Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 127 din 27 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 din 18 aprilie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa              - presedinte
    Costica Bulai             - judecator
    Constantin Doldur         - judecator
    Kozsokar Gabor            - judecator
    Petre Ninosu              - judecator
    Serban Viorel Stanoiu     - judecator
    Lucian Stangu             - judecator
    Ioan Vida                 - judecator
    Florentina Balta          - procuror
    Madalina Stefania Diaconu - magistrat asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, exceptie ridicata, din oficiu, de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. 6.538/1999 al acelei instante.
    La apelul nominal se prezinta partea Razvan Mihai Moraru, prin avocat Alexandru Udrea, lipsind cealalta parte, Eugenia Moraru, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Avocatul partii prezente pune concluzii de admitere a exceptiei ridicate, din oficiu, de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, aratand ca textul criticat pentru neconstitutionalitate incalca art. 125 alin. (1) din Constitutie si principiul separatiei puterilor in stat. Art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 instituie calea contestatiei impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, care va fi solutionata, potrivit dispozitiilor acestei ordonante, de catre organele Ministerului Finantelor Publice. Aceasta echivaleaza cu instituirea unei cai de atac administrative impotriva unei incheieri a instantei de judecata, ceea ce contravine principiului separatiei puterilor in stat. Mai mult, deciziile date de organele Ministerului Finantelor Publice sunt, potrivit art. 11 alin. (3) din ordonanta, definitive, impunandu-se instantei de judecata.
    Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de admitere a exceptiei ridicate, aratand ca textul criticat pentru neconstitutionalitate incalca dispozitiile art. 125 alin. (1) din Constitutie, precum si principiul separatiei puterilor in stat. Cu toate ca nu reprezinta un act de infaptuire a justitiei propriu-zis, stabilirea taxei judiciare de timbru, prin incheiere, este un act strans legat de realizarea justitiei. In consecinta, judecarea contestatiei impotriva modului de stabilire a acestei taxe este o prerogativa a puterii judecatoresti, iar nu o atributie a organelor Ministerului Finantelor Publice, care sunt autoritati administrative.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 22 noiembrie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 6.538/1999, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, exceptie ridicata, din oficiu, de instanta judecatoreasca in cadrul judecarii unei actiuni de partaj.
    In motivarea exceptiei, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti considera ca dispozitiile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 incalca prevederile art. 125 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora justitia se realizeaza prin instantele judecatoresti. Taxele judiciare de timbru datorate in diverse litigii deduse judecatii se stabilesc de instanta judecatoreasca prin incheiere, care, potrivit art. 255 alin. (2) din Codul de procedura civila, reprezinta o hotarare judecatoreasca si nu poate fi supusa decat controlului judiciar. Prevazand ca "se solutioneaza potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si contestatiile impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru", textul de lege criticat incalca atributia constitutionala exclusiva a instantelor judecatoresti.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor considera ca solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei judecatoresti nu depinde de dispozitiile legale criticate. In acest sens, arata ca stabilirea taxei judiciare de timbru nu reprezinta, in sensul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992, o "actiune care sa vizeze infaptuirea actului de justitie, ci o simpla operatiune tehnica prealabila acestuia". De altfel, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, "deciziile date in solutionarea cailor administrative de atac pot fi atacate la instantele de contencios administrativ competente, fiind astfel supuse controlului judiciar." In concluzie, apreciaza ca fiind nefondate criticile de neconstitutionalitate.
    Guvernul considera, de asemenea, ca exceptia ridicata este neintemeiata. Arata ca "prin dispozitiile legale criticate nu se incalca, in nici un caz, principiul accesului liber la justitie, acest acces fiind in mod expres prevazut in continutul actului normativ criticat, Curtea Constitutionala pronuntandu-se in repetate randuri asupra constitutionalitatii exercitarii si a unor cai de atac pe cale administrativa, prealabile solutionarii jurisdictionale". Pe de alta parte, art. 125 alin. (1) din Constitutie "nu are relevanta asupra fondului problemei in cauza, aceasta dispozitie din Constitutie referindu-se la structura organizatorica a sistemului judiciar din Romania, deci la institutiile puterii judecatoresti, nu la competentele date de lege in sarcina lor".
    Presedintele Senatului nu a transmis punctul sau de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 constata urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, potrivit carora:
    - Art. 1 alin. (2): "Se solutioneaza potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si contestatiile impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, precum si cele formulate impotriva actelor de constatare in cazul rambursarii taxei pe valoarea adaugata".
    Din motivarea exceptiei rezulta ca autorul acesteia considera ca fiind neconstitutionala numai teza intai a textului de lege citat, prin urmare numai aceasta constituie obiect al controlului de constitutionalitate.
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 506/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 16 octombrie 2001. Modificarile aduse nu vizeaza dispozitia ce constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.
    Autorul exceptiei considera ca dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 125 alin. (1) din Constitutie, conform carora:
    - Art. 125 alin. (1): "Justitia se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege".
    I. In ceea ce priveste admisibilitatea exceptiei ridicate, Curtea retine ca dispozitia legala criticata este determinanta in solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei judecatoresti si poate fi examinata pe fond. Modul de stabilire a taxei judiciare de timbru, plata sau contestarea acesteia constituie chestiuni prejudiciale, care trebuie solutionate de instanta prin incheiere, fara de care nu poate fi continuata judecata si nu poate fi solutionat litigiul. In acest sens, art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, prevede ca "Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii".
    II. Examinand pe fond exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca aceasta este intemeiata si urmeaza sa o admita.
    Conform dispozitiilor art. 20 alin. (2) teza intai din Legea nr. 146/1997, "Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, in cursul procesului apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata."
    Cuantumul si modul de stabilire a taxei judiciare de timbru sunt prevazute de Legea nr. 146/1997, iar respectarea acestor prevederi legale se verifica de instanta judecatoreasca la primirea actiunii, ca o masura administrativa, si de completul de judecata, prin incheiere, dupa inregistrarea actiunii.
    Cu toate ca stabilirea cuantumului si verificarea platii taxelor judiciare de timbru nu sunt acte propriu-zise de infaptuire a justitiei, acestea sunt strans legate de actul de justitie, fiind chestiuni prejudiciale care tin pe loc ori chiar impiedica infaptuirea actului de justitie. Solutionarea unei eventuale contestatii privind modul de stabilire de catre instanta judecatoreasca a obligatiei de plata si a cuantumului taxei judiciare de timbru constituie fara indoiala un act de infaptuire a justitiei.
    Mai mult, aplicarea in concreto a textului de lege criticat poate duce la situatii in care organul administrativ investit cu solutionarea contestatiei sa exercite anumite atributii care tin de competenta exclusiva a instantei de judecata. Spre exemplu, este posibil ca instanta judecatoreasca sa stabileasca prin incheiere un anumit cuantum al taxei de timbru, in considerarea calificarii pe care o da actiunii cu care este sesizata (actiune in constatare, in realizare sau in constituire). Pe calea contestatiei prevazute de textul criticat organele Ministerului Finantelor Publice ar putea considera ca taxa judiciara de timbru nu a fost corect stabilita, deoarece actiunea respectiva in justitie trebuia calificata altfel decat a facut-o instanta de judecata. O astfel de posibilitate, deschisa de textul criticat, este in contradictie cu prevederile art. 125 alin. (1) din Constitutie.
    Curtea retine ca art. 125 alin. (1) din Legea fundamentala nu se refera, asa cum se apreciaza in punctul de vedere comunicat de Guvern, "la structura organizatorica a sistemului judiciar din Romania", ci acesta statueaza asupra principiului separatiei puterilor in stat, din care rezulta ca justitia se realizeaza exclusiv prin autoritatea judecatoreasca, in a carei componenta intra Curtea Suprema de Justitie si celelalte instante judecatoresti stabilite de lege.
    Prerogativa legiuitorului de a stabili competenta si procedura de judecata este prevazuta de art. 125 alin. (3). Prin nici o lege insa nu se poate stabili ori inlatura, prin extindere sau restrangere, o competenta a unei autoritati, daca o asemenea actiune este contrara dispozitiilor ori principiilor Constitutiei.
    Nici o autoritate a administratiei publice nu poate controla, anula ori modifica o hotarare a unei instante judecatoresti sau o masura dispusa de instanta ori de un judecator, in legatura cu activitatea de judecata. Prin urmare, darea in competenta organelor Ministerului Finantelor Publice a solutionarii contestatiilor impotriva modului de stabilire, de catre instanta judecatoreasca, a taxei judiciare de timbru, este contrara principiului separatiei puterilor in stat si, in mod direct, dispozitiilor art. 125 alin. (1) din Constitutie.
    In jurisprudenta sa Curtea a statuat in mod constant ca stabilirea prin lege a unei proceduri administrativ-jurisdictionale, prealabila sesizarii instantelor judecatoresti, nu este contrara Constitutiei. In speta examinata insa nu se poate vorbi de o procedura administrativ-jurisdictionala prealabila, intrucat, pe de o parte, textul de lege criticat reglementeaza o cale de atac administrativa impotriva unei hotarari sau masuri a instantei judecatoresti, luata in legatura cu activitatea de judecata, iar, pe de alta parte, aceasta procedura este, prin definitie, ulterioara sesizarii instantei de judecata si inceperii procesului.
    De altfel, dispozitiile art. 1 alin. (2) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 sunt contrare si obiectului de reglementare definit prin titlul ordonantei, respectiv, "solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice". Asadar, obiectul de reglementare al ordonantei de urgenta il constituie contestatiile impotriva actelor si masurilor dispuse de organele administratiei publice, iar nu impotriva celor ale instantelor judecatoresti.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice si constata ca acest text este neconstitutional in masura in care se refera si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecatoresti. Exceptia a fost ridicata, din oficiu, de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. 6.538/1999 al acelei instante.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 27 martie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Madalina Stefania DiaconuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 127/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 127 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu