită = 86 ml - valoarea contabilă = 48,16 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungimea construită = 360 ml - valoarea contabilă = 609,18 lei Total valoare contabilă imobil 2470 - parţial = 108.758,95 lei
Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11. Municipiul Câmpina, extravilan, judeţul Prahova, C.F. nr. 23848 Câmpina, 23818 Câmpina, nr. cadastral 23848, 23818 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2435, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.717 - parţial Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 415 mp - valoarea contabilă = 81.798,10 lei Pavilionul D2: - suprafaţa construită = 415 mp - valoarea contabilă = 81.798,10 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 310 mp - valoarea contabilă = 56.207,30 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 29 mp - valoarea contabilă = 3.418,60 lei Total valoare contabilă imobil 2435 - parţial = 223.222,10 lei

ANEXA Nr. 3SITUAŢIA unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ale căror date de identificare se actualizează ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului din domeniul public al statului Adresa imobilului, nr. carte funciară/nr. cadastral
103.732 8.19.01 1169 Moroeni Localitatea Moroeni, extravilan, punctul Dichiu, judeţul Dâmboviţa, C.F. nr. 71201 Moroeni, nr. cadastral 71201
104.175 8.19.01 340 Deva Municipiul Deva, strada Mihai Eminescu nr. 130, judeţul Hunedoara, C.F. nr. 65728 Deva, nr. cadastral 65728
103.594 8.19.01 1281 Bucureşti Municipiul Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Măgurele nr. 33, sectorul 5, C.F. nr. 217649 Bucureşti, sectorul 5, nr. cadastral 217649
106.740 8.19.01 2671 Satu Mare Municipiul Satu Mare, localitatea Păuleşti, extravilan, judeţul Satu Mare, C.F. nr. 100460 Păuleşti, 195717 Satu Mare, nr. cadastral 100460, 159717
145.440 8.19.01 1660 Siliştea-Gumeşti Comuna Siliştea-Gumeşti, extravilan, judeţul Teleorman, C.F. nr. 20031 Siliştea-Gumeşti, nr. cadastral 20031
103.863 8.19.01 848 Craiova Municipiul Craiova, bulevardul Dacia nr. 56, judeţul Dolj, C.F. nr. 202344 Craiova, nr. cadastral 202344
103.926 8.19.01 2470 Târgu Cărbuneşti Oraşul Târgu Cărbuneşti, strada Pădurea Mamului nr. 2, judeţul Gorj, C.F. nr. 35582 Târgu Cărbuneşti, nr. cadastral 35582


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 269/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 269 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu