Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 200 din 14 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 403 din 12 mai 2005


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Maria Bratu           - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicata de Maria Mitroi in Dosarul nr. 1.506/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia civila.
    La apelul nominal este prezenta Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, prin consilier juridic.
    Reprezentantul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias solicita respingerea exceptiei, precizand ca achieseaza la punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca autorul exceptiei porneste de la o premisa gresita, constand in absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului sau de proprietate, si face abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora continutul si limitele acestui drept sunt stabilite de lege.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 28 octombrie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 1.506/2004, Tribunalul Prahova - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicata de Maria Mitroi.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 contravine dispozitiilor art. 44 alin. (5) din Constitutie, cu motivarea ca "proprietarul este in drept a se folosi si dispune de proprietatea lui in mod exclusiv, absolut si dupa cum interesele sale o cer, in limitele determinate de lege, drept consfintit si garantat atat de Constitutie, cat si de practica si legislatia Curtii Europene a Drepturilor Omului". Autorul exceptiei mai sustine ca servitutea legala constituita, fiind o servitute negativa, ii ingradeste dreptul de a folosi terenul pe toata durata existentei conductei de gaze ce subtraverseaza terenul, dupa cum interesele i-o cer. In concluzie, arata ca o lege organica nu poate stabili prin continutul sau dispozitii contrare Constitutiei.
    Instanta de judecata apreciaza ca textul de lege criticat este neconstitutional, intrucat contravine dispozitiilor art. 21 si art. 46 alin. (5) din Constitutie, fara a motiva in ce consta aceasta incalcare.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul arata ca reglementarile criticate nu contravin dispozitiilor art. 44 din Constitutie, deoarece, potrivit alin. (7) al acestui articol, "Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului". Mai mult decat atat, aceste prevederi legale sunt conforme cu art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie privind obligatia statului de a asigura "protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara". In sustinerea acestei opinii este invocata Decizia nr. 72/2004, prin care Curtea Constitutionala s-a pronuntat cu privire la exercitarea cu titlu gratuit a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de capacitati energetice. In concluzie considera exceptia neintemeiata.
    Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 90 alin. (2) din Legea nr. 351/2004 sunt constitutionale. Invocand jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la exercitarea dreptului de uz si servitute asupra terenurilor afectate de capacitati energetice, precizeaza ca autorul exceptiei pleaca de la o premisa gresita, constand in absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului sau de proprietate, si face abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege", si de dispozitiile art. 136 alin. (5), care consacra caracterul inviolabil al proprietatii "in conditiile legii organice".
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fata de art. 21 din Constitutie, arata ca normele criticate nu contin nici o prevedere de natura sa impiedice liberul acces la justitie.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il reprezinta prevederile art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004.
    Aceste prevederi legale au urmatorul continut: "Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile din domeniul gazelor naturale se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora. Daca, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligatia sa plateasca despagubiri in conditiile legii."
    Textul constitutional invocat de autorul exceptiei ca fiind incalcat este cel al art. 44 alin. (5) din Constitutie, a carui redactare este urmatoarea: "Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii."
    Autorul exceptiei sustine, in esenta, ca art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 contravine acestui text constitutional, intrucat "proprietarul este in drept a se folosi si dispune de proprietatea lui in mod exclusiv, absolut si dupa cum interesele sale o cer, in limitele determinate de lege, drept consfintit si garantat atat de Constitutie, cat si de practica si legislatia Curtii Europene a Drepturilor Omului".
    Analizand exceptia de neconstitutionalitate, precum si criticile de neconstitutionalitate formulate in argumentarea acesteia, Curtea constata ca sunt neintemeiate pentru considerentele ce urmeaza:
    Prevederile art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 instituie o sarcina gratuita care greveaza proprietatile afectate de capacitati din domeniul gazelor naturale pe toata durata existentei acestora.
    Dreptul de uz si dreptul de servitute asupra acestor terenuri, stabilite potrivit alin. (1) al acestui articol, privesc utilitatea publica, au caracter legal si se exercita pe toata durata de existenta a capacitatii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie in caz de avarie. Rezulta deci ca exercitarea acestor drepturi asupra terenurilor afectate de capacitati din domeniul gazelor naturale este determinata de un interes general si, ca atare, legiuitorul este pe deplin competent sa stabileasca limitele dreptului de proprietate in concordanta cu dispozitiile constitutionale.
    Cu privire la exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra unor terenuri afectate de capacitati care au ca obiect utilitati publice, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 72 din 26 februarie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004, si Decizia nr. 167 din 1 aprilie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 17 mai 2004, prin care au fost respinse exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (4), art. 18 si art. 37 alin. (4) si (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003. In aceste decizii Curtea a retinut ca, in argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleaca de la o premisa gresita, constand in absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului sau de proprietate, facand abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit caruia "continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege", precum si de cele ale art. 136 alin. (5), care consacra caracterul inviolabil al proprietatii private, "in conditiile legii organice". Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul este, asadar, competent sa stabileasca cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, in acceptiunea conferita de Constitutie, in asa fel incat sa nu vina in coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel limitari rezonabile in valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Prin reglementarea dedusa controlului, legiuitorul nu a facut decat sa dea expresie acestor imperative, in limitele si potrivit competentei sale constitutionale.
    Analizand jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constitutionala a retinut ca, potrivit acesteia, legiuitorul poate aprecia in functie de nevoia reala a comunitatii masurile de limitare a exercitiului dreptului de proprietate. In cauza "James si altii impotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei", 1986, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca nu poate fi vorba despre o incalcare a dispozitiilor Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale daca privarea de proprietate a fost facuta intr-un anumit context politic, economic sau social, daca raspunde unei "utilitati publice", asa cum prevede art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, apartinand chiar si unei categorii mai restranse de persoane, deci si in situatia in care colectivitatea in ansamblul ei nu utilizeaza sau nu profita ea insasi de bun. In vederea realizarii scopului ei legitim, masura privativa de proprietate trebuie insa sa pastreze un echilibru just intre exigentele interesului general al comunitatii si apararea drepturilor fundamentale ale individului. Or, in aceasta materie, legea romana respecta exigentele impuse de prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
    Curtea a mai retinut ca art. 44 alin. (5) din Constitutie prevede expres dreptul autoritatilor de a folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare pentru lucrari de interes general, in conditiile acordarii de despagubiri proprietarului pentru "daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii". Pe de alta parte, potrivit alin. (7) al aceluiasi articol, "dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului".
    Intrucat nu au intervenit elemente noi de natura a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii in materie, atat considerentele, cat si solutiile acestor decizii sunt valabile si in cauza de fata.
    In fine, Curtea retine ca nimic nu impiedica persoana care a suferit un prejudiciu in urma operatiunilor de realizare si retehnologizare a capacitatilor din domeniul gazelor naturale care se executa pe terenurile proprietate privata sa solicite statului sau societatilor comerciale specializate repararea pagubelor produse, potrivit dispozitiilor dreptului comun. Acest lucru rezulta, de altfel, chiar din cuprinsul prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 351/2004.

    Pentru motivele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicata de Maria Mitroi in Dosarul nr. 1.506/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia civila.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 14 aprilie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Maria BratuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 200/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 200 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 200/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu