Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 02.03.2011

de cooperare între Guvernul României şi Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 01 august 2011SmartCity1

PreambulÎntrucât mandatul Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi este de a proteja şi de a asista refugiaţii, precum şi alte persoane a căror situaţie se încadrează în acest mandat în întreaga lume şi de a căuta soluţii durabile pentru situaţia lor,întrucât România are interesul de a promova şi de a contribui la furnizarea de protecţie şi asistenţă, precum şi soluţii durabile pentru persoanele care au nevoie de protecţie internaţională şi alte persoane a căror situaţie se încadrează în mandatul Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi,întrucât România şi Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi recunosc importanţa cooperării comune pentru urmărirea acestui obiectiv, prin stabilirea unor mecanisme care vor contribui la realizarea lui, fiind de acord, în acest context, cu respectarea principiilor bunelor practici privind acţiunile umanitare,recunoscând implicarea şi contribuţia semnificativă a României la eforturile din domeniul protecţiei internaţionale, prin Primul Centru de tranzit de urgenţă de la Timişoara,recunoscând faptul că operaţiunile Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi sunt finanţate prin contribuţii voluntare de la, printre altele, state membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,întrucât Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator naţional al politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare, a decis să mărească volumul şi previzibilitatea contribuţiilor sale umanitare,având în vedere interesul lor pentru sprijinirea ajutorului umanitar în lume şi avantajele reciproce care ar rezulta din intensificarea cooperării,Guvernul României (denumit în continuare Guvernul) şi Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (denumit în continuare UNHCR) convin după cum urmează: Articolul 1Scopul acordului Scopul prezentului acord este de a consolida şi de a stabili cadrul unui parteneriat de lungă durată între Guvern şi UNHCR, în domeniile ajutorului umanitar şi protecţiei şi asistenţei acordate refugiaţilor. Articolul 2Cooperarea instituţională 2.1. Guvernul şi UNHCR sunt de acord să se reunească anual, la nivel înalt, pentru a analiza punerea în aplicare a prezentului acord, pentru a schimba opinii privind strategiile celor două instituţii şi activităţile lor din domeniile ajutorului umanitar şi protecţiei şi asistenţei acordate refugiaţilor, precum şi pentru a examina modalităţi de consolidare a cooperării lor. 2.2. Guvernul şi UNHCR se vor consulta în continuare cu privire la analiza mecanismelor de întărire a cooperării instituţionale, eventual cu privire la utilizarea de personal calificat în cadrul operaţiunilor UNHCR. Detaliile acestei colaborări vor face obiectul unei anexe la prezentul acord-cadru. 2.3. Consultările dintre reprezentanţele diplomatice româneşti şi reprezentanţele UNHCR pot fi organizate pe teren, după caz. 2.4. Reuniunile ad-hoc pot fi convocate fie de către Guvern, fie de către UNHCR, în funcţie de necesitatea de a revizui subiectele de interes comun. 2.5. Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile ce rezidă din alte acorduri internaţionale semnate de Guvern şi UNHCR. Articolul 3Finanţarea activităţilor UNHCR 3.1. Sub rezerva aprobării parlamentare şi a disponibilităţii fondurilor, o contribuţie fără destinaţie specificată va fi alocată pentru UNHCR, anual, după intrarea în vigoare a prezentului acord. Fondurile vor fi transferate din bugetul de asistenţă oficială pentru dezvoltare al Ministerului român al Afacerilor Externe (denumit în continuare MAE RO), în primul trimestru al fiecărui an care intră sub incidenţa prezentului acord. 3.2. În plus faţă de această contribuţie, MAE RO va notifica UNHCR, în cursul primului trimestru din fiecare an, cu privire la operaţiunile pe care doreşte să le sprijine şi pentru care UNHCR poate înainta propuneri de finanţare. 3.3. UNHCR va asigura realizarea, într-un mod corespunzător, a administrării şi controlului intern ale programului şi resurselor de proiect. Fondurile alocate rămase nefolosite vor putea fi utilizate de către UNHCR pentru operaţiuni aflate în derulare, revizuite sau noi, după aprobarea, în scris, din partea MAE RO. În cazul în care realocarea nu este posibilă, fondurile alocate nefolosite vor fi returnate MAE RO. 3.4. Utilizarea contribuţiilor MAE RO se va realiza în conformitate cu normele financiare aplicabile UNHCR, incluzând Reglementările financiare şi Regulile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Normele financiare pentru fondurile voluntare administrate de Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi (denumite în continuare Normele financiare UNHCR). 3.5. În conformitate cu procedurile şi normele sale, UNHCR va recunoaşte contribuţiile în natură ale Guvernului la operaţiunile UNHCR. Cele două instituţii vor agrea în comun modalităţile relevante de cuantificare într-o anexă la prezentul acord, care va forma o parte integrantă a acestuia. Articolul 4Vizibilitate 4.1. UNHCR se angajează să asigure o vizibilitate adecvată a contribuţiei MAE RO la programele sale, în concordanţă cu procedurile interne şi normele proprii. 4.2. În cazul elaborării de rapoarte, studii sau alte informaţii, contribuţiile din partea Guvernului vor fi indicate, după caz. Articolul 5Monitorizarea UNHCR va permite reprezentaţilor MAE RO participarea la misiunile donatorilor organizate anual de către UNHCR şi vizitarea locaţiilor programului finanţat de către Guvern. Costurile participării reprezentanţilor MAE RO la aceste vizite vor fi acoperite de către Guvern. Articolul 6Raportarea Raportarea cu privire la utilizarea tuturor fondurilor din partea Guvernului va fi realizată prin sistemul de raportare standard al UNHCR. Articolul 7Auditarea 7.1. UNHCR va raporta cu privire la utilizarea tuturor contribuţiilor primite de la MAE RO în cadrul sesiunii anuale a Comitetului executiv prin documentaţia prezentată Comitetului executiv. 7.2. Tranzacţiile financiare ce fac referire la acest acord vor fi supuse exclusiv auditului intern şi extern în conformitate cu Normele financiare UNHCR. Articolul 8Privilegii şi imunităţi Nicio referire din cele conţinute în prezentul acord nu poate fi considerată o renunţare, explicită sau implicită, la vreunul din privilegiile şi la niciuna din imunităţile UNHCR ori ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, aşa cum sunt prevăzute acestea în Convenţia Naţiunilor Unite privind privilegiile şi imunităţile, adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 februarie 1946. Articolul 9Evaluarea punerii în aplicare a acordului O evaluare a cooperării şi a rezultatelor obţinute în temeiul prezentului acord va fi efectuată în al treilea an de punere în aplicare a prezentului acord. Articolul 10Soluţionarea litigiilor Orice litigiu, controversă sau reclamaţie între UNHCR şi Guvern, ce decurge din ori se referă la prezentul acord va fi soluţionat(ă) pe cale amiabilă prin negocieri sau prin orice alte mijloace nonjudiciare, inclusiv prin arbitraj, în forma convenită de către Guvern şi UNHCR. Articolul 11Amendamente Acest acord poate fi modificat, dacă este necesar, cu acordul scris al Guvernului şi al UNHCR. Modificările la prezentul acord vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 al art. 12. Articolul 12Valabilitatea 12.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data notificării prin care Guvernul va informa, prin intermediul MAE RO, despre îndeplinirea procedurilor legale interne cu privire la intrarea în vigoare. 12.2.Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 ani, cu o prelungire automată pentru un nou termen de aceeaşi durată. Guvernul sau UNHCR poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă. În acest caz, denunţarea acordului va intra în vigoare la 60 de zile de la data notificării. Semnat la Geneva, la 2 martie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleză. În cazul unor diferenţe de interpretare, va prevala versiunea în limba engleză a textului. Pentru şi în numele Guvernului României, Doru Costea, secretar de stat pentru afaceri globale Pentru şi în numele Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, António Guterres, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu