Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 77 din 26 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 540/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Sere" - S.A. Brasov, judetul Brasov

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 12 martie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Doina Suliman         - magistrat-asistent sef

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 540/2003, precum si a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Sere" - S.A. Brasov, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Hidroconstructia" - S.A. - Sucursala Siriu - Buzau in Dosarul nr. 1.232/R/2003 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civila.
    La apelul nominal, pentru autorul exceptiei se prezinta consilierul juridic Cristian Catana. Lipseste cealalta parte, Societatea Comerciala "Sere" - S.A. Brasov, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul autorului exceptiei solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele invocate in scris in sustinerea acesteia.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand in vedere jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003, in temeiul art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, pune concluzii de respingere ca fiind inadmisibila.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 7 octombrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 1.232/R/2003, Curtea de Apel Brasov - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, precum si a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Sere" - S.A. Brasov, judetul Brasov. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Hidroconstructia" - S.A. - Sucursala Siriu - Buzau, intr-o cauza ce are ca obiect recursul impotriva incheierii din data de 28 iulie 2003 a Tribunalului Brasov, pronuntata in Dosarul nr. 2.126/2003.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie privind liberul acces la justitie. Astfel, considera ca suspendarea actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva societatilor comerciale asupra carora s-a instituit masura administrarii speciale, potrivit art. 16 din Legea nr. 137/2002, incalca dreptul sau, in calitate de creditor al unei astfel de societati comerciale, "de a recupera in timp scurt si complet creantele sale". Aceeasi critica este formulata si cu privire la dispozitiile art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003, dispozitii prin care se instituie supravegherea financiara a Societatii Comerciale "Sere" - S.A. Brasov si suspendarea actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva acesteia intre data instituirii supravegherii financiare si data incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni, fara a se depasi insa 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare.
    Instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens arata ca "textul criticat are menirea de a spori atractivitatea la privatizare si nu este in contradictie cu prevederile constitutionale invocate, nefiind incalcat dreptul de acces la justitie al creditoarei, care este obligata ca orice alta persoana sa respecte prevederile legale, chiar daca pentru o scurta perioada de timp legiuitorul a impus o restrictie in ce priveste realizarea creantei."
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, avand in vedere jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale, considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 este neintemeiata. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003, Guvernul apreciaza ca aceasta este inadmisibila.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicata, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 540/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 910 din 19 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 36/2004).
    Aceste dispozitii legale au urmatoarea redactare:
    Art. I pct. 2: "Dupa alineatul (1) al articolului 16 se introduc alineatele (1^1), (1^2) si (1^3) cu urmatorul cuprins: [...]
    <<(1^2) Actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva societatii comerciale inainte sau dupa instituirea supravegherii financiare se suspenda pe perioada cuprinsa intre data instituirii supravegherii financiare si data incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 12 luni de la data instituirii supravegherii financiare.>>"
    De asemenea, autorul exceptiei critica si dispozitiile art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Sere" - S.A. Brasov, judetul Brasov, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 6 iunie 2003. Aceste dispozitii au urmatoarea redactare:
    Art. 3: "La data instituirii procedurii de administrare speciala se instituie si supravegherea financiara a societatii comerciale prin: [...]
    b) urmarirea suspendarii actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva societatii comerciale, pe perioada cuprinsa intre data instituirii supravegherii financiare si data incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare."
    In sustinerea neconstitutionalitatii acestui text de lege, autorul exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2), potrivit carora: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."
    I. Examinand exceptia, Curtea constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, completeaza, prin dispozitiile legale criticate, cap. III (art. 16 - 21) "Masuri speciale in procesul de privatizare" din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002. Prin prevederile acestui capitol, Legea nr. 137/2002 instituie o procedura de administrare speciala in perioada privatizarii pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine un pachet majoritar de actiuni, procedura menita sa favorizeze accelerarea procesului de privatizare si sa faca atractive, in cadrul acestui proces, societatile comerciale cu capital de stat. In acest context, prevederile art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 prevad ca toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva societatii comerciale inaintea sau dupa instituirea supravegherii financiare se suspenda pe perioada cuprinsa intre data instituirii supravegherii financiare si data incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare.
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca masura suspendarii actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva societatilor la care fac trimitere dispozitiile legale criticate incalca dreptul sau, in calitate de creditor al unei astfel de societati comerciale, "de a recupera in timp scurt si complet creantele sale".
    Asa cum insa Curtea Constitutionala a retinut prin mai multe decizii, textul de lege criticat nu contravine art. 21 din Constitutie, nici sub aspectul respectarii liberului acces la justitie, care presupune dreptul oricarei persoane de a se adresa instantei judecatoresti competente pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, si nici in ceea ce priveste respectarea cerintei solutionarii procesului intr-un termen rezonabil. Astfel, in Decizia nr. 350 din 23 septembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 11 noiembrie 2003, Curtea a statuat ca "nu orice interventie a puterii legiuitoare cu privire la desfasurarea unor procese aflate in curs de solutionare incalca prevederile constitutionale, chiar Codul de procedura civila prevazand cazuri de suspendare legala a judecatii unor cauze". De asemenea, in Decizia nr. 365 din 30 septembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 5 noiembrie 2003, observand ca termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni, a retinut ca textul de lege criticat nu contravine cerintei solutionarii procesului intr-un termen rezonabil.
    Curtea apreciaza ca, in speta, nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea jurisprudentei sale, astfel incat cele statuate prin deciziile mentionate isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.
    II. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Sere" - S.A. Brasov, judetul Brasov, se constata ca aceasta este inadmisibila. Astfel, asa cum prevede art. 146 lit. d) din Constitutie, cat si dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, aceasta nu poate solutiona decat exceptiile de constitutionalitate care privesc dispozitii dintr-o lege sau ordonanta. De aceea verificarea continutului ordinelor emise de ministri intra in competenta instantelor judecatoresti de contencios administrativ, care pot sa statueze, cu ocazia controlului specific, asupra conformitatii dispozitiilor acestora cu actul normativ cu forta juridica superioara, respectiv legea.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutia republicata, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    I. Respinge, ca fiind neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 540/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Hidroconstructia - S.A. - Sucursala Siriu - Buzau, in Dosarul nr. 1.232/R/2003 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civila.
    II. Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 363/2003 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Sere" - S.A. Brasov, judetul Brasov, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 26 februarie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent sef,
                              Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 77/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 77 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 77/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu