Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 5*) din 14 ianuarie 1997

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 330, art. 330^1, art. 330^2, art. 330^3 si art. 330^4 din Codul de procedura civila, ale art. 24 alin. 2 si art. 25 din Legea nr. 112/1995 si ale art. 31 din Legea nr. 92/1992

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 27 august 1997


SmartCity3


    *) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 122 din 21 mai 1997.

    Romul Petru Vonica     - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Constantin Burada      - magistrat-asistent

    Completul de judecata, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata urmatoarele:
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia civila, prin incheierile din 25 septembrie 1996, 18 octombrie 1996 si 29 octombrie 1996, pronuntate in dosarele nr. 71/1996, nr. 69/1996, nr. 133/1996 si nr. 1.323/1996, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, art. 330^1, art. 330^2, art. 330^3 si art. 330^4 din Codul de procedura civila, invocate de Filip Victor Corneliu si Capatana Teodora, Niculescu Marius Alexandru, Jemaneanu Natalia si Munteanu Elise-Francisca.
    Exceptiile de neconstitutionalitate formeaza obiectul dosarelor Curtii Constitutionale nr. 334C/1996, nr. 336C/1996, nr. 348C/1996 si nr. 354C/1996.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 330, art. 330^1, art. 330^2, art. 330^3 si art. 330^4 din Codul de procedura civila, invocata de Filip Victor Corneliu si Capatana Teodora in Dosarul nr. 71/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila, se sustine ca aceste dispozitii contravin art. 1 alin. (3) din Constitutie, principiului autoritatii lucrului judecat, al stabilitatii raporturilor juridice, prevederilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si principiului egalitatii armelor. Pentru aceleasi motive considera ca si prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 sunt neconstitutionale.
    In Dosarul nr. 69/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila, Niculescu Marius Alexandru sustine ca prevederile art. 330, art. 330^1 si art. 330^2 din Codul de procedura civila sunt neconstitutionale, intrucat acorda procurorului general si ministrului justitiei "puteri discretionare in aprecierea legalitatii si temeiniciei hotararilor judecatoresti" si incalca principiul separatiei puterilor in stat.
    Jemaneanu Natalia, invocand, in Dosarul nr. 133/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 din Codul de procedura civila si ale art. 31 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, considera ca aceste prevederi sunt neconstitutionale, intrucat ele incalca principiul separatiei puterilor in stat, al stabilitatii raporturilor juridice si pe cel al autoritatii lucrului judecat si, totodata, "cenzureaza accesul liber la justitie".
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, ridicata de Munteanu Elise-Francisca in Dosarul nr. 1.323/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila, se arata ca dispozitiile art. 330 si ale art. 330^1 din Codul de procedura civila contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), ale art. 16, ale art. 125, precum si ale art. 128. De asemenea, se sustine ca sunt neconstitutionale prevederile art. 25 din Legea nr. 112/1995, intrucat "impieteaza asupra dreptului persoanelor de a se adresa instantelor de judecata in cazul incalcarii unui drept fundamental al cetateanului".
    Exprimandu-si opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanta a considerat exceptiile neintemeiate.
    Din incheierile de sesizare rezulta ca exceptiile au fost invocate cu privire la prevederile art. 330 si urmatoarele din Codul de procedura civila, insa, din examinarea concluziilor scrise, depuse in motivarea lor, se constata ca exceptiile se refera si la dispozitiile art. 24 alin. 2 (Dosar nr. 71/1996) si ale art. 25 (Dosar nr. 1.323/1996) din Legea nr. 112/1995, precum si ale art. 31 din Legea nr. 92/1992 (Dosar nr. 133/1996). In aceasta situatie, avand in vedere obligatia instantei de judecata de a sesiza Curtea cu exceptia astfel cum a fost ridicata de parti, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, urmeaza ca prin decizie Curtea sa se pronunte asupra tuturor textelor de lege criticate sub aspectul constitutionalitatii si nu numai a celor prevazute, in mod expres, in dispozitivul incheierilor din sesizare.
    Deoarece exceptiile de neconstitutionalitate se refera la aceleasi dispozitii legale si pentru o mai buna administrare a justitiei, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 354C/1996, nr. 348C/1996 si nr. 336C/1996 la Dosarul nr. 334C/1996, urmand a se pronunta asupra tuturor exceptiilor prin decizia de fata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, prevederile legale ce fac obiectul exceptiilor raportate la dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenta sa solutioneze exceptiile invocate.
    Pe fond, se constata ca asupra constitutionalitatii art. 330 si art. 330^2 alin. 2, art. 330^3 si art. 330^4 din Codul de procedura civila Curtea Constitutionala s-a pronuntat din Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, statuand ca ele sunt constitutionale. Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa determine schimbarea acestei solutii, exceptiile de neconstitutionalitate privind aceste prevederi legale urmeaza, potrivit practicii constante a Curtii Constitutionale, sa fie respinse ca vadit nefondate.
    In legatura cu dispozitiile art. 330^1 din Codul de procedura civila, se retine ca, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, definitiva si obligatorie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, Curtea Constitutionala a modificat Decizia nr. 73/1996, prin care se respinsese exceptia de neconstitutionalitate, si a decis ca prevederile art. 330^1 sunt neconstitutionale in masura in care acestea se aplica hotararilor pronuntate inainte de 26 iulie 1993, data intrarii in vigoare a Legii nr. 59/1993. Rezulta ca exceptiile de neconstitutionalitate invocate in cauzele de fata, referitoare la art. 330^1, sunt inadmisibile, in limitele interpretarii date, pentru ca, asa cum s-a statuat prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 107 din 2 noiembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 15 februarie 1995, o prevedere legala declarata neconstitutionala printr-o decizie a Curtii nu mai poate face obiectul unei noi exceptii. Faptul ca Decizia nr. 96/1996 a constatat neconstitutionalitatea, in limitele interpretarii date, nu conduce la o alta consecinta, deoarece sensul deciziei este circumstantierea legitimitatii constitutionale a textului de lege respectiv. In acest sens, Curtea s-a pronuntat si prin Decizia nr. 92 din 12 octombrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 20 decembrie 1995.
    Cu privire la dispozitiile art. 330^2 alin. 1 din Codul de procedura civila, este de retinut ca, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitiva, Curtea Constitutionala a constatat ca acestea sunt neconstitutionale. Avand in vedere ca o exceptie de neconstitutionalitate admisa nu mai poate fi reiterata, deoarece potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curtii Constitutionale sunt obligatorii erga omnes, exceptiile invocate in cauzele de fata privind prevederile art. 330^2 alin. 1 sunt lipsite de obiect si, in consecinta, urmeaza a fi, de asemenea, respinse ca vadit nefondate.
    Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, invocata de Filip Victor Corneliu si Capatana Teodora in Dosarul nr. 71/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila, se constata ca acesta este un text de trimitere la recursul in anulare asupra constitutionalitatii caruia Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin aceeasi decizie, nr. 73 din 4 iunie 1996, definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996. Totodata, prevederile art. 24 din Legea nr. 112/1995 au fost declarate constitutionale prin Decizia Plenului nr. 73 din 19 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995. Asa fiind, exceptia urmeaza a fi respinsa ca vadit nefondata.
    Cu privire la neconstitutionalitatea art. 31 din Legea nr. 92/1992, ridicata de Jemaneanu Natalia in Dosarul nr. 133/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila, se constata ca, potrivit art. 130 alin. (2) din Constitutie, atributiile Ministerului Public se exercita in conditiile legii, iar textul atacat nu contravine atributiilor prevazute in Constitutie. Pe de alta parte, dispozitiile art. 31 din Legea nr. 92/1992 nu contrazic statutul constitutional al Ministerului Public, prevazut de art. 130 si 131 din Constitutie, care face parte din capitolul VI - Autoritatea judecatoreasca - al titlului III privind Autoritatile publice. In consecinta, exceptia este vadit nefondata.
    In legatura cu exceptia invocata de Munteanu Elise-Francisca in Dosarul nr. 1.323/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila privind neconstitutionalitatea art. 25 din Legea nr. 112/1995, se constata ca nici aceasta nu poate fi primita, nefiind relevanta in cauza. Textul criticat prevede ca "Prin legi speciale se vor reglementa situatiile juridice ale altor imobile decat cele care fac obiectul prezentei legi, trecute in proprietatea statului inainte de 22 decembrie 1989, indiferent de destinatia lor initiala, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publica".
    Potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate poate sa priveasca numai dispozitiile legale de care depinde judecarea cauzei.
    In speta, dispozitiile criticate nu au legatura cu solutionarea cauzei de catre instanta judecatoreasca, litigiul avand ca obiect cererea de rectificare a cartii funciare privind imobilul din Timisoara, str. N. Balcescu nr. 5, in sensul radierii dreptului de proprietate al statului dobandit in baza Decretului nr. 92/1950 si reinscrierea acestui drept pe numele reclamantei.
    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge ca vadit nefondate exceptiile de neconstitutionalitate invocate de Filip Victor Corneliu si Capatana Teodora, Niculescu Marius Alexandru, Jemaneanu Natalia si Munteanu Elise-Francisca in dosarele nr. 71/1996, nr. 69/1996, nr. 133/1996 si nr. 1.323/1996 ale Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila privind:
    1. Prevederile art. 330, ale art. 330^2 alin. 2, ale art. 330^3 si ale art. 330^4 din Codul de procedura civila, ale art. 24 alin. 2 si art. 25 din Legea nr. 112/1995, ale art. 31 din Legea nr. 92/1992.
    2. Dispozitiile art. 330^1 din Codul de procedura civila, constatand ca, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea Constitutionala a statuat ca prevederile acestui articol sunt neconstitutionale in masura in care se aplica hotararilor pronuntate inainte de 26 iulie 1993, data intrarii in vigoare a Legii nr. 59/1993.
    3. Prevederile art. 330^2 alin. 1 din Codul de procedura civila, constatand ca exceptiile invocate in legatura cu aceste dispozitii sunt lipsite de obiect.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata la data de 14 ianuarie 1997.

                    PRESEDINTE,
                    dr. Romul Petru Vonica

                                  Magistrat asistent,
                                  Constantin BuradaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 5/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 5 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu