Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 122 din 21 mai 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330 si 330^1 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 27 august 1997


SmartCity3


    Ioan Muraru           - presedinte
    Viorel Mihai Ciobanu  - judecator
    Nicolae Popa          - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Victor Dan Zlatescu   - judecator
    Raul Petrescu         - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra recursului declarat de Munteanu Elise-Francisca impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 5 din 14 ianuarie 1997.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 30 aprilie 1997, in prezenta reprezentantului Ministerului Public si in lipsa celorlalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 7 mai 1997 si apoi, datorita imposibilitatii intrunirii completului, pentru data de 21 mai 1997.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia civila, prin Incheierea din 29 octombrie 1996 a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 330 si art. 330^1 din Codul de procedura civila, ridicata de Munteanu Elise-Francisca.
    Prin Decizia nr. 5 din 14 ianuarie 1997, Curtea Constitutionala a respins ca vadit nefondata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si art. 330^1 din Codul de procedura civila. Aceasta solutie s-a fundamentat pe Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitiva, prin care s-a stabilit ca dispozitiile art. 330 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar cat priveste dispozitiile art. 330^1 din acelasi cod, s-a constatat ca, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea a statuat ca prevederile acestui articol sunt neconstitutionale in masura in care se aplica hotararilor pronuntate inainte de 26 iulie 1993, data intrarii in vigoare a Legii nr. 59/1993.
    Impotriva Deciziei nr. 5 din 14 ianuarie 1997 a declarat recurs, in termen legal, Munteanu Elise-Francisca, pentru urmatoarele motive: exceptia de neconstitutionalitate a art. 330 si art. 330^1 din Codul de procedura civila a fost solutionata prin simpla trimitere la practica Curtii; dispozitiile art. 330 si art. 330^1 sunt neconstitutionale in raport cu prevederile constitutionale ale art. 16, art. 125 si art. 128, precum si cu cele referitoare la proprietate; neconstitutionalitatea art. 330^1 din Codul de procedura civila datorata nelimitarii in timp a declararii recursului in anulare este constatata si de Parlamentul Romaniei care a limitat la 6 luni termenul in care procurorul general poate declara recursul in anulare; art. 24 si art. 25 din Legea nr. 112/1995 care stabilesc necompetenta instantelor judecatoresti de a dispune asupra restituirii imobilelor nationalizate si, respectiv, posibilitatea restituirii acestora numai in baza unor legi speciale sunt neconstitutionale, deoarece proprietarii, ale caror drepturi sunt ocrotite prin Constitutie, nu se pot adresa nici unui organ de jurisdictie pentru inlaturarea abuzurilor savarsite de organele administrative.
    Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, intrucat exceptia a fost respinsa ca vadit nefondata, s-au solicitat puncte de vedere celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este vadit neintemeiata.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca recursul este nefondat, intrucat in ce priveste dispozitiile art. 330 din Codul de procedura civila Curtea s-a pronuntat prin decizii definitive care, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 sunt obligatorii pentru viitor, iar cat priveste art. 330^1 din acelasi cod, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 17/1997, Curtea nu este competenta sa se pronunte, deoarece ar depasi limitele sesizarii.
    Camera Deputatilor nu a comunicat punctul sau de vedere.

    CURTEA,
avand in vedere decizia atacata, motivele de recurs invocate, punctele de vedere ale Guvernului si Senatului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, prevederile art. 330 si art. 330^1 din Codul de procedura civila, dispozitiile art. 24 si art. 25 din Legea nr. 112/1995, raportate la dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, constata urmatoarele:
    Motivul de recurs, referitor la neconstitutionalitatea art. 330^1 din Codul de procedura civila, datorat nelimitarii in timp a dreptului procurorului general de a declara recursul in anulare, este intemeiat si urmeaza a fi admis. Curtea constata ca, prin Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, prevederile acestui articol au fost modificate, instituindu-se un termen de 6 luni pentru exercitarea recursului in anulare. In aceste conditii, se admite recursul privind dispozitiile art. 330^1 din Codul de procedura civila, se modifica Decizia Curtii nr. 5 din 14 ianuarie 1997 si, pe fond, se respinge exceptia invocata, intrucat, prin instituirea termenului de 6 luni, aceasta a ramas fara obiect.
    Cat priveste motivul de recurs, referitor la neconstitutionalitatea art. 330 din Codul de procedura civila, se retine ca acesta este neintemeiat si urmeaza a fi respins. Textele constitutionale invocate in sprijinul acestui motiv de recurs au fost avute in vedere de Curte atunci cand a analizat si s-a pronuntat cu privire la art. 330 din Codul de procedura civila prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, statuand ca prevederile mentionate sunt constitutionale. Aceste decizii, potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie si art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 sunt obligatorii si au putere pentru viitor. De asemenea, art. 29 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale prevede ca aceasta statueaza numai asupra problemelor de drept, asa incat o prevedere legala nu poate fi apreciata constitutionala intr-o cauza si neconstitutionala in alta, cat timp legitimitatea sa constitutionala se determina prin raportarea acestei prevederi la dispozitiile sau principiile constitutionale, astfel cum dispune art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1997.
    Pentru considerentele expuse, nu poate fi retinuta nici critica referitoare la faptul ca Decizia nr. 5 din 14 ianuarie 1997 se intemeiaza pe practica Curtii.
    Cat priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 din Legea nr. 112/1995, aceasta urmeaza a fi respinsa, deoarece ea a fost pentru prima data invocata in fata Curtii in recurs. Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea Constitutionala hotaraste "asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor".
    Rezulta, pe cale de interpretare, ca ea nu hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate direct in fata ei. Solutia contrara nu putea fi primita si pentru faptul ca astfel s-ar incalca prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, in sensul carora, in fata instantei judecatoresti, partile sunt in drept sa dezbata exceptia, depunand dovezile si probele pe care le cred de cuviinta si exercitandu-si astfel drepturile procesuale ce le apartin, ca in orice cauza pendinte pe rolul unei instante judecatoresti. In finalul acestei faze de dezbatere contradictorie, instanta insasi este obligata sa-si exprime opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate si sa sesizeze prin incheiere Curtea Constitutionala. Daca aceste reguli se refera la conditiile in care poate fi sesizata Curtea pentru judecata in fond, este limpede ca ele nu pot fi eludate in cazul in care Curtea solutioneaza pricina in recurs. Ceea ce imperativ nu este admisibil la judecata in fond nu poate deveni admisibil ca urmare a exercitarii caii de atac a recursului.
    Admiterea posibilitatii de a invoca exceptia de neconstitutionalitate pentru prima data in recursul declarat la Curtea Constitutionala ar inlesni exercitarea abuziva a caii de atac de catre acela care, nesocotind legea, ar pune instanta in situatia de a se pronunta in legatura cu noi probleme litigioase ce nu au fost avute in vedere la judecata in fond.
    In sensul celor aratate sunt si Deciziile Curtii Constitutionale nr. 97 din 24 octombrie 1995 si nr. 77 din 25 iunie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 17 ianuarie 1996 si, respectiv, nr. 165 din 26 iulie 1996.
    Si motivul de recurs, referitor la neconstitutionalitatea art. 25 din Legea nr. 112/1995, prin care se reitereaza argumentele formulate in sprijinul exceptiei, urmeaza a fi respins, deoarece se constata ca, in mod corect, prin decizia recurata s-a retinut irelevanta in cauza a acestor dispozitii legale.
    Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 si al art. 26 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite recursul declarat de Munteanu Elise-Francisca privind dispozitiile art. 330^1 din Codul de procedura civila si modifica Decizia Curtii Constitutionale nr. 5 din 14 ianuarie 1997, in sensul ca respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 330^1 din Codul de procedura civila, ca fiind lipsita de obiect.
    Respinge recursul declarat cu privire la dispozitiile art. 330 din Codul de procedura civila si dispozitiile art. 24 si 25 din Legea nr. 112/1995.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta din 21 mai 1997.

                PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                Prof. univ. dr. IOAN MURARU

                             Magistrat asistent,
                             Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 122/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 122 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu