Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 155 din 10 mai 2001

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 294 din  5 iunie 2001


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Ioan Muraru            - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Iuliana Nedelcu        - procuror
    Mihai Paul Cotta       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptii ridicate de Corina Stanciu in Dosarul nr. 9.331/1999 al Judecatoriei Targoviste si de Ovidiu Razvan Savaliuc in Dosarul nr. 2.745/2000 al aceleiasi instante.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Curtea, avand in vedere continutul identic al celor doua cauze, ridica, din oficiu, problema conexarii dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public considera ca sunt indeplinite conditiile legale pentru conexare. Curtea, in temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata, si ale art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 56C/2001 la Dosarul nr. 55C/2001.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerand ca dispozitiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, referitoare la punerea in miscare a actiunii penale la plangerea prealabila a persoanei vatamate, nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 22 din Constitutie, deoarece nu sunt incalcate nici principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice si nici dreptul la viata si la integritate fizica si psihica ale inculpatului, autor al exceptiei. Se mai arata ca textul de lege criticat nu contine dispozitii care ingradesc libertatea de exprimare, garantata in art. 30 din Constitutie, sau de natura sa impieteze asupra prezumtiei de nevinovatie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierile din 12 ianuarie 2001, pronuntate in Dosarul nr. 9.331/1999 si in Dosarul nr. 2.745/2000, Judecatoria Targoviste a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptii ridicate de Corina Stanciu si Ovidiu Razvan Savaliuc.
    In motivarea - identica - a celor doua exceptii de neconstitutionalitate autorii acestora sustin, in esenta, ca prevederile art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea in drepturi, ale art. 23 alin. (8), referitoare la prezumtia de nevinovatie, precum si ale art. 30 alin. (1), referitoare la libertatea de exprimare, din Constitutie.
    Autorii exceptiilor arata ca persoana chemata in judecata in temeiul prevederilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala (si anume, printr-o simpla plangere prealabila) devine inculpat. In acest fel se incalca principiul constitutional al egalitatii. De asemenea, se arata ca prevederile legale criticate contravin si dispozitiilor art. 22 alin. (1) din Constitutie, care garanteaza dreptul la viata si la integritate fizica si psihica ale persoanei, intrucat prin formularea si depunerea plangerii prealabile cel impotriva caruia se depune aceasta plangere va trebui sa suporte consecintele unei eventuale actiuni penale sicanatoare, fara a exista impotriva sa indicii sau probe de vinovatie.
    Judecatoria Targoviste, exprimandu-si opinia, considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala este neintemeiata, deoarece aceste dispozitii nu contravin prevederilor constitutionale mentionate de autorii exceptiei. Se arata ca nu poate fi confundata posibilitatea persoanei vatamate de a exercita dreptul de petitionare in justitie, prin formularea plangerii prealabile, cu exercitiul abuziv al acestui drept, care contravine insesi prevederilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala. Totodata instanta considera ca punerea in miscare a actiunii penale prin plangerea prealabila a partii vatamate reprezinta o exceptie de la regula generala a oficialitatii procesului penal, iar stabilirea infractiunilor pentru care este necesara plangerea prealabila, precum si a celor in care trebuie efectuata urmarirea penala apartine competentei organului legislativ.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, considera ca dispozitiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala sunt constitutionale si se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens se arata ca legea nu poate ingradi dreptul persoanei de a se adresa autoritatilor publice prin petitii, iar plangerea prealabila constituie, din punct de vedere al dreptului procesual penal, un mod special de sesizare a organelor judiciare. Totodata calitatea procesuala de inculpat, definita la art. 23 din Codul de procedura penala, "nu reprezinta o prejudecare a cauzei si nu rastoarna prezumtia de nevinovatie prevazuta in art. 23 alin. (8) din Constitutie", intrucat nu sunt prejudiciate interesele legitime ale persoanei inculpate, care isi poate exercita dreptul la aparare si poate solicita administrarea oricaror probe legale, pentru combaterea sustinerilor formulate in actul de acuzare.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 279 din Codul de procedura penala este neintemeiata. Se arata ca plangerea prealabila este, din punct de vedere procedural, un act de sesizare a organului competent sa o primeasca, iar nu un act de punere in miscare a actiunii penale. Acest act de sesizare constituie o conditie pentru ca organele judiciare competente sa poata proceda la punerea in miscare a actiunii penale. Plangerea prealabila nu este in realitate decat actul in temeiul caruia organele in drept pun in miscare actiunea penala. In acest sens legiuitorul a prevazut atat in Codul penal, cat si in Codul de procedura penala ca actiunea penala se pune in miscare "la plangerea prealabila", iar nu prin plangere prealabila, asa cum sustine autorul exceptiei. In concluzie, in punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca prevederile criticate nu contravin nici uneia dintre dispozitiile constitutionale invocate in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.
    Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, potrivit carora "Punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara astfel de plangere".
    Autorii exceptiilor considera, in esenta, ca aceste prevederi legale contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (8) si ale art. 30 alin. (1) din Constitutie, texte care au urmatorul continut:
    Art. 16 alin. (1)
    "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    Art. 22 alin. (1)
    "Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.";
    Art. 23 alin. (8)
    "Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.";
    Art. 30 alin. (1)
    "Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public sunt inviolabile."
    Examinand exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, Curtea Constitutionala constata ca asupra prevederilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala s-a mai pronuntat prin decizii anterioare, de exemplu prin Decizia nr. 162 din 21 septembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 2 noiembrie 2000, precum si prin Decizia nr. 193 din 12 octombrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 13 decembrie 2000. In aceste decizii Curtea a retinut ca dispozitia legala criticata "nu contravine prevederilor art. 22 alin. (1) din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului la viata, precum si a dreptului la integritatea fizica si psihica ale persoanei, deoarece in mod evident nu contine dispozitii de natura sa aduca atingere acestor drepturi fundamentale ale omului, obiectul reglementarii sale constituindu-l doar procedura de punere in miscare a actiunii penale numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o astfel de plangere". Calitatea procesuala de inculpat este definita la art. 23 din Codul de procedura penala, potrivit caruia "Persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala este parte in procesul penal si se numeste inculpat". Aceasta calitate de inculpat nu reprezinta o prejudecare a cauzei si nu rastoarna prezumtia de nevinovatie prevazuta la art. 23 alin. (8) din Constitutie, iar textul de lege criticat nu contravine nici dispozitiilor art. 16 din Constitutie. Faptul ca inculpatul este chemat in judecata, in aceasta calitate, in urma plangerii prealabile a persoanei vatamate, nu creeaza o situatie privilegiata pentru persoana vatamata, in dauna inculpatului. Prezumtia de nevinovatie, ca de altfel toate drepturile si garantiile procesuale, sunt aplicabile, fara nici o restrictie, si in cazul procedurii plangerii prealabile.
    Solutiile si considerentele deciziilor mentionate sunt valabile si in prezenta cauza, intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.
    Totodata Curtea constata ca prevederile legale criticate nu contravin nici dispozitiilor constitutionale referitoare la libertatea de exprimare, prevazute la art. 30 alin. (1) din Legea fundamentala, deoarece, in mod evident, acestea nu contin dispozitii de natura sa aduca atingere acestor drepturi si libertati fundamentale ale omului, obiectul reglementarii din art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala constituindu-l in exclusivitate procedura punerii in miscare a actiunii penale la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede necesitatea unei astfel de plangeri. De altfel, dispozitiile alin. (1) al art. 30 din Constitutie trebuie interpretate in stransa legatura cu cele cuprinse in alin. (6), conform carora "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine".

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptii ridicate de Corina Stanciu in Dosarul nr. 9.331/1999 al Judecatoriei Targoviste si de Ovidiu Razvan Savaliuc in Dosarul nr. 2.745/2000 al aceleiasi instante.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 mai 2001.

             PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 155/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 155 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 155/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu