Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 7 noiembrie 2008

de cooperare între Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 347 din 25 mai 2009Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc,

denumite în continuare părţi contractante,

conştiente de calitatea relaţiilor economice şi de cooperare fructuoase şi avantajoase existente între cele două ţări,

dorind să stabilească un cadru juridic care să favorizeze instituirea unui dialog permanent în vederea dezvoltării relaţiilor economice, industriale, tehnice şi ştiinţifice în interesul şi avantajul reciproc al celor două ţări,

recunoscând că un parteneriat economic activ este de natură să dinamizeze dialogul pe probleme economice, să susţină dezvoltarea economiilor celor două ţări, îmbunătăţind eficienţa economică şi bunăstarea popoarelor lor,

convinse că legăturile puternice dintre părţile contractante oferă noi oportunităţi şi creează un climat stabil, favorabil dezvoltării cooperării economice, industriale, tehnice şi ştiinţifice,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Părţile contractante, având în vedere potenţialul lor intern şi aspiraţiile lor economice naţionale pe termen lung, se angajează să promoveze cooperarea bilaterală în toate domeniile de activitate, în special în sectoarele economic, industrial, tehnic şi ştiinţific.

Obiectivele acestei cooperări sunt:

- dezvoltarea şi prosperitatea industriilor naţionale;

-  promovarea cooperării economice, industriale şi dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiilor;

- protecţia mediului înconjurător;

- sprijinirea dezvoltării economiilor proprii şi creşterea nivelului de trai din cele două ţări.

ARTICOLUL 2

Cele două părţi contractante vor sprijini cooperarea între instituţiile cu atribuţii din domeniile economic, industrial, tehnic şi ştiinţific şi vor încuraja parteneriatul şi schimbul de experienţă şi informaţii în domenii de cooperare bilaterală identificate de comun acord şi care pot face obiectul unor acorduri de cooperare specifice între cele două ţări.

Părţile contractante convin să acţioneze pentru a facilita dialogul între experţii din sectorul public şi cel privat, tehnicieni, investitori şi oameni de afaceri, în scopul realizării obiectivelor prezentului acord.

ARTICOLUL 3

Părţile contractante convin să promoveze cooperarea dintre cele două ţări în cadrul Comisiei mixte interguvernamentale româno-marocane de cooperare economică, denumită în continuare Comisia mixtă.

Lucrările/Reuniunile Comisiei mixte se vor desfăşura anual sau ori de câte ori se consideră necesar, la nivel ministerial, alternativ la Bucureşti şi Rabat, la cererea uneia dintre părţile contractante. Fiecare dintre cele două delegaţii va fi condusă de către ministrul afacerilor externe sau, în cazul în care participarea acestuia nu este posibilă, de către un alt membru al Guvernului.

ARTICOLUL 4

Comisia mixtă se va preocupa de evaluarea şi execuţia acţiunilor de cooperare economică între cele două ţări şi va constitui principalul instrument de punere în practică a prezentului acord.

In îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia mixtă poate solicita asistenţa funcţionarilor publici sau guvernamentali şi a experţilor aparţinând instituţiilor părţilor contractante şi poate constitui grupuri de lucru sectoriale sau comitete ad-hoc şi permanente, însărcinate cu atribuţii specifice.

ARTICOLUL 5

In scopul îndeplinirii obiectivelor fixate de prezentul acord, Comisia mixtă va avea următoarele atribuţii:

- urmărirea aplicării prevederilor prezentului acord;

- evaluarea relaţiilor de cooperare bilaterală şi perspectivele dezvoltării acestora;

- promovarea cooperării economice în sectoarele de interes reciproc, facilitând întâlnirile dintre companiile din ţările respective;

- informarea propriilor comunităţi de afaceri cu privire la oportunităţile de investiţii, cadrul legal în materie etc;

-  promovarea şi dezvoltarea cooperării economice, industriale, tehnice şi ştiinţifice între companiile private şi publice, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea regulilor asumate prin angajamentele internaţionale, inclusiv a celor privind dreptul de proprietate intelectuală, în concordanţă cu priorităţile politicii economice şi de dezvoltare a părţilor contractante;

-  acţionează ca organ consultativ pentru părţile contractante în problematica aferentă cooperării economice, industriale, tehnice şi ştiinţifice, propunând părţilor contractante măsuri pentru dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale, aşa cum sunt ele definite în prezentul acord.

ARTICOLUL 6

In vederea soluţionării pe cale amiabilă a divergenţelor care ar putea să apară din aplicarea prezentului acord, părţile contractante pot solicita în scris organizarea în cadrul Comisiei mixte a unei reuniuni de consultări.

Reuniunea de consultări va avea loc în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise.

ARTICOLUL 7

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări diplomatice prin care părţile contractante îşi comunică reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor juridice interne, necesare în acest scop.

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani, care poate fi reînnoită prin tacită reconducţiune pentru perioade similare de 5 ani, dacă niciuna dintre părţile contractante nu notifică celeilalte părţi, în scris, pe cale diplomatică, cu 6 luni înainte de expirarea acordului, intenţia sa de a-l denunţa.

Prezentul acord poate fi modificat prin consimţământul reciproc al părţilor contractante.

Denunţarea prezentului acord nu afectează proiectele sau contractele convenite în timpul perioadei sale de valabilitate. Cele două părţi se angajează să menţină în vigoare contractele în curs de execuţie până la deplina lor realizare conform prevederilor convenite.

ARTICOLUL 8

Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea economică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 1999, îşi încetează valabilitatea.

ARTICOLUL 9

Prevederile prezentului acord nu vor afecta îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale părţilor contractante decurgând din tratatele internaţionale la care ele sunt parte şi nu vor prejudicia drepturile şi obligaţiile ce derivă din aderarea României la Uniunea Europeană.

Prezentul acord nu poate fi invocat sau interpretat pentru a desfiinţa sau afecta în vreun fel obligaţiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de-o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte.

Semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi franceză, toate textele fiind egal autentice. In cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba franceză prevalează.

Pentru Guvernul României,

Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Regatului Maroc,

Taib Fassi Fihri,

ministrul afacerilor externe şi al cooperării


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord 0/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu