Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 313 din 14 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 613 din 14 iulie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Marinela Minca        - procuror
    Marieta Safta         - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicata de Marian Gabriel Feresteanu in Dosarul nr. 3.635/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penala.
    La apelul nominal raspunde autorul exceptiei, prin avocat Cecilia Tamas, lipsind partea Costel Florea, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Avand cuvantul, reprezentantul autorului exceptiei solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate asa cum a fost formulata, aratand ca sintagma "in cursul urmaririi penale", cuprinsa in textul de lege criticat, creeaza o discriminare intre inculpati, dupa cum acestia au denuntat si au facilitat tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de droguri in timpul urmaririi penale sau care inteleg a denunta dupa terminarea urmaririi penale, desi drepturile inculpatului sunt aceleasi pe intreg parcursul procesului penal.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand cuvantul, pune concluzii de respingere a exceptiei, apreciind ca prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind incalcate.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 21 ianuarie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 3.635/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia I penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicata de Marian Gabriel Feresteanu in dosarul mentionat.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca textul de lege criticat creeaza o discriminare intre inculpatii care au facut denuntul in timpul urmaririi penale si cei care inteleg sa denunte dupa terminarea urmaririi penale, facilitand astfel tragerea la raspundere penala. In opinia autorului exceptiei, denuntatorul ar trebui sa beneficieze de reducerea pedepsei in conditiile art. 16 din Legea nr. 143/2000, indiferent de stadiul procesului penal in care acesta denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de droguri, atata vreme cat drepturile inculpatului sunt aceleasi pe intreg parcursul procesului penal.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia I penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat prevederea legala criticata nu creeaza privilegii sau discriminari, constituind o circumstanta atenuanta legala pe care legiuitorul a inteles s-o aplice numai unei categorii restranse de faptuitori, in scopul descoperirii in timp util si a altor persoane care au savarsit infractiuni.
    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca legiuitorul are atributul exclusiv de a stabili modalitatea de raspundere penala pentru participantii la procesul penal, iar faptul ca acesta a reglementat prin art. 16 din Legea nr. 143/2000 reducerea pedepsei anumitor faptuitori si numai in anumite conditii, in faza de urmarire penala, demonstreaza ca a dorit sa rezolve inca din aceasta etapa, in mod util si cu mare rapiditate, problema identificarii altor persoane care ar fi savarsit infractiuni legate de droguri. Atata vreme cat textul de lege criticat se aplica nediferentiat tuturor persoanelor aflate in situatii identice, nu poate fi retinuta critica acestuia in raport de prevederile art. 16 din Constitutie.
    Guvernul considera ca exceptia ridicata este neintemeiata. In opinia sa, cauza de reducere a pedepsei prevazuta de textul de lege criticat a fost instituita de legiuitor cu respectarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie, aceasta aplicandu-se tuturor persoanelor care se incadreaza in ipoteza normei juridice, fara a avea la baza vreunul dintre criteriile de discriminare prevazute in art. 4 alin. (2) din Constitutie. Se arata, totodata, ca dispozitiile legale criticate nu contravin nici prevederilor art. 15 din Constitutie, intrucat, chiar daca drepturile cetatenesti sunt universale, drepturile procesuale au o sfera de aplicare delimitata precis de lege.
    Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile legale criticate nu contravin sub nici un aspect principiului egalitatii in drepturi, intrucat se aplica in mod egal tuturor persoanelor prevazute de ipoteza normei, si anume celor care, in timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de droguri, fara a face nici o diferentiere in cadrul acestei categorii.
    In concluzie, Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
    Presedintele Senatului nu a transmis punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatorul cuprins: "Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la art. 2 - 10, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de droguri beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege."
    Autorul exceptiei considera ca aceste dispozitii legale incalca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (1), privind universalitatea drepturilor si libertatilor fundamentale, precum si pe cele ale art. 16, privind egalitatea in drepturi.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate formulata, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata si urmeaza sa fie respinsa.
    Curtea retine ca reglementarea privind reducerea pedepsei in beneficiul persoanei care a comis una dintre infractiunile prevazute la art. 2 - 10 din Legea nr. 143/2000, in situatia in care aceasta denunta, in timpul urmaririi penale, alte persoane care au savarsit infractiuni legate de droguri, nu poate fi considerata o incalcare a principiului egalitatii. Asa cum a stabilit Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa, egalitatea nu inseamna uniformitate, fiind posibila stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situatii diferite, cand aceasta se justifica in mod rational si obiectiv. Or, in cazul de fata, masura instituita de legiuitor are o justificare obiectiva si rezonabila, fiind determinata de necesitatea identificarii cu rapiditate, inca din aceasta faza a procesului penal, a persoanelor care au savarsit infractiuni legate de droguri, dat fiind pericolul social ridicat al acestor infractiuni.
    De altfel, este evident ca situatiile in care se gasesc persoanele care au comis una dintre infractiunile prevazute la art. 2 - 10 din Legea nr. 143/2000, in cele doua faze ale procesului penal - urmarirea penala si judecata - nu sunt similare, astfel incat tratamentul juridic care li se aplica nu poate fi decat diferentiat.
    Este neintemeiata si critica formulata in raport de prevederile art. 15 alin. (1) din Legea fundamentala, intrucat dispozitiile legale ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu aduc nici o atingere principiului universalitatii drepturilor si libertatilor consacrate prin Constitutie. Art. 16 din Legea nr. 143/2000 reglementeaza un beneficiu legal, acordat intr-o situatie determinata, pentru considerente deplin justificate, iar nu o ingradire a vreunui drept sau a vreunei libertati fundamentale, asa cum sustine autorul exceptiei.

    Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicata de Marian Gabriel Feresteanu in Dosarul nr. 3.635/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penala.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 14 iunie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Marieta SaftaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 313/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 313 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 313/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu