Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 796 din 17 octombrie 2003

privind aprobarea Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurari de raspundere civila pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 751 din 27 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 39 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. p) si al art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru reglementarea sistemului de asigurari de raspundere civila pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor urmari punerea in aplicare a prevederilor normelor mentionate la art. 1.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Casei Nationale
                         de Asigurari de Sanatate,
                              Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                                  NORME
pentru reglementarea sistemului de asigurari de raspundere civila pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate

    In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, asigurarea de raspundere civila in domeniul medical este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    Prezentele norme precizeaza modul in care furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate pot realiza aceasta obligatie stabilita prin lege.

    CAP. 1
    Definitii

    In contextul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    - societate de asigurari autorizata - o societate de asigurari autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice clasa de asigurari de raspundere civila generala, ce functioneaza pe teritoriul Romaniei;
    - case de asigurari de sanatate - casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
    - furnizor de servicii medicale si farmaceutice - persoane fizice sau juridice autorizate oficial si recunoscute de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii sau produse medicale si farmaceutice, care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
    - limita minima a asigurarii - valoarea minima a asigurarii necesara in fiecare an, in conformitate cu prezentele norme;
    - asigurare - asigurare de raspundere civila in domeniul medical subscrisa de societati de asigurari;
    - norme - prezentele norme, modificate si amendate.

    CAP. 2
    Arie de intindere si monitorizare

    2.1. Prezentele norme se aplica tuturor furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    2.2. Pentru relatiile contractuale desfasurate de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, acestia din urma vor incheia asigurarea de raspundere civila in domeniul medical in concordanta cu tipul de furnizor.
    2.3. Casele de asigurari de sanatate vor monitoriza, prin serviciile specializate, modul in care furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor indeplini aceasta obligatie.
    2.4. Cerinta minima pentru activitatea de monitorizare este o copie de pe polita de asigurare, insa casele de asigurari de sanatate pot cere orice alte informatii si probe de la furnizorii de servicii medicale si farmaceutice in acest domeniu.
    2.5. Furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care nu fac dovada indeplinirii obligatiei privind asigurarea de raspundere civila in domeniul medical nu vor putea intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    2.6. Relatiile contractuale dintre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice carora, pe parcursul derularii contractelor, le inceteaza valabilitatea asigurarii se suspenda pana la data incheierii unei polite de asigurare valabile. Suspendarea opereaza timp de maximum 30 de zile calendaristice de la data notificarii furnizorului in acest sens de catre casa de asigurari de sanatate. Daca in aceasta perioada furnizorul nu isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii, relatiile contractuale cu casa de asigurari de sanatate inceteaza.

    CAP. 3
    Asigurarea

    3.1. Furnizorii de servicii medicale si farmaceutice trebuie sa detina o asigurare pentru raspundere civila in domeniul medical in conditiile precizate de prezentele norme.
    3.2. Limitele minime ale asigurarii, in functie de tipul furnizorului de servicii medicale si farmaceutice, se exprima in euro si sunt urmatoarele:
    a) personal medical:
    - medici de familie - 50.000 euro;
    - medici specialisti-specialitati medicale si paraclinice - 75.000 euro;
    - medici specialisti-specialitati chirurgicale si stomatologice - 125.000 euro;
    - personal medical cu studii medii - 10.000 euro;
    b) unitati sanitare:
    - unitati spitalicesti (comunale si orasenesti) - 100.000 euro;
    - ambulatorii de specialitate (comunale si orasenesti) - 75.000 euro;
    - unitati spitalicesti (municipale) - 250.000 euro;
    - ambulatorii de specialitate (municipale) - 150.000 euro;
    - spitale judetene si universitare - 500.000 euro;
    c) personal farmaceutic:
    - farmacisti - 50.000 euro;
    - personal farmaceutic cu studii medii - 10.000 euro.
    3.3. Furnizorii de servicii medicale si farmaceutice pot face asigurarea de raspundere civila in domeniul medical pentru valori mai mari, in functie de riscul acceptat de acestia pentru activitatea desfasurata.
    3.4. Limita minima a asigurarii se determina pentru o perioada de un an calendaristic.

    CAP. 4
    Societati de asigurare

    4.1. Societatile de asigurari la care pot apela furnizorii de servicii medicale si farmaceutice pentru incheierea politei de asigurare se stabilesc de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    4.2. Selectia societatilor de asigurari are la baza urmatoarele criterii principale de evaluare a eligibilitatii:
    a) capitalul social minim conform legislatiei specifice asigurarilor;
    b) autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    c) obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si contributiile pentru asigurarile sociale si de sanatate achitate la zi;
    d) bilantul contabil anual;
    e) recomandarile din partea beneficiarilor;
    f) reasigurarea (numarul contractelor de reasigurare si cotatia reasiguratorilor pe piata internationala);
    g) marja de solvabilitate si dovada ca nu se afla intr-o procedura de reorganizare, conform legislatiei specifice asigurarilor;
    h) volumul incasarilor si despagubirilor;
    i) rezervele tehnice ale companiei;
    j) lichiditatile in titluri de stat, obligatiuni ale administratiilor publice locale, depozite bancare si conturi curente;
    k) reteaua teritoriala;
    l) oferta tehnica (conditii de asigurare, modalitati de comunicare si raportare etc.);
    m) oferta financiara privind prima de asigurare (respectiv prima de asigurare cea mai mica la o raspundere asigurata).
    4.3. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate poate stabili si alte criterii de eligibilitate si credibilitate, cu exceptia celor de natura celor care privesc stabilitatea financiara pentru societatile de asigurari. Aceste criterii vor fi prevazute in caietul de sarcini, care se aproba prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    4.4. Procedura de selectie se aproba prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se publica la avizierul si pe pagina de Internet a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 796/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 796 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu