Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 08.11.2006

privind cooperarea între autorităţile de frontieră/gardă de coastă din statele riverane Mării Negre
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 521 din 27 iulie 2010SmartCity1

Direcţia Generală „Poliţia de Frontieră“ din cadrul Serviciului Naţional „Poliţia“ din Ministerul de Interne al Republicii Bulgaria, Ministerul de Interne al Georgiei (reprezentat de Poliţia de Frontieră din Georgia din cadrul Ministerului de Interne), Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor al României, Comandamentul Gărzii de Coastă din Republica Turcia, Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, denumite în continuare părţi,afirmându-şi loialitatea faţă de scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite,fiind convinse de importanţa cooperării pentru securitate şi stabilitate în regiunea Mării Negre şi că dialogul şi cooperarea între statele riverane Mării Negre trebuie să se dezvolte,aspirând să contribuie la dezvoltarea securităţii şi stabilităţii în cadrul cooperării dintre statele riverane Mării Negre,au convenit următoarele: Articolul 1Înfiinţare Părţile vor înfiinţa Forumul de cooperare a agenţiilor de frontieră/gărzile de coastă ale statelor riverane Mării Negre, denumit în continuare FCMN. FCMN va fi o formă de cooperare a agenţiilor de frontieră/gărzile de coastă ale statelor riverane Mării Negre şi are ca scop să asigure posibilitatea întâlnirilor, negocierilor, schimbului de experienţă, al ideilor şi principiilor de bază ale dezvoltării cooperării. Articolul 2Principii 1. Activitatea FCMN nu va fi direcţionată asupra unui stat şi nu va avea ca scop înfiinţarea unei alianţe militare împotriva altui stat sau alianţe de state. 2. Activitatea FCMN va contribui la eforturile privind întărirea cooperării şi a relaţiilor de prietenie între părţi. 3. FCMN va constitui un demers regional care se limitează la statele riverane Mării Negre. 4. Prevederile prezentului acord nu vor aduce în niciun fel atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor asumate de către acestea prin alte tratate şi acorduri. 5. Orice decizii/rezoluţii privind FCMN vor fi făcute în baza consensului părţilor. 6. Activitatea FCMN se va desfăşura exclusiv în limitele competenţelor părţilor, în conformitate cu legislaţia naţională a acestora. Articolul 3Sarcini ale FCMN 1. Promovarea păcii şi stabilităţii în regiune pe baza încrederii şi securităţii între statele riverane Mării Negre. 2. Intensificarea legăturilor existente între agenţiile de frontieră/gărzile de coastă pentru prevenirea traficului de droguri, substanţelor psihotrope, substituenţilor şi precursorilor acestora, muniţiilor, explozivilor, substanţelor radioactive, otrăvitoare şi cu efect puternic şi petrolului, migraţiei ilegale şi alte tipuri de activităţi ilegale, precum şi întărirea siguranţei şi securităţii navigaţiei în Marea Neagră. 3. Întreprinderea de activităţi de combatere a terorismului şi de neproliferare a armelor de distrugere în masă. 4. Punerea bazelor cooperării în ceea ce priveşte protecţia resurselor naturale ale Mării Negre şi prevenirea încălcării regulilor privind pescuitul. 5. Punerea bazelor cooperării în activităţile de căutare şi salvare. 6. Prevenirea poluării maritime şi protecţia mediului înconjurător maritim. 7. Stabilirea şi îmbunătăţirea canalelor de comunicaţii în scopul realizării schimbului de informaţii. 8. Elaborarea unor programe privind schimbul de personal cu scopul de a asigura pregătirea în ceea ce priveşte problemele relevante. 9. Promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe probleme de oceanografie şi hidrografie în Marea Neagră. Articolul 4Consultările şi adoptarea hotărârilor 1. Adoptarea hotărârilor referitoare la îndeplinirea sarcinilor FCMN se va realiza în cadrul întâlnirilor anuale ale şefilor părţilor. 2. La întâlnirile şefilor părţilor sau ale reprezentanţilor împuterniciţi ai acestora se vor examina aspecte privind activitatea şi principiile conducătoare ale FCMN. În cazul în care este necesar, pentru rezolvarea unor probleme specifice, şefii părţilor constituie, cu caracter temporar, grupuri de lucru de experţi ai instituţiilor de frontieră ale statelor părţilor. 3. Întâlnirile şefilor părţilor se vor desfăşura anual în fiecare dintre statele riverane Mării Negre pe principiul rotaţiei în următoarea ordine: Republica Turcia, Republica Bulgaria, România, Ucraina, Federaţia Rusă, Georgia. Analiza activităţii forumului şi sarcinile pentru anul următor se vor adopta şi menţiona în procesul-verbal. Articolul 5Schimbul de informaţii Părţile au convenit efectuarea schimbului rapid şi eficient de informaţii privind problemele cuprinse de art. III al acordului. În acest scop, părţile vor conveni anual în privinţa formei unitare şi a mijloacelor de realizare a schimbului de informaţii. Articolul 6Securitatea informaţiilor 1. Toate informaţiile care vor fi schimbate de către părţi pentru a implementa prevederile prezentului acord vor fi utilizate, transmise, stocate şi protejate în conformitate cu normele dreptului internaţional şi cu legislaţia naţională a părţilor. 2. Părţile nu vor pune la dispoziţie informaţii unui stat terţ care nu este parte la prezentul acord fără consensul scris al părţii care asigură aceste informaţii. 3. În cazul retragerii unei părţi sau după ieşirea din vigoare a prezentului acord, toate informaţiile schimbate între părţi în cadrul prezentului acord vor fi protejate conform paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol. Articolul 7Centrele de coordonare În scopul îndeplinirii sarcinilor menţionate mai sus, părţile înfiinţează centre naţionale de coordonare în locaţii ale autorităţilor lor de frontieră, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor, şi au convenit asupra înfiinţării Centrului de informare-coordonare a agenţiilor de frontieră/gardă de coastă din Marea Neagră la Burgas, Republica Bulgaria. Articolul 8Limba şi documentarea Limba oficială a FCMN este limba engleză. Conform dorinţei părţilor, pe parcursul întâlnirilor şefilor, precum şi pe timpul pregătirii documentelor, se asigură translaţia neoficială. Articolul 9Participarea altor Părţi la activitatea FCMN 1. FCMN va rămâne deschis pentru participarea agenţiilor relevante ale altor state, în calitate de observatori, care împărtăşesc principiile acestuia, prevăzute de art. 2 din prezentul acord. 2. Termenii şi condiţiile unei asemenea participări se vor stabili şi conveni între părţile la prezentul acord. Articolul 10Rezolvarea diferendelor Diferendele în ceea ce priveşte interpretarea sau implementarea prevederilor prezentului acord vor fi rezolvate pe calea consultărilor şi negocierilor între părţile la prezentul acord. Articolul 11Amendamente şi adăugiri Amendamentele şi adăugirile la prezentul acord vor fi făcute în cazul consensului scris al părţilor şi sub forma protocoalelor separate care sunt parte integrantă la prezentul acord. Orice parte poate propune în orice moment amendamente la prezentul acord în formă scrisă. Textul fiecărui amendament propus va fi înaintat depozitarului care îl va transmite tuturor părţilor la prezentul acord. Articolul 12Dispoziţii finale 1. Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei va fi depozitarul acestui acord. 2. Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată şi intră în vigoare în a treizecea zi de la data primirii de către depozitar a ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor naţionale necesare. 3. Orice parte se poate retrage din prezentul acord printr-o notificare scrisă transmisă depozitarului cu nu mai puţin de 6 luni înainte de data retragerii. Semnat la Istanbul, Republica Turcia, în data de 8 noiembrie 2006 în câte un singur exemplar în limbile engleză, bulgară, georgiană, română, rusă, turcă şi ucraineană, toate textele fiind egal autentice. Copii certificate ale acordului vor fi transmise de către depozitar tuturor părţilor. În cazul contradicţiilor de înţelegere sau implementare va prevala varianta în limba engleză. Pentru Direcţia Generală „Poliţia de Frontieră“ din cadrul Serviciului Naţional „Poliţia“ din Ministerul de Interne al Republicii Bulgaria, Krasimir Petrov Pentru Ministerul de Interne al Georgiei, David Gulua Pentru Serviciul Federal de Securitate din Federaţia Rusă, Vladimir Pronichev Pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România, Nelu Pop Inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române Pentru Comandamentul Gărzii de Coastă din Republica Turcia, Can Erenoglu Pentru Administraţia Serviciului Frontierei de Stat din Ucraina, Mykola Lytvyn


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu