Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1609 din 8 noiembrie 2006

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 946 din 23 noiembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

TARIFELE

pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

Nr. crt

Denumirea prestaţiei existente

Denumirea prestaţiei noi

Tarif

LEI

I.(A) LABORATOR DE MEDICINA LEGALA CLINICA

1.

Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice

38

2.

Examinarea persoanelor pentru constatarea virginităţii,deflorării,sarcinii,viduitatea sau avortul patologic

50

3.

Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmităţii sau incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni patologice, A1/A2

50

4.

Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului,vârstei,conformaţiei şi dezvoltării psihosomatice;diverse alte constatări

38

5.

Examinarea medicală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi purtării armelor şi muniţiilor

110

6.

Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto

63

7.

Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie

26

8.

Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice, în care se include şi trusa standard de recoltare pentru alcoolemie

80

9.

Expertiza capacităţii de coabitare, potenţa

50

10.

Expertiza cu privire la stabilirea datei de concepţie

63

11.

Noua expertiză privind stabilirea datei concepţiei

76

12.

Expertiza capacităţii de procreare-total

- examinare clinică

- examinare spermogramă

216

90

126

13.

Prima expertiză medico-legală pe bază de acte

25

14.

Expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate

63

15.

Noua expertiză medico-legală pe bază de acte

110

16.

Noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei

152

17.

Explorări funcţionale medico-legale:electroencefalograma EEG -înregistrare

32

18.

Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat auditiv

20

19.

Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat vizual

22

20.

Explorări funcţionale medico-legale: electrocardiogramă

8

21.

Interpretarea explorărilor funcţionale electrice

50

Expertiza medico-legală pentru constatarea stării de   sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercvita o  anumită  activitate, preţul include costurile consulturilor de specialitate şi al investigaţiilor de laborator

400

I.(B) IMAGISTICA MEDICO-LEGALĂ

RADIOLOGIE

22.

Radioscopie pulmonară

13

23.

Radioscopie gastroduodenală

25

24.

Irigiscopie

98

25.

Radiografie de laringe cu substanţă de contrast

33

26.

Radiografie esofagiană

25

27.

Colangiocolecistografie I.V., prima radiografie

40

28.

Radiografie gastroduodenală, prima radiografie

25

Nr. crt

Denumirea prestaţiei existente

Denumirea prestaţiei noi

Tarif

LEI

29.

Colecistografie orală, prima radiografie

25

30.

Radiografie toracopulmonară

40

31.

Radiografie renală simplă

25

32.

Urografie I.V.

43

33.

Mamografie

50

34.

Radiografie simplă a segmentelor/regiunilor osteoarticulare

20

35.

A doua şi următoarele radiografii în cazul examinărilor cu substanţă de contrast - fiecare radiografie

25

36.

Coronarografie post-mortem

25

37.

Radiografie segmente osoase la cadavru

25

38

Radiografie craniană/şa turcească

50

Echografie cardiaca

30

Echografie abdominală

50

I.(C) LABORATOR DE PROSECTURĂ MEDICO-LEGALĂ

39.

Autopsia medico-legală

302

40.

Autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/scheletizate

390

41.

Autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuşi/nou-născuţi

390

42.

Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, nu include cheltuielile de deplasare a comisiei,de transport, cazare,analize

390

43.

Autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre

76

44.

Expertiza medico-legală a hainelor şi corpurilor delicte

76

45.

Deplasarea la faţa lacului a echipei medico-legale şi cercetarea şi examinarea medico-legală a cadavrelor din teren

143

46.

Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală

74

47.

Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică, tarif/24 de ore

38

48.

Prelevarea ţesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului, testarea contaminării microbiologice se achită separat

252

49.

Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută şi întocmirea dosarului de identificare , inclusiv foto

302

50.

Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice:

-schelet integral

-fragmente

2100

756

51.

întocmirea actelor medico-legale în vederea decesului în faţa instituţiilor publice

25

52.

Intocmirea documentaţiei medico-legale şi deplasarea la instituţiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparţinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială

76

53.

Supliment de expertiză medico-legală pe material cadaveric

180

54.

Imbălsămarea cadavrelor la sediul unităţilor medico-legale

76

55.

Imbălsămarea cadavrelor de către personalul unităţilor medico-legale la domiciliu , fără transport autopsier

220

56.

Conservarea şi împachetarea cadavrelor putrefiate/boli transmisibile

320

57.

Cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor

45

Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice

150

Măsuri speciale de combatere a contaminării biologice şi conservare a cadavrelor în cazuri cu hazard biologiccrescut, cadrave putrefiate,boli transmisibile: antrax, SIDA,TBC, hepatită etc.

100

 

Nr. crt

Denumirea prestaţiei existente

Denumirea prestaţiei noi

Tarif

LEI

I.(D) LABORATOR DE GENETICA MEDICO-LEGALA

58.

Analiza pentru identificare de persoane având la bază cariotipul

135

59.

Analiza pentru stabilirea paternităţii pe baza testului ADN, tarif pentru 3 determinări

- pentru o persoană

3600

1200

60.

Examen cromozomial

200

61.

Compararea profilelor ADN în identificare, tarif pentru fiecare profil analizat

670

Prelevare   şi   conservare   probe biologice de sânge sau salivă în vederea analizei  ADN - tarif pentru 1 singură probă

30

Prelucrare  probe  biologice  de sânge sau salivă pentru izolare ADN - tarif pentru  1  singură probă

50

Detecţie şi cuantificare ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpuri delicte

100

Analize pentru stabilirea filiaţiei biologice,paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 3 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă

a)pentru markeri  ADN autozomali

b)pentru  markeri  ADN

autozomali completat cu markeri

cromozomiali Y

c)pentru markeri  ADN autozomali completat cu markeri

cromozomiali X

d)pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri

cromozomiali X şi Y

2.700

3.700

3.700

4.500

Analize pentru stabilirea filiaţiei

biologice paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 2 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă:

a)pentru  markeri   ADN

autozomali

b)penrru  markeri  ADN

autozomali completat cu markeri

cromozomiali Y

c)pentru   markeri  ADN

autozomali completat cu markeri

cromozomiali X

d)pentru   markeri  ADN

autozomali completat cu markeri

cromozomiali X şi Y

e)pentru  markeri  cromozomiali

Y

2.700

3.700

3.700

4.500

1.800

Nr. crt

Denumirea prestaţiei existente

Denumirea prestaţiei noi

Tarif

LEI

Analize       pentru       stabilirea

relaţiilor de înrudire  biologică

complexe, între rude de gradul

LII   sau   III  -  tarif pentru   1

singură determinare, pornind de

la probe biologice de sânge sau

salivă

a)pentru         markeri         ADN

autozomali

b)pentru         markeri  ADN

autozomali completat cu markeri cromozomiali Y

c)pentru        markeri         ADN

autozomali completat cu markeri cromozomiali X

d)pentru        markeri        ADN

autozomali completat cu markeri cromozomiali X şi Y

900

1.400

1.400

1.800

Analize       pentru        stabilirea profilului   ADN   în    scop    de identificare - tarif pe 1 singură probă

500

30.1 pornind de la orice tip de probă biologică sau corp delict, exclusiv probe biologice de os

a.   pentru markeri ADN autozomali

b.   pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri gonozomiali, X şi Y

500

700

30.2    pornind de la probe biologice de os

a.       pentru markeri ADN autozomali

b.       pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri ADN gonozomiali (X şi Y)

c.  pentru markeri ADN nucleari completat    cu    markeri    ADN mitocondriali

1.500

1.800

2.500

I.(E) LABORATOR DE ANTROPOLOGIE, BIOCRIMINALISTICĂ ŞI SEROLOGIE MEDICO-LEGALĂ

62.

Prima expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată, serologică

145

63.

Noua expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată, serologică

840

64.

Expertiza filiaţiei pe baza testului HLA, tarif/persoană investigată

670

65.

Expertiza medico-legală privind cercetarea paternităţii,la cererea Comisiei superioare medico-legale

840

66.

Expertiza privind identificarea unei persoane

100

67.

Expertiza comparativă, antropologică în diagnosticul filiaţiei pentru mamă, copii şi bărbatul în cauză

100

68.

Identificarea pe material fotografic

165

69.

Expertiza antropologică pe material osos

230

70.

Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor

63

71.

Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării, pentru stabilirea distanţei de la care s-a tras cu arma de foc

70

 

Nr. crt

Denumirea prestaţiei existente

Denumirea prestaţiei noi

Tarif

LEI

72.

Determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de ţesuturi sau organe cadaverice

120

73.

Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreţii şi umori de pe corpurile delicte

126

74.

Examenul frotiului pentru decelarea spermei

70

75.

Examenul petelor de spermă

45

76.

Examenul descriptiv şi comparativ al firelor de păr

50

77.

Expertiza grupei de sânge la persoanele vii şi la cadavre

66

78.

Expertiza petelor de sânge

66

79.

Investigarea altor pete biologice , salivă, fecale, urină, lichid amniotic

35

I.(F) LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICA MEDICO-LEGALĂ

80.

Prelucrarea în parafină şi examinarea unor piese:

Cu coloraţie Hematoxilină-Eozină

+ coloraţie Van Gieson

+ coloraţii speciale - Lie, Perls, etc.

126

40

50

81.

Prelucrarea şi examinarea unei piese prin îngheţare

40

82.

Efectuarea testelor biochimice şi enzimatice

20

83.

Citirea culturilor de germeni şi a probelor biochimice

15

84.

Realizarea şi colorarea frotiurilor

15

85.

Citirea frotiurilor şi stabilirea diagnosticului

26

86.

Pregătirea şi turnarea mediilor de cultură

80

87.

Insămânţarea produselor patologice

63

88.

Determinări imunologice de tip ELISA

180

89.

Determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG,IgA,IgM ale componentei C3 şi ale proteinei C-reactive

80

90.

Determinarea planctonului

20

91.

Electroforeză

25

92.

Determinarea acidului uric

20

93.

Determinarea ureei

20

94.

Determinarea creatininei

15

95.

Determinarea colesterolului

20

96.

Determinarea lipidelor totale

30

97.

Determinarea corpilor cetonici

80

98.

Determinarea glicemiei

18

99.

Determinarea bilirubinei

20

100.

Determinarea proteinelor

26

Determinarea planctonului

50

Examen picătura groasă şi frotiu pentru malarie

60

Determinări imunologice de tip ELISA

a)    Ag HBs

b)    Ac Anti HCV

c)    Ac Anti HIV

60

60

60

Electroforeză proteinelor plasmatice

50

Determinarea CK-MB

50

Determinarea CPK

50

Determinarea mioglobinei

70

Determinarea troponinei

100

Tiroxina

50

TSH

50

Cortisol plasmatic

60

Nr. crt

Denumirea prestaţiei existente

Denumirea prestaţiei noi

Tarif

LEI

Prolactina

70

Insulina

70

Amilazemie

50

PSA , Prostate Specific Antigen

80

Test imunologic de sarcină

50

I.(G) LABORATOR DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ

101.

Determinarea concentraţiei de alcool în sânge/urină

80

102.

Expertiza pentru recalcularea alcoolemiei

510

103.

Determinarea oxidului de carbon

26

104.

Determinarea methemoglobinei

18

105.

Determinarea barbituremiei

30

106.

Determinarea colinesterazei

18

107.

Extracţia eterică

40

108.

Determinarea conţinutului de clor,acizi,baze

10

109.

Examenul D.N.O.C.

13

110.

Determinare carbofuran

8

111.

Determinare formaldehidă

13

112.

Investigaţii orientative , conţinutul gastric,corpuri delicte

35

113.

Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric

100

114.

Determinarea conţinutului de florură

9

115.

Examenul de dozare a alcoolului metilic

13

116.

Determinarea arseniului (As)

27

117.

Determinarea mercurului (hG)

12

118.

Determinarea prezenţei nitriţilor

10

119.

Determinarea prezenţei nitraţilor

10

120.

Determinarea prezenţei parationului

20

121.

Determinarea prezenţei carbetoxului

13

122.

Examenul cromatografic pe placă

35

123.

Dozare substanţe psihotrope cu caracter bazic şi neutru

165

124.

Screening pentru prezenţa de droguri, kit immunoassay

252

125.

Determinări masspectrometrice-gazcromatografice inclusiv de stupefiante

378

Examen toxicologic general (căutarea unui toxic necunoscut) Total = din care:

a.     Investigaţii toxicologice orientative (conţinut gastric, corpuri delicte)

b.     Investigaţii toxicologie exhaustive

600

100

500

Identificarea    şi    determinarea pesticidelor       organoclorurate, organo-fosforice       şi       altele (extracţia,   purificare   extracte, identificare şi determinare prin CCS şi gaz-cromatografie)

200

Identificarea    şi    determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare simplă sau antrenabile cu vapori de apă

100

Nr. crt

Denumirea prestaţiei existente

Denumirea prestaţiei noi

Tarif

LEI

Identificarea    şi     determinarea toxicelor cu caracter acid - altele decât barbiturice (acid salicilic şi derivaţi,   fenitoină,  glutetimidă,  fenoli,   sulfamide,   acid   oxalic etc.)

100

I.(H) LABORATOR DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICA, DE ASISTENŢĂ SOCIOPSIHOLOGICĂ ŞI CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE

126.

Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei

85

127.

Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte

126

128.

Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei

252

129.

Noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte

230

130.

Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei

80

131.

Examen psihiatric în cadrul altor prestaţii medico-legale

80

132.

Examen psihiatric privind capacitatea de exerciţiu

135

133.

Examen psihologic

50

134.

Completări la prima expertiză

126

135.

Completări la noua expertiză

230

136.

Analize psihologice exhaustive la caz

760

137.

Analize psihologice ale cazurilor de suicid

+ prestaţie psihoantropologică

1260

630

Examinări medico-legale psihiatrice la domiciliu , în condiţiile prevăzute de lege

500

II.TARIFE ALE COMISIEI DE AVIZARE ŞI CONTROL

138.

Aviz al Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale

35

III. TARIFE ALE COMISIEI SUPERIOARE MEDICO-LEGALE

139.

Aviz al Comisiei superioare medico-legale

660


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1609/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1609 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1609/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu