Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 6 din 27 septembrie 1999

ACT EMIS DE: CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 636 din 27 decembrie 1999


SmartCity3


    Sub presedintia vicepresedintelui Curtii Supreme de Justitie, Paul Florea, s-a luat in examinare recursul in interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu privire la aplicabilitatea dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in cazul cererilor avand ca obiect retrocedarea de bunuri imobile expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi si la participarea procurorului la judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate.
    Ministerul Public a fost reprezentat de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Ion Ionescu.
    Reprezentantul Ministerului Public a sustinut recursul in interesul legii, cerand sa se decida in sensul ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 nu sunt aplicabile si in cazul cererilor avand ca obiect retrocedarea de bunuri expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi, iar participarea procurorului nu este obligatorie la judecarea cererilor de retrocedare a bunurilor expropriate.

    SECTIILE UNITE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:
    1. In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 33/1994, ori de cate ori bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv lucrarile nu au fost incepute, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor, daca nu s-a facut o noua declarare de utilitate publica.
    In aplicarea prevederilor cuprinse in acest text de lege instantele judecatoresti nu au un punct de vedere unitar.
    Astfel, unele instante, invocand principiul neretroactivitatii legii civile, consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constitutie si prin art. 1 din Codul civil, au decis ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 sunt aplicabile numai in cazul exproprierilor de bunuri imobile efectuate dupa intrarea in vigoare a acestei legi.
    Alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 sunt aplicabile si in cazul in care masura exproprierii a fost luata anterior adoptarii acestei legi, daca scopul exproprierii nu a fost realizat.
    In justificarea acestui punct de vedere s-a relevat ca textul art. 35 din Legea nr. 33/1994 contine norme de procedura care sunt de imediata aplicare, astfel incat privesc atat raporturile juridice ivite dupa intrarea in vigoare a legii respective, cat si situatiile juridice existente la data intrarii ei in vigoare.
    Aceste din urma instante au procedat corect.
    Cedarea prin expropriere a dreptului de proprietate privata constituie, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Constitutie, ale art. 481 din Codul civil si ale art. 1 din Legea nr. 33/1994, o masura cu caracter exceptional de restrangere a acestui drept intangibil, care nu poate fi dispusa decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita conform legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
    Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca "daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv lucrarile nu au fost incepute, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor, daca nu s-a facut o noua declarare de utilitate publica".
    Prin aceasta reglementare se da astfel posibilitatea sa se revina asupra exproprierii dispuse pentru cauza de utilitate publica atunci cand, din diverse motive, nu au inceput lucrarile pentru aducerea la indeplinire a scopului in care s-a facut exproprierea si nici nu a fost manifestat interesul de realizare a acelui scop printr-o noua declarare de utilitate publica.
    Firescul acestei prevederi, pentru situatiile ivite dupa exproprierile efectuate in temeiul Legii nr. 33/1994, pune insa problema modului de a se proceda in cazul in care bunurile imobile au fost expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi.
    In legatura cu aceasta chestiune, este de observat ca prin art. 1 din Codul civil este consacrat, in concordanta cu prevederea inscrisa la art. 15 alin. (2) din Constitutie, principiul neretroactivitatii legilor.
    Potrivit acestui principiu o lege devine obligatorie numai dupa promulgare si dupa aducerea ei la cunostinta prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, ea ramanand in vigoare pana cand intervine o alta lege care o abroga pe cea anterioara in mod explicit sau implicit. Drept consecinta, ori de cate ori o lege noua modifica starea legala anterioara cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, daca s-au realizat inainte de intrarea in vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptarii noii legi, care trebuie sa respecte suveranitatea legii anterioare.
    Dar, in masura in care raporturile juridice nu erau inca pe deplin constituite in momentul intrarii in vigoare a noii legi, acele raporturi nu se vor putea consolida decat in limitele determinate de legea noua si nu vor produce decat efectele pe care aceasta lege le ingaduie.
    De aceea, in determinarea campului de aplicare a legilor in timp trebuie sa se tina seama nu numai de prioritatea pe care o are legea noua fata de cea veche, ci si de siguranta raporturilor sociale, care impune sa nu fie desfiintate sau modificate, fara un motiv deosebit de ordine sociala, drepturile care, in momentul intrarii in vigoare a legii noi, erau deja concretizate in acte de vointa sau in raporturi definitiv incheiate valabil dupa legea existenta in momentul incheierii lor.
    Norma neretroactivitatii, inscrisa in art. 1 din Codul civil, se refera la toate raporturile nascute sub legea veche care nu si-au epuizat toate efectele. Dar, daca legea noua nu poate fi interpretata in sensul retroactivitatii cu privire la aceste raporturi, in schimb este aplicabila de indata tuturor situatiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge dupa intrarea ei in vigoare, precum si tuturor efectelor produse de situatiile juridice formate dupa abrogarea legii vechi. Evident, printre acestea sunt si situatiile durabile de fapt, care, potrivit legii noi, ar urma sa produca efectele constitutive, modificatoare sau extinctive de drepturi nesusceptibile a se produce sub imperiul legii vechi.
    Toate aceste situatii nu intra in campul de actiune al retroactivitatii legii, ci privesc aplicarea imediata a dispozitiilor noii legi. Or, aplicarea imediata a legii noi constituie principiul, iar supravietuirea legii vechi, exceptia.
    Fara a admite ca legea noua poate fi interpretata in sensul de a guverna si asupra trecutului, principiul aplicarii imediate presupune intrarea in vigoare a noilor dispozitii pentru toate situatiile ale caror efecte nu erau susceptibile sa se produca sub imperiul legii vechi.
    Ca urmare, in cazul in care legea ulterioara modifica efectele viitoare sau le exclude, pentru satisfacerea unui interes de ordine publica, dispozitia din legea ulterioara se aplica si la efectele actului anterior nerealizate inca sub vechea lege, intrucat ordinea publica trebuie sa aiba in esenta ei un caracter de unitate si de uniforma obligativitate pentru toti.
    Or, situatia reglementata prin art. 35 din Legea nr. 33/1994 are in vedere tocmai efecte nefinalizate dupa emiterea actului de expropriere intemeiat pe dispozitiile legale anterioare, asa incat, cu privire la aceste efecte nerealizate inca, se impune sa actioneze dispozitiile legii noi.
    Neadmiterea unei atare solutii ar determina rezolvarea diferentiata a aceleiasi situatii juridice, in raport cu data exproprierii, ceea ce ar fi profund inechitabil si contrar spiritului legii noi.
    De altfel, daca legiuitorul ar fi avut in vedere supravietuirea lipsei posibilitatii de a se cere retrocedarea imobilului neutilizat in termen de un an in scopul pentru care a fost expropriat, ar fi reglementat aceasta interdictie prin noua lege. Dar, nereglementand-o, se impune concluzia ca dispozitia noua, potrivit careia fostii proprietari pot cere retrocedarea imobilelor expropriate, pentru care nu s-a facut o noua declarare de utilitate publica, in cazul neutilizarii acestora in scopul pentru care au fost preluate de la expropriat, inscrisa la art. 35 din Legea nr. 33/1994, este aplicabila si in cazul bunurilor imobile expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi, evident numai in cazul in care nu s-a realizat inca scopul exproprierii.
    Fata de cele aratate, in temeiul art. 26 lit. b) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicata, precum si al art. 329 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 sunt aplicabile si in cazul cererilor avand ca obiect retrocedarea de bunuri imobile expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi, daca nu s-a realizat scopul exproprierii.
    2. S-a constatat, de asemenea, o practica neunitara si in legatura cu participarea procurorului in procesele privind cererile de retrocedare a imobilelor expropriate.
    Astfel, unele instante au considerat ca in aceste cazuri participarea procurorului la proces este obligatorie, iar alte instante, dimpotriva, s-au pronuntat in sensul ca participarea procurorului la proces nu este obligatorie.
    Aceste din urma instante au procedat corect.
    Prin Legea nr. 33/1994 sunt prevazute urmatoarele cazuri in care instantelor judecatoresti le revine competenta de a solutiona litigii in legatura cu aplicarea dispozitiilor acestei legi: competenta curtilor de apel de a judeca, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, contestatiile impotriva hotararilor comisiei instituite pentru solutionarea intampinarilor privind propunerile de expropriere (art. 20); competenta tribunalului de a solutiona cererile de expropriere (art. 21 - 29) si competenta tribunalului de a solutiona cererile de retrocedare a imobilelor expropriate (art. 36).
    Or, din aceste trei categorii de litigii de competenta instantelor judecatoresti, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 23 alin. 1 participarea obligatorie a procurorului numai la solutionarea cererii de expropriere.
    Cum participarea procurorului in proces este obligatorie numai in cazurile prevazute in lege, iar prin art. 36 din Legea nr. 33/1994, in care este reglementata competenta de solutionare a cererii de retrocedare a imobilelor nationalizate si nici prin vreo alta dispozitie din aceasta lege nu se face referire la obligativitatea participarii procurorului in asemenea cauze, este in afara de orice indoiala ca participarea procurorului la solutionarea cererilor mentionate nu este obligatorie.

    In consecinta, in conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 56/1993, republicata, si cu art. 329 din Codul de procedura civila, mai urmeaza a se decide ca, la judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate, participarea procurorului nu este obligatorie.

    PENTRU ACESTE MOTIVE
    IN NUMELE LEGII
    DECIDE:

    Admite recursul in interesul legii, in sensul urmator:
    1. Stabileste ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica sunt aplicabile si in cazul cererilor avand ca obiect retrocedarea unor bunuri imobile expropriate anterior intrarii in vigoare a acestei legi, daca nu s-a realizat scopul exproprierii.
    2. La judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate participarea procurorului nu este obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica la data de 27 septembrie 1999.

          Vicepresedintele Curtii Supreme de Justitie,
                         Paul Florea

                              Prim magistrat asistent,
                              Ioan RaileanuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 6/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 6 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 6/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu