Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 372 din  2 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 800 din 13 noiembrie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Mihai Paul Cotta      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, exceptie ridicata de Cristian Teodor Paun si de Societatea Comerciala "Mod Prof Trading" - S.R.L. in Dosarul nr. 2.475/2003 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neintemeiata, intrucat textul criticat nu aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 si 41. In acest sens, este invocata si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 20 mai 2003, pronuntata in Dosarul nr. 2.475/2003, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, exceptie ridicata de Cristian Teodor Paun si Societatea Comerciala "Mod Prof Trading" - S.R.L.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca textul criticat incalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea in drepturi si pe cele ale art. 41 alin. (1) si (7) privind protectia proprietatii private. In dezvoltarea motivelor exceptiei, autorul acesteia considera ca masura confiscarii prevazuta de textul criticat aduce grave atingeri proprietatii dobandite in mod licit, inlaturand "in mod violent prezumtia potrivit careia sumele de bani folosite la achizitionarea marfurilor ar avea un caracter licit, [...] statul prin acest mod imbogatindu-se fara just temei".
    In acelasi timp, autorul exceptiei semnaleaza o necorelare a dispozitiilor criticate cu cele ale art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea contabilitatii nr. 81/1991, ceea ce creeaza si posibilitatea aplicarii unor regimuri sanctionatorii diferite, dupa cum sunt interpretate actele normative de catre prepusii statului, si deci la inegalitatea de tratament juridic pentru participantii la relatiile sociale.
    Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti considera ca exceptia nu este intemeiata, textul criticat nefiind contrar dispozitiilor constitutionale invocate in sustinerea exceptiei.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia este neintemeiata. In legatura cu invocarea incalcarii dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, Guvernul arata ca acest text constitutional "impune un tratament egal in fata legii si a autoritatilor publice numai in privinta cetatenilor aflati in situatii identice, iar nu si in privinta persoanelor juridice - agenti economici". In legatura cu invocarea incalcarii dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (7) din Constitutie, Guvernul sustine ca savarsirea contraventiei prevazute si sanctionate de textul criticat "constituie eo ipso o cauza de inlaturare a prezumtiei generale de dobandire licita a averii, instituita prin dispozitiile art. 41 alin. (7) din Constitutie". Pe de alta parte, se arata in punctul de vedere prezentat, "art. 41 alin. (8) din Constitutie prevede ca bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate in conditiile legii. In acest cadru, in mod evident, se includ si sumele de bani rezultate din vanzarea unor astfel de bunuri, astfel cum prevede art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001".
    Avocatul Poporului considera ca textul criticat este constitutional, intrucat "prin instituirea unor reguli speciale cu privire la comercializarea produselor pentru care se datoreaza accize, aplicabile tuturor persoanelor care isi desfasoara activitatea in acest domeniu, nu se aduce atingere egalitatii in drepturi a cetatenilor. Astfel, pentru anumite domenii de activitate cum este domeniul produselor supuse accizelor, statul trebuie sa instituie un control mai sever si sa impuna tuturor subiectelor de drept care isi desfasoara activitatea in acel domeniu sa respecte reguli speciale, egalitatea trebuind sa existe intre subiectele de drept care se supun aceluiasi regim juridic".
    Referitor la sustinerea ca ar fi incalcate dispozitiile art. 41 alin. (1) si (7) din Constitutie, Avocatul Poporului arata ca aceasta nu este intemeiata, intrucat "garantarea dreptului de proprietate implica respectarea de catre comerciant a obligatiilor ce ii revin in aceasta calitate". In cauza, "masura confiscarii veniturilor este urmarea faptului ca acestea sunt obtinute din vanzarea produselor care au folosit la savarsirea unei contraventii, prevazute de art. 56 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, respectiv neutilizarea documentelor fiscale speciale. Acest fapt constituie o cauza de inlaturare a prezumtiei generale de dobandire licita a averii, instituita de art. 41 alin. (7) din Constitutie".
    Totodata in punctul de vedere al Avocatului Poporului se precizeaza ca nu trebuie confundata confiscarea averii, licit sau ilicit dobandita, "cu confiscarea speciala, care nu poarta asupra unei averi si care, conform art. 41 alin. (8) din Constitutie, se impune, in conditiile legii, asupra bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii". Or, prevederile criticate "constituie o aplicare legala a prevederilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, intrucat se refera la venituri obtinute din vanzarea produselor folosite in savarsirea unei contraventii".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 523 din 17 iulie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002.
    Textul criticat pentru neconstitutionalitate are urmatorul cuprins:
    - Art. 56: "(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: [...]
    - cu amenda de la 1.500.000.000 lei la 2.000.000.000 lei, confiscarea cantitatilor de produse astfel comercializate si confiscarea veniturilor obtinute din vanzarea produselor, cea de la lit. m)."
    Potrivit art. 56 alin. (1) lit. m) din ordonanta de urgenta, "neutilizarea documentelor fiscale speciale" constituie contraventie.
    Critica de neconstitutionalitate se bazeaza, in esenta, pe sustinerea ca textul criticat al ordonantei de urgenta infrange dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) si pe cele ale art. 41 alin. (1) si (7) din Constitutie, instituind un regim diferit, inegal, de sanctionare a contraventiilor in cazul accizelor, care inlatura prezumtia dobandirii licite a averii, prevazuta in Constitutie.
    Textele constitutionale invocate in sustinerea exceptiei au urmatorul cuprins:
    - Art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege."
    - Art. 41 alin. (1) si (7): "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege [...].
    (7) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma."
    Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata, avand in vedere urmatoarele considerente:
    Sustinerea privind incalcarea principiului constitutional al egalitatii in drepturi este nefondata, intrucat textul criticat este aplicabil tuturor subiectelor de drept care intra sub incidenta actului normativ privind regimul accizelor si care incalca dispozitia la care textul face trimitere, savarsind astfel o contraventie.
    De asemenea, Curtea retine ca este la latitudinea legiuitorului sa aplice un regim juridic mai sever in cazul circulatiei bunurilor supuse accizelor. In acest sens, masura confiscarii speciale, aplicabila potrivit textului criticat, este conforma cu dispozitiile art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit carora "bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii".
    Totodata Curtea nu poate retine nici critica de neconstitutionalitate prin raportare la dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie privind garantarea dreptului de proprietate, in conditiile incalcarii unor dispozitii exprese ale legii, sanctionate contraventional, pentru care actul normativ prevede si masura confiscarii speciale, in deplin acord cu prevederile art. 41 alin. (8) din Constitutie.
    In ceea ce priveste invocarea, in sustinerea exceptiei, a dispozitiilor art. 41 alin. (7) din Constitutie care interzic confiscarea averii dobandite in mod licit, instituind si prezumtia caracterului licit al dobandirii, Curtea retine ca textul respectiv nu este incident in cauza, intrucat prin insasi savarsirea contraventiei autorul acesteia se situeaza in afara sferei licitului, cu consecinta fireasca, prevazuta de art. 41 alin. (8) din Constitutie, a posibilitatii de a suferi rigorile legii, intre care si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din fapta sa.
    De altfel, textul legal criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. Prin Decizia nr. 105 din 11 martie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2003, si Decizia nr. 195 din 13 mai 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 17 iunie 2003, Curtea a respins exceptiile de neconstitutionalitate formulate cu privire la dispozitiile art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, prin raportare la dispozitiile art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie.
    In cele doua decizii Curtea a stabilit ca "prin transportul uleiurilor minerale fara documentele prevazute de lege - facturi fiscale speciale sau avize speciale de insotire a marfii - se incalca o norma legala care reglementeaza regimul juridic special al produselor supuse accizelor, autorul savarsind o contraventie, ceea ce constituie, eo ipso, o cauza de inlaturare a prezumtiei generale de dobandire licita a averii instituita de art. 41 alin. (7) din Constitutie". De asemenea, Curtea a mai retinut ca "alin. (8) al aceluiasi text constitutional prevede ca bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate in conditiile legii", iar, pe de alta parte, ca "si banii rezultati din valorificarea produselor folosite la comiterea contraventiei sunt bunuri rezultate din contraventie".
    In prezenta cauza nu au fost invocate elemente noi de natura sa determine modificarea jurisprudentei Curtii.
    In legatura cu sustinerea autorului exceptiei, in sensul ca ar exista anumite necorelari intre actul normativ criticat si Legea contabilitatii, Curtea retine ca acestea, chiar daca ar fi reale, nu ar constitui un temei de neconstitutionalitate si nu pot fi cenzurate de instanta de control al constitutionalitatii legilor, coordonarea legislatiei fiind de resortul exclusiv al autoritatii legiuitoare.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 523/2002, exceptie ridicata de Cristian Teodor Paun si Societatea Comerciala "Mod Prof. Trading" - S.R.L. in Dosarul nr. 2.475/2003 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 2 octombrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 372/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 372 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 372/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu