Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 200 din  4 iulie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii in unitatile socialiste de stat

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 566 din  1 august 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii in unitatile socialiste de stat, exceptie ridicata de Stefan Zait in Dosarul nr. 6.446/1999 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civila.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 41C/2002 avand in vedere ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Ioan Obada in Dosarul nr. 9.156/2001 al Tribunalului Suceava - Sectia civila este identic cu cauza mentionata.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public considera ca sunt indeplinite conditiile legale pentru conexare.
    Curtea, in temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata si al art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 41 C/2002 la Dosarul nr. 39 C/2002, care este primul inregistrat.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neintemeiata, invocand in acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 354/2001.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 19 decembrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 6.446/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civila, respectiv prin Incheierea din 14 ianuarie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 9.156/2001 al Tribunalului Suceava - Sectia civila, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii in unitatile socialiste de stat, exceptii ridicate de Stefan Zait si, respectiv, de Ioan Obada.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Stefan Zait se sustine ca prevederile de lege criticate incalca principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor prevazut la art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat "exista dispozitii legale, prin care s-au instituit norme diferite de acelea ale art. 16 din Legea nr. 1/1970, norme prin care suspendarea din functie a unui salariat sau a unui functionar public se poate face numai in conditii bine determinate, una dintre aceste conditii fiind fie inceperea urmaririi penale impotriva persoanei respective, fie punerea in miscare a actiunii penale, ceea ce creeaza o vadita inegalitate intre cetateni, intemeiata nu pe diferenta de situatie juridica a acestora, ci pe functia detinuta". Totodata, se arata ca prin suspendarea din functie a unei persoane, in baza art. 16 din Legea nr. 1/1970, se instituie o prezumtie de vinovatie impotriva acelei persoane, ceea ce contravine dispozitiilor art. 23 alin. (8) din Legea fundamentala.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Ioan Obada se arata ca prevederile art. 16 din Legea nr. 1/1970 incalca dispozitiile art. 23 alin. (8) si ale art. 38 alin. (1) din Legea fundamentala, deoarece aduc atingere dreptului la munca si prezumtiei de nevinovatie.
    Curtea de Apel Timisoara - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, deoarece dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (8) si ale art. 38 alin. (1). Se arata in acest sens ca dispozitiile art. 16 din Legea nr. 1/1970 "nu numai ca incalca prezumtia de nevinovatie, instituita prin art. 23 alin. (8) din Constitutie, dar aduc si o grava ingradire a dreptului la munca, astfel cum este acesta garantat de art. 38 alin. (1) din Legea fundamentala, cu atat mai mult cu cat, pe timpul suspendarii din functie, contestatorului i s-a oferit un loc de munca inferior pregatirii sale profesionale". De asemenea, se sustine ca prevederile art. 16 din Legea nr. 1/1970 sunt discriminatorii, deoarece "suspendarea din functie a celor mai multe categorii socioprofesionale, a caror activitate este reglementata de acte normative adoptate dupa 1989 (de exemplu: art. 59 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici), opereaza doar in conditiile in care impotriva persoanelor ce fac parte din aceste categorii au fost declansate proceduri judiciare, respectiv fie inceperea urmaririi penale, fie punerea in miscare a actiunii penale, nefiind suficienta existenta unei plangeri prealabile".
    Tribunalul Suceava - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens se arata ca situatia reglementata de art. 16 din Legea nr. 1/1970 nu incalca prevederile art. 38 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora dreptul la munca nu poate fi ingradit, "deoarece salariatul are posibilitatea incadrarii pe un alt post intr-o alta unitate sau chiar in aceeasi unitate". Totodata se considera ca dispozitiile art. 23 alin. (8), referitoare la prezumtia de nevinovatie, nu au incidenta in cauza.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor arata ca nu se poate retine neconstitutionalitatea prevederilor legale criticate, deoarece acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.
    Guvernul apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale si propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Se arata ca art. 16 din Legea nr. 1/1970, care dispune suspendarea contractului de munca numai pana la finalizarea plangerii penale, nu incalca dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (8) din Constitutie, "intrucat pe perioada suspendarii contractului de munca, salariatul se poate angaja intr-o alta functie, fie la o alta unitate, fie chiar in aceeasi unitate, dar pe o functie care sa nu atraga incompatibilitatea in raport cu fapta penala savarsita". De asemenea, se considera ca "prin dispozitia de lege criticata nu se aduce atingere prezumtiei de nevinovatie prevazute la art. 23 alin. (8) din Constitutie, deoarece suspendarea din functie a salariatului nu are valoarea unei sanctiuni disciplinare, penale sau de alta natura, ci reprezinta o masura obligatorie, cu caracter preventiv, ce se impune a fi luata de unitate impotriva salariatului in legatura cu care exista banuiala ca ar fi comis o fapta penala incompatibila cu functia detinuta". In opinia exprimata "art. 16 din Legea nr. 1/1970 nu incalca nici principiul egalitatii cetatenilor in fata legii, statuat in art. 16 alin. (1) din Constitutie, masura suspendarii contractului de munca fiind obligatorie pentru oricare salariat impotriva caruia unitatea a formulat plangere penala sau a fost trimis in judecata pentru fapte penale".
    Presedintele Senatului nu a transmis punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii in unitatile socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, text care are urmatorul cuprins: "In cazul in care unitatea a facut plangere penala impotriva unui salariat sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale, incompatibile cu functia detinuta, conducerea unitatii il va suspenda din functie. Pe timpul suspendarii nu se platesc drepturile de salariu."
    Textele constitutionale invocate de autorii exceptiei sunt art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (8) si art. 38 alin. (1), texte potrivit carora:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 23 alin. (8): "Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.";
    - Art. 38 alin. (1): "Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei si alegerea locului de munca sunt libere."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii in unitatile socialiste de stat nu contravin normelor constitutionale invocate. Astfel, prevederile art. 16 din lege, in temeiul carora formularea plangerii penale impotriva unui salariat determina suspendarea acestuia din functie, nu contravin dispozitiilor art. 16 din Constitutie, deoarece ele nu creeaza un regim privilegiat pentru salariati, ci instituie un tratament juridic diferit pentru cei care sunt trimisi in judecata pentru fapte penale sau impotriva carora s-a facut o plangere penala. Suspendarea din functie a acestor salariati este o masura legala care protejeaza unitatea (societate comerciala, regie autonoma etc.) fata de pericolul continuarii activitatii ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale unei fapte penale. De altfel, prin insasi natura sa, masura suspendarii din functie are un caracter provizoriu, ceea ce exclude incalcarea prezumtiei de nevinovatie, consacrata la art. 23 alin. (8) din Constitutie.
    Totodata, raportarea dispozitiilor legale criticate la prevederile art. 38 alin. (1) din Constitutie nu poate fi primita, deoarece suspendarea din functie a unei persoane impotriva careia s-a formulat o plangere penala nu este de natura sa ingradeasca dreptul la munca, in conditiile in care persoana in cauza poate sa isi aleaga un alt loc de munca.
    Curtea a mai examinat constitutionalitatea dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale, si, prin Decizia nr. 354 din 19 decembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 14 ianuarie 2002, a respins exceptia ca neintemeiata. Solutia si considerentele deciziei mentionate sunt valabile si in prezenta cauza, intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate intemeiata pe lipsa de corelare a dispozitiei legale in discutie cu alte norme legale care reglementeaza aceeasi materie (art. 59 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici), Curtea observa ca acestea nu intra sub incidenta controlului de constitutionalitate.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii in unitatile socialiste de stat, exceptie ridicata de Stefan Zait in Dosarul nr. 6.446/1999 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civila si de Ioan Obada in Dosarul nr. 9.156/2001 al Tribunalului Suceava - Sectia civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 4 iulie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 200/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 200 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 200/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu