Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1020 din 29 noiembrie 2007

privind interzicerea temporara a exercitarii activitatii de asigurare si/sau reasigurare a Societatii Comerciale „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L.

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 843 din 8 decembrie 2007Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în şedinţa din data de 13 noiembrie 2007, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentaţia aferentă Notei nr. IX.471 din 9 octombrie 2007 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L., s-a decis interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii Comerciale „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L., cu sediul în Sibiu, Str. Autogării nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1406/29.09.2005, cod unic de înregistrare 17999912, reprezentată legal de domnul Mihu Cosmin Toma, în calitate de administrator.

Obiectul controlului inopinat a constat în verificarea poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, a situaţiei taxei de funcţionare, coroborat cu verificarea respectării prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor emise în aplicarea acesteia.

Controlul s-a efectuat în baza Deciziei nr. 646 din 17 septembrie 2007, emisă de preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în perioada 29 septembrie 2007-2 octombrie 2007 şi a avut la bază documentele şi situaţiile prezentate şi întocmite sub responsabilitatea societăţii.

Constatările echipei de control au fost înscrise în Procesul-verbal înregistrat la societate cu nr. 4.399 din 2 octombrie 2007 şi la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 20.274 din 4 octombrie 2007.

In urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost reţinute următoarele:

1. Societatea a înscris la oficiul registrului comerţului modificări ale actului constitutiv cu privire la asociatul unic, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, modificări ce au constat în cesiunea de părţi sociale de la asociatul unic Societatea Comercială „Păltiniş Leasing IFN" - S.A. la Societatea Comercială „Star Motors" - S.R.L., fiind încălcate prevederile art. 4 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, ceea ce constituie contravenţie, conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2.  Societatea Comercială „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. în prezent nu are director executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. h) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, ceea ce constituie contravenţie, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din legea menţionată anterior.

3. Societatea nu a transmis la termen raportarea trimestrială aferentă trimestrului I 2006, iar raportările aferente trimestrelor I şi II 2007 au fost întocmite şi transmise greşit. Totodată au fost transmise cu întârziere raportările lunare aferente anilor 2006 şi 2007, excepţie făcând doar lunile aprilie şi iulie 2007, pentru care au fost trimise la termen. Aşadar, prin transmiterea cu întârziere a raportărilor lunare, precum şi prin netransmiterea raportării aferente trimestrului I 2006, Societatea Comercială „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi e) şi alin. (2) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare, precum şi informaţiile, documentele şi certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.117/2005, precum şi prevederile art. 3 alin. (1) pct. IV din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, ceea ce constituie contravenţie, conform art. 39 alin. (2) lit. f) din legea menţionată anterior.

4.  In perioada 4 noiembrie 2006-17 aprilie 2007, Societatea Comercială „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. nu a deţinut nicio poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, ceea ce constituie contravenţie, conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din legea amintită mai sus.

Faţă de aceste motive, pentru faptele nelegale reţinute în sarcina Societăţii Comerciale „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 13 noiembrie 2007, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a societăţii până la aprobarea noului asociat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi desemnarea/aprobarea unei noi persoane semnificative care să ocupe funcţia de director executiv.

Drept care se decide:

Art. 1. - Se interzice temporar exercitarea activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii Comerciale „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L., cu sediul în Sibiu, Str. Autogării nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1406/29.09.2005, cod unic de înregistrare 17999912, reprezentată legal de domnul Mihu Cosmin Toma, în calitate de administrator, în conformitate cu art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, până la aprobarea noului asociat unic, precum şi desemnarea/aprobarea unei noi persoane semnificative care să ocupe funcţia de director executiv.

Art. 2. - Se interzice Societăţii Comerciale „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. să desfăşoare activitate de broker de asigurare de la data primirii prezentei decizii, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să-şi notifice clienţii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. - (1) Impotriva prezentei decizii Societatea Comercială „ATLASSIB BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1020/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1020 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1020/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu