Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 143 din  5 octombrie 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 585 din 30 noiembrie 1999


SmartCity3


    Lucian Mihai       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Ioan Muraru        - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Iuliana Nedelcu    - procuror
    Florentina Geangu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Ionel Vaduva in Dosarul nr. 168/1999 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penala.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 23 septembrie 1999, in prezenta autorului exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 5 octombrie 1999.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 16 martie 1999, Curtea de Apel Pitesti - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala, ridicata de Ionel Vaduva in Dosarul nr. 168/1999 aflat pe rolul acelei instante.
    In opinia autorului exceptiei, dispozitiile alin. 5 al art. 120 din Codul de procedura penala sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece, "daca instanta de judecata, din considerente pe care nu este obligata sa le arate, dispune intr-o cauza efectuarea unei expertize la nivelul unui laborator criminalistic, partile din cauza respinsa nu mai beneficiaza de drepturile instituite prin dispozitiile art. 120 alin. 3 si 4 din Codul de procedura penala si daca, dimpotriva, o alta instanta dispune efectuarea, intr-o speta similara, a expertizei la orice alta institutie abilitata sa faca acest lucru, in afara celor prevazute in art. 119 alin. 2 din Codul de procedura penala, partile din cauza respectiva beneficiaza de drepturile prevazute de art. 120 alin. 3 si 4 din Codul de procedura penala".
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata arata ca "dispozitiile legale criticate nu sunt neconstitutionale in raport cu prevederile art. 16 din Constitutie si ca alin. 3 si 4 ale art. 120 din Codul de procedura penala nu au aplicabilitate in cazul expertizei efectuate de experti oficiali, avand in vedere specialitatea acestora".
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece, atunci cand expertiza este efectuata de un expert numit de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata, fiecare parte are dreptul sa ceara ca un specialist recomandat de ea sa participe la efectuarea expertizei. Dar anumite expertize, datorita caracterului lor tehnic deosebit, nu pot fi efectuate decat in cadrul unor institutii de specialitate (serviciu medico-legal, institut sau laborator de criminalistica ori alt institut de specialitate). In aceste situatii nu organul judiciar numeste expertul, acesta fiind desemnat, pe linie de serviciu, in urma cererii adresate institutiei de specialitate in cadrul careia functioneaza. Efectuand expertiza in cadrul atributiilor de profil, expertul are calitatea de functionar public. Faptul ca, in asemenea situatii, partile nu pot recomanda un expert sa participe la realizarea expertizei nu este de natura sa le prejudicieze interesele si nici sa instituie un regim discriminatoriu intre ele, deoarece, ori de cate ori se va pune problema solicitarii unei expertize de acest fel, solutia va fi cea prevazuta la art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala, deci nu se pune problema tratamentului inegal in fata legii. In plus, se arata in aceeasi opinie, Codul de procedura penala cuprinde o serie de garantii care sa suplineasca imposibilitatea partilor de a-si desemna un expert, cum ar fi efectuarea unui supliment de expertiza sau posibilitatea de a cere lamuriri in legatura cu raportul de expertiza sau efectuarea unei noi expertize.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
    Critica de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala. Privit in ansamblul sau, acest articol, cu denumirea marginala Lamuriri date expertului si partilor, prevede la alin. 1 si 2 ca organul judiciar, atunci cand dispune efectuarea unei expertize, fixeaza un termen la care sunt chemate partile si expertul desemnat de el, carora li se aduc la cunostinta obiectul expertizei si intrebarile la care expertul trebuie sa raspunda si li se pune in vedere ca au dreptul sa faca observatii cu privire la aceste intrebari si ca pot cere modificarea si completarea lor. In alin. 3 al aceluiasi articol se prevede ca "Partile mai sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei", iar in alin. 4 se prevede ca, "Dupa examinarea obiectiilor si cererilor facute de parti si expert, organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune in vedere expertului termenul in care urmeaza a fi efectuata expertiza, incunostintandu-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile". In sfarsit, in alin. 5 al art. 120, care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, se prevede ca "Dispozitiile alin. 3 si 4 nu se aplica in cazul expertizei prevazute in art. 119 alin. 2". In ceea ce priveste articolul 119 din Codul de procedura penala, a carui denumire marginala este Experti oficiali, acesta cuprinde in alin. 2 dispozitii potrivit carora: "Cand expertiza urmeaza sa fie efectuata de un serviciu medico-legal, de un laborator de expertiza criminalistica sau de orice institut de specialitate, organul de urmarire penala ori instanta de judecata se adreseaza acestora pentru efectuarea expertizei".
    Autorul exceptiei sustine ca prevederile art. 120 alin. 5 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, conform carora: "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari" si "(2) Nimeni nu este mai presus de lege". Incalcarea, prin dispozitiile legale criticate, a prevederilor art. 16 din Constitutie apare, in opinia autorului exceptiei, in cazul in care un organ judiciar, din considerente pe care nu trebuie sa le arate, dispune efectuarea unei expertize criminalistice, caz in care partile nu pot beneficia de drepturile instituite prin art. 120 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala, in timp ce o alta instanta de judecata, intr-o cauza similara, dispune efectuarea expertizei la o alta institutie abilitata, in afara celor prevazute la art. 119 alin. 2 din Codul de procedura penala, caz in care partile in cauza vor beneficia de drepturile mentionate, ceea ce constituie o incalcare a principiului constitutional al egalitatii cetatenilor in fata legii.
    Examinand aceste sustineri, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala, in raport cu prevederile art. 16 din Constitutie, este neintemeiata. Necesitatea efectuarii unei expertize in cursul procesului penal decurge din situatia de fapt, existenta in cauza, si tot aceasta situatie determina si necesitatea efectuarii expertizei de un serviciu medico-legal, de un laborator de expertiza criminalistica sau de orice institut de specialitate. Intr-o asemenea ipoteza organul judiciar este obligat, prin dispozitiile art. 119 alin. 2 din Codul de procedura penala, sa se adreseze institutiei specializate in efectuarea expertizei, indiferent de vointa si interesele partilor in conflict. Iar in acest caz, potrivit dispozitiilor art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala, nu li se acorda partilor, oricare ar fi acestea, dreptul prevazut la art. 118 alin. 3 din Codul de procedura penala si recunoscut prin dispozitiile art. 120 alin. 3 si 4 din acelasi cod, de a cere ca un expert recomandat de ele sa participe la efectuarea expertizei. Aceste dispozitii legale restrictive nu au insa caracter discriminatoriu, deoarece ele se aplica, fara exceptie, tuturor partilor in cauza in care expertiza se efectueaza in institutii de specialitate, in conditiile prevazute la art. 119 alin. 2 din Codul de procedura penala. De aceea dispozitiile art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala nu vin in contradictie cu prevederile art. 16 din Constitutie, referitoare la egalitatea in drepturi.
    Curtea Constitutionala constata insa ca dispozitiile art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala contravin prevederilor art. 24 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Dreptul la aparare este garantat". Intr-adevar, prin neacordarea in favoarea partilor dintr-un proces penal a dreptului de a cere ca un expert recomandat de ele sa participe la efectuarea expertizei, atunci cand aceasta urmeaza sa fie efectuata de o institutie specializata potrivit legii, se restrange in mod nejustificat dreptul la aparare al acestora, nesocotindu-se garantarea acestui drept prin Constitutie. Neparticiparea la efectuarea expertizei a expertului recomandat de partea interesata nu poate fi compensata prin dreptul acesteia de a cere ulterior explicatii asupra raportului de expertiza sau completarea expertizei incomplete ori efectuarea unei noi expertize, atunci cand apreciaza ca expertiza nu a fost efectuata cu competenta profesionala si in mod corect. De aceea sunt neconstitutionale prevederile art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala, care prevad ca dispozitiile alin. 3 si 4, referitoare la dreptul partilor de a cere numirea si a cate unui expert recomandat de ele, care sa participe la efectuarea expertizei, nu se aplica in cazul expertizei prevazute la art. 119 alin. 2, urmand ca partile sa aiba acest drept in toate cazurile, indiferent unde, potrivit legii, urmeaza sa se efectueze expertiza.
    Pentru considerentele aratate urmeaza ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie admisa.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si 25 din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA,
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Ionel Vaduva in Dosarul nr. 168/1999 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 120 alin. 5 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 octombrie 1999.

           PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 143/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 143 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 143/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu