E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 38 din 29 septembrie 1995

privind obligatiile unitatilor bancare referitoare la platile interbancare


SmartCity3

compensabile
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din 24 octombrie 1995

    1. Unitatile bancare si centralele societatilor bancare au obligatia de a informa, daca este cazul, zilnic, in scris, sucursalele, respectiv centrala Bancii Nationale a Romaniei, privind operatiunile de plati interbancare compensabile sau necompensabile cu valoare mai mare de 1 miliard lei, pe care le deconteaza prin conturile lor curente deschise la Banca Nationala a Romaniei.
    Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor centraliza aceste informari si le vor transmite zilnic la Directia decontarii operatiunilor bancare, prin telefax.
    Modelul acestei informari este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta circulara.
    2. Incalcarea, de catre societatile bancare, a prevederilor pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei.
    3. Punctul 15 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 34/1995 se completeaza cu litera i), care va avea urmatorul cuprins:
    "i) Pe baza refuzurilor, unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) completeaza cate un borderou al refuzurilor pentru fiecare unitate bancara primitoare (destinatara).
    In cazul in care unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) intocmeste un singur refuz pentru o unitate bancara primitoare (destinatara), nu este necesara completarea borderoului refuzurilor.
    Standardul borderoului refuzurilor este prezentat in anexa nr. 6 c).
    Borderoul refuzurilor se intocmeste in trei exemplare, avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul 1, de culoare alba;
    - exemplarul 2, de culoare roz;
    - exemplarul 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al borderoului refuzurilor este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare, constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, in cadrul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare al unitatii bancare prezentatoare.
    Modul de completare a borderoului refuzurilor este prezentat in anexa nr. 6 d).
    Borderoul refuzurilor la plata cuprinde refuzurile la plata ale instrumentelor de plata compensabile de debit (cecuri, cambii acceptate si bilete la ordin) prezentate anterior in vederea verificarii.
    Borderoul refuzurilor la incasare cuprinde refuzurile la incasare ale instrumentelor de plata compensabile de credit (ordine de plata) prezentate in vederea compensarii.
    Borderourile refuzurilor sunt, in mod obligatoriu, dactilografiate.
    4. Anexa nr. 11 a) punctul 2 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. Unitatile bancare constata ca le-a fost dirijat gresit un refuz la plata/incasare sau un instrument de plata compensabil aflat intr-un pachet de refuz.
    O unitate bancara care constata ulterior inchiderii sedintei de compensare ca nu este primitoare (destinatara) de drept a unui refuz la plata, a unui refuz la incasare sau a unui instrument de plata compensabil aflat intr-un pachet de refuz, este obligata sa restituie, prin compensare, refuzul sau instrumentul respectiv unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a acestuia, intr-un timp cat mai scurt, conform art. 18 pct. 18.2, in locul unde s-a facut schimbul initial, respectiv in sala de compensare.

    Restituirea refuzului sau a instrumentului de plata compensabil refuzat si gresit dirijat se realizeaza in urmatorul mod:
    a) unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz completeaza formularul denumit fisa rectificativa de refuz la plata/incasare prezentata in anexa nr. 11 d);
    Modul de completare a fisei rectificative de refuz este descris in anexa nr. 11 e).
    In cazul rectificarii refuzului la plata al cecurilor, se completeaza formularul denumit fisa rectificativa de refuz la plata.
    In cazul rectificarii refuzului la incasare al ordinelor de plata, se completeaza formularul denumit fisa rectificativa de refuz la incasare.
    Fisa rectificativa de refuz se intocmeste in trei exemplare avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul 1, de culoare alba;
    - exemplarul 2, de culoare roz;
    - exemplarul 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al fisei rectificative de refuz este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara care intocmeste fisa rectificativa de refuz, constituind document justificativ pentru datele preluate in formularul de compensare propriu;
    - exemplarul roz (nr. 2), este remis, in plicul care contine pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, gresit dirijate, unitatii bancare care le-a dirijat gresit, aceasta fiind unitatea bancara primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz, constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis impreuna cu formularul de compensare inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare centralizator.
    Pe baza fiselor rectificative de refuz, unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) completeaza cate un borderou al fiselor rectificative de refuz pentru fiecare unitate bancara primitoare (destinatara).
    In cazul in care unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) intocmeste o singura fisa rectificativa de refuz pentru o unitate bancara primitoare (destinatara), nu este necesara completarea borderoului fiselor rectificative de refuz.
    Standardul borderoului fiselor rectificative de refuz este prezentat in anexa nr. 11 h).
    Borderoul fiselor rectificative de refuz se intocmeste in trei exemplare, avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul 1, de culoare alba;
    - exemplarul 2, de culoare roz;
    - exemplarul 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al borderoului fiselor rectificative de refuz este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare, constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, in cadrul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare al unitatii bancare prezentatoare.
    Modul de completare a borderoului fiselor rectificative de refuz este prezentat in anexa nr. 11 i).
    Borderoul fiselor rectificative de refuz la plata cuprinde fisele rectificative de refuz la plata.
    Borderourile fiselor rectificative de refuz la incasare cuprinde fisele rectificative de refuz la incasare.
    Borderourile fiselor rectificative de refuz sunt, in mod obligatoriu, dactilografiate.
    b) unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz completeaza formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse in borderoul fiselor rectificative de refuz. Completarea formularului de compensare in aceasta situatie este descrisa in anexa nr. 8 b).
    c) schimbul de documente aferente in aceasta situatie se realizeaza, intre agentii de compensare, in prima parte a uneia dintre sedintele de compensare cuprinse in intervalul de timp obligatoriu de cinci zile lucratoare, dupa procedura obisnuita.
    d) datele provenite in urma schimbului de documente sunt completate, de catre agentii de compensare ai unitatii bancare primitoare (destinatare) a fiselor rectificative de refuz, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b).
    Plicul in care este inclusa o fisa rectificativa de refuz contine, pe langa acest formular, urmatoarele:
    - instrumente de plata compensabile refuzate si gresit dirijate;
    si/sau
    - refuzul la plata/incasare;
    - justificarile refuzului la plata/incasare pentru fiecare dintre instrumentele respective."
    5. Standardele si modul de completare a borderourilor refuzurilor la
    plata/incasare si a borderoului fiselor rectificative de refuz la plata/incasare sunt cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta circulara.
    6. Pana la asigurarea necesarului de formulare tipizate de borderou al refuzurilor la plata/incasare si de borderou al fiselor rectificative de refuz la plata/incasare, unitatile bancare vor putea folosi formulare tipizate de borderou al dispozitiilor centralizatoare, prin inscrierea manuala sau prin dactilografiere, a datelor necesare.
    Termenul limita de aplicare a acestei prevederi este de 1 decembrie 1995.
    7. Titlul articolului 20 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Faptele contraventionale si sanctiunile care se aplica in cazul nerespectarii de catre unitatile bancare a reglementarilor privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie."
    8. Directia decontarii operatiunilor bancare si Secretariatul general vor asigura renumerotarea articolelor si anexelor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994, in functie de modificarile aduse prin prezenta circulara, si republicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    9. Punctul 51 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 34/1995 se completeaza cu urmatorul alineat:
    "Pentru virarea soldurilor conturilor curente analitice privind operatiunile de decontare cu bugetul statului nu se percep speze telex sau modem."
    10. La data intrarii in vigoare a prezentei circulare isi inceteaza aplicabilitatea orice dispozitii contrare.
    11. Articolul 1 punctul 1.4. pozitia 7.20.2. din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 33/1995 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "7.20.2. Datei emiterii de catre emitent pe OPH pozitionat intre campurile 030-035 si este precedat de un spot negru."
    12. Termenul prevazut la art. 5 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 33/1995 se prelungeste pana la data de 31 decembrie 1995.
    13. Punctul 8 alineatul 6 literele i) si j) din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 34/1995 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "i) semnatura autorizata si stampila beneficiarului: in cazul persoanelor fizice este suficienta numai semnatura beneficiarului;
    j) data depunerii borderoului de incasare a cecurilor la unitatea bancara a beneficiarului, confirmata prin aplicarea stampilei de ghiseu a acesteia;"
    14. Punctul 8 alineatul 8 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 34/1995 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Borderoul de incasare a cecurilor se completeaza in trei exemplare care au urmatoarea destinatie:
    - un exemplar este pastrat de beneficiarul cecurilor;
    - un exemplar este pastrat de unitatea bancara initiatoare;
    - un exemplar este prezentat de unitatea bancara prezentatoare unitatii bancare primitoare, in cadrul sedintei de compensare, urmand a fi pastrat de unitatea bancara prezentatoare dupa incheierea sedintei."
    15. Punctul 30 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 34/1995 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor intocmi decadal si vor inainta Directiei decontarii operatiunilor bancare, in primele doua zile lucratoare ale decadei urmatoare, situatiile statistice cuprinse in anexa nr. 12.
    Unitatile bancare au obligatia completarii, pe versoul dispozitiei centralizatoare, exemplarul 1 (alb), care ramane la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei sau pe o anexa a acesteia, a urmatoarelor date:
    - numarul si valoarea instrumentelor de plata cuprinse in respectiva dispozitie centralizatoare, defalcate pe tipuri de circuite (cu mentionarea simbolului acestora). Aceste date vor fi prezentate centralizat, pe tipuri de circuite, intr-o anexa la formularul de compensare (exemplarul 1 alb).
    Inspectorul de compensare are dreptul de a exclude din compensare dispozitia centralizatoare care nu cuprinde aceste date."
    16. Articolul 3 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care o societate bancara infiinteaza o prima unitate bancara a sa intr-un judet si aceasta este situata in afara resedintei de judet, sucursala Bancii Nationale a Romaniei respectiva va deschide acesteia cont curent, cu aprobarea Directiei decontarii operatiunilor bancare."
    17. Prezenta circulara intra in vigoare la data de 2 octombrie 1995.

              p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

    Unitatea bancara ................

    Informare privind operatiunile de plati interbancare, compensabile sau necompensabile, cu valoare mai mare de 1 miliard lei

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A = Tipul instrumentului de plata
    B = Unitatea bancara a platitorului - nr. cont curent analitic deschis la
        B.N.R.
    C = Unitatea bancara a beneficiarului - nr. cont curent analitic deschis la
        B.N.R.
 ______________________________________________________________________________
|  A  | Nr./data | Data      | Platitor |  B  |Beneficiar|  C  |Suma | Obiectul|
|     | emiterii |decontarii |          |     |          |     |     | platii  |
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|---------|
|_____|__________|___________|__________|_____|__________|_____|_____|_________|


          Data                         Semnatura autorizata
                                               L.S.

    ANEXA 2 a)

                              BORDEROU
                      AL REFUZURILOR DE PLATA
   __________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU                                       |
  |                   AL REFUZURILOR DE PLATA                                |
  |                    _________________________________________             |
  |   Compensabil la: |_________________________________________|            |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului .....................| |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  Refuzam plata catre:                                                    |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca primitoare (destinatara) a refuzului ........................| |
  |  |               ......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  pentru                                                                  |
  |  ______________________________________________________________________  |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | | refuzului | bucati |-------------------------------------------------| |
  | | la plata  |        |     in cifre    |           in litere           | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |___________|________|_________________|_______________________________| |
  |                                                   CERTIFICAT             |
  |                              L.S.                              L.S.      |
  |  __________________________________     _______________________________  |
  |  __________________________________     _______________________________  |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|     |Banca primitoare (destinatara)| |
  | |      a refuzului la plata       |     |      a refuzului la plata    | |
  | |_________________________________|     |______________________________| |
  |__________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b)
                              BORDEROU
                      AL REFUZURILOR LA INCASARE
   __________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU                                       |
  |                   AL REFUZURILOR LA INCASARE                             |
  |                    _________________________________________             |
  |   Compensabil la: |_________________________________________|            |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului .....................| |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  Refuzam la incasare de la:                                              |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca primitoare (destinatara) a refuzului ........................| |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  pentru                                                                  |
  |  ______________________________________________________________________  |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | | refuzului | bucati |-------------------------------------------------| |
  | |    la     |        |     in cifre    |           in litere           | |
  | | incasare  |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |___________|________|_________________|_______________________________| |
  |                                                   CERTIFICAT             |
  |                              L.S.                              L.S.      |
  |  __________________________________     _______________________________  |
  |  _________________________________       ______________________________  |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|     |Banca primitoare (destinatara)| |
  | |      a refuzului la incasare    |     |      a refuzului la incasare | |
  | |_________________________________|     |______________________________| |
  |__________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b)

       MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI REFUZURILOR LA PLATA/INCASARE

    Borderoul refuzurilor la plata/incasare se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. ............................................
                               (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (initiatoare): denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul de refuzuri la plata/incasare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de refuzuri la plata/incasare in cadrul sedintei de compensare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Numarul refuzului la plata/incasare: fiecare rand se completeaza cu numarul unui singur refuz la plata/incasare inscris pe respectivul borderou;
    - Numar bucati: se completeaza cu numarul total al instrumentelor de plata inscris pe respectivul refuz la plata/incasare;
    - Suma: se completeaza, in cifre si litere, cu suma inscrisa pe respectivul refuz la plata/incasare;
    - Total: totalurile coloanelor "Numar bucati" si "Suma";
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului)*).
--------------
    *) Borderoul refuzurilor la plata/incasare este completat cu datele refuzurilor la plata/incasare adresate aceleiasi unitati bancare destinatare (primitoare).

    ANEXA 2c)
                              BORDEROU
              AL FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA
   __________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU                                       |
  |           AL FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA                     |
  |                    _________________________________________             |
  |   Compensabil la: |_________________________________________|            |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz ..| |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |   ---------------------------------------------------------------------- |
  |  Rectificam refuzul la plata din partea:                                 |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial .............| |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |   ---------------------------------------------------------------------- |
  |  pentru                                                                  |
  |  ______________________________________________________________________  |
  | |Numarul fisei| Numar  |                      Suma                     | |
  | |rectificative| bucati |_______________________________________________| |
  | |de refuz la  |        |               |                               | |
  | |  plata      |        |  in cifre     |       in litere               | |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | | TOTAL       |        |               |                               | |
  | |_____________|________|_______________|_______________________________| |
  |                                                   CERTIFICAT             |
  |                              L.S.                              L.S.      |
  |  __________________________________   _________________________________  |
  |  __________________________________   _________________________________  |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|   |Banca prezentatoare(initiatoare)| |
  | |  a fisei rectificative de refuz |   |      a refuzului initial       | |
  | |_________________________________|   |________________________________| |
  |__________________________________________________________________________|


    ANEXA 2 c)
                              BORDEROU
              AL FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA INCASARE
   __________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU                                       |
  |           AL FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA INCASARE                  |
  |                    _________________________________________             |
  |   Compensabil la: |_________________________________________|            |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz ..| |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  Rectificam refuzul la incasare din partea:                              |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial .............| |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |   ---------------------------------------------------------------------  |
  |  pentru                                                                  |
  |  ______________________________________________________________________  |
  | |Numarul fisei| Numar  |                      Suma                     | |
  | |rectificative| bucati |_______________________________________________| |
  | |de refuz la  |        |               |                               | |
  | |  plata      |        |  in cifre     |       in litere               | |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | |-------------|--------|---------------|-------------------------------| |
  | | TOTAL       |        |               |                               | |
  | |_____________|________|_______________|_______________________________| |
  |                                                   CERTIFICAT             |
  |                              L.S.                              L.S.      |
  |  __________________________________   _________________________________  |
  |  __________________________________   __________________________________ |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|   |Banca prezentatoare (initiatoare)||
  | |  a fisei rectificative de refuz |   |      a refuzului initial        ||
  | |_________________________________|   |_________________________________||
  |__________________________________________________________________________|


    ANEXA 2d)

            MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI FISELOR RECTIFICATIVE
                        DE REFUZ LA PLATA/INCASARE

    Borderoul fiselor rectificative de refuz la plata/incasare se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ..............................................
                                   (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (initiatoare): denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul cu fisele rectificative de refuz la plata/incasare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unitatii bancare care primeste pachetul cu fisele rectificative de refuz la plata/incasare in cadrul sedintei de compensare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Numarul fisei rectificative de refuz la plata/incasare: fiecare rand se completeaza cu numarul unei singure fise rectificative de refuz la plata/incasare inscrise pe respectivul borderou;
    - Numar bucati: se completeaza cu numarul total al instrumentelor de plata inscrise pe respectiva fisa rectificativa de refuz la plata/incasare;
    - Suma: se completeaza, in cifre si litere, cu suma inscrisa pe respectiva fisa rectificativa de refuz la plata/incasare;
    Total: totalurile coloanelor "Numar bucati" si "Suma";
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului)*).
            
    *) Borderoul fiselor rectificative de refuz la plata/incasare este completat cu datele fiselor rectificative de refuz la plata/incasare adresate aceleiasi unitati bancare destinatare (primitoare).SmartCity5

COMENTARII la Circulara 38/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 38 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu