Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 35*) din  1 iulie 1993

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 din  6 septembrie 1993


SmartCity3


    *) Ramasa definitiva prin nerecurare.

    Viorel Mihai Ciobanu    - presedinte
    Mihai Constantinescu    - judecator
    Antonie Iorgovan        - judecator
    Raul Petrescu           - procuror
    Florentina Geangu       - magistrat-asistent.

    Pe rol solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, invocata de Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. Arad si de Societatea Comerciala "9 B Prodimpex" - S.R.L. Arad, in dosarele nr. 15017/1992 si, respectiv, nr. 1035/1993 aflate pe rolul Judecatoriei Arad.
    Presedintele declara sedinta deschisa.
    Magistratul-asistent face apelul partilor.
    La apelul nominal se constata ca procedura este completa si ca partile sunt lipsa, precum si ca s-au depus precizarile Garzii financiare Arad si memoriul Societatii Comerciale "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. Arad, in care, in esenta, se apreciaza ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 32/1968 sunt contrare art. 21 din Constitutie si au fost abrogate prin art. 150 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. Arad a solicitat admiterea exceptiei si judecarea in lipsa.
    Intrucat cele doua exceptii invocate formeaza obiectul unor dosare ale Curtii Constitutionale distincte, numerele 30C/1993 si 35C/1993, desi ambele exceptii vizeaza neconstitutionalitatea aceluiasi act normativ - art. 35 din Legea nr. 32/1968 - presedintele completului a pus in discutie, din oficiu, necesitatea conexarii dosarelor si a dat cuvantul procurorului.
    Fata de concluziile reprezentantului Ministerului Public de conexare a dosarelor, Curtea pentru o mai buna administrare a justitiei, a dispus conexarea, urmand a se pronunta asupra ambelor exceptii prin decizia de fata.
    Avand cuvantul, pe fond, reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 32/1968, intrucat sunt contrare dispozitiilor constitutionale referitoare la liberul acces la justitie si, deci, abrogate conform art. 150 alin. (1) din Constitutie.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor retine urmatoarele:
    Reclamantele - Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. si Societatea Comerciala "9 B Prodimpex" - S.R.L. - au invocat exceptia de neconstitutionalitate a art. 35 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, in dosarele nr. 15017/1992 si, respectiv, nr. 1035/1993, aflate pe rolul Judecatoriei Arad, aratand ca dispozitiile legale mentionate sunt neconstitutionale, fiind in contradictie cu art. 21 din Constitutie, intrucat impiedica persoanele juridice de a se adresa justitiei si, in felul acesta, constituie a discriminare intre persoanele juridice si cele fizice in legatura cu solutionarea contestatiilor privind aplicarea unei contraventii. In acest sens, se arata ca art. 35 din legea sus-mentionata reglementeaza o cale administrativa exclusiva de solutionare a plangerilor impotriva proceselor-verbale de sanctionare contraventionala, atunci cand subiect activ al contraventiei este o persoana juridica.
    Judecatoria Arad, prin incheierile din 28 ianuarie 1993 si 11 februarie 1993 a sesizat Curtea Constitutionala.
    Instanta, in ambele incheieri, retine ca art. 21 din Constitutie consacra principiul liberului acces la justitie pentru orice persoana, ceea ce nu exclude insa existenta unor organe cu activitate jurisdictionala, altele decat instantele judecatoresti, posibilitate prevazuta si de art. 158 Cod procedura civila. Totodata, prin cele doua incheieri de sesizare a Curtii Constitutionale, in mod identic se retine "ca exceptia de neconstitutionalitate ar putea fi intemeiata raportat la principiul egalitatii in fata legii, intrucat, intr-adevar, in cazul in care sanctionarea contraventionala a amenzii este aplicata unei persoane fizice, conform art. 35 din Legea nr. 32/1968, solutionarea plangerii acesteia este de competenta instantei judecatoresti, creandu-se o nejustificata discriminare in regimul juridic aplicabil pentru aceleasi fapte".
    In vederea solutionarii exceptiei au fost solicitate in baza art. 24 din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Camerei Deputatilor, Senatului si Guvernului.
    In punctul de vedere exprimat de Guvernul Romaniei se contesta competenta Curtii Constitutionale, considerandu-se ca este o problema de interpretare ce revine exclusiv instantelor judecatoresti.
    Camera Deputatilor si Senatul Romaniei nu si-au exprimat punctul de vedere.
    In notele scrise, depuse de aparatorul Societatii Comerciale "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. se sustine ca "este inadmisibil" ca masurile luate de Garda financiara sa nu fie supuse unui control judiciar, intrucat altfel se creeaza posibilitatea acesteia "ca in cadrul sau intern si ierarhic sa faca abuzuri necenzurate de puterea judecatoreasca, privandu-se agentii economici de o cale de atac, situatie anticonstitutionala". Acest punct de vedere este concordant cu precizarile depuse de Garda financiara Arad, care, de asemenea, a considerat ca prevederile art. 35 din Legea nr. 32/1968 sunt neconstitutionale.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
examinand incheierile de sesizare si actele dosarelor in care s-au invocat exceptiile de neconstitutionalitate, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul prezentat de judecatorul-raportor, memoriile partilor, precum si concluziile procurorului si vazand dispozitiile art. 16, art. 21, art. 24, art. 41 alin. (2) si art. 144 lit. c) din Constitutie, art. 3, art. 12 si art. 26 din Legea nr. 47/1992, art. 35 din Legea nr. 32/1968, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate, desi dispozitiile legale invocate a fi neconstitutionale sunt anterioare intrarii in vigoare a Constitutiei, deoarece Judecatoria Arad a apreciat, in principiu, ca textul nu este neconstitutional si, deci, in raport cu art. 150 alin. (1) din Constitutie, a considerat ca a ramas in vigoare, iar pe baza lui s-au stabilit, dupa intrarea in vigoare a Constitutiei, raporturi juridice, astfel cum prevede art. 26 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. In acest sens, este si practica, constanta, a Curtii Constitutionale cu parere la competenta.
    Pe fond, se constata ca Legea nr. 32/1968 stabileste in art. 35: "in cazul amenzii aplicate unei persoane juridice, plangerea acesteia se rezolva de organul indicat in legea sau decretul care prevede sanctionarea persoanei juridice. Daca legea sau decretul nu indica un asemenea organ, plangerea se rezolva de conducatorul organului central al administratiei de stat in a carei ramura sau domeniu de activitate s-a comis contraventia ori de un angajat, avand cel putin functia de director, imputernicit de conducatorul organului central".
    Pentru persoanele fizice, Legea nr. 32/1968 in art. 34 stipuleaza ca "in cazul contraventiilor pentru care actul normativ prevede o amenda de peste 1.000 lei sau daca despagubirea stabilita pe baza de tarif ori valoarea lucrarilor confiscate depaseste 1.000 lei, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia".
    Rezulta ca pentru contraventiile savarsite de persoanele fizice, legea stabileste un control judecatoresc cu privire la respectarea conditiilor legale de aplicare a sanctiunii, pe cand pentru contraventiile savarsite de persoanele juridice exista doar calea unei jurisdictii administrative. Sunt astfel incalcate prevederile art. 16 din Constitutie potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, ceea ce implica un regim egal intre cetatenii romani organizati in persoane juridice si aceiasi cetateni daca se prezinta, proprio nomine, ca subiecte de drept.
    Potrivit art. 21 din Constitutie, orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor si intereselor sale legitime si nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept. De aceea art. 35 din Legea nr. 32/1968, care impiedica posibilitatea persoanelor juridice de a exercita calea de atac impotriva proceselor-verbale de contraventie la instantele judecatoresti, incalca "accesul liber la justitie". Faptul ca exista o cale administrativ-jurisdictionala nu este similar cu liberul acces la justitie. In acest sens, art. 21 trebuie coroborat cu art. 123 din Constitutie care defineste sensul termenului "justitie" precizand ca aceasta se infaptuieste de o categorie distincta de autoritati publice si anume de instantele judecatoresti.
    In conditiile in care persoanele juridice sanctionate contraventional nu au posibilitatea legala de a se adresa instantei de judecata, ele sunt lipsite si de dreptul la aparare garantat constitutional prin art. 24.
    Potrivit art. 41 alin. (2) din Constitutie, proprietatea privata este ocrotita in mod egal, indiferent de titular. In sensul acestei dispozitii constitutionale, ocrotire egala inseamna si ocrotire procesuala egala.
    Fata de considerentele expuse rezulta ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 32/1968 contravin prevederilor constitutionale sus-mentionate si, pe cale de consecinta, sunt abrogate in temeiul art. 150 alin. (1) din Constitutie.
    Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 150 alin. (1) din Constitutie, al art. 13 alin. 1 pct. A lit. c), al art. 25 alin. (1) si al art. 26 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate invocata de Societatea Comerciala "Cicerus International Import-Export" - S.R.L. cu sediul in Arad, zona Micalaca, bl. 330, sc. B, parter si de Societatea Comerciala "9 B Prodimpex" - S.R.L. cu sediul in Arad, zona Micalaca, bl. 303, sc. B, ap. 7.
    Constata ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor sunt neconstitutionale si, in consecinta abrogate, urmand ca in cazul amenzii contraventionale aplicate unei persoane juridice, plangerea acesteia sa se rezolve potrivit regulilor stabilite de Legea nr. 32/1968 pentru persoanele fizice.
    Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta publica din 1 iulie 1993.

                 PRESEDINTE,
       prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

                          Magistrat asistent,
                          Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 35/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 35 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 35/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu