Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 538 din 18 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1116 din 12 decembrie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida               - presedinte
    Aspazia Cojocaru        - judecator
    Constantin Doldur       - judecator
    Acsinte Gaspar          - judecator
    Kozsokar Gabor          - judecator
    Petre Ninosu            - judecator
    Ion Predescu            - judecator
    Serban Viorel Stanoiu   - judecator
    Ion Tiuca               - procuror
    Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicata de Petru Ungur in Dosarul nr. 8.202/2004 al Judecatoriei Targu Mures.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    La dosar aparatorul partii Petru Ungur a depus o cerere prin care solicita judecarea in lipsa.
    Presedintele constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca se impune mentinerea jurisprudentei anterioare a Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 25 martie 2005 pronuntata in Dosarul nr. 8.202/2004, Judecatoria Targu Mures a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicata de Petru Ungur intr-o cauza avand ca obiect majorarea pensiei de intretinere.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciaza ca dispozitiile art. 55 alin. 1 din Codul familiei incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece creeaza o situatie de inegalitate intre tatal copilului si celelalte categorii de persoane care pot exercita actiunea in tagaduirea paternitatii. In conditiile in care prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 349 din 19 decembrie 2001 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei, inlaturandu-se inegalitatea in ceea ce priveste persoanele care pot exercita actiunea in tagaduirea paternitatii, s-a creat o inegalitate cu privire la termenul in care poate fi promovata aceasta. Astfel, pentru mama si pentru copil actiunea este imprescriptibila, in timp ce pentru tata termenul este de 6 luni de la data la care acesta a luat cunostinta despre nasterea copilului, conform art. 55 alin. 1 din Codul familiei.
    Pe de alta parte, textul de lege criticat creeaza un regim discriminatoriu intre tatal copilului nascut in timpul casatoriei si tatal copilului din afara casatoriei, deoarece primul are la dispozitie actiunea in tagaduirea paternitatii prescriptibila in termen de 6 luni, in timp ce tatal copilului din afara casatoriei poate promova actiune in contestarea recunoasterii paternitatii care este imprescriptibila. Finalitatea celor doua actiuni fiind identica, regimul juridic diferentiat nu se justifica.
    Judecatoria Targu Mures apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece stabilirea caracterului imprescriptibil al dreptului tatalui de a contesta paternitatea ar crea o stare de incertitudine permanenta in ceea ce priveste filiatia copilului, afectand astfel drepturile sale legale.
    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens apreciaza ca, "in lipsa unei prevederi exprese care sa vina in intampinarea" Deciziei Curtii Constitutionale nr. 349 din 19 decembrie 2001, sunt posibile doua interpretari. Astfel, fie se considera aplicabila regula generala a imprescriptibilitatii actiunii nepatrimoniale, fie se aplica si in cazul actiunii exercitate de copil sau de mama acestuia termenul de prescriptie de 6 luni prevazut in art. 55 alin. 1 din Codul familiei.
    Pentru a nu contraveni principiului constitutional al egalitatii in drepturi a persoanelor aflate in situatii juridice similare, trebuie acceptat ca termenul de prescriptie este tot de 6 luni si in cazul actiunii promovate de mama ori de copil. Revine judecatorului rolul ca pana la interventia legiuitorului, in ceea ce priveste data de la care incepe sa curga termenul de prescriptie, sa aplice regula generala inscrisa in art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, potrivit careia "prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune [...]".
    Avocatul Poporului apreciaza ca textul de lege criticat este constitutional, intrucat instituirea unui termen de prescriptie de 6 luni pentru introducerea actiunii in tagaduirea paternitatii nu este de natura a incalca principiul egalitatii in drepturi, ci este justificata de apararea interesului copilului.
    Nu poate fi sustinuta existenta unui tratament discriminatoriu aplicat tatalui copilului nascut in timpul casatoriei in raport cu cel aplicat tatalui copilului din afara casatoriei - in primul caz termenul de introducere al actiunii fiind limitat, iar in cel de-al doilea caz actiunea fiind imprescriptibila - deoarece aceste situatii juridice nu sunt identice si nici similare. Astfel, pentru tatal copilului nascut in timpul casatoriei opereaza prezumtia de paternitate, pe cand filiatia fata de tatal copilului din afara casatoriei se stabileste prin recunoastere voluntara sau hotarare judecatoreasca.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 55 alin. 1 din Codul familiei, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificarile ulterioare, care au urmatorul continut: "Actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de sase luni de la data cand tatal a cunoscut nasterea copilului."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie potrivit carora "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca dispozitiile art. 55 alin. 1 din Codul familiei au mai facut obiectul controlului de constitutionalitate. Prin deciziile nr. 453 din 2 decembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004, si nr. 390 din 12 iulie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, respingand exceptiile, Curtea a retinut ca din textul de lege criticat nu rezulta un regim discriminatoriu intre copilul nascut in timpul casatoriei, mama copilului si tatal acestuia, in privinta termenului de exercitare a actiunii in tagaduirea paternitatii.
    Art. 55 alin. 1 din Codul familiei reglementeaza termenul in care tatal copilului nascut in timpul casatoriei poate sa introduca actiune in tagaduirea paternitatii, fara sa cuprinda nici o precizare cu privire la termenul in care aceasta actiune ar putea fi introdusa de mama copilului sau de copilul nascut in timpul casatoriei, ceea ce se explica prin modul in care legiuitorul a conceput regimul filiatiei fata de tata. Astfel, prin art. 53 alin. 1 din Codul familiei s-a instituit o prezumtie legala in sensul ca paternitatea copilului nascut in timpul casatoriei apartine sotului mamei, cu consecinta prevazuta in art. 54 alin. 2 din acelasi cod, si anume ca actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita numai de sot. In legatura cu dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei prin Decizia nr. 349 din 19 decembrie 2001 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2002), Curtea Constitutionala a constatat ca acestea sunt neconstitutionale in masura in care nu recunosc decat tatalui, iar nu si mamei si copilului nascut in timpul casatoriei, dreptul de a porni actiunea in tagaduirea paternitatii. Ca efect al acestei decizii a Curtii, regimul juridic al filiatiei fata de tata, si anume recunoasterea dreptului mamei si al copilului nascut in timpul casatoriei de a introduce actiune in tagaduirea paternitatii, nu a suferit insa nici o modificare in privinta prescriptibilitatii actiunii intentate de tatal copilului si nici nu a fost completat cu dispozitii legale prin care sa se stabileasca termenul in care actiunea poate fi exercitata de mama sau de copil. Astfel, in absenta unei dispozitii legale prin care sa se stabileasca termenul in care actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de mama sau de copil, Curtea nu are posibilitatea sa constate existenta vreunei discriminari, ramanand in competenta instantei de judecata sa faca interpretarea si aplicarea corecta a legii.
    Curtea nu poate primi nici sustinerea autorului exceptiei privind tratamentul discriminator aplicat titularului actiunii in tagaduirea paternitatii in raport cu titularul actiunii in contestarea recunoasterii de paternitate - in primul caz aceasta fiind supusa prescriptiei, in cel de al doilea caz fiind imprescriptibila -, dat fiind ca cele doua situatii juridice invocate nu sunt identice si nici similare, astfel ca reglementarea lor diferita nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
    Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse in deciziile mentionate isi mentin valabilitatea si in cauza de fata.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicata de Petru Ungur in Dosarul nr. 8.202/2004 al Judecatoriei Targu Mures.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 octombrie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat-asistent,
                              Cristina Catalina Turcu

                          OPINIE SEPARATA
la Decizia nr. 538 din 18 octombrie 2005 privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

    Fara a nega in totalitate argumentele aduse de majoritatea judecatorilor Curtii pentru respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, consideram ca art. 55 alin. 1 din Codul familiei contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Prevederile art. 55 alin. 1 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 453 din 2 decembrie 2003 (cu opinie separata) si Decizia nr. 390 din 12 iulie 2005, Curtea, cu majoritate de voturi, a respins exceptia, constatand ca din textul de lege criticat nu rezulta un regim discriminatoriu intre copilul nascut in timpul casatoriei, mama copilului si sotul acesteia, in privinta termenului de exercitare a actiunii in tagada paternitatii.
    Printr-o alta decizie, si anume nr. 349 din 12 decembrie 2001, Curtea a admis posibilitatea ca, alaturi de sotul mamei copilului, mama si copilul sa poata formula actiune in tagada paternitatii, declarand, astfel, neconstitutional art. 54 alin. 2 din Codul familiei, raportat la art. 16 alin. (1) din Constitutie.
    In urma constatarii neconstitutionalitatii art. 54 alin. 2 din Codul familiei, consecinta fireasca ar fi fost declararea ca neconstitutional si a art. 55 alin. 1 din Codul familiei, care prevede doar termen de prescriptie in ceea ce priveste dreptul la actiune al sotului mamei copilului, si anume 6 luni de la data cand acesta a aflat de nastere, fara a se prevedea nimic cu privire la dreptul la actiune, cand titulari sunt mama sau copilul. Din necorelarea celor doua texte de lege rezulta ca in privinta mamei si a copilului isi gaseste aplicare dreptul comun privind dreptul la actiune avand ca obiect un drept personal nepatrimonial, in sensul ca actiunea este imprescriptibila. Se creeaza, astfel, o inegalitate juridica evidenta intre titularii dreptului la actiune in tagada paternitatii. Pentru mama si copil se aplica regula - imprescriptibilitatea, iar pentru sotul mamei copilului, termenul special de prescriptie, de 6 luni, ce reprezinta exceptia.
    In aceste conditii, este evidenta incalcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, intre titularii dreptului la actiune in tagada paternitatii existand diferentieri de tratament juridic, cu toate ca se afla in situatii juridice identice.
    Fiind vorba de un drept personal nepatrimonial, actiunea in tagada paternitatii ar urma sa fie imprescriptibila sau legiuitorul sa reglementeze acelasi termen special de prescriptie pentru toti titularii dreptului la actiune, indiferent daca acesta ar curge de la date diferite.

                                Judecator,
                      prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 538/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 538 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 538/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu