Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 374 din  4 martie 1999

pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe intre birourile vamale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din  1 aprilie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor, numit prin Ordinul ministrului finantelor nr. 43/1999,
    avand in vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,
    avand in vedere prevederile art. 19, 51 si ale art. 349 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    in scopul fluidizarii serviciului asigurat de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe intre birourile vamale,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe intre birourile vamale.

                           Directorul general
                    al Directiei Generale a Vamilor,
                             Nini Sapunaru

                             NORME TEHNICE
de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe intre birourile vamale

    1. Pentru expeditiile postale internationale se utilizeaza documentul "Borderou de predare - trafic postal extern" (formular prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice), cu rol de declaratie vamala de tranzit.
    2. Documentul va fi completat in doua exemplare, din care: copia ramane la biroul vamal care a controlat expeditia postala, iar originalul va insoti expeditia pana la biroul vamal de destinatie.
    Pentru confirmarea tranzitului biroul vamal de destinatie va folosi, prin decupare, ultima rubrica ce ii este destinata si o va transmite biroului vamal emitent. In plus, biroul vamal de destinatie va certifica primirea documentului de tranzit prin stampilarea documentului de predare a sacilor postali sau a borderoului de magazie.
    Confirmarea tranzitelor se va face, in termenul si in conditiile prevazute de legislatie, printr-o adresa scrisa, semnata de seful biroului vamal de destinatie sau de persoana care ii tine locul.
    3. Documentul se va utiliza, dupa caz, astfel:
    a) fata formularului va fi utilizata pentru a se asigura circulatia sacilor postali externi, in tranzit, intre birourile vamale de frontiera si punctele vamale din incintele birourilor de schimb postal international din Romania;
    b) versoul formularului va fi utilizat pentru a se asigura circulatia trimiterilor postale externe, aflate in tranzit, intre punctul vamal din incinta biroului de schimb postal international si punctele vamale aflate in incinta oficiilor postale.
    4. Pentru expedierea trimiterilor postale intre birourile vamale de interior in vederea detalierii informatiilor, documentul "Borderou de predare - trafic postal extern" va fi insotit de documentul "Borderou de magazie", prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice, intocmit de catre organele postale.
    Acesta se completeaza in trei exemplare si este supus controlului autoritatii vamale. Originalul este destinat oficiului postal de distribuire, exemplarul nr. 2 este predat autoritatii vamale de la biroul vamal de destinatie, iar exemplarul nr. 3 ramane la oficiul postal de expediere.

    ANEXA 1

    COMPANIA NATIONALA "POSTA ROMANA" - S.A.                                A
    Unitatea postala ....................             BIROUL VAMAL DE PLECARE
                                                       .....................
         __________________
        | (Stampila de zi) |
        |__________________|

                          BORDEROU DE PREDARE Nr. ....
                           - trafic postal extern -
 _____________________________________________________________________________
| Subsemnatul .................... ma oblig sa transport si sa prezint in     |
| termen de ......... zile transporturile specificate mai jos: |
|_____________________________________________________________________________|
|       |         |      Numarul de saci:       |           | Observatii      |
|Numarul|Biroul de|_____________________________|           | (in caz de      |
|depesei|origine  |corespondenta|colete   |     | Greutatea | utilizare se    |
|_______|_________|_____________|sau      |     | bruta a   | specifica       |
|       |         |       |     |colete pe|     | sacilor   | numarul         |
|       |         |       |     |dinafara | goi |   (kg)    | containerului,  |
|       |         | LC/AO |  M  |sacilor  |     |           | numarul         |
|       |         |       |     |         |     |           | sigiliului)     |
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
|_______|_________|_______|_____|_________|_____|___________|_________________|
| Semnatura:                                                                  | |_____________________________________________________________________________|
| BIROUL VAMAL DE PLECARE                 BIROUL VAMAL DE DESTINATIE          |
|_____________________________________   _____________________________________|
| Verificat si constatat (se bifeaza) | | Verificat si constatat (se bifeaza) |
|_____________________________________| |_____________________________________|
|      | Mijloc de transport          | |       | Mijloc de transport         |
|      | (container) intact           | |       | (container) intact          |
|______|______________________________| |_______|_____________________________|
|      | Mijloc de transport          | |       | Mijloc de transport         |
|      | (container) violat           | |       | (container) violat          |
|______|______________________________| |_______|_____________________________|
|      | Sigilii intacte              | |       | Sigilii intacte             |
|______|______________________________| |_______|_____________________________|
|      | Sigilii violate              | |       | Sigilii violate             |
|______|______________________________| |_______|_____________________________|
|      | Numarul sigiliului aplicat   | |       | Numarul sigiliului aplicat  |
|______|______________________________| |_______|_____________________________|
|      | Proces-verbal de constatare  | |       | Proces-verbal de constatare |
|______|______________________________| |_______|_____________________________|
|      | Termen acordat pentru tranzit| |       |Termen acordat pentru tranzit|
|______|______________________________| |_______|_____________________________|
| Agent vamal (se inscriu in clar         Agent vamal (se inscriu in clar     |
| numele si functia)                      numele si functia)                  |
| _____________________________________  ____________________________________ |
||_____________________________________||____________________________________||
|        (semnatura si stampila)              (semnatura si stampila)         |
|_____________________________________________________________________________|
| BIROUL VAMAL DE DESTINATIE ............................................     |
| Se confirma primirea transporturilor prevazute in borderoul de predare      |
| nr. .......                                                                 |
| din ........, cu urmatoarele mentiuni: ................................     |
| .......................................................................     |
|_____________________________________________________________________________|
| Transporturile s-au inscris in registrul de evidenta la pozitia nr. ..... . |
|                                                     ______________________  |
| Agent vamal (se inscriu in clar numele si functia) |______________________| |
|                                                     (semnatura si stampila) |
|_____________________________________________________________________________|

                                                                              B
 COMPANIA NATIONALA "POSTA ROMANA" - S.A.  BIROUL VAMAL DE PLECARE ............
 Unitatea postala ....................     Numarul pozitiei din registrul-sumar
                                           ....................................
                                           Numarul si seria sigiliilor ........
                                           Termen .............................
         __________________
        | (Stampila de zi) |
        |__________________|

                          BORDEROU DE PREDARE Nr. ....
                           - trafic postal extern -

  de la ............................... pentru ........................
 ______________________________________________________________________
|  Numarul      |  Numarul de  |  Numarul  |  Greutatea  | Observatii  |
|  borderoului  |  trimiteri   |  de saci  |  bruta      |             |
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
|_______________|______________|___________|_____________|_____________|
| Semnatura                                                            |
|______________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________
| BIROUL VAMAL DE DESTINATIE ......................................... |
| Confirmam primirea pentru Vama .............. a bunurilor prezentate |
| in borderoul de predare nr. ......... din ..........., cu mentiunea: |
| .................................................................. . |
| Bunurile au fost inscrise in registrul de evidenta la pozitia nr.    |
| ........... .                                                        |
|                                                                      |
|                                           Agent vamal (se inscriu in |
|                                           clar numele si functia)    |
|                                            _________________________ |
|                                           |_________________________||
|                                             (semnatura si stampila)  |
|______________________________________________________________________|

 COMPANIA NATIONALA                    COMPANIA NATIONALA
 "POSTA ROMANA" - S.A.                 "POSTA ROMANA" - S.A.
 Unitatea postala emitenta .......     Unitatea postala de destinatie ........
         __________________
        | (Stampila de zi) |
        |__________________|

                         BORDEROU DE MAGAZIE Nr. ......
                             Data ...............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul de trimiteri
    B - Greutatea (kg)
    C - Tara/localitatea
    D - Numele si prenumele destinatarului
    E - Adresa
    F - Numarul de evidenta al trimiterii la oficiul de destinatie
    G - RETUR
        Numarul borderoului
 _____________________________________________________________________________
|    |     ORIGINEA    |         DESTINATIA          |          |             |
|    |_________________|_____________________________| Mentiuni |             |
|Nr. |     |     |     |     |     |     |     |     | speciale |  Observatii |
|crt.|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  C  |  F  |  G  |          |             |
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
| 0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |     9    |      10     |
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|_____________|
              _______________________________________________
   Intocmit, |_______________________________________________|
             (Numele in clar si semnatura lucratorului postal)SmartCity5

COMENTARII la Decizia 374/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 374 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu