Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 51 din  6 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din 25 februarie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Paula C. Pantea       - procuror
    Doina Suliman         - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, exceptii ridicate de Casa de Asigurari de Sanatate Dolj, Casa Judeteana de Pensii Dolj, Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comerciala "Agroind Service", in Dosarul nr. 9/F/1999 al Tribunalului Dolj - Sectia comerciala si de contencios administrativ, si de Societatea Comerciala "Avertis" Bucuresti, Societatea Comerciala "Moraber Cimpex" - S.R.L. Vulpeni, Casa Judeteana de Pensii Dolj, Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. Oltenia, Complex Agrosem Dolj, Societatea Comerciala "Fitoplant Com" - S.R.L. Craiova, Banca Comerciala Romana - Sucursala Bailesti, in Dosarul nr. 11/F/2000 al aceleiasi instante.
    La apelul nominal lipsesc toate partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, avand in vedere ca exceptiile de neconstitutionalitate ridicate in dosarele nr. 233C/2002 si nr. 234C/2002 au un continut identic, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand in vedere art. 164 din Codul de procedura civila, nu se opune conexarii dosarelor.
    Curtea, in temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 234C/2002 la Dosarul nr. 233C/2002, care este primul inregistrat.
    Reprezentantul Ministerului Public, invocand jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 17 aprilie 2002, pronuntate in dosarele nr. 9/F/1999 si nr. 11/F/2000, Tribunalul Dolj - Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Casa de Asigurari de Sanatate Dolj, Casa Judeteana de Pensii Dolj, Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comerciala "Agroind Service", Societatea Comerciala "Avertis" Bucuresti, Societatea Comerciala "Moraber Cimpex" - S.R.L. Vulpeni, Casa Judeteana de Pensii Dolj, Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. Oltenia, Complex Agrosem Dolj, Societatea Comerciala "Fitoplant Com" - S.R.L. Craiova, Banca Comerciala Romana - Sucursala Bailesti, creditori in cauze comerciale.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 sunt neconstitutionale, intrucat nu prevad modul de indestulare a creantelor creditorilor garantati si chirografari, ceea ce este de natura sa prejudicieze drepturile acestora.
    Tribunalul Dolj - Sectia comerciala si de contencios administrativ opineaza in sensul ca prevederile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 "creeaza o aparenta de neconstitutionalitate, avand in vedere ca nu precizeaza modalitatea de indestulare a creditorilor si mai ales a creditorilor cu garantii".
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul apreciaza ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate. In acest sens arata ca suspendarea procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului in cazurile prevazute la art. III alin. (1) din ordonanta este o masura temporara, luata de judecatorul-sindic, "pana la privatizarea societatii sau pentru o perioada de cel mult un an, cu posibilitatea de a fi prelungita cu inca un an numai in cazuri temeinic justificate". De asemenea, considera ca inchiderea procedurii poate fi dispusa de catre judecatorul-sindic "numai in conditiile prevazute in contractul de privatizare care trebuie sa cuprinda clauze cu privire la modul de satisfacere a creditorilor societatii comerciale privatizate, mai ales a creditorilor privati, deoarece societatea in cauza poate fi scutita de la plata obligatiilor bugetare". In sustinerea acestui argument sunt invocate si dispozitiile Legii nr. 64/1995, referitoare la inchiderea procedurii.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele intocmite in cauze de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, ordonanta publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002.
    Dispozitiile legale criticate sunt urmatoarele:
    - Art. III: "(1) Exercitiul actiunilor sau, dupa caz, efectuarea procedurilor prevazute de Legea nr. 64/1995 se suspenda, la cererea institutiei publice implicate, fata de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50% + 1 din capitalul social, ce inregistreaza obligatii bugetare de peste 50% din totalul datoriilor inscrise in evidenta contabila, aflate in proces de privatizare, cuprinse in programe speciale care sa conduca la cresterea atractivitatii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au inregistrat scrisori de intentie pentru achizitionarea pachetului de actiuni.
    (2) Suspendarea va fi pronuntata de instanta competenta pentru o perioada de un an, care va putea fi prelungita, in cazuri temeinic justificate, cu maximum un an.
    (3) In termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii de suspendare, administratorul sau, dupa caz, lichidatorul va fi obligat sa prezinte institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor efectuate in cursul procedurii de lichidare judiciara.
    (4) In urma privatizarii societatii prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni, judecatorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice implicate, o incheiere prin care va dispune inchiderea procedurii in temeiul prevederilor contractului de vanzare a actiunilor."
    Examinand exceptia, Curtea constata ca autorii acesteia nu indica textul constitutional incalcat. Autorii exceptiei considera ca prin dispozitiile legale criticate se creeaza un regim preferential societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, ceea ce defavorizeaza creditorii cu garantii si cei chirografari care se vad in imposibilitatea realizarii creantelor lor.
    Acest argument nu poate fi primit. Din analiza textului de lege supus controlului Curtea retine ca acesta este un text de procedura, deci fara efect cu privire la dreptul substantial al creditorilor.
    De altfel, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002. Astfel, prin Decizia nr. 211 din 10 iulie 2002, Curtea, respingand exceptia de neconstitutionalitate, a constatat ca "Suspendarea exercitarii actiunilor sau, dupa caz, a procedurilor prevazute de Legea nr. 64/1995, nu incalca principiul liberului acces la justitie dat fiind ca, prin insasi natura ei, aceasta masura constituie un act judiciar de decizie, adoptat de instanta competenta, pe o perioada limitata, potrivit art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 dupa constatarea de catre judecator a indeplinirii conditiilor prevazute in alin. (1) al aceluiasi articol [...]". Totodata, s-a aratat ca "procedura suspendata pe cale judiciara urmeaza a se inchide tot pe cale judiciara fie in conditiile prevazute de art. 117 si urmatoarele din Legea nr. 64/1995, - daca nu s-a realizat privatizarea -, fie in conditiile prevazute de art. III alin. (4) din ordonanta criticata, in urma privatizarii prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni". De asemenea, Curtea a retinut in decizia sa ca "titularii drepturilor de creanta care au solicitat deschiderea procedurii fata de societatea comerciala ajunsa in stare de incapacitate de plata au posibilitatea ca, la inchiderea procedurii speciale prevazute de art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, sa-si recupereze creantele pe baza prevederilor contractului de privatizare sau, in conditiile dreptului comun, de la succesorii societatii privatizate".
    In sfarsit, Curtea observa ca in speta nu este vorba de o problema de constitutionalitate, ci de una de interpretare si aplicare a legii, care insa intra in competenta instantei de judecata, judecatorul-sindic putand pronunta inchiderea procedurii in conditiile dispozitiilor Legii nr. 64/1995.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, exceptie ridicata de Casa de Asigurari de Sanatate Dolj, Casa Judeteana de Pensii Dolj, Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comerciala "Agroind Service", in Dosarul nr. 9/F/1999 al Tribunalului Dolj - Sectia comerciala si de contencios administrativ, si de Societatea Comerciala "Avertis" Bucuresti, Societatea Comerciala "Moraber Cimpex" - S.R.L. Vulpeni, Casa Judeteana de Pensii Dolj, Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. Oltenia, Complex Agrosem Dolj, Societatea Comerciala "Fitoplant Com" - S.R.L. Craiova, Banca Comerciala Romana - Sucursala Bailesti, in Dosarul nr. 11/F/2000 al aceleiasi instante.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 6 februarie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 51/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 51 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 51/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu