E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1494 din 10 august 2001

privind aplicarea pe teritoriul Romaniei a sistemului de tranzit comun pentru marfurile transportate pe cale ferata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din 21 august 2001

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere: prevederile art. 94 paragraful 2 din Acordul european instituind o asociere intre Romania si Comunitatile Europene, ratificat prin Legea nr. 20/1993, privind interconectarea dintre sistemele de tranzit si cele ale Comunitatii Europene;
    - Hotararea Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul Romaniei a sistemului de tranzit comun al Comunitatilor Europene si statelor membre ale acestora;
    - prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si ale art. 48 alin. (2) si (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997;
    - Protocolul nr. 51.373/2000 dintre Directia Generala a Vamilor si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. privind aplicarea procedurii simplificate de tranzit pentru marfurile transportate pe cale ferata,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Incepand cu data de 1 septembrie 2001 pe teritoriul Romaniei, pentru marfurile transportate pe cale ferata de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. se aplica sistemul de tranzit comun in toate birourile vamale cu activitate feroviara, in baza normelor metodologice prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii isi inceteaza aplicabilitatea Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 2.670 din 14 noiembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 27 noiembrie 2000.

              Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
                             Dinu Mihail Gheorghe

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii in aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul Romaniei pentru marfurile aflate in tranzit, transportate pe cale ferata.
    (2) Normele metodologice introduc procedura de tranzit comun, oricare ar fi natura si originea marfurilor.
    (3) Conform dispozitiilor prezentelor norme metodologice formalitatile aferente procedurii de tranzit comun sunt simplificate pentru marfurile transportate pe cale ferata de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., denumita in continuare "C.F.R. Marfa" - S.A., sub acoperirea unei scrisori de trasura CIM sau, dupa caz, a unui buletin de expediere TR.
    (4) Dispozitiile cuprinse in aceste norme metodologice nu se aplica:
    a) marfurilor destinate procedurii de vamuire la domiciliu, transportate pe cale ferata, care sunt tranzitate in baza declaratiei vamale de tranzit;
    b) marfurilor sosite la frontiera Romaniei pe cale maritima sau fluviala, incarcate in containere sau in vagoane de cale ferata, care nu circula cu scrisoare de trasura CIM sau, dupa caz, cu buletin de expediere TR si care sunt tranzitate numai catre birouri vamale de interior, in baza declaratiei vamale de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al Romaniei si regulamentului de aplicare a acestuia;
    c) marfurilor aflate in zonele libere, incarcate in containere sau in vagoane de cale ferata, care nu circula cu scrisoare de trasura CIM sau, dupa caz, cu buletin de expediere TR si care sunt tranzitate catre birouri vamale de interior sau catre alte zone libere, in baza declaratiei vamale de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al Romaniei si regulamentului de aplicare a acestuia;
    d) marfurilor vamuite in vederea exportului, incarcate in containere sau in vagoane de cale ferata, care circula pana la un birou vamal de frontiera (cu activitate fluviala sau maritima) fara scrisoare de trasura CIM sau, dupa caz, fara buletin de expediere TR, ci in baza declaratiei vamale de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al Romaniei si regulamentului de aplicare a acestuia.
    Art. 2
    (1) Pentru marfurile transportate pe cale ferata, incarcate in vagoane si in unitati de transport intermodal, denumite in continuare UTI-uri, care circula in tranzit comun, scrisoarea de trasura CIM pe care autoritatea vamala aplica stampila "Tranzit vamal" are valoare de declaratie vamala de tranzit.
    (2) Pentru marfurile transportate pe cale ferata, incarcate in UTI-uri, care circula in tranzit comun in traficul Intercontainer, buletinul de expeditie TR pe care autoritatea vamala aplica stampila "Tranzit vamal" are valoare de declaratie vamala de tranzit.
    (3) Daca pentru o operatiune de tranzit comun, efectuata sub acoperirea unui buletin de expeditie TR, a fost intocmita si o scrisoare de trasura CIM, aceasta din urma nu are valoare de declaratie vamala de tranzit, iar toate mentiunile agentilor vamali vor fi efectuate pe buletinul de expediere TR.
    Art. 3
    Documentul de transport pe care a fost aplicata stampila "Tranzit vamal" si pe care agentul vamal a acordat liber de vama prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii constituie titlu executoriu pentru urmarirea si incasarea datoriei vamale, in conformitate cu prevederile art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    Art. 4
    In aplicarea prezentelor norme metodologice, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) tranzit comun - transportul marfurilor pe cale ferata, sub supraveghere vamala, in regim de tranzit vamal;
    b) birou de plecare - biroul vamal la care marfurile trebuie prezentate in vederea inceperii operatiunii de tranzit comun;
    c) birou de destinatie - biroul vamal la care marfurile aflate in regim de tranzit comun trebuie prezentate in vederea incheierii operatiunii de tranzit comun;
    d) principal obligat - "C.F.R. Marfa" - S.A., care isi exprima vointa de a efectua o operatiune de tranzit comun prin prezentarea la autoritatea vamala a documentelor prevazute in acest scop, devenind in acest caz titularul regimului de tranzit comun;
    e) document de transport - scrisoarea de trasura internationala CIM sau, dupa caz, buletinul de expediere TR;
    f) buletin de expediere TR - documentul de transport folosit in traficul Intercontainer pentru transportul marfurilor incarcate in UTI-uri;
    g) Centru contabil - biroul din cadrul "C.F.R. Marfa" - S.A. care are ca functie principala urmarirea derularii si incheierii operatiunilor de tranzit;
    h) mijloc de transport - vagoane, containere sau alte unitati internationale de transport intermodal, UTI-uri (containere de mare capacitate, cutii mobile, semiremorci).
    Art. 5
    (1) Birourile vamale cu activitate feroviara sunt abilitate in calitate de birouri de plecare si de destinatie.
    (2) Stampila "Tranzit vamal" va fi pusa la dispozitie tuturor birourilor vamale cu activitate feroviara de Directia Generala a Vamilor.
    (3) Stampila "Tranzit vamal" cuprinde, pe langa elementele inscrise in stampila rotunda nr. 1 a biroului vamal, si spatii pentru inscrierea numarului si datei sub care documentul de transport a fost inregistrat ca declaratie vamala de tranzit, denumirea biroului vamal de destinatie si seria sigiliilor aplicate.
    Art. 6
    (1) Birourile vamale de plecare si de destinatie isi comunica reciproc toate informatiile de care dispun in legatura cu punerea in aplicare a procedurii simplificate de tranzit comun.
    (2) De asemenea, birourile vamale de plecare si de destinatie transmit Directiei Generale a Vamilor - Serviciului centralizator tranzite datele solicitate de aceasta.
    Art. 7
    (1) Dispozitiile referitoare la procedura simplificata de tranzit comun se aplica cu respectarea prevederilor legislatiei vamale nationale in vigoare si a reglementarilor internationale la care Romania este parte semnatara.
    (2) Aplicarea prezentelor norme metodologice se face cu respectarea interdictiilor sau a restrictiilor de import, export sau tranzit al marfurilor, stabilite de autoritatile competente si justificate din ratiuni de securitate si de moralitate publica, de protectie a sanatatii si a vietii persoanei, animalelor si plantelor, de protectie a bunurilor nationale care au o valoare artistica, istorica sau arheologica ori de protejare a proprietatii industriale sau comerciale.
    (3) Pentru marfurile prohibite sau restrictionate, al caror tranzit prin tara este conditionat prin reglementari specifice de prezentarea unor documente suplimentare (avize, licente), se verifica daca acestea au fost anexate la documentul de transport. In caz contrar operatiunea de tranzit nu va fi acceptata pana la prezentarea documentelor in cauza.
    Art. 8
    "C.F.R. Marfa" - S.A. devine principal obligat pentru marfurile acceptate la transport, insotite de documentul de transport pe care au fost aplicate stampilele caii ferate, si are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte marfurile, mijlocul de transport intact si documentul de transport la biroul vamal de destinatie in termenul de tranzit si sa respecte masurile de identificare, inclusiv sigiliile aplicate;
    b) sa respecte dispozitiile referitoare la regimul de tranzit comun;
    c) sa achite taxele vamale si alte drepturi de import devenite exigibile ca urmare a constatarii unei nereguli comise pe parcursul sau in legatura cu o operatiune de tranzit comun;
    d) sa puna la dispozitie autoritatii vamale, la solicitarea acesteia sau ori de cate ori este nevoie, intr-un termen de maximum 7 zile, xerocopiile sau originalele documentelor de transport, precum si alte documente din care sa rezulte ca operatiunile au fost incheiate.
    Art. 9
    Bunurile transportate pe cale ferata sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale, cu exceptia produselor accizate, pentru care se va constitui o garantie conform prevederilor cap. II Garantii din Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 2.397/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 27 noiembrie 2000.
    Art. 10
    (1) "C.F.R. Marfa" - S.A. va desemna persoanele responsabile cu activitatea de tranzit pe langa fiecare birou vamal cu activitate feroviara si va transmite lista cuprinzand aceste persoane Directiei Generale a Vamilor care va informa birourile vamale.
    (2) "C.F.R. Marfa" - S.A. va asigura pregatirea si examinarea persoanelor desemnate in ceea ce priveste normele legale care reglementeaza derularea procedurii de tranzit comun.
    Art. 11
    Predarea si primirea tuturor documentelor referitoare la operatiunile de tranzit comun intre persoanele responsabile cu activitatea de tranzit comun desemnate de "C.F.R. Marfa" - S.A. si agentii vamali se vor efectua in baza prevederilor unui ordin comun semnat de directorul general al Directiei Generale a Vamilor si, respectiv, al "C.F.R. Marfa" - S.A.
    Art. 12
    In cazul constatarii unor abateri repetate privind tranzitul comun Directia Generala a Vamilor, in baza unor documente justificative, poate solicita "C.F.R. Marfa" - S.A. inlocuirea persoanelor responsabile cu activitatea de tranzit comun.
    Art. 13
    (1) Pentru transporturile efectuate in procedura de tranzit comun "C.F.R. Marfa" - S.A. va utiliza etichete prevazute cu o pictograma al carei model figureaza in anexa.
    (2) Etichetele sunt aplicate atat pe documentul de transport, cat si pe mijlocul de transport.
    Art. 14
    (1) Termenul de tranzit in care marfurile trebuie sa fie prezentate la biroul vamal de destinatie este unic, respectiv de 20 de zile.
    (2) Acest termen curge de la data acceptarii operatiunii de tranzit de catre biroul de plecare si nu se mentioneaza pe documentul de transport.
    Art. 15
    (1) In cazuri temeinic justificate o operatiune de tranzit comun poate fi incheiata si la un alt birou de destinatie decat cel mentionat in documentul de transport, acesta devenind in mod automat birou vamal de destinatie preluand toate obligatiile care ii revin in aceasta calitate, inclusiv instiintarea in scris a Serviciului centralizator tranzite si a biroului vamal de plecare.
    (2) In astfel de situatii la documentul de transport vor fi anexate documentele justificative emise sau vizate de catre "C.F.R. Marfa" - S.A., intocmite conform reglementarilor feroviare internationale (dispozitii ulterioare ale predatorului sau destinatarului admise de Conventia COTIF, restrictii de trafic international etc.), din care sa rezulte motivele prezentarii la noul birou de destinatie.
    (3) Pe versoul documentului de transport (originalul sau, dupa caz, xerocopia acestuia), alaturi de mentiunile inscrise in urma controlului, certificate prin stampila personala si data inregistrarii operatiunii, agentul vamal va inscrie: "marfuri prezentate la biroul vamal ...".
    Art. 16
    Operatiunea de tranzit comun se incheie atunci cand marfurile si documentele de transport corespunzatoare sunt prezentate la biroul de destinatie si inregistrate in evidenta de catre acesta.
    Art. 17
    (1) Marfurile care figureaza pe un document de transport pot fi transbordate dintr-un mijloc de transport in altul, in conformitate cu prevederile cap. X sectiunea 1 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    (2) In aceasta situatie pe noul mijloc de transport va fi aplicata o noua eticheta prevazuta cu o pictograma, potrivit prevederilor art. 13.
    Art. 18
    In cazul in care pe parcursul derularii unei operatiuni de tranzit comun apar evenimente (accidente, furturi, ruperea sigiliilor, cazuri de forta majora etc.) se aplica prevederile cuprinse in reglementarile vamale in vigoare.

    CAP. 2
    Procedura de tranzit comun

    SECTIUNEA I
    Tranzit comun de la interior la frontiera

    1.1. Formalitati la biroul de plecare
    Art. 19
    (1) "C.F.R. Marfa" - S.A., prin reprezentantii proprii sau prin imputernicitii legali ai acesteia, prezinta la biroul de plecare: declaratia vamala de export si documentele insotitoare anexate, documentul de transport (setul complet) impreuna cu documentele specificate in rubrica 36 a scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, in rubrica 13 a buletinului de expediere TR, precum si xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR, care a fost pusa la dispozitie statiei de cale ferata de catre predator in vederea stampilarii.
    (2) Documentul de transport capata valoare de declaratie vamala de tranzit comun numai dupa inregistrarea acestuia in evidenta biroului de plecare. In acest caz documentul de transport poarta acelasi numar si aceeasi data de inregistrare cu cele ale declaratiei vamale de export. In rubrica 40 a declaratiei vamale de export va fi inscrisa mentiunea CIM sau, dupa caz, TR, daca nu a existat un document precedent, iar daca acesta a existat, mentiunea va fi inscrisa in rubrica 44.
    (3) Dupa verificarea documentelor mentionate la alin. (1) biroul de plecare verifica daca in rubrica 92 a xerocopiei exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, in rubrica 44 a xerocopiei exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR a fost aplicata stampila statiei de plecare cu codul SIRUES.
    (4) Dupa efectuarea controlului fizic al mijlocului de transport si al marfurilor (conform prevederilor Codului vamal al Romaniei si ale regulamentului de aplicare a acestuia) biroul de plecare asista la aplicarea sigiliilor de catre predator, calea ferata, sau, dupa caz, aplica sigilii vamale.
    Art. 20
    (1) Aplicarea stampilei personale si a semnaturii agentului vamal pe toate exemplarele scrisorii de trasura CIM, in rubrica 35 sau, dupa caz, pe exemplarele buletinului de expediere TR, in rubrica 15, certifica acordarea regimului vamal de tranzit al marfurilor vamuite la export.
    (2) Biroul de plecare acorda regimul de tranzit comun prin aplicarea stampilei "Tranzit vamal" si a stampilei personale a agentului vamal, astfel: pe scrisoarea de trasura CIM, sub rubrica G (pe versoul exemplarului nr. 3 si al xerocopiei acestuia) sau, dupa caz, pe buletinul de expediere TR (pe versoul exemplarului nr. 3A si al xerocopiei acestuia).
    (3) Toate exemplarele documentelor de transport se restituie reprezentantului legal desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A., la biroul de plecare fiind retinuta xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR, pe care au fost aplicate stampila "Tranzit vamal" si stampila personala.
    (4) Aceste xerocopii vor fi pastrate de catre biroul de plecare si constituie documente de urmarire a derularii operatiunii de tranzit comun.
    Art. 21
    (1) Formalitatile mentionate la art. 19 si 20 se aplica si marfurilor destinate exportului, incarcate in UTI-uri, in cazurile in care transportul acestora de la birourile de plecare pana la statia de cale ferata unde sunt incarcate pe vagoane se efectueaza cu mijloace auto de catre "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) In aceste cazuri birourile de plecare sunt birourile vamale unde au fost efectuate formalitatile de vamuire si au fost acceptate operatiunile de tranzit in baza buletinelor de expediere TR depuse.
    (3) Pe tot parcursul transportului principalul obligat este "C.F.R. Marfa" - S.A.
    1.2. Formalitati la biroul vamal de destinatie
    Art. 22
    (1) Marfurile si documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere TR, precum si o xerocopie a exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, a exemplarului nr. 3A al buletinului TR, pusa la dispozitie de statia de cale ferata de frontiera) se prezinta la biroul de destinatie de catre reprezentantul legal desemnat al "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt inregistrate de biroul de destinatie in evidentele proprii, dupa prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren si efectuarea controlului mijlocului de transport in conformitate cu prevederile cap. III sectiunea a 2-a din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    (3) Dupa verificarea documentelor si a mijlocului de transport biroul de destinatie inscrie numai pe xerocopia documentului de transport, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM (sub rubrica G) sau, dupa caz, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR, in dreapta stampilei "Tranzit vamal", mentiunile, in functie de rezultatul controlului efectuat, care pot fi:
    a) in cazul in care totul este in regula: "conform";
    b) in cazul in care au fost constatate diferente, dupa caz: "excedent ........", "lipsa ........", "natura marfurilor ........", "incadrarea tarifara ........" si altele.
    Art. 23
    Cand biroul de destinatie ia masuri cu privire la neregula constatata, este obligat sa inscrie, pe langa cele mentionate conform articolului precedent, urmatoarele:
    a) daca este o neregula minora care nu are urmari in ceea ce priveste incasarea drepturilor vamale, a amenzilor sau a penalitatilor, se inscrie: "neregula minora";
    b) in cazul in care neregulile constatate au dat nastere la perceperea unor drepturi vamale sau la alte taxe devenite exigibile, o copie de pe procesul-verbal intocmit de "C.F.R. Marfa" - S.A. potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, vizat de biroul de destinatie, va fi transmisa de acesta biroului de plecare care va proceda potrivit prevederilor art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei;
    c) in cazul in care marfurile sunt prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului de tranzit datorita unor situatii bine justificate, prin prezentarea unor documente vizate sau emise de "C.F.R. Marfa" - S.A., intocmite conform reglementarilor feroviare internationale, cum ar fi: dispozitii ulterioare ale predatorului sau destinatarului admise de Conventia COTIF, restrictii de trafic international etc., din care sa rezulte ca depasirea termenului de tranzit nu este din vina transportatorului, se inscrie "neregula minora";
    d) in cazul in care motivele pentru care marfurile au fost prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului de tranzit nu sunt justificate, prin prezentarea unor documente de natura celor mentionate la lit. c), se aplica prevederile reglementarilor vamale in vigoare, inscriindu-se numarul si data procesului-verbal de contraventie pe documentul de transport.
    Art. 24
    (1) Langa mentiunile referitoare la rezultatul controlului lucratorul vamal inscrie data incheierii operatiunii de tranzit comun, semneaza si aplica stampila personala.
    (2) Nici o mentiune nu va fi facuta de biroul de destinatie pe originalul documentului de transport.
    (3) Exemplarele originale ale documentului de transport, mentionate la art. 22 alin. (1), impreuna cu xerocopia stampilata de biroul de destinatie, se restituie reprezentantului legal desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (4) Xerocopiile vor fi arhivate de statia de frontiera si vor putea fi transmise Centrului contabil ca proba a corectitudinii derularii si incheierii operatiunii de tranzit.
    (5) O data la 15 zile biroul de destinatie va confirma biroului de plecare incheierea operatiunilor de tranzit, printr-o adresa in care vor fi mentionate numerele si datele documentelor de transport cu valoare de declaratii vamale de tranzit comun, prezentate si inregistrate la destinatie.

    SECTIUNEA a II-a
    Tranzit comun de la frontiera la interior

    2.1. Formalitati la biroul de plecare
    Art. 25
    Dupa prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren si dupa efectuarea controlului mijlocului de transport reprezentantul din statia de frontiera legal desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A. prezinta biroului de plecare documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere TR) impreuna cu documentele specificate la rubrica 36 a scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, in rubrica 13 a buletinului de expediere TR.
    Art. 26
    Documentul de transport capata valoare de declaratie vamala de tranzit comun numai dupa inregistrarea acestuia in evidenta biroului de plecare.
    Art. 27
    Biroul de plecare verifica documentele mentionate la art. 25, precum si existenta stampilei de tranzit a caii ferate pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR.
    Art. 28
    Biroul de plecare acorda regimul de tranzit comun prin aplicarea stampilei "Tranzit vamal" si a stampilei personale a agentului vamal: pe scrisoarea de trasura CIM, sub rubrica G (pe versoul exemplarului nr. 3), sau, dupa caz, pe buletinul de expediere TR (pe versoul exemplarului nr. 3A).
    Art. 29
    (1) Exemplarele documentului de transport, pe care au fost aplicate stampila "Tranzit vamal" si stampila personala a agentului vamal, se restituie reprezentantului legal desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A., care efectueaza doua xerocopii de pe exemplarul nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, dupa exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR.
    (2) O xerocopie va fi predata biroului de plecare si constituie document de urmarire a derularii operatiunii de tranzit comun, iar cea de-a doua xerocopie va fi anexata la setul de documente si va insoti transportul pana la destinatie, fiind arhivata de statia caii ferate de destinatie.

    2.2. Formalitati la biroul de destinatie
    Art. 30
    (1) Marfurile si documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere TR, precum si xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, a exemplarului nr. 3A a buletinului de expediere TR, pus la dispozitie de statia de cale ferata de frontiera, conform art. 29) se prezinta la biroul de destinatie de catre reprezentantii proprii sau de catre imputernicitii legali ai "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Biroul de destinatie verifica existenta documentelor specificate in rubricile documentului de transport si il inregistreaza imediat in evidentele proprii, inscriind pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM si al xerocopiei acesteia (sub rubrica G) sau, dupa caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR si al xerocopiei acestuia, numarul si data inregistrarii operatiunii de tranzit comun in evidenta (sub forma: R2 nr. ......./data .............).
    (3) In vederea incheierii operatiunii de tranzit comun, la biroul de destinatie se va proceda, dupa caz, astfel:
    a) dupa depunerea declaratiei sumare se aplica stampila personala pe exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM si pe xerocopia acesteia (in rubrica 35) sau, dupa caz, pe exemplarele nr. 1, 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere TR si pe xerocopia acestuia (in rubrica 15) si se inscriu numarul si data declaratiei sumare (sub forma DS nr. ........../data ...........);
    b) dupa depunerea declaratiei vamale prin care a fost solicitat un alt regim vamal, dupa verificarea sigiliilor si efectuarea controlului fizic al marfurilor se aplica stampila personala pe exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM si pe xerocopia acesteia (in rubrica 35) sau, dupa caz, pe exemplarele nr. 1, 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere TR si pe xerocopia acestuia (in rubrica 15) si se inscriu numarul si data declaratiei vamale (sub forma DV nr. ............/data ............). Pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM si pe xerocopia acestuia sau, dupa caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR si pe xerocopia acestuia se inscriu mentiunile, in functie de rezultatul controlului, care pot fi:
    b.1) in cazul in care totul este in regula: "conform"
    b.2) in cazul in care au fost constatate diferente, dupa caz: "excedent ...........", "lipsa ........", "natura marfurilor .............", "incadrarea tarifara ..........." etc.
    Art. 31
    Cand biroul de destinatie ia masuri cu privire la neregula constatata, este obligat sa inscrie pe langa cele mentionate conform art. 30 urmatoarele:
    a) in cazul in care este o neregula minora care nu are urmari in ceea ce priveste incasarea drepturilor vamale, a amenzilor sau a penalitatilor se inscrie: "neregula minora";
    b) in cazul in care neregulile constatate au dat nastere la perceperea unor drepturi vamale sau la alte taxe devenite exigibile, o copie a procesului-verbal intocmit de "C.F.R. Marfa" - S.A. potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, vizat de biroul de destinatie, va fi transmisa biroului de plecare, care va proceda la incasarea drepturilor vamale de import potrivit prevederilor art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, actul constatator fiind intocmit pe numele "C.F.R. Marfa" - S.A. si transmis acesteia;
    c) in cazul in care marfurile sunt prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului de tranzit datorita unor situatii bine justificate, prin prezentarea unor documente vizate sau emise de "C.F.R. Marfa" - S.A., intocmite conform reglementarilor feroviare internationale, cum ar fi: dispozitii ulterioare ale predatorului sau destinatarului admise de Conventia COTIF, restrictii de trafic international etc., din care sa rezulte ca depasirea termenului de tranzit nu este din vina transportatorului, se considera "neregula minora";
    d) in cazul in care motivele pentru care marfurile au fost prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului de tranzit nu sunt justificate, prin prezentarea unor documente de natura celor mentionate la lit. c), se aplica prevederile reglementarilor vamale in vigoare, inscriindu-se numarul si data procesului-verbal de contraventie pe documentul de transport.
    Art. 32
    (1) Dupa inscrierea mentiunilor referitoare la rezultatul controlului agentul vamal va aplica stampila personala pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM si pe xerocopia acestuia (sub rubrica G) sau, dupa caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR si pe xerocopia acestuia.
    (2) Biroul de destinatie retine originalul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, al exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR, iar exemplarele nr. 1 si 2 ale scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, ale buletinului de expediere TR si xerocopia prezentata se restituie reprezentantului desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (3) Xerocopiile vor fi arhivate de catre statia de destinatie si vor putea fi transmise Centrului contabil in vederea efectuarii controlului privind derularea si incheierea operatiunii de tranzit.
    (4) O data la 15 zile biroul de destinatie va confirma biroului de plecare incheierea operatiunilor de tranzit printr-o adresa in care vor fi mentionate numerele documentelor de transport cu valoare de declaratie vamala de tranzit comun, prezentate la destinatie.
    Art. 33
    (1) Daca din motive invocate de "C.F.R. Marfa" - S.A. aceasta solicita ca operatiunea de vamuire sa se efectueze in biroul vamal de frontiera pe unde marfurile intra in tara, biroul in cauza va accepta operatiunea, devenind noul birou de destinatie.
    (2) In aceasta situatie regimul de tranzit comun pe teritoriul Romaniei nu va mai fi acordat si vor fi indeplinite formalitatile prevazute la cap. II sectiunea 2.2 art. 30 - 32, marfurile vamuite, incarcate in acelasi mijloc de transport, urmand sa fie transportate pana la destinatia finala inscrisa in documentul de transport.
    (3) In aceasta situatie exemplarul nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarul nr. 3A al buletinului de expeditie TR va fi pastrat de biroul vamal de frontiera, xerocopia documentului de transport va insoti transportul pana la destinatie si va fi arhivata in statia caii ferate de destinatie.
    Art. 34
    (1) Daca din motive invocate de "C.F.R. Marfa" - S.A. aceasta solicita ca operatiunea de vamuire sa se efectueze intr-un birou vamal de interior, situat intr-o statie de cale ferata din parcurs, biroul in cauza va accepta operatiunea devenind noul birou de destinatie, fiind indeplinite formalitatile prevazute la cap. II sectiunea 2.2 art. 30 - 32.
    (2) In aceasta situatie marfurile circula in regim de tranzit comun intre biroul de frontiera si biroul de interior, situat in statia de cale ferata din parcurs. De aici marfurile vamuite, incarcate in acelasi mijloc de transport, vor fi transportate pana la destinatia finala inscrisa in documentul de transport.
    (3) In aceasta situatie exemplarul nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarul nr. 3A al buletinului de expeditie TR va fi pastrat de biroul vamal care a incheiat operatiunea de tranzit, xerocopia documentului de transport va insoti transportul pana la destinatie si va fi arhivata in statia caii ferate de destinatie.
    Art. 35
    (1) Formalitatile inscrise la art. 30 - 32 se aplica si marfurilor destinate importului, incarcate in UTI-uri, tranzitate catre statii de cale ferata de sosire deservite de birouri vamale de interior, transportate de "C.F.R. Marfa" - S.A. cu mijloace auto la alte birouri de destinatie unde vor fi efectuate formalitatile vamale.
    (2) In astfel de situatii in buletinele de expediere TR vor fi inscrise ca birouri de destinatie birourile vamale unde vor fi efectuate formalitatile de vamuire a marfurilor.
    (3) Pe tot parcursul transportului principalul obligat este "C.F.R. Marfa" - S.A.

    SECTIUNEA a III-a
    Tranzit comun de la frontiera la frontiera

    3.1. Formalitati la biroul de plecare
    Art. 36
    Dupa prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren si dupa efectuarea controlului mijlocului de transport reprezentantul din statia de frontiera legal desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A. prezinta biroului de plecare documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere TR) impreuna cu documentele specificate la rubrica 36 a scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, in rubrica 13 a buletinului de expediere TR.
    Art. 37
    Documentul de transport capata valoare de declaratie vamala de tranzit comun numai dupa inregistrarea acestuia in evidenta biroului de plecare.
    Art. 38
    Biroul de plecare verifica documentele mentionate la art. 36, precum si existenta stampilei de tranzit a caii ferate pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR.
    Art. 39
    Biroul de plecare acorda regimul de tranzit comun prin aplicarea stampilei "Tranzit vamal" si a stampilei personale a agentului vamal: pe scrisoarea de trasura CIM, sub rubrica G (pe versoul exemplarului nr. 3), sau, dupa caz, pe buletinul de expediere TR (pe versoul exemplarului nr. 3A).
    Art. 40
    (1) Exemplarele documentului de transport se restituie reprezentantului legal desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A., care efectueaza o xerocopie de pe exemplarul nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, de pe exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR.
    (2) Xerocopia pe care au fost aplicate stampila "Tranzit vamal" si stampila personala a agentului vamal va fi predata biroului de plecare si constituie document de urmarire a derularii operatiunii de tranzit comun.

    3.2. Formalitati la biroul vamal de destinatie
    Art. 41
    (1) Marfurile si documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 si 3 ale scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A si 3B ale buletinului de expediere TR, precum si o xerocopie a exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, a exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR, pusa la dispozitie de statia de cale ferata de frontiera) se prezinta la biroul de destinatie de reprezentantul legal desemnat al "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt inregistrate de biroul de destinatie in evidentele proprii, dupa prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren si dupa efectuarea controlului mijlocului de transport in conformitate cu prevederile cap. III sectiunea a 2-a din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    (3) Dupa verificarea documentelor si a mijlocului de transport biroul de destinatie inscrie numai pe xerocopia documentului de transport, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM (sub rubrica G) sau, dupa caz, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR), in dreapta stampilei "Tranzit vamal", mentiunile, in functie de rezultatul controlului efectuat, care pot fi:
    a) in cazul in care totul este in regula: "conform";
    b) in cazul in care au fost constatate diferente, dupa caz: "excedent ......", "lipsa ........", "natura marfurilor ..............", "incadrarea tarifara ........" si altele.
    Art. 42
    Cand biroul de destinatie ia masuri cu privire la neregula constatata, este obligat sa inscrie, pe langa cele mentionate conform art. 41, urmatoarele:
    a) in cazul in care este o neregula minora care nu are urmari in ceea ce priveste incasarea drepturilor vamale, amenzilor sau a penalitatilor, se inscrie: "neregula minora";
    b) in cazul in care neregulile constatate au dat nastere la perceperea unor drepturi vamale sau a altor taxe devenite exigibile, o copie de pe procesul-verbal intocmit de "C.F.R. Marfa" - S.A. potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, vizat de biroul de destinatie, va fi transmisa de acesta biroului de plecare, care va proceda potrivit prevederilor art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei;
    c) in cazul in care marfurile sunt prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului de tranzit datorita unor situatii bine justificate, prin prezentarea unor documente vizate sau emise de "C.F.R. Marfa" - S.A., intocmite conform reglementarilor feroviare internationale, cum ar fi: dispozitii ulterioare ale predatorului sau destinatarului, admise de Conventia COTIF, restrictii de trafic international etc. din care sa rezulte ca depasirea termenului de tranzit nu este din vina transportatorului, se considera "neregula minora";
    d) in cazul in care motivele pentru care marfurile au fost prezentate la biroul de destinatie dupa expirarea termenului de tranzit nu sunt justificate prin prezentarea unor documente de natura celor mentionate la lit. c), se aplica prevederile reglementarilor vamale in vigoare, inscriindu-se numarul si data procesului-verbal de contraventie pe documentul de transport.
    Art. 43
    (1) Langa mentiunile referitoare la rezultatul controlului lucratorul vamal inscrie data incheierii operatiunii de tranzit, semneaza si aplica stampila personala.
    (2) Nici o mentiune nu va fi facuta de biroul de destinatie pe originalul documentului de transport.
    (3) Exemplarele originale ale documentului de transport, mentionate la art. 21 alin. 1, impreuna cu xerocopia stampilata de biroul de destinatie se restituie reprezentantului legal desemnat de "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (4) Xerocopiile vor fi arhivate de catre statia de frontiera si vor putea fi transmise Centrului contabil ca proba a corectitudinii derularii si incheierii operatiunii de tranzit.
    (5) O data la 15 zile biroul de destinatie va confirma biroului de plecare incheierea operatiunilor de tranzit printr-o adresa in care vor fi mentionate numerele si datele documentelor de transport cu valoare de declaratii vamale de tranzit comun, prezentate si inregistrate la destinatie.

    CAP. 3
    Proceduri de cercetare si control ulterior. Recuperarea creantelor

    Art. 44
    (1) Urmarirea derularii si incheierii operatiunilor de tranzit comun pentru marfurile transportate pe cale ferata, precum si procedura de cercetare se efectueaza de "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Controlul ulterior al operatiunilor de tranzit si recuperarea creantelor devenite exigibile se efectueaza de catre autoritatea vamala.
    Art. 45
    Daca in termen de 60 de zile de la data emiterii operatiunii de tranzit Centrul contabil constata ca nu a fost incheiata operatiunea de tranzit comun, "C.F.R. Marfa" - S.A. are obligatia sa inceapa cercetarea cu privire la derularea si incheierea operatiunii de tranzit si sa anunte autoritatii vamale declansarea acestei operatiuni.
    Art. 46
    In termen de 90 de zile de la data emiterii operatiunii de tranzit "C.F.R. Marfa" - S.A. va comunica autoritatii vamale rezultatul definitiv al cercetarii, prezentand totodata si documentele justificative. Autoritatea vamala va decide masurile necesare privind finalizarea operatiunii de tranzit.
    Art. 47
    (1) Periodic autoritatea vamala va verifica, prin sondaj, la Centrul contabil modul in care se deruleaza si se incheie operatiunile de tranzit comun.
    (2) Centrul contabil are obligatia sa puna la dispozitia autoritatii vamale documentele de transport (originale sau, dupa caz, xerocopii ale acestora), precum si alte documente care probeaza modul de derulare si de incheiere a operatiunilor de tranzit comun.
    (3) Documentele care nu sunt arhivate in Centrul contabil vor fi puse la dispozitie autoritatii vamale in termen de cel mult 7 zile de la data solicitarii.
    Art. 48
    (1) Controlul derularii si incheierii operatiunilor de tranzit consta in existenta documentelor de transport si in verificarea documentara a acestora, respectiv: modalitatea de completare a rubricilor aferente tranzitului, existenta stampilelor in rubricile destinate acestora, respectarea termenului de tranzit, inscrierea mentiunilor referitoare la rezultatul controlului, masurile dispuse si altele.
    (2) Pentru operatiunile de tranzit derulate intre birouri de frontiera si birouri de interior documentele de transport verificate sunt: exemplarul nr. 2 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, exemplarul nr. 2 al buletinului de expediere TR.
    (3) Pentru operatiunile de tranzit derulate intre birouri de frontiera sau intre birouri de interior si birouri de frontiera documentele de transport verificate sunt: xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trasura CIM sau, dupa caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR.
    Art. 49
    Activitatea de control in Centrul contabil va fi efectuata de doi reprezentanti ai Directiei Generale a Vamilor din cadrul Serviciului centralizator tranzite si Serviciului supraveghere vamala in afara birourilor vamale.
    Art. 50
    Rezultatele controlului vor fi consemnate intr-un act de control care va fi prezentat conducerii Directiei Generale a Vamilor. In cazul constatarii unor nereguli privind derularea activitatii de tranzit pe cale ferata organele de control propun, pe langa masurile mentionate la art. 12, si masurile legale prevazute in legislatia vamala in vigoare, dispunand totodata aplicarea de catre birourile vamale implicate in activitatea de tranzit a sanctiunilor contraventionale.

    ANEXA 1

    Figura 1 - eticheta pentru transporturile efectuate in procedura de tranzit comun - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 480 din 21 august 2001, la pagina 31.

    Culori: negru pe fond verdeSmartCity5

COMENTARII la Decizia 1494/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1494 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu