Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 184 din 12 martie 2007

privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 194 din 21 martie 2007Având în vedere prevederile art. 8 lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art.  10 alin. (4) şi (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Ştefan Cosmeanu

ANEXA

METODOLOGIA

pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte un sistem unitar de raportare de către titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale către Oficiul Statistic al Comunităţilor Europene (SOEC), precum şi către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) a structurii de consumatori, a preţurilor practicate de către aceştia şi a cantităţilor de gaze naturale aferente fiecărei categorii de consumatori.

Art. 2. - (1) ANRGN înregistrează în baza de date proprie datele obţinute în condiţiile art. 1.

(2) SOEC - Bruxelles, în cazul în care constată neconcordanţe semnificative în datele transmise conform alin. (1), poate solicita ANRGN să permită verificarea datelor corespunzătoare, precum şi a metodelor de aprobare a preţurilor şi de stabilire a tarifelor reglementate a gazelor naturale, în vederea evaluării sau modificării informaţiilor considerate necorespunzătoare.

Art. 3. - (1) Prezenta metodologie se aplică titularilor de licenţe de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale către consumatorii industriali, alimentaţi prin sistemele de distribuţie, cu excepţia:

a)   consumatorilor industriali care folosesc gazele naturale pentru producerea energiei electrice în centrale electrice publice;

b)   consumatorilor industriali care folosesc gazele naturale pentru alte utilizări decât cele energetice;

c)   consumatorilor industriali cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 124.000.000 mc sau 4.186.000 GJ sau 1.163 GW.

(2) Titularii de licenţe de furnizare a gazelor naturale trebuie să comunice date şi informaţii privind:

a)   preţurile şi condiţiile de vânzare a gazelor naturale;

b)  sistemele de preţuri şi tarife;

c)   împărţirea consumatorilor şi a cantităţilor de gaze naturale pe fiecare categorie de consumatori.

Art. 4. - (1) Preţurile pe care titularii de licenţe de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a le înregistra şi raporta sunt preţuri finale şi se referă la tipurile de consumatori standard, definiţi pe baza nivelului consumului anual şi al factorului de sarcină al consumatorului de gaze naturale.

(2)   Preţurile înregistrate şi raportate trebuie să includă şi toate componentele fixe, în cazul în care există astfel de componente - de exemplu: taxa sau chiria pentru contor, taxele fixe etc. Ele nu vor include taxa de instalare plătită iniţial de consumator.

(3)   Preţurile se raportează în RON/1.000 mc, iar începând cu 1 septembrie 2007 în RON/kWh:

a)  fără taxe (obţinut direct din tarife sau contracte);

b)   cu toate taxele incluse (cu excepţia TVA-ului deductibil).

(4)  In preţul final, cu taxele impuse, vor fi incluse toate taxele şi impozitele, fie locale, fie naţionale, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

(5)   Valorile şi modul de calcul al taxelor şi impozitelor naţionale sau locale trebuie comunicate separat.

(6)   Preţurile înregistrate se vor baza pe tarifele, contractele, condiţiile şi reglementările în vigoare la începutul fiecărei perioade de şase luni (ianuarie şi iunie), inclusiv eventualele rabaturi.

(7)   Dacă există mai multe tarife posibile, se ia în considerare tariful cel mai avantajos pentru consumator, după eliminarea tarifelor care nu sunt utilizate în practică sau care se aplică doar la un număr nesemnificativ de utilizatori.

(8)   Dacă nu există decât tarife parţiale, contracte speciale sau preţuri liber negociate, va fi raportat şi înregistrat preţul cel mai des întâlnit - preţul cel mai reprezentativ pentru condiţiile de furnizare.

(9)  Alte elemente care ar putea avea un rol în stabilirea preţurilor, ca de exemplu, interuptibilitatea, se determină pentru fiecare caz în parte, adoptându-se întotdeauna soluţia aplicată cel mai frecvent în practică.

(10)   Se va anexa o notă explicativă cât mai detaliată posibil, care să reflecte corect sistemul de preţuri. Se va acorda o atenţie deosebită oricăror schimbări intervenite de la ancheta precedentă.

Art. 5. - (1) Factorul de sarcină al consumului zilnic de gaze naturale reprezintă numărul de zile ce ar fi necesar pentru a prelua întregul consum anual la debitul maxim instalat zilnic şi se determină cu formula:

nd = Qa/Qd(max),

în care:

Qa = volumul consumat anual;

Qd(max) = debitul maxim instalat zilnic.

(2) Factorul de sarcină al consumului orar de gaze naturale reprezintă numărul de ore ce ar fi necesar pentru a prelua întregul consum anual la debitul maxim instalat orar şi se determină cu formula:

nh = Qa/Qh(max),

în care:

Qa = volumul consumat anual;

Qh(max) = debitul maxim instalat orar.

Art. 6. - Se definesc următoarele tipuri de consumatori (de referinţă) - agenţi economici:

Tipul

de

consumatori

Consumul anual

Factorul de sarcină

1(1)

12.400 mc sau 418,60 GJ sau 116.300 kWh

Nu este stabilit un factor de sarcină*)

1(2)

124.000 mc sau 4.186 GJ sau 1.163.000 kWh

200 de zile

1(3-1)

1.240.000 mc sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

200 de zile, 1.600 de ore

1(3-2)

1.240.000 mc sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

250 de zile, 4.000 de ore

1(4-1)

12.400.000 mc sau 418.600 GJ sau 116,3 GWh

250 de zile, 4.000 de ore

1(4-2)

12.400.000 mc sau 418.600 GJ sau 116,3 GWh

330 de zile, 8.000 de ore

1(5-4)

124.000.000 mc sau 4.186.000 GJ sau 1.163 GWh

330 de zile, 8.000 de ore

*) Dacă este necesar, 115-200 de zile.

Art. 7. - (1) Rapoartele întocmite pe baza datelor şi informaţiilor colectate la data de 1 ianuarie, respectiv 1 iulie (aferente celor 6 luni anterioare datelor de colectare), vor fi transmise de titularii de licenţe de furnizare a gazelor naturale către SOEC şi ANRGN până cel târziu la data de 28 februarie, respectiv 31 august a fiecărui an.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), datele şi informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) se vor comunica o dată la 2 ani. Prima raportare trebuie făcută la data de 31 august 2007.

(3) In vederea păstrării confidenţialităţii, datele referitoare la preţuri sunt comunicate doar dacă există cel puţin 3 consumatori în fiecare dintre categoriile menţionate la art. 6.

Art. 8. - Prezenta metodologie transpune Directiva 90/377/CEE privind o procedură comunitară de îmbunătăţire a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 185 din 17 iulie 1990.


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 184/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 184 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu