Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 35*) din  1 iulie 1993

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 din  6 septembrie 1993


SmartCity3


    *) Ramasa definitiva prin nerecurare.

    Viorel Mihai Ciobanu    - presedinte
    Mihai Constantinescu    - judecator
    Antonie Iorgovan        - judecator
    Raul Petrescu           - procuror
    Florentina Geangu       - magistrat-asistent.

    Pe rol solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, invocata de Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. Arad si de Societatea Comerciala "9 B Prodimpex" - S.R.L. Arad, in dosarele nr. 15017/1992 si, respectiv, nr. 1035/1993 aflate pe rolul Judecatoriei Arad.
    Presedintele declara sedinta deschisa.
    Magistratul-asistent face apelul partilor.
    La apelul nominal se constata ca procedura este completa si ca partile sunt lipsa, precum si ca s-au depus precizarile Garzii financiare Arad si memoriul Societatii Comerciale "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. Arad, in care, in esenta, se apreciaza ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 32/1968 sunt contrare art. 21 din Constitutie si au fost abrogate prin art. 150 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. Arad a solicitat admiterea exceptiei si judecarea in lipsa.
    Intrucat cele doua exceptii invocate formeaza obiectul unor dosare ale Curtii Constitutionale distincte, numerele 30C/1993 si 35C/1993, desi ambele exceptii vizeaza neconstitutionalitatea aceluiasi act normativ - art. 35 din Legea nr. 32/1968 - presedintele completului a pus in discutie, din oficiu, necesitatea conexarii dosarelor si a dat cuvantul procurorului.
    Fata de concluziile reprezentantului Ministerului Public de conexare a dosarelor, Curtea pentru o mai buna administrare a justitiei, a dispus conexarea, urmand a se pronunta asupra ambelor exceptii prin decizia de fata.
    Avand cuvantul, pe fond, reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 32/1968, intrucat sunt contrare dispozitiilor constitutionale referitoare la liberul acces la justitie si, deci, abrogate conform art. 150 alin. (1) din Constitutie.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor retine urmatoarele:
    Reclamantele - Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. si Societatea Comerciala "9 B Prodimpex" - S.R.L. - au invocat exceptia de neconstitutionalitate a art. 35 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, in dosarele nr. 15017/1992 si, respectiv, nr. 1035/1993, aflate pe rolul Judecatoriei Arad, aratand ca dispozitiile legale mentionate sunt neconstitutionale, fiind in contradictie cu art. 21 din Constitutie, intrucat impiedica persoanele juridice de a se adresa justitiei si, in felul acesta, constituie a discriminare intre persoanele juridice si cele fizice in legatura cu solutionarea contestatiilor privind aplicarea unei contraventii. In acest sens, se arata ca art. 35 din legea sus-mentionata reglementeaza o cale administrativa exclusiva de solutionare a plangerilor impotriva proceselor-verbale de sanctionare contraventionala, atunci cand subiect activ al contraventiei este o persoana juridica.
    Judecatoria Arad, prin incheierile din 28 ianuarie 1993 si 11 februarie 1993 a sesizat Curtea Constitutionala.
    Instanta, in ambele incheieri, retine ca art. 21 din Constitutie consacra principiul liberului acces la justitie pentru orice persoana, ceea ce nu exclude insa existenta unor organe cu activitate jurisdictionala, altele decat instantele judecatoresti, posibilitate prevazuta si de art. 158 Cod procedura civila. Totodata, prin cele doua incheieri de sesizare a Curtii Constitutionale, in mod identic se retine "ca exceptia de neconstitutionalitate ar putea fi intemeiata raportat la principiul egalitatii in fata legii, intrucat, intr-adevar, in cazul in care sanctionarea contraventionala a amenzii este aplicata unei persoane fizice, conform art. 35 din Legea nr. 32/1968, solutionarea plangerii acesteia este de competenta instantei judecatoresti, creandu-se o nejustificata discriminare in regimul juridic aplicabil pentru aceleasi fapte".
    In vederea solutionarii exceptiei au fost solicitate in baza art. 24 din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Camerei Deputatilor, Senatului si Guvernului.
    In punctul de vedere exprimat de Guvernul Romaniei se contesta competenta Curtii Constitutionale, considerandu-se ca este o problema de interpretare ce revine exclusiv instantelor judecatoresti.
    Camera Deputatilor si Senatul Romaniei nu si-au exprimat punctul de vedere.
    In notele scrise, depuse de aparatorul Societatii Comerciale "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. se sustine ca "este inadmisibil" ca masurile luate de Garda financiara sa nu fie supuse unui control judiciar, intrucat altfel se creeaza posibilitatea acesteia "ca in cadrul sau intern si ierarhic sa faca abuzuri necenzurate de puterea judecatoreasca, privandu-se agentii economici de o cale de atac, situatie anticonstitutionala". Acest punct de vedere este concordant cu precizarile depuse de Garda financiara Arad, care, de asemenea, a considerat ca prevederile art. 35 din Legea nr. 32/1968 sunt neconstitutionale.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
examinand incheierile de sesizare si actele dosarelor in care s-au invocat exceptiile de neconstitutionalitate, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul prezentat de judecatorul-raportor, memoriile partilor, precum si concluziile procurorului si vazand dispozitiile art. 16, art. 21, art. 24, art. 41 alin. (2) si art. 144 lit. c) din Constitutie, art. 3, art. 12 si art. 26 din Legea nr. 47/1992, art. 35 din Legea nr. 32/1968, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate, desi dispozitiile legale invocate a fi neconstitutionale sunt anterioare intrarii in vigoare a Constitutiei, deoarece Judecatoria Arad a apreciat, in principiu, ca textul nu este neconstitutional si, deci, in raport cu art. 150 alin. (1) din Constitutie, a considerat ca a ramas in vigoare, iar pe baza lui s-au stabilit, dupa intrarea in vigoare a Constitutiei, raporturi juridice, astfel cum prevede art. 26 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. In acest sens, este si practica, constanta, a Curtii Constitutionale cu parere la competenta.
    Pe fond, se constata ca Legea nr. 32/1968 stabileste in art. 35: "in cazul amenzii aplicate unei persoane juridice, plangerea acesteia se rezolva de organul indicat in legea sau decretul care prevede sanctionarea persoanei juridice. Daca legea sau decretul nu indica un asemenea organ, plangerea se rezolva de conducatorul organului central al administratiei de stat in a carei ramura sau domeniu de activitate s-a comis contraventia ori de un angajat, avand cel putin functia de director, imputernicit de conducatorul organului central".
    Pentru persoanele fizice, Legea nr. 32/1968 in art. 34 stipuleaza ca "in cazul contraventiilor pentru care actul normativ prevede o amenda de peste 1.000 lei sau daca despagubirea stabilita pe baza de tarif ori valoarea lucrarilor confiscate depaseste 1.000 lei, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia".
    Rezulta ca pentru contraventiile savarsite de persoanele fizice, legea stabileste un control judecatoresc cu privire la respectarea conditiilor legale de aplicare a sanctiunii, pe cand pentru contraventiile savarsite de persoanele juridice exista doar calea unei jurisdictii administrative. Sunt astfel incalcate prevederile art. 16 din Constitutie potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, ceea ce implica un regim egal intre cetatenii romani organizati in persoane juridice si aceiasi cetateni daca se prezinta, proprio nomine, ca subiecte de drept.
    Potrivit art. 21 din Constitutie, orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime si nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept. De aceea art. 35 din Legea nr. 32/1968, care impiedica posibilitatea persoanelor juridice de a exercita calea de atac impotriva proceselor-verbale de contraventie la instantele judecatoresti, incalca "accesul liber la justitie". Faptul ca exista o cale administrativ-jurisdictionala nu este similar cu liberul acces la justitie. In acest sens, art. 21 trebuie coroborat cu art. 123 din Constitutie care defineste sensul termenului "justitie" precizand ca aceasta se infaptuieste de o categorie distincta de autoritati publice si anume de instantele judecatoresti.
    In conditiile in care persoanele juridice sanctionate contraventional nu au posibilitatea legala de a se adresa instantei de judecata, ele sunt lipsite si de dreptul la aparare garantat constitutional prin art. 24.
    Potrivit art. 41 alin. (2) din Constitutie, proprietatea privata este ocrotita in mod egal, indiferent de titular. In sensul acestei dispozitii constitutionale, ocrotire egala inseamna si ocrotire procesuala egala.
    Fata de considerentele expuse rezulta ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 32/1968 contravin prevederilor constitutionale sus-mentionate si, pe cale de consecinta, sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 150 alin. (1) din Constitutie, al art. 13 alin. 1 pct. A lit. c), al art. 25 alin. (1) si al art. 26 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. cu sediul in Arad, zona Micalaca, bl. 330, sc. B, parter si de Societatea Comerciala "9 B Prodimpex" - S.R.L. cu sediul in Arad, zona Micalaca, bl. 303, sc. B, ap. 7.
    Constata ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor sunt neconstitutionale si, in consecinta abrogate, urmand ca in cazul amenzii contraventionale aplicate unei persoane juridice, plangerea acesteia sa se rezolve potrivit regulilor stabilite de Legea nr. 32/1968 pentru persoanele fizice.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta publica din 1 iulie 1993.

                 PRESEDINTE,
       prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

                          Magistrat asistent,
                          Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 35/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 35 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 35/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu