Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ANEXA Nr

ANEXA   Nr. 365 din 19 septembrie 2003

Anexele nr. I - III la Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la asistenta sub forma de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ISPA in sectorul de mediu in orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, Romania", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 si la Bucuresti la 11 martie 2003, ratificat prin Legea nr. 365/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 9 octombrie 2003

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 bis  din  9 octombrie 2003


SmartCity3


    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                            DESCRIEREA MASURII

    Asistenta Tehnica pentru pregatirea proiectelor ISPA in sectorul de mediu in orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, Romania

    Codul masurii nr.: 2001/RO/16/P/PA/003

    1. Titlul masurii

    Asistenta Tehnica pentru pregatirea proiectelor ISPA in sectorul de mediu in orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, Romania

    2. Autoritatea care prezinta cererea (coordonatorul national ISPA)

    2.1. Numele: Hildegard Carola Puwak, ministrul integrarii europene
    2.2. Adresa: Ministerul Integrarii Europene
                 Directia coordonarea programelor ISPA si SAPARD
                 Eugen Teodorovici, director
                 Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, Bucuresti
                 Telefon: +40-1-30116 23
                 Fax: +40-1-30116 26
                 Email: eugen.teodorovici@mie.ro

    3. Autoritatea responsabila cu implementarea (conform celor definite la pct. 2 din sectiunea a II-a din anexa nr. III.2)

    3.1. Nume:   Oficiul de Plati si Contractare Phare (OPCP)
                 Ministerul Finantelor Publice
    3.2. Adresa: B-dul Magheru 6 - 8, sector 1, Bucuresti, Romania

    in cooperare cu:

    3.3 Nume: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
    3.4. Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Romania

    4. Beneficiarul final (in cazul in care acesta este alt organism decat autoritatea mentionata la pct. 3)

    4.1. Nume: Consiliul Local al orasului Baia Mare
    4.2. Adresa: Strada Gheorghe Sincai nr. 37, Baia Mare, Romania
    4.3. Nume: Consiliul Judetean Botosani
    4.4. Adresa: Piata Revolutiei nr. 1 - 3, Botosani, Romania
    4.5. Nume: Consiliul Judetean Mehedinti
    4.6. Adresa: Strada Traian nr. 89, Drobeta-Turnu Severin, Romania
    4.7. Nume: Consiliul Local al orasului Galati
    4.8. Adresa: Strada Domneasca nr. 38, Galati, Romania
    4.9. Nume: Consiliul Judetean Hunedoara
    4.10. Adresa: Strada 1 Decembrie nr. 35, Deva, Romania

    5. Localizarea

    5.1. Tara beneficiara: Romania
    5.2. Regiunea: Bazinul Dunare/Marea Neagra

    6. Descriere

    Masura ISPA furnizeaza cadrul pentru acordarea de asistenta tehnica in vederea pregatirii urmatorului val de proiecte municipale ISPA in domeniul apei potabile si apei uzate. Obiectivul masurii este de a sprijini cele cinci municipalitati si companii de apa in pregatirea aplicatiilor ISPA si, in faza a doua, in pregatirea documentelor de licitatie corespunzatoare.
    Masura ISPA se adreseaza oraselor Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara. Cele sase orase sunt distribuite pe tot cuprinsul tarii si detin populatii cuprinse intre 80.000 - 330.000 de locuitori.
    Toate aceste orase, in afara de Botosani care a luat parte la Programul de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale (MUDP II), nu au beneficiat de investitii majore cu sprijin de la alte Programe Comunitare de finantare sau de la Institutii Financiare Internationale (IFI). Nivelul necesitatilor in ceea ce priveste investitiile in domeniul mediului este foarte ridicat. Exista deficiente importante in toate orasele in furnizarea si tratarea apei potabile, precum si in colectarea si tratarea apei uzate. In plus, datorita lipsei de experienta in lucrul cu programe finantate de Comunitate si/sau initiative ale Institutiilor Financiare Internationale (IFI), capacitatea acestora in ceea ce priveste pregatirea proiectelor este foarte scazuta, de unde rezulta nevoia considerabila de asistenta tehnica in scopul de a atinge nivelul care sa le permita definirea unui program de investitii bine realizat care sa poata beneficia de finantare ISPA intr-o faza ulterioara. In anumite cazuri, nu exista planuri generale pentru apa si ape uzate sau acestea trebuiesc finalizate. Au fost realizate in trecut studii de fezabilitate conform cu standardele romanesti care trebuiesc actualizate.
    Scopul masurii va fi sa sprijine beneficiarii finali in dezvoltarea capacitatii locale pentru pregatirea proiectelor viitoare. Data fiind scala nevoilor, este putin probabil ca fiecare masura ISPA va fi capabila sa acopere nevoile investitionale necesare pentru a atinge conformitate totala cu directivele UE in termen scurt. Cu toate acestea, dat fiind ca in ultima instanta Romania trebuie sa asigure conformitatea totala cu directivele UE daca va adera la Uniunea Europeana, unul din obiective va fi sa defineasca un program de investitii pe termen lung care sa tina seama de posibilitatile financiare. Sprijinul viitor din partea ISPA pentru faza de investitie trebuie sa se adreseze celor mai urgente necesitati.

    6.1. Istoric
    Selectia oraselor este in concordanta cu prioritatile stabilite de catre autoritatile romane. Principalele caracteristici ale fiecarui oras sunt prezentate mai jos:

    Baia Mare
    Baia Mare este un oras de 150.000 locuitori localizat in partea de nord-vest a Romaniei in judetul Maramures, nu departe de granita cu Ungaria. Este asezat in bazinul raului Somes, un afluent principal al raului Tisa. Exista un interes puternic in domeniul investitiilor straine in zona. A fost elaborat un master plan (plan general) pentru sectorul de apa si apa uzata in cooperare cu agentii canadiene care, insa, trebuie finalizat. Exista deficiente serioase atat in sectorul de tratare si furnizare de apa potabila, cat si in cel de colectare si tratare apa uzata.

    Botosani
    Botosani este un oras de 130.000 locuitori localizat in partea de nord-est a Romaniei in judetul Botosani, in regiunea Romaniei numita Moldova, aproape de granita cu Moldova. Este asezat intre bazinele raurilor Siret si Prut. Botosani a luat parte la programul MUDP II. Cu toate acestea, investitiile facute prin MUDP II sunt limitate si nu exista inca un master plan.

    Drobeta-Turnu Severin
    Drobeta-Turnu Severin este un oras cu 120.000 locuitori localizat pe raul Dunarea, in partea de sud-est a Romaniei, in judetul Mehedinti, in regiunea Oltenia. Orasul nu are o statie de tratare a apei uzate si descarca apa uzata provenita din canalizare direct in Dunare. Nu exista inca un master plan.

    Galati
    Galati este un oras de 330.000 locuitori localizat in partea de est a Romaniei, pe Dunare, langa Delta Dunarii. Nu are statie de epurare si descarca direct in Dunare un debit de apa uzata de circa 200.000 mc/zi. Este o prioritate importanta deoarece este un punct fierbinte recunoscut al Dunarii. Exista interes deosebit pentru investitii straine viitoare in zona, data fiind invecinarea cu Moldova. Exista o varianta de master plan, care trebuie finalizat si actualizat.

    Deva si Hunedoara
    Orasele Deva si Hunedoara sunt asezate in partea de centru-vest a Romaniei, in Transilvania. Deva si Hunedoara sunt principalele orase in judetul Hunedoara. Bazinul raului Mures este cel afectat. Populatia totala a celor doua orase este de 215.000 locuitori. Nu a fost realizat inca un master plan.

    6.2. Componentele proiectului
    Sarcinile ce trebuiesc indeplinite vor fi detaliate in Termenii de Referinta pentru fiecare componenta. Un model de termeni de Referinta este atasat in anexa nr. I.b. Termenii de Referinta pentru fiecare componenta de asistenta tehnica sunt supusi aprobarii anterioare Comisiei. Oficiul de Plati si Contractare Phare din cadrul Ministerului Finantelor Publice va fi Autoritatea Contractanta pentru toate contractele. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, care este responsabil cu programarea masurilor ISPA, va coordona pregatirea proiectelor la nivelul beneficiarilor, precum si coordonarea echipelor de consultanti selectati. Comisia va primi rapoarte cel putin la fiecare doua luni, asupra nivelului implementarii fiecarei componente de asistenta tehnica.
    Consultantii selectati pentru fiecare componenta de Asistenta Tehnica vor intreprinde urmatoarele activitati:

    Faza I:
    - Master planul: Consultantii trebuie sa analizeze si/sau sa finalizeze master planul (planul general). Sistemul de apa si apa uzata din fiecare oras va fi analizat in scopul obtinerii unui program de investitii pe termen lung care sa asigure conformitatea deplina cu Directivele UE in domeniul apei si apei uzate. Scopul master planului este de a prioritiza necesitatile si investitiile tinand cont de capacitatea de sustinere a investitiei de catre populatie, precum si de capacitatea de implementare locala;
    - Studiul de fezabilitate: Studiul de fezabilitate trebuie sa analizeze datele referitoare la infrastructura si operare, definirea proiectului, proiectul preliminar si specificatiile tehnice, solutii alternative si trebuie sa aiba ca baza master planul finalizat, care a prioritizat deja investitiile ce trebuiesc incluse in aplicatia ISPA. Studiile de fezabilitate pentru reabilitarea sau construirea de noi facilitati trebuiesc realizate in concordanta cu standardele stabilite de Directivele UE in sectorul apei si apei uzate. Acesta este cazul particular in care studiile de fezabilitate exista deja si trebuie revazute pentru a se asigura concordanta lor cu standardele UE. Studiile trebuiesc facute tinandu-se cont de posibilitatea ca in viitor facilitatile romanesti pentru apa uzata sa fie imbunatatite prin extinderea cu treapta tertiara, daca toate cursurile receptoare de apa care ajung in Marea Neagra sunt clasificate ca sensibile conform Directivei de apa uzata menajera. Studiul de fezabilitate trebuie sa includa o analiza amanuntita a alternativelor pentru a asigura alegerea celei mai bune solutii din punct de vedere al raportului cost/eficienta;
    - Analiza economica si financiara: analiza trebuie sa demonstreze suportabilitatea financiara a proiectului prin verificarea veniturilor si costurilor proiectului, indicatorii financiari cum sunt valoarea neta actuala si rata interna de rentabilitate. Consultantii selectati trebuie sa intreprinda analiza situatiei tarifelor, studii socio-economice pentru determinarea capacitatii de suportabilitate a investitiei si necesitatea etapizarii programului de investitie definit de catre master plan, analiza cost-beneficiu, structura financiara a proiectului. Analiza financiara trebuie sa determine nivelul corespunzator al asistentei ISPA;
    - Evaluarea Impactului asupra Mediului (inclusiv consultarea publicului) si masurile de mediu: consultantul trebuie sa analizeze informatiile referitoare la impactul proiectului asupra mediului in scopul asigurarii ca cerintele si masurile Comunitare referitoare la mediu vor fi respectate si in particular sa asigure ca Evaluarea Impactului asupra Mediului, daca este cazul, se realizeaza in conformitate cu Directivele Consiliului 85/337/CEE (amendata de Directiva Consiliului 97/11/CE);
    - Pregatirea aplicatiei ISPA pune accentul pe componentele prioritare. Pentru toate orasele indicate mai sus, finantarea ISPA se adreseaza investitiilor in zonele urbane si nu localitatilor invecinate.

    Faza II
    - Pregatirea documentelor de licitatie, incluzand pregatirea Termenilor de Referinta pentru Supervizare si Asistenta Tehnica si pregatirea documentelor de licitatie pentru lucrari in conformitate cu regulile de achizitie valabile pentru ISPA (Ghidul Practic pentru Phare, ISPA si SAPARD si conditiile de contract FIDIC), luand in considerare cerintele Institutiilor Financiare Internationale, acolo unde este cazul. Astfel va rezulta un set complet de documente de licitatie.

    7. Obiective

    Obiectivele acestei masuri ISPA sunt urmatoarele:
    - Sa cofinanteze angajarea de suport tehnic care sa sprijine Romania pentru realizarea unui program de investitii etapizat in scopul conformarii integrale cu toate Directivele UE in domeniul apei si apei uzate pentru cele sase orase alese; pentru pregatirea aplicatiilor care sa fie supuse aprobarii Comisiei in vederea obtinerii de asistenta prin ISPA si pentru ajutor in pregatirea documentelor de licitatie;
    - Sa asigure ca informatiile furnizate in aplicatiile ISPA sunt de calitate, clare si semnificative pentru a inlesni evaluarea proiectului si asigurarea utilizarii optime a fondurilor ISPA;
    - In plus, proiectul trebuie sa identifice necesitatile de pregatire profesionala locale si sa acorde indrumari pentru intarirea capacitatii la nivelul beneficiarilor locali finali si companiilor de apa in scopul pregatirii in viitor a altor aplicatii de proiecte in vederea obtinerii de sprijin financiar Comunitar sau din alte surse nationale/internationale.

    8. Program de lucru

 ______________________________________________________________________________
|                Masura                  | Data de incepere| Data de finalizare|
|________________________________________|_________________|___________________|
| Analizarea/completarea master planului |       1.10.2002 |        31.03.2003 |
|________________________________________|_________________|___________________|
| Studiul de fezabilitate                |       1.10.2002 |        31.03.2003 |
|________________________________________|_________________|___________________|
| Analiza financiara                     |       1.10.2002 |        31.03.2003 |
|________________________________________|_________________|___________________|
| Evaluarea Impactului asupra Mediului   |                 |                   |
| (inclusiv audierea publicului)         |       1.10.2002 |        31.03.2003 |
|________________________________________|_________________|___________________|
| Pregatirea aplicatiei ISPA             |       1.10.2002 |        31.03.2003 |
|________________________________________|_________________|___________________|
| Pregatirea Termenilor de Referinta     |                 |                   |
| pentru Asistenta Tehnica               |      30.06.2002 |        30.09.2003 |
| Pregatirea documentelor de licitatie   |                 |                   |
| pentru lucrari                         |       1.10.2003 |        30.04.2004 |
|________________________________________|_________________|___________________|

    9. Costul si valoarea asistentei (EURO)

 ______________________________________________________________________________
| COST TOTAL  | CONTRIBUTIA | COSTURI     | TOTAL     | ASISTENTA | RATA GRANT |
|             | SECTORULUI  | NEELIGIBILE | COSTURI   | ISPA      |     %      |
|             | PRIVAT      |             | ELIGIBILE |           |            |
|_____________|_____________|_____________|___________|___________|____________|
|  3.500.000  |      0      |      0      | 3.500.000 | 2.625.000 |     75     |
|_____________|_____________|_____________|___________|___________|____________|

    9.1. Defalcare indicativa a costurilor pe componentele de asistenta tehnica (Euro)

 ______________________________________________________________________________
|           |  COST PE | CONTRIBUTIA| CHELTUIELI  | COST     | ASISTENTA |RATA |
|    ORAS   |  PROIECT | SECTORULUI | NEELIGIBILE | ELIGIBIL | ISPA      |GRANT|
|           |          | PRIVAT     |             |          |           |  %  |
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|
| Baia Mare |   600.000|      -     |       -     |   600.000|    450.000|  75 |
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|
| Botosani  |   650.000|      -     |       -     |   650.000|    487.500|  75 |
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|
| Drobeta   |   650.000|      -     |       -     |   650.000|    487.500|  75 |
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|
| Galati    |   800.000|      -     |       -     |   800.000|    600.000|  75 |
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|
| Deva si   |          |            |             |          |           |     |
| Hunedoara |   800.000|      -     |       -     |   800.000|    600.000|  75 |
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|
|           | 3.500.000|      -     |       -     | 3.500.000|  2.625.000|  75 |
|___________|__________|____________|_____________|__________|___________|_____|

    10. Implicarea institutiilor financiare internationale

    Nu exista implicare a IFI in aceasta faza. Cofinantarea va fi asigurata de catre beneficiarii finali. Este posibil ca proiectele de investitie sa fie cofinantate de catre Banca Europeana de Investitii (BEI) sau Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). BEI si BERD asigura deja cofinantarea pentru un numar de masuri ISPA in bazinele raurilor la care se face referire in aceasta masura.

    ANEXA 1.a*)

    *) Anexa nr. I.a este reprodusa in facsimil.

                       PLAN DE ACHIZITII PROVIZORIU

 _____________________________________________________________________________
|Oferta| Descriere lucrari/servicii | Tip contract | Luna       | Rata de      |
|nr.   | care urmeaza a fi licitate | (lucrari,    | prognozata | rambursare   |
|      |                            | materiale,   | de lansare | a facturilor |
|      |                            | servicii)    | a ofertei  | legate de    |
|      |                            |              | (luna/an)  | contractul   |
|      |                            |              |            | specificat   |
|______|____________________________|______________|____________|______________|
|   1  | Asistenta Tehnica pentru   |              |            |              |
|      | pregatirea proiectului in  |              |            |              |
|      | Baia Mare                  |  Servicii    | Iulie 2002 |     75%      |
|______|____________________________|______________|____________|______________|
|   2  | Asistenta Tehnica pentru   |              |            |              |
|      | pregatirea proiectului in  |              |            |              |
|      | Botosani                   |  Servicii    | Iulie 2002 |     75%      |
|______|____________________________|______________|____________|______________|
|   3  | Asistenta Tehnica pentru   |              |            |              |
|      | pregatirea proiectului in  |              |            |              |
|      | Drobeta                    |  Servicii    | Iulie 2002 |     75%      |
|______|____________________________|______________|____________|______________|
|   4  | Asistenta Tehnica pentru   |              |            |              |
|      | pregatirea proiectului in  |              |            |              |
|      | Galati                     |  Servicii    | Iulie 2002 |     75%      |
|______|____________________________|______________|____________|______________|
|   5  | Asistenta Tehnica pentru   |              |            |              |
|      | pregatirea proiectului in  |              |            |              |
|      | Deva si Hunedoara          |  Servicii    | Iulie 2002 |     75%      |
|______|____________________________|______________|____________|______________|

    ANEXA 1.b*)

    *) Anexa nr. I.b este reprodusa in facsimil.

    Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ISPA in sectorul de mediu in orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, Romania

    Masura ISPA 2001/RO/16/P/PA/O03

                      Proiect de Termeni de Referinta

    Motivatie pentru aplicatia ISPA

    - Descrierea orasului care solicita asistenta tehnica: populatie, localizare, probleme de mediu, conditii economice generale;
    - Prioritatea proiectului in strategia nationala de protectia mediului, scurta descriere si costul proiectului propus, justificare - de ce acest proiect este considerat prioritar pentru programul ISPA;
    - Situatia actuala din punct de vedere al planificarii (exista un plan general pentru dezvoltarea sectorului de apa/deseuri solide al orasului? Cum se incadreaza proiectul in planul de dezvoltare al raului/lacului/captari ape costiere)?
    - Exista deja o solicitare pentru fonduri ISPA? Ce documente exista?

    Scurta descriere a sistemului existent; ce exista si ce este planificat?

    Situatia actuala a infrastructurii: procentul de populatie conectat la sistemul de distributie a apei potabile, la sistemul de canalizare, la statiile de epurare a apelor uzate, gradul de concordanta cu normele de tratare nationale si ale UE, probleme relevante in ceea ce priveste apele uzate industriale;
    - Politica tarifara: situatia actuala, politica viitoare (ex. urmareste municipalitatea/compania de utilitati publice sa obtina recuperarea deplina a costurilor de operare?). Este vizata implicarea sectorului privat? Daca da, cum va fi aceasta implicare structurata? Institutiile financiare internationale au avut vreun rol in dezvoltarea proiectului actual si, daca nu, este vizata participarea acestora in finantarea/dezvoltarea proiectului?

    Obiectivele termenilor de referinta

    Consultantul va avea doua sarcini principale: prima sarcina majora va consta in pregatirea Aplicatiei ISPA astfel incat Comisia Europeana sa poata propune Comitetului de Management ISPA finantarea proiectului prin programul ISPA.
    A doua sarcina majora va consta in asigurarea realizarii unui plan de achizitii publice si a unui plan de implementare eficienta; documentele de licitatie trebuie pregatite astfel incat sa poata sta la baza implementarii proiectului. Aceasta sarcina nu trebuie sa inceapa inainte de a avea clar definite conceptul (design-ul), costul si obiectivele proiectului si, in principiu, nu inainte ca Aplicatia ISPA sa primeasca aviz favorabil din partea Comitetului de Management ISPA.

    ACTIVITATEA 1: Pregatirea proiectului

    ACTIVITATEA A: Evaluarea situatiei actuale, revizuirea conceptului (design-ului) si a costului proiectului
    Orasul X si autoritatea centrala responsabila cu sectorul de protectia mediului au identificat [numele proiectului] ca proiect prioritar pentru asistenta ISPA.
    Inainte de evaluarea conceptului tehnic (design-ului) si a costului investitiei propuse pentru asistenta ISPA, consultantul va evalua situatia infrastructurii existente si cerintele noii investitii in lumina situatiei existente.

    Sistemul apei potabile
    Descrierea si evaluarea sistemului apei potabile in prezent, incluzand:
    - Sistemele si facilitatile existente incluzand lucrari la sursele de apa, statii de tratare a apei, transmisii, pompare, stocare si sistemul de distributie. Prezentarea unei scheme (harta);
    - Evaluarea componentelor principale ale sistemului, cu referire la capacitate, eficienta energetica, performanta, reparatii, metodele de intretinere, infiltratii/pierderi, varsta si calitatea materialelor si echipamentelor (statii de tratare, conducte, supape, pompe etc.), capacitate suficienta sau nu, blocaje. Sistarea si evaluarea inregistrarilor scurgerilor inregistrate si a politicii de detectare/reparatii.
    - Evaluarea modului de operare al retelei de apa: bazat pe evaluarea hidraulica a debitelor si presiunii in sistemul primar de distributie, prezentarea modului de inter-corelare a principalelor componente ale sistemului (transmisie, pompare, inmagazinare, distributie (presiunea pe zone) si detectarea problemelor intalnite si a blocajelor.
    - Standarde de calitate: ce investitie este necesara pentru atingerea standardelor de tratare ale Directivelor UE relevante?
    - Dezvoltare durabila: ce investigatii si investitii se recomanda pentru asigurarea dezvoltarii durabile a masurii prin reducerea costurilor de operare?

    Sistemul apelor uzate
    Descrierea si evaluarea sistemului actual de colectare a apelor uzate, incluzand:
    - Sistemele si facilitatile existente, inclusiv suprafata deservita, lungime, diametru si tip de canale principale, separate sau unitare, statii de pompare, guri de varsare si deversoare pluviale, localizarea producatorilor majori de ape uzate (industrie); schema sistemului in prezent (harta); descrierea si evaluarea efectelor actuale (impactul asupra mediului) ale apelor uzate epurate si neepurate si deversarea namolului in apele receptoare, in cazul descarcarilor directe in apele de suprafata si/sau in apele subterane in cazul descarcarilor in campuri de infiltratie.
    - Evaluarea componentelor principale ale sistemului cu referire la capacitate, eficienta energetica, performanta, situatia reparatiilor, fiabilitate, garantie, metode de intretinere, infiltratii, vechimea si calitatea materialelor si echipamentelor (conducte, supape, pompe etc.)
    - Evaluarea modului de operare a retelei de canalizare: bazat pe evaluarea hidraulica a debitelor in sistemul primar de colectare, trecerea in revista si evaluarea interactiunii componentelor majore ale sistemului (transmisie, pompare, stocare) si detectare a problemelor critice si a dificultatilor.
    - Apele uzate industriale: evaluarea cantitatii si tipurilor, gradul de pre-epurare, cadrul legal si institutional (ex.: ce aranjamente exista intre agentii industriali si municipalitate/compania de apa in ceea ce priveste descarcarea si epurarea apelor uzate industriale).
    - Evaluarea facilitatilor existente de epurare a apelor uzate, inclusiv administrarea si depozitarea namolului: tipul de proces, capacitate, debit, tehnologie, eficienta epurarii, situatia actuala, metode de intretinere, dificultati, calitatea materialelor si echipamentelor.
    - Standarde de calitate: Analiza concordantei cu standardele de calitate a apelor ambientale, cu standardele efluentului si cu regulamentele aplicabile; ce investitie este necesara pentru conformarea cu standardele Directivelor UE relevante?
    - Dezvoltare durabila: ce investigatii si investitii se recomanda pentru asigurarea dezvoltarii durabile a masurii prin reducerea costurilor de operare?

    Activitati privind proiectul masurii si costul proiectului: Consultantul trebuie sa evalueze investitia nou propusa si sa determine daca s-au ales solutiile tehnice adecvate pentru atingerea obiectivelor proiectului. Consultantul trebuie sa acorde o atentie deosebita ipotezelor de calcul si sa garanteze o dimensionare corecta a facilitatilor conform cerintelor actuale si viitoare. In acest sens, se vor evalua tendintele de evolutie demografica, precum si cele referitoare la evolutia consumului de apa. Consultantul va garanta ca dintre solutiile tehnice alternative, solutia tehnica aleasa este optima din punct de vedere tehnico-economic pe toata durata de viata a obiectivului.
    Consultantul va garanta ca standardele de epurare care se vor realiza la finalizarea investitiei nu vor fi sub standardele de epurare impuse de Directivele UE in domeniu. [Lista standardelor relevante pentru proiect]. Se va descrie pre-epurarea apelor uzate industriale (cantitate, tip, aranjamente legale si institutionale).
    Consultantul va garanta ca preturile actuale sunt reflectate in costul noii investitii, ca investitia a fost corect estimata, iar rata de schimb luata in calcul este corecta si actualizata.
    Daca consultantul descopera ca unele aspecte tehnice sau costuri au fost gresit specificate, acesta va recomanda o solutie adecvata, pentru a garanta ca proiectul reprezinta solutia tehnico-economica optima pe baza celor mai actuale preturi, pentru a atinge obiectivele proiectului.
    In cazul lucrarilor (studiilor) deja realizate, la care consultantul are acces deplin, nu este necesar ca acestea sa fie repetate, ci mai degraba evaluate corespunzator, actualizate, perfectate si completate acolo unde este necesar, pentru a pregati proiectul pentru implementare.
    Pentru motivarea investitiilor propuse, trebuie sa fie aratat ca acestea coincid cu necesitatile de dezvoltare si extindere pe termen lung ale companiei de servicii publice si ale orasului. Investitiile propuse nu trebuie sa conduca la imbunatatirile sistemului si extinderea intr-o directie contrara planului de modernizare si extindere a sistemului care implica costuri minime. Asadar, obiectivul acestei sarcini este revizuirea planului strategic pe termen lung care stabileste directia generala si determina politicile de baza si parametrii care vor conduce la cele mai scazute costuri de imbunatatire a managementului apei potabile/apelor uzate/deseurilor, tinand seama de constrangerile financiare.

    ACTIVITATEA B: Analiza Financiara

    Comisia Europeana priveste analiza financiara ca pe un aspect crucial al sarcinii consultantului, caruia trebuie sa i se acorde o prioritate adecvata.
    Articolul 6:2 al Regulamentului ISPA stipuleaza ca rata asistentei ISPA poate fi de pana la 75% din cheltuiala publica (85% in cazuri exceptionale) sau cheltuieli care sunt echivalente cu cheltuiala publica. Aceasta precizare este calificata dupa cum urmeaza:
    "In cazul asistentei rambursabile, sau unde exista un interes special al Comunitatii, rata asistentei ar trebui sa fie redusa luandu-se in considerare:
    a) disponibilitatea cofinantarii;
    b) capacitatea masurii de a genera venituri; si
    c) aplicarea adecvata a principiului "poluatorul plateste".
    Regulamentul prevede de asemenea: "Rata de asistenta furnizata de Comunitate prin ISPA trebuie sa fie stabilita in scopul intaririi efectului de levier al resurselor, promovarii cofinantarii si utilizarii surselor private de finantare si sa tina cont de capacitatea masurilor de a genera venituri substantiale."
    Proiectele de mediu finantate din fonduri ISPA genereaza venituri prin intermediul taxelor de utilizator platite de cei care isi desfasoara activitatea in sectorul industriei, afacerilor si de catre gospodarii pentru serviciile furnizate. Asa cum a fost explicat mai sus, prin Regulamentul ISPA se solicita sa se tina cont de veniturile viitoare generate de proiect pe toata durata de viata a investitiei.
    Cerintele minime pentru asistenta UE prevad ca toate proiectele trebuie sa fie sustenabile pe durata vietii economice, exemplu: trebuie sa fie un flux de venituri viitoare suficient ca sa acopere costurile de operare si intretinere. Exista, totusi, un al doilea aspect al analizei financiare care este de importanta majora; trebuie estimat nivelul de subventii care este cerut pentru a face proiectul viabil din punct de vedere financiar.
    Ratiunea finantarii din fonduri ISPA sub forma de asistenta este aceea ca proiectele de infrastructura nu pot sa acopere intregul cost de investitii si costurile viitoare de operare si intretinere din veniturile viitoare. Viitorul flux de venituri trebuie, cel putin, sa acopere costurile anuale de operare, dar poate de asemenea sa acopere unele parti din costurile de capital ale noii investitii, in sensul ca fluxul de venituri poate rambursa un credit de la o banca sau de la o alta institutie. Cu toate acestea, poate fi un anumit procentaj al costurilor de capital care nu vor putea sa fie acoperite din veniturile viitoare si care necesita subventii pentru a face proiectul viabil financiar in timpul vietii sale. Acest element al costului va fi suportat prin ISPA.
    Pentru estimarea necesarului de asistenta ISPA este necesara constructia unui model financiar pentru intreaga viata economica a proiectului (de obicei 20 - 25 ani) care poate fi folosit ca baza pentru analiza alizatata a fluxului de numerar. Modelul va fi folosit pentru a estima valoarea actualizata a veniturilor viitoare nete (ex.: venitul din care se scade costul de operare si intretinere) care poate fi comparat cu valoarea actualizata a costului de capital. In tarile din Europa Centrala, in situatia actuala, se asteapta ca valoarea prezenta a venitului sa fie mai mica decat costul de capital. Aceasta diferenta, sau gol financiar, reprezinta suma subventiilor acordate prin ISPA care este necesara pentru a face un proiect viabil din punct de vedere financiar.
    Modelul financiar trebuie sa contina toate elementele de cost, costul de capital si toate costurile asociate pentru operare si intretinere. (Revizuirea schitelor tehnice ale proiectului si evaluarea costurilor investitiei propuse (Sarcina A) vor furniza o baza buna pentru costul de capital care va fi utilizat in modelul financiar). Toate costurile necesare pentru realizarea proiectului trebuie sa fie incluse (studii de fezabilitate, achizitionarea terenului, design si studii de inginerie, constructie, echipament etc.). Aceste costuri trebuie sa fie inregistrate in anul in care apar si pot include costuri (precum achizitionarea terenului) care nu sunt eligibile pentru asistenta ISPA. Taxe precum TVA trebuie sa fie incluse doar daca ele sunt nerecuperabile si sunt costuri reale pentru institutia care realizeaza investitia. De notat ca deprecierea nu este un cost de capital si nu ar trebui inclusa in analiza actualizata a fluxului de numerar. (O componenta pentru depreciere poate fi inclusa in tarif pentru a permite inlocuirea obiectivului la un moment dat in viitor). Costurile serviciului dobanzii nu trebuie sa fie incluse ca si costuri de operare.
    Pentru a evita folosirea diferitelor masuri de reducere a inflatiei pentru diferite variabile, modelul trebuie estimat in limite reale. Aceasta nu inseamna ca anumite variabile trebuie sa ramana fixate la nivelul valorii din anul 1. De exemplu, se poate estima ca veniturile reale in tara vizata vor creste in termeni reali peste durata de viata a proiectului si acest aspect trebuie reflectat in model.
    Consultantii trebuie sa explice motivul pentru alegerea ratei de actualizare care este folosita in model. De asemenea, daca modelul trebuie sa fie estimat in termeni reali, rata de actualizare trebuie sa fie cea reala si nu rata de actualizare nominala. Rata de actualizare de 5% mentionata in ghidul Comisiei Europene a fost prevazuta pentru programele Fondului Structural in Europa de vest intr-un anumit moment si aceasta rata de actualizare nu trebuie in mod automat aplicata in tara in care proiectul va fi implementat.
    In conformitate cu principiul "poluatorul plateste", precum si in conformitate cu scopul de a furniza grantul minim pentru a face un proiect viabil financiar, este posibil sa fie necesar ca aceste nivele de tarif sa creasca pe perioada de implementare a proiectului. Exista limite de suportabilitate bine stabilite care fixeaza o limita superioara a nivelului tarifului ca un procent din venitul pe familie (in general 3 - 4% din venitul familiei pentru alimentarea cu apa si epurarea apei uzate si 1,5% pentru tratarea deseurilor solide). Exista, de asemenea, limite anuale de crestere procentuala a tarifelor, suportabile pentru populatie.
    Pentru a evalua suportabilitatea de catre populatie a investitiei, Consultantul trebuie sa calculeze rata de suportabilitate a tarifului (media cheltuielilor dintr-o gospodarie pentru serviciul furnizat, in comparatie cu media venitului din gospodarie) si sa discute suportabilitatea tarifelor industriale si casnice preconizate. Pentru a face un studiu eficient, Consultantul trebuie sa ia in calcul date socio-economice importante pentru operatiunile curente si viitoare, de ex. planurile de dezvoltare municipale/centrale propuse pentru a justifica diverse scenarii functie de evolutie a populatiei, necesare pentru a estima cererea viitoare de servicii municipale. Consultantul trebuie de asemenea sa culeaga informatii despre veniturile gospodariilor, dimensiunile gospodariilor, numarul membrilor activi, media cheltuielilor pentru procurarea produselor strict necesare etc. Trebuie avut in vedere ca echilibrarea, pe de o parte, a dimensiunii investitiei si cresterea de tarife necesara, pe de alta parte, va conduce probabil la o conditionare reciproca.
    Modelul financiar trebuie utilizat pentru a determina o politica adecvata de ajustare a tarifului care sa asigure viabilitatea financiara a intreprinderii, sa dea suficienta incredere institutiei financiare care asigura imprumutul si sa asigure ca tarifele raman in limite suportabile si ca aceasta crestere de tarif are limite acceptabile in fiecare an.
    Conceptul de "suportabilitate" a tarifelor pentru gospodarii se refera la venitul mediu al gospodariilor. Consultantii trebuie sa determine modul in care fiecare schimbare in politica tarifara va afecta veniturile gospodariilor pentru diferite nivele de venit, in mod special acele gospodarii din categoria celor cu venituri mai scazute. Consultantii trebuie de asemenea sa analizeze impactul oricarui fel de aranjamente de subventii sociale pentru categoriile sociale cu venituri scazute (ex.: tarife diferentiate in functie de venituri, subventii pentru categoriile sociale cu venit scazut etc.).
    Principiul "poluatorul plateste" trebuie de asemenea aplicat agentilor industriali pentru epurarea apei uzate in cadrul SEAU. Tariful se va stabili luand in considerare incarcarea hidraulica, biologica si cu namol a efluentului si costul aferent tratarii acestora in SEAU.
    Toate aceste cerinte (durabilitate, sustenabilitate pentru gospodarii si institutiile de implementare a proiectelor, determinarea asistentei ISPA necesare) trebuie integrate in modelul financiar. Rezultatele analizei nu pot fi prezente intr-un singur indicator (ex.: rata interna de rentabilitate) si concluziile pot impune folosirea mai multor indicatori (ex.: RIR, valoarea neta actuala, sustenabilitatea exprimata ca procent al venitului gospodariilor pentru o anumita rata a asistentei ISPA). Consultantii trebuie sa ajunga la o concluzie in legatura cu rata asistentei ISPA care este necesara pentru a face proiectul viabil din punct de vedere financiar, atata timp cat raman in limite suportabile pentru gospodarii (inclusiv gospodariile cu venituri scazute) si pentru bugetul municipal sau al companiilor de utilitati municipale.
    Consultantul trebuie sa discute modul de interpretare al indicatorilor generati de modelul financiar si de ipotezele cheie (ex.: care este semnificatia ratei interne de rentabilitate?). Modelul trebuie sa estimeze asistentei necesare pentru a face valoarea neta actuala (VNP) egala sau putin mai mare decat zero plecand de la premiza ca pentru grantul ISPA la care VNP este zero, fluxul de numerar net al agentiei de implementare nu va genera nici pierdere nici surplus si acesta va putea fi considerat nivelul optim al asistentei.
    Modelul trebuie sa includa o analiza de eficienta: consultantul va identifica variabilele cheie la care situatia financiara a orasului si a companiilor de utilitati devine sensibila. Un set de scenarii va fi dezvoltat in scopul de a testa sensibilitatea proiectului la schimbarea ipotezelor cheie, scotand in evidenta aceste variabile.

    Evaluarea modului de functionare a companiei de utilitati
    Consultantii, prin activitatea lor, vor aduce institutia care implementeaza proiectul (municipalitatea/compania de utilitati) in situatia de a avea capacitatea financiara pentru a sustine functionarea obiectivului si a finanta investitiile propuse. Viabilitatea financiara a institutiei care implementeaza proiectul (beneficiarul) trebuie demonstrata prin proiectii financiare pe perioada de viata a proiectului. Proiectiile financiare ale institutiei trebuie sa se focalizeze pe fluxul de numerar (folosindu-se modelul financiar) dar trebuie, de asemenea, sa includa declaratia de venituri estimate si balanta de verificare.
    Performanta/situatia financiara a institutiei care implementeaza proiectul trebuie comparata cu performanta/situatia unor municipalitati similare.
    Consultantii trebuie sa evalueze modul tehnic de administrare a sistemului, forta de munca, organizarea, disponibilitatea echipamentului tehnic, conceptele de operare si intretinere (pentru sectorul de apa: activitatile de detectare a scurgerilor). Acolo unde este necesar, consultantul va identifica nevoia pentru schimbari viitoare, intarirea capacitatii institutionale si va propune solutii pentru eventuale modificari in sistemul de administratie viitor (organizare, nevoia de forta de munca, nevoia de echipamente, cerintele de functionare si intretinere etc.).

    ACTIVITATEA C: Analiza economica

    Regulamentul ISPA solicita ca o aplicatie pentru asistenta ISPA trebuie sa contina analiza cost-beneficiu.
    Impactul economic al proiectului trebuie descris in termeni cantitativi, cat de mult posibil. Beneficiile economice, impreuna cu cele sociale, de mediu si din punct de vedere al sanatatii generate de proiect, trebuie descrise, iar beneficiarii proiectului trebuiesc identificati. Daca este posibil sa se cuantifice toate costurile si beneficiile relevante, atunci rezultatele analizei trebuie prezentate folosind indicatori acceptati cum sunt rata interna de rentabilitate, valoarea neta actuala si rata cost-beneficiu.
    Este recunoscut ca este extrem de dificil sa se cuantifice toate beneficiile economice ale unui proiect de infrastructura de mediu, in special cand proiectul este doar o parte dintr-o investitie generala mult mai mare. In astfel de cazuri, Regulamentul ISPA permite alte tipuri de analize cuantificate, cum sunt analiza multi-criteriala sau analiza cost-eficienta.
    O analiza cost-eficienta pleaca de la premisa ca obiectivul oricarui proiect asistat de ISPA este sa atinga, cel putin, standardele de tratare stabilite in Directivele relevante pentru mediu si ca ISPA nu ar sprijini nici un proiect care are ca rezultat standarde de tratare mai scazute decat cele prevazute in Directiva aferenta. In consecinta, standardele tehnice UE pot fi privite ca un obiectiv fix de atins in maniera cea mai buna din punct de vedere cost-eficienta socotita pe durata de viata a proiectului. Consultantii trebuie sa demonstreze ca varianta tehnica aleasa pentru a indeplini standardele UE este cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
    Este in general cazul in care aceste analize comparative fac parte din studiul de fezabilitate al proiectului care determina solutia optima pentru atingerea obiectivelor proiectului. Consultantii trebuie sa utilizeze aceste studii pentru a demonstra ca varianta tehnica aleasa este cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic pentru a asigura ca standardele de tratare rezultate in urma implementarii investitiei sunt, cel putin, cele mentionate in Directivele UE relevante si in legislatia nationala relevanta.
    Pot de asemenea sa fie folosite comparatiile de cost cu proiecte similare pentru sprijinirea propunerii ca varianta tehnica aleasa pentru implementarea proiectului este varianta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

    ACTIVITATEA D: Evaluarea de mediu

    Toate aplicatiile pentru asistenta din partea ISPA trebuie sa includa, conform Regulamentului ISPA, "o evaluare a impactului asupra mediului in mod similar cu evaluarea prevazuta in Directiva Consiliului 85/337/CEE, amendata de 97/11/CE" (Directiva de evaluare a impactului asupra mediului). In consecinta, consultantul trebuie sa stabileasca daca este necesar de realizat o evaluare a impactului asupra mediului conform cu prevederile Directivei. In particular, consultantul trebuie sa stabileasca daca investitiile planificate cad sub incidenta anexei nr. I sau a anexei nr. II a Directivei EIA. Gradul si modalitatea de consultare asupra publicului este foarte importanta iar consultantii trebuie sa stabileasca cum sa se realizeze aceasta.
    Consultantul trebuie de asemenea sa stabileasca: a) daca respectiva consultare a fost facuta pe baza unui studiu de impact asupra mediului corespunzator, incluzand un sumar non-tehnic concis dar informativ, si b) modul in care s-a tinut cont de studiul de impact si de rezultatele consultarii publicului la acordarea acordului de mediu de catre autoritatea responsabila. Aceste probleme trebuiesc explicate in mod clar in aplicatie si in documentele insotitoare.
    Daca a fost realizata Evaluarea Impactului asupra Mediului conform cu prevederile Directivei atunci consultantul trebuie sa se asigure ca acordul dat de autoritatea de mediu competenta este inclus in aplicatie impreuna cu documentele justificative. Daca autoritatile nationale reprezinta autoritatea competenta care decide daca trebuie realizata Evaluarea Impactului asupra Mediului (in cazul proiectelor care se incadreaza in anexa nr. II a Directivei EIA) si acestea decid ca nu este necesara realizarea Evaluarii, trebuiesc explicate in aplicatie motivele care au dus la aceasta concluzie.
    Daca Evaluarea Impactului asupra mediului este necesara in conformitate cu Directiva EIA si nu a fost realizata, atunci consultantii trebuie sa stabileasca daca procesul de Evaluare a Impactului asupra Mediului poate fi finalizat in cadrul contractului lor, si, daca este asa, acestia trebuie sa sprijine autoritatile nationale sa finalizeze procesul de Evaluare. Daca, dupa evaluarea consultantului proiectul necesita EIA in conformitate cu Directiva EIA dar aceasta nu poate fi finalizata in cadrul contractului lui, consultantul trebuie sa specifice clar acest lucru in rapoartele pe care le intocmeste in mod regulat pentru partile implicate in proiect.

    ACTIVITATEA E: Pregatirea aplicatiei ISPA

    Consultantii vor ajuta pe initiatorii proiectului (beneficiarii) sa pregateasca aplicatiile pentru cofinantarea ISPA, in conformitate cu formatul standard al aplicatiei ISPA. Sursa informatiilor solicitate de aplicatia ISPA si de IFI este in mare masura aceeasi, iar pregatirea aplicatiei ISPA reprezinta, de fapt, punerea impreuna a informatiilor colectate in forma solicitata.
    Promotorul proiectului ar putea avea deja pregatita o aplicatie, situatie in care consultantul va trece in revista documentul si se va asigura ca este complet. Daca nu exista aplicatie, consultantul va lucra cu autoritatile competente pentru a garanta realizarea unei aplicatii complete. In orice situatie, rezultatul va fi o aplicatie completa, care sa poata fi inaintata de catre Coordonatorul National ISPA Comisiei Europene.

    ACTIVITATEA F: Termeni de referinta pentru asistenta necesara in timpul fazelor viitoare ale proiectului

    Daca se considera necesar in timpul acestei evaluari, Consultantul va pregati termenii de referinta pentru orice asistenta tehnica considerata necesara pentru finalizarea pregatirii proiectului. De exemplu, daca proiectul se va imparti in doua faze de implementare, consultantul va pregati termenii de referinta pentru asistenta tehnica necesara pregatirii celei de a doua faze a proiectului.

    ACTIVITATEA 2

    ACTIVITATEA G: Implementarea si Planul de achizitii, documente de licitatie

    Aceasta activitate se va incepe numai dupa ce conceptul (solutia tehnica), costul, intinderea lucrarilor si obiectivele proiectului au fost clar definite in fazele de inceput ale asistentei si dupa ce proiectul a primit opinie favorabila din partea Comitetului de Management ISPA.
    Pentru a dezvolta un program de investitii acceptabil, consultantul va pregati un Plan de Implementare si un Plan de Achizitii pentru proiect. Diferitii finantatori ai proiectului pot avea diferite reguli de contractare. Pentru asigurarea unei implementari fara dificultati a proiectului, Consultantul va lua in considerare din fazele de inceput ale proiectului modul in care sa organizeze si sa grupeze diferitele componente in contracte.
    Comisia Europeana nu impune un numar de contracte ca fiind cel mai potrivit. Contractele la cheie sau un numar redus de contracte mari au totusi anumite avantaje si aceasta trebuie avut in vedere. Consultantul va intocmi un plan de achizitii care va garanta ca proiectul se implementeaza cel mai rapid si cel mai eficient. Consultantul va recomanda, de asemenea, forma de contract care este cea mai potrivita pentru proiect (de ex., daca contractele vor fi conform FIDIC rosu, galben sau argintiu). Comisia poate agrea deopotriva proceduri de licitatii deschise sau restranse; se recomanda procedura optima tinand seama de circumstantele proiectului.
    Consultantul va garanta ca la sfarsitul asistentei exista documente de licitatie care vor sta la baza contractelor pentru implementarea proiectului. Municipalitatea ar putea avea deja pregatite documente de licitatie; in acest caz, consultantul va revizui documentele existente pentru a garanta ca sunt conform standardelor. Daca nu exista documente, consultantul va lucra cu autoritatile competente pentru a aduce documentele necesare la un standard corespunzator. Indiferent de conditiile initiale rezultatul va consta in documente de licitatie complete care vor fi folosite pentru implementarea proiectului.

    ASIGURAREA PERSONALULUI

    Acest studiu necesita urmatoarele expertize (alese dupa cum este necesar, conform naturii proiectului):
    - Distributia si tratarea apei;
    - Ape uzate si canalizare:
    - Colectarea, tratarea si depozitarea deseurilor;
    - Finantarea serviciilor publice;
    - Regulamente privind tarifele;
    - Operarea regiilor de apa;
    - Administrarea financiara a regiilor de apa;
    - Managementul deseurilor solide nepericuloase;
    - Privatizarea regiilor si participarea sectorului privat la serviciile municipale;
    - Achizitii publice;
    - Legislatie nationala si europeana de mediu.
    Unul dintre specialisti va actiona ca si coordonator de echipa. Este de dorit ca cel putin un inginer sau un expert financiar sa aiba experienta indelungata. Toti expertii trebuie sa aiba cativa ani de experienta in Europa Centrala. Consultantul trebuie sa aloce o perioada de timp relevanta la locul de implementare a proiectului.
    CV-urile expertilor propusi si programul de lucru al expertilor la sediul firmei-mama si [la sediul beneficiarului] vor fi inaintate Comisiei Europene pentru aprobare.
    Este de asteptat ca expertii locali sa fie integrati pe deplin in echipa de consultanta.

    RAPORTAREA SI PROGRAMAREA

    [Programarea lucrarii se va realiza in concordanta cu stadiul de pregatire a proiectului]. Totusi, raportul initial se va inainta in aproximativ o luna de la inceperea asistentei.
    Consultantul va inainta, in termen de xx saptamani (o perioada de timp redusa in functie de complexitatea proiectului) de la inceperea misiunii, un scurt Raport de incepere a activitatii (Inception Report) (in limba engleza si in limba romana) catre Municipalitate, catre compania de apa, catre Comisia Europeana (Directoratul General de Politici Regionale, Directoratul ISPA), catre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si catre orice alta institutie implicata (ex. institutii financiare internationale implicate in finantarea proiectului); raportul va descrie situatia de fapt la inceperea activitatii, probleme esentiale si concluzii preliminare, precum si recomandari pentru eventuale schimbari fata de abordarea propusa.
    Consultantul va inainta, in termen de xx saptamani de la terminarea misiunii, o varianta a raportului final (Draft Final Report) (in limba engleza si in limba romana). Acest raport va fi finalizat in asa masura incat, daca nu sunt comentarii ale partilor interesate, raportul poate fi considerat final. Toate partile interesate vor avea xx saptamani pentru a face comentarii pe marginea raportului. In termen de o saptamana de la primirea comentariilor de la grupurile sau institutiile implicate in derularea proiectului, consultantul va pregati raportul final.
    Consultantul va pregati termenii de referinta (in engleza si in limba nationala) in xx saptamani de la inceperea misiunii, pentru asistenta tehnica aferenta fazei a II-a, daca se solicita acest lucru.
    In plus, rapoartele (in Word) si modelul financiar (in Excel) vor fi puse la dispozitie pe CD-ROM la oricare din actorii sus-mentionati, daca acestia solicita acest lucru.

    Contacte si intalniri

    Pentru reusita misiunii, este important ca municipalitatea si compania de utilitati sa fie implicate impreuna in procesul de studiu si ca recomandarile sa fie facute in urma consultarii cu principalii actori locali implicati. In paralel Consultantul va mentine legatura cu Comisia Europeana si IFI care pot fi implicati pentru a se asigura ca proiectul indeplineste criteriile impuse de aceste institutii pentru finantarea a astfel de masuri.
    Consultantul va avea urmatoarele puncte principale de contact:
    [Lista]

    Municipalitatea si compania de utilitati va asigura sprijin Consultantului la colectarea datelor, la transportul local etc. De asemenea, se va pune la dispozitia Consultantului un birou, iar Consultantul va aduce echipamentul de birou necesar.
    Intalnirea de incepere pentru studiu este planificata sa aiba loc in 2002. Cu toate acestea, Consultantul trebuie sa trimita chestionare cat de devreme posibil municipalitatii si companiei de utilitati, inainte de aceasta intalnire, in scopul demararii procesului de colectare a datelor. Mai mult, cu o saptamana inaintea intalnirii de incepere, Consultantul va transmite o instiintare companiei de utilitati, mentionand scopul si obiectivele vizitei, durata, programul propus, planificarea intalnirii, personalul etc. astfel incat sa permita partii locale sa pregateasca in avans intalnirea. Aceasta instiintare va fi transmisa in copie la DG Politici Regionale pentru informare.
    La sfarsitul misiunii Consultantul va numi o persoana de contact din echipa sa care sa fie disponibil pentru consultari ad-hoc prin telefon cu autoritatile romane si cu Comisia in legatura cu raportul, pe perioada lunii care urmeaza finalizarii misiunii.
    In decurs de o saptamana dupa predarea raportului de incepere a misiunii, Consultantul va organiza o intalnire cu toti actorii implicati pentru discutarea concluziilor preliminare prezentate in raport.
    In decurs de doua saptamani dupa predarea unei variante a raportului Final (Draft Final Report), Consultantul va organiza o intalnire cu aceeasi actori mentionati in paragraful anterior pentru discutarea concluziilor prezentate in raport.

    BUGETUL MISIUNII

    Bugetul pentru aceasta misiune va fi stabilit in urma desfasurarii unei licitatii.
    Bugetul nu va depasi in nici un caz ............... euro

    Rapoarte si informatii disponibile
    Urmatoarele documente au fost deja pregatite si vor fi puse la dispozitia consultantului:
    Lista:

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. II este reprodusa in facsimil.

            PLAN DE FINANTARE (conform angajarilor din bugetul UE)

    Titlul masurii: Asistenta Tehnica pentru pregatirea proiectelor ISPA mediu
                    in municipiile Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin,
                    Galati, Deva si Hunedoara, Romania
    Nr. ISPA:       2001/RO/16/P/PA/003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cost neeligibil
    B - Autoritatea Regionala
    C - Autoritatea Locala
    D - Altele
                                                                     - Euro -
 ______________________________________________________________________________
|  An  |  Cost   | A|                Cost eligibil                  || Imprumut|
|      |  total  |  |_______________________________________________|| de la   |
|      |         |  |    Total    |    ISPA     |     Autoritati    || IFI     |
|      |         |  |             |             |     Nationale     ||         |
|      |         |  |             |             |___________________||         |
|      |         |  |             |             | Guvernul | B| C| D||         |
|      |         |  |             |             | Central  |  |  |  ||         |
|______|_________|__|_____________|_____________|__________|__|__|__||_________|
|      |  1 =    | 2|3 = 5 + 7|4 =|    5    |6 =|     7    | 8| 9|10||11| 12 = |
|      |  2 + 3  |  |+ 8 + 9 +|3/1|         |5/3|          |  |  |  ||  | 11/1 |
|      |         |  |10       |(%)|         |(%)|          |  |  |  ||  | (%)  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
| 2000 |   -     | -|     -   | - |    -    |   |     -    | -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
| 2001 |   -     | -|     -   | - |    -    | - |     -    | -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
| 2002 |2.800.000| -|2.800.000|100|2.100.000| 75|   700.000| -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
| 2003 |   -     | -|    -    | - |    -    | - |     -    | -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
| 2004 |  700.000| -|  700.000|100|  525.000| 75|   175.000| -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
| 2005 |   -     | -|    -    | - |    -    | - |     -    | -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
| 2006 |   -     | -|    -    | - |    -    | - |     -    | -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
|Ne-   |         |  |         |   |         |   |          |  |  |  ||  |      |
|anua- |         |  |         |   |         |   |          |  |  |  ||  |      |
|lizate|   -     | -|    -    | - |    -    | - |     -    | -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|
|Total |3.500.000| -|3.500.000|100|2.625.000| 75|   875.000| -| -| -|| -|   -  |
|______|_________|__|_________|___|_________|___|__________|__|__|__||__|______|

    ANEXA 3.1*)

    *) Anexa nr. III.1 este reprodusa in facsimil.

               Prevederi financiare privind implementarea ISPA

    Sectiunea I
    Forme si rate de asistenta

    (1) Asistenta Comunitatii prin ISPA poate fi sub forma de asistenta nerambursabila directa, de asistenta rambursabila sau orice alta forma de asistenta.
    Asistenta rambursata catre autoritatea de management sau catre alta autoritate publica va fi refolosita in acelasi scop.
    (2) Rata asistentei din partea Comunitatii acordata prin ISPA poate fi de pana la 75% din cheltuiala publica sau echivalenta, inclusiv cheltuielile facute de organismele ale caror activitati se incadreaza intr-un cadru legal sau administrativ care face sa fie privite ca echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune cresterea acestei rate pana la 85%, in special acolo unde considera ca o rata mai mare de 75% este necesara pentru indeplinirea unor masuri esentiale pentru atingerea obiectivelor generale ale ISPA.
    Rata asistentei si suma maxima a grantului ISPA vor fi specificate in memorandumul de finantare aferent masurii respective.
    In cazul asistentei rambursabile sau in cazul in care exista un interes special al Comunitatii, rata de asistenta trebuie redusa tinandu-se seama de:
    (a) disponibilitatea cofinantarii;
    (b) capacitatea masurii de a genera venituri; si
    (c) aplicarea corespunzatoare a principiului "poluatorul plateste".
    (3) Masurile care genereaza venituri in conformitate cu paragraful 2 (b) sunt acelea care privesc:
    (a) infrastructura a carei folosinta implica taxe provenite de la utilizatori;
    (b) investitii productive in sectorul de mediu.
    Comisia a elaborat recomandari privind aplicarea principiului poluatorul plateste.
    (4) Masurile privind studiile preliminare si asistenta tehnica pot fi finantate in mod exceptional in proportie de 100% din costurile totale.
    (5) Masurile acoperite de un memorandum de finantare vor fi implementate de catre tara beneficiara in stransa colaborare cu Comisia, care isi va pastra responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor alocate.

    Sectiunea a II-a
    Angajamente

    (1) Comisia implementeaza cheltuielile prin ISPA in conformitate cu Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comunitatii Europene, pe baza memorandumului de finantare care va fi incheiat intre Comisie si tara beneficiara.
    Totusi, angajamentele bugetare anuale referitoare la asistenta acordata masurilor vor fi efectuate intr-unul din urmatoarele doua moduri:
    (a) Angajamentele pentru masurile finantate prin ISPA care vor fi realizate pe parcursul a 2 ani sau mai mult trebuie, ca regula generala si sub rezerva punctului (b), sa fie efectuate in rate anuale.
    Angajamentele pentru prima rata anuala vor fi facute de catre Comisie la semnarea memorandumului de finantare referitor la masura.
    Acest angajament nu va depasi totalul platii in avans, prevazuta la sectiunea III (2) de mai jos, si al asistentei financiare nerambursabile pentru cheltuielile estimate pentru primul an indicat in planul de finantare.
    Angajamentele pentru ratele anuale urmatoare trebuie sa se bazeze pe planul financiar initial sau revizuit al masurii. Acestea vor fi acordate, in principiu, la inceputul fiecarui an financiar dar nu mai tarziu de 1 aprilie al anului in discutie, cu conditia ca cheltuielile preconizate pentru anul viitor sa le justifice si ca progresul lucrarilor demonstreaza ca proiectul avanseaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    (b) Pentru masurile cu o durata mai mica de 2 ani si pentru care asistenta Comunitatii nu depaseste 20 milioane Euro, un prim angajament de pana la 80% din totalul asistentei acordate poate fi facut cand Comisia semneaza memorandumul de finantare referitor la masura.
    Diferenta, va fi angajata in conditiile in care progresul lucrarilor demonstreaza ca proiectul inainteaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    (2) Cu exceptia cazurilor deplin justificate, asistenta angajata pentru o masura la care lucrarile fizice nu au inceput in intervalul de 2 ani de la data semnarii de catre Comisie a Memorandumului de finantare referitor la masura, va fi anulata.
    In orice caz Comisia trebuie sa informeze in timp util tara beneficiara si autoritatea desemnata atunci cand exista riscul unei anulari.

    Sectiunea a III-a
    Plati

    (1) Platile pot avea forma fie a unui avans, fie a unor plati intermediare sau a diferentei finale.
    Platile intermediare si plata diferentei finale trebuie sa se refere la cheltuieli certificate si platite, care trebuie sustinute de facturi primite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    (2) Platile in avans
    Ca o regula generala, un avans de pana la 20% din totalul asistentei acordata prin ISPA, asa cum a fost initial decis, va fi platit autoritatii desemnate asa cum este definita la paragraful (9). Avansul este, ca regula generala, transferat in urmatoarele moduri:
    - o prima transa de pana la jumatate din valoarea avansului este platita cand tara beneficiara semneaza memorandumul de finantare;
    - diferenta este platita dupa semnarea primului contract, in mod normal primul contract de lucrari.
    Abaterile de la aceasta regula generala trebuie aprobate printr-o decizie a Comisiei in memorandumul de finantare referitor la masura.
    Intregul avans sau parti din acesta trebuie returnate de autoritatea desemnata, mentionata in paragraful (2), daca nici o cerere de plata nu a fost transmisa Comisiei in 12 luni de la data la care a fost platit avansul. Valoarea avansului care trebuie returnat va fi stabilit de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile efectiv platite. Returnarea avansului nu duce la anularea asistentei acordata de catre Comunitate.
    (3) Platile intermediare
    Platile intermediare sunt efectuate de catre Comisie catre autoritatea desemnata la cererea acesteia, daca masura progreseaza satisfacator catre finalizare si vor fi facute pentru a rambursa cheltuielile efectuate si certificate, sub rezerva urmatoarelor conditii:
    - tara beneficiara a inaintat un raport care sa descrie progresul masurii din punct de vedere al indicatorilor fizici si financiari si conformitatea acesteia cu memorandumul de finantare, inclusiv, atunci cand este cazul, orice conditii specifice referitoare la asistenta;
    - s-au luat masuri in sensul indeplinirii observatiilor si recomandarilor autoritatilor de inspectie nationale si/sau comunitare;
    - au fost indicate masurile luate pentru corectarea oricaror probleme tehnice, financiare si legale care au aparut;
    - a fost analizata orice indepartare de la planul financiar initial;
    - au fost descrise etapele parcurse pentru publicitatea masurii.
    Tara beneficiara va fi informata de Comisie daca nu a indeplinit una din conditiile stipulate mai sus.
    Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru cererile de plata si pentru rapoartele de progres fizic si financiar.
    (4) Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca solicitarile de plata sunt inaintate Comisiei, ca regula generala, de 3 ori pe an, pana la 1 martie, 1 iulie si 1 noiembrie cel mai tarziu.
    (5) Suma totala a platilor efectuate conform punctelor (2) si (3) nu trebuie sa depaseasca 80% din totalul asistentei acordate. Comisia poate creste acest procent pana la 90% in cazuri justificate.
    (6) Plata diferentei finale din asistenta acordata de catre Comunitate
    Plata diferentei finale din asistenta acordata de catre Comunitate, calculata pe baza cheltuielilor certificate si intr-adevar efectuate, va fi facuta daca:
    - masura a fost realizata in conformitate cu obiectivele sale;
    - masura a indeplinit conditiile sale specifice, cum sunt mentionate in memorandumul de finantare;
    - raportul final mentionat in sectiunea a V-a a fost inaintat Comisiei;
    - autoritatea desemnata sau organismul mentionat in paragraful (2) a inaintat catre Comisie o cerere de plata, in termen de 6 luni de la data limita de finalizare a lucrarii, pentru cheltuielile specificate in memorandumul de finantare;
    - tara beneficiara certifica Comisiei ca informatiile furnizate in cererea de plata si in raport sunt corecte;
    - tara beneficiara a transmis Comisiei declaratia mentionata in apendicele B la anexa nr. III.4;
    - toate masurile de informare si publicitate stabilite de Comisie in anexa nr. III.6 au fost implementate;
    - cand managementul ajutorului acordat pentru o masura este conferit agentiilor de implementare din tarile beneficiare in sistem descentralizat, tarile beneficiare furnizeaza Comisiei toate informatiile necesare pentru a verifica daca regulile Comunitatii privind achizitiile publice au fost indeplinite, in special cele care privesc publicarea anunturilor de licitatie si transmiterea rapoartelor de evaluare a ofertelor si de adjudecare a contractului, si ca au fost respectate toate conditiile specificate in memorandumul de finantare.
    (7) Daca raportul final mentionat mai sus nu este transmis Comisiei in termen de 6 luni de la data finala de terminare a lucrarilor si de efectuare a platilor, astfel cum este specificat in memorandumul de finantare, partea de asistenta care reprezinta diferenta finala pentru acea masura va fi anulata.
    (8) Cererile pentru platile intermediare si pentru plata finala prezentate de tara beneficiara sunt insotite de o declaratie a Responsabilului National cu Autorizarea, care specifica numai platile legate de cheltuielile sustinute de facturile primite sau de alte documente contabile cu valoare probativa si care sunt conforme cu prevederile care guverneaza eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele asistate prin ISPA, astfel cum sunt specificate in anexa nr. III.2.
    (9) Toate platile pentru ajutorul acordat de Comisie prin acest memorandum de finantare vor fi facute catre o entitate centrala, Fondul National, desemnat de tara beneficiara sa primeasca asemenea plati. Ca regula generala, platile trebuie facute de catre Comisie intr-un singur cont bancar desemnat de tara beneficiara, nu mai tarziu de 2 luni de la primirea unei cereri valide si complete de plata. Acest termen limita nu se aplica pentru plata avansului. Fondul National trebuie sa transfere cat de repede posibil si in totalitate contributia ISPA catre organismele responsabile cu implementarea.
    (10) Fondul National, condus de Responsabilul National cu Autorizarea (RNA), va avea intreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor in cadrul tarii beneficiare. RNA va fi, de asemenea, responsabil pentru returnarea catre Comisie a oricaror fonduri platite in plus sau nejustificat.
    Responsabilitatile Responsabilului National cu Autorizarea sunt stabilite in memorandumul de intelegere incheiat intre Comisie si tarile beneficiare.

    Sectiunea a IV-a
    Folosirea euro

    (1) Sumele cuprinse in cererile pentru asistenta, impreuna cu planul de financiar relevant, vor fi prezentate in euro.
    (2) Sumele privind asistenta si planurile de finantare aprobate de Comisie vor fi exprimate in euro.
    (3) Declaratiile de cheltuieli care justifica cererile de plata corespunzatoare trebuie exprimate in euro.
    Rata de schimb care va fi folosita trebuie sa fie rata financiara contabila a Comisiei aplicabila pentru luna in care declaratia de cheltuieli a fost inregistrata in documentele contabile ale autoritatilor responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata lunara de schimb este fixata conform prevederilor mentionate in articolul 1 (2) din Reglementarea Comisiei (EURATOM, ECSC, EC) nr. 3418/93 care stabileste regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale Reglementarii financiare din 21 decembrie 1977. Rata de schimb este rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autoritatile responsabile cu privire la aceasta rata*1).
    (4) Platile asistentei financiare acordate de Comisie, trebuie facute in euro catre autoritatea desemnata de tara beneficiara in acest sens.
------------
    *) http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/fr/index.htm

    Sectiunea a V-a
    Raportul final

    Autoritatea sau organismul responsabil cu implementarea masurii trebuie sa transmita Comisiei un raport final in cel mult 6 luni de la finalizarea masurii. Raportul final va contine urmatoarele:
    (a) descrierea lucrarilor efectuate, insotita de indicatori fizici, cuantificari ale cheltuielilor pe categorii de lucrari si masurile luate cu privire la clauzele specifice continute in decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    (b) certificatul de conformitate a lucrarilor cu decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    (c) o prima evaluare a gradului de indeplinire a rezultatelor prevazute, mai ales cu privire la:
    - data efectiva de implementare a masurii;
    - o indicare a modului in care masura va fi administrata dupa finalizare;
    - confirmarea, daca este necesar, a previziunilor financiare, in special a celor privind costurile de operare si veniturile asteptate;
    - confirmarea previziunilor socio-economice, in special a costurilor si beneficiilor asteptate;
    - indicarea actiunilor luate pentru a se asigura protectia mediului si costurile acestora inclusiv concordanta cu principiul "poluatorul plateste";
    - data la care masura finantata devine operationala.
    (d) informatii referitoare la actiunile de publicitate.

    Sectiunea a VI-a
    Amendamente la memorandumul de finantare

    (1) Daca cheltuiala publica sau echivalenta intr-adevar efectuata difera de cheltuiala planificata initial, asistenta acordata de Comunitate va fi modificata luandu-se in calcul aceasta dar nu trebuie sa depaseasca suma maxima stabilita in memorandumul de finantare.
    O schimbare a ratei asistentei Comunitatii fata de rata acordata initial sau fata de asistenta financiara nerambursabila maxima va necesita o modificare a memorandumului de finantare conform procedurilor descrise in paragraful (3).
    (2) Daca atunci cand planul de finantare al unui proiect este amendat, angajamentele si/sau platile Comunitatii depasesc deja sumele mentionate in planul de finantare amendat, Comisia va opera ajustarile necesare tinand seama de suma supraangajata sau supraplatita, cand autorizeaza prima operatie financiara (angajare sau plata) dupa acel amendament.
    (3) Orice amendament la memorandumul de finantare se va face in conformitate cu urmatoarele proceduri:
    (a) amendamentele care impun o modificare substantiala a obiectivelor sau caracteristicilor proiectului sau o schimbare, substantiala in planul de finantare sau in programul cheltuielilor, trebuie facute printr-un memorandum de finantare, ca raspuns la solicitarea tarii beneficiare sau la initiativa Comisiei dupa consultarea cu tara beneficiara. Definitia modificarii "substantiale" este data in prevederile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.
    (b) in cazul unor altor amendamente, tara beneficiara va trimite Comisiei o propunere in acest sens. Comisia va face observatiile necesare sau isi va transmite acordul in cel mult 20 de zile lucratoare de la primirea propunerii. Amendamentul va fi adoptat dupa ce Comisia si-a dat acordul. Comitetul de management ISPA va fi informat despre aceste amendamente.
    (c) nici o modificare in cheltuiala anuala, mai mica de 25% din totalul cheltuielilor planificate pentru proiect nu va fi considerata o modificare substantiala a planului de finantare si a programului de cheltuieli.

    Sectiunea a VII-a
    Controlul financiar

    (1) Un audit financiar corespunzator, intern si extern, va fi indeplinit, in conformitate cu standardele de audit internationale acceptate, de catre autoritatile nationale competente de control financiar, care trebuie sa fie independente pentru a-si putea desfasura functia. In fiecare an un plan de audit si un rezumat al concluziilor auditului efectuat trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitia Comisiei.
    (2) Fara a prejudicia verificarile efectuate de tarile beneficiare, serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor pot, prin propriul lor personal sau prin reprezentanti autorizati corespunzator, sa efectueze pe teren audituri tehnice si financiare, inclusiv verificari prin sondaj si audituri finale.
    (3) Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca, atunci cand personalul Comisiei sau reprezentantii ei corespunzator autorizati si/sau Curtea Auditorilor efectueaza verificari, aceste persoane au dreptul sa inspecteze pe loc toate documentatiile relevante si care au legatura cu elementele finantate prin memorandumul de finantare. Tarile beneficiare trebuie sa sprijine serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor sa isi efectueze auditurile referitoare la utilizarea fondurilor acordate prin ISPA.
    (4) Implementarea detaliata a prevederilor principiilor controlului financiar, impreuna cu intelegerile de cooperare si coordonare a programarii si metodologiei controlului, intre Comisie si tarile beneficiare sunt specificate in anexa nr. III.4.

    Sectiunea a VIII-a
    Recuperarea platilor necuvenite

    (1) Daca implementarea unei masuri nu justifica fie o parte, fie toata asistenta alocata, Comisia va conduce o examinare completa a cazului, in special cerand tarii beneficiare sa isi faca cunoscute comentariile, intr-un interval specificat de timp si sa corecteze orice neregula.
    (2) Ca urmare a examinarii mentionate la paragraful (1), Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta referitoare la masura in cauza, daca examinarea dezvaluie nereguli, o combinare necorespunzatoare a fondurilor sau neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate in memorandumul de finantare si in special orice modificare semnificativa care afecteaza natura sau conditiile de implementare a masurii si pentru care acordul Comisiei nu a fost cerut. Orice reducere sau anulare a asistentei implica recuperarea sumelor platite.
    (3) Cand Comisia considera ca o neregularitate nu a fost corectata sau ca o parte ori intreaga operatiune nu justifica fie numai o parte, fie intreaga asistenta acordata acesteia, Comisia trebuie sa examineze corespunzator cazul si sa solicite tarii beneficiare sa isi inainteze observatiile intr-o perioada specificata. Dupa examinare, daca tara beneficiara nu a luat masurile corective necesare, Comisia poate:
    (a) sa reduca sau sa anuleze orice avans;
    (b) sa anuleze o parte sau intreaga asistenta acordata masurii.
    Comisia va hotari masura corectoare tinand cont de natura neregulii si de existenta oricaror deficiente in sistemele de management si control.
    (4) Orice suma platita gresit trebuie returnata Comisiei de autoritatea definita la paragraful (9) din sectiunea a III-a. Daca aceasta autoritate nu returneaza suma datorata Comisiei, tara beneficiara trebuie sa ramburseze aceasta suma Comisiei. Dobanda aplicata conturilor pentru intarzierile de plata trebuie aplicata sumelor nereturnate in conformitate cu regulile specificate in Reglementarea financiara care guverneaza bugetul Comunitatii.

    Sectiunea a IX-a
    Managementul

    (1) Comisia trebuie sa ceara tarilor beneficiare:
    (a) sa stabileasca incepand cu data de 1 ianuarie 2000, dar in orice caz nu mai tarziu de 1 ianuarie 2002, sistemele de management si control care asigura:
    - implementarea corespunzatoare a asistentei acordata prin acest memorandum de finantare, in conformitate cu principiile unui management financiar solid;
    - separarea functiilor de management si control;
    - ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte si provin dintr-un sistem contabil bazat pe documente justificative care sunt disponibile pentru verificare;
    (b) sa verifice regulat ca masurile finantate de Comunitate au fost corect realizate;
    (c) sa previna neregulile si sa ia masuri impotriva acestora;
    (d) sa recupereze orice sume pierdute ca rezultat al neregulilor sau neglijentei.
    (2) Sistemele de management si control ale tarilor beneficiare trebuie sa furnizeze un sistem corespunzator de audituri, cum este definit in apendicele A la anexa nr. III.4, pentru a permite in special:
    - regularizarea inchiderii conturilor sintetice ale Comisiei cu inregistrarile contabile si cu documentele justificative de la diferitele niveluri administrative;
    - verificarea transferurilor fondurilor Comunitare disponibile si ale altor fonduri;
    - examinarea planurilor tehnice si financiare ale proiectului, a rapoartelor de progres, procedurile de licitatie si contractare la diferitele nivele administrative.

    Sectiunea a X-a
    Monitorizarea

    Tarile beneficiare si Comisia vor asigura implementarea si monitorizarea in conformitate cu urmatoarele prevederi:
    (1) Infiintarea comitetelor de monitorizare trebuie sa aiba loc in urma unei intelegeri intre tarile beneficiare implicate si Comisie. Autoritatile si organismele desemnate de tara beneficiara, Comisie si, unde este cazul, BEI si/sau alte institutii cofinantatoare, vor fi reprezentate in aceste comitete. Vor fi de asemenea reprezentate in asemenea comitete si autoritatile regionale sau locale si societatile private, in cazul in care acestea au competenta necesara pentru executarea unui proiect si daca sunt direct implicate in acest proiect.
    (2) Monitorizarea va fi facuta pe baza unor proceduri de raportare convenite in comun, de verificare prin sondaj si, daca este necesar, prin infiintarea unor comitete ad hoc. Indicatorii se vor referi la caracterul specific al proiectului si la obiectivele acestuia. Acestia vor fi stabiliti in asa fel incat sa arate stadiul atins in executarea masurii in relatie cu planul si obiectivele propuse initial, si progresul realizat in domeniul managementului si in alte probleme legate de acesta.
    (3) (a) Pentru fiecare masura, coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze Comisiei rapoarte de progres in ultimele 3 luni pana la sfarsitul fiecarui an intreg de implementare.
    (b) Pentru intalnirile comitetelor de monitorizare, coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze rapoarte de progres conform modelului standard furnizat de Comisie. Raportul trebuie sa intre in posesia Comisiei cu 15 zile lucratoare inaintea intalnirii programate.
    (4) Pe baza rezultatelor monitorizarii si tinand seama de observatiile comitetului de monitorizare, Comisia va ajusta sumele si conditiile de acordare a asistentei aprobate initial, ca si planul de finantare prevazut, daca este necesar, la propunerea tarilor beneficiare.
    Comisia va intocmi aranjamentele corespunzatoare pentru aceste modificari, in functie de natura si importanta lor.

    Sectiunea a XI-a
    Transparenta in adjudecarea contractelor

    (1) Procedura care trebuie urmata pentru acordarea contractelor de lucrari, achizitii sau servicii, va respecta principiile cheie stabilite in Titlul IX din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Uniunii Europene.
    (2) (a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie sa fie deschisa si pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul si tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile beneficiare ISPA si din Cipru, Malta si Turcia;
    Prin urmare, se va cere ofertantilor sa isi declare nationalitatea si sa prezinte in sprijinul acesteia probe normal acceptate de propria legislatie.
    (b) In cazurile justificate corespunzator, cum ar fi cofinantarea de la institutii financiare internationale si dupa o examinare facuta din timp de Comitetul de management ISPA, Comisia poate permite nationalilor unor terte tari sa participe la licitatia pentru contracte.
    (3) (a) Tarile beneficiare vor lua toate masurile necesare pentru a asigura o participare cat mai mare. Pentru aceasta si cand valoarea contractelor o cere, ele trebuie sa asigure publicarea in avans a invitatiei de participare la licitatie in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene si in "Monitorul Oficial" din tarile beneficiare.
    (b) Se vor elimina, de asemenea, orice practici discriminatorii si specificatii tehnice care pot sa limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile membre sau din tarile beneficiare.
    (c) In plus, informatia trebuie lansata pe Internet intr-o forma transparenta.
    (4) Procedurile detaliate privind licitatiile si contractele sunt stabilite in Sistemul descentralizat de implementare (DIS), manual infiintat pentru programul Phare.

    Sectiunea a XII-a
    Transparenta in contabilitate si in rapoartele proiectelor

    Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca, pentru masura la care se refera memorandumul de finantare, toate organismele publice sau private implicate in managementul si implementarea operatiunilor au fie un sistem separat de contabilitate, fie o codificare contabila adecvata a tuturor tranzactiilor implicate, ceea ce va facilita verificarea de catre Comisie si de catre autoritatile nationale de control a cheltuielilor efectuate. De asemenea, trebuie sa se asigure ca toate cheltuielile sunt corect atribuite proiectului in cauza.
    Autoritatile responsabile vor asigura accesul la toate documentele justificative cu privire la cheltuielile pentru fiecare proiect pe o perioada de 5 ani de la efectuarea ultimei plati pentru proiectul respectiv.

    Sectiunea a XIII-a
    Evaluarea ex-post

    Prin evaluarea ex-post se vor analiza atat utilizarea resurselor, cat si randamentul si eficienta asistentei si a impactului sau, precum si factorii ce contribuie la succesul sau esecul implementarii masurilor, realizarilor si rezultatelor.
    Dupa finalizarea masurilor, Comisia si tarile beneficiare vor evalua modul in care acestea au fost indeplinite, inclusiv randamentul si eficienta utilizarii resurselor. Evaluarea va cuprinde si impactul real al implementarii lor pentru a se stabili daca obiectivele initiale au fost atinse. Printre altele, aceasta evaluare se va referi si la contributia masurilor la implementarea politicilor Comunitatii in domeniul mediului sau contributia acestora la politicile privind reteaua transeuropeana extinsa si transportul in comun. De asemenea, ele vor evalua si impactul masurilor asupra mediului.

    ANEXA 3.2*)

    *) Anexa nr. III.2 este reprodusa in facsimil.

    Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru masurile finantate prin ISPA

    Sectiunea I
    Domeniul cheltuielilor

    ISPA acorda asistenta pentru urmatoarele masuri:
    (1) Proiecte de mediu care dau posibilitatea tarilor beneficiare sa se alinieze la cerintele legilor Comunitatii privind protectia mediului si cu obiectivele Parteneriatului de Aderare;
    (2) Proiectele de infrastructura in transport, care promoveaza o mobilitate sustinuta si, in particular, cele care constituie proiecte de interes comun in baza criteriilor Deciziei nr. 1692/96/CE*2) si cele care permit tarilor beneficiare sa se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Aderare; acesta include interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale ca si retelele transeuropene si accesul la aceste retele;
    (3) Studii preliminare, evaluari si masuri de asistenta tehnica, inclusiv actiunile de informare si publicitate legate de proiectele eligibile. Acestea includ asistenta tehnica si administrativa in beneficiul mutual al Comisiei si al tarilor beneficiare, care nu sunt in mod normal in sarcina administratiei publice nationale, acoperind identificarea, pregatirea, managementul, monitorizarea, auditul si supervizarea proiectelor.
    Regulile specificate in sectiunile II - XII de mai jos, referitoare la proiectele listate la punctele (1) si (2) de mai sus, sunt totusi aplicate prin analogie si deciziilor pentru proiectele mentionate la punctul (3).
------------
    *2) Decizia Nr. 1692/96/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind directivele Comunitatii pentru dezvoltarea retelei de transport transeuropean.

    Sectiunea a II-a
    Definitii si concepte de baza

    (1) Conceptul de proiect, etape ale proiectului si grupurile de proiecte
    In scopul prevazut de acest document, se vor aplica urmatoarele definitii:
    (a) un "proiect" reprezinta o serie de lucrari indivizibile economic in scopul atingerii unei functii tehnice precise si cu un scop clar identificat.
    (b) o "etapa independenta tehnic si financiar" reprezinta o etapa care poate fi identificata ca operationala in intregul sau.
    O etapa poate acoperi, de asemenea, studiile preliminare, de fezabilitate sau tehnice necesare pentru indeplinirea unui proiect.
    (c) pot fi grupate proiectele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    - trebuie sa fie localizate pe acelasi curs de apa sau in aceeasi arie de captare sau sa fie situate de-a lungul aceluiasi coridor de transport;
    - trebuie cuprinse in acelasi plan global privind cursul de apa sau aria de captare sau coridorul, in scopuri bine identificate;
    - trebuie supervizate de un organism responsabil cu coordonarea si monitorizarea grupului de proiecte in cazurile in care proiectele sunt derulate de autoritati competente diferite.
    (2) "Autoritatea responsabila cu implementarea"
    (a) pentru proiectele finantate prin ISPA "autoritatea responsabila cu implementarea" este organismul responsabil cu licitatiile si contractarile. Aceasta autoritate este specificata la punctul 3 din anexa nr. I la memorandumul de finantare.
    Ca o consecinta, orice schimbare a "autoritatii responsabile cu implementarea" unui proiect trebuie sa fie aprobata de catre Comisie printr-un memorandum de finantare.
    In mod normal prin aceasta autoritate se intelege beneficiarul final al asistentei acordata prin ISPA. Numai aceasta autoritate efectueaza cheltuieli eligibile.
    (b) Totusi, aceasta autoritate poate delega implementarea altui organism care poate, de asemenea, sa efectueze cheltuieli eligibile. In asemenea cazuri, Comisia trebuie informata de tipul delegarilor propuse si trebuie sa primeasca o copie a documentelor relevante.
    (3) Conceptul de "administratie publica"
    Administratia publica poate cuprinde urmatoarele trei niveluri de guvernare:
    - organisme de guvernare centrale (nivel national);
    - organisme de guvernare regionale;
    - organisme de guvernare locale.
    In plus, acest concept poate include si organismele a caror activitate poate intra intr-un cadru legal sau administrativ in virtutea faptului ca sunt privite ca echivalentul unor organisme publice.
    (4) Implementarea si perioada de implementare a unui proiect
    (a) Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminara (incluzand studiul variantelor) pana la finalizarea proiectului aprobat si pana la masurile de publicitate pentru un proiect finantat;
    (b) Memorandumul de finantare se poate aplica uneia sau mai multor etape mentionate mai sus;
    (c) Perioada de implementare a proiectului reprezinta, ca regula generala, perioada necesara pentru finalizarea etapelor sus-mentionate pana in momentul in care proiectul devine complet operational si obiectul fizic descris in memorandumul de finantare a fost finalizat/definitivat.
    (5) Evidenta documentelor si transparenta
    Orice cheltuiala declarata Comisiei trebuie sa se bazeze pe intelegeri legale obligatorii si/sau pe documente. Este imperativa existenta unei evidente documentare corespunzatoare.
    In scopul maximizarii transparentei si pentru a permite controlul Comisiei si/sau al autoritatii nationale competente de control financiar asupra cheltuielilor, fiecare tara beneficiara trebuie sa se asigure ca orice organism implicat in managementul si implementarea proiectelor a stabilit o evidenta contabila separata privitoare la proiectul descris in memorandumul de finantare.
    (6) Cheltuieli
    Cheltuielile trebuie raportate la platile certificate si facute efectiv de catre autoritatea responsabila cu implementarea, sustinute de facturi platite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    "Documentul contabil cu valoare probativa echivalenta" reprezinta orice document transmis de catre autoritatea definita la punctul 2 din aceasta sectiune pentru a demonstra ca intrarile contabile ofera o imagine adevarata si corecta a tranzactiilor reale implicate, in concordanta cu practicile contabile standard. Este necesara o aprobare prealabila a Comisiei atunci cand se folosesc documente contabile cu valoare probativa echivalenta.

    Sectiunea a III-a
    Principalele categorii de cheltuieli eligibile

    Ca regula generala cheltuielile legate de:
    - studiile de fezabilitate;
    - planificare si proiectare, inclusiv studiul privind impactul asupra mediului;
    - pregatirea terenului;
    - constructii;
    - utilaje si instalatii implicate permanent in proiect;
    - testare si instruire;
    - managementul proiectului;
    - masurile compensatorii si de reducere a impactului asupra mediului;
    - alte tipuri de cheltuieli specificate in memorandumul de finantare;
    - masuri luate ca urmare a prevederilor anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea
sunt subiecte eligibile pentru competentele prezentate mai jos.

    Sectiunea a IV-a
    Studii de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectului

    (1) Cheltuieli legate de studiile de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectelor
    (a) Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, planificare, incluzand studiile privind impactul asupra mediului, expertize legate de proiect si proiectarea proiectelor sunt, ca regula generala, eligibile, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie direct legate de unul sau mai multe proiecte si sa fie aprobate in mod special printr-un memorandum de finantare;
    (b) In acele cazuri, cand mai multe proiecte se deruleaza prin acelasi contract sau cand autoritatea responsabila cu implementarea exercita functiile de mai sus pe cont propriu, acestea trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valori probative echivalente (de exemplu cu ajutorul sistemului de alocare a timpului).
    (2) Implicarea administratiei publice
    In cazurile in care functionarii din administratia publica sunt implicati in activitatile mentionate la punctul 1(a) al acestei sectiuni, cheltuielile pot fi acceptate ca eligibile de catre Comisie, in cazuri clar justificate si in concordanta cu urmatoarele criterii:
    - functionarul a renuntat temporar la statutul sau de functionar in administratia publica;
    - cheltuielile trebuie sa aiba la baza un contract privind unul sau mai multe proiecte specificate; in cazul in care un contract se refera la mai multe proiecte, costurile trebuie sa fie alocate intr-un mod transparent (de exemplu cu ajutorul programarilor in timp);
    - cheltuielile trebuie sa fie direct legate cu unul sau mai multe proiecte individuale avute in vedere;
    - contractul trebuie sa fie limitat in timp si nu trebuie sa depaseasca data limita stabilita pentru finalizarea proiectului;
    - sarcinile care trebuie indeplinite pentru acel contract nu trebuie sa acopere atributii administrative generale, ca cele specificate la punctul 1 din sectiunea a VIII-a;
    - dispozitiile nu trebuie sa fie folosite pentru a ocoli procedurile de achizitii publice ale Comunitatii.

    Sectiunea a V-a
    Pregatirea terenului si constructiile

    (1) In cazurile in care autoritatea responsabila cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie sau parti din acestea, pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului bazat pe documente contabile sau pe documente cu valoare probativa echivalenta.
    In cazul in care sunt implicati functionari ai administratiei publice, se aplica prevederile specificate la punctul (2) din sectiunea a IV-a.
    (2) Costurile eligibile trebuie sa includa doar costurile reale aparute dupa datele specificate la punctul (1) din sectiunea a X-a si legate direct de proiect. Costurile eligibile pot include toate sau numai unele din urmatoarele categorii:
    - costuri privind munca (salarii brute si nete);
    - cheltuieli pentru utilizarea durabila a echipamentelor pe perioada constructiilor;
    - costuri de productie folosite pentru implementarea proiectului;
    - costuri de functionare si alte categorii de cheltuieli, daca sunt in mod specific justificate; acestea trebuie alocate in mod echitabil, in concordanta cu standardele contabile general recunoscute;
    - cheltuielile de functionare impuse nu sunt eligibile in cazul in care autoritatea mentionata la punctul (1) de mai sus este inclusa in administratia publica.
    (3) Ca regula generala costurile trebuie sa fie evaluate la pretul pietei.

    Sectiunea a VI-a
    Achizitii, inchirieri de echipamente si active necorporale

    (1) Echipamentul durabil care este parte a cheltuielilor de capital din cadrul proiectului
    a) Cheltuielile privind achizitiile sau productia de utilaje si echipamente care vor fi permanent instalate si fixate in proiect sunt eligibile daca acestea sunt prinse in inventarul echipamentului durabil de catre autoritatea specificata la punctul (2) din sectiunea a II-a si sunt considerate ca si cheltuieli de capital, in concordanta cu conventiile standard de contabilitate;
    b) Fara a prejudicia punctul (3) din sectiunea a IX-a, inchirierea acestor echipamente este considerata ca parte a costurilor de operare si este neeligibila.
    (2) Achizitiile de active necorporale
    Achizitiile si utilizarea activelor necorporale, ca de exemplu patentele, sunt eligibile daca sunt necesare pentru implementarea proiectului.
    (3) Echipamente utilizate pentru implementarea proiectului
    (a) In cazul in care autoritatea responsabila cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie, sau o parte din acestea, pe cont propriu, cheltuielile privind achizitiile sau productia echipamentelor care sunt angajate pe perioada fazei de implementare a proiectului nu sunt eligibile.
    (b) Echipamentele durabile, care sunt in mod expres achizitionate sau produse pentru implementarea proiectului, pot fi considerate eligibile daca acestea sunt fara valoare economica ori distruse dupa folosinta si daca sunt specificate in memorandumul de finantare.
    (4) Echipamentele durabile utilizate de administratia publica
    (a) Cheltuielile privind achizitia sau inchirierea de echipamente durabile utilizate de administratia publica nu sunt eligibile.
    (b) Fara a prejudicia prevederile punctului (2) si (3) din sectiunea a VIII-a, cheltuielile privind echipamentul sau cele necesare pentru inchirierea acestuia, utilizat de administratia publica ca urmare a sarcinilor privind monitorizarea si supervizarea, pot fi eligibile numai cu acordul Comisiei.

    Sectiunea a VII-a
    Achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata

    Cheltuielile cu achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata (TVA) nu sunt eligibile.

    Sectiunea a VIII-a
    Cheltuieli administrative

    (1) Principii generale
    Ca regula generala, cheltuielile administratiei publice, inclusiv salariile functionarilor de la nivel national, regional si local nu sunt eligibile pentru asistenta (inclusiv asistenta tehnica), cu exceptia cheltuielilor clar fundamentate provenite din obligatiile ce revin pentru realizarea controalelor financiare, monitorizarii financiare si fizice, evaluarea si prevenirea neregulilor si a cheltuielilor care intra sub incidenta obligatiilor de recuperare a sumelor pierdute.
    Cu exceptia Fondului National, costurile care includ salariile legate de angajarea temporara, la initiativa Comisiei, a personalului temporar, fie functionari publici, fie proveniti din sectorul privat, pentru lucrari privind managementul, urmarirea, evaluarea si controlul sunt eligibile prin masuri de asistenta tehnica asa cum sunt definite la punctul (3) din sectiunea I.
    Echipamentul pentru monitorizare poate fi eligibil daca este permis in mod specific printr-o masura de asistenta tehnica mentionata in memorandumul de finantare.
    (2) Organizarea Comitetelor de monitorizare
    a) Fara a prejudicia punctul (1) de mai sus, cheltuielile aparute in organizarea procesului de monitorizare sunt eligibile prin prezentarea unor documente justificative;
    b) Ca regula generala, costurile permise includ una sau mai multe dintre urmatoarele categorii:
    - servicii de traducere;
    - inchirierea de sali de conferinta si aranjamentele auxiliare;
    - inchirierea de echipamente audio-video si alte echipamente electronice necesare;
    - procurarea documentatiei si facilitatilor aferente;
    - taxe pentru participarea expertilor;
    - cheltuieli pentru calatorii.
    c) Salariile si alocatiile pentru functionarii din administratia publica intervenite in acest context nu sunt eligibile.
    (3) Intalniri la cererea Comisiei
    Regulile prevazute la punctul (2) de mai sus pot fi aplicate prin analogie la organizarea de intalniri ad-hoc la cererea Comisiei.

    Sectiunea a IX-a
    Alte tipuri de cheltuieli

    (1) Managementul si supervizarea proiectului
    Cheltuielile referitoare la managementul si supervizarea proiectului sunt, ca regula generala, eligibile. Sunt aplicate prevederile specificate la punctele (1) si (2) din sectiunea a IV-a.
    (2) Costuri financiare
    Nici un tip de costuri financiare legate de realizarea proiectului nu este eligibil; acestea privesc in particular dobanzile pentru finantarea intermediara, comisioane bancare, comisioane de garantie etc.
    Garantiile bancare legate de imprumuturile bancare folosite pentru finantarea proiectului pot fi eligibile cu acordul Comisiei.
    (3) Tehnici financiare care nu implica un transfer imediat al activelor proprii
    Fara a prejudicia prevederile punctului (2), tehnicile financiare, care nu necesita implicarea imediata a transferului activelor proprii pot fi considerate eligibile, daca sunt justificate si aprobate in memorandumul de finantare.
    Tarile beneficiare trebuie sa demonstreze, printr-o analiza a riscurilor, ca tehnicile folosite sunt mai avantajoase din punct de vedere economic decat achizitionarea directa a unor bunuri.
    (4) Cheltuieli de operare, costuri curente ale proiectelor finantate
    a) Nici un tip de costuri de operare aparute dupa finalizarea proiectului nu sunt eligibile;
    b) Ca exceptie de la prevederile punctului (a) de mai sus, cheltuielile pentru pregatirea personalului pentru operare si testarea proiectului si a echipamentelor pot fi luate in considerare ca si cheltuieli eligibile pentru o anumita perioada, definita in memorandumul de finantare.
    c) Principiile definite la punctele (a) si (b) mentionate mai sus sunt valabile, de asemenea, pentru o componenta individuala completa a unui proiect sau a unui grup de proiecte, chiar si in cazul in care intregul proiect nu a fost inca finalizat.
    (5) Masuri de publicitate si informare
    Cheltuielile pentru masurile luate in conformitate cu prevederile anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea sunt eligibile.

    Sectiunea a X-a
    Perioada de eligibilitate

    (1) Limita initiala de timp privind eligibilitatea
    Limita initiala de timp privind eligibilitatea este evaluata diferentiat in conformitate cu urmatoarele situatii:
    (a) Cand selectia proiectului, licitatia si contractarea de catre tarile beneficiare fac obiectul aprobarii ex-ante a Comisiei*3), cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care memorandumul de finantare al proiectului este semnat de Comisie.
    In caz exceptional, cand finantarea proiectului este realizata printr-o combinatie fie de la BEI, fie de la alta institutie finantatoare si asistenta financiara nerambursabila ISPA, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data incheierii acordului cu BEI sau cu alta institutie finantatoare, pentru fiecare proiect. Ca regula generala, aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 6 luni de la data mentionata la primul subparagraf. Sunt necesare in mod obligatoriu urmatoarele conditii:
    - lucrarile si contractele pentru care se aplica prevederile trebuie sa fie identificate in memorandumul de finantare;
    - BEI sau alta institutie finantatoare certifica respectarea prevederilor articolelor 108 (2), 109 (2) si (3), 114 (1), 115, 117 si 118 ale Reglementarii financiare aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    In cazurile de mai sus, ca regula generala, Comisia dispune aplicarea, dupa examinarea de catre Comitetul de management ISPA, a prevederilor articolului 114 (2) din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    (b) Dupa decizia Comisiei de a acorda sprijin agentiilor de implementare ale tarilor candidate pe baze descentralizate*4), cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care cererea de finantare ajunge la Comisie (serviciul ISPA), cu conditia ca cererea de finantare sa poata fi considerata completa.
    Platile facute inainte de data specificata la punctele (a) si (b) de mai sus sunt neeligibile.
    (2) Modificari ale proiectelor
    (a) Orice modificare a unui proiect aprobat, care este egala sau mai mare de 5 milioane euro ori de 20% din costul total al acestuia, oricare ar fi mai mic, trebuie considerata o modificare substantiala a proiectului. Modificarile majore ale obiectelor fizice ale proiectelor care schimba natura acestuia sunt de asemenea tratate ca fiind "substantiale".
    Regulile stabilite la paragraful (1), se aplica si pentru eligibilitatea cheltuielilor privind modificarile de mai sus.
    (b) Pentru orice alta modificare a proiectului, cheltuielile privind noi elemente fizice suplimentare sau extinse sunt eligibile din momentul in care cererea de modificare este primita de Comisie (serviciul ISPA).
    (c) Cererea pentru modificari si informatiile relevante atasate la aceasta pot fi prezentate comitetului de monitorizare. Inregistrarea cererii si a materialelor depuse trebuie sa fie facuta in minuta intalnirii.
    (3) Timpul limita final privind eligibilitatea
    a) Data finala a eligibilitatii este specificata, ca regula generala, in articolul 4, paragraful 3 din memorandumul de finantare.
    b) Data finala depinde de platile facute de catre autoritatea responsabila cu implementarea.
    c) Data finala a eligibilitatii este prevazuta in memorandumul de finantare respectiv. Dupa ce aceasta data a expirat, beneficiarul dispune de o perioada de sase luni pentru a supune Comisiei solicitarea de plata finala impreuna cu raportul final si o notificare, asa cum este prevazut in paragraful (6) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1 si in apendicele B la anexa nr. III.4 la memorandumul de finantare.
    d) Comisia nu poate extinde aceasta perioada de sase luni.
------------
    *3) Vezi Articolul 12.(1), Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1266/99 din 21 iunie 1999
    *4) Vezi Articolul 12.(2), Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1266/99 din 21 iunie 1999

    Sectiunea a XI-a
    Cererile de plata

    Cererile de plata prezentate Comisiei de catre tarile beneficiare au la baza facturile deja platite, asa cum sunt definite la punctul (6) din sectiunea a II-a.
    In cazul lucrarilor angajate de catre un concesionar sau de un organism echivalent, autoritatea guvernamentala responsabila trebuie sa certifice corectitudinea cheltuielilor.
    Cererile de plata trebuie sa fie inregistrate si certificate de catre Responsabilul National cu Autorizarea. Cererile sunt apoi inaintate Comisiei prin intermediul Delegatiei Comisiei Europene.

    Sectiunea a XII-a
    Alte elemente nespecificate in detaliu

    (1) Orice intrebari aparute, care nu sunt explicit specificate in principiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate prin ISPA, trebuie discutate cu Comisia. Comisia se va stradui sa raspunda intrebarilor in mod deschis, in spiritul inscris in aceste principii si cu referire la principiile stabilite pentru fondurile de coeziune.
    (2) In cazul conflictelor dintre aceste principii si regulile nationale de eligibilitate, principiile prezentate mai sus trebuie sa primeze.

    ANEXA 3.3.a*)

    *) Anexa nr. III.3.a este reprodusa in facsimil.

    Model de cerere de plata pentru raportarea progresului financiar si fizic

 ______________________________________________________________________________
|         INSTRUMENTUL PENTRU POLITICI STRUCTURALE DE PREADERARE - ISPA        |
|                                                                              |
|                             SOLICITARE DE PLATA                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  A. TIPUL PLATII                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|                    _                                          _              |
|  Plati peste 80%  |_|          Plati intermediare            |_|             |
|                                                               _              |
|                                Plati ale balantei finale     |_|             |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| B. FONDUL NATIONAL/IDENTIFICAREA CONTULUI                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Numele:                                                                      |
| Adresa:                                                                      |
| Persoana de contact:                                                         |
| Telefon:                               Fax:                                  |
| E-mail:                                                                      |
| Denumirea bancii:                                                            |
| Sediul bancii:                                                               |
| Codul postal:                          Oras:                                 |
| Numarul contului:                      Codul scurt:                          |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| C. MASURA                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea masurii:                                                           |
| Codul masurii ISPA:                       Codul national de referinta:       |
| Nr. memorandumului de finantare curent:                                      |
| Data:                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| D. AUTORITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA                                 |
|______________________________________________________________________________|
| Denumire:                                                                    |
| Adresa:                                                                      |
| Cod postal:                            Oras:                                 |
| Persoana de contact:                                                         |
| Telefon:                                                                     |
| E-mail:                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| E. CHELTUIELI INTERVENITE SI PLATI ISPA                                      |
|______________________________________________________________________________|
| a) cheltuieli eligibile confirmate la data:                                  |
| b) in aceasta solicitare de plata:                                           |
| c) = a) + b) cheltuieli cumulative la data:                                  |
| d) plati cerute de aceasta aplicatie:                                        |
| e) = d) / b)% din cheltuielile confirmate:                                   |
|                                                                              |
| Totalul platilor ISPA primite de catre Fondul National (FN) pana la data:    |
|______________________________________________________________________________|
| F. CHELTUIELILE ELIGIBILE CURENTE PE CATEGORII        Moneda: euro           |
|______________________________________________________________________________|
|Categorii de |Cheltuieli in| Cheltuieli|Cheltuieli|Totalul      |Rata de      |
|cheltuieli(*)|memorandumul | confirmate|confirmate|cheltuielilor|executie     |
|             |de finantare | anterior  |in aceasta|confirmate   |financiara   |
|             |curent       |           |cerere de |             |             |
|             |             |           |plata pana|             |             |
|             |             |           |la data:  |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
|             |     (1)     |    (2)    |   (3)    | (4)=(2)+(3) |(5)=(4) / (1)|
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Taxe de     |             |           |          |             |             |
| proiectare  |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Pregatirea  |             |           |          |             |             |
| terenului   |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Principalele|             |           |          |             |             |
| lucrari     |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Utilaje si  |             |           |          |             |             |
| echipamente |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Asistenta   |             |           |          |             |             |
| tehnica     |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Supervizare |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Altele      |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
| Total       |             |           |          |             |             |
|_____________|_____________|___________|__________|_____________|_____________|
    (*) Categoriile prezentate sunt exemple care pot fi ajustate in vederea reflectarii stadiului real al proiectului. Este de dorit o defalcare pe contract.

 ______________________________________________________________________________
| G. INDICATORII FIZICI AI EXECUTIEI                                           |
|______________________________________________________________________________|
|        |Indicatori         |           | Pana la    | Pana la    |           |
|        |fizici(*)          |           | (data)     | (data)     |           |
|        |___________________|           |____________|____________|           |
|Tipul   |Unitatea|Cantitatea| Executia  | Executia   | Executia   |Rata       |
|lucrarii|        |          | fizica    | fizica     | fizica     |executiei  |
|(*)     |        |          | pana la   | referitoare| referitoare|fizice %   |
|        |        |          | data      | la aceasta | la cererea |           |
|        |        |          | platilor  | cerere     | de plata   |           |
|        |        |          | anterioare| de plata   | totala     |           |
|        |        |          |           |            | inaintata  |           |
|        |        |__________|___________|____________|____________|___________|
|        |        |   (1)    |    (2)    |     (3)    |  4=(2)+(3) |5=(4) / (1)|
|________|________|__________|___________|____________|____________|___________|
|________|________|__________|___________|____________|____________|___________|
|________|________|__________|___________|____________|____________|___________|
|________|________|__________|___________|____________|____________|___________|
    (*) categoriile utilizate vor fi cele prezentate in formularul F.

 ______________________________________________________________________________
| H. SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR EFECTUATE                                   |
|______________________________________________________________________________|
| A se detalia progresul inregistrat de la ultima aplicatie                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| I. CONDITII SPECIFICE PRIVITOARE LA MASURILE ARTICOLULUI 8 AL MEMORANDUMULUI |
|    DE FINANTARE (M.F.)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| A se preciza conditiile specifice, daca acestea exista, si modul in care     |
| acestea au fost indeplinite.                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| J. OBSERVATII SI RECOMANDARI ALE AUTORITATILOR DE INSPECTIE NATIONALE SAU    |
|    COMUNITARE (Anexa III.1 la memorandumul de finantare)                     |
|______________________________________________________________________________|
| A se preciza observatii sau recomandari, daca acestea exista (cu referiri    |
| complete la sursa acestora), si modul in care acestea au fost indeplinite.   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| K. PROBLEME TEHNICE, FINANCIARE SI LEGISLATIVE (Anexa nr. III.1 la           |
|    memorandumul de finantare)                                                |
|______________________________________________________________________________|
| A se face referire la orice tip de probleme care pot aparea in implementarea |
| masurilor, inclusiv devieri de la planul de finantare original si a se       |
| furniza explicatii cu privire la actiunile intreprinse pentru corectarea     |
| acestora.                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| L. MASURI ADOPTATE IN SCOPUL INFORMARII CU PRIVIRE LA ASISTENTA OFERITA DE   |
|    COMUNITATE (Anexa nr. III.6 la memorandumul de finantare)                 |
|______________________________________________________________________________|
|                                             _               _                |
| Panouri ridicate la locul executiei?    Da |_|          Nu |_|               |
| Mijloacele folosite pentru informarea publicului asupra masurilor in cauza:  |
|                 _                           _               _                |
|          Presa |_|             Televiziune |_|       Radio |_|               |
|                                             _                                |
|          Alte mijloace audio-vizuale       |_|                               |
|                                                                              |
|          Tipul documentatiei scrise, disponibile pentru public               |
|                                                                              |
| Tipuri de documentatii scrise la dispozitia publicului:                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| M. CONFIRMAREA RESPONSABILULUI NATIONAL CU AUTORIZAREA                       |
|______________________________________________________________________________|
| Prin prezenta declar ca cheltuielile eligibile confirmate se refera la       |
| articolele deja platite si la investitiile aprobate, si care nu sunt         |
| rezultat al schimbarii masurii sau lucrarilor in afara masurii descrise, si  |
| ca documentele originale privind platile indicate in listele anexate, sunt   |
| pastrate de aceasta entitate sau de autoritatea de implementare, stampilate  |
| corect si disponibile in vederea consultarii avand ca scop principal         |
| verificarea acestora.                                                        |
|                                                                              |
| Data:                             Semnatura si autentificarea                |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                        ANEXA LA CEREREA DE PLATA                             |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| FACTURI*                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea masurii:                                                           |
| Codul masurii ISPA:                           Codul national:                |
| Memorandumul de finantare nr.: Data:                          |
|______________________________________________________________________________|
| Furnizor si | Factura nr. | Data | Chitanta nr.| Data | Valoarea | Observatii|
| Contract    |             |      |             |      |          |           |
|_____________|_____________|______|_____________|______|__________|___________|
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|             |             |      |             |      |          |           |
|_____________|_____________|______|_____________|______|__________|___________|
| Total       |             |      |             |      |          |           |
|_____________|_____________|______|_____________|______|__________|___________|
    * copiile stampilate corect ale evidentelor contabile referitoare la cheltuieli trebuie anexate la copia cererii de plata transmisa de Responsabilului National cu Autorizarea.

 ______________________________________________________________________________
| VERIFICARI SI CONTROALE EFECTUATE (Anexa nr. III.1 la memorandumul de        |
| finantare)                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Controlul fizic | Data:               Institutia responsabila:               |
| al lucrarilor   | Concluzii:                                                 |
|_________________|____________________________________________________________|
|                 | Data:               Institutia responsabila:               |
|                 | Concluzii:                                                 |
|_________________|____________________________________________________________|
|                 | Data:               Institutia responsabila:               |
|                 | Concluzii:                                                 |
|_________________|____________________________________________________________|
| Controlul       | Data:               Institutia responsabila:               |
| financiar:      | Concluzii:                                                 |
|_________________|____________________________________________________________|
|                 | Data:               Institutia responsabila:               |
|                 | Concluzii:                                                 |
|_________________|____________________________________________________________|
|                 | Data:               Institutia responsabila:               |
|                 | Concluzii:                                                 |
|_________________|____________________________________________________________|

    ANEXA 3.3.b*)

    *) Anexa nr. III.3.b este reprodusa in facsimil.

    MODEL CE VA FI INAINTAT COMITETULUI DE MONITORIZARE DIN ZIUA/LUNA/ANUL

 ______________________________________________________________________________
|                          FISA DE MONITORIZARE ISPA                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1A. IDENTIFICAREA MASURII                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea masurii:                                                           |
| Codul masurii ISPA:                                                          |
| Agentia de Implementare:                                                     |
| Rata asistentei ISPA:                                                        |
| Data semnarii Memorandumului de finantare:                 - Comisia         |
|                                                            - Tara            |
|                                                                              |
| Numarul amendamentului Memorandumului de finantare:        - Comisia         |
|                                                            - Tara            |
|______________________________________________________________________________|
| 1B. AGENTIA DE IMPLEMENTARE (AI)                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Numele:                                                                      |
| Adresa:                                                                      |
| Codul postal:                     Localitatea:                               |
| Persoana de contact:                                                         |
| Telefon:                                                      |
| E-mail:                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 2. SCURTA DESCRIERE CRONOLOGICA A ACTIVITATILOR/LUCRARILOR REALIZATE         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. CONDITII SPECIFICE REFERITOARE LA MASURA (ARTICOLUL 8 AL MEMORANDUMULUI DE|
| FINANTARE MF)                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Se va face referire la conditiile specifice, daca exista, si se va preciza   |
| modul in care au fost indeplinite, precum si data indeplinirii acestora      |
| (nr. scrisorii Comisiei prin care se aduce la cunostinta indeplinirea        |
| conditiilor respective).                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Data publicarii anuntului de previzionare a licitatiei
    T - Tipul licitatiei vizate*
 ______________________________________________________________________________
|                     4. ACTUALIZAREA PLANULUI DE ACHIZITII                    |
|______________________________________________________________________________|
|Contract   |D|T|  Data publicarii  |Costul       |Tipul       |Data semnarii  |
|(Nr., Tip &| | |  anuntului de     |contractului/|cofinantarii|si numele      |
|Descriere)*| | |  licitatie        |costul       |            |castigatorului/|
|           | | |___________________|estimativ al |            |stadiu*      |
|           | | |Daca      |Daca s-a|contractului |Combinata/  |               |
|           | | |nu s-a    |publicat|             |paralela    |               |
|           | | |publicat  |        |milioane euro|            |               |
|           | | |__________|________|             |            |               |
|           | | |Data      |Data,   |             |            |               |
|           | | |estimativa|nr. MO/ |             |            |               |
|           | | |          |Internet|             |            |               |
|___________|_|_|__________|________|_____________|____________|_______________|
|Semnat   | | | |          |        |             |            |               |
|         | | | |          |        |             |            |               |
|         | | | |          |        |             |            |               |
|_________|_|_|_|__________|________|_____________|____________|_______________|
|In       |_|_|_|__________|________|_____________|____________|_______________|
|pregatire| | | |          |        |             |            |               |
|         | | | |          |        |             |            |               |
|         | | | |          |        |             |            |               |
|_________|_|_|_|__________|________|_____________|____________|_______________|
    (*) Specificati contractul principal.
    (*) Indicati daca acordul contractual va fi conform Cartii FIDIC Rosii, Galbene sau Argintii. Specificati daca licitatia este locala, internationala sau restransa si justificati procedura in cazul precalificarii.
    (*) Pentru contractele aflate in pregatire, oferiti cateva detalii despre stadiul pregatirii documentelor de licitatie.

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Diferenta/Cost total % (9) = ((7) - (2))/total (2)
 ______________________________________________________________________________
| 5. PLANUL DE CHELTUIELI                                 UM: EURO             |
|______________________________________________________________________________|
| Anul  | Costul eligibil    | Platile         | Cheltuieli     |Cheltuieli| D |
|       | total              | efectuate       | viitoare       |totale    |   |
|       |                    |                 | estimative     |          |   |
|       |____________________|_________________|________________|__________|___|
|       |Estimarea |Estimarea| (pana la   |(%) |(de la data|(%) |(7)= |(%) |   |
|       |initiala* |acceptata| data       |(3)/|raportarii)|(5)/|(3)+ |(7)/|   |
|       |          |curenta*| raportarii)|(2) |           |(2) |(5)  |(2) |   |
|       |__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|       |    (1)   |   (2)   |     (3)    |(4) |     (5)   |(6) | (7) |(8) |(9)|
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|2000   |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|2001   |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|2002   |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|Trim. 1|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|          |_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|Trim. 2|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|          |_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|Trim. 3|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|          |_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|Trim. 4|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|2003   |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|Trim. 1|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|          |_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|Trim. 2|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|          |_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|Trim. 3|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|          |_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|Trim. 4|          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|2004   |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|2005   |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|2006   |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|Total  |          |         |            |    |           |    |     |    |   |
|_______|__________|_________|____________|____|___________|____|_____|____|___|
|                                                          _           _       |
| Propuneri de schimbare a Planului Financiar          Da |_|      Nu |_|      |
| Transmise la CE in data de:                                                  |
| Vor fi transmise la CE in data de:                                           |
| Vor fi prezentate in cadrul Comitetului de Monitorizare (atasati planul si   |
| motivele schimbarii)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
    * La momentul semnarii Memorandumului de Finantare
    * Ultimul Comitet de Monitorizare

 ______________________________________________________________________________
| 6. FISA INFORMATIVA PRIVIND EXECUTIA FIZICA SI FINANCIARA(*)                 |
|______________________________________________________________________________|
| Categorii de |                       Executia fizica                         |
| cheltuieli   |_______________________________________________________________|
| eligibile(*) | Indicatori   |Executia fizica |Executia fizica |Rata executiei|
|              | fizici(*)    |de la ultimul   |pana la actualul|fizice (%)    |
|              |              |Comitet de      |Comitet de      |              |
|              |              |Monitorizare    |Monitorizare    |              |
|              |______________|                |                |              |
|              | UM |Cantitate|                |                |              |
|______________|____|_________|________________|________________|______________|
|              |    |   (1)   |      (2)       |       (3)      | 4 = (3) / (1)|
|______________|____|_________|________________|________________|______________|
|______________|____|_________|________________|________________|______________|
|______________|____|_________|________________|________________|______________|
|______________|____|_________|________________|________________|______________|
|______________|____|_________|________________|________________|______________|
|______________|____|_________|________________|________________|______________|
|TOTAL         |    |         |                |                |              |
|______________|____|_________|________________|________________|______________|

  - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Categorii de |                       Executia financiara                     |
| cheltuieli   |_______________________________________________________________|
| eligibile(*) | Indicatori   |Cheltuieli de |Cheltuieli  |Rata      |Progres  |
|              | financiari   |la ultimul    |pana la     |executiei |fizic    |
|              |              |Comitet de    |actualul    |financiare|         |
|              |              |Monitorizare  |Comitet de  |(5)       |         |
|              |______________|              |Monitorizare|          |         |
|              |Costul   |(%) |              |            |          |         |
|              |eligibil |din |              |            |          |         |
|              |estimat  |cost|              |            |          |         |
|              |(euro)   |    |              |            |          |         |
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|              |   (5)   | (6)|     (7)      |     (8)    | 9 = 8 / 5| 10 =    |
|              |         |    |              |            |          |4*6 / 100|
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|TOTAL         |         |    |              |            |Progres   |Progres  |
|              |         |    |              |            |financiar |fizic    |
|              |         |    |              |            |total     |total    |
|______________|_________|____|______________|____________|__________|_________|
|  (*) se va acoperi 100% din costul eligibil.                                 |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 7. CAUZA DIFERENTELOR (DACA EXISTA) DINTRE EXECUTIA FIZICA SI CEA FINANCIARA |
|    EXPLICATII PRIVIND INTARZIERILE (DACA EXISTA)                             |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 8. PROBLEME TEHNICE, FINANCIARE SAU LEGALE (ANEXA NR. III.1 LA MEMORANDUMUL  |
| DE FINANTARE)                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Se va face referire la orice problema aparuta in implementarea masurii,      |
| incluzand, ca punct de plecare, planul de finantare original si se va explica|
| ce actiuni au fost intreprinse pentru a fi corectate.                        |
| Se va face referire la orice suspendare, corectie financiara si/sau          |
| neregularitate.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 9. OBSERVATII SI RECOMANDARI ALE AUTORITATILOR DE INSPECTIE NATIONALE SI/SAU |
| COMUNITARE (ANEXA NR. III.1 LA MEMORANDUMUL DE FINANTARE)                    |
|______________________________________________________________________________|
| Se va prezenta, pe scurt, observatiile sau recomandarile, daca exista, (cu   |
| referire la sursa) si se va declara modul prin care s-a raspuns la acestea.  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 10. MASURI ADOPTATE PENTRU PROMOVAREA ASISTENTEI COMUNITARE (ANEXA NR. III.6 |
| LA MEMORANDUMUL DE FINANTARE)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|                                                           _              _   |
| Panouri ridicate la locul executiei?                  Da |_|         Nu |_|  |
| Mijloacele de comunicare utilizate pentru informarea publicului despre       |
| masura:                                                                      |
|                              _                 _               _             |
| Presa                       |_|   Televiziune |_|       Radio |_|            |
|                              _                                               |
| Alte mijloace audio-vizuale |_|                                              |
| Tipul documentatiei tiparite aflata la dispozitia publicului:                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 11. DATA PREVAZUTA PENTRU FINALIZARE                                         |
|______________________________________________________________________________|
| In memorandumul de finantare initial (data finala initial stabilita):        |
| In memorandumul de finantare curent (data finala in memorandumul de finantare|
| de modificat):                                                               |
| Data prevazuta pentru finalizare:                                       _    |
| Modificarea datei va fi propusa in comitetul de monitorizare:       Da |_|   |
|                                                                         _    |
|                                                                     Nu |_|   |
|______________________________________________________________________________|

   ANEXA 3.3.c*)

    *) Anexa nr. III.3.c este reprodusa in facsimil.

                   Model pentru solicitarea de modificari
 ______________________________________________________________________________
|                       PROPUNEREA DE MODIFICARE ISPA                          |
|______________________________________________________________________________|

    Autoritatea Responsabila cu implementarea:
 ______________________________________________________________________________
| 1. IDENTIFICAREA MASURII                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea masurii:                                                           |
| Autoritatea responsabila cu implementarea:                                   |
| Codul masurii ISPA:                                    Data:                 |
| Rata finantarii ISPA:                                                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 2. SCHIMBAREA DATEI DE FINALIZARE A MASURII                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Data curenta:                       Data propusa spre finalizare:            |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. SCHIMBARI PROPUSE IN PLANUL DE FINANTARE(*)                               |
| euro                                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|       |Cheltuieli eligibile totale         |Cheltuieli eligibile efectuate   |
|       |conform Memorandumului de finantare |sau previziuni pentru            |
|       |in vigoare                          |cheltuielile totale              |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| 2000  |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| 2001  |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| 2002  |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| 2003  |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| 2004  |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| 2005  |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| Dupa  |                                    |                                 |
| 2006  |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| Total |                                    |                                 |
|_______|____________________________________|_________________________________|
| Solicitare de crestere a asistentei                         _         _      |
|                                                         Da |_|    Nu |_|     |
| Suma solicitata ca si crestere - daca este cazul (euro)                      |
|______________________________________________________________________________|
    (*) de anexat planul de finantare modificat

 ______________________________________________________________________________
| 4. MODIFICARI IN COSTURILE ELIGIBILE ALE MASURII                euro         |
|______________________________________________________________________________|
|      Categoria de      | Costuri totale    | Modificarea | Costuri totale    |
|      cheltuieli(*)     | eligibile curente | solicitata  | eligibile propuse |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Proiectare             |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Organizare de santier  |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Lucrari                |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Utilaje si echipamente |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Asistenta tehnica      |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Supervizare            |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Altele (specificari)   |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Total                  |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
    (*) Categoriile prezentate sunt exemple care pot fi ajustate in vederea reflectarii stadiului real al proiectului. Este de dorit o defalcare pe contract.

 ______________________________________________________________________________
| 5. MODIFICARI ALE INDICATORILOR FIZICI                                       |
|______________________________________________________________________________|
|    Tipul lucrarii    |    Unitate     |  Data estimata      |   Propuneri    |
|                      |                |  pentru finalizare  |                |
|______________________|________________|_____________________|________________|
|______________________|________________|_____________________|________________|
|______________________|________________|_____________________|________________|
|______________________|________________|_____________________|________________|
|______________________|________________|_____________________|________________|
|______________________|________________|_____________________|________________|
 ______________________________________________________________________________
| 6. MODIFICARI ALE CARACTERISTICILOR MASURII                                  |
|______________________________________________________________________________|
| A se detalia.                                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 7. MOTIVE PENTRU MODIFICARILE PROPUSE                                        |
|______________________________________________________________________________|
| A se detalia.                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    Propunerea de modificare:
    Data inaintarii solicitarii de modificare:
    Semnatura coordonatorului national ISPA:

    ANEXA 3.4*)

    *) Anexa nr. III.4 este reprodusa in facsimil.

    Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA

    Sectiunea 1

    Acordul privind cerintele minime pentru controlul financiar aplicabil masurilor finantate prin ISPA, denumit in continuare CMCF, se aplica asistentei financiare furnizate in baza prezentului memorandum de finantare si sunt implementate de catre administratia tarii beneficiare.

    Sectiunea a 2-a

    (1) Sistemele de control si management ale tarii beneficiare trebuie:
    (a) sa asigure implementarea corespunzatoare a asistentei in concordanta cu obiectivele managementului financiar adecvat;
    (b) sa furnizeze o certificare corespunzatoare a validitatii solicitarilor pentru platile intermediare si plata finala, bazata pe cheltuielile efectuate;
    (c) sa furnizeze un sistem de audit corespunzator;
    (d) sa specifice institutiile si responsabilitatile si, in particular, controlul efectuat la diferite nivele pentru a asigura validitatea certificarii;
    (e) sa faciliteze identificarea posibilelor puncte slabe sau riscuri ce pot aparea in executarea actiunilor si a proiectelor;
    (f) sa stabileasca masurile corective necesare pentru eliminarea punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor identificate pe parcursul executiei proiectului, in particular in ceea ce priveste managementul financiar.
    (2) Pentru atingerea obiectivelor CMCF un sistem de audit corespunzator este cel care indeplineste cerintele mentionate in apendicele A.

    Sectiunea a 3-a

    (1) Tarile beneficiare trebuie sa organizeze controale periodice sau finale ale masurilor si proiectelor, denumite in continuare controale, efectuate in particular pentru:
    (a) a verifica eficienta sistemelor de management si control in vigoare;
    (b) a verifica selectiv, pe baza analizei riscului, declaratiile de cheltuieli de la diferitele nivele implicate.
    (2) Tarile beneficiare trebuie sa organizeze o distributie egala a controalelor pe parcursul perioadei in cauza.
    (3) La selectia masurilor si proiectelor ce vor face obiectul controalelor se va avea in vedere:
    (a) controlul unui esalon reprezentativ de proiecte in ceea ce priveste tipul si marimea lor;
    (b) factorii de risc identificati de controalele nationale sau ale Comunitatii;
    (c) concentrarea proiectelor sub tutela unor autoritati de implementare sau beneficiari finali, astfel incat principalele autoritati de implementare si beneficiarii finali sa fie subiectul aceluiasi tip de control inainte de finalizarea fiecarui proiect.

    Sectiunea a 4-a

    Pe parcursul controalelor, tarile beneficiare trebuie sa urmareasca verificarea urmatoarelor:
    (a) aplicarea practica si eficacitatea sistemelor de management si control;
    (b) corespondenta intre inregistrari si documentele justificative la nivelul beneficiarului final si al autoritatilor intermediare, pentru un numar adecvat de documente contabile;
    (c) existenta unui sistem de audit adecvat;
    (d) natura si calendarul cheltuielilor relevante (angajamente si plati) pentru un numar adecvat de cheltuieli, corespunzator cerintelor Comunitatii, in ceea ce priveste caracteristicile fizice aprobate ale proiectului si al lucrarilor executate;
    (e) utilizarea proiectului este in concordanta cu cea descrisa in solicitarea de cofinantare din partea Comunitatii;
    (f) contributiile financiare sunt in limitele stipulate in memorandumul de finantare si sunt platite beneficiarului final fara nici un fel de reducere sau intarziere nejustificata;
    (g) a fost facuta disponibila cofinantarea nationala corespunzatoare;
    (h) masurile cofinantate au fost implementate in concordanta cu prevederile memorandumului de finantare corespunzator masurii finantate.

    Sectiunea a 5-a

    Controalele trebuie sa stabileasca daca anumite probleme aparute au un caracter sistematic sau prezinta un risc pentru altii; trebuie, de asemenea, sa identifice cauzele unor astfel de situatii, orice examinari ulterioare care sunt necesare si actiunile corective si preventive care sunt necesare.

    Sectiunea a 6-a

    Fiecare tara beneficiara si Comisia trebuie sa se consulte cel putin o data pe an in vederea coordonarii programelor de control pentru a se putea maximiza efectele benefice ale tuturor resurselor alocate pentru control la nivel national si Comunitar. Aceste consultari trebuie sa se refere la tehnicile de analiza a riscului ce vor fi aplicate si trebuie sa tina cont de controalele recente, rapoartele si comunicarile autoritatilor nationale, ale Comisiei si Curtii Europene de Conturi.

    Sectiunea a 7-a

    (1) Tarile beneficiare trebuie sa asigure investigarea si solutionarea corespunzatoare a neregulilor evidente raportate in urma controalelor nationale sau comunitare.
    (2) Daca o neregula evidenta nu a fost solutionata in mod corespunzator in termen de sase luni din momentul in care a fost raportata autoritatii de implementare in cauza, tara beneficiara trebuie sa informeze Comisia, in cazul in care nu a informat-o in conditiile prevazute anexei nr. III.5.
    (3) Pentru paragrafele (1) si (2), "solutionat corespunzator" inseamna prezentarea de dovezi suficiente, care sa demonstreze ca neregula nu a existat sau a fost corectata, de catre beneficiarul final sau de catre autoritatea de implementare in fata persoanei sau a organizatiei adecvate, responsabila pentru control in tara beneficiara.
    Daca o anumita neregula are un caracter sistematic, "solutionat corespunzator" inseamna adoptarea pasilor necesari pentru corectarea cazurilor care nu au fost identificate in mod individual in cadrul controalelor, pentru a se preveni repetarea lor.
    (4) Dovezile la care se face referire in paragraful (3) pot consta in copii ale inregistrarilor contabile si documentelor relevante sau orice alt document necesar.

    Sectiunea a 8-a

    (1) Tara beneficiara va prezenta Comisiei o declaratie elaborata de catre o persoana sau organizatie independenta de serviciul de implementare, al carei model indicativ este descris in apendicele B, nu mai tarziu de data solicitarii platii finale referitoare la masura finantata. Declaratia va cuprinde concluziile controalelor efectuate in anii precedenti si va furniza concluzii referitoare la validitatea solicitarii efectuarii platii finale, a legalitatii si regularitatii operatiunilor, cu evidentierea declaratiei finale privind cheltuielile.
    (2) In cazul in care exista puncte slabe importante in ceea ce priveste managementul si controlul, sau frecventa ridicata a neregulilor inregistrate nu permite furnizarea unei asigurari de ansamblu pentru validitatea solicitarii efectuarii platii finale, declaratia trebuie sa se refere la aceste circumstante si sa furnizeze o evaluare a dimensiunii problemelor si a impactului financiar.
    In asemenea cazuri Comisia poate solicita efectuarea unui control in vederea identificarii si rectificarii neregulilor intr-o perioada specificata de timp.

    Sectiunea a 9-a

    Tarile beneficiare vot informa Comisia pana la data de 30 iunie a fiecarui an, iar pentru prima oara pana la data de 30 iunie 2002 cel tarziu in ceea ce priveste aplicarea CMCF in anul calendaristic precedent, cu referire speciala la cerintele sectiunii a 2-a si incluzand orice completari sau actualizari necesare ale descrierii sistemelor de management si control, cerute in sectiunea a IX-a din anexa nr. III.1.

    Sectiunea a 10-a

    Comisia si tara beneficiara trebuie sa lucreze impreuna pentru a se asigura ca obiectivele acestui acord sunt indeplinite in cadrul aranjamentelor administrative din fiecare tara beneficiara.

    Sectiunea a 11-a

    (1) Persoanele si organizatiile responsabile pentru implementarea operatiunilor cofinantate de catre Comunitate trebuie sa se asigure ca toate documentele si evidentele contabile necesare pentru control sunt furnizate oficialilor responsabili de efectuarea controlului sau persoanelor imputernicite pentru aceasta.
    (2) Oficialii responsabili de efectuarea controlului sau persoanele imputernicite pentru aceasta pot solicita sa le fie furnizate extrase sau copii ale documentelor sau evidentelor contabile mentionate in paragraful (1).

    Sectiunea a 12-a

    Informatiile colectate pe parcursul controalelor trebuie sa fie protejate de secretul profesional, in concordanta cu prevederile relevante ale legislatiei nationale si Comunitare. Aceste informatii nu pot fi comunicate altor persoane decat celor care, conform atributiilor lor in cadrul tarii beneficiare sau in cadrul institutiilor Comunitare, trebuie sa intre in posesia acestora pentru indeplinirea atributiilor respective.

    Sectiunea a 13-a

    Oficialii Comisiei Europene trebuie sa aiba acces la toate documentele elaborate in scopul efectuarii controlului in cadrul CMCF sau la cele referitoare la controale deja efectuate, inclusiv la informatiile stocate in sistemele de procesare a datelor.

    Sectiunea a 14-a

    Prevederile acestui acord nu impiedica tarile beneficiare sa aplice procedurile nationale de control mai riguroase decat cele descrise aici.

    Apendicele A

    DESCRIEREA SUCCINTA A CERINTELOR REFERITOARE LA INFORMATIILE NECESARE PENTRU UN SISTEM DE AUDIT CORESPUNZATOR

    Un sistem de audit corespunzator, descris in sectiunea a 2-a (c), este indeplinit pentru o anumita forma de asistenta cand:
    (1) Evidentele contabile tinute la nivelul de management corespunzator furnizeaza informatii detaliate despre platile facute beneficiarilor finali pentru fiecare proiect cofinantat, inclusiv data inregistrarii contabile, suma fiecarei cheltuieli, identificarea documentului justificativ, data si metoda de plata; inregistrarile vor fi sustinute de documentele justificative necesare (de exemplu, facturi).
    (2) In cazul cheltuielilor care au doar partial legatura cu operatiunile cofinantate de catre Comunitate, exista justificari suficiente care sa demonstreze corectitudinea alocarii sumelor intre cele cofinantate de catre Comunitate si celelalte operatii. Justificari similare exista de asemenea pentru toate tipurile de cheltuieli, care sunt recunoscute ca eligibile ca si valoare sau in raport cu celelalte costuri.
    (3) Planurile tehnice si financiare ale proiectelor, rapoartele de progres, documentele privind aprobarea grantului, procedurile de licitatie si contractare etc. sunt pastrate disponibile la nivelul de management adecvat.
    (4) La raportarea platilor catre o autoritate intermediara, informatiile mentionate in paragraful (1) sunt incluse intr-o declaratie de cheltuieli detaliata, care precizeaza, pentru fiecare proiect cofinantat de Comunitate, fiecare cheltuiala individuala, in vederea intocmirii sumei totale certificate. Aceste declaratii detaliate de cheltuieli constituie documentele de baza pentru inregistrarile contabile ale autoritatilor intermediare.
    (5) Autoritatile intermediare vor tine inregistrari contabile pentru fiecare proiect in parte si pentru sumele cheltuielilor certificate de fiecare data de catre beneficiarii finali. La raportarea catre ofiterul mentionat in paragraful (9) din sectiunea a III-a din anexa nr. III, autoritatile intermediare vor prezenta o lista a proiectelor aprobate in cadrul fiecarei forme de asistenta, impreuna cu informatiile pentru fiecare proiect in parte cuprinzand cel putin o identificare completa a proiectului si beneficiarului final, data aprobarii asistentei financiare nerambursabile, sumele alocate si platite, perioada acoperita de cheltuieli si suma cheltuielilor pe masuri si subprograme. Aceste informatii constituie documentatia justificativa a inregistrarilor contabile facute de autoritatile desemnate si baza pentru pregatirea declaratiilor de cheltuieli care vor fi prezentate Comisiei.
    (6) In cazul in care beneficiarii finali raporteaza direct autoritatii desemnate, declaratiile detaliate de cheltuieli, mentionate in paragraful (4), constituie documentatia justificativa pentru inregistrarile contabile ale autoritatii desemnate, care este responsabila pentru intocmirea listei de proiecte mentionata in paragraful (5).
    (7) In cazurile in care una sau mai multe autoritati intermediare intervin intre beneficiarul final si autoritatile desemnate, fiecare autoritate intermediara solicita, pentru aria sa de responsabilitate, declaratii detaliate ale sumelor cheltuite procesate la un nivel inferior, pentru a fi folosite ca documentatie justificativa pentru propriile inregistrari contabile, din care va raporta mai sus un rezumat al sumelor cheltuite pentru fiecare proiect in parte.
    (8) In cazul unor alte moduri de organizare a procedurilor de management si de informare, inclusiv transferurile computerizate de date, toate autoritatile implicate vor obtine suficiente informatii de la nivelul inferior pentru a isi justifica propriile inregistrari contabile si sumele raportate la nivel superior, asigurand in acest fel un sistem de audit corespunzator a rezumatelor sumelor raportate Comisiei pentru fiecare cheltuiala si pentru documentele justificative la nivelul beneficiarului final.

    Apendicele B

    MODEL INDICATIV AL DECLARATIEI CARE TREBUIE ATASATA LA CEREREA FINALA DE PLATA

    Catre Comisia Europeana
    Directoratul General
    REGIO

    Subiect: <Masura finantata prin ISPA numarul si localizarea>

    (1) Subsemnatul, ............................................. (se specifica numele, functia si serviciul), am examinat declaratia finala de plata pentru ...................................... (se indica masura finantata prin ISPA si perioada acoperita) impreuna cu cererea catre Comisie pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    SCOPUL CONTROLULUI

    (2) Am condus controlul in concordanta cu prevederile CMCF, am planificat si executat controlul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca declaratia finala de cheltuieli si solicitarea de plata a sumelor provenite din asistenta comunitara nu contin declaratii false .......................................... (Se descriu pe scurt etapele practice de executare a controlului).

    OBSERVATII

    (3) Scopul controlului a fost ingradit de urmatoarele:
    (a) .......................................................................
    (b) .......................................................................
    (c) .................................................................. etc.
    (Se vor indica limitarile controlului, de exemplu probleme sistemice, deficiente de management, lipsa unui audit constant, lipsa documentatiei ajutatoare, cazurile aflate in proceduri legale etc.; se va estima suma cheltuielilor afectate de aceste limitari si ajutorul Comunitar corespunzator acestora).
    (4) Controlul, impreuna cu concluziile oricarui alt control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces, au dezvaluit o frecventa joasa/ridicata (se va indica corespunzator; daca este ridicata se va explica) a erorilor/neregulilor. Toate erorile/neregulile au fost rezolvate satisfacator de catre autoritatile de management si nu par sa afecteze suma provenita din asistenta comunitara, cu urmatoarele exceptii:
    (a) .......................................................................
    (b) .......................................................................
    (c) .................................................................. etc.
    (Se indica erorile/neregulile care nu au fost rezolvate corespunzator, si pentru fiecare caz, posibilul caracter sistemic al acestora si extinderea problemelor si marimea sumelor provenite din asistenta comunitara care par sa fie afectate de acestea).

    CONCLUZII

    In cazul in care nu exista limitari ale controlului, iar frecventa erorilor depistate este redusa si toate problemele au fost rezolvate in mod satisfacator:
    (5) (a) In urma controlului si a concluziilor oricarui control national sau din partea Comunitatii, la care am avut acces, opinia mea este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si prevederile programului, si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista unele limitari ale controlului, dar frecventa erorilor nu este ridicata, sau daca exista probleme care nu au fost rezolvate satisfacator:
    (b) Cu exceptia problemelor la care s-a facut referire la punctul (3) si (sau) erorile/neregulile care par ca nu au fost rezolvate in mod satisfacator si la care s-a facut referire la punctul (4), opinia mea, bazata pe controlul efectuat si pe concluziile oricarui control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces, este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si prevederile programului, si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista unele limitari majore ale controlului sau daca frecventa erorilor depistate este ridicata, chiar daca erorile/neregulile au fost rezolvate in mod satisfacator:
    (c) Din cauza problemelor la care am facut referire la punctul (3) si (sau) a frecventei ridicate a erorilor mentionate la punctul 4, nu sunt in pozitia de a exprima o opinie asupra declaratiei finale de cheltuieli si asupra solicitarii facute Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    ANEXA 3.5*)

    *) Anexa nr. III.5 este reprodusa in facsimil.

    Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor incasate eronat prin ISPA

    Sectiunea 1

    Acest acord nu trebuie sa afecteze aplicarea in tara beneficiara a regulilor referitoare la procedurile penale sau cooperarea judiciara dintre tarile beneficiare ori dintre Comisie si tarile beneficiare cu privire la problemele penale.

    Sectiunea a 2-a

    (1) Tarile beneficiare trebuie sa comunice Comisiei in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a memorandumului de finantare:
    - prevederile stabilite de lege, reglementarile sau actiunile administrative pentru aplicarea masurilor finantate prin ISPA;
    - lista cuprinzand autoritatile si organismele responsabile cu aplicarea masurii, principalele prevederi referitoare la rolul si functionarea acestor autoritati si organisme si la procedurile pentru aplicarea carora sunt responsabile.
    (2) Tarile beneficiare trebuie sa comunice imediat Comisiei orice amendamente la informatiile furnizate prin indeplinirea cerintelor paragrafului (1).
    (3) Comisia trebuie sa studieze comunicarile facute de tarile beneficiare si trebuie sa le informeze asupra concluziilor rezultate. Aceasta trebuie sa ramana in contact cu tarile beneficiare atat timp cat este necesar pentru indeplinirea prevederilor acestei sectiuni.

    Sectiunea a 3-a

    "Neregula" inseamna orice incalcare a prevederilor memorandumului de finantare rezultand dintr-o actiune sau omisiune a unui operator economic, care are, sau a avut ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii si/sau a legilor nationale relevante sau o grupa de cheltuiala nejustificata.

    Sectiunea a 4-a

    (1) In timpul celor 2 luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru, tarile beneficiare trebuie sa raporteze Comisiei, Oficiului European Antifrauda orice nereguli care au fost subiectul initierii unor investigatii administrative sau judiciare.
    Pentru aceasta trebuie, pe cat posibil, sa dea detalii privind:
    - detalii privind masura finantata prin ISPA;
    - prevederile care au fost incalcate, natura si suma cheltuielilor; in cazurile in care nu s-a efectuat nici o plata, sumele care ar fi fost gresit platite daca nu s-ar fi descoperit neregulile, cu exceptia cazurilor cand eroarea sau neglijenta este descoperita inaintea platii si nu conduce la pedepse administrative sau judiciare;
    - suma totala si distributia acesteia intre diferitele surse de finantare;
    - perioada in care, sau momentul in care, neregula a fost comisa;
    - practicile folosite pentru comiterea neregulii;
    - felul in care a fost descoperita neregula;
    - autoritatile nationale sau organismele care au intocmit raportul oficial cu privire la nereguli;
    - consecintele financiare, suspendarea, daca este cazul, a platilor si posibilitatile de recuperare;
    - data si sursa primei informatii care a dus la suspiciunea ca se comite o neregula, data la care a fost intocmit raportul oficial privind neregula, si unde este cazul, tara beneficiara si tertele tari implicate;
    - identitatea oricaror persoane fizice sau juridice implicate, exceptand cazurile in care asemenea informatii nu au relevanta in combaterea neregulilor din cauza caracterului neregulilor in cauza.
    (2) Daca unele dintre informatiile mentionate la paragraful (1), si in particular, cele care privesc practicile folosite in comiterea neregulilor si maniera in care acestea au fost descoperite nu sunt disponibile, tarile beneficiare trebuie, pe cat posibil, sa furnizeze informatiile lipsa atunci cand inainteaza Comisiei urmatoarele rapoarte trimestriale privind neregulile.
    (3) Daca reglementarile nationale prevad confidentialitatea investigatiilor, comunicarea informatiilor trebuie sa fie subiectul unei autorizari din partea unei instante judecatoresti competente.

    Sectiunea a 5-a

    Fiecare tara beneficiara trebuie sa raporteze Comisiei si, daca este necesar, statelor membre implicate, orice nereguli descoperite sau presupuse ca au existat, atunci cand exista temerea ca:
    - acestea pot avea foarte rapid repercusiuni in afara teritoriului sau: si/sau
    - arata ca "mal praxix" a fost implicat (folosit).

    Sectiunea a 6-a

    In timpul celor 2 luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru, tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia, cu referire la orice alt raport anterior intocmit sub sectiunea a 4-a, despre procedurile instituite ca urmare a neregulilor notificate anterior si a schimbarilor importante care rezulta din aceasta, incluzand:
    - sumele care au fost sau se asteapta sa fie recuperate;
    - masurile interimare luate de tara beneficiara pentru asigurarea recuperarii sumelor platite gresit;
    - procedurile judiciare sau administrative instituite in vederea recuperarii sumelor gresit platite si pentru impunerea sanctiunilor;
    - motivele in cazul suspendarii procedurilor de recuperare; pe cat posibil, Comisia trebuie notificata inainte de luarea deciziei;
    - orice suspendari ale acuzarilor judiciare.
    Tarile beneficiare trebuie sa notifice Comisiei deciziile administrative sau judiciare ori principalele motive privind suspendarea acestor proceduri.

    Sectiunea a 7-a

    Daca nu exista nereguli de raportat in perioada de referinta, tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia despre acest lucru in aceeasi limita de timp stabilita in paragraful (1) din sectiunea a 4-a.

    Sectiunea a 8-a

    Atunci cand autoritatile competente din tara beneficiara decid, la cererea expresa a Comisiei, sa initieze sau sa continue procedurile legale in vederea recuperarii sumelor gresit platite, Comisia poate sa decida sa ramburseze tarii beneficiare, total sau partial, costurile legale si costurile care decurg direct din procedurile legale, la prezentarea probelor documentare, chiar daca procedurile nu au avut succes.

    Sectiunea a 9-a

    (1) Comisia trebuie sa pastreze contacte corespunzatoare cu tara beneficiara in scopul suplimentarii informatiilor furnizate despre neregulile la care se face referire in sectiunea a 4-a, despre procedurile mentionate in sectiunea a 6-a si, in particular, despre posibilitatea de recuperare.
    (2) Independent de contactele mentionate in paragraful (1), Comisia trebuie sa informeze tarile beneficiare atunci cand natura neregulii este de asemenea maniera incat sugereaza ca practici similare sau identice pot aparea in alte tari beneficiare.
    (3) Comisia trebuie sa organizeze pentru reprezentantii tarilor beneficiare intalniri de informare la nivelul Comunitatii, pentru a examina impreuna cu acestia informatiile obtinute conform sectiunilor 4, 5 si 6, si paragrafului (1) din aceasta sectiune, in special cu privire la invatamintele care trebuie trase in viitor referitoare la nereguli, la masurile de prevenire si la procedurile legale.
    (4) La cererea unei tari beneficiare sau a Comisiei, tarile beneficiare si Comisia trebuie sa se consulte in scopul eliminarii oricarui aspect ce prejudiciaza interesele Comisiei, care devine evidenta in timpul indeplinirii prevederilor in vigoare.

    Sectiunea a 10-a

    Comisia trebuie sa informeze cu regularitate tarile beneficiare, in cadrul conventiei de prevenire a fraudelor, despre ordinul de marime al fondurilor implicate in neregulile care au fost descoperite si despre categoriile de nereguli, impartite pe tipuri si pe sume (valoric).

    Sectiunea a 11-a

    (1) Tarile beneficiare si Comisia trebuie sa ia toate masurile de precautie necesare pentru a se asigura ca informatiile pe care le schimba raman confidentiale.
    (2) Informatiile la care se face referire in acest acord nu pot fi trimise in particular altor persoane decat celor din tarile beneficiare sau din cadrul institutiilor comunitare care au, conform atributiilor lor, acces la acestea, decat daca tarile beneficiare care le furnizeaza au specificat in mod expres aceasta.
    (3) Numele persoanelor fizice sau juridice pot fi dezvaluite altor tari beneficiare sau institutii comunitare numai daca aceasta este necesara pentru prevenirea sau pedepsirea unei nereguli sau pentru a stabili daca o presupusa neregula a avut loc.
    (4) Informatiile comunicate sau obtinute in orice mod, potrivit acestui acord, vor fi supuse confidentialitatii profesionale si vor fi protejate in acelasi mod in care informatii similare sunt protejate de legislatia nationala a tarilor beneficiare care le primesc si de catre prevederile corespondente aplicabile institutiilor Comunitatii.
    In plus, aceste informatii nu pot fi folosite in alt scop decat cel prevazut in prezentul acord, decat daca autoritatile care le-au furnizat si-au dat acordul expres, si cu conditia ca prevederile in vigoare in tarile beneficiare in care se gaseste autoritatea receptoare sa nu interzica asemenea comunicare sau folosire.
    (5) Paragrafele de la (1) la (4) nu impiedica folosirea, in orice actiune legala sau procedura instituita ulterior pentru neconcordanta cu regulile Comunitatii in domeniul asistentei de preaderare, a informatiilor obtinute conform acestui acord. Autoritatea competenta din tarile beneficiare care a furnizat aceste informatii trebuie informata dinainte despre asemenea folosire.
    (6) Cand o tara beneficiara notifica Comisia ca o persoana fizica sau juridica, al carui nume a fost comunicat Comisiei conform prezentului acord, in urma anchetei ulterioare, se dovedeste ca nu a fost implicata in nici o neregula, Comisia trebuie in continuare sa-i informeze pe toti aceia carora le-a dezvaluit numele, conform prezentului acord, asupra acelui fapt. Aceste asemenea persoane nu trebuie, dupa aceea, sa mai fie tratate, in virtutea notificarilor anterioare, ca persoane implicate in neregula in vedere.

    Sectiunea a 12-a

    Sumele recuperate trebuie distribuite intre tarile beneficiare si Comisie in conformitate cu ratele de cofinantare, proportional cu cheltuielile deja facute de acestea.

    Sectiunea a 13-a

    Verificarile si inspectiile pe loc efectuate pentru protejarea intereselor financiare ale Comunitatii impotriva neregulilor, astfel cum sunt definite in sectiunea a 3-a, trebuie pregatite si conduse de catre Comisie in stransa cooperare cu autoritatile competente din tarile beneficiare, care vor fi notificate in timp util despre obiectul si scopul verificarilor si al inspectiilor mentionate in aceasta anexa, astfel incat autoritatile sa poata acorda tot sprijinul necesar. In acest scop, oficialii tarii beneficiare implicate pot participa la verificarile si inspectiile pe loc.
    In plus, daca tara beneficiara implicata doreste, verificarile si inspectiile pe loc pot fi efectuate impreuna de catre Comisie si autoritatile competente ale tarii beneficiare.

    Sectiunea a 14-a

    Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate de catre Comisie asupra operatorilor economici, respectiv asupra persoanelor fizice sau juridice, sau la alte organisme nationale carora le este atribuita putere legala, daca exista motive sa se creada ca au fost comise nereguli.
    Pentru a se facilita efectuarea de catre Comisie a acestor verificari si inspectii, operatorilor economici trebuie sa le fie solicitata o garantie a accesului la sediul, terenul, mijloacele de transport sau alte domenii, folosite in scopuri de afaceri.
    Cand este strict necesar sa se stabileasca unde si daca neregulile exista, Comisia poate efectua verificari si inspectii la alti operatori economici implicati, pentru a avea acces la informatiile pertinente detinute de acestia despre faptele care fac subiectul verificarilor si inspectiilor pe loc.

    Sectiunea a 15-a

    (1) Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate in baza responsabilitatii si autoritatii Comisiei de catre oficialii sau alti angajati ai acesteia, imputerniciti corespunzator in baza regulamentelor relevante ale Comisiei si in continuare "inspectorii Comisiei". Persoanele puse la dispozitia Comisiei de catre tara beneficiara ca experti nationali secondanti, pot asista la aceste verificari si inspectii.
    Inspectorii Comisiei isi vor exercita puterea pe baza unei autorizatii care le atesta identitatea si pozitia, impreuna cu un document care sa indice subiectul si scopul verificarii si inspectiei pe loc.
    Conform legii Comunitare aplicabile, este necesar ca ei sa corespunda regulilor de procedura stabilite de legile tarii beneficiare implicate.
    (2) Sub rezerva intelegerii cu tara beneficiara, Comisia poate cere asistenta oficialilor din tarile beneficiare ca observatori si poate apela la alte organisme care activeaza sub responsabilitatea sa, sa acorde asistenta tehnica.
    Comisia trebuie sa se asigure ca toti sus-mentionatii oficiali si organisme prezinta toate garantiile cu privire la competenta tehnica, independenta si respectarea secretului profesional.

    Sectiunea a 16-a

    (1) Inspectorii Comisiei trebuie sa aiba acces, in aceleasi conditii cu inspectorii administratiei nationale si in conformitate cu legislatia nationala, la toate informatiile si documentatiile despre operatiile implicate, care sunt necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a inspectiilor pe loc. Acestia se pot folosi de toate facilitatile de inspectie ca si inspectorii administratiei nationale si pot copia in particular documentele relevante.
    Verificarile si inspectiile pe loc pot privi, in particular:
    - registre si documente profesionale cum ar fi facturi, liste de termene si conditii, scapari de plata, declaratii ale materialelor folosite si ale muncii efectuate, documente bancare pastrate de operatorii economici;
    - date computerizate;
    - sistemele si metodele de productie, ambalare si expediere;
    - verificari fizice privind natura si cantitatea bunurilor sau operatiilor finalizate;
    - prelevarea si verificarea de mostre;
    - progresul lucrarilor si investitiilor pentru care s-a acordat finantarea si utilizarea investitiilor finalizate;
    - documente contabile si bugetare;
    - implementarea tehnica si financiara a proiectelor subsidiare.
    (2) Daca este cazul, este in sarcina tarii beneficiare, la cererea Comisiei, sa ia toate masurile de precautie corespunzatoare, in conformitate cu legislatia nationala, in special pentru protejarea probelor.

    Sectiunea a 17-a

    (1) Informatiile comunicate sau obtinute in orice fel, conform prevederilor acestei anexe, sunt acoperite de secretul profesional si sunt protejate in acelasi mod in care informatiile similare sunt protejate de legislatia nationala a tarii beneficiare care le primeste, si de prevederile corespondente aplicabile institutiilor comunitare.
    Asemenea informatii nu pot fi comunicate altor persoane in afara celor din institutiile Comunitatii sau din tarile beneficiare, a caror functie necesita cunoasterea lor, si nici nu pot fi folosite de institutiile Comunitatii in alte scopuri decat cele de asigurare a unei protectii eficiente a intereselor financiare ale Comunitatii in toate tarile beneficiare. Cand o tara beneficiara intentioneaza sa foloseasca in alte scopuri informatiile obtinute de oficialii care participa sub autoritatea sa ca observatori la verificarile si inspectiile pe loc, trebuie sa ceara aprobarea tarii beneficiare de unde informatia respectiva a fost obtinuta.
    (2) Comisia trebuie sa raporteze in cel mai scurt timp posibil, autoritatilor competente ale tarii pe al carui teritoriu au fost efectuate verificarile si inspectiile pe loc, despre orice fapt sau suspiciune legata de o neregula pe care a aflat-o in cursul verificarii sau al inspectiei pe loc. In orice moment, Comisiei i se va putea cere sa informeze sus-mentionata autoritate despre rezultatele unor asemenea verificari si inspectii.
    (3) Inspectorii Comisiei trebuie sa se asigure ca la intocmirea rapoartelor lor se tine seama de cerintele procedurale specificate in legislatia nationala a tarii beneficiare implicate. Documentele materiale si probatoare specificate in sectiunea a 16-a trebuie anexate la rapoartele mentionate. Rapoartele astfel intocmite trebuie sa fie folosite ca probe (admisibile) in procedurile administrative sau juridice ale tarii beneficiare in care folosirea lor se dovedeste necesara, in acelasi mod si in aceleasi conditii ca si rapoartele intocmite de inspectorii administratiei nationale. Acestea trebuie sa fie subiectul acelorasi reguli de evaluare ca cele aplicabile rapoartelor administrative intocmite de inspectorii administratiei nationale si vor avea aceeasi valoare ca acestea. Cand o inspectie este desfasurata impreuna, inspectorii nationali care au luat parte la operatiune vor fi rugati sa contrasemneze raportul intocmit de catre inspectorii Comisiei.

    Sectiunea a 18-a

    Cand operatorii economici la care se face referire in sectiunea a 14-a se opun unei verificari sau inspectii pe loc, tara beneficiara implicata, actionand in conformitate cu regulile nationale, trebuie sa acorde inspectorilor Comisiei sprijinul necesar pentru a le permite acestora sa isi indeplineasca sarcinile de verificare sau inspectie pe loc.
    Este de datoria tarii beneficiare sa ia toate masurile necesare in conformitate cu legislatia nationala.

    ANEXA 3.6*)

    *) Anexa nr. III.6 este reprodusa in facsimil.

    Cerinte privind informarea si publicitatea

    REGULILE PRIVIND DETALIILE INTELEGERII REFERITOARE LA INFORMARE SI PUBLICITATE

    1. Obiective si scop
    Masurile de informare si publicitate privind asistenta acordata prin ISPA au ca scop:
    - sa mareasca constientizarea si transparenta publica fata de activitatile Comunitatii Europene;
    - sa informeze potentialii beneficiari si organizatiile profesionale despre posibilitatile ISPA;
    Informarea si publicitatea trebuie sa priveasca toate proiectele pentru care ISPA asigura asistenta financiara.
    Tinta masurilor de informare si publicitate este de a informa publicul general si, de asemenea, potentialii beneficiari, inclusiv:
    - autoritatile regionale, locale sau publice;
    - partenerii sociali si economici;
    - organizatiile neguvernamentale;
    - operatorii si promotorii de proiect;
    - orice alte parti interesate
de oportunitatile oferite de ISPA.

    2. Principii generale
    Organismele responsabile cu implementarea proiectelor ISPA (denumite aici si in continuare "organisme responsabile") sunt raspunzatoare pentru toate masurile de publicitate imediate. Publicitatea trebuie condusa in cooperare cu departamentele Comisiei, care vor fi informate de masurile luate in acest scop.
    Organismul responsabil trebuie sa ia toate masurile administrative necesare pentru a asigura aplicarea efectiva a acestor aranjamente si sa colaboreze cu departamentele Comisiei.
    Masurile de informare si publicitate trebuie luate in timp util, imediat dupa ce asistenta ISPA este aprobata. Comisia isi rezerva dreptul sa initieze procedura de restrangere, suspendare sau anulare a asistentei ISPA, daca tara beneficiara nu isi indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa.

    3. Indrumari privind activitatile de informare si publicitate
    In afara regulilor detaliate stabilite la punctul 4, urmatoarele principii trebuie aplicate in conformitate cu toate masurile de informare si publicitate:
    3.1. Media
    Organismul responsabil trebuie sa informeze media in modul cel mai corespunzator despre actiunile cofinantate prin ISPA. Participarea Comunitatii Europene va fi reflectata exact in aceste informari.
    Pentru aceasta, lansarea formala a proiectelor si fazele importante ale implementarii lor vor face subiectul unor masuri de informare, in special in mijloacele media regionale (presa, radio si televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu Delegatiile Comisiei in tarile beneficiare implicate.
    3.2. Actiunile de informare
    Organizarea actiunilor de informare cum ar fi conferinte, seminarii, targuri si expozitii legate de implementarea proiectelor partial finantate prin ISPA trebuie sa mentioneze explicit participarea Comunitatii Europene. Trebuie sa se beneficieze de aceasta oportunitate pentru a se expune steagul Comunitatii Europene in salile de conferinta si emblema Comunitatii Europene pe documente. Delegatiile Comisiei in tarile beneficiare trebuie sa sprijine, daca este necesar, organizarea si desfasurarea unor asemenea evenimente.
    3.3. Material informativ
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si prospecte) despre proiecte sau masuri similare trebuie sa contina pe coperta o indicatie clara a emblemei Comunitatii Europene atunci cand se foloseste o emblema nationala, regionala sau locala.
    Cand publicatia include o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila din tara beneficiara cat si, din partea Comisiei, de Membrul Comisiei responsabil sau de catre un reprezentant desemnat, pentru a asigura faptul ca participarea Comunitatii Europene este clara. Aceste publicatii trebuie sa faca referiri la organismele responsabile pentru informarea partilor interesate.
    Principiile sus-mentionate se vor aplica de asemenea si materialelor audio-vizuale sau de pe paginile web.

    4. Obligatii ale tarilor beneficiare
    Informarea si publicitatea trebuie sa faca obiectul unui sir coerent de masuri definite de catre organismul responsabil in colaborare cu Comisia, pe durata proiectului. Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca reprezentantii Comisiei, inclusiv Delegatiile sale sunt corect implicate in cele mai importante activitati legate de ISPA.
    Cand proiectele sunt implementate, organismul responsabil trebuie sa ia urmatoarele masuri care sa indice participarea ISPA in proiectele mentionate:
    a) Informarea referitoare la proiect
    Masurile de informare si publicitate prompte trebuie luate pentru a constientiza publicul general de asistenta acordata de Comunitatea Europeana prin ISPA. Organismul responsabil trebuie sa publice continutul proiectelor in cea mai adecvata forma si sa se asigure ca asemenea documente sunt difuzate catre media locala si regionala si sa le tina la dispozitia partilor interesate. Masurile prompte vor include:
    - panouri de publicitate ridicate la locul lucrarilor;
    - placi comemorative permanente pentru infrastructurile accesibile publicului general, care vor fi instalate in conformitate cu aranjamentele speciale privind informarea pe teren, detaliate mai jos.
    b) Informatii generale referitoare la ISPA
    In plus fata de punctul (a), organismul responsabil, impreuna cu coordonatorul national ISPA, este responsabil pentru difuzarea regulata a informatiilor generale despre asistenta ISPA alocata tarii lor, subliniind implementarea proiectelor si rezultatele obtinute. Aceasta informare generala trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an si sa fie facuta disponibila Comisiei pentru raportul anual. Informarea va avea forma unor brosuri de interes general, material profesional audio-video (de exemplu videoclip) si conferinte de instiintare la un nivel corespunzator. Informarea trebuie sa grupeze proiectele dupa natura lor si/sau sa se focalizeze pe proiectele de interes relevant. Trebuie actualizata anual si transmisa catre televiziunile sau posturile de radio nationale si regionale, catre Comisie si, la cerere, catre alte parti interesate, asa cum sunt definite in paragraful 1.
    5. Activitatea Comitetelor de Monitorizare
    - Comitetele de monitorizare trebuie sa se asigure ca exista informatii adecvate cu privire la activitatea lor. In acest scop, fiecare comitet de monitorizare trebuie sa informeze media, cat de des considera necesar, despre progresul proiectului(elor) pentru care sunt responsabile. Presedintele va fi responsabil pentru contactele cu media si va fi asistat de catre reprezentantii Comisiei.
    - Pregatirile corespunzatoare vor fi facute de asemenea in colaborare cu Comisia si cu Delegatiile acesteia in tarile beneficiare, atunci cand au loc evenimente importante cum ar fi intalniri la nivel inalt sau inaugurari.
    - Reprezentantii Comisiei in comitetele de monitorizare, in colaborare cu organismele responsabile, vor asigura concordanta cu prevederile adoptate privind publicitatea, in special acelea care privesc panourile de publicitate si placile comemorative (vezi prevederile de mai jos).
    - Masurile de informare si publicitate si probele adecvate, cum sunt fotografiile, trebuie sa fie inmanate presedintelui de catre organismul responsabil. Copii de pe unele materiale de acest fel vor fi transmise Comisiei.
    - Presedintele comitetelor de monitorizare trebuie sa inainteze Comisiei toate informatiile care trebuie avute in vedere la intocmirea raportului anual al acesteia.

    6. Prevederi finale
    Organismul responsabil poate, in orice moment, sa desfasoare actiuni suplimentare pe care le considera necesare.
    Acesta trebuie sa consulte Comisia si sa o informeze despre initiativele pe care le are astfel incat Comisia sa poata participa corespunzator la indeplinirea acestora.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia va putea asigura asistenta adecvata si va putea intocmi indrumari detaliate.

    Masuri speciale privind panourile de publicitate si placile comemorative

    Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor ISPA, tarile beneficiare se vor asigura ca sunt indeplinite urmatoarele masuri de informare si publicitate:
    1. Panourile de publicitate
    Panourile de publicitate vor fi ridicate la locul de desfasurare a lucrarilor pentru proiectele finantate prin ISPA. Asemenea panouri de publicitate trebuie sa cuprinda un spatiu rezervat indicatiilor privind participarea Comunitatii Europene.
    Panourile de publicitate trebuie sa aiba o dimensiune potrivita cu scala operatiunilor desfasurate.
    Selectia panoului de publicitate rezervata Comunitatii Europene trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    - sa ocupe cel putin 50% din suprafata totala a panoului de publicitate;
    - sa poarte emblema standard a Comunitatii Europene si sa cuprinda textul urmator, asa cum este prezentat in tabelul anexat.
    Atunci cand organismul responsabil nu ridica propriul panou de publicitate care sa anunte implicarea sa in finantarea proiectului, asistenta acordata de Comunitatea Europeana trebuie anuntata pe un panou de publicitate special. In asemenea cazuri, prevederile sus-mentionate referitoare la partea Comisiei Europene se aplica prin analogie.
    Placile de avizare trebuie inlaturate nu mai tarziu de 6 luni de la data finalizarii lucrarilor si inlocuita de o placa comemorativa, in conformitate cu prevederile punctului 2.

    2. Placile comemorative
    Placi comemorative permanente trebuie plasate pe teren si trebuie sa fie accesibile publicului general. In afara emblemei Comunitatii Europene asemenea placi trebuie sa mentioneze contributia Comunitatii Europene la proiect.
    Trebuie folosit textul urmator ca model pentru continutul cerut:
    "Acest proiect a fost cofinantat cu ....% de catre Comunitatea Europeana. La finalul lucrarii in ...... (se mentioneaza anul), costul total al proiectului a fost de .......... (moneda nationala), si contributia totala a Comunitatii Europene a fost de ........ (moneda nationala)."

    EXEMPLU:

 ______________________________________________________________________________
|                             Titlul proiectului                               |
|                                Localizarea                                   |
|______________________________________________________________________________|
|     | Sigla Comunitatii |   Finantat de:                                     |
|     |___________________|   Uniunea Europeana                                |
|         | Europene |        (asistenta)         .... euro    ........        |
|         |__________|                                         (moneda         |
|                                                              nationala) .... |
|                             IFI (imprumut)      .... euro    (moneda         |
|                                                              nationala)      |
| Autoritatea              de {Ministerul ...}                                 |
| implementare:               {Agentia ...}                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Beneficiar:                         {Numele beneficiarului}                  |
|                                                                              |
| Supervizare si management:             {Numele firmei}                       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Contractant:                       {Numele contractantului}                  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Anexa 365/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Anexa 365 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu