Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 35 din 29 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 132 din 13 februarie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Alexandru Florian Lele in Dosarul nr. 4.908/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Magistratul-asistent informeaza completul de judecata ca la dosarul cauzei s-a depus o cerere de catre autorul exceptiei, prin care acesta solicita amanarea judecarii cauzei pentru imposibilitate de prezentare, din motive medicale.
    Reprezentantul Ministerului Public apreciaza cererea de amanare a judecarii cauzei ca fiind neintemeiata.
    Curtea respinge cererea formulata de autorul exceptiei, considerand ca este nejustificata amanarea cauzei in conditiile in care in dosar s-a mai acordat un termen la cererea autorului exceptiei, in vederea angajarii unui aparator.
    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul pe fond.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, sustinand ca textul de lege criticat nu contravine nici unei prevederi constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 3 octombrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 4.908/2002, Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala. Exceptia a fost ridicata de Alexandru Florian Lele, intimat inculpat in dosarul mentionat.
    In sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arata ca dispozitiile art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala, care reglementeaza procedura prealabila de informare a instantei supreme in cauzele de stramutare, incalca dispozitiile art. 24 alin. (1) din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului la aparare si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil. Motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se intemeiaza pe faptul ca textul criticat, ce prevede ca informatiile cerute de presedintele Curtii Supreme de Justitie de la presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se afla cauza a carei stramutare se cere ori, respectiv, de la Ministerul Justitiei, atunci cand Curtea Suprema de Justitie este instanta ierarhic superioara, sunt solicitate doar pentru lamurirea instantei supreme, limitandu-se accesul partii interesate de a lua cunostinta de continutul acestor informatii, este de natura a aduce atingere dreptului la aparare, precum si dreptului la un proces echitabil.
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala considera ca exceptia este nefondata, deoarece informatiile solicitate de Curtea Suprema de Justitie, in temeiul art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala, sunt cerute "pentru lamurirea instantei", iar dispozitiile legale criticate nu incalca dreptul la un proces echitabil si nici dreptul constitutional la aparare. Aceste drepturi sunt garantate tocmai prin procedura de informare a instantei, care ii permite sa solicite informatii pentru lamurirea sa, in vederea solutionarii corecte a cererii de stramutare. Informatiile nu sunt accesibile partilor, nefiind probe de admitere sau de respingere a cererii de stramutare si nu privesc solutionarea in fond a procesului penal.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, arata ca stramutarea este institutia procesuala prin intermediul careia competenta teritoriala normala este inlocuita cu o competenta delegata in vederea unei mai bune administrari a justitiei. Dreptul la aparare se realizeaza cu prilejul judecarii in fond a cauzei si in caile de atac. Solutionarea cererii de stramutare nu presupune o judecare a fondului pricinii, iar informatiile prealabile solicitate de Curtea Suprema de Justitie nu au legatura cu infractiunea savarsita ori cu vinovatia inculpatului, ci sunt necesare doar pentru lamurirea instantei asupra motivelor care au stat la baza cererii de stramutare, constituind garantii pentru impartialitatea si obiectivitatea instantei in solutionarea cauzei. In plus, conform prevederilor art. 58 si 59 din Codul de procedura penala, partile sunt incunostintate despre introducerea cererii de stramutare, despre termenul fixat pentru solutionarea acesteia, cu mentiunea ca partile pot trimite memorii si se pot prezenta in instanta cu apararile necesare.
    Cu privire la contrarietatea art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala cu prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Guvernul considera ca exceptia este, de asemenea, neintemeiata, deoarece dreptul la un proces echitabil se realizeaza cu ocazia examinarii in fond a cauzei.
    Avocatul Poporului considera, de asemenea, ca exceptia este neintemeiata, intrucat partile au posibilitatea sa comunice Curtii Supreme de Justitie date cu privire la solutionarea cererii sau sa le prezinte in instanta pentru a-si sustine cererile. Faptele asupra carora urmeaza sa se pronunte instanta competenta sa solutioneze cererea de stramutare nu tin de pricina insasi, ci de asigurarea conditiilor cerute de lege pentru asigurarea obiectivitatii si impartialitatii in solutionarea cauzei, conditii care vizeaza toate partile din proces, indiferent de calitatea lor procesuala. Informatiile primite sunt apreciate de instanta sub raportul concludentei, obiectivitatii si veridicitatii acestora, in functie de toate datele cauzei si de informatiile comunicate de parti in cadrul dezbaterilor.
    In ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala fata de prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Avocatul Poporului arata ca aceasta nu poate fi retinuta, deoarece procedura stramutarii este menita sa asigure conditiile unui proces echitabil, in care partile sa dispuna de aceleasi mijloace de aparare si sa aiba posibilitatea sa-si exercite dreptul la aparare in mod efectiv si eficient.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala, care au urmatorul continut: "Presedintele Curtii Supreme de Justitie cere, pentru lamurirea instantei, informatii de la presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se afla cauza a carei stramutare se cere, comunicandu-i totodata termenul fixat pentru judecarea cererii de stramutare."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine, fara a prezenta argumente, ca prin dispozitiile legale criticate sunt incalcate prevederile art. 24 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Dreptul la aparare este garantat", precum si dispozitiile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, in conformitate cu care "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata si, in consecinta, urmeaza sa fie respinsa.
    Dispozitiile legale privitoare la procedura de informare a Curtii Supreme de Justitie, in vederea solutionarii cererii de stramutare a judecarii cauzei penale, nu numai ca nu aduc atingere dreptului la aparare sau dreptului inculpatului la un proces echitabil, dar sunt destinate sa asigure conditiile pentru exercitarea deplina a acestor drepturi, permitand instantei lamurirea asupra motivelor si temeiniciei cererii de stramutare. Informatiile obtinute in cadrul acestei proceduri nu privesc solutionarea in fond a procesului penal, astfel incat faptul ca nu sunt accesibile partilor nu este de natura sa aduca atingere drepturilor invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.
    De altfel, asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 82 din 8 martie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 3 si 4, art. 57 alin. 1 si art. 60 alin. 1 din Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 4 iunie 2001, exceptie pe care a respins-o ca neintemeiata. De asemenea, in considerentele Deciziei nr. 237 din 5 iunie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 28 iulie 2003, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata tot de Alexandru Florian Lele, Curtea a subliniat ca dispozitiile art. 55 - 61 din Sectiunea a II-a cu denumirea "Stramutarea judecarii cauzei penale" din Capitolul II, Titlul II (Competenta) al Partii generale a Codului de procedura penala, inclusiv textul contestat de autorul exceptiei, respecta normele care definesc un proces echitabil, precum si principiul asigurarii dreptului la aparare. In acest sens, Curtea a retinut ca stramutarea nu este o procedura de solutionare in fond a procesului, ci constituie o procedura speciala, de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecata, menita tocmai sa asigure conditiile unui proces echitabil, in care partile sa dispuna de aceleasi mijloace de aparare si sa aiba posibilitatea sa isi exercite dreptul la aparare in mod efectiv si eficient. In cadrul acestei proceduri, exigentele art. 24 alin. (1) din Constitutie si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sunt indeplinite, intrucat partile au posibilitatea sa comunice Curtii Supreme de Justitie, in mod nemijlocit, informatii si dovezi cu privire la imprejurarile procesului si sa isi prezinte pozitia fata de admisibilitatea si temeinicia cererii de stramutare.
    Neexistand elemente noi de natura sa reconsidere jurisprudenta Curtii in aceasta materie, considerentele si solutia acestor decizii raman valabile si in prezenta cauza.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Alexandru Florian Lele in Dosarul nr. 4.908/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 29 ianuarie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 35/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 35 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 35/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu