E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 2 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 3 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 5 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 7 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 8 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 10 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 11 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 12 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 13 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 17 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 19 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 20 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 21 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 24 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 25 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 26 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 1 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 10 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Articolul 12 din actul Regulament 10 1994 modificat de articolul 1 din actul Circulara 32 2002
Regulament 10 1994 in legatura cu Norma 3 1998
Regulament 10 1994 in legatura cu Hotărârea 481 1997
Articolul 24 din actul Regulament 10 1994 modificat de Circulara 30 1996
Regulament 10 1994 republicat de Circulara 38 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 10 din  14 noiembrie 1994    * Republicat

privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie*)

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 bis  din 29 martie 1996


SmartCity3


    *) Republicat in temeiul pct. 8 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 38 din 29 septembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 24 octombrie 1995, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Art. 1
    Obiectul regulamentului
    In temeiul art. 2 din Legea nr. 33/1991 si al art. 21 din Legea nr. 34/1991, Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament, al carui obiect il constituie compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    Art. 2
    Termeni utilizati
    In cuprinsul prezentului regulament:
    1. plata reprezinta orice operatiune, atat de plata cat si de incasare, rezultata in urma unei operatiuni comerciale sau necomerciale, realizata de o unitate bancara pentru contul unui client al sau sau in numele si pentru contul sau;
    2. plata fara numerar reprezinta orice plata efectuata prin dispozitie, cesiune, transmitere (virament) in unitatea monetara nationala (leu), fara insa a intrebuinta moneda in forma sa concreta (bilete de banca si moneda metalica);
    3. plata intrabancara reprezinta o plata efectuata intre doua unitati bancare care apartin aceleiasi societati bancare;
    4. plata interbancara reprezinta o plata efectuata intre doua unitati bancare care nu apartin aceleiasi societati bancare;
    5. plata locala reprezinta o plata efectuata intre doua unitati bancare situate in aceeasi localitate;
    6. plata intrajudeteana reprezinta o plata efectuata intre doua unitati bancare situate pe teritoriul aceluiasi judet, dar nu in aceeasi localitate;
    7. plata interjudeteana reprezinta o plata efectuata intre doua unitati bancare situate pe teritoriul a doua judete;
    8. compensarea multilaterala interbancara reprezinta modalitatea de calcul a obligatiilor si creantelor fiecarei societati bancare fata de toate celelalte societati bancare participante la compensare, modalitate care sta la baza decontarii pe baza neta;
    9. societatea bancara reprezinta orice societate bancara autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
    10. unitatea bancara reprezinta o subunitate a unei societati bancare, unitate autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
    11. unitatea bancara initiatoare reprezinta unitatea bancara care ordona o plata fara numerar pentru contul unui client al sau sau in numele si pe contul sau propriu, avand astfel initiativa inceperii unei operatiuni de plata fara numerar;
    12. unitatea bancara prezentatoare reprezinta unitatea bancara care introduce in compensare instrumente de plata pe suport hartie, primite de la o unitate bancara initiatoare apartinand aceleiasi societati bancare;
    13. unitatea bancara primitoare reprezinta unitatea bancara care primeste din compensare instrumente de plata pe suport hartie, care sunt destinate unei alte unitati bancare apartinand aceleiasi societati bancare;
    14. unitatea bancara destinatara reprezinta unitatea bancara care primeste din partea unei unitati bancare initiatoare o plata fara numerar (prin ordin de plata) sau care primeste ordinul de a efectua o plata fara numerar (prin cec); unitatea bancara destinatara finalizeaza o operatiune de plata fara numerar;
    15. instrumentul de plata de debit reprezinta instrumentul de plata care circula de la unitatea bancara a beneficiarului catre unitatea bancara a platitorului, avand ca efect debitarea contului platitorului si creditarea contului beneficiarului;
    16. instrumentul de plata de credit reprezinta instrumentul de plata care circula de la unitatea bancara a platitorului catre unitatea bancara a beneficiarului, avand ca efect debitarea contului platitorului si creditarea contului beneficiarului;
    17. ziua de compensare (c) reprezinta ziua lucratoare in care se desfasoara sedinta de compensare si pe baza careia se calculeaza intervalele obligatorii de procesare a platilor interbancare.
    Art. 3
    Structurile Bancii Nationale a Romaniei si ale societatilor bancare participante la compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie
    Compartimentele organizatorice din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, competente sa efectueze compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie sunt Directia decontarii operatiunilor bancare - serviciul compensare din Centrala Bancii Nationale a Romaniei si serviciile de plati si decontari din sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, ale caror structuri specializate reprezinta, in intelesul legii, case de compensatii.
    Pentru infiintarea oricarei alte case de compensatii interbancare, este necesara obtinerea autorizatiei din partea Bancii Nationale a Romaniei, eliberata in baza avizului de specialitate al Directiei decontarii operatiunilor bancare - serviciul compensare.
    Pentru efectuarea operatiunilor de compensare, fiecare societate bancara va fi reprezentata de o singura unitate bancara si va avea deschis un singur cont in fiecare loc de desfasurare a compensarii din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, conform principiului un "cont - o banca".
    In cazul in care o societate bancara infiinteaza o prima unitate bancara a sa intr-un judet si aceasta este situata in afara resedintei de judet, sucursala B.N.R. respectiva va deschide acesteia cont curent, cu aprobarea Directiei decontarii operatiunilor bancare.
    Art. 4
    Obiectul compensarii multilaterale a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie
    4.1 Obiectul compensarii multilaterale il constituie platile interbancare fara numerar pe suport hartie, denumite in continuare plati interbancare.
    4.2 Platile interbancare efectuate de societatile bancare cu ordine de plata, cecuri, cambii, bilete la ordin emise in vederea decontarii operatiunilor cu titluri de stat, operatiunilor pietei valutare interbancare, plasamentelor sau creditelor interbancare, rambursarii acestora si a dobanzilor aferente nu fac obiectul compensarii multilaterale a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    4.3 Operatiunile de plati si decontari interbancare proprii ale Bancii Nationale a Romaniei nu fac obiectul compensarii multilaterale a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    4.4 Prin ordin al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei se pot excepta de la compensarea multilaterala si alte categorii de plati interbancare fara numerar pe suport hartie.
    Art. 5
    Circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale platilor interbancare
    5.1 Platile interbancare se proceseaza in mod obligatoriu conform schemelor de circuit prezentate in anexa nr. 1.
    Termenele si intervalele de timp stabilite prin prezentul regulament pentru efectuarea, compensarea si decontarea platilor interbancare sunt obligatorii si se calculeaza in functie de ziua de compensare (c).
    In cazul ordinelor de plata care au indicata o anumita zi a platii (P), ziua de compensare (c) se stabileste in functie de aceasta.
    Termenele si intervalele sunt exprimate in zile lucratoare.
    Termenele si intervalele sunt maximale.
    5.2 Unitatile bancare au obligatia prezentarii in compensare a instrumentelor de plata compensabile primite prin reteaua intrabancara.
    5.3 Unitatile bancare sunt obligate sa sesizeze inspectorului de compensare nerespectarea de catre alte unitati bancare a prevederilor prezentului articol.
    5.4 Inspectorii de compensare au obligatia ca, in fiecare saptamana, prin sondaj, sa verifice respectarea prevederilor prezentului articol de catre toate unitatile bancare participante la sedintele de compensare.
    Art. 6
    Instrumente de plati interbancare acceptate in compensarea multilaterala
    Societatile bancare vor introduce si accepta in/din compensarea multilaterala urmatoarele instrumente de plata pe suport hartie, denumite in continuare instrumente de plata compensabile:
    a) ordinul de plata;
    b) cecul barat, denumit in continuare cec;
    Formularul de ordin de plata pe suport hartie acceptat in compensare poate fi:
    - completat manual sau prin dactilografiere;
    - editat si completat pe calculator;
    - transmis in original sau sub forma de mesaj modem, mesaj telex sau mesaj telefax.
    Pentru a fi acceptate in compensare, este obligatoriu ca ordinele de plata sa contina si sa aiba completate toate elementele obligatorii de pe fata si versoul instrumentului "ordin de plata" prevazute de reglementarile in vigoare si sa poarte semnatura autorizata si stampila in original a unitatii bancare initiatoare sau prezentatoare.
    Formularul de cec acceptat in compensare poate fi barat:
    - prin pretiparire, sau
    - manual, cu obligativitatea mentionarii de catre unitatea bancara initiatoare a locului compensarii.
    Pentru a fi acceptat in compensare, fiecare cec barat trebuie insotit in mod obligatoriu de un borderou de incasare a cecurilor, care este completat de catre beneficiarul cecurilor.
    Borderoul de incasare a cecurilor contine urmatoarele elemente obligatorii:
    a) numele sau denumirea beneficiarului;
    b) numarul contului beneficiarului;
    c) denumirea unitatii bancare a beneficiarului;
    d) numarul si seria cecului;
    e) numele sau denumirea tragatorului;
    f) numarul contului tragatorului;
    g) denumirea unitatii bancare trase;
    h) suma;
    i) semnatura autorizata si stampila beneficiarului; in cazul persoanelor fizice este suficienta numai semnatura beneficiarului;
    j) data depunerii borderoului de incasare a cecurilor la unitatea bancara a beneficiarului, confirmata prin aplicarea stampilei de ghiseu a acesteia;
    k) data remiterii cecului de catre unitatea bancara prezentatoare unitatii bancare primitoare in cadrul sedintei de verificare a cecurilor.
    Elementele obligatorii se completeaza, dupa cum urmeaza:
    - punctele a) - i), de catre beneficiar;
    - punctul j), de catre unitatea bancara initiatoare;
    - punctul k), de catre unitatea bancara prezentatoare.
    Borderoul de incasare a cecurilor se completeaza in trei exemplare care au urmatoarea destinatie:
    - un exemplar este pastrat de beneficiarul cecurilor;
    - un exemplar este pastrat de unitatea bancara initiatoare;
    - un exemplar este prezentat de unitatea bancara prezentatoare unitatii bancare primitoare in cadrul sedintei de compensare, urmand a fi pastrat de unitatea bancara prezentatoare dupa inchiderea sedintei.
    Cele trei exemplare ale borderoului de incasare a cecurilor trebuie sa contina toate elementele obligatorii mai sus mentionate.
    Art. 7
    Instrumente de plati interbancare excluse din compensarea multilaterala
    Pot fi excluse din compensarea multilaterala, ca urmare a verificarii lor, in sedinta de compensare, de catre agentii de compensare ai unitatilor bancare primitoare (destinatare), instrumentele de plata aflate in una dintre situatiile de mai jos:
    a) instrumentele de plata compensabile al caror continut si/sau forma sunt contrare prevederilor legii si reglementarilor in vigoare si/sau care nu au completate toate rubricile;
    b) instrumentele de plata compensabile care prezinta modificari sau adaugari privind:
    b1) suma platii;
    b2) numele si/sau numarul contului platitorului si/sau beneficiarului;
    b3) numele si/sau numarul codului unitatii bancare a platitorului si/sau unitatii bancare a beneficiarului;
    b4) data platii (P), in cazul ordinului de plata.
    c) instrumentele de plata compensabile care prezinta diferite conditionari privind efectuarea platii (dobanzi, penalizari etc.);
    d) instrumente de plata compensabile de debit (cecuri) care nu sunt insotite de borderouri de incasare a cecurilor.
    Pot fi excluse din compensarea multilaterala, ca urmare a verificarii lor, in sedinta de compensare, de catre inspectorii de compensare, instrumentele de plata al caror continut si/sau forma sunt contrare prevederilor legii si reglementarilor in vigoare si/sau care nu au completate toate rubricile.
    Art. 8
    Sedinta de compensare
    In fiecare zi lucratoare se tine o sedinta obligatorie de compensare a platilor interbancare in sucursalele si Centrala Bancii Nationale a Romaniei, in sali special amenajate si echipate in acest scop.
    Sedinta zilnica se incheie prin obtinerea unui rezultat unic privind pozitia debitoare sau pozitia creditoare a fiecarei unitati bancare care participa la compensare.
    Prin ordin al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei se poate stabili ca intr-o zi lucratoare, in una sau mai multe sucursale ale Bancii Nationale a Romaniei si/sau in Centrala acesteia sa nu se desfasoare sedinta de compensare.
    Art. 9
    Orarul sedintei de compensare
    Orarul sedintei de compensare este stabilit prin anexa nr. 2
    Art. 10
    Inspectorul de compensare
    In fiecare sucursala si in Centrala Bancii Nationale a Romaniei, sedinta de compensare este condusa de un inspector de compensare.
    In cadrul sedintei de compensare este obligatorie prezenta unui al doilea inspector de compensare pentru desfasurarea activitatii de control prevazute la art. 5.4.
    Art. 11
    Modificarea orarului sedintei de compensare
    Conducerea Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei si inspectorii de compensare au dreptul sa modifice fie din proprie initiativa, fie la solicitarea societatilor, respectiv a unitatilor bancare, orarul sedintei de compensare, in situatii justificate.
    Pentru modificarea orarului sedintei de compensare inspectorul de compensare are obligatia sa solicite, in scris, aprobarea conducerii Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei.
    Inspectorii de compensare au obligatia sa notifice din timp, telefonic sau prin telefax, tuturor unitatilor bancare, modificarea orarului sedintei de compensare si motivele acestei modificari.
    Art. 12
    Agentul de compensare
    Fiecare societate bancara este obligata sa delege, dintre angajatii sai, pentru sedintele de compensare, cate un reprezentant pentru fiecare unitate bancara proprie care participa la compensare.
    Acest reprezentant va fi numit in continuare agent de compensare.
    O data cu desemnarea agentilor de compensare, societatile bancare vor stabili si cate un inlocuitor pentru fiecare dintre acestia.
    Societatile bancare vor comunica in scris Directiei decontarii operatiunilor bancare si sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei numele agentilor de compensare si ale inlocuitorilor acestora.
    In cazuri de forta majora, directorul unitatii bancare are dreptul sa dea o imputernicire expresa de reprezentare, la sedinta de compensare din ziua respectiva, unei alte persoane decat cei doi agenti de compensare mai sus mentionati.
    Directia decontarii operatiunilor bancare poate solicita centralelor societatilor bancare, din proprie initiativa sau la propunerea sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei, inlocuirea unor agenti de compensare.
    Art. 13
    Pregatirea sedintei de compensare la unitatile bancare
    13.1 Pregatirea sedintei de compensare se desfasoara in afara sucursalelor si a Centralei Bancii Nationale a Romaniei.
    13.2 Pregatirea sedintei de compensare se realizeaza prin efectuarea a patru grupe de operatiuni:

    GRUPA DE OPERATIUNI I
    a) Instrumentele de plata sunt grupate, de catre unitatile bancare initiatoare (prezentatoare) pe unitati bancare destinatare (primitoare) si, in cadrul acestora, pe instrumente de plata compensabile, de debit si de credit.
    Instrumentele astfel grupate alcatuiesc pachete de instrumente de plata compensabile, denumite in continuare pachete.
    Numarul maxim al instrumentelor de plata compensabile care compun un pachet este de 100 (una suta).
    b) In vederea prezentarii la compensare se pregatesc plicuri in care se vor introduce pachetele de instrumente de plata compensabile.
    Plicurile au formatul si datele de identificare cuprinse in anexa nr. 3 si ele urmeaza a fi sigilate, dupa finalizarea pregatirii sedintei de compensare, de catre unitatile bancare.
    c) Fiecare pachet este insotit, in mod obligatoriu, de o banda de control totalizatoare a sumelor inscrise pe instrumentele pe care le contine.
    Totalul fiecarei benzi de control este preluat intr-o dispozitie centralizatoare.
    d) Dispozitia centralizatoare poate fi de doua tipuri:
    - dispozitie centralizatoare de incasare, care totalizeaza sumele inscrise pe cecuri;
    - dispozitie centralizatoare de plata, care totalizeaza sumele inscrise pe ordinele de plata.
    Standardele dispozitiilor centralizatoare sunt prezentate in anexa nr. 4 a) la prezentul regulament.
    - Dispozitiile centralizatoare de incasare se intocmesc in patru exemplare, avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarele nr. 2 si 3, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 4, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al dispozitiei centralizatoare de incasare este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 4) este pastrat de unitatea prezentatoare, constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 3) este remis, in cadrul sedintei de verificare, unitatii bancare primitoare, constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare, in vederea compensarii instrumentelor de plata compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, in cadrul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in borderourile dispozitiilor centralizatoare sau in formularul de compensare ale unitatii bancare prezentatoare.
    In cazul in care o unitate bancara primitoare solicita amanarea la compensare a unor instrumente de plata compensabile de debit (cecuri), unitatea bancara prezentatoare are obligatia de a pregati pentru urmatoarea sedinta de compensare o dispozitie centralizatoare de incasare distincta, care sa cuprinda elementele necesare compensarii sumelor inscrise pe respectivele cecuri amanate la compensare. La aceasta dispozitie centralizatoare de incasare se anexeaza obligatoriu lista cecurilor amanate la compensare, remisa de unitatea bancara primitoare in sedinta de compensare precedenta.
    - Dispozitia centralizatoare de plata se intocmeste in trei exemplare avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al dispozitiei centralizatoare de plata este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare, constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare, constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, in cadrul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate din borderourile dispozitiilor centralizatoare sau ale unitatii bancare prezentatoare.
    Modul de completare a dispozitiilor centralizatoare este descris in anexa nr. 4 b).
    Dispozitiile centralizatoare sunt, in mod obligatoriu, dactilografiate.
    e) Documentele componente ale unui plic remis unitatii bancare primitoare (destinatare) sunt prezentate, in mod obligatoriu, in urmatoarea ordine:
    - dispozitia centralizatoare (de plata sau de incasare);
    - banda de control;
    - instrumentele de plata compensabile.

    GRUPA DE OPERATIUNI II
    Pe baza dispozitiilor centralizatoare, unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) completeaza cate un borderou al dispozitiilor centralizatoare pentru fiecare unitate bancara primitoare (destinatara).
    In cazul in care unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) intocmeste o singura dispozitie centralizatoare pentru o unitate bancara primitoare (destinatara), nu este necesara completarea borderoului centralizatoare.
    Standardul borderoului dispozitiilor centralizatoare este prezentat in anexa nr. 5 a).
    Borderoul dispozitiilor centralizatoare se intocmeste in trei exemplare, avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil;
    Destinatia fiecarui exemplar al borderoului dispozitiilor centralizatoare este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare, constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, in cadrul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare al unitatii bancare prezentatoare.
    Modul de completare a borderoului dispozitiilor centralizatoare este prezentat in anexa nr. 5 b).
    Borderoul dispozitiilor centralizatoare de incasare cuprinde dispozitiile centralizatoare de incasare a instrumentelor de plata compensabile de debit (cecuri), prezentate anterior in vederea verificarii.
    Borderoul dispozitiilor centralizatoare de plata cuprinde dispozitiile centralizatoare de plata a instrumentelor de plata compensabile de credit (ordine de plata), prezentate in vederea compensarii.
    Borderourile dispozitiilor centralizatoare sunt, in mod obligatoriu, dactilografiate.

    GRUPA DE OPERATIUNI III
    a) Instrumentele de plata compensabile primite de la unitati bancare prezentatoare sunt analizate de catre unitatile bancare destinatare (primitoare) in vederea acceptarii sau refuzarii lor.
    Acceptarea unui cec poate fi partiala.
    Acceptarea partiala a unui cec de catre o unitate bancara destinatara (trasul) poate fi facuta in limita disponibilului existent in contul platitorului (tragatorului).
    Refuzul instrumentelor de plata compensabile poate interveni in urma:
    - uneia dintre situatiile mentionate la art. 7;
    - faptului ca unitatea bancara respectiva nu este destinatara (primitoarea) unuia sau a mai multor instrumente de plata incluse in pachetele adresate ei;
    - unor situatii diverse legate de natura platii sau incasarii, ca: numere de conturi gresit inscrise, cecuri false, lipsa sau neconcordanta semnaturilor etc.;
    - inexistentei disponibilului in contul clientului platitor (in cazul cecurilor).
    Refuzul unui cec poate fi partial.
    Refuzul partial se poate face de catre o unitatea bancara destinatara (trasul) numai din motivul inexistentei, in ziua primirii cecului de catre unitatea bancara destinatara (trasul), a unui disponibil suficient in contul platitorului (tragatorului).
    Refuzul partial al unui cec poate fi facut numai pentru diferenta dintre suma cecului si disponibilului existent in contul platitorului (tragatorului).
    Unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) este obligata sa primeasca refuzul partial al unui cec, facut de unitatea bancara primitoare (destinatara).
    Refuzul instrumentelor de plata compensabile se face, in functie de ziua de compensare (c), astfel:
    - instrumentele de plata compensabile de debit (cecurile) sunt refuzate de catre unitatile bancare primitoare (destinatare) in ziua introducerii lor scriptice in compensare (c) de catre unitatile bancare prezentatoare (initiatoare), deoarece ele au fost prezentate anterior in vederea verificarii;
    - instrumentele de plata compensabile de credit (ordinele de plata) sunt refuzate in maximum doua zile lucratoare de la data compensarii lor (c+2).
    c) Refuzul instrumentelor de plata compensabile se consemneaza in formularele denumite refuz la plata si refuz la incasare, prezentate in anexa nr. 6 a).
    In cazul refuzului cecurilor se completeaza refuzul la plata.
    In cazul refuzului ordinelor de plata se completeaza refuzul la incasare.
    Numarul maxim de instrumente de plata compensabile care pot fi refuzate printr-un formular de refuz la plata sau refuz la incasare este de 100 (una suta).
    Pentru fiecare instrument de plata refuzat se completeaza, fara abrevieri, formularul de justificare a refuzului, prezentat in anexa nr. 7. Acest formular se completeaza intr-un singur exemplar, care este remis impreuna cu instrumentul de plata refuzat.
    In cazul refuzului partial al unui cec, formularul de justificare a refuzului se completeaza in doua exemplare, cu urmatoarea destinatie:
    - exemplarul nr. 1 - se remite unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) impreuna cu cecul refuzat partial;
    - exemplarul nr. 2 - se pastreaza de catre unitatea bancara primitoare (destinatara) a respectivului cec.
    In aceasta situatie, pe ambele exemplare ale formularului de justificare a refuzului, cat si pe cecul respectiv, se va mentiona suma acceptata la plata in cifre si litere.
    Agentul de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) are obligatia ca, la solicitarea agentului de compensare al unitatii bancare (destinatare), sa certifice, prin semnatura si stampila aplicata atat pe ambele exemplare ale formularului de justificare a refuzului, cat si pe cec, suma acceptata la plata.
    d) Fiecare formular de refuz este insotit, in mod obligatoriu, de o banda de control totalizatoare a sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile refuzate.
    e) Refuzul se intocmeste in trei exemplare avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al refuzului este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis inspectorului de compensare, in cadrul sedintei de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale refuzate, preluate in formularul de compensare centralizator.
    Modul de completare a refuzului la plata si a refuzului la incasare este descris in anexa nr. 6 b).
    Refuzurile sunt, in mod obligatoriu, dactilografiate.
    f) Refuzurile se grupeaza pe unitati bancare primitoare (destinatare) si pe tipuri de refuz (la plata sau la incasare). Refuzurile se introduc in plicuri identice cu cele utilizate pentru pachetele de instrumente compensabile, plicuri care vor fi sigilate.
    g) Documentele componente ale unui astfel de plic trebuie prezentate in ordinea urmatoare:
    - refuzul (la plata sau la incasare);
    - banda de control;
    - instrumentele de plata compensabile refuzate;
    - formularele de justificare a refuzurilor.
    - lista instrumentelor de plata compensabile de debit amanate la compensare [conform lit. h) a prezentului articol], daca este cazul.
    h) In cazul instrumentelor de plata compensabile de debit, unitatea bancara primitoare are posibilitatea de a amana compensarea acestora atunci cand, in ziua introducerii lor scriptice in compensarea (c) de catre unitatea bancara prezentatoare, nu dispune de datele necesare acceptarii sau refuzarii lor. Apelarea la aceasta procedura constituie motiv de penalizare.
    Aceasta operatiune se efectueaza prin completarea de catre unitatea bancara primitoare a spatiului special alocat in partea de jos a formularului de refuz la plata.
    Completarea acestui spatiu semnifica, pentru unitatea bancara primitoare, amanarea compensarii respectivului instrument de plata compensabil de debit cu o zi lucratoare.
    Daca o unitate bancara primitoare solicita amanarea compensarii unor instrumente de plata compensabile de debit (cecuri) prin completarea spatiului special alocat de pe formularul de refuz la plata, aceasta are obligatia anexarii la acest formular a unei liste care sa cuprinda seria, numarul si suma fiecaruia dintre cecurile respective; aceasta lista va purta semnatura si stampila autorizate. Sumele cecurilor cuprinse in aceasta lista nu sunt inscrise in banda de control aferenta respectivului formular de refuz la plata.
    O unitate bancara primitoare poate apela, in legatura cu un instrument de plata compensabil de debit (cec), la aceasta procedura maximum trei zile lucratoare consecutive zilei de compensare (c). In a patra zi lucratoare, unitatea bancara primitoare are obligatia de a accepta sau refuza respectivul instrument de plata compensabil de debit (cec), conform procedurilor descrise in prezentul regulament.
    Modul de completare a spatiului aferent amanarii la compensare a cecurilor este descris in anexa nr. 6 b).
    i) Pe baza refuzurilor, unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) completeaza cate un borderou al refuzurilor pentru fiecare unitate bancara primitoare (destinatara).
    In cazul in care unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) intocmeste un singur refuz pentru o unitate bancara primitoare (destinatara), nu este necesara completarea borderoului refuzurilor.
    Standardul borderoului refuzurilor este prezentat in anexa nr. 6 c).
    Borderoul refuzurilor se intocmeste in trei exemplare, avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al borderoului refuzurilor este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare (initiatoare), constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, in cadrul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare al unitatii bancare prezentatoare.
    Modul de completare a borderoului refuzurilor este prezentat in anexa nr. 6 d).
    Borderoul refuzurilor la plata cuprinde refuzurile la plata ale instrumentelor de plata compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior in vederea verificarii.
    Borderoul refuzurilor la incasare cuprinde refuzurile la incasare ale instrumentelor de plata compensabile de credit (ordine de plata) prezentate anterior in vederea compensarii.
    Borderourile refuzurilor sunt in mod obligatoriu dactilografiate.

    GRUPA DE OPERATIUNI IV
    Dupa pregatirea instrumentelor de plata compensabile si a refuzurilor, unitatile bancare prezentatoare (initiatoare) completeaza formularul de compensare prezentat in anexa nr. 8 a), astfel:
    - pe baza borderourilor dispozitiilor centralizatoare, se completeaza rubricile "Sume de incasat" si "Sume de platit";
    - pe baza refuzurilor, se completeaza rubricile "Sume de incasat refuzate" si "Sume de platit refuzate". In cazul in care un formular de refuz la plata are completat si spatiul special alocat pentru amanarea efectuarii platii, suma refuzata si suma amanata la plata se preiau distinct in formularul de compensare al unitatii bancare primitoare, conform anexei nr. 8 b).
    Formularul de compensare se intocmeste in doua exemplare, avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al formularului de compensare este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 2) este pastrat de unitatea bancara, constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, la sfarsitul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare centralizator.
    Modul de completare a formularului de compensare este descris in anexa nr. 8 b).
    Art. 14
    Desfasurarea sedintei de compensare
    Sedinta de compensare, PARTEA I, se desfasoara dupa urmatoarea procedura, in mai multe etape:
    Etapa 1
    Agentii de compensare ai fiecarei unitati bancare se prezinta in sala de compensare cu pachetele de instrumente compensabile, borderourile dispozitiilor centralizatoare, refuzurile si formularul de compensare, pregatite conform art. 13.
    Etapa a 2-a
    Inspectorul de compensare deschide sedinta de compensare prin anuntarea datei compensarii (c) si face prezenta unitatilor bancare care participa la compensare.
    In cazul in care constata lipsa reprezentantului uneia sau mai multor unitati bancare, amana inceperea sedintei de compensare cu maximum 15 minute.
    Daca si dupa trecerea acestui interval de timp constata lipsa reprezentantului(ilor) uneia sau mai multor unitati bancare, inspectorul de compensare anunta numele unitatii(lor) bancare absenta(e) si dispune refacerea formularelor de compensare ale unitatilor bancare prezente prin eliminarea pozitiilor aferente unitatii(lor) bancare absenta(e).
    Etapa a 3-a
    Intre agentii de compensare ai tuturor unitatilor bancare care participa la sedinta se realizeaza schimbul reciproc de plicuri continand:
    a) pachetele de instrumente compensabile de credit (ordine de plata);
    b) dispozitiile centralizatoare de incasare si borderourile acestora, aferente pachetelor de instrumente de plata compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior.
    Etapa a 4-a
    Dupa primirea plicurilor cu pachetele de instrumente compensabile care sunt destinate unitatii bancare pe care o reprezinta, fiecare agent de compensare le desigileaza si are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice daca unitatea bancara pe care o reprezinta este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plata compensabile;
    b) sa numere instrumentele de plata compensabile de credit pe care le contine fiecare pachet;
    c) sa verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale acestor pachete;
    d) sa verifice cu maximum de operativitate sumele preluate in borderourile dispozitiilor centralizatoare de incasare si de plata (exemplarele nr. 2 - roz) si totalurile acestora.
    In situatiile in care unitatea bancara pe care o reprezinta este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plata compensabile de credit, numarul instrumentelor de plata compensabile de credit consemnat pe dispozitia centralizatoare de plata, exemplarul nr. 2 (roz), corespunde cu numarul de instrumente de plata compensabile de credit existente fizic in pachet, totalul benzii de control este exact si corespunde cu totalul consemnat pe dispozitia centralizatoare de plata, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) are obligatia sa certifice acest fapt, prin semnatura si stampila, agentului de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare), pe exemplarul nr. 3 (vernil) al dispozitiei centralizatoare de plata.
    In situatiile in care unitatea bancara pe care o reprezinta nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plata compensabile de credit, numarul de instrumente de plata compensabile de credit existente fizic in plic nu corespunde cu numarul inscris pe dispozitia centralizatoare de plata, totalul benzii de control este eronat sau prezinta omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel inscris pe dispozitia centralizatoare de plata, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) trebuie sa semnaleze acest fapt inspectorului de compensare si agentului de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare), acesta din urma fiind obligat sa faca modificarile necesare pe toate cele trei exemplare ale dispozitiei centralizatoare de plata si sa semneze in dreptul modificarilor facute.
    In cazul modificarii unor date pe o dispozitie centralizatoare de plata, agentul de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) are obligatia sa opereze, in mod similar, respectiva modificare, atat pe cele trei exemplare ale borderoului dispozitiilor centralizatoare de plata, cat si pe cele doua exemplare ale formularului de compensare al unitatii bancare pe care o reprezinta, sa refaca totalurile respective si sa semneze in dreptul modificarilor facute.
    In cazul in care exista posibilitatea ca, in cadrul aceleasi sedinte de compensare, un instrument de plata compensabil de credit dirijat gresit sa poata fi redirijat catre unitatea bancara care este primitoarea (destinatara) sa de drept, operatiunea se efectueaza sub directa supraveghere a inspectorului de compensare, cu respectarea procedurilor de modificare a datelor cuprinse in formularistica de compensare, prevazute in prezentul articol.
    In situatia in care datele preluate de pe dispozitiile centralizatoare de incasare si de plata si/sau totalurilor borderourilor sunt eronate, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) trebuie sa semnaleze acest fapt inspectorului de compensare si agentului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare), acesta din urma fiind obligat sa faca modificarile necesare pe toate cele trei exemplare ale borderourilor dispozitiilor centralizatoare de incasare si de plata si sa semneze in dreptul modificarilor facute.
    In cazul modificarii unor date pe borderourile dispozitiilor centralizatoare de incasare si de plata, agentul de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) are obligatia sa opereze in mod similar respectiva modificare pe formularul de compensare al unitatii bancare pe care o reprezinta, sa refaca totalurile respective si sa semneze in dreptul modificarilor facute.
    e) in situatia in care sumele preluate in borderoul dispozitiilor centralizatoare de incasare si totalurile acestora sunt corecte, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) are obligatia sa certifice acest fapt, prin semnatura si stampila unitatii bancare pe care o reprezinta, agentului de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispozitiei centralizatoare de incasare, in partea dreapta a rubricii "Certificat".
    f) sa certifice exactitatea datelor preluate in borderourile dispozitiilor centralizatoare de incasare si de plata si totalurile acestora pe exemplarul nr. 3 (vernil) al acestor borderouri apartinand unitatii bancare prezentatoare (initiatoare);
    g) dupa primirea pachetelor de instrumente de plata compensabile, agentii de compensare sunt obligati sa inscrie sumele existente pe borderourile dispozitiilor centralizatoare care le sunt destinate, in formularul de compensare al unitatii bancare pe care o reprezinta.
    Modul de completare a formularului de compensare in aceasta etapa este cuprins in anexa nr. 8 b).
    Etapa a 5-a
    Inspectorul de compensare preia de la fiecare agent de compensare totalurile obtinute prin adunarea sumelor de incasat si sumelor de platit, inscriindu-le in formularul de compensare centralizator prezentat in anexa nr. 9 a).
    Modul de completare a formularului de compensare centralizator in aceasta etapa este cuprins in anexa nr. 9 b).
    Inspectorul de compensare calculeaza totalul general al sumelor de platit in compensare si totalul general al sumelor de incasat in compensare.
    Pentru ca prima parte a sedintei de compensare sa se incheie, este obligatoriu ca aceste doua totaluri generale sa fie identice.
    In situatia in care cele doua totaluri generale difera, inspectorul de compensare solicita fiecarui agent de compensare sa refaca operatiunile matematice efectuate pana in acest moment, urmarindu-se depistarea greselii si modificarea datelor eronat inscrise in formularele de compensare si in formularul de compensare centralizator.
    Sedinta de compensare, PARTEA a II-a, se desfasoara in mai multe etape, dupa urmatoarea procedura:
    Etapa 1
    Intre agentii de compensare ai unitatilor bancare participante se realizeaza schimbul reciproc de plicuri continand:
    a) refuzurile aferente instrumentelor de plata compensabile de credit (ordinele de plata) care au fost compensate intr-o sedinta de compensare anterioara: (c-1) sau (c-2);
    b) refuzurile aferente instrumentelor de plata compensabile de debit (cecurile) care au fost prezentate anterior si care sunt compensate in sedinta respectiva de compensare: (c). Aceste formulare de refuz pot sa contina si solicitari de amanare la compensare a unor instrumente de plata compensabile de debit (cecuri), in aceasta situatie ele fiind insotite de lista respectivelor instrumente.
    Etapa a 2-a
    Dupa primirea plicurilor cu instrumentele de plata compensabile refuzate, care sunt destinate unitatii bancare pe care o reprezinta, fiecare agent de compensare desigileaza plicurile si are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice daca unitatea bancara pe care o reprezinta este destinatara (primitoarea) de drept a refuzurilor;
    b) sa numere instrumentele de plata compensabile refuzate;
    c) sa verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale refuzurilor.
    In situatiile in care unitatea bancara pe care o reprezinta este primitoarea (destinatara) de drept a unui refuz, numarul de instrumente refuzate consemnat pe refuz (exemplarul nr. 2 - roz) corespunde cu numarul de instrumente de plata compensabile refuzate existente fizic in plic si totalul benzii de control este exact si corespunde cu totalul consemnat pe formularul de refuz, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului are obligatia sa certifice acest fapt, prin semnatura si stampila, agentului de compensare al unitatii bancare care refuza, pe exemplarul nr. 3 (vernil) al refuzului.
    In situatiile in care unitatea bancara pe care o reprezinta nu este primitoarea (destinatara) de drept a unui refuz, numarul de instrumente de plata compensabile refuzate existente fizic in plic nu corespunde cu numarul inscris pe formularul de refuz, totalul benzii de control este eronat sau prezinta omisiuni, sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel inscris pe formularul de refuz, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului trebuie sa semnaleze acest fapt inspectorului de compensare si agentului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a refuzului, acesta din urma fiind obligat sa faca modificarile necesare pe toate cele trei exemplare ale refuzului si sa semneze in dreptul modificarilor facute.
    In cazul modificarii unor date pe un refuz, agentul de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a refuzului are obligatia sa opereze, in mod similar, respectiva modificare si pe cele doua exemplare ale formularului de compensare al unitatii bancare pe care o reprezinta si sa refaca totalurile respective.
    d) Dupa primirea refuzurilor, agentii de compensare ai unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor sunt obligati sa inscrie sumele existente pe acestea in formularul de compensare.
    e) Agentii de compensare ai unitatilor bancare care primesc solicitari de amanare la compensare prin taloanele de pe refuzurile la plata au obligatia de a verifica urmatoarele:
    - daca data (c) inscrisa pe talonul de amanare la compensare este urmatoarea zi de compensare;
    - daca numarul cecurilor amanate la compensare inscrise in talon corespunde cu numarul cecurilor inscrise pe lista anexata refuzului la plata;
    - daca suma inscrisa pe talonul de amanare la compensare corespunde cu totalul sumelor cecurilor inscrise pe lista anexata refuzului la plata.
    In cazul in care toate aceste date sunt corecte, agentii de compensare ai unitatilor bancare care primesc solicitari de amanare la compensare au obligatia de a inscrie aceste sume pe formularul de compensare al unitatii bancare pe care o reprezinta, conform anexei nr. 8 b).
    In cazul in care exista neconcordante, agentii de compensare ai unitatilor bancare care primesc solicitari de amanare la compensare trebuie sa semnaleze acest fapt inspectorului de compensare si agentului ai unitatii bancare care solicita amanarea la compensare, acesta din urma fiind obligat sa faca modificarile necesare si sa semneze in dreptul acestora.
    Modul de completare a formularului de compensare in aceasta etapa este cuprins in anexa nr. 8 b).

    Etapa a 3-a

    Inspectorul de compensare preia de la agentii de compensare totalurile sumelor de platit refuzate, totalurile sumelor de incasat refuzate si soldurile din formularele de compensare, inscriindu-le in formularul de compensare centralizator.
    Modul de completare a formularului de compensare centralizator in aceasta etapa este descris in anexa nr. 9 b).
    Inspectorul de compensare calculeaza totalul general al sumelor de platit refuzate, totalul general al sumelor de incasat refuzate, totalul soldurilor debitoare si totalul soldurilor creditoare obtinute in urma compensarii.
    Pentru ca a doua parte a sedintei de compensare sa se incheie, este obligatoriu ca, pe formularul de compensare centralizator, totalul general al sumelor de platit refuzate sa fie identic cu totalul general al sumelor de incasat refuzate si totalul soldurilor debitoare sa fie identic cu totalul soldurilor creditoare.
    In situatia in care una dintre cele doua egalitati nu este respectata, inspectorul de compensare solicita fiecarui agent de compensare sa refaca operatiunile matematice efectuate in partea a doua a sedintei de compensare, urmarindu-se depistarea greselii si modificarea datelor eronat inscrise in formularele de compensare si in formularul de compensare centralizator.
    Dupa stabilirea egalitatii dintre totalul general al sumelor de platit refuzate si totalul general al sumelor de incasat refuzate si a egalitatii dintre totalul soldurilor debitoare si cel al soldurilor creditoare, agentii de compensare completeaza rezultatele finale pe formularele de compensare ale unitatilor bancare pe care le reprezinta.
    Fiecare unitate bancara participanta prezinta un sold unic ca urmare a compensarii, care reprezinta fie suma totala pe care o are de incasat, fie suma totala pe care o are de platit in/din contul sau.
    Formularul de compensare al fiecarei unitati bancare participante este semnat pe ambele exemplare de catre agentul de compensare si certificat de inspectorul de compensare, conform anexei nr. 8 b).
    Dupa certificarea rezultatelor compensarii pe formularele de compensare ale unitatilor bancare, inspectorul de compensare declara inchisa sedinta de compensare.
    Art. 15
    Prezentarea instrumentelor de plata compensabile de debit (cecuri) pentru verificare
    In vederea verificarii lor, instrumentele de plata compensabile de debit sunt obligatoriu prezentate, anterior zilei de compensare, de catre unitatile bancare prezentatoare (initiatoare), unitatilor bancare primitoare (destinatare), conform schemelor de circuit, termenelor si intervalelor obligatorii din anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Prezentarea instrumentelor de plata compensabile de debit se face in sala de compensare dupa inchiderea sedintei de compensare, intre orele 11,30 - 12,00, sub supravegherea inspectoratului de compensare.
    Prezentarea instrumentelor de plata compensabile de debit se desfasoara dupa urmatoarea procedura:
    1. Plicurile continand instrumentele de plata compensabile de debit si dispozitiile centralizatoare de incasare, (exemplarul nr. 3 - roz), pregatite conform art. 13 al prezentului regulament, sunt inmanate de catre agentii de compensare ai unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare), agentilor de compensare ai unitatilor bancare primitoare (destinatare).
    2. Dupa primirea plicurilor cu pachetele de instrumente de plata compensabile de debit, care sunt destinate unitatilor bancare pe care le reprezinta, fiecare agent de compensare le desigileaza si are urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice daca unitatea bancara pe care o reprezinta este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plata compensabile de debit;
    b) sa numere instrumentele de plata compensabile de debit pe care le contine fiecare pachet;
    c) sa verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale acestor pachete;
    d) sa verifice cu maximum de operativitate sumele preluate in dispozitia centralizatoare de incasare (exemplarul nr. 3 - roz) si totalul acesteia;
    e) sa verifice existenta borderourilor de incasare a cecurilor atasate la fiecare instrument de plata compensabil de debit (cec).
    3. In situatiile in care unitatea bancara pe care o reprezinta este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plata compensabile de debit, numarul de instrumente de plata compensabile de debit consemnat pe dispozitia centralizatoare de incasare (exemplarul nr. 3 - roz) corespunde cu numarul de instrumente de plata compensabile de debit existente fizic in pachet, totalul benzii de control este exact si corespunde cu totalul consemnat pe dispozitia centralizatoare de incasare, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) are obligatia sa certifice acest fapt, prin semnatura si stampila, agentului de compensare al unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispozitiei centralizatoare de incasare, in partea stanga a rubricii "Certificat".
    4. In cazul in care exista posibilitatea ca, in cadrul aceleasi sedinte de verificare, un instrument de plata compensabil de debit dirijat gresit sa poata fi redirijat catre unitatea bancara primitoare (destinatara) a sa de drept, aceasta operatiune se efectueaza cu respectarea procedurilor de modificare a datelor inscrise pe formularistica de compensare, prezentate anterior.
    In situatiile in care unitatea bancara pe care o reprezinta nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plata compensabile de debit, numarul de instrumente de plata compensabile de debit existente fizic in plic nu corespunde cu numarul inscris pe dispozitia centralizatoare de incasare, totalul benzii de control este eronat sau prezinta omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel inscris pe dispozitia centralizatoare de incasare, agentul de compensare al unitatii bancare primitoare (destinatare) trebuie sa semnaleze acest fapt inspectorului de compensare si agentului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare), acesta din urma fiind obligat sa faca modificarile necesare pe toate cele patru exemplare ale dispozitiei centralizatoare de incasare si sa semneze in dreptul modificarilor facute.
    Art. 16
    Marcarea instrumentelor de plata compensate
    16.1 Dupa analizare si acceptare, unitatile bancare primitoare (destinatare) au obligatia sa marcheze instrumentele de plata compensabile acceptate prin aplicarea pe versoul acestora a stampilei cu inscrisul:
                      ____________________________
                     |        COMPENSAT           |
                     | ZIUA .... LUNA .... ANUL ..|
                      ----------------------------
    16.2 Dupa analizare si refuz, unitatile bancare primitoare (destinatare) au obligatia sa marcheze instrumentele de plata compensabile refuzate prin aplicarea pe versoul acestora a stampilei cu inscrisul:
                      _____________________________
                     |         REFUZAT             |
                     | ZIUA .... LUNA .... ANUL ...|
                      -----------------------------
    Art. 17
    Transmiterea mesajelor intre sucursalele si centrala Bancii Nationale a Romaniei
    17.1 Dupa inchiderea sedintei de compensare, intr-un interval de maximum de o ora (pana la ora 12,30), inspectorul de compensare are obligatia sa transmita catre Centrala Bancii Nationale a Romaniei, Directia decontarii operatiunilor bancare, continutul formularului de compensare centralizator.
    Art. 18
    Solutionarea erorilor si a omisiunilor
    18.1 Procedura de solutionare a erorilor si a omisiunilor in activitatea de compensare desfasurata de catre unitatile bancare este prezentata in anexa nr. 11.
    18.2 Intervalul de timp cuprins intre data compensarii initiale (c) si data solutionarii erorilor sau omisiunilor (data compensarii ulterioare) ale caror obiecte sunt instrumentele de plata compensabile nu poate fi mai mare de cinci zile lucratoare inclusiv.
    18.3 Instrumentele de plata care fac obiectul unor erori sau omisiuni, dupa solutionarea acestora, sunt reintroduse de catre unitatile bancare, prin procedura descrisa in anexa nr. 11, intr-un ciclu normal de compensare.
    18.4 Formularele folosite pentru solutionarea erorilor si omisiunilor conform procedurii din anexa nr. 11 pot constitui obiect al unui refuz ulterior prin compensare.
    18.5 In situatia in care intervalul de timp mentionat la art. 18.2 este depasit de unitatile bancare prezentatoare (initiatoare) ale solutionarii erorilor si omisiunilor, unitatile bancare primitoare (destinatare) ale acestora au dreptul de a nu accepta efectuarea acestor operatiuni printr-un ciclu de compensare. Solutionarea acestor cazuri se face pe cale amiabila sau prin instantele judecatoresti.
    Art. 19
    Arhivarea documentelor compensarii
    19.1 Toata documentatia folosita in procesul compensarii multilaterale interbancare se arhiveaza obligatoriu de catre Directia decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei si unitatile bancare participante, la sediile acestora, pe o perioada de patru ani, dupa cum urmeaza:
    1. La Directia decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei:
    - formularele de compensare centralizatoare (mesaje);
    - procesele-verbale de constatare a incalcarii prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    2. La sucursalele Bancii Nationale a Romaniei:
    - formularele centralizatoare de compensare;
    - formularele de compensare ale unitatilor bancare (exemplarul alb);
    - documentele de compensare (exemplarul alb) prezentate de unitatile bancare;
    - procesele-verbale de constatare a incalcarii prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    3. La unitatile bancare:
    - formularele de compensare proprii (exemplarul vernil);
    - documentele de compensare (exemplarul vernil) prezentate de unitatea bancara si documentele primite in compensare (exemplarul roz sau exemplarele roz, dupa caz) de unitatea bancara, precum si benzile de control;
    - procesele-verbale de constatare a incalcarii prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    Pentru operatiunile de arhivare, prin termenul "documente de compensare" se intelege:
    - dispozitiile centralizatoare de incasare/plata;
    - borderoul dispozitiilor centralizatoare de incasare/plata;
    - refuzul la plata/incasare;
    - borderoul refuzurilor la plata/incasare;
    - refuzul de incasare la termen;
    - fisa rectificativa de refuz la plata/incasare;
    - borderoul fiselor rectificative de refuz la plata/incasare;
    - fisa rectificativa de plata.
    19.2 Directia decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei si sucursalele Bancii Nationale a Romaniei au dreptul sa solicite, prin adresa oficiala, unitatilor bancare participante, orice document si date privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie, aflate in arhiva acestora.
    Art. 20
    Faptele contraventionale si sanctiunile care se aplica in cazul nerespectarii de catre unitatile bancare a reglementarilor privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie
    20.1 Inspectorii de compensare stabilesc penalitati unitatilor bancare in urmatoarele cazuri:
    a) intarzierea agentului de compensare la sedinta de compensare sau de verificare pana la cincisprezece minute;
    b) neprezentarea sau intarzierea agentului de compensare cu mai mult de cincisprezece minute determina, in mod obligatoriu, excluderea in ziua respectiva din compensare a unitatii bancare pe care o reprezinta;
    c) solicitarea modificarii orarului sedintei de compensare, de catre o unitate bancara sau de catre o societate bancara, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate;
    d) trimiterea la sedinta de compensarea a unei alte persoane decat cele autorizate ca agent de compensare sau avand o imputernicire expresa determina excluderea in ziua respectiva din compensare a unitatii bancare respective;
    e) incalcarea prevederilor art. 13 privind pregatirea sedintei de compensare la unitatile bancare;
    f) incalcarea prevederilor art. 14 si 15 privind desfasurarea sedintei de compensare si a sedintei de verificare;
    g) completarea si/sau modificarea de catre unitatile bancare a unor elemente (rubrici) de pe instrumentele de plata compensabile alocate completarii de catre platitor (tragator), fara a avea imputernicire scrisa din partea acestuia;
    h) completarea eronata a formularisticii de compensare, in afara sedintei de compensare si in cadrul acesteia, avand drept consecinta obtinerea unor rezultate gresite si prelungirea sedintei de compensare;
    i) refuzul, din motive nejustificate, a instrumentelor de plata compensabile;
    j) nerespectarea de catre unitatile bancare prezentatoare (initiatoare) si unitatile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele si intervalele de timp obligatorii ale platilor interbancare exprimate in zile lucratoare;
    k) dirijarea gresita catre o unitate bancara care nu este primitoarea/destinatara de drept a unor instrumente de plata compensabile sau a unor refuzuri de peste patru ori intr-o luna calendaristica;
    l) apelarea la procedura de amanare a compensarii instrumentelor de plata compensabile de debit (cecuri).
    20.2 Nerespectarea de catre o unitate bancara care participa la compensare a prevederilor prezentului regulament se constata de catre inspectorul de compensare, care are obligatia consemnarii acestui fapt intr-un proces-verbal intocmit in cadrul sedintei de compensare respective. Procesul-verbal de constatare va cuprinde, in mod obligatoriu, informatiile cuprinse in anexa nr. 10.
    20.3 Procesul-verbal de constatare a incalcarii prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie se intocmeste in trei exemplare dactilografiate.
    Destinatia fiecarui exemplar al procesului-verbal este urmatoarea:
    - primul exemplar ramane in arhiva sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei;
    - al doilea exemplar este transmis la Centrala Bancii Nationale a Romaniei - Directia decontarii operatiunilor bancare;
    - al treilea exemplar este inmanat pe loc agentului de compensare al unitatii bancare care a incalcat prevederile Regulamentului privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    20.4 Centralele societatilor bancare au dreptul de a face contestatie la procesul-verbal de constatare privind incalcarea prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie, depunerea acesteia urmand a se face in termen de zece zile calendaristice de la data intocmirii procesului-verbal.
    Contestatia se depune la Directia decontarii operatiunilor bancare care o va analiza si va da o rezolutie in termen de cinci zile lucratoare de la data depunerii sale.
    Nu vor fi luate in considerare contestatiile avand intarzierea pe parcursul postal ca motiv de nerespectare a termenelor si intervalelor obligatorii de procesare a instrumentelor de plata compensabile.
    20.5 Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiei sau a celui de analiza a acesteia, sumele rezultate din penalitati sunt debitate automat din conturile curente ale societatilor bancare in cauza si sunt varsate la bugetul de stat de catre Banca Nationala a Romaniei.
    20.6 Cuantumurile penalitatilor se stabilesc prin ordin al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 21
    Comisioane si speze
    21.1 Pentru serviciile de compensare oferite, Banca Nationala a Romaniei percepe comisioane si speze.
    21.2 Cuantumurile comisioanelor si spezelor se stabilesc prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
    21.3 Comisioanele si spezele sunt folosite de Banca Nationala a Romaniei pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfasurarii activitatii de compensare.
    Art. 22
    Operatiuni cu trezoreria generala a statului
    Operatiunile de plati si incasari cu trezoreria generala a statului, efectuate prin unitatile bancare, nu fac obiectul compensarii multilaterale a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    Art. 23
    Formularistica de compensare - reglementari interne
    Societatile bancare stabilesc prin reglementari interne nivelurile ierarhice la care se intocmeste, se verifica si se semneaza formularistica de compensare.
    Art. 24
    Situatii statistice
    Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor intocmi decadal si vor inainta Directiei decontarii operatiunilor bancare, in primele doua zile lucratoare ale decadei urmatoare, situatiile statistice cuprinse in anexa nr. 12.
    Unitatile bancare au obligatia completarii pe versoul dispozitiei centralizatoare, exemplarul 1 (alb), care ramane la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, sau pe o anexa a acesteia, a urmatoarelor date: numarul si valoarea instrumentelor de plata cuprinse in respectiva dispozitie centralizatoare, defalcate pe tipuri de circuite (cu mentionarea simbolului acestora). Aceste date vor fi prezentate centralizat, pe tipuri de circuite, intr-o anexa la formularul de compensare (exemplarul alb).
    Inspectorul de compensare are dreptul de a exclude din compensare dispozitia centralizatoare care nu cuprinde aceste date.
    Art. 25
    Formularistica de compensare editata pe calculator
    Cu aprobarea Directiei decontarii operatiunilor bancare, societatile bancare pot introduce in compensare formularistica de compensare editata pe calculator.
    Art. 26
    Compensarea multilaterala a cambiilor si biletelor la ordin
    26.1 Cambiile acceptate si biletele la ordin depuse de posesorii (beneficiarii) acestora la unitatile bancare pentru a fi incasate in cont vor fi introduse in compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie.
    26.2 Pentru compensarea cambiilor acceptate si biletelor la ordin, societatile bancare vor respecta reglementarile in vigoare referitoare la instrumentele de plata compensabile de debit.
    Pentru a fi compensate, cambiile acceptate si biletele la ordin, trebuie sa fie insotite de borderouri de incasare, completate de catre posesorii (beneficiarii) acestora, care vor contine urmatoarele elemente obligatorii:
    a) numele sau denumirea beneficiarului (posesorului);
    b) numarul contului beneficiarului (posesorului);
    c) denumirea unitatii bancare a beneficiarului (posesorului);
    d) numele sau denumirea trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele la ordin);
    e) numarul contului trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele la ordin);
    f) denumirea unitatii bancare a trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele la ordin);
    g) suma;
    h) semnatura autorizata si stampila beneficiarului (posesorului); in cazul persoanelor fizice este suficienta numai semnatura beneficiarului (posesorului);
    i) data depunerii borderoului de incasare la unitatea bancara a beneficiarului (posesorului), confirmata prin aplicarea stampilei de ghiseu a acesteia;
    j) data remiterii cambiei acceptate sau biletului la ordin de catre unitatea bancara prezentatoare, unitatii bancare primitoare in cadrul sedintei de verificare. Elementele obligatorii se completeaza dupa cum urmeaza:
    - punctele a) - h), de catre beneficiar (posesor);
    - punctul i), de catre unitatea bancara initiatoare;
    - punctul j), de catre unitatea bancara prezentatoare.
    Borderoul de incasare a cambiilor acceptate si a biletelor la ordin se completeaza in trei exemplare care au urmatoarea destinatie:
    - un exemplar este pastrat de beneficiar (posesor);
    - un exemplar este pastrat de unitatea bancara initiatoare;
    - un exemplar este prezentat de unitatea bancara prezentatoare unitatii bancare primitoare in cadrul sedintei de compensare, urmand a fi pastrat de unitatea bancara prezentatoare, dupa incheierea sedintei.
    Cele trei exemplare ale borderoului de incasare a cambiilor acceptate si a biletelor la ordin trebuie sa contina toate elementele obligatorii mai sus mentionate.
    26.3 Procedura de compensare aplicabila cambiilor acceptate platibile la vedere si biletelor la ordin platibile la vedere este identica cu procedura de compensare a cecurilor.
    Procedura de solutionare a erorilor si omisiunilor aferenta compensarii este aplicabila numai cambiilor acceptate platibile la vedere si biletelor la ordin platibile la vedere.
    Procedura de amanare la compensare se aplica numai cambiilor acceptate platibile la vedere si biletelor la ordin platibile la vedere.
    In vederea respectarii art. 41 din Legea asupra cambiei si biletului la ordin si a pct. 237 si 238 din Normele-cadru nr. 6/1994, emise de B.N.R., societatile bancare care urmeaza a incasa cambii acceptate cu scadenta la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere sau bilete la ordin cu scadenta la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere, vor urmari ca ziua compensarii acestora sa coincida cu data scadentei sau cu una dintre cele doua zile lucratoare care urmeaza datei scadentei.
    In cazul in care depunerea la banca, in vederea incasarii, a cambiilor acceptate care urmeaza sa ajunga la scadenta sau a biletelor la ordin care urmeaza sa ajunga la scadenta nu este facuta de catre posesor (beneficiar) in intervalul de timp necesar societatii bancare respective pentru a putea respecta prevederile alineatului precedent, aceasta are urmatoarele posibilitati:
    a) sa accepte primirea instrumentelor de plata, dar sa informeze pe loc posesorul (beneficiarul) cu privire la aspectul mentionat mai sus, in vederea asumarii de catre acesta a riscului privind neincasarea sau intarzierea incasarii sumei fata de data scadentei;
    b) in scopul protejarii dreptului de regres al posesorului (beneficiarului), sa refuze primirea instrumentelor de plata, acesta, in mod obligatoriu, urmand a fi indrumat sa solicite plata direct trasului sau emitentului.
    26.4 In procesul de compensare, in cazul refuzului la plata a cambiilor acceptate sau biletelor la ordin, pentru a face posibil protestul acestora, unitatile bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor la plata au obligatia transmiterii de urgenta a acestei informatii catre beneficiar (posesor).
    26.5 Posesorii (beneficiarii) cambiilor neacceptate le vor prezenta la plata trasului, urmand ca decontarea sumelor sa se faca printr-o modalitate stabilita de comun acord intre acestia.
    26.6 Formularistica specifica necesara compensarii multilaterale a cambiilor acceptate si biletelor la ordin este cea prezentata in anexa nr. 13.
    Art. 27
    Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu data de 31 martie 1995.

                    CIRCUITELE, TERMENELE SI INTERVALELE
                    OBLIGATORII ALE PLATILOR INTERBANCARE
                        FARA NUMERAR PE SUPORT HARTIE
                           COMPENSATE MULTILATERAL    ANEXA 1

        CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1a)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                   _
                                   |  C
                                   |
                               ___________
                              |    BNR    |
              -------   3     |-----------|   3   -------
        :--->| BANCA |------->| SUCURSALA |----->| BANCA |--:
        : :--|   A   |  C     | CENTRALA  |   C  |   B   |  :
        : :   -------          -----------        -------   :
        : :                                                 :
    1   : :  2                                              :  4
   C-1  : : C-1                                             :  C
        : V                                                 V
   ----------                                        ------------
  |  CLIENT  |                                      |   CLIENT   |
  | PLATITOR |                                      | BENEFICIAR |
   ----------                                        ------------

        CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1a)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite
    Operatiunile din circuitul nr. 1a) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancara initiatoare - prezentatoare completeaza ordinul de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancara initiatoare - prezentatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. a) Unitatea bancara initiatoare - prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare - destinatara primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    4. Unitatea bancara primitoare - destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c).


          CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1b)]
                                ____________________________
                               | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                               |----------------------------|
                               |            DIRECTIA        |
                               |           DECONTARII       |
                               |          OPERATIUNILOR     |
                               |             BANCARE        |
                               |____________________________|
                                            _
                                            | C
                                            |
                                        -----------
                                       |   BNR     |
            _______   3   _______  4   |-----------|  4   ______
      :--->| BANCA |---->| BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA|____
      : :--|   A   | C-1 |   A   | C   | CENTRALA  |  C  |   B  |   :
      : :   -------       -------       -----------       ------    :
      : :                                                           :
  1   : :  2                                                     5  :
 C-2  : : C-2                                                    C  :
      : :                                                           :
      : V                                                           V
 ----------                                                   ------------
|  CLIENT  |                                                 |   CLIENT   |
| PLATITOR |                                                 | BENEFICIAR |
 ----------                                                   ------------

        CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1b)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare
    Operatiunile din circuitul nr. 1b) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinul de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului respectiv sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara initiatoare transmite ordinul de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare - destinatara primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara primitoare - destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c).

       CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1c)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                  _
                                  |  C
                                  |
                             -----------
                            |   BNR     |
              -------   3   |-----------|  3    -------  4    -------
        :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA |---->| BANCA |--:
        : :--|   A   |  C   | CENTRALA  |   C  |   B   | C+1 |   B   |  :
        : :   -------        -----------        -------       -------   :
        : :                                                             :
    1   : :  2                                                       5  :
   C-1  : : C-1                                                     C+1 :
        : V                                                             V
   ----------                                                      ------------
  |  CLIENT  |                                                    |   CLIENT   |
  | PLATITOR |                                                    | BENEFICIAR |
   ----------                                                      ------------


            CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1c)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din circuitul nr. 1c) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancara initiatoare - prezentatoare completeaza ordinul de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului respectiv (judetul in care sunt situate cele doua unitati bancare) sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancara initiatoare - prezentatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. a) Unitatea bancara initiatoare - prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    4. Unitatea bancara primitoare transmite ordinul de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Termen obligatoriu: (c+1);
    5. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+1).

       CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1d)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                            _
                                            |  C
                                            |
                                        -----------
                                       |   BNR     |
            _______   3   _______  4   |-----------|  4   _______   5   ______
      :--->| BANCA |---->| BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |---->| BANCA|
      : :--|   A   | C-1 |   A   | C   |           |  C  |   B   | C+1 |   B  |
      : :   -------       -------       -----------       -------       ------
      : :                                                                  :
  1   : :  2                                                            6  :
 C-2  : : C-2                                                          C+1 :
      : :                                                                  :
      : V                                                                  V
 ----------                                                        ------------
|  CLIENT  |                                                      |   CLIENT   |
| PLATITOR |                                                      | BENEFICIAR |
 ----------                                                        ------------


            CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1d)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare si unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din circuitul nr. 1d) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinul de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului respectiv (judetul in care sunt situate cele doua unitati bancare)
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara initiatoare transmite ordinul de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara primitoare transmite ordinul de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Termen obligatoriu: (c+1);
    6. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+1).

       CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2a)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                            _
                                            |  C
                                            |
                                        -----------
                                       |   BNR     |
            _______   3   _______  4   |-----------|  4   ______
      :--->| BANCA |---->| BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA| ____
      : :--|   A   | C-1 |   A   | C   |           |  C  |   B  |    :
      : :   -------       -------       -----------       ------     :
      : :                                                            :
  1   : :  2                                                      5  :
 C-2  : : C-2                                                     C  :
      : :                                                            :
      : V                                                            V
 ----------                                                    ------------
|  CLIENT  |                                                  |   CLIENT   |
| PLATITOR |                                                  | BENEFICIAR |
 ----------                                                    ------------


       CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2a)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in acelasi judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 2a) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului respectiv
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara initiatoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare, situata in resedinta de judet
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare-destinatara primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara primitoare-destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c).

    CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2b)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                  _
                                  |  C
                                  |
                             -----------
                            |    BNR    |
              -------   3   |-----------|   3   -------   4   -------
        :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA |---->| BANCA |--:
        : :--|   A   |  C   |           |   C  |   B   | C+1 |   B   |  :
        : :   -------        -----------        -------       -------   :
        : :                                                             :
    1   : :  2                                                       5  :
   C-1  : : C-1                                                     C+1 :
        : V                                                             V
   ----------                                                      ------------
  |  CLIENT  |                                                    |   CLIENT   |
  | PLATITOR |                                                    | BENEFICIAR |
   ----------                                                      ------------


    CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2b)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in acelasi judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 2b) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului respectiv
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. a) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    4. Unitatea bancara primitoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare, situata in judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c+1);
    5. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+1).

          CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2c)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                            _
                                            |  C
                                            |
                                        -----------
                                       |   BNR     |
            _______   3   _______  4   |-----------|  4   _______   5   ______
      :--->| BANCA |---->| BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |---->| BANCA|
      : :--|   A   | C-1 |   A   | C   |           |  C  |   B   | C+1 |   B  |
      : :   -------       -------       -----------       -------       ------
      : :                                                                  :
  1   : :  2                                                            6  :
 C-2  : : C-2                                                          C+1 :
      : :                                                                  :
      : V                                                                  V
 ----------                                                        ------------
|  CLIENT  |                                                      |   CLIENT   |
| PLATITOR |                                                      | BENEFICIAR |
 ----------                                                        ------------


    CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2c)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in acelasi judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitate bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare si unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 2c) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la.... ", cu numele judetului respectiv
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara initiatoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare, situate in resedinta de judet
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara primitoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare, situata in judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c+1);
    6. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+1).

    CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3a)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                              _
_______________________  _____________________|_________________________________
:                     :  :                    |  C                             :
:     JUDETUL 1       :  :                    |               JUDETUL 2        :
:                     :  : -----------                          :
:                     :  :               |   BNR     |                         :
:           _________ :  : _________ 4   |-----------|  4  ________            :
:      :--->| BANCA | :  : | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA| ____       :
:      : :--|   A   | :  : |   A   | C   | CENTRALA  |  C  |   B  |    :       :
:      : :  ----|---- :  :  ---_---      -------------      -------    :       :
:      : :      |     : 3:     |                                       :       :
:      : :      |______________|                                       :       :
:      : :         [C-2, C-1]                                          :       :
:      : : :  :                                             :       :
:      : : :  :                                             :       :
:      : : :  :                                             :       :
:  1   : :  2         :  :                                          5  :       :
: C-3  : : C-3        :  :                                          C  :       :
:      : :            :  :                                             :       :
:      : V            :  :                                             V       :
: ----------          :  :                                      ------------   :
:|  CLIENT  |         :  :                                     |   CLIENT   |  :
:| PLATITOR |         :  :                                     | BENEFICIAR |  :
: ----------          :  :                                      ------------   :
:_____________________:  :_____________________________________________________:

    CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3a)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie; societatea bancara destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancara in judetul de initiere
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 3a) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinele de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului de destinatie sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-3);
    3. Unitatea bancara initiatoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare (din judetul de destinatie)
    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
    4. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce ordinele de plata in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare-destinatara primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c).

    CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3b)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                           _
_________________     _____________________|____________________________________
:               :     :                    | C                                 :
:   JUDETUL 1   :     :                    |            JUDETUL 2              :
:               :     :               -------------                            :
:               :     :               |    BNR    |                            :
:     _________ :     : _________ 4   |-----------|  4  _________  5  ________ :
:     | BANCA | :     : | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |---->| BANCA| :
:     |   A   | :     : |   A   | C   | CENTRALA  |  C  |   B   | C+1 |   B  | :
:     -_----|-- :     :  ---_---      -------------      -------       ------  :
:      : :  |   :  3  :     |                                             :    :
:      : :  |_______________|                                             :    :
:      : :     [C-2, C-1]                                                 :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:   1  : :  2   :     :                                                6  :    :
:  C-3 : : C-3  :     :                                               C+1 :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:      : V      :     :                                                   V    :
:  ----------   :     :                                           ------------ :
: |  CLIENT  |  :     :                                          |   CLIENT   |:
: | PLATITOR |  :     :                                          | BENEFICIAR |:
:  ----------   :     :                                           ------------ :
:_______________:     :________________________________________________________:

       CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3b)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie; societatea bancara destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancara in judetul de initiere; unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 3b) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinele de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului de destinatie sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-3);
    3. Unitatea bancara initiatoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare (din judetul de destinatie)
    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
    4. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce ordinele de plata in compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu (c);
    b) Unitatea bancara primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara primitoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare, situata in judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c+1);
    6. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+1).

     CIRCUITUL Nr: 4a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4a)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                  _
                                  |
__________________________________|_______________________     _________________
:                                 |  C                   :     :               :
:                                 |                      :     :               :
:        JUDETUL 1          -------------                :     :   JUDETUL 2   :
:                           |    BNR    |                :     :               :
:            ---------  3   |-----------|   3  --------- :     : ---------     :
:       :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA | :     : | BANCA |     :
:       : :--|   A   |  C   | CENTRALA  |   C  |   B   | :     : |   B   |     :
:       : :  ---------      -------------      ----|---- :     : ---_-----     :
:       : :                                        |     :  4  :    |  :       :
:       : :                                        |________________|  :   5   :
:       : :                                              :     :       :  C+2  :
:       : :                                            [C+1, C+2]      :       :
:   1   : :  2                                           :     :       :       :
:  C-1  : : C-1                                          :     :       :       :
:       : V                                              :     :       V       :
:  ----------                                            :     : ------------  :
: |  CLIENT  |                                           :     :|   CLIENT   | :
: | PLATITOR |                                           :     :| BENEFICIAR | :
:  ----------                                            :     : ------------  :
:________________________________________________________:     :_______________:


        CIRCUITUL Nr: 4a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4a)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare nu dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie, iar societatea bancara destinatara dispune de o unitate bancara in judetul de initiere
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 4a) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinele de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-1);
    b) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului de initiere sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-1);
    2. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. a) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare introduce ordinele de plata in compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala B.N.R.
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala B.N.R. si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    4. Unitatea bancara primitoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Interval obligatoriu: [(c+1), (c+2)];
    5. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+2).

      CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4b)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                    _
                                    |
____________________________________|________________________   ________________
:                    |  C                    :   :              :
:                                   |                       :   :              :
:        JUDETUL 1            -------------                 :   :    JUDETUL 2 :
:                             |   BNR     |                 :   :              :
: _________  3  _________ 4   -------------  4  _________   :   :    ________  :
: | BANCA |---->| BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |   :   :    | BANCA|  :
: |   A   | C-1 |   A   | C   | CENTRALA  |  C  |   B   |   :   :    |   B  |  :
: ----_----      -------       -----------       ----|--    :   :     --_---   :
:     : :                                            |      : 5 :       | :    :
:     : :                                            |______:___:_______| :    :
:     : :                                                 [C+1, C+2]      :    :
:     : :                                                   :   :         :    :
:     : :                                                   :   :         :    :
:  1  : :  2                                                :   :         :  6 :
: C-2 : : C-2                                               :   :         :C+2 :
:     : :                                                   :   :         :    :
:     : V                                                   :   :         V    :
:  ----------                                               :   :  ----------  :
: |  CLIENT  |                                              :   : |   CLIENT | :
: | PLATITOR |                                              :   : |BENEFICIAR| :
:  ----------                                               :   :  ----------  :
:___________________________________________________________:   :______________:

        CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4b)]

    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare nu dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie, iar societatea bancara destinatara dispune de o unitate bancara in judetul de initiere; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 4b) al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordinele de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la....", cu numele judetului de initiere sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara initiatoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce ordinele de plata in compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara primitoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitati bancare destinatare
    Interval obligatoriu: [(c+1), (c+2)];
    6. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+2).

        CIRCUITUL Nr. 5 (NATIONAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 5

            ==============================================
            !        ------------------------------      !
            !        | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |      !
___________ !        ------------------------------      ! ______________
:JUDETUL 1: !        |            DIRECTIA        |      ! : JUDETUL 2  :
:         : !        |           DECONTARII       |      ! : :
:         : !        |          OPERATIUNILOR     |      ! : :
:         : !        |             BANCARE        |      ! : :
:         : !        -------------_----------------      ! : :
:         : !                     |                      ! : :
:[C-2, C-1] !                     |  C                   ! : :
:     |------------>              |                      ! : :
:     | 3 : !               -------------                ! : :
:     |   : !               |    BNR    |                ! : :
:     |   : !---------  4   |-----------|   4  --------- ! : :
:     |   : !| BANCA |----->|           |----->| BANCA |---------:      :
:     |   : !|   A   |  C   | CENTRALA  |   C  |   B   | ! :     :      :
:     |   : !---------      -------------      --------- ! :     :      :
:     |   : !       BUCURESTI                            ! :  5  :      :
:     |   : !                                        [C+1,  C+2] :      :
:     |   : !============================================! :     :      :
:     |   :_________________________   ____________________:     V      :
:  ---|------  C-3  2  ----------- :   : ----------     6    ---------- :
: |  BANCA   |------->| CLIENT    |:   :| CLIENT   |<------ |  BANCA  | :
: |    A     |<-------|PLATITOR   |:   :|BENEFICIAR|   C+2  |    B    | :
:  ----------   1  C-3 ----------- :   : ----------          ---------  :
:__________________________________:   :________________________________:

    CIRCUITUL Nr. 5 (NATIONAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 5
    Clientul platitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare nu dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie, si societatea bancara destinatara nu dispune de o unitate bancara in judetul de initiere
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 5 al ordinului de plata se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite ordine de plata unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinele de plata pe verso, la rubrica "Compensabil la ....", cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor
    Termen obligatoriu: (c-3);
    3. Unitatea bancara initiatoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, centralei societatii bancare prezentatoare, la Bucuresti*)

---------------
    *) In cazul, cu totul exceptional, in care sediul centralei societatii bancare nu se afla in Bucuresti si aceasta nu are nici o unitate bancara in Bucuresti, ordinele de plata aflate in situatia din circuitul nr. 5 (OP. 5) pot fi decontate prin sistemul OIS al Bancii Nationale a Romaniei.

    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)]
    4. a) Centrala societatii bancare prezentatoare introduce ordinele de plata in compensare la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Centrala societatii bancare primitoare primeste ordinele de plata prin compensare la Centrala Bancii Nationale a Romaniei si completeaza pe versoul acestora la rubrica C data compensarii, aplicand stampila si semnatura autorizata
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Centrala societatii bancare primitoare trimite ordinele de plata, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Interval obligatoriu: [(c+1), (c+2)];
    6. Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plata acceptate
    Termen obligatoriu: (c+2).

             CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1a)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                    _
                                    |
                                    |  C
                                    |
                             -----------
                            |    BNR    |
             ---------  4   |-----------|   4  ---------
        :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA |--:
        : :--|   A   |  C   | CENTRALA  |   C  |   B   |  :
        : :  ----|----      -------------      ---_-----  :
        : :      |                2               |       :
    1   : : 5    |________________________________|       :  3
   C-2  : : C                    C-1                      : C-1
        : :                                               :
   -----:-V--                                         ----V------
  |  CLIENT   |                                      |   CLIENT  |
  |BENEFICIAR |                                      |  PLATITOR |
   ----------                                         -----------
    CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1a)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 1a) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-2);
    b) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului respectiv sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-2);
    2. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare-destinatare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30 - 12,00
    Termen obligatoriu: (c-1);
    3. Unitatea bancara primitoare-destinatara debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. a) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare-destinatara accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara initiatoare-prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    5. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara primitoare-destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
-------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

                   CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1b)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                            _
                                            |
                                            |  C
                      2                     |
               ______________          -------------
               :     C-2    :          |   BNR     |
           ____:____     ___V_____  5  -------------  5  _________
      :--->|       |     |       |---->|           |---->|       |___
      : :--| BANCA |     | BANCA |  C  | SUCURSALA |  C  | BANCA |  :
      : :  |   A   |  6  |   A   |     | CENTRALA  |     |       |  :
      : :  |_______|<----|_______|     |___________|     |_______|  :
      : :             C      |                               |      :
   1  : :  7                 |                3              |   4  :
  C-3 : :  C                 |_______________________________|  C-1 :
      : :                                    C-1                    :
      : :                                                           :
______:_V_____                                                ______V_____
|  CLIENT    |                                                |  CLIENT  |
| BENEFICIAR |                                                | PLATITOR |
--------------                                                 -----------

    CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1b)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 1b) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului respectiv sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecul, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare-destinatare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30 - 12,00
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. Unitatea bancara primitoare-destinatara debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare-destinatara accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    6. Unitatea bancara prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara primitoare-destinatara
    Termen obligatoriu: (c);
    7. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara primitoare-destinatara
    Termen obligatoriu: (c)
------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

             CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1c)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                  _
                                  |
                                  |  C                     3
                                  |                _________________
                            ------|------          |      C-1      |
                            |    BNR    |      ----|----       ----V----
             ---------  6   |-----------|   6  |       |       |       |
        :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA |   5   | BANCA |--:
        : :--|   A   |  C   | CENTRALA  |   C  |   B   |<----- |   B   |  :
        : :  ---------      -------------      ---_----   C-1  ---------  :
        : :        |                              |                       :
    1   : :  7     |           2                  |                    4  :
   C-3  : :  C     |______________________________|                   C-1 :
        : :                   C-2                                         :
   -----:-V--                                                      -------V----
  |  CLIENT   |                                                    |   CLIENT  |
  |BENEFICIAR |                                                    | PLATITOR  |
   ----------                                                      ------------

    CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1c)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 1 c) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului respectiv sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30 - 12,00
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara primitoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. Unitatea bancara destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5. Unitatea bancara destinatara transmite unitatii bancare primitoare date privind cecurile care urmeaza a fi acceptate la compensare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    6. a) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara initiatoare-prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    7. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
---------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

                    CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                            _
                                            |
                                            |  C
                      2                     |                       4
               _______________         -------------          ______________
               |     C-3     |         |   BNR     |          |    C-1     |
           ____|____      ___V____ 7   -------------  7  _____|___     ____V___
      :--->| BANCA |  8  | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |  6  | BANCA|
      : :--|   A   |<----|   A   | C   |           |  C  |   B   |<----|   B  |
      : :  ---------  C   -------      -------------      ----_--  C-1  ------
      : :                    |               3                |            :
  1   : : 9                  |________________________________|         5  :
 C-4  : : C                                 C-2                        C-1 :
      : :                                                                  :
      : :                                                                  :
 -----:-V--                                                        --------V---
|  CLIENT    |                                                    |   CLIENT   |
| BENEFICIAR |                                                    |  PLATITOR  |
 ----------                                                        ------------


    CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in resedinta de judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare si unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 1d) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-4);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului respectiv
    Termen obligatoriu: (c-4);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecul, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c-3);
    3. Unitatea bancara prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30-12,00.
    Termen obligatoriu: (c-2);
    4. Unitatea bancara primitoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5. Unitatea bancara destinatara debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    6. Unitatea bancara destinatara transmite unitatii bancare primitoare date privind cecurile care urmeaza a fi acceptate la compensare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    7. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    8. Unitatea bancara prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara primitoare
    Termen obligatoriu: (c);
    9. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

                CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                            _
                                            |
                                            |  C
                      2                     |
               _______________         -----|-------
               :     C-2     :         |   BNR     |
           ____:____     ____V____ 5   -------------  5  ________
      :--->| BANCA |  6  | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA| ____
      : :--|   A   |<----|   A   | C   |           |  C  |   B  |    :
      : :  ----:----  C   -------      -------------      ---_---    :
      : :      :                       3                     :       :
  1   : : 7    :_____________________________________________:    4  :
 C-3  : : C                           C-1                        C-1 :
      : :                                                            :
      : :                                                            :
 -----:-V----                                                    ----V-------
|  CLIENT    |                                                  |   CLIENT   |
| BENEFICIAR |                                                  |  PLATITOR  |
 ------------                                                    ------------

    CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in acelasi judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 2a) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-3);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului respectiv
    Termen obligatoriu: (c-3);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c-2);
    3. Unitatea bancara prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare-destinatare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30-12,00, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. Unitatea bancara primitoare-destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5.a) Unitatea bancara prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare-destinatara accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    6. Unitatea bancara prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara primitoare
    Termen obligatoriu: (c);
    7. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

            CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                  _
                                  |
                                  |  C
                                  |                       3
                             -----------           _______________
                            |    BNR    |          :     C-2     :
             ---------  6   |-----------|   6  ----:----     ----V----
        :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA |  5  | BANCA |--:
        : :--|   A   |  C   |           |   C  |   B   |<----|   B   |  :
        : :  ----:----      -------------      ----_---- C-1 ---------  :
        : :      : 2                :                    :
    1   : : 7    :_________________________________:                 4  :
   C-4  : : C                    C-3                                C-1 :
        : :                                                             :
   -----:-V--                                                      -----V------
  |  CLIENT  |                                                    |   CLIENT   |
  |BENEFICIAR|                                                    |  PLATITOR  |
   ----------                                                      ------------

    CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in acelasi judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 2b) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul platitor remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-4);
    b) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului respectiv
    Termen obligatoriu: (c-4);
    2. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30 - 12,00
    Termen obligatoriu: (c-3);
    3. Unitatea bancara primitoare trimite cecurilor, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Termen obligatoriu: (c-2);
    4. Unitatea bancara destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5. Unitatea bancara destinatara transmite unitatii bancare primitoare date privind cecurile care urmeaza a fi acceptate la compensare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    6. a) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara initiatoare-prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    7. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
--------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

             CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                            _
                                            |  C
                      2                     |                       4
               _______________         -------------         _______________
               |     C-4     |         |   BNR     |         |     C-2     |
           ____|____     ____V____ 7   -------------  7  ____|____     ____V___
      :--->| BANCA |  8  | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |  6  | BANCA|
      : :--|   A   |<----|   A   | C   |           |  C  |   B   |<----|   B  |
      : :  ---------  C   -------      -------------      -------  C-1  ------
      : :                    |               3                |            :
  1   : : 9                  |________________________________|         5  :
 C-5  : : C                                 C-3                        C-1 :
      : :                                                                  :
      : V                                                                  V
 ------------                                                      ------------
|  CLIENT    |                                                    |   CLIENT   |
| BENEFICIAR |                                                    |  PLATITOR  |
 ------------                                                      ------------


    CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in acelasi judet si care apartin unor societati bancare diferite; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare si unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 2c) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-5);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judetului respectiv (judetul in care sunt situate cele doua unitati bancare)
    Termen obligatoriu: (c-5);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecul, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c-4);
    3. Unitatea bancara prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30-12,00.
    Termen obligatoriu: (c-3);
    4. Unitatea bancara primitoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Termen obligatoriu: (c-2);
    5. Unitatea bancara destinatara, dupa verificarea cecurilor debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    6. Unitatea bancara destinatara transmite unitatii bancare primitoare date privind cecurile care urmeaza a fi acceptate la compensare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    7. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    8. Unitatea bancara prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara primitoare
    Termen obligatoriu: (c);
    9. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

            CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                           _
_________________     _____________________|____________________________________
:               :     :                    | C                                 :
:   JUDETUL 1   :     :                    |            JUDETUL 2              :
:               :     :               -----|-------                            :
:               :     :               |    BNR    |                            :
:     _________ :  6  : _________ 5   |-----------| 5  ________                :
:     | BANCA |-------->| BANCA |---->| SUCURSALA |--->| BANCA|------------    :
:     |   A   | :  C  : |   A   | C   |  CENTRALA | C  |   B  |           :    :
:     ------|-- :     :  --_-|--      -------------     ------            :    :
:      : :  |   :  2  :    | |               3              |             :    :
:      : :  |______________| |______________________________|             :    :
:      : :     [C-3, C-2]                   C-1                           :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:   1  : : 7    :     :                                                4  :    :
:  C-4 : : C    :     :                                               C-1 :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:  ----:-V---   :     :                                           --------V--- :
: |  CLIENT  |  :     :                                          |   CLIENT   |:
: |BENEFICIAR|  :     :                                          |  PLATITOR  |:
:  ----------   :     :                                           ------------ :
:_______________:     :________________________________________________________:

    CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare dispune de o unitatea bancara in judetul de destinatie; societatea bancara destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancara in judetul de initiere
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 3a) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-4);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului de destinatie sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-4);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare (din judetul de destinatie)
    Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];
    3. Unitatea bancara prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare-destinatare, fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30-12,00
    Termen obligatoriu: (c-1);
    4. Unitatea bancara primitoare-destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    5. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare-destinatara accepta sau refuza, la compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    6. Unitatea bancara prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara destinatara
    Interval obligatoriu: (c);
    7. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

             CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                           _
_________________     _____________________|____________________________________
:               :     :                    | C                  JUDETUL 2      :
:   JUDETUL 1   :     :                    |                       4           :
:               :     :               -------------         _______________    :
:               :     :               |    BNR    |         |     C-2     |    :
:     _________ :  8  : _________  7  |-----------|  7  ____|____     ____V___ :
:     | BANCA |<--------| BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |  6  | BANCA| :
:     |   A   | :  C  : |   A   |  C  | CENTRALA  |  C  |   B   |<----|   B  | :
:     -_----|-- :     :  --_-|--      -------------      ---_---  C-1  ------  :
:      : :  |   :  2  :    | |              3               |             :    :
:      : :  |______________| |______________________________|             :    :
:      : :     [C-5, C-4]                  C-3                            :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:   1  : : 9    :     :                                                5  :    :
:  C-6 : : C    :     :                                               C-1 :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:      : :      :     :                                                   :    :
:  ----:-V---   :     :                                           --------V--- :
: |  CLIENT  |  :     :                                          |   CLIENT   |:
: |BENEFICIAR|  :     :                                          |  PLATITOR  |:
:  ----------   :     :                                           ------------ :
:_______________:     :________________________________________________________:


    CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie; societatea bancara destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancara in judetul de initiere; unitatea bancara primitoare este alta decat unitatea bancara destinatara
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 3b) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-6);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului de destinatie sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-6);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare
    Interval obligatoriu: [(c-5), (c-4)];
    3. Unitatea bancara prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare fara a le introduce in compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala B.N.R.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11.30-12.00
    Termen obligatoriu: (c-3);
    4. Unitatea bancara primitoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare
    Termen obligatoriu: (c-2);
    5. Unitatea bancara destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-1);
    6. Unitatea bancara destinatara transmite unitatii bancare primitoare date privind cecurile care urmeaza a fi acceptate la compensare
    Termen obligatoriu: (c-1);
    7. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala B.N.R. din judetul de destinatie sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    8. Unitatea bancara prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara destinatara
    Interval obligatoriu: (c);
    9. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
---------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

    CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)]
                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                  _
__________________________________|_______________________     _________________
:                                 |  C                   :     :    JUDETUL 2  :
:                                 |                      :  5  :               :
:        JUDETUL 1          -------------          ___________________         :
:                           |    BNR    |          |   [C-2, C-1]    |         :
: ---------  6   |-----------|   6  ----V---- :     : ----|----     :
:       :--->| BANCA |----->| SUCURSALA |----->| BANCA | :     : | BANCA |     :
:       : :--|   A   |  C   | CENTRALA  |   C  |   B   | :     : |   B   |     :
:       : :  ----|----      -------------      --_-|---- :     : ---_-----     :
:       : :      |                2              | |     :  3  :    |  :       :
:       : :      |_______________________________| |________________|  :       :
:       : :                      C-5                     :     :       :       :
:       : :                                            [C-4, C-3]      :       :
:   1   : : 7                                            :     :    4  :       :
:  C-6  : : C                                            :     :   C-3 :       :
:       : :                                              :     :       V       :
:  -----:-V--                                            :     : ------------  :
: |  CLIENT  |                                           :     :|   CLIENT   | :
: |BENEFICIAR|                                           :     :|  PLATITOR  | :
:  ----------                                            :     : ------------  :
:________________________________________________________:     :_______________:

    CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare nu dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie, iar societatea bancara destinatara dispune de o unitate bancara in judetul de initiere
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 4a) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-6);
    b) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului de initiere sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-6);
    2. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare fara a le introduce in compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11.30-12.00
    Termen obligatoriu: (c-5);
    3. Unitatea bancara primitoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare (din judetul de destinatie)
    Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];
    4. Unitatea bancara destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-3);
    5. Unitatea bancara destinatara transmite unitatii bancare primitoare (din judetul de initiere), date privind cecurile care urmeaza a fi acceptate la compensare
    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
    6. a) Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Unitatea bancara primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara initiatoare-prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    7. Unitatea bancara initiatoare-prezentatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
-----------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.


    CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)]

                      ____________________________
                     | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |
                     |----------------------------|
                     |            DIRECTIA        |
                     |           DECONTARII       |
                     |          OPERATIUNILOR     |
                     |             BANCARE        |
                     |____________________________|
                                    _
____________________________________|________________________   ________________
: JUDETUL 1          |  C                    :   :    JUDETUL 2 :
: 2                      |                       :   :              :
:      ______________         -------------                 :   :              :
:      |    C-6     |         |   BNR     |                 :   :              :
: _____|___     ____V____ 7   -------------  7  _________   : 6 :    ________  :
: | BANCA |  8  | BANCA |---->| SUCURSALA |---->| BANCA |<-----------| BANCA|  :
: |   A   |<----|   A   | C   | CENTRALA  |  C  |   B   | [C-2, C-1] |   B  |  :
: ----_----- C   ---|---       -----------       --_-|--    :   :     --_---   :
:     : :           |               3              | |      : 4 :       | :    :
:     : :           |______________________________| |______:___:_______| :    :
:     : :                          C-5                    [C-4, C-3]      :    :
:     : :                                                   :   :         :    :
:     : :                                                   :   :         :    :
:  1  : : 9                                                 :   :      5  :    :
: C-7 : : C                                                 :   :     C-3 :    :
:     : :                                                   :   :         :    :
:     : V                                                   :   :         V    :
:  ----------                                               :   :  ----------  :
: |  CLIENT  |                                              :   : |   CLIENT | :
: |BENEFICIAR|                                              :   : | PLATITOR | :
:  ----------                                               :   :  ----------  :
:___________________________________________________________:   :______________:

    CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)]
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare nu dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie, iar societatea bancara destinatara dispune de o unitate bancara in judetul de initiere; unitatea bancara initiatoare este alta decat unitatea bancara prezentatoare
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 4b) al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-7);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judetului de initiere sau cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-7);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecul, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare prezentatoare din resedinta de judet
    Termen obligatoriu: (c-6);
    3. Unitatea bancara prezentatoare prezinta cecurile unitatii bancare primitoare fara a le introduce in compensare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de respectiv sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11.30-12.00
    Termen obligatoriu: (c-5);
    4. Unitatea bancara primitoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare (din judetul de destinatie)
    Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];
    5. Unitatea bancara destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-3);
    6. Unitatea bancara destinatara transmite unitatii bancare primitoare (din judetul de initiere), date privind cecurile care urmeaza a fi acceptate la compensare
    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
    7. a) Unitatea bancara prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c)
    b) Unitatea bancara primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul de initiere sau la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, cecurile prezentate anterior de unitatea bancara prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
    8. Unitatea bancara prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara primitoare
    Termen obligatoriu: (c);
    9. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
-----------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

    CIRCUITUL Nr. 5 (NATIONAL) AL CECULUI - C. 5


            ==============================================
            !        ------------------------------      !
            !        | BANCA NATIONALA A ROMANIEI |      !
___________ !        ------------------------------      ! ______________
:JUDETUL 1: !        |            DIRECTIA        |      ! : JUDETUL 2  :
:         : !        |           DECONTARII       |      ! : :
:         : !        |          OPERATIUNILOR     |      ! : :
:         : !        |             BANCARE        |      ! : :
:         : !        ------------------------------      ! : :
:         : !                     _                      ! : :
:         : !                     |  C                   ! : :
:         : !                     |                      ! : :
:         : !               -------------                ! : :
:         : !               |    BNR    |                ! : :
:[C-7, C-6] !---------  7   |-----------|   7  --------- ! :[C-4, C-3]  :
:  -------->!| BANCA |----->|           |----->| BANCA |------------    :
:  | :------!|   A   |  C   | CENTRALA  |   C  |   B   | ! :   6   :  4 :
:2 | : 8  : !----|----      -------------      ---_----- ! :       :    :
:  | : C  : !    |                3               |      ! :       :    :
:  | :    : !    |________________________________|  [C-2,  C-1]   :    :
:  | :    : ! BUCURESTI          C-5                     ! :       :    :
:  | :    : !============================================! :       :    :
:  | :    :_________________________   ____________________:       V    :
: -|-V-------  C  9    ----------- :   : ----------     5    ---------- :
: |  BANCA   |------->| CLIENT    |:   :| CLIENT   | <----- |  BANCA  | :
: |    A     |<-------|BENEFICIAR |:   :| PLATITOR |   C-3  |    B    | :
:  ----------  1  C-8  ----------- :   : ----------          ---------  :
:__________________________________:   :________________________________:

    CIRCUITUL Nr. 5 (NATIONAL) AL CECULUI - C. 5
    Clientul beneficiar si clientul platitor au conturi curente deschise la unitati bancare situate in judete diferite si care apartin unor societati bancare diferite; societatea bancara initiatoare nu dispune de o unitate bancara in judetul de destinatie si societatea bancara destinatara nu dispune de o unitate bancara in judetul de initiere
    Operatiunile din cadrul circuitului nr. 5 al cecului se efectueaza cu respectarea stricta a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:
    1. a) Clientul beneficiar remite cecul unitatii bancare la care are deschis cont curent
    Termen obligatoriu: (c-8);
    b) Unitatea bancara initiatoare completeaza cecul, la rubrica "Compensabil la ...", cu inscrisul "Centrala B.N.R."
    Termen obligatoriu: (c-8);
    2. Unitatea bancara initiatoare trimite cecurile prin reteaua intrabancara centralei societatii bancare prezentatoare, la Bucuresti*)
    Interval obligatoriu [(c-7), (c-6)];
    3. Centrala societatii bancare prezentatoare prezinta cecurile societatii bancare primitoare fara a le introduce in compensare la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    *) Aceasta operatiune se efectueaza intre orele 11,30-12,00.
    Termen obligatoriu: (c-5);
    4. Centrala societatii bancare primitoare trimite cecurile, prin reteaua intrabancara, unitatii bancare destinatare (din judetul de destinatie)
    Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];
    5. Unitatea bancara destinatara, dupa verificarea cecurilor, debiteaza contul clientului platitor cu suma aferenta cecurilor acceptate
    Termen obligatoriu: (c-3);
    6. Unitatea bancara destinatara transmite centralei societatii bancare primitoare date privind cecurile acceptate la compensare
    Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];
    7. a) Centrala societatii bancare prezentatoare introduce scriptic in compensare cecurile la Centrala Bancii Nationale a Romaniei
    Termen obligatoriu: (c);
    b) Centrala societatii bancare primitoare accepta sau refuza prin compensare la Centrala Bancii Nationale a Romaniei cecurile prezentate anterior de centrala societatii bancare prezentatoare
    Termen obligatoriu: (c);
----------------
    *) In cazul, cu totul exceptional, in care sediul centralei societatii bancare nu se afla in Bucuresti si aceasta nu are o unitate in Bucuresti, cecurile aflate in situatia din circuitul nr. 5 (C. 5) pot fi decontate prin sistemul OIS al Bancii Nationala a Romaniei.

    8. Centrala societatii bancare prezentatoare transmite unitatii bancare initiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de catre unitatea bancara destinatara
    Interval obligatoriu: (c);
    9. Unitatea bancara initiatoare crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta cecului acceptat*) de catre unitatea bancara destinatara
    Termen obligatoriu: (c).
------------------
    *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, in vederea exercitarii de catre acesta a dreptului de regres, cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare primirii lui la unitatea bancara initiatoare.

    ANEXA 2

                   ORARUL SEDINTEI DE COMPENSARE
    Sedinta de compensare se desfasoara in doua parti, dupa urmatorul orar:
    a) PARTEA I - se desfasoara intre orele

                              10.00 - 11.00

    b) PARTEA A II-A - se desfasoara intre orele

                              11.00 - 11.30

    ANEXA 3

    Plic - fata

  ___________________________________________________________________
 |  ---------------------------------------------------------------  |
 |  |          DENUMIREA UNITATII BANCARE PREZENTATOARE           |  |
 |  |-------------------------------------------------------------|  |
 |  |_____________________________________________________________|  |
 |                                                                   |
 |  ---------------------------------------------------------------  |
 |  |          DENUMIREA UNITATII BANCARE PRIMITOARE              |  |
 |  |-------------------------------------------------------------|  |
 |  |_____________________________________________________________|  |
 |                                                                   |
 |                                                                   |
 |   Compensabil la |_________|  Data compensarii (C) |___________|  |
 |___________________________________________________________________|


    ANEXA 3

      Plic-verso
      __________________________________________________
      \                                                /
      |  \                                          /  |
      |     \                                    /     |
      |        \                              /        |
      |           \                        /           |
      |              \                  /              |
      |                 \            /                 |
      |                    \  /\  /                    |
      |                     /    \                     |
      |                   /        \                   |
      |                 /____________\                 |
      |                            \                   |
      |                              \                 |
      |                                \               |
      |                        Sigiliu prin stampilare |
      |________________________________________________|

    Marimea plicului este format A4    ANEXA 4 a)

                  DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE INCASARE
-------------------------------------------------------------------------------
|                 DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE INCASARE                      |
|                                                                             |
| Compensabil la: -------  Nr. ---- Data compensarii (C): |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) -----------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Incasam de la:                                                              |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca primitoare (destinatara) ---------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | CECURI               Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                 L.S.         L.S.           |        L.S.   |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)|   |Banca primitoare (destinatara)|  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 4 a)

                  DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE PLATA
 _____________________________________________________________________________
|                 DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE PLATA                         |
|                                                                             |
| Compensabil la: -------  Nr. ---- Data compensarii (C): |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) -----------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Platim catre:                                                               |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca primitoare (destinatara) ---------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | ORDINE DE PLATA     Numar bucati:                            |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|   |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                               L.S.                                    L.S.  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)|   |Banca primitoare (destinatara)|  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 4 b)

    MODUL DE COMPLETARE A DISPOZITIEI CENTRALIZATOARE DE INCASARE/PLATA
    Dispozitia centralizatoare de incasare/plata se completeaza astfel:
    - Nr.: numarul de ordine al dispozitiei centralizatoare de incasare/plata;
    - Compensabil la: B. N. R. - .............................................;
                                        (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (initiatoare): denumirea unitatii bancare care prezinta pachetul de instrumente compensabile in cadrul sedintei de compensare sau al sedintei de verificare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de instrumente compensabile in compensare in cadrul sedintei de compensare sau al sedintei de verificare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile, componente ale pachetului;
      - pentru dispozitia centralizatoare de plata: ordine de plata;
      - pentru dispozitia centralizatoare de incasare: cecuri;
    - Numar bucati: numarul de instrumente compensabile de acelasi fel (de credit sau de debit) componente ale pachetului; in cazul in care un instrument de plata de credit constituie el insusi centralizatorul mai multor operatiuni dispuse de clienti si materializate sub diverse forme (ordine de plata, borderouri de rate, mandate etc.), aceasta rubrica se completeaza cu numarul total al acestor operatiuni;
    - Suma: rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile de acelasi fel;
    - Certificat: aceasta rubrica se completeaza, prin aplicarea semnaturii autorizate si a stampilei unitatii bancare primitoare (destinatare), astfel:
    - pentru dispozitia centralizatoare de incasare, pe exemplarul nr. 4 - vernil:
       - in partea stanga a rubricii, la prezentarea cecurilor pentru verificare;
       - in partea dreapta a rubricii, la introducerea in compensare a formularisticii aferente cecurilor prezentate anterior pentru verificare;
    - pentru dispozitia centralizatoare de plata, pe exemplarul nr. 3 - vernil.

    ANEXA 5 a)

                  BORDEROU AL DISPOZITIILOR CENTRALIZATOARE
                                DE INCASARE
  ____________________________________________________________________________
  |          BORDEROU AL DISPOZITIILOR CENTRALIZATOARE DE INCASARE           |
  |                                                                          |
  |                                                                          |
  |   Compensabil la: __________________________________________             |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |  ----------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare)                                    |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  Incasam de la:                                                          |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  |  Banca primitoare (destinatara)                                       |
  |  |               ......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  pentru                                                                  |
  | ________________________________________________________________________ |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | |dispozitiei| bucati |-------------------------------------------------| |
  | |centraliza-|        |                 |                               | |
  | |  toare    |        |                 |                               | |
  | |de incasare|        |     in cifre    |           in litere           | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |                                                 CERTIFICAT           | |
  | |                            L.S.                              L.S.    | |
  | |__________________________________     _______________________________| |
  | |__________________________________     _______________________________| |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|     |Banca primitoare (destinatara)| |
  | |_________________________________|     |______________________________| |
  |__________________________________________________________________________|

    ANEXA 5 a)

                BORDEROU AL DISPOZITIILOR CENTRALIZATOARE
                              DE PLATA
   __________________________________________________________________________
  |          BORDEROU AL DISPOZITIILOR CENTRALIZATOARE DE PLATA              |
  |                                                                          |
  |   Compensabil la: __________________________________________             |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |  ----------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare)                                    |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  Platim catre:                                                           |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  |  Banca primitoare (destinatara)                                       |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  pentru                                                                  |
  | ________________________________________________________________________ |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | |dispozitiei| bucati |-------------------------------------------------| |
  | |centraliza-|        |     in cifre    |           in litere           | |
  | | toare de  |        |                 |                               | |
  | | plata     |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |                                                 CERTIFICAT           | |
  | |                            L.S.                              L.S.    | |
  | |__________________________________     _______________________________| |
  | |__________________________________     _______________________________| |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|     |Banca primitoare (destinatara)| |
  | |_________________________________|     |______________________________| |
  |___________________________________________________________________________


    ANEXA 5 b)

    MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI DISPOZITIILOR CENTRALIZATOARE
                             DE INCASARE/PLATA
    Borderoul dispozitiilor centralizatoare de incasare/plata se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ............................................;
                                     (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (initiatoare): denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul de instrumente de plata compensabile;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de instrumente de plata compensabile in cadrul sedintei de compensare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Numarul dispozitiei centralizatoare de incasare/plata: fiecare rand se completeaza cu numarul unei singure dispozitii centralizatoare de incasare/plata inscrise pe respectivul borderou;
    - Numar bucati: se completeaza cu numarul total al instrumentelor de plata inscris pe respectiva dispozitie centralizatoare de incasare/plata;
    - Suma: se completeaza, in cifre si litere, cu suma inscrisa pe respectiva dispozitie centralizatoare de incasare/plata;
    - Total: totalurile coloanelor "Numar bucati" si "Suma";
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare), aplicata pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului)*1).
----------------
    *1) Borderoul dispozitiilor centralizatoare este completat cu datele dispozitiilor centralizatoare de incasare/plata adresate aceleiasi unitati bancare destinatare (primitoare).

    ANEXA 6 a)

                               REFUZ LA PLATA
   __________________________________________________________________________
  |                            REFUZ LA PLATA                                |
  |                                                                          |
  |   Compensabil                                                            |
  |   la: .......    Nr. ...  Data compensarii refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |                                                                          |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului .....................| |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |  Refuzam plata catre:                                                    |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca primitoare (destinatara) a refuzului ........................| |
  |  |               ......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |        ________________________________________________________________  |
  |  prin |  CECURI                     Numar bucati:               |_|_|_|| |
  |       |                             Suma: |_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_||_|_| | |
  |       |   .............................................................| |
  |       |                           (suma in litere)                     | |
  |       |________________________________________________________________| |
  |                                                            CERTIFICAT    |
  |                                                                          |
  |      L.S.                                                          L.S.  |
  |                                                                          |
  | ------------------  _________________________________  ----------------- |
  |  ________________  | AMANARE                         |  _______________  |
  | |    Banca       | | pentru data (C) |_|_|_|_|_|_|_|_| |     Banca     | |
  | | prezentatoare  | |---------------------------------| |   primitoare  | |
  | | (initiatoare)  | |CECURI:         Nr. bucati |_|_|_| | (destinatara) | |
  | | a refuzului    | |Suma:|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_||_|_|| |  a refuzului  | |
  | |________________| |_________________________________| |_______________| |
  |__________________________________________________________________________|


    ANEXA 6 a)

                             REFUZ LA INCASARE
   __________________________________________________________________________
  |                          REFUZ LA INCASARE                               |
  |                                                                          |
  |   Compensabil                                                            |
  |   la: .......    Nr. ...  Data compensarii refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |                                                                          |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului .....................| |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |  Refuzam incasare de la:                                                 |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca primitoare (destinatara) a refuzului ........................| |
  |  |               ......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |        ________________________________________________________________  |
  |  prin |  ORDINE DE PLATA            Numar bucati:               |_|_|_|| |
  |       |                             Suma: |_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_||_|_| | |
  |       |   .............................................................| |
  |       |                           (suma in litere)                     | |
  |       |________________________________________________________________| |
  |                                                            CERTIFICAT    |
  |                                                                          |
  |      L.S.                                                          L.S.  |
  |                                                                          |
  | ------------------ ----------------------------------| ----------------- |
  |  _________________________________      ______________________________   |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|    |Banca primitoare (destinatara)|  |
  | |          a refuzului            |    |        a refuzului           |  |
  | |_________________________________|    |______________________________|  |
  |__________________________________________________________________________|


    ANEXA 6 b)
                 MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATA/INCASARE
    Refuzul la plata/incasare se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ................................................;
                                   (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Nr.: numarul de ordine al refuzului la plata/incasare;
    - Data compensarii refuzului: ziua, luna, anul in care are loc compensarea refuzului;
    - Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului: denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a refuzului sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara) a refuzului: denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate in cadrul sedintei de compensare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile refuzate;
      - pentru refuzul la plata: cecuri;
      - pentru refuzul la incasare: ordine de plata.
    - Numar bucati: numarul de instrumente de plata compensabile de acelasi fel (de credit sau de debit) refuzate, componente ale pachetului;
    - Suma: suma rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile refuzate, de acelasi fel;
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al refuzului).

    Formularul de refuz la plata poate fi utilizat pentru:
    a) efectuarea refuzului la plata: in aceasta situatie se bareaza talonul de amanare de catre unitatea bancara prezentatoare (initiatoare);
    b) solicitarea amanarii la compensare: in aceasta situatie se bareaza de catre unitatea bancara prezentatoare-initiatoare spatiile referitoare la numarul bucatilor si suma cecurilor destinate efectuarii refuzului la plata;
    c) efectuarea refuzului la plata si solicitarea amanarii la compensare: in aceasta situatie formularul de refuz la plata se completeaza integral.
    In cazul in care formularul de refuz la plata este utilizat de unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a acestuia, pentru a solicita amanarea la compensare a unor instrumente de plata compensabile de debit (cecuri), talonul din partea inferioara a acestuia se completeaza astfel:
    - Amanare pentru data (c): ziua urmatoare de compensare a cecurilor amanate la compensare;
    - Nr. bucati: numarul cecurilor amanate la compensare;
    - Suma: suma cecurilor amanate la compensare.

    ANEXA 6 c)

                              BORDEROU
                      AL REFUZURILOR DE PLATA
   __________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU                                       |
  |                   AL REFUZURILOR DE PLATA                                |
  |                                                                          |
  |   Compensabil la: __________________________________________             |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului .....................| |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |  Refuzam plata catre:                                                    |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca primitoare (destinatara) a refuzului ........................| |
  |  |               ......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |  pentru                                                                  |
  |  ______________________________________________________________________  |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | | refuzului | bucati |-------------------------------------------------| |
  | | la plata  |        |     in cifre    |           in litere           | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |___________|________|_________________|_______________________________| |
  | |                                                 CERTIFICAT           | |
  | |                            L.S.                              L.S.    | |
  | |__________________________________     _______________________________| |
  | |_________________________________       ______________________________| |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|     |Banca primitoare (destinatara)| |
  | |      a refuzului la plata       |     |      a refuzului la plata    | |
  | |_________________________________|     |______________________________| |
  |___________________________________________________________________________

    ANEXA 6 c)
                              BORDEROU
                      AL REFUZURILOR LA INCASARE
   __________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU                                       |
  |                   AL REFUZURILOR LA INCASARE                             |
  |                                                                          |
  |   Compensabil la: __________________________________________             |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului .....................| |
  |  |              .......................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |  Refuzam la incasare de la:                                              |
  |   _____________________________________________________________________  |
  |  |  Banca primitoare (destinatara) a refuzului ........................| |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| |
  |  |_____________________________________________________________________| |
  |  pentru                                                                  |
  |  ______________________________________________________________________  |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | | refuzului | bucati |-------------------------------------------------| |
  | |    la     |        |     in cifre    |           in litere           | |
  | | incasare  |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |                                                 CERTIFICAT           | |
  | |                            L.S.                              L.S.    | |
  | |__________________________________     _______________________________| |
  | |_________________________________       ______________________________| |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)|     |Banca primitoare (destinatara)| |
  | |      a refuzului la incasare    |     |      a refuzului la incasare | |
  | |_________________________________|     |______________________________| |
  |__________________________________________________________________________|


    ANEXA 6 d)

    MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI REFUZURILOR LA PLATA/INCASARE

    Borderoul refuzurilor la plata/incasare se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. ............................................
                               (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (initiatoare): denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul de refuzuri la plata/incasare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de refuzuri la plata/incasare in cadrul sedintei de compensare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Numarul refuzului la plata/incasare: fiecare rand se completeaza cu numarul unui singur refuz la plata/incasare inscris pe respectivul borderou;
    - Numar bucati: se completeaza cu numarul total al instrumentelor de plata inscris pe respectivul refuz la plata/incasare;
    - Suma: se completeaza, in cifre si litere, cu suma inscrisa pe respectivul refuz la plata/incasare;
    - Total: totalurile coloanelor "Numar bucati" si "Suma";
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului)*1).
----------------
    *1) Borderoul refuzurilor la plata/incasare este completat cu datele refuzurilor la plata/incasare adresate aceleiasi unitati bancare destinatare (primitoare).

    ANEXA 7

                           JUSTIFICARE REFUZ
 ______________________________________________________________________________
|                          JUSTIFICARE REFUZ                                   |
|--------------------------------------------------------                      |
| Banca prezentatoare                                   |   Data compensarii   |
| (initiatoare) a refuzului                             |       refuzului:     |
| -------------------------                             |                      |
| |_______________________|  Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |   |_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|--------------------------------------------------------                      |
|                                                                              |
|               Refuzam la plata/incasare                                      | |                                                                              |
|          CECUL/ORDINUL DE PLATA Nr. ..............., catre                   |
---------------------------------------------------------                      |
| Banca primitoare                                      |                      |
| (destinatara) a refuzului                             |                      |
| -------------------------                             |                      |
| |_______________________|  Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |                      |
|--------------------------------------------------------                      |
|                                                                              |
|    din urmatorul motiv:                                                      |
|    ----------------------------------------------------------------------    |
|    |  ----------------------------------------------------------------  |    |
|    ----------------------------------------------------------------------    |
|                                                                              |
|              VERIFICAT                          INTOCMIT                     |
|           ---------------  L.S.             -----------------                |
|             (semnatura)                        (semnatura)                   |
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8 a)

                       FORMULAR DE COMPENSARE
--------------------------------------------------------------------------------

    Locul       ---------------              Compensat de     |_______________|
    compensarii |_____________|              Data compensarii |_|_|_|_|_|_|_|_|


                       FORMULAR DE COMPENSARE
                                AL
                |_____________________________________|
                     (denumirea unitatii bancare)

--------------------------------------------------------------------------------
 Sume de incasat | Sume de incasat |       | Sume de platit  | Sume de platit  |
    refuzate     |                 |Unitati|                 |    refuzate     |
-----------------|-----------------|bancare|-----------------|------------------
 *|Buc.| Valoare| * |Buc.| Valoare| - cod | *  |Buc.|valoare| *|Buc.| Valoare|
___|____|________|___|____|________|_______|____|____|_______|___|____|________|
_1_|____|________|_1_|____|________|_______|_1__|____|_______|_1_|____|________|
_2_|____|________|_2_|____|________|_______|_2__|____|_______|_2_|____|________|
_3_|____|________|_3_|____|________|_______|_3__|____|_______|_3_|____|________|
_4_|____|________|_4_|____|________|_______|_4__|____|_______|_4_|____|________|
___|____|________|_5_|____|________|_______|_5'_|____|_______|___|____|________|
                     |                                                |
                     |                                                |
                     |                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL SUME DE   | TOTAL SUME DE   |       | TOTAL SUME DE   | TOTAL SUME DE   |
 INCASAT REFUZATE|   INCASAT       |       |    PLATIT       | PLATIT REFUZATE |
-----------------|-----------------|       |-----------------|------------------
   |Buc.| Valoare|   |Buc.| Valoare|       |   |Buc.| Valoare|   |Buc.| Valoare|
___|____|________|___|____|________|       |___|____|________|___|____|________|
___|____|________|___|____|________|       |___|____|________|___|____|________|
  TOTAL CREDIT   |                 |       |                 |  TOTAL DEBIT    |
-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
                 |                 |SOLD DE|                 |                 |
                 |   CREDITOR      |COMPEN-|    DEBITOR      |                 |
_________________|_________________|_SARE__|_________________|_________________|

    Din compensarea interbancara
    a rezultat un sold debitor/creditor de:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                                      (in cifre)
                           |___________________________________________|
    CERTIFICAT                              (in litere)
   ------------   L.S.                   ------------------
   Serviciul de                           Unitatea bancara
     plati si
    decontari
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 8 a)
    Sume de incasat/platit
    *) randul 1 - se completeaza inaintea sedintei de compensare cu datele din borderoul dispozitiilor centralizatoare proprii;
    randul 2 - se completeaza in timpul sedintei de compensare cu datele din borderoul dispozitiilor centralizatoare primite;
    randul 3 - se completeaza inaintea sedintei de compensare cu datele din borderoul fiselor rectificative de refuz proprii;
    randul 4 - se completeaza in timpul sedintei de compensare cu datele din borderoul fiselor rectificative de refuz primite;
    randul 5 - se completeaza inaintea sedintei de compensare cu datele din borderoul fiselor rectificative de plata proprii;
    randul 5' - se completeaza in timpul sedintei de compensare cu datele din fisele rectificative de plata primite.
    Sume de incasat/platit refuzate
    *) randul 1 - se completeaza inaintea sedintei de compensare cu datele din borderourile refuzurilor la plata/incasare proprii;
    randul 2 - se completeaza in timpul sedintei de compensare cu datele din borderourile refuzurilor la plata/incasare primite;
    randul 3 - se completeaza inaintea sedintei de compensare:
    - la rubrica "sume de incasat refuzate" cu datele din refuzurile de incasare la termen proprii;
    - la rubrica "sume de platit refuzate" cu datele din taloanele de amanare la compensare proprii;
    randul 4 - se completeaza in timpul sedintei de compensare:
    - la rubrica "sume de incasat refuzate" cu datele din taloanele de amanare la compensare primite;
    - la rubrica "sume de platit refuzate" cu datele din refuzurile de incasare la termen primite.

    ANEXA 8 b)

    MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSARE

    Formularul de compensare se completeaza astfel:
    - Locul compensarii: B.N.R. - ............................................;
                                  (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Compensat de: numele si prenumele inspectorului de compensare;
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Unitati bancare: denumirile unitatilor bancare care participa la compensare;

    - SUME DE INCASAT: se completeaza astfel:
    1. Conform art. 13 (Grupa de operatiuni IV)
    Inaintea sedintei de compensare, cu sumele din borderourile dispozitiilor centralizatoare de incasare in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    [dispozitiile centralizatoare de incasare incluse pe aceste borderouri sunt cele corespunzatoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unitatilor bancare primitoare (destinatare)].
    2. Conform art. 14 [partea I etapa a 4-a, lit. g)]
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele din borderourile dispozitiilor centralizatoare de plata primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 2];
    IN CAZUL APARITIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI
    3. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    Inaintea sedintei de compensare*), cu sumele din borderourile fiselor rectificative de refuz la plata, in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale refuzurilor initiale [rd. 3];
------------------
    *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la plata sau a unui instrument de plata compensabil aflat intr-un pachet de refuz la plata.
    4. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele din borderourile fiselor rectificative de refuz la incasare primite, in dreptul unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 4];
    5. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    Inaintea sedintei de compensare*), cu sumele inscrise in fisele rectificative de plata, in dreptul rubricilor unitatilor bancare catre care instrumentul de plata de credit a fost gresit dirijat anterior [rd. 5].
------------------
    *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare constatarii dirijarii gresite a unui ordin de plata.

    - SUME DE PLATIT: se completeaza astfel:
    1. Conform art. 13 (Grupa de operatiuni IV)
    Inaintea sedintei de compensare, cu sumele din borderourile dispozitiilor centralizatoare de plata, in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    2. Conform art. 14 [partea I, etapa a 4-a, lit. g)]
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele din borderourile dispozitiilor centralizatoare de incasare primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 2];
    [dispozitiile centralizatoare de incasare inclusa pe aceste borderouri sunt cele corespunzatoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unitatilor bancare primitoare (destinatare)].
    IN CAZUL APARITIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI
    3. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    Inaintea sedintei de compensare*), cu sumele inscrise pe borderourile fiselor rectificative de refuz la incasare, in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare emitente ale refuzurilor la incasare initiale [rd. 3];
--------------------
    *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la incasare sau a unui instrument de plata de credit aflat intr-un pachet de refuz la incasare.

    4. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele din borderourile fiselor rectificative de refuz la plata primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 4];
    5. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele inscrise in fisele rectificative de plata primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 5];

    - SUME DE INCASAT REFUZATE: se completeaza astfel:
    1. Conform art. 13 (Grupa de operatiuni IV)
    Inaintea sedintei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la incasare, in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    Aceste refuzuri sunt aferente ordinelor de plata compensate intr-una dintre zilele anterioare - (c-1) sau (c-2).
    2. Conform art. 14 [partea a II-a, etapa a 2-a, lit. d)]
    In timpul sedintei de compensare, sumele din borderourile refuzurilor la plata primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 2];
    IN CAZUL APARITIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI
    3. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    Inaintea sedintei de compensare, cu sumele din refuzurile de incasare la termen, in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];
    4. Conform art. 14 [partea a II-a, etapa a 2-a, lit. e)]
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele din taloanele de amanare la compensare primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 4];

    - SUME DE PLATIT REFUZATE: se completeaza astfel:
    1. Conform art. 13 (Grupa de operatiuni IV)
    Inaintea sedintei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la plata, in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];
    Aceste refuzuri sunt aferente cecurilor care au fost prezentate spre verificare anterior si sunt compensate in aceasta sedinta de compensare - (c).
    2. Conform art. 14 [partea a II-a, etapa a 2-a, lit. d)]
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la incasare primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 2];
    IN CAZUL APARITIEI UNOR ERORI SI/SAU OMISIUNI
    3. Conform art. 14 [partea a II-a, etapa a 2-a, lit. e)]
    Inaintea sedintei de compensare, cu sumele din taloanele de amanare la compensare proprii, in dreptul rubricilor corespunzatoare unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];
    4. Conform art. 18.1 si anexei nr. 11a)
    In timpul sedintei de compensare, cu sumele din refuzurile de incasare la termen primite, in dreptul rubricilor unitatilor bancare prezentatoare (initiatoare) ale acestora [rd. 4];

    - Total sume de incasat: in partea I a sedintei de compensare se totalizeaza sumele din coloana "Sume de incasat";
    - Total sume de platit: in partea I a sedintei de compensare se totalizeaza sumele din coloana "Sume de platit";
    - Total sume de incasat refuzate: in partea a II-a a sedintei de compensare se totalizeaza sumele din coloana "Sume de incasat refuzate";
    - Total sume de platit refuzate: in partea a II-a a sedintei de compensare se totalizeaza sumele din coloana "Sume de platit refuzate";
    - Total credit = total sume de incasat minus total sume de incasat refuzate;
    - Total debit = total sume de platit minus total sume de platit refuzate;
    - Soldul de compensare poate fi:
        - sold creditor, in situatia in care: TOTAL CREDIT > TOTAL DEBIT
        - sold debitor, in situatia in care: TOTAL DEBIT > TOTAL CREDIT
    Agentul de compensare completeaza soldul debitor sau creditor, in cifre si litere, dupa ce inspectorul de compensare a anuntat valabilitatea rezultatelor compensarii.
    Cele doua exemplare ale formularului de compensare sunt semnate de catre agentul de compensare si certificate de catre inspectorul de compensare, prin aplicarea semnaturii sale si a stampilei.


    ANEXA 9 a)

               FORMULAR DE COMPENSARE CENTRALIZATOR
================================================================================
                      FORMULAR DE COMPENSARE
                          CENTRALIZATOR

    Locul       ---------------              Compensat de     |_______________|
    compensarii |_____________|              Data compensarii |_|_|_|_|_|_|_|_|

--------------------------------------------------------------------------------
       |                     Sedinta de compensare
       |------------------------------------------------------------------------
       |        Partea I         |                   Partea a II-a
UNITATI|-------------------------|----------------------------------------------
BANCARE| Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Sold de compensare
  COD  |    de      |     de     | de incasat |  de platit |____________________
       |  incasat   |   platit   |  refuzate  |  refuzate  | DEBITOR | CREDITOR
       |____________|____________|____________|____________|_________|__________
       |Buc.|valoare|buc.|valoare|buc.|valoare|buc.|valoare|valoare  |Valoare
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
       |            |            |    TOTAL   |    TOTAL   |
       |    TOTAL   |    TOTAL   |GENERAL SUME|GENERAL SUME|   TOTAL SOLDURI
       |GENERAL SUME|GENERAL SUME| DE INCASAT | DE  PLATIT |____________________
       | DE INCASAT |  DE PLATIT |  REFUZATE  |  REFUZATE  |DEBITOARE|CREDITOARE
       |____________|____________|____________|____________|_________|__________
       |Buc.|valoare|buc.|valoare|buc.|valoare|buc.|valoare|valoare  |Valoare
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________
_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|__________


                                       ----------------------   L.S.
                                        Serviciul de plati si
                                              decontari

================================================================================


    ANEXA 9 b)

    MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSARE CENTRALIZATOR

    Formularul de compensare centralizator se completeaza astfel:
    - Locul compensarii: B.N.R. - ............................................
                                    (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Compensat de: numele si prenumele inspectorului de compensare;
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Unitati bancare: denumirile unitatilor bancare care participa la compensare;
    - Cod: codurile unitatilor bancare care participa la compensare;
    - Total sume de incasat si Total sume de platit: se completeaza la finalul partii I a sedintei de compensare cu totalurile rubricilor "Sume de incasat", respectiv "Sume de platit" preluate din formularele de compensare ale unitatilor bancare care participa la compensare;
    - Total general sume de incasat si Total general sume de platit: in finalul partii I a sedintei de compensare se totalizeaza sumele din coloanele "Total sume de incasat", respectiv "Total sume de platit";

    La incheierea partii I a sedintei de compensare, "Total general sume de platit" si "Total general sume de incasat" trebuie sa fie identice in formularul de compensare centralizator.
    Aceasta reprezinta prima verificare a compensarii.

    - Total sume de incasat refuzate si Total sume de platit refuzate: se completeaza in partea a II-a a sedintei de compensare cu totalul rubricilor "Sume de incasat refuzate", respectiv "Sume de platit refuzate" preluate din formularele de compensare ale unitatilor bancare care participa la compensare;
    - Total general sume de incasat refuzate si Total general sume de platit refuzate: la finalul sedintei de compensare se totalizeaza sumele din coloanele "Total sume de incasat refuzate", respectiv "Total sume de platit refuzate";
    - Sold de compensare debitor: se completeaza in partea a II-a a sedintei de compensare cu soldurile debitoare preluate din formularele de compensare ale unitatilor bancare aflate in pozitie debitoare;
    - Sold de compensare creditor: se completeaza in partea a II-a a sedintei de compensare cu soldurile creditoare preluate din formularele de compensare ale unitatilor bancare aflate in pozitie creditoare;
    - Total solduri debitoare: se totalizeaza sumele inscrise in coloana "Sold de compensare debitor";
    - Total solduri creditoare: se totalizeaza sumele inscrise in coloana "Sold de compensare creditor".

    Pentru ca sedinta de compensare sa se poata finaliza, este obligatoriu ca, pe formularul de compensare centralizator, totalul general al sumelor de incasat refuzate sa fie identic cu totalul general al sumelor de platit refuzate si totalul soldurilor debitoare sa fie identic cu totalul soldurilor creditoare.
    Aceasta reprezinta a doua verificare a compensarii.

    Dupa stabilirea celor doua egalitati, inspectorul de compensare anunta inchiderea sedintei de compensare, semneaza si stampileaza formularul de compensare centralizator.


    ANEXA 10

    ELEMENTE OBLIGATORII ALE PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A INCALCARII PREVEDERILOR REGULAMENTULUI PRIVIND COMPENSAREA PLATILOR INTERBANCARE FARA NUMERAR PE SUPORT HARTIE

    1. Data si locul compensarii;
    2. Numele si prenumele inspectorului de compensare;
    3. Denumirea unitatii bancare penalizate;
    4. Numele si prenumele agentului de compensare;
    5. Date detaliate cu privire la incalcarea prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a platilor interbancare pe suport hartie;
    6. Penalizarea aplicata conform art. 20 alin. 1 din Regulamentul privind compensarea multilaterala a platilor interbancare pe suport hartie;
    7. Semnatura inspectorului de compensare si stampila sucursalei Bancii Nationale a Romaniei;
    8. Semnatura agentului de compensare, respectiv de luare la cunostinta a datelor cuprinse in procesul-verbal constatator sau, in cazul refuzului agentului de compensare de a semna, semnaturile a doi martori;
    9. Data pana la care se poate depune contestatia la Directia decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei.

    ANEXA 11 a)

            PROCEDURA DE SOLUTIONARE A ERORILOR SI OMISIUNILOR
                       IN ACTIVITATEA DE COMPENSARE
    1. Unitatile bancare omit sa refuze instrumente de plata compensabile de credit
    O unitate bancara care constata, ulterior inchiderii sedintei de compensare, ca a omis sa refuze instrumente de plata compensabile de credit [ordine de plata: (c+1) sau (c+2)] este obligata sa efectueze aceasta operatiune intr-un timp cat mai scurt, conform art. 18.2, in locul unde s-a facut schimbul initial.
    - Refuzul acestor instrumente se realizeaza in urmatorul mod:
    a) unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a refuzului completeaza formularul denumit refuz de incasare la termen, prezentat in anexa nr. 11b);
    Modul de completare a refuzului de incasare la termen este descris in anexa nr. 11c);
    b) unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a refuzului de incasare la termen completeaza formularul de compensare [anexa nr. 8a)] cu datele cuprinse in acesta.
    Completarea formularului de compensare, in aceasta situatie, este aceeasi ca in cazul refuzului obisnuit si este descrisa in anexa nr. 8b);
    c) schimbul de documente aferent acestei situatii se realizeaza intre agentii de compensare in partea a II-a a uneia dintre sedintele de compensare cuprinse in intervalul obligatoriu de cinci zile lucratoare, dupa procedura obisnuita;
    d) datele provenite in urma schimbului de documente sunt completate de catre agentii de compensare ai unitatilor bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor de incasare la termen, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8b).
    - Refuzul de incasare la termen se intocmeste in trei exemplare avand acelasi continut, astfel:
      - exemplarul 1, de culoare alba;
      - exemplarul 2, de culoare roz;
      - exemplarul 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al refuzului de incasare la termen este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a refuzului de incasare la termen, constituind document justificativ pentru datele preluate in formularul de compensare propriu;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in plicul care contine pachetul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen, unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului de incasare la termen, constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, impreuna cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare centralizator.
    Plicul in care este inclus un refuz de incasare la termen contine, pe langa acest formular, urmatoarele:
    - instrumentele de plata compensabile de credit refuzate la termen;
    - justificarea refuzurilor de incasare la termen pentru fiecare dintre instrumentele respective.
    Justificarea refuzului de incasare la termen se face pe formularul prezentat in anexa nr. 11 b), intr-un singur exemplar.
    2. Unitatile bancare constata ca le-a fost dirijat gresit un refuz la plata/incasare sau un instrument de plata compensabil aflat intr-un pachet de refuz
    O unitate bancara care constata ulterior inchiderii sedintei de compensare ca nu este primitoare (destinatara) de drept a unui refuz la plata, a unui refuz la incasare sau a unui instrument de plata compensabil aflat intr-un pachet de refuz este obligata sa restituie, prin compensare, refuzul sau instrumentul respectiv unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a acestuia, intr-un timp cat mai scurt, conform art. 18 alin. 18.2, in locul unde s-a facut schimbul initial, respectiv in sala de compensare.
    - Restituirea refuzului sau a instrumentului de plata compensabil, refuzat si gresit dirijat, se realizeaza in urmatorul mod:
    a) unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz completeaza formularul denumit fisa rectificativa de refuz la plata/incasare prezentat in anexa nr. 11 d);
    Modul de completare a fisei rectificative de refuz este descris in anexa nr. 11 e).
    In cazul rectificarii refuzului la plata al cecurilor, se completeaza formularul denumit fisa rectificativa de refuz la plata.
    In cazul rectificarii refuzului la incasare al ordinelor de plata, se completeaza formularul denumit fisa rectificativa de refuz la incasare.
    - Fisa rectificativa de refuz se intocmeste in trei exemplare avand acelasi continut, astfel:
      - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
      - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
      - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al fisei rectificative de refuz este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara care intocmeste fisa rectificativa de refuz, constituind document justificativ pentru datele preluate in formularul de compensare propriu;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis in plicul care contine pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, gresit dirijate, unitatii bancare care le-a dirijat gresit, aceasta fiind unitatea bancara primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz, constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis impreuna cu formularul de compensare inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare centralizator.
    Pe baza fiselor rectificative de refuz, unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) completeaza cate un borderou al fiselor rectificative de refuz pentru fiecare unitate bancara primitoare (destinatara).
    In cazul in care unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) intocmeste o singura fisa rectificativa de refuz pentru o unitate bancara primitoare (destinatara), nu este necesara completarea borderoului fiselor rectificative de refuz.
    Standardul borderoului fiselor rectificative de refuz este prezentat in anexa nr. 11 h).
    Borderoul fiselor rectificative de refuz se intocmeste in trei exemplare, avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al borderoului fiselor rectificative de refuz este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare (initiatoare), constituind document justificativ pentru operatiunile sale;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis, in cadrul sedintei de compensare, unitatii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operatiunile acesteia;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, in cadrul sedintei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare al unitatii bancare prezentatoare.
    Modul de completare a borderoului fiselor rectificative de refuz este prezentat in anexa nr. 11 i).
    Borderoul fiselor rectificative de refuz la plata cuprinde fisele rectificative de refuz la plata.
    Borderoul fiselor rectificative de refuz la incasare cuprinde fisele rectificative de refuz la incasare.
    Borderourile fiselor rectificative de refuz sunt, in mod obligatoriu, dactilografiate.
    b) Unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz completeaza formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse in borderoul fiselor rectificative de refuz. Completarea formularului de compensare in aceasta situatie este descrisa in anexa nr. 8 b).
    c) Schimbul de documente aferent acestei situatii se realizeaza, intre agentii de compensare, in prima parte a uneia dintre sedintele de compensare cuprinse in intervalul de timp obligatoriu de cinci zile lucratoare, dupa procedura obisnuita.
    d) Datele provenite in urma schimbului de documente sunt completate, de catre agentii de compensare ai unitatii bancare primitoare (destinatare) a fiselor rectificative de refuz, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b).
    Plicul in care este inclusa o fisa rectificativa de refuz contine, pe langa acest formular, urmatoarele:
    - instrumente de plata compensabile refuzate si gresit dirijate;
    si/sau
    - refuzul la plata/incasare;
    - justificarile refuzului la plata/incasare pentru fiecare dintre instrumentele respective.
    3. Unitatile bancare constata dupa inchiderea unei sedinte de compensare ca au dirijat gresit unul sau mai multe instrumente de plata compensabile de credit
    O unitate bancara care constata ulterior inchiderii sedintei de compensare ca a dirijat gresit un instrument de plata compensabil de credit (ordin de plata) catre o unitate bancara care nu este primitoarea (destinatara) de drept a acestuia este obligata sa verifice la unitatea bancara care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului de plata gresit dirijat, daca aceasta intentioneaza sa introduca in compensare un refuz sau un refuz la termen privind respectivul instrument:
    - in cazul in care unitatea bancara, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a respectivului instrument, intentioneaza sa introduca in compensare un refuz sau un refuz la termen, se opreste procesul de introducere a acestuia in compensare si se procedeaza la fel ca in cazul descris mai jos;
    - in cazul in care unitatea bancara, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului, nu urmeaza sa introduca in compensare un refuz sau un refuz la termen privind instrumentul respectiv, se procedeaza in urmatorul mod:
    a) Unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de plata completeaza formularul denumit fisa rectificativa de plata, prezentat in anexa nr. 11 f).
    Modul de completare a fisei rectificative de plata este descris in anexa nr. 11 g).
    b) Unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de plata completeaza formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse in fisa rectificativa de plata.
    Completarea formularului de compensare in aceasta situatie este descrisa in anexa nr. 8 b).
    c) Schimbul de documente aferent acestei situatii se realizeaza intre agentii de compensare in prima parte a uneia dintre sedintele de compensare cuprinse in intervalul obligatoriu de cinci zile lucratoare, dupa procedura obisnuita.
    d) Datele provenite in urma schimbului de documente sunt completate de catre agentii de compensare ai unitatii bancare primitoare (destinatare) ale fiselor rectificative de plata, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b).
    e) Instrumentul de plata compensabil gresit dirijat, rectificat prin fisa rectificativa de plata respectiva, urmeaza a fi recuperat fizic de catre unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei, pe cale amiabila, de la unitatea bancara primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata.
    f) Creditarea contului clientului beneficiar care urma a fi realizata prin instrumentul gresit dirijat anterior poate fi realizata dupa ce sumele sunt recuperate de catre unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) prin compensare in baza fisei rectificative de plata emise, prin intocmirea unor noi instrumente de plata compensabile de credit. Aceste noi instrumente pot fi incluse in pachetele obisnuite de instrumente de plata compensabile si inmanate unitatii bancare care le este primitoarea (destinatara) de drept. Diferenta intre data recuperarii sumelor si data introducerii unor noi instrumente in compensare nu poate fi mai mare de o zi lucratoare.
    In momentul emiterii unui nou ordin de plata catre destinatarul real, ordinul de plata initial, care constituie obiectul unei fise rectificative de plata, este anulat de drept.
    - Fisa rectificativa de plata se intocmeste in trei exemplare avand acelasi continut, astfel:
    - exemplarul nr. 1, de culoare alba;
    - exemplarul nr. 2, de culoare roz;
    - exemplarul nr. 3, de culoare vernil.
    Destinatia fiecarui exemplar al fisei rectificative de plata este urmatoarea:
    - exemplarul vernil (nr. 3) este pastrat de unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de plata, constituind document justificativ pentru datele preluate in formularul de compensare propriu;
    - exemplarul roz (nr. 2) este remis in plicul care contine justificarile rectificarilor la plata, unitatii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata, constituind document justificativ pentru aceasta;
    - exemplarul alb (nr. 1) este remis, impreuna cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ si de control pentru sumele totale preluate in formularul de compensare centralizator.
    Plicul in care este inclusa o fisa rectificativa de plata contine, pe langa acest formular, si toate justificarile rectificarilor de plata componente ale acestei fise.
    Justificarea unei rectificari de plata se face pe formularul prezentat in anexa nr. 11 f), intr-un singur exemplar.
    4. Unitatile bancare constata dupa inchiderea sedintei de compensare ca li s-au refuzat, din motive nejustificate, instrumente de plata compensabile
    O unitate bancara primitoare (destinatara) a unui refuz care constata ulterior inchiderii sedintei de compensare ca i s-au refuzat nejustificat instrumente de plata compensabile ia legatura cu unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a refuzului considerat nejustificat si ii solicita solutionarea diferendului pe cale amiabila.
    In cazul in care unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a refuzului este de acord cu faptul ca acesta a fost nejustificat, unitatea bancara primitoare (destinatara) a refuzului reintroduce in compensare instrumentele de plata compensabile nejustificat refuzate.
    In cazul in care diferendul nu poate fi solutionat pe cale amiabila rezolvarea acestuia este de competenta organelor judecatoresti.

    ANEXA 11 b)

                      REFUZ DE INCASARE LA TERMEN
-------------------------------------------------------------------------------
|                     REFUZ DE INCASARE LA TERMEN                             |
|                                                                             |
| Compensabil la: ---- Data compensarii refuzului la termen: |_|_|_|_|_|_|_|_||
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului la termen            |  |
|     |   -------------------------------------------------------------    |  |
|     |   |___________________________________________________________|    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Refuzam la termen incasarea de la:                                          |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca primitoare (destinatara) a refuzului la termen               |  |
|     |   -------------------------------------------------------------    |  |
|     |   |___________________________________________________________|    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | ORDINE DE PLATA      Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|                                L.S.                                   L.S.  |
|  ------------------------------------  ------------------------------------ |
|  |----------------------------------|  |----------------------------------| |
|  | Banca prezentatoare (initiatoare)|  | Banca primitoare (destinatara)   | |
|  | a refuzului la termen            |  | a refuzului la termen            | |
|  ------------------------------------  ------------------------------------ |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 11 b)

                    JUSTIFICARE REFUZ DE INCASARE LA TERMEN

  ----------------------------------------------------------------------------
  |                 JUSTIFICARE REFUZ DE INCASARE LA TERMEN                  |
  |                                                                          |
  |  ----------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare)         Data compensarii           |
  |  |  a refuzului de incasare la termen         refuzului de incasare      |
  |  |  .................................         la termen:|_|_|_|_|_|_|_|_||
  |  |  Cod      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                       |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |               Refuzam la termen incasarea pentru                         |
  |                  ORDINUL DE PLATA Nr. ..........., catre                 |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  |  Banca primitoare (destinatara)                                       |
  |  |  a refuzului de incasare la termen                                    |
  |  |  .................................                                    |
  |  |  Cod      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                       |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  din urmatorul motiv:                                                    |
  |  ______________________________________________________________________  |
  |__________________________________________________________________________|
  |                                                                          |
  |                                                                          |
  |    VERIFICAT                                             INTOCMIT        |
  |   ___________   L.S.                                    ___________      |
  |    semnatura                                             semnatura       |
  |--------------------------------------------------------------------------|


    ANEXA 11 c)

               MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI DE INCASARE LA TERMEN

    Refuzul de incasare la termen se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. ..................................................
                                  (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii refuzului de incasare la termen: ziua, luna, anul in care are loc compensarea refuzului de incasare la termen;
    - Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului de incasare la termen: denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a refuzului de incasare la termen sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara) a refuzului de incasare la termen: denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului de incasare la termen sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Numar bucati: numarul de instrumente de plata compensabile de credit refuzate la termen, componente ale pachetului;
    - Suma: suma rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile de credit refuzate la termen;
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului de incasare la termen, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al refuzului de incasare la termen).

    ANEXA 11 d)

                     FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA PLATA
-------------------------------------------------------------------------------
|                    FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA PLATA                     |
|                                                                             |
| Compensabil la: -----  Nr. ---- Data compensarii fisei                      |
|                                 rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz   |  |
|     |  --------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Rectificam refuzul la plata din partea:                                     |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial               |  |
|     | ---------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | CECURI               Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|                               L.S.                                    L.S.  |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)| |Banca prezentatoare (initiatoare)| |
|    | a fisei rectificative de refuz   | | a refuzului initial             | |
|    ------------------------------------ ----------------------------------| |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 11 d)

                     FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA INCASARE
 _____________________________________________________________________________
|                    FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA INCASARE                  |
|                                                                             |
| Compensabil la: -----  Nr. ---- Data compensarii fisei                      |
|                                 rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz   |  |
|     |  --------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Rectificam refuzul la incasare din partea:                                  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial              |  |
|     | ---------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | ORDINE DE PLATA      Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|                               L.S.                                    L.S.  |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)| |Banca prezentatoare (initiatoare)| |
|    | a fisei rectificative de refuz   | | a refuzului initial             | |
|    ------------------------------------ ----------------------------------| |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 11 e)

                 MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVE
                      DE REFUZ LA PLATA/INCASARE

    Fisa rectificativa de refuz la plata/incasare se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ..........................................;
                                 (locul unde se desfasoara compensarea)
    Nr.: numarul de ordine al fisei rectificative da refuz la plata/incasare:
    - Data compensarii fisei rectificative de refuz: ziua, luna, anul in care are loc compensarea fisei rectificative de refuz;
    - Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz: denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, gresit dirijate;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz: denumirea unitatii bancare care primeste pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, gresit dirijate;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile incluse pe fisa rectificativa de refuz:
      - pentru fisa rectificativa de refuz la plata: cecuri;
      - pentru fisa rectificativa de refuz la incasare: ordine de plata;
    - Numar bucati: numarul de instrumente de plata compensabile de acelasi fel (de debit sau de credit) incluse pe o fisa rectificativa de refuz;
    - Suma: suma rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile de acelasi fel, incluse pe fisa rectificativa de refuz;
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de refuz).

    ANEXA 11 f)

                     FISA RECTIFICATIVA DE PLATA
 _____________________________________________________________________________
|                    FISA RECTIFICATIVA DE PLATA                              |
|                                                                             |
| Compensabil la: ----------      Data compensarii fisei                      |
|                                 rectificative de plata: |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de plata   |  |
|     |  --------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Rectificam plata catre:                                                     |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata       |  |
|     | ---------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | ORDINE DE PLATA      Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|   |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|                               L.S.                                    L.S.  |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)| |Banca primitoare (destinatara)   | |
|    | a fisei rectificative de plata   | | a fisei rectificative de plata  | |
|    ------------------------------------ ----------------------------------| |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 11 f)
                           JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATA
 ______________________________________________________________________________
|                          JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATA                    |
|--------------------------------------------------------                      |
| Banca prezentatoare (initiatoare)                     |   Data compensarii   |
| a fisei rectificative de plata                        |  fisei rectificative |
| -------------------------                             |      de plata:       |
| |_______________________|  Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |   |_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|--------------------------------------------------------                      |
|                                                                              |
|               Rectificam la plata                                            |
|                                                                              |
|           ORDINUL DE PLATA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,   catre                      |
|                                                                              |
|--------------------------------------------------------                      |
| Banca primitoare (destinatara) a fisei                |                      |
| rectificative de plata                                |                      |
| -------------------------                             |                      |
| |_______________________|  Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |                      |
|--------------------------------------------------------                      |
|                                                                              |
|    din urmatorul motiv:                                                      |
|    ----------------------------------------------------------------------    |
|    |  ----------------------------------------------------------------  |    |
|    ----------------------------------------------------------------------    |
|                                                                              |
|              VERIFICAT                          INTOCMIT                     |
|           ---------------  L.S.             -----------------                |
|             (semnatura)                        (semnatura)                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 11 g)

              MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVE DE PLATA

    Fisa rectificativa de plata se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ..............................................;
                                    (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii fisei rectificative de plata: ziua, luna, anul in care are loc compensarea fisei rectificative de plata;
    - Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de plata: denumirea unitatii bancare care introduce in compensare o fisa rectificativa de plata;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de plata sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata: denumirea unitatii bancare care primeste din compensare o fisa rectificativa de plata;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile incluse pe fisa rectificativa de plata:
      - ordin de plata;
    - Numar bucati: numarul de instrumente de plata compensabile incluse pe o fisa rectificativa de plata;
    - Suma: suma rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile incluse pe fisa rectificativa de plata;
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plata, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de plata).

    ANEXA 11 h)
                              BORDEROU
              AL FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA
   __________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU AL                                    |
  |              FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA                     |
  |                                                                          |
  |   Compensabil la: __________________________________________             |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |  ----------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz   | |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  Rectificam refuzul la plata din partea:                                 |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial              | |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  pentru                                                                  |
  | ________________________________________________________________________ |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | | fisei     | bucati |-------------------------------------------------| |
  | | rectifica-|        |                 |                               | |
  | | tive de   |        |                 |                               | |
  | | refuz la  |        |    in cifre     |         in litere             | |
  | | plata     |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |                                                 CERTIFICAT           | |
  | |                                                                      | |
  | |                            L.S.                              L.S.    | |
  | |__________________________________ ___________________________________| |
  | |_________________________________  ___________________________________| |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)| |Banca prezentatoare (initiatoare) | |
  | |  a fisei rectificative de refuz | |      a refuzului initial         | |
  | |_________________________________| |__________________________________| |
  |__________________________________________________________________________|


    ANEXA 11 h)
                              BORDEROU
              AL FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA INCASARE
   ___________________________________________________________________________
  |                           BORDEROU AL                                    |
  |              FISELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA INCASARE                  |
  |                                                                          |
  |   Compensabil la: __________________________________________             |
  |   Data compensarii (C):                    |_|_|_|_|_|_|_|_|             |
  |                                                                          |
  |  ----------------------------------------------------------------------  |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz   | |
  |  |  .................................................................. | |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  Rectificam refuzul la incasare din partea:                              |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  |  Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial              | |
  |  |  ...................................................................| |
  |  |  Cod                                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
  |  ----------------------------------------------------------------------- |
  |  pentru                                                                  |
  | ________________________________________________________________________ |
  | | Numarul   | Numar  |                        Suma                     | |
  | | fisei     | bucati |-------------------------------------------------| |
  | | rectifica-|        |                 |                               | |
  | | tive de   |        |                 |                               | |
  | | refuz la  |        |    in cifre     |         in litere             | |
  | | incasare  |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |  TOTAL    |        |                 |                               | |
  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |
  | |                                                 CERTIFICAT           | |
  | |                                                                      | |
  | |                            L.S.                              L.S.    | |
  | |__________________________________ ___________________________________| |
  | |__________________________________ ___________________________________| |
  | |Banca prezentatoare (initiatoare)| |Banca prezentatoare (initiatoare) | |
  | |  a fisei rectificative de refuz | |      a refuzului initial         | |
  | |_________________________________| |__________________________________| |
  |__________________________________________________________________________|

    ANEXA 11 i)

         MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI FISELOR RECTIFICATIVE
                       DE REFUZ LA plata/incasare

    Borderoul fiselor rectificative de refuz la plata/incasare se completeaza astfel:
    Compensabil la : B.N.R. - ...............................................;
                                  (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (initiatoare): denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul cu fisele rectificative de refuz la plata/incasare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unitatii bancare care primeste pachetul cu fisele rectificative de refuz la plata/incasare in cadrul sedintei de compensare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispozitia Directiei decontarii bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul curent al acesteia;
    - Numarul fisei rectificative de refuz la plata/incasare: fiecare rand se completeaza cu numarul unei singure fise de refuz la plata/incasare inscrise pe respectivul borderou;
    - Numar bucati: se completeaza cu numarul total al instrumentelor de plata inscrise pe respectiva fisa rectificativa de refuz la plata/incasare;
    - Suma: se completeaza, in cifre si litere, cu suma inscrisa pe respectiva fisa rectificativa de refuz la plata/incasare;
    - Total: totalurile coloanelor "Numar bucati" si "Suma";
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului *1).
-------------------
    *1) Borderoul fiselor rectificative de refuz la plata/incasare este completat cu datele fiselor rectificative de refuz la plata/incasare adresate aceleiasi unitati bancare destinatare (primitoare).

    ANEXA Nr. 12 a)

    Judetul.................

                      INSTRUMENTE DE PLATA DE DEBIT COMPENSATE
            - structura numerica si valorica pe circuite de procesare -

                                                                   - mii lei -
  _____________________________________________________________________________
 |    |             |         |         |         |         |         |        |
 |    |  Denumirea  |   C1    |   C2    |   C3    |   C4    |    C5   | Total  |
 |Nr. |  unitatii   |---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |crt.|   bancare   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
 |    |participante |Buc.|Val.|Buc.|Val.|Buc.|val.|Buc.|Val.|Buc.|Val.|Buc.|Val|
 |    |la compensare|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |    |  TOTAL:     |         |         |         |         |         |        |
 |____|_____________|_________|_________|_________|_________|_________|________|


    ANEXA 12 b)

   Judetul.................

                      INSTRUMENTE DE PLATA DE CREDIT COMPENSATE
            - structura numerica si valorica pe circuite de procesare -

                                                                   - mii lei -
  _____________________________________________________________________________
 |    |             |         |         |         |         |         |        |
 |    |  Denumirea  |   OP1   |   OP2   |   OP3   |   OP4   |   OP5   | Total  |
 |Nr. |  unitatii   |---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |crt.|  bancare    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
 |    |participante |Buc.|Val.|Buc.|Val.|Buc.|Val.|Buc.|Val.|Buc.|Val.|Buc.|Val|
 |    |la compensare|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
 |    |  TOTAL:     |         |         |         |         |         |        |
 |____|_____________|_________|_________|_________|_________|_________|________|


    ANEXA 12 c)

    Judetul ................

                   INSTRUMENTE DE PLATA REFUZATE IN COMPENSARE
                              - ca numar si valoare -
                                                                  - mii lei -
  ____________________________________________________________________________
 |     Denumirea         |       Instrumente       |         Instrumente      |
 |   unitatii bancare    |     de plata de debit   |     de plata de credit   |
 |     participante      |          refuzate       |           refuzate       |
 |    la compensare      |_________________________|__________________________|
 |                       |    Buc.  |   Valoare    |   Buc.     |   Valoare   |
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|
 |    TOTAL:             |          |              |            |             |
 |_______________________|__________|______________|____________|_____________|


    ANEXA 13 a)

                  DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE INCASARE
-------------------------------------------------------------------------------
|                 DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE INCASARE                      |
|                                                                             |
| Compensabil la: -------  Nr. ---- Data compensarii (C): |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) -----------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Incasam de la:                                                              |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca primitoare (destinatara) ---------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | CAMBII               Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                             |               |
|                                 L.S.         L.S.           |        L.S.   |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)|   |Banca primitoare (destinatara)|  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 13 a)

                  DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE INCASARE
 _____________________________________________________________________________
|                 DISPOZITIE CENTRALIZATOARE DE INCASARE                      |
|                                                                             |
| Compensabil la: -------  Nr. ---- Data compensarii (C): |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) -----------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Incasam de la:                                                              |
|      ____________________________________________________________________   |
|     |Banca primitoare (destinatara) ---------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | BILETE LA ORDIN      Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|   |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                             |               |
|                               L.S.          L.S.            |         L.S.  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)|   |Banca primitoare (destinatara)|  |
|    ------------------------------------   --------------------------------  |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 13 b)

         MODUL DE COMPLETARE A DISPOZITIEI CENTRALIZATOARE DE INCASARE

    Dispozitia centralizatoare de incasare se completeaza astfel:
    - Nr.: numarul de ordine al dispozitiei centralizatoare de incasare;
    - Compensabil la: B.N.R. - ...............................................;
                                   (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Data compensarii: ziua, luna, anul in care are loc compensarea;
    - Banca prezentatoare (initiatoare): denumirea unitatii bancare care prezinta pachetul de instrumente compensabile in cadrul, sedintei de compensare sau al sedintei de verificare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara): denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de instrumente compensabile in compensare in cadrul sedintei de compensare sau al sedintei de verificare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile, componente ale pachetului;
      - cambii
      sau
      - bilete la ordin
    - Numar bucati: numarul de instrumente compensabile de acelasi fel (de debit), componente ale pachetului;
    - Suma: rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile, de acelasi fel;
    - Certificat: aceasta rubrica se completeaza prin aplicarea semnaturii autorizate si a stampilei unitatii bancare primitoare (destinatare), astfel:
    - pentru dispozitia centralizatoare de incasare, pe exemplarul nr. 4 - vernil:
    - in partea stanga a rubricii, la prezentarea cambiilor sau biletelor la ordin pentru verificare;
    - in partea dreapta a rubricii, la introducerea in compensare a formularisticii aferente cambiilor sau biletelor la ordin prezentate anterior pentru verificare.

    ANEXA 13 c)

                             REFUZ LA PLATA
 _____________________________________________________________________________
|                            REFUZ LA PLATA                                   |
|                                                                             |
| Compensabil la: ---  Nr. -- Data compensarii refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului -----------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Refuzam plata catre:                                                        |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca primitoare (destinatara) a refuzului ---------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | CAMBII               Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|      L.S.                                                          L.S.     |
| --------------------  ----------------------------------| ----------------- |
| --------------------  | AMANARE                         | ----------------- |
| |Banca prezentatoare| | pentru data (C) |_|_|_|_|_|_|_|_| |    Banca      | |
| |  (initiatoare)    | |---------------------------------| |  primitoare   | |
| |        a          | |CAMBII:         Nr. bucati |_|_|_| | (destinatara) | |
| |    refuzului      | |Suma:|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_||_|_|  |  a refuzului  | |
| --------------------- ----------------------------------- ----------------- |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 13 c)

                             REFUZ LA PLATA
 _____________________________________________________________________________
|                            REFUZ LA PLATA                                   |
|                                                                             |
| Compensabil la: ---  Nr. -- Data compensarii refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului -----------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Refuzam plata catre:                                                        |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca primitoare (destinatara) a refuzului ---------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | BILETE LA ORDIN      Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|      L.S.                                                          L.S.     |
| --------------------  ----------------------------------| ----------------- |
| --------------------  | AMANARE                         | ----------------- |
| |Banca prezentatoare| | pentru data (C) |_|_|_|_|_|_|_|_| |    Banca      | |
| |  (initiatoare)    | |---------------------------------| |  primitoare   | |
| |        a          | |BILETE LA ORDIN: Nr. bucati|_|_|_| | (destinatara) | |
| |    refuzului      | |Suma:|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_||_|_|  |  a refuzului  | |
| --------------------- ----------------------------------- ----------------- |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 13 d)

                  MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATA

    Refuzul la plata se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - .............................................;
                                   (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Nr.: numarul de ordine al refuzului la plata;
    - Data compensarii refuzului: ziua, luna, anul in care are loc compensarea refuzului;
    - Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului: denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a refuzului sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara) a refuzului: denumirea unitatii bancare care primeste pachetul de instrumente de plata compensabile refuzate in cadrul sedintei de compensare;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) a refuzului sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile refuzate;
      - cambii
      sau
      - bilete la ordin
    - Numar bucati: numarul de instrumente de plata compensabile de acelasi fel refuzate, componente ale pachetului;
    - Suma: suma rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile refuzate, de acelasi fel;
    - Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3. vernil (al refuzului).
    Formularul de refuz la plata poate fi utilizat pentru:
    a) efectuarea refuzului la plata: in aceasta situatie se bareaza talonul de amanare de catre unitatea bancara prezentatoare (initiatoare);
    b) solicitarea amanarii la compensare: in aceasta situatie se bareaza de catre unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) spatiile referitoare la numarul bucatilor si suma cambiilor sau biletelor la ordin destinate efectuarii refuzului la plata;
    c) efectuarea refuzului la plata si solicitarea amanarii la compensare: in aceasta situatie formularul de refuz la plata se completeaza integral.
    In cazul in care formularul de refuz la plata este utilizat de unitatea bancara prezentatoare (initiatoare) a acestuia pentru a solicita amanarea la compensare a unor instrumente de plata compensabile de debit (cambii sau bilete la ordin), talonul din partea inferioara a acestuia se completeaza astfel:
    - Amanare pentru data (c): ziua urmatoare de compensare a cambiilor sau biletelor la ordin amanate la compensare;
    - Nr. bucati: numarul cambiilor sau biletelor la ordin amanate la compensare;
    - Suma: suma cambiilor sau biletelor la ordin amanate la compensare.

    ANEXA 13 e)

                           JUSTIFICARE REFUZ
--------------------------------------------------------------------------------
                           JUSTIFICARE REFUZ                                   |
---------------------------------------------------------                      |
| Banca prezentatoare                                   |   Data compensarii   |
| (initiatoare) a refuzului                             |       refuzului:     |
| -------------------------                             |                      |
| |_______________________|  Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |   |_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|--------------------------------------------------------                      |
|                                                                              |
|               Refuzam la plata                                               | |                                                                              |
|          CAMBIA/BILETUL LA ORDIN       Nr. .............., catre             |
---------------------------------------------------------                      |
| Banca primitoare                                      |                      |
| (destinatara) a refuzului                             |                      |
| -------------------------                             |                      |
| |_______________________|  Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |                      |
|--------------------------------------------------------                      |
|                                                                              |
|    din urmatorul motiv:                                                      |
|    ----------------------------------------------------------------------    |
|    |  ----------------------------------------------------------------  |    |
|    ----------------------------------------------------------------------    |
|                                                                              |
|              VERIFICAT                          INTOCMIT                     |
|           ---------------  L.S.             -----------------                |
|             (semnatura)                        (semnatura)                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 13 f)

                     FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA PLATA
 _____________________________________________________________________________
|                          FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ                        |
|                                   LA PLATA                                  |
|                                                                             |
| Compensabil la: -----  Nr. ---- Data compensarii fisei                      |
|                                 rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz   |  |
|     |  --------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Rectificam refuzul la plata din partea:                                     |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial               |  |
|     | ---------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | CAMBII               Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|                               L.S.                                    L.S.  |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)| |Banca prezentatoare (initiatoare)| |
|    | a fisei rectificative de refuz   | | a refuzului initial             | |
|    ------------------------------------   --------------------------------- |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 13 f)

                     FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ LA PLATA
 _____________________________________________________________________________
|                          FISA RECTIFICATIVA DE REFUZ                        |
|                                   LA PLATA                                  |
|                                                                             |
| Compensabil la: -----  Nr. ---- Data compensarii fisei                      |
|                                 rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_|   |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     | Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz   |  |
|     |  --------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
| Rectificam refuzul la plata din partea:                                     |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|     |Banca prezentatoare (initiatoare) a refuzului initial               |  |
|     | ---------------------------------------------------------------    |  |
|     | Cod                                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |  |
|     |---------------------------------------------------------------------  |
|     ----------------------------------------------------------------------  |
|prin | BILETE LA ORDIN      Numar bucati:                           |_|_|_|  |
|     |                      SUMA:             |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|__|_|  |
|     |--------------------------------------------------------------------|  |
|     |____________________________________________________________________|  |
|                              (suma in litere)                               |
|                                                         CERTIFICAT          |
|                                                                             |
|                               L.S.                                    L.S.  |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    ------------------------------------ ----------------------------------- |
|    | Banca prezentatoare (initiatoare)| |Banca prezentatoare (initiatoare)| |
|    | a fisei rectificative de refuz   | | a refuzului initial             | |
|    ------------------------------------   --------------------------------- |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA 13 g)

       MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATA

    Fisa rectificativa de refuz la plata se completeaza astfel:
    - Compensabil la: B.N.R. - ............................................;
                                  (locul unde se desfasoara compensarea)
    - Nr.: numarul de ordine al fisei rectificative de refuz la plata;
    - Data compensarii fisei rectificative de refuz la plata: ziua, luna, anul in care are loc compensarea fisei rectificative de refuz;
    - Banca prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz la plata: denumirea unitatii bancare care introduce in compensare pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, gresit dirijate;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare prezentatoare (initiatoare) a fisei rectificative de refuz la plata sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz: denumirea unitatii bancare care primeste pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, gresit dirijate;
    - Cod: numarul codului unitatii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz la plata sau, la dispozitia Directiei decontarii operatiunilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, numarul contului curent al acesteia;
    - Prin: denumirea instrumentelor de plata compensabile incluse pe fisa rectificativa de refuz la plata:
      - cambii
      sau
      - bilete la ordin
    - Numar bucati: numarul de instrumente de plata compensabile de acelasi fel (de debit) incluse pe o fisa rectificativa de refuz la plata;
      Suma: suma rezultata din totalizarea sumelor inscrise pe instrumentele de plata compensabile de acelasi fel, incluse pe fisa rectificativa de refuz la plata;
      Certificat: semnatura autorizata si stampila unitatii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz la plata, aplicata pe exemplarul nr. 3   vernil (al fisei rectificative de refuz la plata).SmartCity5

COMENTARII la Regulament 10/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 10 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 10/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu