Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

TARIF VAMAL - Sectiunile XVI - XXI

TARIF VAMAL  - Sectiunile XVI - XXI

Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei si a taxelor vamale aferente acestora*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 957 bis  din 27 decembrie 2002


SmartCity3


    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    SECTIUNEA XVI
    MASINI SI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE SI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI SI SUNET DE TELEVIZIUNE SI PARTI SI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

    Note de Sectiune

    1. Sectiunea nu cuprinde:
    a) curelele transportoare sau de transmisie din material plastic de la Capitolul 39, curelele transportoare sau de transmisie din cauciuc vulcanizat (pozitia 40.10), precum si articolele de uz tehnic din cauciuc vulcanizat neintarit (pozitia 40.16);
    b) articolele de uz tehnic din piele naturala sau reconstituita (pozitia 42.04) sau din blana (pozitia 43.03);
    c) bobinele, mosoarele, conurile, tuburile si suporturile similare din orice material (de exemplu Capitolele 39, 40, 44, 48 sau Sectiunea XV);
    d) cartelele perforate pentru masini Jacquard sau masini similare (de exemplu Capitolele 39 sau 48 sau Sectiunea XV);
    e) curelele transportoare sau de transmisie din materiale textile (pozitia 59.10), precum si articolele de uz tehnic din materiale textile (pozitia 59.11);
    f) pietrele pretioase sau semipretioase (naturale, sintetice sau reconstituite) de la pozitiile 71.02 pana la 71.04 ca si articolele in intregime din materialele de la pozitia 71.16, cu exceptia totusi a safirelor si diamantelor prelucrate nemontate pentru capetele de citire (pozitia 85.22);
    g) partile si furniturile de uz general in sensul Notei 2 de la Sectiunea XV, din metale comune (Sectiunea XV) si articole similare din material plastic (Capitolul 39);
    h) prajinile de foraj (pozitia 73.04);
    ij) benzile si curele fara sfarsit din sarma sau benzi metalice (Sectiunea XV);
    k) articolele de la Capitolele 82 sau 83;
    l) articolele de la Sectiunea XVII;
    m) articolele de la Capitolul 90;
    n) articolele de ceasornicarie de la Capitolul 91;
    o) uneltele interschimbabile de la pozitia 82.07 si periile de tipul celor care constituie parti de masini (pozitia 96.03), precum si uneltele interschimbabile similare care se clasifica dupa materialul din care sunt constituite partile lor active (de exemplu Capitolele 40, 42, 43, 45, 59, sau pozitiile 68.04, 69.09);
    p) articolele de la Capitolul 95;
    q) panglicile pentru masini de scris si panglicile de scris similare, chiar montate pe bobine sau in carcase (regimul materialului constitutiv sau pozitia 96.12 daca sunt impregnate cu cerneala sau altfel preparate pentru a lasa amprente).
    2. Sub rezerva prevederilor Notei 1 din aceasta Sectiune, a Notei 1 de la Capitolul 84 si a Notei 1 de la Capitolul 85, partile de masini (cu exceptia partilor pentru articolele de la pozitiile 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 sau 85.47) se clasifica conform urmatoarelor reguli:
    a) partile care constituie articole clasificate la una din pozitiile Capitolelor 84 sau 85 (cu exceptia pozitiilor 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 si 85.48), se clasifica la acea pozitie indiferent de masina careia ii sunt destinate;
    b) alte parti, daca pot fi recunoscute ca destinate pentru a fi folosite in exclusivitate sau in principal cu o anumita masina sau cu mai multe masini de la aceeasi pozitie (chiar de la pozitiile 84.79 sau 85.43), se clasifica la pozitia aferenta acelei sau acelor masini, sau, dupa caz, la pozitia 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 sau 85.38; totusi, partile destinate in principal pentru folosirea lor atat cu articolele de la pozitia 85.17 cat si cu cele de la pozitiile 85.25 la 85.28, se clasifica la pozitia 85.17;
    c) toate celelalte parti se clasifica, dupa caz, la pozitia 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 sau 85.38, iar in caz contrar la pozitia 84.85 sau 85.48.
    3. Cu exceptia dispozitiilor contrare, combinatiile de masini de tipuri diferite destinate sa functioneze impreuna si care constituie un singur corp, precum si masinile concepute pentru a asigura doua sau mai multe functii diferite, alternative sau complementare, se clasifica dupa functia principala care caracterizeaza ansamblul.
    4. Daca o masina sau o combinatie de masini sunt constituite din elemente distincte (chiar separate sau legate intre ele prin conducte, prin dispozitive de transmisie, prin cabluri electrice sau prin alte dispozitive) destinate sa asigure impreuna o functiune bine determinata cuprinsa intr-una din pozitiile de la Capitolul 84 sau Capitolul 85, intregul ansamblu se clasifica la pozitia corespondenta functiei pe care o asigura ansamblul.
    5. In sensul Notelor de mai sus denumirea de masini se aplica masinilor, aparatelor, dispozitivelor, echipamentelor si materialelor diverse prevazute la pozitiile din Capitolele 84 si 85.

    Note complementare

    1. Sculele necesare montarii sau intretinerii masinilor urmeaza regimul acestora, daca sunt prezentate la vamuire in acelasi timp cu masinile. Acelasi regim se aplica sculelor interschimbabile, care sunt prezentate in acelasi timp cu masinile al caror echipament normal il constituie si impreuna cu care sunt vandute in mod normal.
    2. Declarantul vamal are obligatia de a prezenta, in sprijinul declaratiei sale, daca autoritatea vamala solicita acest lucru, un document explicativ (note, prospecte, pagini de catalog, fotografii etc.), care sa indice componenta normala a masinii, functiunile si caracteristicile sale esentiale si, pentru masinile prezentate in stare demontata sau nemontata, un plan de montaj si un inventar al continutului diferitelor colete.
    3. La solicitarea declarantului vamal si in conditiile stabilite de autoritatile competente, dispozitiile regulii generale nr. 2 a) pentru interpretarea Nomenclaturii sunt, de asemenea, aplicabile masinilor prezentate in transporturi esalonate.

    CAP. 84
    REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MASINI, APARATE SI DISPOZITIVE MECANICE; PARTI ALE ACESTORA

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) pietrele de moara si alte articole similare de macinat, pietrele de polizat si alte articole de la Capitolul 68;
    b) aparatele, masinile sau dispozitivele (de exemplu pompele) din ceramica si partile din ceramica ale aparatelor, masinilor sau dispozitivelor realizate din orice material (Capitolul 69);
    c) sticlaria de laborator (pozitia 70.17), obiectele din sticla pentru uz tehnic (pozitiile 70.19 sau 70.20);
    d) articolele de la pozitiile 73.21 sau 73.22, ca si articolele similare din alte metale comune (Capitolele de la 74 pana la 76, sau de la 78 pana la 81);
    e) aparatele electromecanice de uz casnic, de la pozitia 85.09; aparatele fotografice digitale (numerice) de la pozitia 85.25;
    f) periile (maturile) mecanice pentru utilizare manuala, altele decat cele cu motor (pozitia 96.03).
    2. Sub rezerva dispozitiilor Notei 3 de la Sectiunea XVI, masinile si aparatele susceptibile de a fi clasificate in acelasi timp la pozitiile de la 84.01 pana la 84.24, pe de o parte, si la pozitiile de la 84.25 pana la 84.80, pe de alta parte, se clasifica la pozitiile de la 84.01 la 84.24.
    Totusi,
    - la pozitia 84.19 nu se clasifica:
    a) incubatoarele si clocitoarele artificiale pentru avicultura si dulapurile si etuvele de germinare (pozitia 84.36);
    b) aparatele de inmuiat grauntele de cereale pentru morile mecanice (pozitia 84.37);
    c) aparatele de difuzie pentru industria zaharului (pozitia 84.38);
    d) masinile si aparatele termice pentru tratarea firelor textile, tesaturilor sau articolelor din materiale textile (pozitia 84.51);
    e) aparatele si dispozitivele destinate realizarii unei operatii mecanice, in care schimbarea temperaturii, desi necesara, nu joaca decat un rol auxiliar;
    - la pozitia 84.22 nu se clasifica:
    a) masinile de cusut pentru inchiderea ambalajelor (pozitia 84.52);
    b) masinile si aparatele de birou de la pozitia 84.72;
    - la pozitia 84.24 nu se clasifica:
    masinile de imprimat cu jet de cerneala (pozitia 84.43 sau 84.71).
    3. Masinile-unelte pentru prelucrarea oricarui material, care sunt susceptibile a fi clasificate la pozitia 84.56, pe de o parte si la pozitiile 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 sau 84.65, pe de alta parte, se clasifica la pozitia 84.56.
    4. Pozitia 84.57 cuprinde numai masinile-unelte pentru prelucrarea metalelor altele decat strungurile (inclusiv centrele de strunjire) care pot sa efectueze diferite tipuri de operatii de prelucrare, ca:
    a) schimbarea automata a sculelor din magazia masinii-unelte, conform unui program de prelucrare (centre de prelucrare);
    b) utilizarea automata, simultana sau secventiala, a diferitelor unitati de prelucrare, care prelucreaza o piesa la post fix (masinile cu post fix), sau
    c) transferul automat al piesei de prelucrare la diferite unitati de prelucrare (masini cu posturi multiple).
    5. A) Prin masini automate de prelucrare a datelor in sensul prevederilor pozitiei nr. 84.71, se intelege:
    a) masinile numerice, apte pentru: 1) inregistrarea programului sau programelor de prelucrare si cel putin a datelor imediat necesare pentru executarea programului sau programelor; 2) a fi programate liber conform cerintelor utilizatorului; 3) a executa calcule aritmetice cerute de catre utilizator, si 4) a executa, fara interventie umana, un program de prelucrare, a carui executie trebuie sa o poata modifica, printr-o decizie logica, in timpul prelucrarii;
    b) masinile analogice capabile sa simuleze modelele matematice si care presupun, cel putin: elemente analogice, elemente de comanda si dispozitive de programare;
    c) masinile hibrid, care constau dintr-o masina numerica asociata cu elemente analogice sau o masina analogica asociata cu elemente numerice.
    B) Masinile automate de prelucrare a datelor pot sa se prezinte sub forma de sisteme care contin un numar variabil de unitati distincte. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului E) de mai jos, se considera ca facand parte din sistemul complet, orice unitate care indeplineste simultan urmatoarele conditii:
    a) sa fie de tipul celor utilizate exclusiv sau in principal intr-un sistem automat de prelucrare a datelor;
    b) sa fie conectabila la unitatea centrala de prelucrare fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor unitati;
    c) sa fie apta sa receptioneze sau sa furnizeze date sub o forma - coduri sau semnale - utilizabila in sistem.
    C) Prezentate separat, unitatile masinilor automate de prelucrare a datelor, se clasifica la pozitia 84.71.
    D) Imprimantele, tastaturile, dispozitivele de intrare in coordonate x - y si unitatile de memorie pe disc care indeplinesc conditiile enuntate la paragrafele B)b) si B)c) de mai sus, se clasifica intotdeauna la pozitia 84.71.
    E) Masinile ce indeplinesc o functie proprie, alta decat prelucrarea datelor, si care incorporeaza o masina automata de prelucrare a datelor sau care lucreaza in legatura cu o astfel de masina se clasifica la pozitiile corespunzatoare functiei lor respective sau, in absenta acesteia, la o pozitie reziduala.
    6. La pozitia 84.82 se clasifica, intre altele, bilele de otel calibrate, adica bilele slefuite al caror diametru maxim sau minim nu difera cu mai mult de 1% fata de diametrul nominal, cu conditia ca, totusi, aceasta diferenta (toleranta) sa nu depaseasca 0,05 mm.
    Bilele de otel care nu corespund definitiei de mai sus, se clasifica la pozitia 73.26.
    7. Exceptand dispozitiile contrare si sub rezerva prevederilor de la Nota 2 de mai sus, ca si de la Nota 3 de la Sectiunea XVI, masinile cu utilizari multiple se clasifica la pozitia care vizeaza utilizarea lor principala. Daca o asemenea pozitie nu exista, sau atunci cand nu este posibil sa se determine utilizarea principala, masinile cu utilizari multiple se clasifica la pozitia 84.79.
    Se clasifica, de asemenea, la pozitia 84.79 masinile de fabricat franghii si cabluri din orice material (de exemplu, masinile de torsadat, masinile de filat franghii, masinile de cablat).
    8. In sensul pozitiei 84.70, expresia de buzunar se aplica numai masinilor ale caror dimensiuni nu depasesc 170 mm x 100 mm x 45 mm.

    Note de subpozitii

    1. Termenul sisteme in sensul prevederilor subpozitiei 8471.49 se refera la masinile automate de prelucrare a datelor ale caror unitati satisfac simultan conditiile enuntate in nota 5 B) de la Capitolul 84 si care contin cel putin o unitate centrala de prelucrare a datelor, o unitate de intrare (de exemplu tastatura, scaner) si o unitate de iesire (de exemplu un ecran de vizualizare sau o imprimanta).
    2. Subpozitia 8482.40 se aplica numai la rulmentii cu galeti cilindrici cu diametrul uniform de maximum 5 mm, si a caror lungime este minimum de trei ori diametrul. Acesti galeti pot sa fie rotunjiti la extremitati.

    Note complementare

    1. Sunt considerate a fi "motoare pentru aviatie" de la subpozitiile 8407.10 si 8409.10, numai motoarele concepute pentru a actiona o elice sau un rotor.
    2. Codul tarifar 8471.70.51 cuprinde, de asemenea, "CD-ROM drives" (cititoarele de CD-ROM), care constituie unitati de memorie pentru masini automate de prelucrare a datelor, care constau din unitati de antrenare, concepute pentru citirea semnalelor de pe CD-ROM-uri, a CD-urilor audio si a foto-CD-urilor si care sunt echipate cu o priza (jack) pentru microfoane, cu o comanda pentru reglarea volumului sau cu o comanda pornit/oprit.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.01     | Reactoare nucleare; elemente combustibile       |       |      |
|  |          | (cartuse) neiradiate pentru reactoare nucleare; |       |      |
|  |          | masini si aparate pentru separare izotopica:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8401.10.00| - Reactoare nucleare                            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8401.20.00| - Masini si aparate pentru separare izotopica si| -     |  10  |
|  |          | partile lor                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8401.30.00| - Elemente combustibile (cartuse) neiradiate    | gi F/S|  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8401.40.00| - Parti de reactoare nucleare                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.02     | Cazane generatoare de abur sau de alti vapori   |       |      |
|  |          | (altele decat cazanele pentru incalzire centrala|       |      |
|  |          | destinate sa produca in acelasi timp apa calda  |       |      |
|  |          | si abur de joasa presiune); cazane denumite "de |       |      |
|  |          | apa supraincalzita":                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cazane generatoare de abur sau de alti vapori:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8402.11.00| -- Cazane acvatubulare cu o productie orara de  | -     |  15  |
|  |          | abur peste 45 tone                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8402.12.00| -- Cazane acvatubulare cu o productie orara de  | -     |  15  |
|  |          | abur de maximum 45 tone                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8402.19   | -- Alte cazane generatoare de vapori, inclusiv  |       |      |
|  |          | cazane mixte:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8402.19.10| --- Cazane ignitubulare                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8402.19.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8402.20.00| - Cazane "de apa supraincalzita"                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8402.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.03     | Cazane pentru incalzire centrala, altele decat  |       |      |
|  |          | cele de la pozitia 84.02:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8403.10   | - Cazane:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8403.10.10| -- Din fonta                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8403.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8403.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8403.90.10| -- Din fonta                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8403.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.04     | Dispozitive (instalatii) auxiliare pentru       |       |      |
|  |          | cazanele de la pozitiile 84.02 sau 84.03 (de    |       |      |
|  |          | exemplu: economizoare, supraincalzitoare,       |       |      |
|  |          | dispozitive de curatat funingine sau            |       |      |
|  |          | recuperatoare de gaz); condensatoare pentru     |       |      |
|  |          | masinile cu abur sau alti vapori:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8404.10.00| - Dispozitive auxiliare pentru cazanele de la   | -     |  15  |
|  |          | pozitiile 84.02 sau 84.03                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8404.20.00| - Condensatoare pentru masinile cu abur sau alti| -     |  15  |
|  |          | vapori                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8404.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.05     | Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz|       |      |
|  |          | de apa, cu sau fara epuratoarele lor;           |       |      |
|  |          | generatoare de acetilena si generatoare similare|       |      |
|  |          | de gaz, prin procedeul cu apa, cu sau fara      |       |      |
|  |          | epuratoarele lor:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8405.10.00| - Generatoare de gaz de aer sau generatoare de  | -     |  ex  |
|  |          | gaz de apa, cu sau fara epuratoarele lor;       |       |      |
|  |          | generatoare de acetilena si generatoare similare|       |      |
|  |          | de gaz, prin procedeul cu apa, cu sau fara      |       |      |
|  |          | epuratoarele lor                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8405.90.00| - Parti                                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.06     | Turbine cu abur si alte turbine cu vapori:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.10.00| - Turbine pentru propulsia navelor              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte turbine:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.81   | -- De o putere peste 40 MW:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.81.10| --- Turbine cu abur pentru antrenarea           | -     |  15  |
|  |          | generatoarelor electrice                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.81.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.82   | -- De o putere de maximum 40 MW: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Turbine cu abur pentru antrenarea           |       |      |
|  |          | generatoarelor electrice cu puterea: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.82.11| ---- De maximum 10 MW                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.82.19| ---- Peste 10 MW                                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.82.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.90.10| -- Palete de stator, rotoare si paletele lor    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8406.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.07     | Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu    |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie (motoare cu explozie):  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.10   | - Motoare pentru aviatie:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Motoare pentru propulsia navelor:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.21   | -- Suspendate (exterioare bordului): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.21.10| --- Cu capacitatea cilindrica de maximum        | p/st  |  15  |
|  |          | 325 cm^3                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu capacitatea cilindrica peste 325 cm^3:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.21.91| ---- Cu puterea de maximum 30 kW                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.21.99| ---- Cu puterea peste 30 kW                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.29.20| --- Cu puterea de maximum 200 kW                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.29.80| --- Cu puterea peste 200 kW                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Motoare cu piston alternativ de tipul celor   |       |      |
|  |          | utilizate pentru propulsia vehiculelor de la    |       |      |
|  |          | Capitolul 87:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.31.00| -- Cu capacitatea cilindrica de maximum 50 cm^3 | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.32   | -- Cu capacitatea cilindrica peste 50 cm^3, dar |       |      |
|  |          | de maximum 250 cm^3:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.32.10| --- Cu capacitatea cilindrica peste 50 cm^3, dar| p/st  |  15  |
|  |          | de maximum 125 cm^3                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.32.90| --- Cu capacitatea cilindrica peste 125 cm^3,   | p/st  |  15  |
|  |          | dar de maximum 250 cm^3                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.33   | -- Cu capacitatea cilindrica peste 250 cm^3, dar|       |      |
|  |          | de maximum 1.000 cm^3:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.33.10| --- Destinate industriei de montaj:             | p/st  |  15  |
|  |          | motocultoarelor de la subpozitia 8701.10 si     |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitiile 87.03, 87.04 si |       |      |
|  |          | 87.05*2)                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.33.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.34   | -- Cu capacitatea cilindrica peste 1.000 cm^3:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.34.10| --- Destinate industriei de montaj:             | p/st  |  15  |
|  |          | motocultoarelor de la subpozitia 8701.10,       |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.03,            |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.04 cu motoare  |       |      |
|  |          | cu capacitatea cilindrica sub 2.800 cm^3,       |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.05*2)          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.34.30| ---- Uzate                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Noi, cu capacitatea cilindrica: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.34.91| ----- De maximum 1.500 cm^3                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.34.99| ----- Peste 1.500 cm^3                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.90   | - Alte motoare:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.90.10| -- Cu capacitatea cilindrica de maximum 250 cm^3| p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu capacitatea cilindrica peste 250 cm^3:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.90.50| --- Destinate industriei de montaj:             | p/st  |  15  |
|  |          | motocultoarelor de la subpozitia 8701.10,       |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.03,            |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.04 cu motoare  |       |      |
|  |          | cu capacitatea cilindrica sub 2.800 cm^3,       |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.05*2)          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.90.80| ---- Cu puterea de maximum 10 kW                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8407.90.90| ---- Cu puterea peste 10 kW                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.08     | Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie  |       |      |
|  |          | (motoare diesel sau semi-diesel):               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10   | - Motoare pentru propulsia navelor:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Uzate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.11| --- Pentru vasele maritime de la pozitiile 89.01| p/st  |  15  |
|  |          | pana la 89.06, remorcherele de la codul tarifar |       |      |
|  |          | 8904.00.10 si vasele de razboi de la codul      |       |      |
|  |          | tarifar 8906.10.00                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.19| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Noi, cu puterea:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De maximum 15 kW:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.22| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile     | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.24| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 15 kW, dar de maximum 50 kW:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.26| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile     | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.28| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 50 kW, dar de maximum 100 kW:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.31| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile     | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.39| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 100 kW, dar de maximum 200 kW:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.41| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile     | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.49| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 200 kW, dar de maximum 300 kW:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.51| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile nr. | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.59| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 300 kW, dar de maximum 500 kW:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.61| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile nr. | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.69| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 500 kW, dar de maximum 1.000 kW:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.71| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile     | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.79| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 1.000 kW, dar de maximum 5.000 kW:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.81| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile     | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.89| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Peste 5.000 kW:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.91| ---- Pentru vasele maritime de la pozitiile     | p/st  |  15  |
|  |          | 89.01 pana la 89.06, remorcherele de la codul   |       |      |
|  |          | tarifar 8904.00.10 si vasele de razboi de la    |       |      |
|  |          | codul tarifar 8906.10.00                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.10.99| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20   | - Motoare de tipul celor utilizate pentru       |       |      |
|  |          | propulsia vehiculelor de la Capitolul 87:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.10| -- Destinate industriei de montaj:              | p/st  |  15  |
|  |          | motocultoarelor de la subpozitia 8701.10,       |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.03,            |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.04 cu motoare  |       |      |
|  |          | cu capacitatea cilindrica sub 2.500 cm^3,       |       |      |
|  |          | autovehiculelor de la pozitia 87.05*2)          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pentru tractoare agricole si tractoare      |       |      |
|  |          | forestiere cu roti, cu puterea:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.31| ---- De maximum 50 kW                           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.35| ---- Peste 50 kW, dar de maximum 100 kW         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.37| ---- Peste 100 kW                               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pentru alte vehicule de la                  |       |      |
|  |          | Capitolul 87, cu puterea:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.51| ---- De maximum 50 kW                           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.55| ---- Peste 50 kW, dar de maximum 100 kW         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.57| ---- Peste 100 kW, dar de maximum 200 kW        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.20.99| ---- Peste 200 kW                               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90   | - Alte motoare:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.21| --- De propulsie pentru vehiculele feroviare    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.29| ---- Uzate                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Noi, de o putere:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.31| ----- De maximum 15 kW                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.33| ----- Peste 15 kW, dar de maximum 30 kW         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.36| ----- Peste 30 kW, dar de maximum 50 kW         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.37| ----- Peste 50 kW, dar de maximum 100 kW        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.51| ----- Peste 100 kW, dar de maximum 200 kW       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.55| ----- Peste 200 kW, dar de maximum 300 kW       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.57| ----- Peste 300 kW, dar de maximum 500 kW       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.71| ----- Peste 500 kW, dar de maximum 1.000 kW     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.75| ----- Peste 1.000 kW, dar de maximum 5.000 kW   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8408.90.99| ----- Peste 5.000 kW                            | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.09     | Parti care pot fi recunoscute ca fiind destinate|       |      |
|  |          | numai sau in principal motoarelor de la         |       |      |
|  |          | pozitiile 84.07 sau 84.08:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8409.10   | - De motoare pentru aviatie:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8409.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8409.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8409.91.00| -- Destinate numai sau in principal motoarelor  | -     |  15  |
|  |          | cu piston cu aprindere prin scanteie            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8409.99.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.10     | Turbine hidraulice, roti hidraulice si          |       |      |
|  |          | regulatoare pentru acestea:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Turbine si roti hidraulice:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8410.11.00| -- De o putere de maximum 1.000 kW              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8410.12.00| -- De o putere peste 1.000 kW, dar de maximum   | -     |  15  |
|  |          | 10.000 kW                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8410.13.00| -- De o putere peste 10.000 kW                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8410.90   | - Parti, inclusiv regulatoarele: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8410.90.10| -- Turnate, din fonta sau otel                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8410.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.11     | Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine|       |      |
|  |          | cu gaz:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Turboreactoare:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.11   | -- De o forta de maximum 25 kN:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.11.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.11.90| --- Altele                                      | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.12   | -- De o forta peste 25 kN:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinate aeronavelor civile*1): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.12.11| ---- De o forta peste 25 kN, dar de maximum     | p/st  |  ex  |
|  |          | 44 kN                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.12.13| ---- De o forta peste 44 kN, dar de maximum     | p/st  |  ex  |
|  |          | 132 kN                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.12.19| ---- De o forta peste 132 kN                    | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.12.90| --- Altele                                      | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Turbopropulsoare:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.21   | -- De o putere de maximum 1.100 kW:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.21.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.21.90| --- Altele                                      | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.22   | -- De o putere peste 1.100 kW:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinate aeronavelor civile*1): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.22.11| ---- De o putere peste 1.100 kW, dar de maximum | p/st  |  ex  |
|  |          | 3.730 kW                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.22.19| ---- De o putere peste 3.730 kW                 | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.22.90| --- Altele                                      | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte turbine cu gaz:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.81   | -- De o putere de maximum 5.000 kW:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.81.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.81.90| --- Altele                                      | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.82   | -- De o putere peste 5.000 kW:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.82.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.82.91| ---- De o putere peste 5.000 kW, dar de maximum | p/st  |   5  |
|  |          | 20.000 kW                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.82.93| ---- De o putere peste 20.000 kW, dar de maximum| p/st  |   5  |
|  |          | 50.000 kW                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.82.99| ---- De o putere peste 50.000 kW                | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.91   | -- De turboreactoare sau de turbopropulsoare:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.91.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.91.90| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.99.10| --- De turbine cu gaz destinate aeronavelor     | -     |  ex  |
|  |          | civile*1)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8411.99.90| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.12     | Alte motoare si masini motrice:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.10   | - Propulsoare cu reactie, altele decat          |       |      |
|  |          | turboreactoarele:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Motoare hidraulice:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.21   | -- Cu miscare rectilinie (cilindri): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.21.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.21.91| ---- Sisteme hidraulice                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.21.99| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.29.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.29.50| ---- Sisteme hidraulice                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.29.91| ----- Motoare hidraulice cu ulei                | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.29.99| ----- Altele                                    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Motoare pneumatice:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.31   | -- Cu miscare rectilinie (cilindri): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.31.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.31.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.39.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.39.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.80   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.80.10| -- Masini cu abur sau alti vapori               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.80.91| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.80.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.90.30| --- De propulsoare cu reactie, altele decat     | -     |  10  |
|  |          | turboreactoarele                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.90.50| --- De motoare hidraulice                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8412.90.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.13     | Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de    |       |      |
|  |          | masurare; elevatoare de lichid:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pompe care contin un dispozitiv de masurare   |       |      |
|  |          | sau sunt concepute pentru a fi echipate cu un   |       |      |
|  |          | asemenea dispozitiv                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.11.00| -- Pompe pentru distribuirea carburantilor sau  | p/st  |  10  |
|  |          | lubrifiantilor, de tipul celor utilizate la     |       |      |
|  |          | statiile service sau in garaje                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.19.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.19.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.20   | - Pompe manuale, altele decat cele de la        |       |      |
|  |          | subpozitiile 8413.11 sau 8413.19:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.30   | - Pompe de carburant, de ulei sau de lichid de  |       |      |
|  |          | racire pentru motoarele cu aprindere prin       |       |      |
|  |          | scanteie sau prin compresie:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.30.91| --- Pompe de injectie                           | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.30.99| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.40.00| - Pompe de beton                                | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.50   | - Alte pompe volumice alternative:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.50.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.50.30| --- Agregate hidraulice                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.50.50| --- Pompe dozatoare                             | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Pompe cu piston:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.50.71| ----- Pompe hidraulice cu ulei                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.50.79| ----- Altele                                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.50.90| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60   | - Alte pompe volumice rotative:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.30| --- Agregate hidraulice                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Pompe cu angrenaj:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.41| ----- Pompe hidraulice cu ulei                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.49| ----- Altele                                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Pompe cu palete de antrenare:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.51| ----- Pompe hidraulice cu ulei                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.59| ----- Altele                                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.60| ---- Pompe cu surub elicoidal                   | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.60.90| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70   | - Alte pompe centrifuge:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pompe submersibile:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.21| ---- Monoetajate                                | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.29| ---- Multietajate                               | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.30| --- Pompe pentru circularea apei in instalatii  | p/st  |  10  |
|  |          | de incalzire centrala si de apa calda           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, avand orificii de refulare de un    |       |      |
|  |          | diametru:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.40| ---- De maximum 15 mm                           | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Peste 15 mm:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.50| ----- Pompe cu roti cu canale si pompe cu canal | p/st  |  10  |
|  |          | lateral                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Pompe centrifuge radiale:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Monoetajate:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------- Cu un singur flux:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.61| -------- Monobloc                               | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.69| -------- Altele                                 | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.70| ------- Cu mai multe fluxuri                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.80| ------ Multietajate                             | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Alte pompe centrifuge:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.91| ------ Monoetajate                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.70.99| ------ Multietajate                             | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte pompe; elevatoare de lichid:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.81   | -- Pompe:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.81.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.81.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.82.00| -- Elevatoare de lichid                         | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.91   | -- De pompe:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.91.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.91.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8413.92.00| -- De elevatoare de lichide                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.14     | Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau |       |      |
|  |          | de alte gaze si ventilatoare; hote aspirante de |       |      |
|  |          | extractie sau de reciclare, cu ventilator       |       |      |
|  |          | incorporat, chiar filtrante:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.10   | - Pompe de vid:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.10.20| -- Destinate a fi utilizate la fabricarea       | p/st  |  10  |
|  |          | semiconductorilor                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.10.30| --- Pompe cu piston rotativ, pompe cu palete,   | p/st  |  10  |
|  |          | pompe moleculare si pompe Roots                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.10.50| ---- Pompe de difuziune, pompe criostatice si   | p/st  |  10  |
|  |          | pompe de absorbtie                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.10.80| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.20   | - Pompe de aer, actionate de mana sau de picior:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.20.91| --- Pompe manuale pentru biciclete              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.20.99| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.30   | - Compresoare de tipul celor utilizate in       |       |      |
|  |          | echipamentele frigorifice:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.30.30| --- Cu puterea de maximum 0,4 kW                | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu putere peste 0,4 kW:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.30.91| ---- Ermetice sau semiermetice                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.30.99| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.40   | - Compresoare de aer remorcabile montate pe     |       |      |
|  |          | sasiuri cu roti:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.40.10| -- Cu debitul de maximum 2 mc pe minut          | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.40.90| -- Cu debitul peste 2 mc pe minut               | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ventilatoare:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.51   | -- Ventilatoare de masa, de sol, de perete, de  |       |      |
|  |          | fereastra, de plafon, de acoperis, cu motor     |       |      |
|  |          | electric incorporat de o putere de maximum      |       |      |
|  |          | 125 W:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.51.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.51.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.59.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.59.30| ---- Axiale                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.59.50| ---- Centrifugale                               | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.59.90| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.60.00| - Hote a caror cea mai mare latura orizontala   | p/st  |  10  |
|  |          | este de maximum 120 cm                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Turbocompresoare:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.21| ---- Monoetajate                                | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.29| ---- Multietajate                               | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Compresoare volumice alternative, ce pot    |       |      |
|  |          | furniza o suprapresiune:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De maximum 15 bari, cu un debit pe ora:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.31| ----- De maximum 60 mc                          | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.39| ----- Peste 60 mc                               | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Peste 15 bari, cu un debit pe ora:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.41| ----- De maximum 120 mc                         | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.49| ----- Peste 120 mc                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Compresoare volumice rotative:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.60| ---- Cu un singur arbore                        | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu mai multi arbori:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.71| ----- Cu surub                                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.79| ----- Altele                                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.80.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8414.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.15     | Masini si aparate pentru conditionarea aerului, |       |      |
|  |          | care au ventilator cu motor si dispozitive      |       |      |
|  |          | proprii de modificare a temperaturii si         |       |      |
|  |          | umiditatii, inclusiv cele la care umiditatea nu |       |      |
|  |          | poate fi reglata separat:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.10   | - De perete sau de fereastra, formand un singur |       |      |
|  |          | corp sau de tipul "split system" (sisteme cu    |       |      |
|  |          | elemente separate):                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.10.10| -- Formand un singur corp                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.10.90| -- Sisteme cu elemente separate ("split system")| -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.20.00| - De tipul celor utilizate pentru confortul     | -     |   5  |
|  |          | persoanelor in autovehicule                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.81   | -- Cu dispozitiv de racire si supapa pentru     |       |      |
|  |          | inversarea ciclului termic (pompe de caldura    |       |      |
|  |          | reversibile):                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.81.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.81.90| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.82   | -- Altele, cu dispozitiv de racire              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.82.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.82.80| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.83   | -- Fara dispozitiv de racire:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.83.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.83.90| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.90.10| -- De masini si de aparate pentru conditionarea | -     |  ex  |
|  |          | aerului de la subpozitiile 8415.81, 8415.82 sau |       |      |
|  |          | 8415.83, destinate aeronavelor civile*1)        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8415.90.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.16     | Arzatoare pentru alimentarea focarelor cu       |       |      |
|  |          | combustibili lichizi, cu combustibili solizi    |       |      |
|  |          | pulverizati sau cu gaz; focare automate,        |       |      |
|  |          | inclusiv antefocarele lor, gratarele lor        |       |      |
|  |          | mecanice, dispozitivele lor mecanice pentru     |       |      |
|  |          | evacuarea cenusii si dispozitivele similare:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.10   | - Arzatoare pentru combustibili lichizi:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.10.10| -- Cu dispozitiv de control automat incorporat  | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.10.90| -- Altele                                       | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.20   | - Alte arzatoare, inclusiv arzatoare mixte:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.20.10| -- Care functioneaza numai cu gaz, monobloc,    | p/st  |   5  |
|  |          | avand incorporat un ventilator si un dispozitiv |       |      |
|  |          | de control                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.20.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.30.00| - Focare automate, inclusiv antefocarele lor,   | -     |   5  |
|  |          | gratarele lor mecanice, dispozitivele lor       |       |      |
|  |          | mecanice pentru evacuarea cenusii si            |       |      |
|  |          | dispozitivele similare                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8416.90.00| - Parti                                         | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.17     | Furnale si cuptoare industriale sau de          |       |      |
|  |          | laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.10.00| - Furnale si cuptoare pentru calcinare, topire  | -     |   5  |
|  |          | sau alte tratamente termice ale minereurilor sau|       |      |
|  |          | metalelor                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.20   | - Cuptoare de brutarie, patiserie sau pentru    |       |      |
|  |          | fabricarea biscuitilor:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.20.10| -- Cuptoare tunel                               | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.20.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.80   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.80.10| -- Furnale si cuptoare pentru incinerarea       | -     |   5  |
|  |          | gunoiului                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.80.20| -- Cuptoare tunel si camere pentru arderea      | -     |   5  |
|  |          | produselor ceramice                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.80.80| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8417.90.00| - Parti                                         | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.18     | Frigidere, congelatoare si alte echipamente     |       |      |
|  |          | pentru producerea frigului, electrice sau nu;   |       |      |
|  |          | pompe de caldura altele decat masinile si       |       |      |
|  |          | aparatele pentru conditionarea aerului de la    |       |      |
|  |          | pozitia nr. 84.15:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.10   | - Frigidere si congelatoare combinate, prevazute|       |      |
|  |          | cu usi exterioare separate:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.10.91| --- Cu capacitatea peste 340 l                  | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.10.99| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Frigidere de tip menajer:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.21   | -- Cu compresie:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.21.10| --- Cu capacitatea peste 340 l                  | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.21.51| ---- Model masa                                 | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.21.59| ---- Pentru incastrat                           | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele, cu capacitatea:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.21.91| ----- De maximum 250 l                          | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.21.99| ----- Peste 250 l, dar de maxim 340 l           | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.22.00| -- Cu absorbtie, electrice                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.30   | - Congelatoare tip lada, de o capacitate de     |       |      |
|  |          | maximum 800 l:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.30.91| --- Cu capacitatea de maximum 400 l             | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.30.99| --- Cu capacitatea peste 400 l, dar de maximum  | p/st  |  20  |
|  |          | 800 l                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.40   | - Congelatoare tip dulap, de o capacitate de    |       |      |
|  |          | maximum 900 l:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.40.91| --- Cu capacitatea de maximum 250 l             | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.40.99| --- Cu capacitatea peste 250 l, dar de maximum  | p/st  |  20  |
|  |          | 900 l                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.50   | - Alte lazi, dulapuri, vitrine, tejghele si     |       |      |
|  |          | mobila similara pentru producerea frigului:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Vitrine si tejghele frigorifice (cu grup     |       |      |
|  |          | frigorific sau evaporator incorporat):          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.50.11| --- Pentru produse congelate                    | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.50.19| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alt mobilier frigorific:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.50.91| --- Congelatoare, altele decat cele de la       | p/st  |  20  |
|  |          | subpozitiile 8418.30 si 8418.40                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.50.99| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si aparate pentru producerea      |       |      |
|  |          | frigului; pompe de caldura:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.61   | -- Grupuri cu compresie al caror condensator    |       |      |
|  |          | este format dintr-un schimbator de caldura:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.61.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.61.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.69.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.69.91| ---- Pompe de caldura cu absorbtie              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.69.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.91.00| -- Mobilier destinat echipamentelor pentru      | -     |  20  |
|  |          | producerea frigului                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.99.10| --- Evaporatoare si condensatoare, altele decat | -     |  20  |
|  |          | cele pentru aparatele de tip menajer            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8418.99.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.19     | Aparate si dispozitive, chiar incalzite electric|       |      |
|  |          | (cu excluderea furnalelor, cuptoarelor si a     |       |      |
|  |          | altor aparate de la pozitia 85.14), pentru      |       |      |
|  |          | prelucrarea materialelor prin operatii ce       |       |      |
|  |          | implica o schimbare a temperaturii cum sunt     |       |      |
|  |          | incalzirea, coacerea, fierberea, prajirea,      |       |      |
|  |          | distilarea, rectificarea, sterilizarea,         |       |      |
|  |          | pasteurizarea, etuvarea, uscarea, evaporarea,   |       |      |
|  |          | vaporizarea, condensarea sau racirea, altele    |       |      |
|  |          | decat aparatele de uz casnic; incalzitoare de   |       |      |
|  |          | apa neelectrice, cu incalzire instantanee sau cu|       |      |
|  |          | stocare:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Incalzitoare de apa neelectrice, cu incalzire |       |      |
|  |          | instantanee sau cu stocare:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.11.00| -- Cu incalzire instantanee, cu gaz             | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.20.00| - Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de     | -     |  15  |
|  |          | laborator                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Uscatoare:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.31.00| -- Pentru produse agricole                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.32.00| -- Pentru lemn, pasta de hartie, hartii sau     | -     |  15  |
|  |          | cartoane                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.39.10| --- Pentru articole ceramice                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.39.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.40.00| - Aparate de distilare sau de rectificare       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.50   | - Schimbatoare de caldura:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.50.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.50.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.60.00| - Aparate si dispozitive pentru lichefierea     | -     |  15  |
|  |          | aerului sau a altor gaze                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate si dispozitive:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.81   | -- Pentru prepararea bauturilor calde, gatirea  |       |      |
|  |          | sau incalzirea alimentelor:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.81.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.81.91| ---- Filtre si alte aparate pentru prepararea   | -     |  15  |
|  |          | cafelei si a altor bauturi calde                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.81.99| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89.10| --- Turnuri de racire si dispozitive similare   | -     |  15  |
|  |          | pentru racire directa (fara perete despartitor),|       |      |
|  |          | prin recircularea apei                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89.15| --- Aparate si dispozitive pentru incalzirea    | -     |  ex  |
|  |          | rapida a discurilor (wafers) semiconductoare    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89.20| --- Aparate si dispozitive pentru depunerea     | -     |  ex  |
|  |          | chimica a vaporilor pe discurile (wafers)       |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89.25| --- Aparate si dispozitive pentru depunerea     | -     |  ex  |
|  |          | fizica a vaporilor prin fascicul de electroni   |       |      |
|  |          | sau evaporare, pe discurile (wafers)            |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89.27| --- Aparate pentru depunerea chimica a vaporilor| -     |  15  |
|  |          | pentru substraturi pentru afisaje cu cristale   |       |      |
|  |          | lichide (LCD)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89.30| --- Aparate si dispozitive de metalizare sub vid| -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.89.98| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.90.10| -- De schimbatoare de caldura, destinate        | -     |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.90.25| -- Pentru sterilizatoarele de la codul tarifar  | -     |  ex  |
|  |          | 8419.20.00 si pentru aparatele de la codurile   |       |      |
|  |          | tarifare 8419.89.15 pana la 8419.89.25          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.90.50| -- Pentru aparatele de la codul tarifar         | -     |  15  |
|  |          | 8419.89.27                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8419.90.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.20     | Calandre si laminoare, altele decat cele pentru |       |      |
|  |          | metale sau sticla si cilindri pentru aceste     |       |      |
|  |          | masini:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.10   | - Calandre si laminoare:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.10.10| -- De tipul celor folosite in industria textila | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.10.30| -- De tipul celor folosite in industria hartiei | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.10.50| -- De tipul celor folosite in industria         | -     |  15  |
|  |          | cauciucului si materialelor plastice            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.91   | -- Cilindri:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.91.10| --- Din fonta                                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.91.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8420.99.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.21     | Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale;    |       |      |
|  |          | masini si aparate pentru filtrarea sau epurarea |       |      |
|  |          | lichidelor sau gazelor:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.11.00| -- Centrifuge pentru smantanire                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.12.00| -- Uscatoare de rufe                            | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.19.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.19.91| ---- Centrifuge de tipul celor utilizate in     | -     |  15  |
|  |          | laboratoare                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.19.94| ---- Centrifuge de tipul celor utilizate in     | -     |  ex  |
|  |          | fabricarea discurilor (wafers) semiconductoare  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.19.99| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate pentru filtrarea sau epurarea         |       |      |
|  |          | lichidelor:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.21   | -- Pentru filtrarea sau epurarea apei:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.21.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.21.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.22.00| -- Pentru filtrarea sau epurarea bauturilor     | -     |  15  |
|  |          | altele decat apa                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.23   | -- Pentru filtrarea uleiurilor minerale in      |       |      |
|  |          | motoare cu combustie interna:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.23.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.23.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.29.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.29.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate pentru filtrarea sau purificarea      |       |      |
|  |          | gazelor:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.31   | -- Filtre de aer pentru motoarele cu combustie  |       |      |
|  |          | interna:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.31.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.31.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.39.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.39.30| ---- Aparate pentru filtrarea sau purificarea   | -     |  15  |
|  |          | aerului                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Aparate pentru filtrarea sau purificarea   |       |      |
|  |          | altor gaze:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.39.51| ----- Prin procedee umede                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.39.71| ----- Prin procedee catalitice                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.39.98| ----- Altele                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.91   | -- De centrifuge, inclusiv de uscatoare         |       |      |
|  |          | centrifugale:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.91.10| --- Pentru aparatele de la codul tarifar        | -     |  ex  |
|  |          | 8421.19.94                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.91.30| --- De centrifuge pentru depuneri destinate     | -     |  15  |
|  |          | acoperirii cu emulsii fotosensibile a           |       |      |
|  |          | substraturilor pentru afisaje cu cristale       |       |      |
|  |          | lichide de la codul tarifar 8421.19.99          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.91.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8421.99.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.22     | Masini pentru spalat vesela; masini si aparate  |       |      |
|  |          | pentru curatat sau uscat sticle sau alte        |       |      |
|  |          | recipiente; masini si aparate pentru umplut,    |       |      |
|  |          | inchis, astupat sau etichetat sticle, cutii,    |       |      |
|  |          | saci sau alte recipiente; masini si aparate     |       |      |
|  |          | pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau     |       |      |
|  |          | recipiente similare; alte masini si aparate de  |       |      |
|  |          | impachetat sau ambalat marfuri (inclusiv masini |       |      |
|  |          | si aparate de ambalat in folie                  |       |      |
|  |          | termoretractabila); masini si aparate pentru    |       |      |
|  |          | gazeificarea (acidularea) bauturilor:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini pentru spalat vesela:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.11.00| -- De tip menajer                               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.20.00| - Masini si aparate pentru curatat sau uscat    | -     |  15  |
|  |          | sticle sau alte recipiente                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.30.00| - Masini si aparate pentru umplut, inchis,      | -     |  15  |
|  |          | astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau   |       |      |
|  |          | alte recipiente; masini si aparate de capsulat  |       |      |
|  |          | sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare;|       |      |
|  |          | masini si aparate pentru gazeificarea           |       |      |
|  |          | (acidularea) bauturilor                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.40.00| - Alte masini si aparate de impachetat sau de   | -     |  15  |
|  |          | ambalat marfurile (inclusiv masinile si         |       |      |
|  |          | aparatele de ambalat in folie termoretractabila)|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.90.10| -- De masini de spalat vesela                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8422.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.23     | Aparate si instrumente de cantarit, inclusiv    |       |      |
|  |          | bascule si balante pentru verificat piese       |       |      |
|  |          | industriale, excluzand balantele sensibile la o |       |      |
|  |          | greutate de 5 cg sau mai mica; greutati de      |       |      |
|  |          | cantarit pentru orice balante:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.10   | - Cantare de persoane, inclusiv cantare pentru  |       |      |
|  |          | sugari; cantare de uz menajer:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.10.10| -- Balante de uz menajer                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.20.00| - Bascule pentru cantarire continua a marfurilor| p/st  |  15  |
|  |          | transportate pe banda                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.30.00| - Bascule pentru cantariri constante, balante si| p/st  |  15  |
|  |          | bascule de insacuire sau de dozare              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate si instrumente de cantarit:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.81   | -- Cu o capacitate de cantarit de maximum 30 kg:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.81.10| --- Instrumente de control prin referinta la o  | p/st  |  15  |
|  |          | greutate predeterminata, cu functionare         |       |      |
|  |          | automata, inclusiv masinile de sortat dupa      |       |      |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.81.30| --- Aparate si instrumente de cantarit si       | p/st  |  15  |
|  |          | etichetat produsele preambalate                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.81.50| --- Balante de magazin                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.81.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.82   | -- Cu o capacitate de cantarit peste 30 kg, dar |       |      |
|  |          | de maximum 5.000 kg:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.82.10| --- Instrumente de control prin referinta la o  | p/st  |  15  |
|  |          | greutate predeterminata, cu functionare         |       |      |
|  |          | automata, inclusiv masinile de sortat dupa      |       |      |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.82.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.89   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.89.10| --- Poduri-bascule                              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.89.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8423.90.00| - Greutati pentru orice tip de balante; parti de| -     |  15  |
|  |          | aparate sau instrumente de cantarit             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.24     | Aparatele mecanice (inclusiv cele manevrate     |       |      |
|  |          | manual) pentru proiectat, dispersat sau         |       |      |
|  |          | pulverizat lichide sau praf (pulberi);          |       |      |
|  |          | extinctoare, chiar incarcate; pistoale pentru   |       |      |
|  |          | pulverizat cu jet de aer (aerografe) si aparate |       |      |
|  |          | similare; masini si aparate cu jet de nisip, cu |       |      |
|  |          | jet de vapori si aparate similare cu jet:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.10   | - Extinctoare incarcate sau nu:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.10.91| --- Cu greutatea de maximum 21 kg               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.10.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.20.00| - Pistoale pentru pulverizat cu jet de aer      | -     |  15  |
|  |          | (aerografe) si aparate similare                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.30   | - Masini si aparate cu jet de nisip, cu jet de  |       |      |
|  |          | vapori si aparate similare cu jet:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Aparate de curatire cu apa, cu motor         |       |      |
|  |          | incorporat:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.30.01| --- Echipate cu dispozitiv de incalzit          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu o putere a motorului: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.30.05| ---- De maximum 7,5 kW                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.30.09| ---- Peste 7,5 kW                               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alte masini si aparate:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.30.10| --- Cu aer comprimat                            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.30.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.81   | -- Pentru agricultura sau horticultura:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.81.10| --- Aparate de stropit                          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.81.30| ---- Aparate portative                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.81.91| ----- Pulverizatoare si prafuitoare concepute   | p/st  |  15  |
|  |          | pentru a fi purtate sau trase de tractor        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.81.99| ----- Altele                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.89   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.89.20| --- Aparate cu jet destinate gravarii,          | -     |  ex  |
|  |          | degrosarii sau curatirii discurilor (wafers)    |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.89.30| --- Masini de debavurare pentru curatirea       | -     |  ex  |
|  |          | firelor metalice de iesire ale pachetelor       |       |      |
|  |          | semiconductoare inainte de operatia de          |       |      |
|  |          | electrogalvanizare                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.89.95| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.90.10| -- Pentru aparatele de la codul tarifar         | -     |  ex  |
|  |          | 8424.89.20                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.90.30| -- Pentru aparatele de la codul tarifar         | -     |  15  |
|  |          | 8424.89.30                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8424.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.25     | Palane, altele decat ascensoare basculante,     |       |      |
|  |          | trolii si cabestane; cricuri si vinciuri:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Palane, altele decat ascensoare basculante:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.11   | -- Cu motor electric:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.11.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.11.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.19.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.19.91| ---- Actionate manual, cu lant                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.19.99| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.20.00| - Trolii de ridicat si coborat colivii ascensor | p/st  |  15  |
|  |          | si schipuri in puturi miniere; trolii special   |       |      |
|  |          | destinate pentru exploatari miniere subterane   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte trolii; cabestane:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.31   | -- Cu motor electric:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.31.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.31.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.39.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.39.91| ---- Cu motor cu aprindere prin scanteie sau    | p/st  |  15  |
|  |          | prin compresie                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.39.99| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cricuri si vinciuri:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.41.00| -- Elevatoare fixe de masini, pentru garaje     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.42   | -- Alte cricuri si vinciuri, hidraulice:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.42.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.42.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.49.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8425.49.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.26     | Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv     |       |      |
|  |          | macarale suspendate; poduri rulante,            |       |      |
|  |          | macarale-portal de descarcare sau de manevrare, |       |      |
|  |          | macarale pod, carucioare-calaret si carucioare  |       |      |
|  |          | macara:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Poduri rulante si grinzi rulante, macarale    |       |      |
|  |          | portal, macarale pod si carucioare calaret:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.11.00| -- Poduri rulante si grinzi rulante pe suporti  | -     |  15  |
|  |          | ficsi                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.12.00| -- Portaluri mobile pe roti cu pneuri si        | -     |  15  |
|  |          | carucioare calaret                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.20.00| - Macarale-turn                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.30.00| - Macarale-portal                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si aparate, autopropulsate:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.41.00| -- Pe roti cu pneuri                            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.49.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.91   | -- Destinate a se monta pe un vehicul rutier:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.91.10| --- Macarale hidraulice pentru incarcarea sau   | p/st  |  15  |
|  |          | descarcarea vehiculului                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.91.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.99.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8426.99.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.27     | Carucioare-stivuitoare; alte carucioare de      |       |      |
|  |          | manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.10   | - Carucioare autopropulsate cu motor electric:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.10.10| -- Care ridica la inaltimea de minimum 1 m      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.20   | - Alte carucioare autopropulsate:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Care ridica la inaltimea de minimum 1 m:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.20.11| --- Carucioare stivuitoare pentru orice tip de  | p/st  |  15  |
|  |          | teren                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.20.19| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8427.90.00| - Alte carucioare                               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.28     | Alte masini si aparate de ridicat, de manevrat, |       |      |
|  |          | de incarcat sau de descarcat (de exemplu        |       |      |
|  |          | ascensoare, scari rulante, transportatoare,     |       |      |
|  |          | teleferice):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.10   | - Ascensoare pentru persoane si ascensoare      |       |      |
|  |          | pentru marfuri:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.10.91| --- Electrice                                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.10.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.20   | - Elevatoare sau transportoare, pneumatice:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.20.30| --- Special concepute pentru exploatari agricole| -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.20.91| ---- Pentru produse in vrac                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.20.99| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte elevatoare, transportoare sau conveioare,|       |      |
|  |          | cu actiune continua, pentru marfuri: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.31.00| -- Special concepute pentru extractia miniera   | -     |  15  |
|  |          | subterana sau pentru alte activitati subterane  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.32.00| -- Altele, cu cupe                              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.33   | -- Altele, cu banda sau curea:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.33.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.33.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.39.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.39.91| ---- Transportoare sau conveioare cu role sau   | -     |  15  |
|  |          | galeti                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.39.93| ---- Masini automate pentru manipularea         | -     |  ex  |
|  |          | materialelor destinate transportului, manevrarii|       |      |
|  |          | si stocarii discurilor ("wafers")               |       |      |
|  |          | semiconductoare, casetelor si cutiilor pentru   |       |      |
|  |          | discuri ("wafers") si a altor materiale pentru  |       |      |
|  |          | dispozitivele semiconductoare                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.39.98| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.40.00| - Scari si trotuare rulante                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.50.00| - Impingatoare de vagonete de mina,             | -     |  15  |
|  |          | transbordoare pentru locomotive si vagoane,     |       |      |
|  |          | basculante pentru vagoane si echipamente        |       |      |
|  |          | similare de manevrare a materialului rulant pe  |       |      |
|  |          | sine                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.60.00| - Teleferice, telescaune, teleschiuri, mecanisme| -     |  15  |
|  |          | de tractiune pentru funiculare                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.90   | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.90.30| --- Dispozitive pentru laminoare: mese cu role  | -     |  15  |
|  |          | pentru alimentarea sau indepartarea laminatelor;|       |      |
|  |          | dispozitive pentru rasturnarea, manevrarea si   |       |      |
|  |          | transportul lingourilor, barelor si placilor    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Incarcatoare special concepute pentru      |       |      |
|  |          | exploatarile agricole:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.90.71| ----- Concepute pentru a fi atasate tractoarelor| -     |  15  |
|  |          | agricole                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.90.79| ----- Altele                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.90.91| ----- Incarcatoare si colectoare mecanice pentru| -     |  15  |
|  |          | materiale vrac                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8428.90.98| ----- Altele                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.29     | Buldozere (inclusiv cu lama orientabila),       |       |      |
|  |          | gredere, nivelatoare, screpere, lopeti mecanice,|       |      |
|  |          | excavatoare, incarcatoare si lopeti             |       |      |
|  |          | incarcatoare, compactoare (masini de tasat) si  |       |      |
|  |          | rulouri compresoare, autopropulsate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Buldozere (inclusiv cu lama orientabila):     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.11.00| -- Pe senile                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.20.00| - Gredere si nivelatoare                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.30.00| - Screpere                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.40   | - Compactoare si rulouri compresoare:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Rulouri compresoare:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.40.10| --- Rulouri vibratoare                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.40.30| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.40.90| -- Compactoare                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lopeti mecanice, excavatoare incarcatoare si  |       |      |
|  |          | lopeti incarcatoare:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.51   | -- Incarcatoare si lopeti incarcatoare cu       |       |      |
|  |          | incarcator frontal:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.51.10| --- Incarcatoare special concepute pentru mine  | p/st  |  15  |
|  |          | subterane sau pentru alte munci subterane       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.51.91| ---- Incarcatoare pe senile                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.51.99| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.52   | -- Echipamente a caror suprastructura poate     |       |      |
|  |          | efectua o rotatie de 360 grade:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.52.10| --- Excavatoare pe senile                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.52.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8429.59.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.30     | Alte masini si aparate pentru terasarea,        |       |      |
|  |          | nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea,|       |      |
|  |          | extractia sau forarea pamantului, mineralelor   |       |      |
|  |          | sau minereurilor; sonete pentru baterea si      |       |      |
|  |          | masini (dispozitive) pentru extragerea          |       |      |
|  |          | pilonilor; pluguri de zapada si dispozitive de  |       |      |
|  |          | indepartat zapada:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.10.00| - Sonete pentru baterea pilonilor si masini     | p/st  |  15  |
|  |          | (dispozitive) pentru extragerea pilonilor       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.20.00| - Pluguri de zapada si dispozitive pentru       | p/st  |  15  |
|  |          | indepartat zapada                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Haveze si masini de sapat tuneluri sau        |       |      |
|  |          | galerii:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.31.00| -- Autopropulsate                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.39.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini de sondaj sau de foraj:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.41.00| -- Autopropulsate                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.49.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.50.00| - Alte masini si aparate, autopropulsate        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si aparate, neautopropulsate:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.61.00| -- Masini si aparate de tasat sau de compactat  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8430.69.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.31     | Partile ce pot fi recunoscute ca fiind numai sau|       |      |
|  |          | in principal destinate masinilor sau aparatelor |       |      |
|  |          | de la pozitiile 84.25 pana la 84.30: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.10.00| - Pentru masini si aparate de la pozitia 84.25  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.20.00| - Pentru masini si aparate de la pozitia 84.27  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pentru masini si aparate de la pozitia 84.28: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.31.00| -- Pentru ascensoare de persoane sau de marfuri |       |      |
|  |          | sau pentru scari rulante                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.39.10| --- Pentru dispozitive de laminare de la codul  | -     |  15  |
|  |          | tarifar 8428.90.30                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.39.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pentru masini sau aparate de la pozitiile     |       |      |
|  |          | 84.26, 84.29 sau 84.30:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.41.00| -- Cupe, bene, graifere, lopeti, clesti         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.42.00| -- Lame de buldozere, chiar reglabile           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.43.00| -- Parti de masini pentru sondaj sau pentru     | -     |  15  |
|  |          | foraj de la subpozitiile nr. 8430.41 sau 8430.49|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.49.20| --- Turnate, din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8431.49.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.32     | Masini, aparate si dispozitive agricole,        |       |      |
|  |          | horticole sau silvicole pentru pregatirea sau   |       |      |
|  |          | lucrul solului sau al culturilor; tavaluguri    |       |      |
|  |          | pentru peluze sau terenuri de sport: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.10   | - Pluguri:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.10.10| -- Cu brazdare                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Grape, scarificatoare, cultivatoare,          |       |      |
|  |          | extirpatoare, sape, masini de plivit si         |       |      |
|  |          | prasitori:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.21.00| -- Grape cu disc                                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.29.10| --- Cultivatoare si scarificatoare              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.29.30| --- Grape, altele decat cu disc                 | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.29.50| --- Motosapatoare                               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.29.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.30   | - Semanatori, masini de plantat sau de          |       |      |
|  |          | transplantat (de repicat):                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Semanatori:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.30.11| --- De precizie, cu comanda centrala            | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.30.19| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.30.90| -- Plantatoare si transplantatoare (repicatoare)| p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.40   | - Distribuitoare de ingrasaminte si gunoi:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.40.10| -- De ingrasaminte minerale sau chimice         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.80.00| - Alte masini, aparate si dispozitive           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8432.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.33     | Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat  |       |      |
|  |          | produse agricole, inclusiv prese de balotat paie|       |      |
|  |          | sau furaje; masini si utilaje pentru tuns gazon |       |      |
|  |          | si pentru secerat; masini pentru curatat sau    |       |      |
|  |          | sortat oua, fructe sau alte produse agricole,   |       |      |
|  |          | altele decat masinile si aparatele de la pozitia|       |      |
|  |          | 84.37:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini si utilaje pentru tuns gazon:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.11   | -- Cu motor, avand dispozitiv de taiat cu rotire|       |      |
|  |          | in plan orizontal:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.11.10| --- Electrice                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Autopropulsate:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.11.51| ----- Prevazute cu scaun                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.11.59| ----- Altele                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.11.90| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu motor:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.19.10| ---- Electric                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Autopropulsate:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.19.51| ------ Prevazute cu scaun                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.19.59| ------ Altele                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.19.70| ----- Altele                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.19.90| --- Fara motor                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.20   | - Seceratori, inclusiv barele de taiat care se  |       |      |
|  |          | monteaza pe tractor:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.20.10| -- Motoseceratori                               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Concepute pentru a fi tractate sau atasate  |       |      |
|  |          | la tractor:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.20.51| ---- Cu dispozitive de taiat cu rotire in plan  | p/st  |  15  |
|  |          | orizontal                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.20.59| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.20.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.30   | - Alte masini si utilaje de cosit:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.30.10| -- Masini de cosit, adunat si intors fanul      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.40   | - Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv    |       |      |
|  |          | prese colectoare:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.40.10| -- Prese colectoare                             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si utilaje pentru recoltat; masini|       |      |
|  |          | si utilaje pentru treierat:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.51.00| -- Combine pentru recoltat si treierat          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.52.00| -- Alte masini si utilaje pentru treierat       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.53   | -- Masini pentru recoltat tuberculi sau         |       |      |
|  |          | radacini:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.53.10| --- Masini pentru recoltat cartofi              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.53.30| --- Masini de decoletat si de recoltat sfecla   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.53.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Recoltatoare pentru furaje:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.59.11| ---- Autopropulsate                             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.59.19| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.59.30| --- Recoltatoare cu grape                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.59.80| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.60.00| - Masini pentru curatat, sortat sau triat oua,  | -     |  15  |
|  |          | fructe sau alte produse agricole                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8433.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.34     | Masini pentru muls si masini si aparate pentru  |       |      |
|  |          | laptarie:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8434.10.00| - Masini pentru muls                            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8434.20.00| - Masini si aparate pentru laptarie             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8434.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.35     | Prese, teascuri, masini si dispozitive de stors |       |      |
|  |          | similare pentru fabricarea vinului, cidrului,   |       |      |
|  |          | sucurilor de fructe sau bauturilor similare:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8435.10.00| - Masini si dispozitive                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8435.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.36     | Alte masini si utilaje pentru agricultura,      |       |      |
|  |          | horticultura, silvicultura, avicultura sau      |       |      |
|  |          | apicultura, inclusiv germinatoarele prevazute cu|       |      |
|  |          | dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele |       |      |
|  |          | si clocitoarele pentru avicultura:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.10.00| - Masini si utilaje pentru prepararea hranei    | -     |  15  |
|  |          | animalelor                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini si utilaje pentru avicultura, inclusiv |       |      |
|  |          | incubatoare si clocitoare:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.21.00| -- Incubatoare si clocitoare                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.29.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.80   | - Alte masini si utilaje:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.80.10| -- Pentru silvicultura                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.80.91| --- Adapatori automate                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.80.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.91.00| -- De masini si utilaje pentru avicultura       | -     |  15  |
|  |          | inclusiv de incubatoare si clocitoare           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8436.99.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.37     | Masini pentru curatat, cernut, sortat sau triat |       |      |
|  |          | seminte, boabe sau legume uscate; masini si     |       |      |
|  |          | aparate pentru morarit sau pentru prelucrarea   |       |      |
|  |          | cerealelor sau a legumelor uscate, altele decat |       |      |
|  |          | masinile si aparatele de tipul celor folosite la|       |      |
|  |          | ferme:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8437.10.00| - Masini pentru curatat, cernut, sortat sau     | p/st  |  15  |
|  |          | triat seminte, boabe sau legume uscate          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8437.80.00| - Alte masini si aparate                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8437.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.38     | Masini si aparate, nedenumite si necuprinse in  |       |      |
|  |          | alta parte in acest Capitol, pentru prepararea  |       |      |
|  |          | sau fabricarea industriala a alimentelor sau    |       |      |
|  |          | bauturilor, altele decat masinile si aparatele  |       |      |
|  |          | pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau |       |      |
|  |          | grasimilor vegetale stabile sau animale:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.10   | - Masini si aparate pentru brutarie, patiserie, |       |      |
|  |          | fabricarea biscuitilor sau a pastelor fainoase  |       |      |
|  |          | alimentare:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.10.10| -- Pentru brutarie, patiserie sau fabricarea    | -     |  15  |
|  |          | biscuitilor                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.10.90| -- Pentru fabricarea pastelor fainoase          | -     |  15  |
|  |          | alimentare                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.20.00| - Masini si aparate pentru produse de cofetarie | -     |  15  |
|  |          | sau pentru fabricat cacao sau ciocolata         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.30.00| - Masini si aparate pentru fabricarea zaharului | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.40.00| - Masini si aparate pentru fabricarea berii     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.50.00| - Masini si aparate pentru prelucrarea carnii   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.60.00| - Masini si aparate pentru prelucrarea fructelor| -     |  15  |
|  |          | sau legumelor                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.80   | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.80.10| -- Pentru tratarea si prelucrarea cafelei sau   | -     |  15  |
|  |          | ceaiului                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.80.91| --- Pentru prepararea sau fabricarea bauturilor | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.80.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8438.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.39     | Masini si aparate pentru fabricarea pastei din  |       |      |
|  |          | materiale fibroase celulozice sau pentru        |       |      |
|  |          | fabricarea sau finisarea hartiei sau cartonului:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.10.00| - Masini si aparate pentru fabricarea pastei din| -     |  15  |
|  |          | materiale fibroase celulozice                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.20.00| - Masini si aparate pentru fabricarea hartiei   | -     |  15  |
|  |          | sau cartonului                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.30.00| - Masini si aparate pentru finisarea hartiei sau| -     |  15  |
|  |          | cartonului                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.91   | -- De masini sau aparate pentru fabricarea      |       |      |
|  |          | pastei din materiale fibroase celulozice:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.91.10| --- Turnate, din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.91.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.99.10| --- Turnate, din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8439.99.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.40     | Masini si aparate pentru brosat sau legat carti,|       |      |
|  |          | inclusiv masinile pentru cusut foi:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8440.10   | - Masini si aparate:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8440.10.10| -- Masini de pliat                              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8440.10.20| -- Masini de asamblat si masini de adunat coli  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8440.10.30| -- Masini de cusut sau masini de prins agrafe   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8440.10.40| -- Masini de legat prin lipire                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8440.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8440.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.41     | Alte masini si aparate pentru prelucrarea pastei|       |      |
|  |          | de hartie, hartiei sau cartonului, inclusiv     |       |      |
|  |          | masinile de taiat de orice fel:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.10   | - Masini de taiat:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.10.10| -- Masini de taiat - bobinatoare                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.10.20| -- Masini de taiat in lungime sau in latime     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.10.30| -- Ghilotine                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.10.40| -- Masini de taiat cu trei cutite               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.10.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.20.00| - Masini pentru fabricarea sacilor, pungilor sau| -     |  15  |
|  |          | plicurilor                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.30.00| - Masini pentru fabricarea cutiilor, lazilor,   | -     |  15  |
|  |          | tuburilor de carton, bidoanelor sau ambalajelor |       |      |
|  |          | similare, altfel decat prin mulare              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.40.00| - Masini pentru mularea articolelor din pasta de| -     |  15  |
|  |          | hartie, hartie sau carton                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.80.00| - Alte masini si aparate                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.90.10| -- De masini de taiat                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8441.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.42     | Masini, aparate si echipamente (altele decat    |       |      |
|  |          | masinile-unelte de la pozitiile 84.56 pana la   |       |      |
|  |          | 84.65), pentru turnat sau compus caractere      |       |      |
|  |          | tipografice sau pentru pregatirea sau fabricarea|       |      |
|  |          | cliseelor, planselor, cilindrilor sau altor     |       |      |
|  |          | componente imprimante; caractere tipografice,   |       |      |
|  |          | clisee, planse, cilindri si alte componente     |       |      |
|  |          | imprimante; pietre litografice, cilindri, planse|       |      |
|  |          | si placi pregatite pentru imprimare (de exemplu:|       |      |
|  |          | slefuite plan, granulate, lustruite):           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.10.00| - Masini pentru compus caractere tipografice    | p/st  |  15  |
|  |          | prin procedee fotografice                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.20   | - Masini, aparate si echipamente pentru compus  |       |      |
|  |          | caractere tipografice prin alte procedee, chiar |       |      |
|  |          | cu dispozitive de turnare:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.20.10| -- Masini pentru turnat si compus (linotipuri,  | p/st  |  15  |
|  |          | monotipuri, intertipuri etc.)                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.30.00| - Alte masini, aparate si echipamente           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.40.00| - Parti ale acestor masini, aparate si          | -     |  15  |
|  |          | echipamente                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.50   | - Caractere tipografice, clisee, planse,        |       |      |
|  |          | cilindri si alte componente imprimante; pietre  |       |      |
|  |          | litografice, cilindri, planse si placi pregatite|       |      |
|  |          | pentru imprimare (de exemplu: slefuite plan,    |       |      |
|  |          | granulate, lustruite):                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu imprimare prin imagine:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.50.21| --- Pentru imprimare in relief                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.50.23| --- Pentru imprimare planografica               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.50.29| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8442.50.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.43     | Masini si aparate utilizate la imprimarea cu    |       |      |
|  |          | ajutorul "caracterelor" de imprimare, cliseelor,|       |      |
|  |          | planselor, cilindrilor si altor organe de       |       |      |
|  |          | imprimare de la pozitia 84.42; masini de        |       |      |
|  |          | imprimat cu jet de cerneala, altele decat cele  |       |      |
|  |          | de la pozitia 84.71; masini auxiliare de        |       |      |
|  |          | imprimerie:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masinile si aparatele de imprimat tip offset: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.11.00| -- Alimentate cu hartie in sul                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.12.00| -- Alimentate cu foi de hartie format maxim de  |       |      |
|  |          | 22 x 36 cm (offset de birou)                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu foi de hartie:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.19.10| ---- Uzate                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Noi, cu foi de un format:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.19.31| ----- De maximum 52 x 74 cm                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.19.35| ----- Peste 52 x 74 cm, dar de maximum 74 x 107 | p/st  |  15  |
|  |          | cm                                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.19.39| ----- Peste 74 x 107 cm                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.19.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini si aparate de imprimat tipografice, cu |       |      |
|  |          | exceptia masinilor si aparatelor flexografice:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.21.00| -- Alimentate cu hartie in sul                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.30.00| - Masini si aparate de imprimat, flexografice   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.40.00| - Masini si aparate de imprimat, heliografice   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini de imprimat:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.51.00| -- Masini de imprimat cu jet de cerneala        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.59.20| --- Pentru imprimarea materialelor textile      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.59.40| ---- Utilizate pentru fabricarea                | p/st  |  15  |
|  |          | semiconductorilor                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.59.70| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.60.00| - Masini auxiliare                              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.90.05| -- Utilizate pentru fabricarea semiconductorilor| -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.90.10| --- Turnate, din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8443.90.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8444.00   | Masini pentru extrudarea (filarea), etirarea    |       |      |
|  |          | (laminarea), texturarea sau taierea materialelor|       |      |
|  |          | textile sintetice sau artificiale:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8444.00.10| - Masini pentru extrudare                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8444.00.90| - Altele                                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.45     | Masini pentru prepararea (prelucrarea           |       |      |
|  |          | preliminara) materialelor textile; masini pentru|       |      |
|  |          | filarea, dublarea sau rasucirea materialelor    |       |      |
|  |          | textile si alte masini si aparate pentru        |       |      |
|  |          | fabricarea firelor textile; masini de bobinat   |       |      |
|  |          | (inclusiv masini de canetat) sau de depanat     |       |      |
|  |          | materiale textile si masini pentru pregatirea   |       |      |
|  |          | firelor textile in vederea utilizarii lor pe    |       |      |
|  |          | masinile de la pozitiile 84.46 sau 84.47:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini pentru prepararea (prelucrarea         |       |      |
|  |          | preliminara) materialelor textile:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.11.00| -- Masini de cardat                             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.12.00| -- Masini de pieptanat                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.13.00| -- Laminoare si flaiere                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.20.00| - Masini de filat materiale textile             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.30   | - Masini de dublat sau rasucit materialele      |       |      |
|  |          | textile:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.30.10| -- Pentru dublarea materialelor textile         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.30.90| -- Pentru rasucirea materialelor textile        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.40.00| - Masini de bobinat (inclusiv masinile de       | p/st  |  15  |
|  |          | canetat) sau de depanat materiale textile       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8445.90.00| - Altele                                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.46     | Masini de tesut (razboaie):                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8446.10.00| - Pentru tesaturi de o latime de maximum 30 cm  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pentru tesaturi cu o latime peste 30 cm, cu   |       |      |
|  |          | suveici:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8446.21.00| -- Cu motor                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8446.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8446.30.00| - Pentru tesaturile cu o latime peste 30 cm,    | p/st  |  15  |
|  |          | fara suveici                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.47     | Masini de tricotat, de coasere-tricotare, de    |       |      |
|  |          | "imbracat", de produs tul, dantela, broderie,   |       |      |
|  |          | articole de pasmanterie, sireturi, plasa sau    |       |      |      
|  |          | smocuri:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini de tricotat circular:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.11   | -- Cu diametrul cilindrului de maximum 165 mm:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.11.10| --- Care lucreaza cu ace de crosetat (ace       | p/st  |  15  |
|  |          | articulate)                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.11.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.12   | -- Cu diametrul cilindrului peste 165 mm:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.12.10| --- Care lucreaza cu ace de crosetat (ace       | p/st  |  15  |
|  |          | articulate)                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.12.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.20   | - Masini de tricotat rectilinii; masini de      |       |      |
|  |          | coasere-tricotare:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.20.10| -- Manuale                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.20.92| --- Masini de tricotat cu urzeala, inclusiv     | p/st  |  15  |
|  |          | razboaie Raschel; masini de cusut (incheiat)    |       |      |
|  |          | tricotaje                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.20.98| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8447.90.00| - Altele                                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.48     | Masini si aparate auxiliare pentru masinile de  |       |      |
|  |          | la pozitiile 84.44, 84.45, 84.46 sau 84.47 (de  |       |      |
|  |          | exemplu: ratiere, mecanisme Jacquard, veghetoare|       |      |
|  |          | de urzeala si veghetoare de batatura, mecanisme |       |      |
|  |          | pentru schimbarea suveicilor); parti si         |       |      |
|  |          | accesorii destinate numai sau in principal      |       |      |
|  |          | masinilor de la aceasta pozitie sau de la       |       |      |
|  |          | pozitiile 84.44, 84.45, 84.46 sau 84.47 (de     |       |      |
|  |          | exemplu: fuse de filat, furci, garnituri de     |       |      |
|  |          | carda, piepteni, iglite, barete, duze de        |       |      |
|  |          | extrudare, suveici, cocleti, rame pentru        |       |      |
|  |          | cocleti, ace platinate, crosete):               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini si aparate auxiliare pentru masinile de|       |      |
|  |          | la pozitiile 84.44, 84.45, 84.46 sau 84.47:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.11.00| -- Ratiere si mecanisme Jacquard; reductoare,   | -     |  15  |
|  |          | perforatoare si copiatoare de cartele; masini de|       |      |
|  |          | snuruit cartele dupa perforare                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.20   | - Parti si accesorii ale masinilor de la pozitia|       |      |
|  |          | 84.44 sau ale dispozitivelor si aparatelor lor  |       |      |
|  |          | auxiliare:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.20.10| -- Turnate din fonta sau otel                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.20.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti si accesorii ale masinilor de la pozitia|       |      |
|  |          | 84.45 sau ale dispozitivelor si aparatelor lor  |       |      |
|  |          | auxiliare:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.31.00| -- Garnituri de carde                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.32.00| -- Ale masinilor pentru prepararea materialelor | -     |  15  |
|  |          | textile, altele decat garniturile de carde      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.33   | -- Fuse de filat si furcile de flaier, inele de |       |      |
|  |          | filatura si cursori pentru masinile cu inele:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.33.10| --- Fuse de filat si furci de flaier            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.33.90| --- Inele de filatura si cursori                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.39.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti si accesorii ale masinilor de tesut sau |       |      |
|  |          | ale dispozitivelor si aparatelor lor auxiliare: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.41.00| -- Suveici                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.42.00| -- Piepteni, cocleti si rame pentru cocleti     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.49.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti si accesorii de masini, utilaje sau     |       |      |
|  |          | aparate de la pozitia 84.47 sau ale             |       |      |
|  |          | dispozitivelor si aparatelor lor auxiliare:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.51   | -- Platine, ace si alte articole care participa |       |      |
|  |          | la formarea ochiurilor:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.51.10| --- Platine                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.51.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8448.59.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8449.00.00| Masini si aparate pentru fabricarea sau         | -     |  15  |
|  |          | finisarea paslei sau articolelor netesute, in   |       |      |
|  |          | bucati sau in forme, inclusiv masini si aparate |       |      |
|  |          | pentru fabricarea palariilor din pasla;         |       |      |
|  |          | calapoade pentru palarii                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.50     | Masini de spalat rufe, inclusiv cele cu         |       |      |
|  |          | dispozitive de uscare:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini cu o capacitate unitara exprimata in   |       |      |
|  |          | greutatea rufelor uscate de maximum 10 kg:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.11   | -- Masinile complet automate:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu capacitatea exprimata in greutatea       |       |      |
|  |          | rufelor uscate, de maximum 6 kg: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.11.11| ---- Cu incarcare frontala                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.11.19| ---- Cu incarcare pe sus                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.11.90| --- Cu capacitatea unitara exprimata in         | p/st  |  20  |
|  |          | greutatea rufelor uscate, peste 6 kg, dar de    |       |      |
|  |          | maximum 10 kg                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.12.00| -- Alte masini, cu storcator centrifugal        | p/st  |  20  |
|  |          | incorporat                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.20.00| - Masini cu o capacitate unitara exprimata in   | p/st  |  20  |
|  |          | greutatea rufelor uscate, peste 10 kg           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8450.90.00| - Parti                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.51     | Masini si aparate (altele decat cele de la      |       |      |
|  |          | pozitia 84.50) pentru spalarea, curatirea,      |       |      |
|  |          | stoarcerea, uscarea, calcarea, presarea         |       |      |
|  |          | (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea,|       |      |
|  |          | apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea|       |      |
|  |          | firelor, tesaturilor sau articolelor            |       |      |
|  |          | confectionate din materiale textile si masini   |       |      |
|  |          | pentru acoperirea tesaturilor sau altor suporti |       |      |
|  |          | utilizati pentru fabricarea articolelor de      |       |      |
|  |          | acoperit podele cum este linoleumul; masini     |       |      |
|  |          | pentru rularea, derularea, plierea, taierea sau |       |      |
|  |          | dantelarea tesaturilor:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.10.00| - Masini pentru curatirea uscata                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini de uscat:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.21   | -- Cu o capacitate unitara exprimata in         |       |      |
|  |          | greutatea rufelor uscate, de maximum 10 kg:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.21.10| --- Cu capacitatea exprimata in greutatea       | -     |  20  |
|  |          | rufelor uscate, de maximum 6 kg                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.21.90| --- Cu capacitatea exprimata in greutatea       | -     |  20  |
|  |          | rufelor uscate, peste 6 kg, dar de maximum 10 kg|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.30   | - Masini si prese de calcat (inclusiv presele de|       |      |
|  |          | fixare):                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu incalzire electrica, cu puterea:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.30.10| --- De maximum 2.500 W                          | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.30.30| --- Peste 2.500 W                               | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.30.80| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.40.00| - Masini pentru spalare, albire sau vopsire     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.50.00| - Masini pentru rularea, derularea, plierea,    | -     |  20  |
|  |          | taierea sau dantelarea tesaturilor              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.80   | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.80.10| -- Masini pentru captusit tesaturi si alti      | -     |  20  |
|  |          | suporti in vederea fabricarii invelitorilor de  |       |      |
|  |          | pardoseala, cum este linoleumul etc.            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.80.30| -- Masini pentru apretat si finisat             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.80.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8451.90.00| - Parti                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.52     | Masini de cusut, altele decat masinile de cusut |       |      |
|  |          | foi de la pozitia 84.40; mobila, suporti si     |       |      |
|  |          | acoperitoare special concepute pentru masinile  |       |      |
|  |          | de cusut; ace pentru masinile de cusut:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.10   | - Masinile de cusut de uz casnic:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Masini de cusut, care inteapa numai in       |       |      |
|  |          | punctul de suveica, al caror cap cantareste     |       |      |
|  |          | maximum 16 kg fara motor sau 17 kg cu motor;    |       |      |
|  |          | capete de masini de cusut, care inteapa numai in|       |      |
|  |          | punctul de suveica, cantarind maximum 16 kg fara|       |      |
|  |          | motor sau 17 kg cu motor:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.10.11| --- Masini de cusut de valoare unitara (batiu,  | p/st  |  20  |
|  |          | masa sau mobilier neinclus) peste 65 EURO       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.10.19| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.10.90| -- Alte masini de cusut si alte capete pentru   | p/st  |  20  |
|  |          | masini de cusut                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini de cusut:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.21.00| -- Automate                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.30   | - Ace pentru masini de cusut:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.30.10| -- Cu talon plat pe o parte                     | 1000  |  20  |
|  |          |                                                 | p/st  |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.30.90| -- Altele                                       | 1000  |  20  |
|  |          |                                                 | p/st  |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.40.00| - Mobila, suporti si acoperitoare pentru        | -     |  20  |
|  |          |   masinile de cusut si partile lor              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8452.90.00| - Alte parti ale masinilor de cusut             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.53     | Masini si aparate pentru prepararea, tabacirea  |       |      |
|  |          | sau prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea   |       |      |
|  |          | sau repararea incaltamintei sau altor obiecte   |       |      |
|  |          | din piele, altele decat masinile de cusut:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8453.10.00| - Masini si aparate pentru prepararea, tabacirea| -     |  15  |
|  |          | sau prelucrarea pieilor                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8453.20.00| - Masini si aparate pentru fabricarea sau       | -     |  15  |
|  |          | repararea incaltamintei                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8453.80.00| - Alte masini si aparate                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8453.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.54     | Convertizoare, oale de turnare, lingotiere si   |       |      |
|  |          | masini de turnare pentru metalurgie, otelarie   |       |      |
|  |          | sau topitorie:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8454.10.00| - Convertizoare                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8454.20.00| - Lingotiere si oale de turnare                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8454.30   | - Masini de turnat:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8454.30.10| -- Masini de turnat sub presiune                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8454.30.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8454.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.55     | Laminoare pentru metale si cilindrii lor:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.10.00| - Laminoare de tevi                             | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte laminoare:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.21.00| -- Laminoare la cald si laminoare combinate la  | -     |  15  |
|  |          | cald si la rece                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.22.00| -- Laminoare la rece                            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.30   | - Cilindri pentru laminoare:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.30.10| -- Din fonta                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din otel forjat:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.30.31| --- Cilindri de prelucrare la cald; cilindri de | -     |  15  |
|  |          | sprijin la cald si la rece                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.30.39| --- Cilindri de prelucrare la rece              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.30.90| -- Din otel turnat sau matritat                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8455.90.00| - Alte parti                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.56     | Masini-unelte care prelucreaza prin eliminare   |       |      |
|  |          | orice tip de material, actionand cu laser sau cu|       |      |
|  |          | alt fascicul de lumina sau de fotoni, cu        |       |      |
|  |          | ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee|       |      |
|  |          | electrochimice, cu fascicule de electroni, cu   |       |      |
|  |          | fascicule de ioni sau cu jet de plasma:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.10   | - Care actioneaza cu laser sau cu alt fascicul  |       |      |
|  |          | de lumina sau de fotoni:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.10.10| -- De tipul celor utilizate la fabricarea       | p/st  |  ex  |
|  |          | discurilor ("wafers") sau dispozitivelor        |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.20.00| - Care actioneaza cu ultrasunete                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.30   | - Care actioneaza prin electroeroziune:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu comanda numerica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.30.11| --- Prin fir                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.30.19| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.91.00| -- Pentru gravarea uscata a circuitului pe      | p/st  |  ex  |
|  |          | materiale semiconductoare                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.99.10| --- Masini de frezat cu fascicol focalizat de   | p/st  |  ex  |
|  |          | ioni pentru producerea sau repararea mastilor   |       |      |
|  |          | si a reticulelor prin transpunerea de pe        |       |      |
|  |          | sabloane pe dispozitive semiconductoare         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.99.30| --- Aparate pentru degrosarea sau curatarea     | p/st  |  ex  |
|  |          | discurilor ("wafers") semiconductoare           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.99.50| --- Aparate pentru gravura uscata pe substraturi| p/st  |  15  |
|  |          | pentru afisaj cu cristale lichide (LCD)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8456.99.80| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.57     | Centre de prelucrare, masini cu post fix si     |       |      |
|  |          | masini cu posturi multiple, pentru prelucrarea  |       |      |
|  |          | metalelor:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8457.10   | - Centre de prelucrare:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8457.10.10| -- Orizontale                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8457.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8457.20.00| - Masini cu post fix                            | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8457.30   | - Masini cu posturi multiple:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8457.30.10| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8457.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.58     | Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru |       |      |
|  |          | prelucrarea prin aschiere a metalelor:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Strunguri orizontale:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.11   | -- Cu comanda numerica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.11.20| --- Centre de strunjire                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Strunguri automate:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.11.41| ---- Monoax                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.11.49| ---- Multiax                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.11.80| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.19.20| --- Strunguri paralele                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.19.40| --- Strunguri automate                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.19.80| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte strunguri:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.91   | -- Cu comanda numerica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.91.20| --- Centre de strunjire                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.91.80| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8458.99.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.59     | Masini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare  |       |      |
|  |          | glisante) de gaurit, alezat, frezat, filetat sau|       |      |
|  |          | tarodat metalele prin aschiere, altele decat    |       |      |
|  |          | strungurile si centrele de strunjire de la      |       |      |
|  |          | pozitia 84.58:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.10.00| - Centre de prelucrare glisante                 | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini de gaurit:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.21.00| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini de alezat-frezat:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.31.00| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.39.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.40   | - Alte masini de alezat:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.40.10| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini de frezat, cu consola:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.51.00| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.59.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini de frezat:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.61   | -- Cu comanda numerica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.61.10| --- Masini de frezat scule                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.61.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.69.10| --- Masini de frezat scule                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.69.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8459.70.00| - Alte masini de filetat sau tarodat            | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.60     | Masini-unelte pentru debavurat, ascutit,        |       |      |
|  |          | polizat, rectificat, honuit, lepuit, slefuit    |       |      |
|  |          | (polizat) sau pentru alte operatii de finisat   |       |      |
|  |          | metale, sau metaloceramice, cu pietre de        |       |      |
|  |          | rectificat, cu abrazive sau cu alte produse de  |       |      |
|  |          | slefuit (polizat), altele decat masinile de     |       |      |
|  |          | danturat sau finisat angrenaje de la pozitia    |       |      |
|  |          | 84.61:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini de rectificat suprafete plane, cu      |       |      |
|  |          | reglare in orice axa cu precizia de minimum     |       |      |
|  |          | 0,01 mm:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.11.00| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini de rectificat, cu reglare in orice|       |      |
|  |          | axa cu precizia de minimum 0,01 mm:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.21   | -- Cu comanda numerica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pentru suprafete cilindrice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.21.11| ---- Masini de rectificat circular, pentru      | p/st  |  15  |
|  |          | prelucrarea suprafetelor interioare             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.21.15| ---- Masini de rectificat fara centru           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.21.19| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.21.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pentru suprafete cilindrice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.29.11| ---- Masini de rectificat circular, pentru      | p/st  |  15  |
|  |          | prelucrarea suprafetelor interioare             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.29.19| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.29.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini de ascutit:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.31.00| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.39.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.40   | - Masini de honuit sau lepuit:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.40.10| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.90.10| -- Cu reglare in orice axa cu precizia de       | p/st  |  15  |
|  |          | minimum 0,01 mm                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8460.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.61     | Masini-unelte de rabotat, sepinguri,            |       |      |
|  |          | de mortezat, de brosat, de danturat si finisat  |       |      |
|  |          | angrenaje dintate, de debitat, de taiat cu      |       |      |
|  |          | ferastraul, de sectionat si alte masini care    |       |      |
|  |          | actioneaza prin aschierea metalului sau         |       |      |
|  |          | metaloceramicelor, nedenumite si necuprinse     |       |      |
|  |          | in alta parte:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.20.00| - Sepinguri si masini de mortezat               | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.30   | - Masini de brosat:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.30.10| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40   | - Masini de danturat sau de finisat angrenaje:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Masini de danturat (inclusiv cele cu scula   |       |      |
|  |          | abraziva):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De danturare a angrenajelor cilindrice:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40.11| ---- Cu comanda numerica                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40.19| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De danturare a altor angrenaje:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40.31| ---- Cu comanda numerica                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40.39| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Masini de finisat angrenaje:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu reglare in orice axa cu precizia de      |       |      |
|  |          | minimum 0,01 mm:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40.71| ---- Cu comanda numerica                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40.79| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.40.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.50   | - Masini de taiat cu ferastraul sau de debitat: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Masini de taiat cu ferastraul                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.50.11| --- Cu ferastrau circular                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.50.19| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.50.90| -- Masini de debitat                            | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8461.90.00| - Altele                                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.62     | Masini-unelte (inclusiv prese) pentru           |       |      |
|  |          | prelucrarea metalelor prin forjare, ciocanire,  |       |      |
|  |          | stantare, presare; masini-unelte (inclusiv      |       |      |
|  |          | prese) pentru prelucrarea metalelor prin        |       |      |
|  |          | curbare, pliere, indreptare, aplatizare,        |       |      |
|  |          | forfecare, perforare, crestare; prese pentru    |       |      |
|  |          | prelucrarea metalelor sau a carburilor metalice,|       |      |
|  |          | altele decat cele de mai sus:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.10   | - Masini (inclusiv prese) de forjat sau stantat |       |      |
|  |          | si ciocane, stante, capete de presare:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.10.10| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini (inclusiv prese) de curbat, pliat,     |       |      |
|  |          | indreptat, aplatizat:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.21   | -- Cu comanda numerica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.21.05| --- De tipul celor utilizate in producerea      | p/st  |  ex  |
|  |          | dispozitivelor semiconductoare                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.21.10| ---- Pentru prelucrarea produselor plate        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.21.80| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.29.05| --- De tipul celor utilizate in producerea      | p/st  |  ex  |
|  |          | dispozitivelor semiconductoare                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.29.10| ---- Pentru prelucrarea produselor plate        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.29.91| ----- Hidraulice                                | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.29.98| ----- Altele                                    | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini (inclusiv prese) de forfecat, altele   |       |      |
|  |          | decat masini combinate de perforat si forfecat: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.31.00| -- Cu comanda numerica                          | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.39.10| --- Pentru prelucrarea produselor plate         | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.39.91| ---- Hidraulice                                 | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.39.99| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini (inclusiv prese) de perforat sau       |       |      |
|  |          | crestat, inclusiv masinile combinate de perforat|       |      |
|  |          | si forfecat:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.41   | -- Cu comanda numerica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.41.10| --- Pentru prelucrarea produselor plate         | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.41.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.49.10| --- Pentru prelucrarea produselor plate         | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.49.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.91   | -- Prese hidraulice:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.91.10| --- Prese pentru modelarea (mularea) pulberilor | p/st  |  20  |
|  |          | metalice prin sinterizare si prese pentru       |       |      |
|  |          | balotarea fierului vechi                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.91.50| ---- Cu comanda numerica                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.91.90| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.99.10| --- Prese pentru modelarea (mularea) pulberilor | p/st  |  20  |
|  |          | metalice prin sinterizare si prese pentru       |       |      |
|  |          | balotarea fierului vechi                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.99.50| ---- Cu comanda numerica                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8462.99.90| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.63     | Alte masini-unelte pentru prelucrarea metalelor,|       |      |
|  |          | sau metaloceramicelor, care actioneaza fara     |       |      |
|  |          | eliminarea materialului:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8463.10   | - Bancuri de trefilat bare, tevi, profile, sarme|       |      |
|  |          | sau produse similare:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8463.10.10| -- Bancuri de trefilat sarme                    | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8463.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8463.20.00| - Masini pentru executarea unei filetari        | p/st  |  20  |
|  |          | exterioare sau interioare prin rulare sau       |       |      |
|  |          | laminare                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8463.30.00| - Masini pentru prelucrarea sarmei              | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8463.90.00| - Altele                                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.64     | Masini-unelte pentru prelucrarea pietrei,       |       |      |
|  |          | produselor ceramice, betonului, azbocimentului  |       |      |
|  |          | sau materialelor minerale similare, sau pentru  |       |      |
|  |          | prelucrarea la rece a sticlei:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.10   | - Masini de taiat:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.10.10| -- Destinate taierii in felii a lingourilor     | p/st  |  ex  |
|  |          | monocristaline sau a discurilor semiconductoare |       |      |
|  |          | (wafers) in microplachete (chips)               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.20   | - Masini de slefuit sau rectificat:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.20.05| -- Pentru prelucrarea discurilor semiconductoare| p/st  |  ex  |
|  |          | (wafers)                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Pentru prelucrarea sticlei:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.20.11| --- Sticlei optice                              | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.20.19| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.20.20| -- Pentru prelucrarea produselor ceramice       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.20.95| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.90.10| -- Destinate trasarii sau crestarii discurilor  | p/st  |  ex  |
|  |          | semiconductoare (wafers)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.90.20| -- Pentru prelucrarea produselor ceramice       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8464.90.80| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.65     | Masini-unelte (inclusiv masinile pentru batut   |       |      |
|  |          | cuie, de prins cu scoabe, de lipit, de incleiat |       |      |
|  |          | sau pentru alte asamblari) pentru prelucrarea   |       |      |
|  |          | lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor|       |      |
|  |          | plastice dure sau a altor materiale dure        |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.10   | - Masini care pot efectua diferite tipuri de    |       |      |
|  |          | operatii de prelucrare, fara schimbarea         |       |      |
|  |          | uneltelor intre operatii:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.10.10| -- Cu manevrare manuala a piesei intre fiecare  | p/st  |  20  |
|  |          | operatie                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.10.90| -- Fara manevrare manuala a piesei intre fiecare| p/st  |  20  |
|  |          | operatie                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.91   | -- Masini de taiat (ferastraie): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.91.10| --- Cu ferastraie banda                         | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.91.20| --- Ferastraie circulare                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.91.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.92.00| -- Masini de indreptat sau de rabotat; masini   | p/st  |  20  |
|  |          | de frezat sau de modelat-mulurat (prin taiere)  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.93.00| -- Masini de slefuit, de polizat sau de lustruit| p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.94.00| -- Masini de curbat sau de asamblat             | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.95.00| -- Masini de gaurit sau de mortezat             | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.96.00| -- Masini de spintecat, de retezat sau de       | p/st  |  20  |
|  |          | derulat                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.99.10| --- Strunguri                                   | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8465.99.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.66     | Parti si accesorii destinate numai sau in       |       |      |
|  |          | principal masinilor de la pozitiile 84.56 pana  |       |      |
|  |          | la 84.65, inclusiv portpiesele si portsculele,  |       |      |
|  |          | filierele cu declansare automata, capetele      |       |      |
|  |          | divizoare si alte dispozitive speciale care se  |       |      |
|  |          | monteaza pe masini-unelte; portscule destinate  |       |      |
|  |          | uneltelor sau sculelor manuale de orice tip:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.10   | - Portscule si filiere cu declansare automata:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Portscule:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.10.10| --- Mandrine, clesti si bucse                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.10.31| ---- Pentru strunguri                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.10.39| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.10.90| -- Filiere cu declansare automata               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.20   | - Portpiese:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.20.10| -- Montaje de prelucrare si ansamblele lor de   | -     |  15  |
|  |          | componente standard                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.20.91| --- Pentru strunguri                            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.20.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.30.00| - Capete divizoare si alte dispozitive speciale | -     |  15  |
|  |          | care se monteaza pe masini-unelte               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.91   | -- Pentru masinile de la pozitia 84.64:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.91.15| --- Pentru masinile de la codurile tarifare     | -     |  ex  |
|  |          | 8464.10.10, 8464.20.05 sau 8464.90.10           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.91.20| ---- Turnate din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.91.95| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.92   | -- Pentru masinile de la pozitia 84.65:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.92.20| --- Turnate, din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.92.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.93   | -- Pentru masinile de la pozitiile 84.56 pana   |       |      |
|  |          | la 84.61:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.93.15| --- Pentru masinile si aparatele de la codurile | -     |  ex  |
|  |          | tarifare 8456.10.10, 8456.91.00, 8456.99.10 sau |       |      |
|  |          | 8456.99.30                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.93.17| --- Pentru aparatele de la codul tarifar        | -     |  15  |
|  |          | 8456.99.50                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.93.95| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.94   | -- Pentru masinile de la pozitiile 84.62 sau    |       |      |
|  |          | 84.63:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.94.10| --- Pentru masinile de la codurile tarifare     | -     |  ex  |
|  |          | 8462.21.05 sau 8462.29.05                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8466.94.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.67     | Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor      |       |      |
|  |          | electric sau neelectric incorporat, pentru      |       |      |
|  |          | folosire manuala:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pneumatice:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.11   | -- Rotative (chiar cu percutie): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.11.10| --- Pentru prelucrarea metalelor                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.11.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cu motor electric incorporat:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.21   | -- Masini de gaurit de orice tip, inclusiv      |       |      |
|  |          | perforatoare rotative:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.21.10| --- Functionand fara sursa de energie exterioara| p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.21.91| ---- Electropneumatice                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.21.99| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.22   | -- Ferastraie si masini de debitat:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.22.10| --- Masini de debitat cu lant                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.22.30| --- Ferastraie circulare                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.22.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.10| --- De tipul utilizat la prelucrarea            | -     |  15  |
|  |          | materialelor textile                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.30| ---- Functionand fara sursa de energie          | p/st  |  15  |
|  |          | exterioara                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Masini de polizat si masini de slefuit:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.51| ------ Masini de polizat unghiular              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.53| ------ Masini de slefuit cu banda               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.59| ------ Altele                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.70| ----- Rindele                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.80| ----- Foarfeci pentru taiat gardul viu,         | p/st  |  15  |
|  |          | foarfeci pentru tuns peluza si plivitoare       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.29.90| ----- Altele                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte unelte:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.81.00| -- Ferastraie si masini de debitat, cu lant     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.89.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.91.00| -- De ferastraie si masini de debitat, cu lant  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.92.00| -- De unelte pneumatice                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8467.99.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.68     | Masini si aparate pentru lipit sau sudat, chiar |       |      |
|  |          | avand posibilitatea sa taie, altele decat cele  |       |      |
|  |          | de la pozitia 85.15; masini si aparate cu gaz   |       |      |
|  |          | pentru calire superficiala:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8468.10.00| - Arzatoare dirijate manual                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8468.20.00| - Alte masini si aparate cu gaz                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8468.80.00| - Alte masini si aparate                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8468.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.69     | Masini de scris, altele decat imprimantele de   |       |      |
|  |          | la pozitia 84.71; masini pentru prelucrarea     |       |      |
|  |          | textelor:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini de scris automate si masini pentru     |       |      |
|  |          | prelucrarea textelor:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8469.11.00| -- Masini pentru prelucrarea textelor           | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8469.12.00| -- Masini de scris automate                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8469.20.00| - Alte masini de scris, electrice               | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8469.30.00| - Alte masini de scris, neelectrice             | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.70     | Masini de calculat si masini de buzunar care    |       |      |
|  |          | permit inregistrarea, reproducerea si afisarea  |       |      |
|  |          | datelor, cu functie de calcul; masini de        |       |      |
|  |          | contabilizat, masini de francat, masini de emis |       |      |
|  |          | bilete si masini similare, cu dispozitiv de     |       |      |
|  |          | calcul; case de inregistrare:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8470.10.00| - Masini electronice de calculat care pot sa    |  p/st |   ex |
|  |          | functioneze fara sursa de energie exterioara    |       |      |
|  |          | si masini de buzunar care permit inregistrarea, |       |      |
|  |          | reproducerea si afisarea datelor care au o      |       |      |
|  |          | functie de calcul                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini electronice de calculat:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8470.21.00| -- Care au un organ imprimant incorporat        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8470.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8470.30.00| - Alte masini de calculat                       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8470.40.00| - Masini de contabilizat                        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8470.50.00| - Case de inregistrare                          | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8470.90.00| - Altele                                        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.71     | Masini automate de prelucrare a datelor si      |       |      |
|  |          | unitati ale acestora; cititori magnetici sau    |       |      |
|  |          | optici, masini pentru transpunerea datelor      |       |      |
|  |          | pe suport sub forma codificata si masini de     |       |      |
|  |          | prelucrare a acestor date, nedenumite si        |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.10   | - Masini automate de prelucrare a datelor,      |       |      |
|  |          | analogice sau hibride:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.30.00| - Masini automate de prelucrare a datelor       | p/st  |  ex  |
|  |          | numerice (digitale), portabile, de o greutate   |       |      |
|  |          | de maximum 10 kg, care contin cel putin o       |       |      |
|  |          | unitate centrala de prelucrare, o tastatura si  |       |      |
|  |          | un ecran                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini automate de prelucrare a datelor  |       |      |
|  |          | numerice (digitale):                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.41   | -- Avand in acelasi corp, cel putin o unitate   |       |      |
|  |          | centrala de prelucrare si o unitate de          |       |      |
|  |          | intrare si una de iesire, chiar combinate:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.41.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.41.90| --- Altele                                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.49   | -- Altele, prezentate sub forma de sisteme:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.49.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.49.90| --- Altele                                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.50   | - Unitati de prelucrare a datelor numerice      |       |      |
|  |          | (digitale), altele decat cele de la             |       |      |
|  |          | subpozitiile 8471.41 sau 8471.49 chiar          |       |      |
|  |          | continand in acelasi corp unul sau doua         |       |      |
|  |          | tipuri din unitatile urmatoare: unitate de      |       |      |
|  |          | memorie, unitate de intrare, unitate de         |       |      |
|  |          | iesire:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.50.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.50.90| -- Altele                                       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.60   | - Unitati de intrare sau de iesire chiar        |       |      |
|  |          | continand in acelasi corp unitati de memorie:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.60.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.60.40| --- Imprimante                                  | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.60.50| --- Tastaturi                                   | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.60.90| --- Altele                                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70   | - Unitati de memorie:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70.40| --- Unitati de memorie centrala                 | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Unitati de memorie pe discuri:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70.51| ----- Optice, inclusiv magneto-optice           | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70.53| ------ Unitati de memorie pe discuri dure       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70.59| ------ Altele                                   | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70.60| ---- Unitati de memorie pe benzi magnetice      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.70.90| ---- Altele                                     | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.80.00| - Alte unitati de masini automate de prelucrare | p/st  |  ex  |
|  |          | a datelor                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8471.90.00| - Altele                                        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.72     | Alte masini si aparate de birou (de exemplu:    |       |      |
|  |          | duplicatoare hectografice sau cu matrite, masini|       |      |
|  |          | de imprimat adrese, distribuitoare automate de  |       |      |
|  |          | bancnote, masini de triat, de numarat sau de    |       |      |
|  |          | facut fisicuri de monede, aparate de ascutit    |       |      |
|  |          | creioane, aparate de perforat sau de capsat):   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8472.10.00| - Duplicatoare                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8472.20.00| - Masini de imprimat adresele sau de stantat    | p/st  |  15  |
|  |          | placile de adrese                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8472.30.00| - Masini pentru trierea, plierea, punerea in    | p/st  |  15  |
|  |          | plic sau pe banda a corespondentei, masini de   |       |      |
|  |          | deschis, de inchis sau de stampilat             |       |      |
|  |          | corespondenta si masini de aplicat sau de       |       |      |
|  |          | obliterat timbre                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8472.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8472.90.10| -- Masini de triat, de numarat sau de facut     | p/st  |  15  |
|  |          | fisicuri din monede                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8472.90.30| -- Ghiseu bancar automat                        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8472.90.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.73     | Parti si accesorii (altele decat cutiile de     |       |      |
|  |          | transport, husele si altele asemanatoare) care  |       |      |
|  |          | pot fi recunoscute ca fiind in exclusivitate sau|       |      |
|  |          | in principal destinate masinilor sau aparatelor |       |      |
|  |          | de la pozitiile 84.69 pana la 84.72: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.10   | - Parti si accesorii de masini de la pozitia    |       |      |
|  |          | 84.69:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Subansambluri electronice:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.10.11| --- Pentru masini de la codul tarifar 8469.11.00| -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.10.19| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti si accesorii de masini de la pozitia    |       |      |
|  |          | 84.70:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.21   | -- De masini electronice de calculat de la      |       |      |
|  |          | subpozitiile 8470.10, 8470.21 sau 8470.29:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.21.10| --- Subansambluri electronice                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.21.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.29.10| --- Subansambluri electronice                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.29.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.30   | - Parti si accesorii de masini de la            |       |      |
|  |          | pozitia 84.71:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.30.10| -- Subansambluri electronice                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.30.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.40   | - Parti si accesorii de masini de la            |       |      |
|  |          | pozitia 84.72:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Subansambluri electronice:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.40.11| --- Pentru masinile de la codul tarifar         | -     |  ex  |
|  |          | 8472.90.30                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.40.19| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.40.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.50   | - Parti si accesorii ce pot fi utilizate cu     |       |      |
|  |          | masinile sau aparatele de la pozitiile 84.69    |       |      |
|  |          | pana la 84.72:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.50.10| -- Subansambluri electronice                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8473.50.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.74     | Masini si aparate pentru sortat, cernut,        |       |      |
|  |          | separat, spalat, concasat, macinat, amestecat   |       |      |
|  |          | sau malaxat pamant, pietre, minereuri si alte   |       |      |
|  |          | substante minerale solide (inclusiv praf si     |       |      |
|  |          | pasta); masini pentru aglomerat, format sau     |       |      |
|  |          | modelat combustibili minerali solizi, paste     |       |      |
|  |          | ceramice, ciment, gips sau alte substante       |       |      |
|  |          | minerale sub forma de praf sau de pasta; masini |       |      |
|  |          | pentru fabricat forme de nisip pentru turnat:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.10.00| - Masini si aparate pentru sortat, cernut,      | -     |  10  |
|  |          | separat sau spalat                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.20   | - Masini si aparate pentru concasat, macinat sau|       |      |
|  |          | pulverizat:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.20.10| -- Materiale minerale utilizate in industria    | -     |  10  |
|  |          | ceramicii                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini si aparate pentru amestecat sau de     |       |      |
|  |          | malaxat:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.31.00| -- Betoniere si aparate pentru amestecarea      | -     |  10  |
|  |          | cimentului                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.32.00| -- Masini pentru amestecat materiale minerale   | -     |  10  |
|  |          | cu bitum                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.39.10| --- Masini si aparate pentru amestecat si       | -     |  10  |
|  |          | malaxat materiale minerale utilizate in         |       |      |
|  |          | industria ceramicii                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.39.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.80   | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.80.10| -- Masini si aparate pentru aglomerarea,        | -     |  10  |
|  |          | formarea sau modelarea pastei ceramice          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.80.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.90.10| -- Turnate, din fonta sau otel                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8474.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.75     | Masini pentru asamblarea lampilor, tuburilor    |       |      |
|  |          | si becurilor electrice sau electronice sau a    |       |      |
|  |          | becurilor pentru flashuri (blitz), care contin  |       |      |
|  |          | un invelis de sticla; masini pentru fabricarea  |       |      |
|  |          | sau prelucrarea la cald a sticlei sau a         |       |      |
|  |          | obiectelor din sticla:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8475.10.00| - Masini pentru asamblarea lampilor, tuburilor  | -     |  10  |
|  |          | sau becurilor electrice sau electronice sau a   |       |      |
|  |          | becurilor pentru flashuri (blitz), care         |       |      |
|  |          | contin un invelis din sticla                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini pentru fabricarea sau prelucrarea la   |       |      |
|  |          | cald a sticlei sau a articolelor din sticla:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8475.21.00| -- Masini pentru fabricarea fibrelor optice si  | -     |  10  |
|  |          | a eboselor acestora                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8475.29.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8475.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.76     | Masini automate pentru vanzarea produselor      |       |      |
|  |          | (de exemplu: timbre postale, tigari, produse    |       |      |
|  |          | alimentare, bauturi), inclusiv masini pentru    |       |      |
|  |          | schimbat monede:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini automate pentru vanzarea bauturilor:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8476.21.00| -- Care contin dispozitive de incalzire sau     | p/st  |  35  |
|  |          | de racire (refrigerare)                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8476.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8476.81.00| -- Care contin un dispozitiv de incalzire sau   | p/st  |  35  |
|  |          | de racire                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8476.89.00| -- Altele                                       | p/st  |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8476.90.00| - Parti                                         | -     |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.77     | Masini si aparate pentru prelucrarea cauciucului|       |      |
|  |          | sau a materialelor plastice sau pentru          |       |      |
|  |          | fabricarea produselor din aceste materiale,     |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte a acestui|       |      |
|  |          | Capitol:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.10   | - Masini pentru formare prin injectie:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.10.10| -- Echipamente de capsulare pentru asamblarea   | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoarelor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.20.00| - Masini pentru extrudare                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.30.00| - Masini pentru formare prin suflare            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.40.00| - Masini pentru formare sub vid si alte masini  | -     |  10  |
|  |          | pentru termoformare                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si aparate de formare sau de      |       |      |
|  |          | modelare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.51.00| -- Pentru formarea sau resaparea anvelopelor    | -     |  10  |
|  |          | pneumatice sau pentru formarea sau modelarea    |       |      |
|  |          | camerelor de aer                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.59.05| --- Echipamente de capsulare pentru asamblarea  | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoarelor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.59.10| ---- Prese                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.59.80| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.80   | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Masini pentru fabricarea produselor          |       |      |
|  |          | spongioase sau celulare:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.80.11| --- Masini pentru procesarea rasinilor reactive | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.80.19| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.80.91| --- Masini de fragmentat                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.80.93| --- Amestecatoare, malaxoare si agitatoare      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.80.95| --- Masini de taiat si masini de despicat       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.80.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.90.05| -- Pentru masinile de la codurile tarifare      | -     |  ex  |
|  |          | 8577.10.10 si 8477.59.05                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.90.10| --- Turnate din fonta sau otel                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8477.90.80| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.78     | Masini si aparate pentru prepararea sau         |       |      |
|  |          | prelucrarea tutunului, nedenumite si necuprinse |       |      |
|  |          | in alta parte in acest Capitol:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8478.10.00| - Masini si aparate                             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8478.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.79     | Masini si aparate mecanice cu functie proprie,  |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte in acest |       |      |
|  |          | Capitol:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.10.00| - Masini si aparate pentru lucrari publice,     | -     |  10  |
|  |          | constructii sau activitati similare             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.20.00| - Masini si aparate pentru extractia sau        | -     |  10  |
|  |          | prepararea grasimilor sau uleiurilor vegetale   |       |      |
|  |          | stabile sau animale                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.30   | - Prese pentru fabricarea panourilor din        |       |      |
|  |          | particule sau din fibre de lemn sau din alte    |       |      |
|  |          | materiale lemnoase si alte masini si aparate    |       |      |
|  |          | pentru prelucrarea lemnului sau a plutei:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.30.10| -- Prese                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.30.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.40.00| - Masini pentru fabricarea franghiilor          | p/st  |  10  |
|  |          | sau cablurilor                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.50.00| - Roboti industriali nedenumiti si necuprinsi   | -     |  10  |
|  |          | in alta parte                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.60.00| - Aparate pentru racirea aerului prin evaporare | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.81.00| -- Pentru prelucrarea metalelor, inclusiv       | -     |  10  |
|  |          | masinile de bobinat pentru infasurarile         |       |      |
|  |          | electrice                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.82.00| -- Pentru amestecare, malaxare, concasare,      | -     |  10  |
|  |          | spargere, macinare, cernere, omogenizare,       |       |      |
|  |          | emulsionare sau agitare                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.10| --- Marfurile enumerate mai jos, destinate      |       |      |
|  |          | aeronavelor civile: acumulatoare                |       |      |
|  |          | hidropneumatice, actionari mecanice pentru      |       |      |
|  |          | inversori de forta, blocuri de toaleta          |       |      |
|  |          | special concepute, umidificatoare si            |       |      |
|  |          | dezumidificatoare de aer, servomecanisme        |       |      |
|  |          | neelectrice, demaroare neelectrice,             |       |      |
|  |          | demaroare pneumatice pentru turboreactoare,     |       |      |
|  |          | turbopropulsoare sau alte turbine cu gaz,       |       |      |
|  |          | stergatoare de parbriz neelectrice,             |       |      |
|  |          | regulatoare de elice neelectrice*1)             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.30| ---- Sustinator mobil hidraulic pentru mine     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.60| ---- Aparate numite de "gresare centralizata"   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.65| ---- Aparate destinate cresterii sau extragerii | -     |  ex  |
|  |          | monocristalelor semiconductoare                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.70| ---- Aparate de depunere epitaxiala pe discurile| -     |  ex  |
|  |          | (wafers) semiconductoare                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.73| ---- Aparate pentru gravarea, delimitarea,      | -     |  ex  |
|  |          | degrosarea sau curatarea umeda a discurilor     |       |      |
|  |          | (wafers) semiconductoare, inclusiv a            |       |      |
|  |          | substratelor de afisare a cristalelor lichide   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.77| ---- Aparate de stantare si de lipire automata  | -     |  ex  |
|  |          | a benzilor pentru asamblarea semiconductoarelor |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.79| ---- Echipamente de capsulare pentru asamblarea | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoarelor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.91| ---- Masini pentru smaltuit si decorat produse  | -     |  10  |
|  |          | ceramice                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.89.98| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.90.50| --- Pentru masinile de la codurile tarifare     | -     |  ex  |
|  |          | 8479.89.65, 8479.89.70, 8479.89.73,             |       |      |
|  |          | 8479.89.77 sau 8479.89.79                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.90.92| ---- Turnate din fonta sau otel                 | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8479.90.97| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.80     | Rame pentru forme de turnatorie; placi de baza  |       |      |
|  |          | pentru forme; modele pentru forme; forme pentru |       |      |
|  |          | metale (altele decat lingotierele), pentru      |       |      |
|  |          | carburi metalice, sticla, materiale minerale,   |       |      |
|  |          | cauciuc sau materiale plastice:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.10.00| - Rame pentru forme de turnatorie               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.20.00| - Placi de baza pentru forme                    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.30   | - Modele pentru forme:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.30.10| -- Din lemn                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.30.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Forme pentru metale sau pentru carburi        |       |      |
|  |          | metalice:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.41.00| -- Pentru turnare prin injectie sau prin        | -     |  10  |
|  |          | comprimare                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.49.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.50.00| - Forme pentru sticla                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.60   | - Forme pentru materiale minerale:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.60.10| -- De tipul prin comprimare                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.60.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Forme pentru cauciuc sau materiale plastice:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.71   | -- Pentru turnare prin injectie sau prin        |       |      |
|  |          | comprimare:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.71.10| --- De tipul celor utilizate pentru fabricarea  | -     |  ex  |
|  |          | dispozitivelor semiconductoare                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.71.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8480.79.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.81     | Articole de robinetarie si articole similare    |       |      |
|  |          | pentru tevi, cazane, rezervoare, cuve si        |       |      |
|  |          | recipiente similare, inclusiv reductoarele de   |       |      |
|  |          | presiune si vanele termostatice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.10   | - Valve reductoare de presiune:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.10.05| -- Combinate cu filtre sau lubrificatoare       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.10.19| --- Din fonta sau otel                          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.10.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.20   | - Valve pentru transmisiile oleohidraulice sau  |       |      |
|  |          | pneumatice:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.20.10| -- Valve pentru transmisii oleohidraulice       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.20.90| -- Valve pentru transmisii pneumatice           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.30   | - Clapete si supape de retinere: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.30.91| -- Din fonta sau din otel                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.30.99| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.40   | - Supape (valve) de preaplin sau de siguranta:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.40.10| -- Din fonta sau din otel                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.40.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80   | - Alte articole de robinetarie si articole      |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Robinetarie pentru grupuri sanitare:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.11| --- De amestec                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.19| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Robinetarie pentru radiatoare de incalzire   |       |      |
|  |          | centrala:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.31| --- Termostatice                                | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.39| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.40| -- Valve pentru anvelope si pentru camere de aer| -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Vane de reglare:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.51| ---- A temperaturii                             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.59| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Robinete si vane cu trecere directa:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.61| ----- Din fonta                                 | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.63| ----- Din otel                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.69| ----- Altele                                    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Robinete cu supape:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.71| ----- Din fonta                                 | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.73| ----- Din otel                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.79| ----- Altele                                    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.81| ---- Robinete cu turnant sferic, conic sau      | -     |  10  |
|  |          | cilindric                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.85| ---- Robinete fluture                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.87| ---- Robinete cu membrana                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.80.99| ---- Altele                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8481.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.82     | Rulmenti cu bile, cu galeti, cu role sau cu ace:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.10   | - Rulmenti cu bile:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.10.10| -- Al caror cel mai mare diametru exterior este | -     |  15  |
|  |          | de maximum 30 mm                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.20.00| - Rulmenti cu role conice, inclusiv             | -     |  15  |
|  |          | subansamblurile de conuri si role conice        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.30.00| - Rulmenti cu role butoi                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.40.00| - Rulmenti cu ace                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.50.00| - Rulmenti cu role cilindrice                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.80.00| - Altele, inclusiv rulmentii combinati          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.91   | -- Bile, galeti, role si ace:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.91.10| --- Role conice                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.91.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8482.99.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.83     | Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came   |       |      |
|  |          | si vilbrochene) si manivele; lagare si cuzineti;|       |      |
|  |          | angrenaje si roti de frictiune; tije filetate cu|       |      |
|  |          | role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare si|       |      |
|  |          | variatoare de viteza, inclusiv convertizoare de |       |      |
|  |          | cuplu; volanti si fulii, inclusiv fulii cu mufe;|       |      |
|  |          | ambreiaje si organe de cuplare, inclusiv        |       |      |
|  |          | articulatii:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.10   | - Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came |       |      |
|  |          | si vilbrochene) si manivele:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Manivele si vilbrochene:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.10.41| ---- Turnate, din fonta sau otel                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.10.51| ---- Forjate, din otel                          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.10.57| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.10.60| --- Arbori articulati                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.10.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.20   | - Lagare cu rulmenti incorporati:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.20.10| -- Destinate aeronavelor si navelor spatiale    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.20.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.30   | - Lagare, altele decat cele cu rulmenti         |       |      |
|  |          | incorporati; cuzineti:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Lagare:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.30.31| ---- Pentru rulmenti de toate tipurile          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.30.39| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.30.90| --- Cuzineti                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40   | - Angrenaje si roti de frictiune, altele decat  |       |      |
|  |          | rotile dintate si decat alte organe elementare  |       |      |
|  |          | de transmisie prezentate separat; tije filetate |       |      |
|  |          | cu bile sau role; reductoare, multiplicatoare   |       |      |
|  |          | si variatoare de viteza, inclusiv               |       |      |
|  |          | convertizoare de cuplu:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Angrenaje (altele decat prin frictiune):    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.82| ---- Cilindrice cu dinti drepti si dinti        | -     |  15  |
|  |          | inclinati                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.83| ---- Conice si cilindro-conice                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.84| ---- Melcate                                    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.85| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.92| --- Tije filetate cu role sau bile              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Reductoare, multiplicatoare si variatoare   |       |      |
|  |          | de viteza:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.94| ---- Reductoare, multiplicatoare si cutii       | -     |  15  |
|  |          | de viteze                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.96| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.40.98| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.50   | - Volanti si fulii, inclusiv fulii cu mufe:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.50.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.50.91| --- Turnate, din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.50.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.60   | - Ambreiaje si organe de cuplare, inclusiv      |       |      |
|  |          | articulatii (universale):                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.60.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.60.91| --- Turnate, din fonta sau otel                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.60.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.90   | - Roti dintate si alte organe elementare de     |       |      |
|  |          | transmisie prezentate separat; parti:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.90.10| - Destinate aeronavelor civile*1)               | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.90.30| --- De lagare pentru rulmenti de toate tipurile | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.90.92| ---- Turnate, din fonta sau otel                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8483.90.98| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.84     | Garnituri de etansare si articole similare din  |       |      |
|  |          | foi de metal combinate cu alte materiale sau din|       |      |
|  |          | doua sau mai multe straturi de metal; seturi sau|       |      |
|  |          | sortimente de garnituri de etansare si similare |       |      |
|  |          | de compozitii diferite prezentate in pungi,     |       |      |
|  |          | plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru |       |      |
|  |          | etansari mecanice:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8484.10   | - Garnituri de etansare si articole similare din|       |      |
|  |          | foi de metal combinate cu alte materiale sau    |       |      |
|  |          | doua sau mai multe straturi de metal:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8484.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8484.10.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8484.20.00| - Garnituri pentru etansari mecanice            | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8484.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8484.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8484.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |84.85     | Parti de masini sau de aparate, nedenumite si   |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte in acest Capitol, fara |       |      |
|  |          | conexiuni electrice, parti izolate electric,    |       |      |
|  |          | bobinaje, contacte sau alte elemente            |       |      |
|  |          | caracteristice electrice:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.10   | - Elice pentru nave si paletele acestora:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.10.10| -- Din bronz                                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90.10| -- Din fonta nemaleabila                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90.30| -- Din fonta maleabila                          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din fier sau din otel:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90.51| --- Turnate, din otel                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90.53| --- Forjate, din otel                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90.55| --- Matritate, din otel                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90.59| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8485.90.80| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) Clasificarea la acest cod este conditionata de prevederile Acordului privind comertul cu aeronave civile si ale Protocolului privind comertul cu aeronave civile.
    *2) In sensul acestui cod tarifar, expresia "destinate industriei de montaj" se refera numai la motoarele folosite in asamblarea sau fabricarea vehiculelor noi in fabricatia de serie si nu la cele folosite ca piese de schimb.

    CAP. 85
    MASINI, APARATE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE SI PARTI ALE ACESTORA; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE SI SUNET; PARTI SI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

    Note de Capitol

    1. Capitolul exclude:
    a) paturile, pernele, sacii si articolele similare incalzite electric, imbracamintea si incaltamintea incalzite electric, aparatorile de urechi si alte articole incalzite electric care sunt purtate de persoane;
    b) articolele de sticla de la pozitia 70.11;
    c) mobilele incalzite electric de la Capitolul 94.
    2. Articolele susceptibile de a fi clasificate la pozitiile de la 85.01 pana la 85.04, pe de o parte, si la pozitiile 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 sau 85.42, se clasifica la acestea din urma cinci pozitii.
    Cu toate acestea, redresoarele cu vapori de mercur cu cuva metalica se clasifica la pozitia 85.04.
    3. Pozitia 85.09 cuprinde numai urmatoarele aparate electromecanice de tipurile utilizate in mod obisnuit in scopuri casnice:
    a) aspiratoarele de praf, inclusiv aspiratoarele pentru materiale uscate si pentru materiale umede, masinile de lustruit parchetul, aparatele de macinat si amestecat alimente, storcatoarele de fructe si legume, de orice greutate;
    b) alte aparate in greutate maxima de 20 kg, cu exceptia ventilatoarelor si hotelor aspirante de evacuare sau recirculare cu ventilator incorporat, cu sau fara filtre (pozitia 84.14), masini centrifuge de uscat rufe (pozitia 84.21), masinile de spalat vesela (pozitia 84.22), masinile de spalat rufe (pozitia 84.50), prese si alte masini de calcat (pozitia 84.20 sau 84.51, in functie de faptul ca este vorba de calandre sau nu), masinile de cusut (pozitia 84.52), foarfecele electrice (pozitia 84.67) si aparatele electrotermice (pozitia 85.16).
    4. Se considera "circuite imprimate" in sensul pozitiei 85.34, circuitele obtinute prin dispunerea pe un suport izolant, prin orice procedeu de imprimare (de exemplu incrustare, electrodepunere, corodare) sau prin tehnologia circuitelor numite "in strat", de elemente conductoare, contacte sau alte componente imprimate (de exemplu inductante, rezistente, capacitati), singure sau combinate intre ele, dupa o schema prestabilita, cu exceptia oricarui element care poate sa produca, sa redreseze, sa moduleze sau sa amplifice un semnal electric (de exemplu elementele semiconductoare).
    Expresia "circuite imprimate" nu cuprinde nici circuitele combinate cu alte elemente decat cele obtinute in timpul procesului de imprimare, nici rezistentele, condensatoarele sau bobinele discrete. Totusi, circuitele imprimate pot sa fie prevazute cu elemente de conexiune neimprimate.
    Circuitele "in strat" (subtire sau gros) care contin elemente pasive si active obtinute in timpul aceluiasi proces tehnologic se clasifica la pozitia 85.42.
    5. In sensul pozitiilor 85.41 si 85.42, se considera ca:
    A) "Diode, tranzistori si dispozitive asemanatoare cu semiconductori", dispozitivele din aceasta categorie a caror functionare se bazeaza pe variatia rezistivitatii sub influenta unui camp electric;
    B) "Circuite integrate si micromontaje electronice":
    a) circuitele integrate monolitice in care elementele circuitului (diode, tranzistori, rezistente, capacitati, interconexiuni etc.) sunt create in interiorul (in mod esential) si la suprafata unui material semiconductor (de exemplu siliciu dopat), formand un tot indisociabil;
    b) circuitele integrate hibride care reunesc, intr-un mod practic indisociabil, pe acelasi substrat izolant (sticla, ceramica etc.), elemente pasive (rezistente, capacitati, interconexiuni etc.), obtinute prin tehnologia circuitelor cu strat subtire sau gros si elemente active (diode, tranzistori, circuite integrate monolitice etc.) obtinute prin tehnologia semiconductorilor. Aceste circuite pot sa cuprinda, de asemenea, componente distincte;
    c) micromontajele de tipul blocuri turnate, micromodule sau similare, formate din componente distincte, active sau active si pasive, reunite si conectate intre ele.
    Pentru articolele definite in aceasta Nota, pozitiile 85.41 si 85.42 au prioritate asupra oricarei alte pozitii a Nomenclaturii la care ar putea fi clasificate in raport de functia lor.
    6. Discurile, benzile si alte suporturi de la pozitiile 85.23 sau 85.24 se clasifica la aceste pozitii, atunci cand sunt prezentate cu aparatele carora le sunt destinate.
    Aceasta nota nu se aplica acestor suporturi atunci cand sunt prezentate impreuna cu alte articole decat aparatele carora le sunt destinate.
    7. In sensul pozitiei 85.48, prin pile si baterii de pile electrice "scoase din uz" si acumulatoare electrice "scoase din uz" se inteleg acelea care au devenit inutilizabile ca atare in urma sfaramarii, decuparii, uzurii sau altor motive care nu sunt susceptibile de a fi reincarcate.

    Note de subpozitii

    1. Subpozitiile 8519.92 si 8527.12 cuprind numai cititoarele de casete si radiocasete cu amplificator incorporat, fara difuzor incorporat, putand sa functioneze fara sursa de energie electrica exterioara si ale caror dimensiuni nu depasesc 170 mm x 100 mm x 45 mm.
    2. In sensul subpozitiei 8542.10, expresia "cartele inteligente" se refera la cartelele care contin in masa lor un circuit integrat electronic (microprocesor), de orice tip, sub forma unei microplachete si prevazute sau nu cu o pista magnetica.

    Note complementare

    1. Subpozitiile 8519.10, 8519.21, 8519.29, 8519.31 si 8519.39, nu contin aparatele de reproducere a sunetului cu citire cu fascicol laser, care se clasifica la codurile tarifare 8519.99.12 sau 8519.99.18.
    2. Nota de subpozitii 1 se aplica, mutatis mutandis, codurilor tarifare 8520.32.30 si 8520.33.30.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.01     | Motoare si generatoare electrice, cu exceptia   |       |      |
|  |          | grupurilor electrogene:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.10   | - Motoare de o putere de maximum 37,5 W:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.10.10| -- Motoare sincrone de o putere de maximum 18 W | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.10.91| --- Motoare universale                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.10.93| --- Motoare de curent alternativ                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.10.99| --- Motoare de curent continuu                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.20   | - Motoare universale de o putere de peste       |       |      |
|  |          | 37,5 W:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.20.10| -- De o putere peste 735 W, dar de maximum      | p/st  |  ex  |
|  |          | 150 kW, destinate aeronavelor civile*1)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte motoare de curent continuu; generatoare  |       |      |
|  |          | de curent continuu:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.31   | -- De o putere de maximum 750 W: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.31.10| --- Motoare de o putere peste 735 W,            | p/st  |  ex  |
|  |          | generatoare, destinate aeronavelor civile*1)    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.31.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.32   | -- De o putere peste 750 W, dar de maximum      |       |      |
|  |          | 75 kW:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.32.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.32.91| ---- De o putere peste 750 W, dar de maximum    | p/st  |  15  |
|  |          | 7,5 kW                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.32.99| ---- De o putere peste 7,5 kW, dar de maximum   | p/st  |  15  |
|  |          | 75 kW                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.33   | -- De o putere peste 75 kW, dar de maximum      |       |      |
|  |          | 375 kW:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.33.10| --- Motoare de o putere de maximum 150 kW,      | p/st  |  ex  |
|  |          | generatoare, destinate aeronavelor civile*1)    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.33.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.34   | -- De o putere peste 375 kW:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.34.10| --- Generatoare destinate aeronavelor civile*1) | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.34.50| ---- Motoare de tractiune                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele, de o putere:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.34.91| ----- Peste 375 kW, dar de maximum 750 kW       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.34.99| ----- Peste 750 kW                              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.40   | - Alte motoare de curent alternativ, monofazate:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.40.10| -- De o putere peste 735 W, dar de maximum      | p/st  |  ex  |
|  |          | 150 kW, destinate aeronavelor civile*1)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.40.91| --- De o putere de maximum 750 W                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.40.99| --- De o putere peste 750 W                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte motoare de curent alternativ, polifazate:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.51   | -- De o putere de maximum 750 W: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.51.10| --- De o putere peste 735 W, destinate          | p/st  |  ex  |
|  |          |     aeronavelor civile*1)                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.51.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.52   | -- De o putere peste 750 W, dar de maximum      |       |      |
|  |          | 75 kW:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.52.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.52.91| ---- De o putere peste 750 W, dar de maximum    | p/st  |  15  |
|  |          | 7,5 kW                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.52.93| ---- De o putere peste 7,5 kW, dar de maximum   | p/st  |  15  |
|  |          | 37 kW                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.52.99| ---- De o putere peste 37 kW, dar de maximum    | p/st  |  15  |
|  |          | 75 kW                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.53   | -- De o putere peste 75 kW:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.53.10| --- De o putere de maximum 150 kW, destinate    | p/st  |  ex  |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.53.50| ---- Motoare de tractiune                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele, de o putere:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.53.92| ----- Peste 75 kW, dar de maximum 375 kW        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.53.94| ----- Peste 375 kW, dar de maximum 750 kW       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.53.99| ----- Peste 750 kW                              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Generatoare de curent alternativ              |       |      |
|  |          | (alternatoare):                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.61   | -- De o putere de maximum 75 kVA:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.61.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.61.91| ---- De o putere de maximum 7,5 kVA             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.61.99| ---- De o putere peste 7,5 kVA, dar de maximum  | p/st  |  15  |
|  |          | 75 kVA                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.62   | -- De o putere peste 75 kVA, dar de maximum     |       |      |
|  |          | 375 kVA:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.62.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.62.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.63   | -- De o putere peste 375 kVA, dar de maximum    |       |      |
|  |          | 750 kVA:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.63.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.63.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8501.64.00| -- De o putere peste 750 kVA                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.02     | Grupuri electrogene si convertizoare rotative   |       |      |
|  |          | electrice:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Grupuri electrogene cu motor cu piston cu     |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (motoare diesel sau    |       |      |
|  |          | semi-diesel):                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.11   | -- De o putere de maximum 75 kVA:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.11.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.11.91| ---- De o putere de maximum 7,5 kVA             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.11.99| ---- De o putere peste 7,5 kVA, dar de maximum  | p/st  |  15  |
|  |          | 75 kVA                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.12   | -- De o putere peste 75 kVA, dar de maximum     |       |      |
|  |          | 375 kVA:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.12.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.12.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.13   | -- De o putere peste 375 kVA:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.13.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.13.91| ---- De o putere peste 375 kVA, dar de maximum  | p/st  |  15  |
|  |          | 750 kVA                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.13.93| ---- De o putere peste 750 kVA, dar de maximum  | p/st  |  15  |
|  |          | 2000 kVA                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.13.98| ---- De o putere peste 2000 kVA                 | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.20   | - Grupuri electrogene cu motor cu piston cu     |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie (motoare cu explozie):  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.20.91| --- De o putere de maximum 7,5 kVA              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.20.92| --- De o putere peste 7,5 kVA, dar de maximum   | p/st  |  15  |
|  |          | 375 kVA                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.20.94| --- De o putere peste 375 kVA, dar de maximum   | p/st  |  15  |
|  |          | 750 kVA                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.20.98| --- De o putere peste 750 kVA                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte grupuri electrogene:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.31   | -- Pentru energie eoliana:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.31.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.31.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.39.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.39.91| ---- Turbogeneratoare                           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.39.99| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.40   | - Convertizoare rotative electrice:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8502.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8503.00   | Parti care pot fi recunoscute ca fiind destinate|       |      |
|  |          | exclusiv sau in principal masinilor de la       |       |      |
|  |          | pozitiile 85.01 sau 85.02:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8503.00.10| - Frete nemagnetizate                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8503.00.91| -- Turnate sau mulate, din fonta, fier sau otel | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8503.00.99| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.04     | Transformatoare electrice, convertizoare        |       |      |
|  |          | electrostatice (de exemplu redresoare), bobine  |       |      |
|  |          | de reactanta si de inductanta:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.10   | - Balasturi pentru lampi sau tuburi cu          |       |      |
|  |          | descarcare:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.10.91| --- Bobine de reactanta, inclusiv cele cuplate  | p/st  |  15  |
|  |          | cu un condensator                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.10.99| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Transformatoare cu dielectric lichid:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.21.00| -- De o putere de maximum 650 kVA               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.22   | -- De o putere peste 650 kVA, dar de maximum    |       |      |
|  |          | 10.000 kVA:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.22.10| --- De o putere peste 650 kVA, dar de maximum   | p/st  |  15  |
|  |          | 1600 kVA                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.22.90| --- De o putere peste 1600 kVA, dar de maximum  | p/st  |  15  |
|  |          | 10.000 kVA                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.23.00| -- De o putere peste 10.000 kVA                 | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte transformatoare:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.31   | -- De o putere de maximum 1 kVA: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.31.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Transformatoare de masura:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.31.31| ----- Pentru masurarea tensiunii                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.31.39| ----- Altele                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.31.90| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.32   | -- De o putere peste 1 kVA, dar de maximum      |       |      |
|  |          | 16 kVA:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.32.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.32.30| ---- Transformatoare de masura                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.32.90| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.33   | -- De o putere peste 16 kVA, dar de maximum     |       |      |
|  |          | 500 kVA:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.33.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.33.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.34.00| -- De o putere peste 500 kVA                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40   | - Convertizoare statice:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.20| --- De tipul celor folosite la aparate de       | p/st  |  ex  |
|  |          | telecomunicatii, masini de prelucrare automata a|       |      |
|  |          | datelor si unitati ale acestora                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.50| ---- Redresoare cu semiconductor policristalin  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.93| ----- Incarcatoare de acumulatoare              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.94| ------ Redresoare                               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Ondulatoare (inversoare): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.96| ------- De o putere de maximum 7,5 kVA          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.97| ------- De o putere peste 7,5 kVA               | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.40.99| ------ Altele                                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.50   | - Alte bobine de reactanta si de inductanta:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.50.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.50.30| --- De tipul celor folosite la aparatele de     | -     |  ex  |
|  |          | telecomunicatii si pentru alimentarea cu energie|       |      |
|  |          | a masinilor de prelucrare automata a datelor si |       |      |
|  |          | unitati ale acestora                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.50.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De transformatoare, bobine de reactanta si de|       |      |
|  |          | inductanta:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.90.50| --- Placi cu asamblari de circuite imprimate    | -     |  ex  |
|  |          | pentru produsele de la codul tarifar 8504.50.30 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.90.11| ---- Miezuri de ferita                          | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.90.18| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De convertizoare statice:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.90.91| --- Placi cu asamblari de circuite imprimate    | -     |  ex  |
|  |          | pentru produsele de la codul tarifar 8504.40.20 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8504.90.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.05     | Electromagneti, magneti permanenti si articole  |       |      |
|  |          | destinate sa devina magneti permanenti dupa     |       |      |
|  |          | magnetizare; platouri, mandrine si dispozitive  |       |      |
|  |          | magnetice sau electromagnetice similare pentru  |       |      |
|  |          | fixare; cuplaje, ambreiaje, schimbatoare de     |       |      |
|  |          | viteza si frane electromagnetice; capete de     |       |      |
|  |          | ridicare electromagnetice:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Magneti permanenti si articole destinate sa   |       |      |
|  |          | devina magneti permanenti dupa magnetizare:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.11.00| -- De metal                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.19.10| --- Magneti permanenti din ferita aglomerata    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.19.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.20.00| - Cuplaje, ambreiaje, schimbatoare de viteza si | -     |  10  |
|  |          | frane electromagnetice                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.30.00| - Capete de ridicare electromagnetice           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.90   | - Altele, inclusiv parti:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.90.10| -- Electromagneti                               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.90.30| -- Platouri, mandrine si dispozitive magnetice  | -     |  10  |
|  |          | sau electromagnetice similare, de fixare        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8505.90.90| -- Parti                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.06     | Pile si baterii de pile electrice:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.10   | - Cu bioxid de mangan:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alcaline:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.10.11| --- Pile cilindrice                             | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.10.15| --- Pile buton                                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.10.19| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.10.91| --- Pile cilindrice                             | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.10.95| --- Pile buton                                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.10.99| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.30   | - Cu oxid de mercur:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.30.10| -- Pile cilindrice                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.30.30| -- Pile buton                                   | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.40   | - Cu oxid de argint:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.40.10| -- Pile cilindrice                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.40.30| -- Pile buton                                   | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.50   | - Cu litiu:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.50.10| -- Pile cilindrice                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.50.30| -- Pile buton                                   | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.50.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.60   | - Cu aer-zinc:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.60.10| -- Pile cilindrice                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.60.30| -- Pile buton                                   | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.60.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.80   | - Alte pile si baterii de pile:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.80.05| -- Baterii uscate zinc/carbon, cu tensiunea de  | p/st  |  10  |
|  |          | minimum 5,5 V, dar de maximum 6,5 V             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.80.11| --- Pile cilindrice                             | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.80.15| --- Pile buton                                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.80.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8506.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.07     | Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele  |       |      |
|  |          | lor, chiar de forma patrata sau dreptunghiulara:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.10   | - Cu plumb, de tipurile utilizate pentru        |       |      |
|  |          | demararea motoarelor cu piston:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De o greutate de maximum 5 kg:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.10.13| ---- Care functioneaza cu electrolit lichid     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.10.39| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De o greutate peste 5 kg:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.10.81| ---- Care functioneaza cu electrolit lichid     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.10.89| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.20   | - Alte acumulatoare cu plumb:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Acumulatoare de tractiune:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.20.31| ---- Care functioneaza cu electrolit lichid     | ce/el |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.20.39| ---- Altele                                     | ce/el |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.20.81| ---- Care functioneaza cu electrolit lichid     | ce/el |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.20.89| ---- Altele                                     | ce/el |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.30   | - Cu nichel-cadmiu:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.30.91| --- Inchise ermetic                             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.30.93| ---- Acumulatoare de tractiune                  | ce/el |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.30.98| ---- Altele                                     | ce/el |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.40   | - Cu nichel-fier:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.80   | - Alte acumulatoare:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.80.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.80.91| --- Cu hidrura de nichel                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
| *|8507.80.94| --- Ion de litiu                                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|          
| *|8507.80.98| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.90.91| --- Placi pentru acumulatoare                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.90.93| --- Separatoare                                 | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8507.90.98| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |[85.08]   |                                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.09     | Aparate electromecanice cu motor electric       |       |      |
|  |          | incorporat, de uz casnic:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.10   | - Aspiratoare de praf, inclusiv aparatele pentru|       |      |
|  |          | materiale uscate si materiale umede: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.10.10| -- Pentru o tensiune de minimum 110 V           | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.10.90| -- Pentru o tensiune sub 110 V                  | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.20.00| - Aparate pentru lustruit parchetul             | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.30.00| - Aparate de maruntit si evacuat resturile de   | p/st  |  20  |
|  |          | bucatarie                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.40.00| - Aparate de tocat si amestecat alimente;       | p/st  |  20  |
|  |          | storcatoare de fructe si de legume              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.80.00| - Alte aparate                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.90.10| -- Ale produselor care se clasifica la codurile | -     |  20  |
|  |          | tarifare: 8509.10.10, 8509.10.90 sau 8509.20.00 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8509.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.10     | Masini de ras, de tuns si masini de epilat, cu  |       |      |
|  |          | motor electric incorporat:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8510.10.00| - Masini de ras                                 | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8510.20.00| - Masini de tuns                                | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8510.30.00| - Masini de epilat                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8510.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.11     | Aparate si dispozitive electrice de aprindere   |       |      |
|  |          | sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin |       |      |
|  |          | scanteie sau prin compresie (de exemplu         |       |      |
|  |          | magnetouri, dinamuri-magnetou, bobine de        |       |      |
|  |          | aprindere, bujii de aprindere sau de incalzire, |       |      |
|  |          | demaroare); generatoare (de exemplu dinamuri,   |       |      |
|  |          | alternatoare) si conjunctoare-disjunctoare      |       |      |
|  |          | utilizate cu aceste motoare:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.10   | - Bujii de aprindere:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.20   | - Magnetouri; dinamuri-magnetou; volanti        |       |      |
|  |          | magnetici:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.30   | - Distribuitori; bobine de aprindere:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.30.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.40   | - Demaroare, chiar functionand ca generatoare:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.40.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.50   | - Alte generatoare:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.50.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.50.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.80   | - Alte aparate si dispozitive:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.80.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.80.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8511.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.12     | Aparate electrice de iluminat sau de semnalizare|       |      |
|  |          | (cu exceptia articolelor de la pozitia 85.39),  |       |      |
|  |          | stergatoare de parbriz, dispozitive antigivraj  |       |      |
|  |          | si de dezaburire, electrice, de tipurile        |       |      |
|  |          | utilizate pentru biciclete, motociclete sau     |       |      |
|  |          | automobile:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8512.10.00| - Aparate de iluminat sau de semnalizare vizuala| -     |  10  |
|  |          | de tipurile utilizate pentru biciclete          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8512.20.00| - Alte aparate de iluminat sau de semnalizare   | -     |  10  |
|  |          | vizuala                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8512.30.00| - Aparate de semnalizare acustica               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8512.40.00| - Stergatoare de parbriz, dispozitive antigivraj| -     |  10  |
|  |          | si dispozitive de dezaburire                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8512.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.13     | Lampi electrice portative, functionand cu       |       |      |
|  |          | ajutorul sursei proprii de energie (de exemplu  |       |      |
|  |          | cu pile, cu acumulatoare electromagnetice),     |       |      |
|  |          | altele decat aparatele de iluminat de la pozitia|       |      |
|  |          | 85.12:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8513.10.00| - Lampi                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8513.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.14     | Furnale si cuptoare electrice industriale sau   |       |      |
|  |          | de laborator, inclusiv cele care functioneaza   |       |      |
|  |          | prin inductie sau prin pierderi dielectrice;    |       |      |
|  |          | alte aparate industriale sau de laborator pentru|       |      |
|  |          | tratarea termica a materialelor prin inductie   |       |      |
|  |          | sau prin pierderi dielectrice:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.10   | - Furnale si cuptoare cu rezistenta (cu         |       |      |
|  |          | incalzire indirecta):                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.10.05| -- Destinate fabricarii dispozitivelor          | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoare pe discuri (wafers)             |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.10.10| --- Cuptoare pentru brutarie, patiserie sau     | -     |   5  |
|  |          | pentru biscuiti                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.10.80| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.20   | - Furnale si cuptoare care functioneaza prin    |       |      |
|  |          | inductie sau prin pierderi dielectrice:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.20.05| -- Destinate fabricarii dispozitivelor          | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoare pe discuri (wafers)             |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.20.10| --- Care functioneaza prin inductie             | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.20.80| --- Care functioneaza prin pierderi dielectrice | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.30   | - Alte furnale si cuptoare:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu raze infrarosii:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.30.11| --- Destinate fabricarii dispozitivelor         | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoare pe discuri (wafers)             |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.30.19| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.30.91| --- Destinate fabricarii dispozitivelor         | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoare pe discuri (wafers)             |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.30.99| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.40.00| - Alte aparate pentru tratarea termica a        | -     |   5  |
|  |          | materialelor prin inductie sau prin pierderi    |       |      |
|  |          | dielectrice                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.90.20| -- Pentru aparatele de la codurile tarifare     | -     |  ex  |
|  |          | 8514.10.05, 8514.20.05, 8514.30.11 sau          |       |      |
|  |          | 8514.30.91                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8514.90.80| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.15     | Masini si aparate electrice pentru lipire sau   |       |      |
|  |          | sudare (chiar pentru taiat, inclusiv cele cu gaz|       |      |
|  |          | incalzite electric) sau care functioneaza cu    |       |      |
|  |          | laser sau cu alte fascicule de lumina sau de    |       |      |
|  |          | fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de         |       |      |
|  |          | electroni, cu impulsuri magnetice sau cu jet de |       |      |
|  |          | plasma; masini si aparate electrice pentru      |       |      |
|  |          | pulverizarea la cald a metalelor sau a          |       |      |
|  |          | materialelor metaloceramice:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masinile si aparatele pentru lipirea tare sau |       |      |
|  |          | moale:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.11.00| -- Ciocane si pistoale de lipit                 | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.19.00| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masinile si aparatele pentru sudarea metalelor|       |      |
|  |          | prin rezistenta:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.21.00| -- Complet sau partial automatizate             | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.29.10| --- Pentru sudarea imbinarilor                  | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.29.90| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Masini si aparate pentru sudarea metalelor cu |       |      |
|  |          | arc electric sau cu jet de plasma:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.31.00| -- Complet sau partial automatizate             | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Manuale, cu electrozi inveliti, cuprinzand  |       |      |
|  |          | dispozitivele de sudare si:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.39.13| ---- Un transformator                           | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.39.18| ---- Un generator sau un convertizor rotativ sau| -     |   5  |
|  |          | un convertizor static                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.39.90| --- Altele                                      | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.80   | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.80.05| -- Aparate de lipit fire de tipul celor         | p/st  |  ex  |
|  |          | utilizate pentru fabricarea dispozitivelor      |       |      |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pentru tratamentul metalelor:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.80.11| ---- Pentru sudare                              | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.80.19| ---- Altele                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.80.91| ---- Pentru sudarea prin rezistenta a           | p/st  |   5  |
|  |          | materialelor plastice                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.80.99| ---- Altele                                     | p/st  |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.90.10| -- Pentru masinile de la codul tarifar          | -     |  ex  |
|  |          | 8515.80.05                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8515.90.90| -- Altele                                       | -     |   5  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.16     | Incalzitoare de apa, instantanee sau cu stocare |       |      |
|  |          | si termoplonjoare electrice; aparate electrice  |       |      |
|  |          | pentru incalzirea localurilor, a solului sau    |       |      |
|  |          | pentru utilizari similare; aparate              |       |      |
|  |          | electrotermice pentru coafura (de exemplu       |       |      |
|  |          | uscatoare de par, casti pentru coafura,         |       |      |
|  |          | ondulatoare) sau pentru uscarea mainilor; fiare |       |      |
|  |          | electrice de calcat; alte aparate electrotermice|       |      |
|  |          | pentru uz casnic; rezistente incalzitoare,      |       |      |
|  |          | altele decat cele de la pozitia 85.45:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.10   | - Incalzitoare de apa, instantanee sau cu       |       |      |
|  |          | stocare si termoplonjoare electrice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Incalzitoare de apa:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.10.11| --- Incalzitoare de apa instantanee             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.10.19| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Termoplonjoare:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.10.91| --- De felul celor folosite in scopuri casnice  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.10.99| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate electrice pentru incalzirea           |       |      |
|  |          | localurilor, a podelelor sau pentru utilizari   |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.21.00| -- Radiatoare cu acumulare de caldura           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.29.10| --- Radiatoare care functioneaza prin circularea| p/st  |  15  |
|  |          | unui lichid                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.29.50| --- Radiatoare care functioneaza prin convectie | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.29.91| ---- Cu ventilator incorporat                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.29.99| ---- Altele                                     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate electrotermice pentru coafura sau     |       |      |
|  |          | pentru uscarea mainilor:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.31   | -- Uscatoare de par:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.31.10| --- Casti de uscare a parului                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.31.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.32.00| -- Alte aparate pentru coafura                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.33.00| -- Aparate pentru uscarea mainilor              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.40   | - Fiare electrice de calcat:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.40.10| -- Cu vapori                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.50.00| - Cuptoare cu microunde                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.60   | - Alte cuptoare, masini de gatit, resouri       |       |      |
|  |          | (inclusiv plitele de gatit), gratare si         |       |      |
|  |          | rotisoare:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.60.10| -- Masini de gatit                              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Resouri (inclusiv plitele de gatit):         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.60.51| --- Pentru a fi incastrate                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.60.59| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.60.70| -- Gratare si rotisoare                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.60.80| -- Cuptoare pentru a fi incastrate              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.60.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate electrotermice:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.71.00| -- Aparate pentru prepararea cafelei sau a      | p/st  |  15  |
|  |          | ceaiului                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.72.00| -- Masini de prajit paine                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.79   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.79.10| --- Incalzitoare de farfurii                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.79.20| --- Prajitoare                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.79.80| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.80   | - Rezistente electrice incalzitoare: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.80.10| -- Montate pe un suport simplu din material     | -     |  ex  |
|  |          | izolant si legate la un circuit, pentru         |       |      |
|  |          | degivrare sau antigivrare, destinate aeronavelor|       |      |
|  |          | civile*1)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.80.91| --- Montate pe un suport din material izolant   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.80.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8516.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.17     | Aparate electrice pentru telefonie sau          |       |      |
|  |          | telegrafie prin fir, inclusiv aparatele         |       |      |
|  |          | telefonice pentru telefonie prin fir, dotate cu |       |      |
|  |          | receptor CORDLESS (fara fir) si aparate pentru  |       |      |
|  |          | telecomunicatii prin curent purtator sau pentru |       |      |
|  |          | telecomunicatii numerice (digitale); videofoane:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate telefonice pentru beneficiari,        |       |      |
|  |          | videofoane:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.11.00| -- Aparate telefonice pentru beneficiari, pentru| p/st  |  ex  |
|  |          | telefonie prin fir, cu receptor, fara fir       |       |      |
|  |          | (CORDLESS)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.19.10| --- Videofoane                                  | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.19.90| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Telecopiatoare (faxuri) si teleimprimatoare:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.21.00| -- Telecopiatoare (faxuri)                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.22.00| -- Teleimprimatoare                             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.30.00| - Aparate de comutare pentru telefonie sau      | -     |  ex  |
|  |          | telegrafie                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.50   | - Alte aparate, pentru telecomunicatie prin     |       |      |
|  |          | curent purtator sau pentru telecomunicatii      |       |      |
|  |          | numerice (digitale):                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.50.10| -- Pentru telecomunicatii prin curent purtator  | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.50.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.80   | - Alte aparate:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.80.10| -- Interfoane                                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.80.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ale aparatelor pentru telecomunicatii prin   |       |      |
|  |          | curent purtator de la codul tarifar 8517.50.10: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.90.11| --- Subansambluri electronice                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.90.19| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.90.82| --- Subansambluri electronice                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8517.90.88| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.18     | Microfoane si suporturile lor; difuzoare, chiar |       |      |
|  |          | montate in carcasele lor; casti de ascultare    |       |      |
|  |          | (headphones si earphones), chiar combinate cu un|       |      |
|  |          | microfon si ansambluri sau seturi formate       |       |      |
|  |          | dintr-un microfon si unul sau mai multe         |       |      |
|  |          | difuzoare; amplificatoare electrice de          |       |      |
|  |          | audiofrecventa; aparate electrice de amplificare|       |      |
|  |          | a sunetului:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.10   | - Microfoane si suporturile lor: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.10.20| --- Microfoane avand o banda de frecventa intre | -     |  ex  |
|  |          | 300 Hz si 3,4 KHz cu un diametru de maximum     |       |      |
|  |          | 10 mm si o grosime de maximum 3 mm, utilizate   |       |      |
|  |          | in telecomunicatii                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.10.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Difuzoare chiar montate in carcasa:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.21   | -- Difuzoare individuale montate in carcasa:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.21.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.21.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.22   | -- Difuzoare multiple montate in aceeasi        |       |      |
|  |          | carcasa:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.22.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.22.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.29.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.29.20| ---- Difuzoare avand o banda de frecventa intre | p/st  |  ex  |
|  |          | 300 Hz si 3,4 KHz cu un diametru de maximum     |       |      |
|  |          | 50 mm, utilizate in telecomunicatii             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.29.80| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.30   | - Casti de ascultare (headphones si earphones), |       |      |       
|  |          | chiar combinate cu un microfon si ansambluri sau|       |      |
|  |          | seturi formate dintr-un microfon si unul sau mai|       |      |
|  |          | multe difuzoare:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.30.10| -- Destinate aeronavelor civile                 | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.30.20| --- Aparate telefonice de linie                 | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.30.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.40   | - Amplificatoarele electrice de audiofrecventa: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.40.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.40.30| --- Utilizate in telefonie sau pentru masurare  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.40.91| ---- Cu un singur canal                         | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.40.99| ---- Altele                                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.50   | - Aparatele electrice de amplificare a          |       |      |
|  |          | sunetului:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.50.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.50.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8518.90.00| - Parti                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.19     | Patefoane si gramofoane, picupuri, cititoare de |       |      |
|  |          | casete si alte aparate de reproducere a         |       |      |
|  |          | sunetului, care nu incorporeaza un dispozitiv   |       |      |
|  |          | de inregistrare a sunetului:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.10.00| - Electrofoane care functioneaza prin           | p/st  |  42  |
|  |          | introducerea unei monede sau a unei fise        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte electrofoane:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.21.00| -- Fara difuzor                                 | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.29.00| -- Altele                                       | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Patefoane, gramofoane si picupuri: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.31.00| -- Cu schimbarea automata a discului            | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.39.00| -- Altele                                       | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.40.00| - Masini pentru dictat                          | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate de reproducere a sunetului:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.92.00| -- Cititoare de casete, de buzunar              | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.93   | -- Alte cititoare de casete:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De tipul celor utilizate pentru automobile: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.93.31| ---- Care folosesc un sistem de citire          | p/st  |  42  |
|  |          | analog/numeric (digital)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.93.39| ---- Altele                                     | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.93.81| ---- Care folosesc un sistem de citire          | p/st  |  42  |
|  |          | analog/numeric (digital)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.93.89| ---- Altele                                     | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu sistem de citire optica prin fascicul    |       |      |
|  |          | laser:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.99.12| ---- De tipul celor utilizate pentru automobile,| p/st  |  42  |
|  |          | cu discuri compacte cu un diametru de maximum   |       |      |
|  |          | 6,5 cm                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.99.18| ---- Altele                                     | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8519.99 90| --- Altele                                      | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.20     | Magnetofoane si alte aparate de inregistrare a  |       |      |
|  |          | sunetului, chiar incorporand un dispozitiv de   |       |      |
|  |          | reproducere a sunetului:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.10.00| - Masini de dictat care nu pot sa functioneze   | p/st  |  42  |
|  |          | fara o sursa de energie exterioara              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.20.00| - Masini pentru receptionat si transmis mesaje  | p/st  |  ex  |
|  |          | telefonice                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate de inregistrare si de reproducere|       |      |
|  |          | a sunetului, pe banda magnetica: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.32   | -- Numerice (digitale):                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu casete:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu amplificator si unul sau mai multe      |       |      |
|  |          | difuzoare, incorporate:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.32.11| ----- Care pot sa functioneze fara sursa de     | p/st  |  42  |
|  |          | energie exterioara                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.32.19| ----- Altele                                    | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.32.30| ---- De buzunar                                 | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.32.50| ---- Altele                                     | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.32.91| ---- Care utilizeaza benzi magnetice pe bobine  | p/st  |  42  |
|  |          | si care permit inregistrarea sau reproducerea   |       |      |
|  |          | sunetului, fie pe o singura viteza de 19 cm/s,  |       |      |
|  |          | fie pe mai multe viteze, la care viteza de      |       |      |
|  |          | 19 cm/s este asociata numai cu viteze inferioare|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.32.99| ---- Altele                                     | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.33   | -- Altele, cu caseta:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu amplificator si unul sau mai multe       |       |      |
|  |          | difuzoare, incorporate:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.33.11| ---- Care pot sa functioneze fara o sursa de    | p/st  |  42  |
|  |          | energie exterioara                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.33.19| ---- Altele                                     | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.33.30| --- De buzunar                                  | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.33.90| --- Altele                                      | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.39.10| --- Care utilizeaza benzi magnetice pe bobine si| p/st  |  42  |
|  |          | care permit inregistrarea sau reproducerea      |       |      |
|  |          | sunetului, fie pe o singura viteza de 19 cm/s,  |       |      |
|  |          | fie pe mai multe viteze, la care viteza de      |       |      |
|  |          | 19 cm/s este asociata numai cu viteze inferioare|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.39.90| --- Altele                                      | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  | |__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8520.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  42  | |__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.21     | Aparate de inregistrare sau de reproducere      |       |      |
|  |          | videofonica, chiar incorporand un receptor de   |       |      |
|  |          | semnale videofonice:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8521.10   | - Cu banda magnetica                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8521.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8521.10.30| --- De o latime de maximum 1,3 cm si a caror    | p/st  |  42  |
|  |          | viteza de rulare este de maximum 50 mm pe       |       |      |
|  |          | secunda                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8521.10.80| --- Altele                                      | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8521.90.00| - Altele                                        | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.22     | Parti si accesorii care pot fi recunoscute ca   |       |      |
|  |          | fiind destinate exclusiv sau in principal       |       |      |
|  |          | aparatelor de la pozitiile 85.19 pana la 85.21: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.10.00| - Cititoare fonografice                         | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.90.10| -- Ansambluri si subansambluri, formate din doua| -     |  ex  | 
|  |          | sau mai multe parti sau piese asamblate, pentru |       |      |
|  |          | aparatele mentionate la subpozitia 8520.90 si   |       |      |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.90.30| --- Ace sau varfuri; diamante, safire si alte   | -     |  25  |
|  |          | pietre pretioase sau semipretioase (naturale,   |       |      |
|  |          | sintetice sau reconstituite) pentru ace, montate|       |      |
|  |          | sau nu                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Ansambluri electronice:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.90.51| ----- Pentru produsele de la codul tarifar      |       |      |
|  |          | 8520.20.00                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.90.59| ----- Altele                                    | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.90.93| ---- Ansambluri cu o singura caseta de o grosime| -     |  25  |
|  |          | totala de maximum 53 mm, de tipul celor         |       |      |
|  |          | utilizate pentru fabricarea aparatelor de       |       |      |
|  |          | inregistrare si redare a sunetului              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8522.90.98| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.23     | Suporturi pregatite pentru inregistrarea        |       |      |
|  |          | sunetului sau pentru inregistrari similare,     |       |      |
|  |          | dar neinregistrate, altele decat produsele de   |       |      |
|  |          | la Capitolul 37:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Benzi magnetice:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.11.00| -- De o latime de maximum 4 mm                  | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.12.00| -- De o latime peste 4 mm, dar de maximum       | p/st  |  ex  |
|  |          | 6,5 mm                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.13.00| -- De o latime peste 6,5 mm                     | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.20   | - Discuri magnetice:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.20.10| -- Rigide                                       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.30.00| - Cartele prevazute cu o banda magnetica        | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8523.90.00| - Altele                                        | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.24     | Discuri, benzi si alte suporturi pentru         |       |      |
|  |          | inregistrarea sunetului sau pentru inregistrari |       |      |
|  |          | similare, inregistrate, inclusiv matritele si   |       |      |
|  |          | formele galvanice pentru fabricarea discurilor, |       |      |
|  |          | cu exceptia produselor de la                    |       |      |
|  |          | Capitolul 37:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.10.00| - Discuri pentru electrofoane                   | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Discuri pentru sisteme de citire prin fascicul|       |      |
|  |          | laser:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.31.00| -- Pentru reproducerea fenomenelor, altele decat| p/st  |  ex  |
|  |          | sunet sau imagine                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.32   | -- Numai pentru reproducerea sunetului:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.32.10| --- Cu diametrul de maximum 6,5 cm              | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.32.90| --- Cu diametrul peste 6,5 cm                   | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.39.10| --- Pentru reproducerea reprezentarilor de      | p/st  |  ex  |
|  |          | instructiuni, date, sunet si imagine            |       |      |
|  |          | inregistrate intr-un format binar si capabile de|       |      |
|  |          | a fi manipulate sau accesate interactiv de      |       |      |
|  |          | utilizator prin intermediul unei masini automate|       |      |
|  |          | de prelucrare a datelor                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.39.20| ---- Discuri numerice versatile (DVD)           | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.39.80| ---- Altele                                     | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.40.00| - Benzi magnetice pentru reproducerea           | p/st  |  ex  |
|  |          | fenomenelor, altele decat sunet sau imagine     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte benzi magnetice:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.51.00| -- De o latime de maximum 4 mm                  | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.52.00| -- De o latime peste 4 mm, dar de maximum 6,5 mm| p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.53.00| -- De o latime peste 6,5 mm                     | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.60.00| - Cartele prevazute cu o pista magnetica        | p/st  |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.91.00| -- Pentru reproducerea fenomenelor, altele decat| -     |  ex  |
|  |          | sunet sau imagine                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.99.10| --- Pentru reproducerea reprezentarilor de      | -     |  ex  |
|  |          | instructiuni, date, sunet si imagine            |       |      |
|  |          | inregistrate intr-un format binar si capabile de|       |      |
|  |          | a fi manipulate sau accesate interactiv de      |       |      |
|  |          | utilizator prin intermediul unei masini automate|       |      |
|  |          | de prelucrare a datelor                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8524.99.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.25     | Aparate de emisie pentru radiotelefonie,        |       |      |
|  |          | radiotelegrafie, radiodifuziune sau televiziune,|       |      |
|  |          | chiar incorporand un aparat de receptie sau un  |       |      |
|  |          | aparat de inregistrare sau de reproducere a     |       |      |
|  |          | sunetului; camere de televiziune; aparate de    |       |      |
|  |          | luat imagini fixe si alte camere video cu       |       |      |
|  |          | inregistrare; aparate fotografice numerice:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.10   | - Aparate de emisie:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.10.10| -- Pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie,   | p/st  |  ex  |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.10.50| --- Pentru radiotelegrafie si de radiotelefonie | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.10.80| --- Altele                                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.20   | - Aparate de emisie care incorporeaza un aparat |       |      |
|  |          | de receptie:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.20.10| -- Pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie,   | p/st  |  ex  |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.20.91| --- Pentru radiofonie celulara (telefoane       | p/st  |  ex  |
|  |          | mobile)                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.20.99| --- Altele                                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.30   | - Camere de televiziune:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.30.10| -- Care contin minimum 3 tuburi videocaptoare   | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.30.90| -- Altele                                       | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.40   | - Aparate de luat imagini fixe si alte camere   |       |      |
|  |          | video cu inregistrare; aparate fotografice      |       |      |
|  |          | numerice:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Aparate de luat imagini fixe; aparate        |       |      |
|  |          | fotografice numerice:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.40.11| --- Digitale (numerice)                         | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.40.19| --- Altele                                      | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alte camere video:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.40.91| --- Capabile sa inregistreze numai sunetele si  | p/st  |   8  |
|  |          | imaginile captate de o camera de televiziune    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8525.40.99| --- Altele                                      | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.26     | Aparate de radiodetectie si de radiosondaj      |       |      |
|  |          | (radar), aparate de radionavigatie si aparate de|       |      |
|  |          | radiotelecomanda:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.10   | - Aparate de radiodetectie si de radiosondaj    |       |      |
|  |          | (radar):                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.10.90| -- Altele                                       | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.91   | -- Aparate de radionavigatie:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinate aeronavelor civile*1): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.91.11| ---- Receptoare de radionavigatie               | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.91.19| ---- Altele                                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.91.90| --- Altele                                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.92   | -- Aparate de radiotelecomanda:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.92.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8526.92.90| --- Altele                                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.27     | Aparate de receptie pentru radiotelefonie,      |       |      |
|  |          | radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar       |       |      |
|  |          | combinate, in acelasi corp, cu un aparat de     |       |      |
|  |          | inregistrare sau de reproducere a sunetului sau |       |      |
|  |          | cu un ceas:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate receptoare de radiodifuziune care pot |       |      |
|  |          | sa functioneze fara o sursa de energie          |       |      |
|  |          | exterioara, inclusiv aparatele care pot         |       |      |
|  |          | receptiona atat radiotelefonic cat si           |       |      |
|  |          | radiotelegrafic:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.12   | -- Radiocasetofoane de buzunar:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.12.10| --- Cu sistem de citire analog/numeric (digital)| p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.12.90| --- Altele                                      | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.13   | -- Alte aparate combinate cu un aparat de       |       |      |
|  |          | inregistrare sau de reproducere a sunetului:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.13.10| --- Cu sistem de citire prin fascicul laser     | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.13.91| ---- Cu caseta si sistem de citire              | p/st  |   8  |
|  |          | analog/numeric (digital)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.13.99| ---- Altele                                     | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.19.00| -- Altele                                       | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate de receptie de radiodifuziune care nu |       |      |
|  |          | pot functiona decat cu o sursa de energie       |       |      |
|  |          | exterioara, de tipul celor utilizate la         |       |      |
|  |          | automobile, inclusiv aparatele care pot         |       |      |
|  |          | receptiona atat radiotelefonic cat si           |       |      |
|  |          | radiotelegrafic:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.21   | -- Combinate cu un aparat de inregistrare sau de|       |      |
|  |          | reproducere a sunetului:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Capabile sa receptioneze si sa decodifice   |       |      |
|  |          | semnalele RDS (sistem de decodificare a         |       |      |
|  |          | informatiilor rutiere):                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.21.20| ---- Cu sistem de citire prin fascicul laser    | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.21.52| ----- Cu caseta si sistem de citire             | p/st  |   8  |
|  |          | analog/numeric (digital)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.21.59| ----- Altele                                    | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.21.70| ---- Cu sistem de citire prin fascicul laser    | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.21.92| ----- Cu caseta si sistem de citire             | p/st  |   8  |
|  |          | analog/numeric (digital)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.21.98| ----- Altele                                    | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.29.00| -- Altele                                       | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate receptoare de radiodifuziune,    |       |      |
|  |          | inclusiv aparatele care pot sa receptioneze atat|       |      |
|  |          | radiotelefonic cat si radiotelegrafic:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.31   | -- Combinate cu un aparat de inregistrare sau de|       |      |
|  |          | reproducere a sunetului:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu unul sau mai multe difuzoare incorporate |       |      |
|  |          | in aceeasi carcasa:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.31.11| ---- Cu caseta si sistem de citire              | p/st  |   8  |
|  |          | analog/numeric (digital)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.31.19| ---- Altele                                     | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.31.91| ---- Cu sistem de citire optica prin fascicul   | p/st  |   8  |
|  |          | laser                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.31.93| ----- Cu caseta si sistem de citire             | p/st  |   8  |
|  |          | analog/numeric (digital)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.31.98| ----- Altele                                    | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.32   | -- Necombinate cu un aparat de inregistrare sau |       |      |
|  |          | de reproducere a sunetului, dar combinate cu un |       |      |
|  |          | ceas:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.32.10| --- Radio-desteptatoare                         | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.32.90| --- Altele                                      | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.39.20| --- Fara amplificator incorporat                | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.39.80| --- Cu amplificator incorporat                  | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.90   | - Alte aparate:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.90.10| -- Pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie,   | p/st  |  ex  |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.90.92| --- Receptoare portabile pentru apelare,        | p/st  |  ex  |
|  |          | alertare sau cautare (pager)                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8527.90.98| --- Altele                                      | p/st  |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.28     | Aparate de receptie de televiziune, chiar       |       |      |
|  |          | incorporand un aparat de receptie de            |       |      |
|  |          | radiodifuziune sau un aparat de inregistrare sau|       |      |
|  |          | de reproducere a sunetului sau a imaginilor;    |       |      |
|  |          | monitoare video si proiectoare video:           |       |      |                   
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate de receptie de televiziune, chiar     |       |      |
|  |          | incorporand un aparat de receptie de            |       |      |
|  |          | radiodifuziune sau un aparat de inregistrare sau|       |      |
|  |          | de reproducere a sunetului sau a imaginilor:    |       |      |                
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12   | -- In culori:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.10| --- Teleproiectoare                             | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.20| --- Aparate combinate in aceeasi carcasa cu un  | p/st  |  42  |
|  |          | aparat de inregistrare sau de reproducere       |       |      |
|  |          | videofonica                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu tub de imagine incorporat:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Prezentand un raport lungime/inaltime a   |       |      |
|  |          | ecranului de maximum 1,5 si cu diagonala        |       |      |
|  |          | ecranului:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.52| ------ De maximum 42 cm                         | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.54| ------ Peste 42 cm, dar de maximum 52 cm        | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.56| ------ Peste 52 cm, dar de maximum 72 cm        | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.58| ------ Peste 72 cm                              | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ A caror parametri de analiza sunt de     |       |      |
|  |          | maximum 625 linii si cu diagonala ecranului:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.62| ------- De maximum 75 cm                        | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.66| ------- Peste 75 cm                             | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ A caror parametri de analiza sunt peste  |       |      |
|  |          | 625 linii:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.72| ------- A caror putere de rezolutie verticala   | p/st  |  42  |
|  |          | este sub 700 linii                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.76| ------- A caror putere de rezolutie verticala   | p/st  |  42  |
|  |          | este de minimum 700 linii                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Cu ecran:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.81| ------ Prezentand un raport lungime/inaltime a  | p/st  |  42  |
|  |          | ecranului sub 1,5                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.89| ------ Altele                                   | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Fara ecran:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Receptoare de semnale videofonice        |       |      |
|  |          | (tunere):                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.90| ------- Placi cu asamblari de circuite imprimate| p/st  |  ex  |
|  |          | pentru incorporarea fizica in masinile automate |       |      |
|  |          | de prelucrare a datelor                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.91| ------- Aparate cu microprocesor avand          | p/st  |  ex  |
|  |          | incorporat un modem pentru acces la internet si |       |      |
|  |          | asigurand o functie de schimb de informatii     |       |      |
|  |          | interactiv, de asemenea susceptibil de a primi  |       |      |
|  |          | semnale de televiziune (module separate avand   |       |      |
|  |          | functia de comunicatie)                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------- Altele:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.94| -------- Digitale (numerice) (inclusiv cu       | p/st  |  42  |
|  |          | tehnologie mixta digital-analogica)             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.95| -------- Altele                                 | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.12.98| ------ Altele                                   | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.13.00| -- Alb-negru sau altele monocrome               | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Monitoare video:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.21   | -- In culori:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu tub catodic:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.21.14| ---- Prezentand un raport latime/inaltime a     | p/st  |  42  |
|  |          | ecranului sub 1,5                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.21.16| ----- Ai caror parametrii de analiza sunt de    | p/st  |  42  |
|  |          | maximum 625 linii                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.21.18| ----- Ai caror parametrii de analiza sunt peste | p/st  |  42  |
|  |          | 625 linii                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.21.90| --- Altele                                      | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.22.00| -- Alb-negru sau altele monocrome               | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.30   | - Videoproiectoare:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.30.05| -- Cu panouri plate de afisare (de exemplu un   | p/st  |  ex  |
|  |          | dispozitiv cu cristale lichide), capabile sa    |       |      |
|  |          | afiseze informatii digitale generate de o masina|       |      |
|  |          | automata de prelucrare a datelor                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.30.20| --- Color                                       | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8528.30.90| --- Alb-negru sau altele monocrome              | p/st  |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.29     | Parti care pot fi recunoscute ca fiind destinate|       |      |
|  |          | exclusiv sau in principal aparatelor de la      |       |      |
|  |          | pozitiile 85.25 pana la 85.28:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10   | - Antene si reflectoare de antene de toate      |       |      |
|  |          | tipurile; parti care se utilizeaza impreuna cu  |       |      |
|  |          | aceste articole:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Antene:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.15| ---- Antene de tipul celor utilizate la         | -     |  ex  |
|  |          | aparatele de radiotelefonie si radiotelegrafie  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.20| ---- Antene telescopice si netelescopice pentru | -     |   8  |
|  |          | aparate portabile si aparate pentru automobile  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Antene de exterior pentru receptoare de    |       |      |
|  |          | radiodifuziune si de televiziune:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.31| ----- Pentru receptie prin satelit              | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.39| ----- Altele                                    | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.40| ---- Antene de interior pentru receptoare de    | -     |   8  |
|  |          | radiodifuziune si de televiziune, inclusiv cele |       |      |
|  |          | ce trebuie incorporate                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.45| ---- Altele                                     | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.70| --- Filtre si separatoare de antene             | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.10.90| --- Altele                                      | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90.10| -- Ansambluri si subansambluri, ce se compun din| -     |  ex  |
|  |          | doua sau mai mult de doua parti sau piese       |       |      |
|  |          | asamblate, pentru aparatele mentionate la       |       |      |
|  |          | codurile tarifare 8526.10.10, 8526.91.11,       |       |      |
|  |          | 8526.91.19 si 8526.92.10 si destinate           |       |      |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90.40| --- Parti de aparate de la codurile tarifare    | -     |  ex  |
|  |          | 8525.10.50, 8525.20.91, 8525.20.99, 8525.40.11  |       |      |
|  |          | si 8527.90.92                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cutii si carcase:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90.51| ----- Din lemn                                  | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90.59| ----- Din alte materiale                        | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90.72| ---- Subansambluri electronice                  | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90.81| ----- Pentru camerele de televiziune de la      | -     |   8  |
|  |          | subpozitia 8525.30 si aparate de la pozitiile   |       |      |
|  |          | 85.27 si 85.28                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8529.90.88| ----- Altele                                    | -     |   8  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.30     | Aparate electrice de semnalizare (altele decat  |       |      |
|  |          | cele pentru transmiterea de mesaje), de         |       |      |
|  |          | securitate, de control sau de comanda pentru    |       |      |
|  |          | caile ferate sau similare, pentru caile rutiere,|       |      |
|  |          | fluviale, aeriene sau locuri de parcare,        |       |      |
|  |          | instalatii portuare sau aeroporturi (altele     |       |      |
|  |          | decat cele de la pozitia 86.08): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8530.10.00| - Aparatele pentru caile ferate sau similare    | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8530.80.00| - Alte aparate                                  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8530.90.00| - Parti                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.31     | Aparate electrice de semnalizare acustica sau   |       |      |
|  |          | vizuala (de exemplu sonerii, sirene, tablouri   |       |      |
|  |          | de avertizare, sisteme antifurt sau de          |       |      |
|  |          | avertizare impotriva incendiilor) altele decat  |       |      |
|  |          | cele de la pozitiile 85.12 sau 85.30:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.10   | - Sisteme antifurt sau de avertizare impotriva  |       |      |
|  |          | incendiilor si aparatele similare:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.10.10| - Destinate aeronavelor civile*1)               | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.10.20| --- De tipul celor utilizate pentru automobile  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.10.30| --- De tipul celor utilizate pentru cladiri     | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.10.80| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.20   | - Tablouri de avertizare (panouri si            |       |      |
|  |          | indicatoare) care incorporeaza dispozitive cu   |       |      |
|  |          | cristale lichide (LCD) sau cu diode emitatoare  |       |      |
|  |          | de lumina (LED):                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.20.30| --- Cu diode emitatoare de lumina (LED)         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Care incorporeaza dispozitive cu cristale   |       |      |
|  |          | lichide (LCD):                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.20.50| ---- Care incorporeaza o matrice activa de      | -     |  ex  |
|  |          | dispozitive cu cristale lichide (LCD)           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.20.80| ---- Altele                                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.80   | - Alte aparate:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.80.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.80.30| --- Panouri plate de afisare                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.80.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.90.20| -- Pentru aparate de la subpozitia 8531.20 si   | -     |  ex  |
|  |          | codul tarifar 8531.80.30                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8531.90.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.32     | Condensatoare electrice, fixe, variabile sau    |       |      |
|  |          | reglabile:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.10.00| - Condensatoare fixe destinate retelelor        | -     |  ex  |
|  |          | electrice de 50/60 Hz, cu o putere reactiva de  |       |      |
|  |          | minimum 0,5 kVAR (condensatoare de putere)      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte condensatoare fixe:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.21.00| -- Cu tantal                                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.22.00| -- Electrolitice cu aluminiu                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.23.00| -- Cu dielectric din ceramica, cu un singur     | -     |  ex  |
|  |          | strat                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.24.00| -- Cu dielectric din ceramica, cu mai multe     | -     |  ex  |
|  |          | straturi                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.25.00| -- Cu dielectric din hartie sau din material    | -     |  ex  |
|  |          | plastic                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.29.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.30.00| - Condensatoare variabile sau reglabile         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8532.90.00| - Parti                                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.33     | Rezistente electrice (inclusiv reostate si      |       |      |
|  |          | potentiometre) altele decat cele pentru         |       |      |
|  |          | incalzit:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.10.00| - Rezistente fixe cu carbon, aglomerate sau     | -     |  ex  |
|  |          | stratificate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte rezistente fixe:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.21.00| -- Pentru o putere de maximum 20 W              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.29.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Rezistente variabile (inclusiv reostate si    |       |      |
|  |          | potentiometre) bobinate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.31.00| -- Pentru o putere de maximum 20 W              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.39.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.40   | - Alte rezistente variabile (inclusiv reostate  |       |      |
|  |          | si potentiometre):                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.40.10| -- Pentru o putere de maximum 20 W              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.40.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8533.90.00| - Parti                                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8534.00   | Circuite imprimate:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Care nu contin decat elemente conductoare si  |       |      |
|  |          | de contact:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8534.00.11| -- Circuite multiple                            | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8534.00.19| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8534.00.90| - Care contin alte elemente pasive              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.35     | Aparatura pentru comutarea, taierea, protectia, |       |      |
|  |          | bransarea, racordarea sau conectarea            |       |      |
|  |          | circuitelor electrice (de exemplu               |       |      |
|  |          | intrerupatoare, comutatoare, sigurante,         |       |      |
|  |          | eclatoare pentru paratrasnete, limitatoare de   |       |      |
|  |          | tensiune, regulatoare de unda, prize de curent, |       |      |
|  |          | cutii de jonctiune sau doze de legatura), pentru|       |      |
|  |          | o tensiune peste 1000 volti:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.10.00| - Sigurante si intrerupatoare cu elemente       | -     |  15  |
|  |          | fuzibile                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Intrerupatoare automate de circuit            | -     |  15  |
|  |          | (disjunctoare):                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.21.00| -- Pentru o tensiune sub 72,5 kV                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.29.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.30   | - Separatoare si intrerupatoare: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.30.10| -- Pentru o tensiune sub 72,5 kV                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.30.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.40.00| - Eclatoare pentru paratrasnete, limitatoare de | -     |  15  |
|  |          | tensiune si regulatoare de unda                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8535.90.00| - Altele                                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.36     | Aparatura pentru comutarea, taierea, protectia, |       |      |
|  |          | bransarea, racordarea sau conectarea circuitelor|       |      |
|  |          | electrice (de exemplu intrerupatoare,           |       |      |
|  |          | comutatoare, relee, sigurante, regulatoare de   |       |      |
|  |          | unde, fise si prize de curent, dulii pentru     |       |      |
|  |          | lampi, cutii de jonctiune), pentru o tensiune de|       |      |
|  |          | maximum 1000 volti:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.10   | - Sigurante si intrerupatoare cu elemente       |       |      |
|  |          | fuzibile:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.10.10| -- Pentru o intensitate de maximum 10 A         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.10.50| -- Pentru o intensitate peste 10 A, dar de      | -     |  15  |
|  |          | maximum 63 A                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.10.90| -- Pentru o intensitate peste 63 A              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.20   | - Intrerupatoare automate de circuit            |       |      |
|  |          | (disjunctoare):                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.20.10| -- Pentru o intensitate de maximum 63 A         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.20.90| -- Pentru o intensitate peste 63 A              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.30   | - Alte aparate pentru protectia circuitelor     |       |      |
|  |          | electrice:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.30.10| -- Pentru o intensitate de maximum 16 A         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.30.30| -- Pentru o intensitate peste 16 A, dar de      | -     |  15  |
|  |          | maximum 125 A                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.30.90| -- Pentru o intensitate peste 125 A             | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Relee:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.41   | -- Pentru o tensiune de maximum 60 V:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.41.10| --- Pentru o intensitate de maximum 2 A         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.41.90| --- Pentru o intensitate peste 2 A              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.49.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50   | - Alte intrerupatoare, separatoare si           |       |      |
|  |          | comutatoare:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50.03| -- Intrerupatoare de curent alternativ constand | -     |  ex  |
|  |          | din circuite input si output cuplate optic      |       |      |
|  |          | (intrerupatoare de curent alternativ cu tiristor|       |      |
|  |          | izolat)                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50.05| -- Intrerupatoare electronice, inclusiv         | -     |  ex  |
|  |          | intrerupatoare electronice izolate termic,      |       |      |
|  |          | constand dintr-un tranzistor si un circuit logic|       |      |
|  |          | (tehnologie chip-on-chip)                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50.07| -- Intrerupatoare electromecanice cu arc pentru | -     |  ex  |
|  |          | curenti de maximum 11 A                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pentru o tensiune de maximum 60 V:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50.11| ---- Cu buton                                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50.15| ---- Rotative                                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50.19| ---- Altele                                     | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.50.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Dulii pentru lampi, fise si prize de curent:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.61   | -- Dulii pentru lampi:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.61.10| --- Dulii Edison                                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.61.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.69.10| --- Pentru cabluri coaxiale                     | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.69.30| --- Pentru circuite imprimate                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.69.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.90   | - Alte aparate:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.90.01| -- Elemente prefabricate pentru trasee electrice| -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.90.10| -- Conexiuni si elemente de contact pentru fire | -     |  ex  |
|  |          | si cabluri                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.90.20| -- Verificatoare de discuri (wafers)            | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8536.90.85| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.37     | Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri si|       |      |
|  |          | alte suporturi echipate cu mai multe aparate de |       |      |
|  |          | la pozitiile 85.35 sau 85.36, pentru controlul  |       |      |
|  |          | sau distribuirea electricitatii, inclusiv cele  |       |      |
|  |          | care incorporeaza instrumente sau aparate de la |       |      |
|  |          | Capitolul 90, ca si aparatele cu comanda |       |      |
|  |          | numerica, altele decat aparatele de comutare de |       |      |
|  |          | la pozitia 85.17:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8537.10   | - Pentru o tensiune de maximum 1000 V:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8537.10.10| -- Panouri de comanda numerica ce incorporeaza o| -     |  15  |
|  |          | masina automata de prelucrare a informatiilor   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8537.10.91| --- Aparate de comanda cu memorie programabila  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8537.10.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8537.20   | - Pentru o tensiune peste 1000 V:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8537.20.91| -- Pentru o tensiune peste 1000 V, dar de       | -     |  15  |
|  |          | maximum 72,5 kV                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8537.20.99| -- Pentru o tensiune peste 72,5 kV              | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.38     | Parti destinate exclusiv sau in principal       |       |      |
|  |          | aparatelor de la pozitiile 85.35, 85.36 sau     |       |      |
|  |          | 85.37:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8538.10.00| - Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri | -     |  15  |
|  |          | si alte suporturi de la pozitia 85.37,          |       |      |
|  |          | neechipate cu aparatele lor                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8538.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Pentru testarea discurilor de semiconductoare|       |      |
|  |          | de la codul tarifar 8536.90.20:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8538.90.11| --- Subansambluri electronice                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8538.90.19| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8538.90.91| --- Subansambluri electronice                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8538.90.99| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.39     | Lampi si tuburi electrice cu incandescenta sau  |       |      |
|  |          | cu descarcare, inclusiv articole numite "faruri |       |      |
|  |          | si proiectoare etanse" si lampi si tuburi cu    |       |      |
|  |          | raze ultraviolete sau infrarosii; lampi cu arc: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.10   | - Articole numite "faruri si proiectoare        |       |      |
|  |          | etanse":                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte lampi si tuburi cu incandescenta, cu     |       |      |
|  |          | exceptia celor cu raze ultraviolete sau         |       |      |
|  |          | infrarosii:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.21   | -- Halogene, cu tungsten:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.21.30| --- De felul celor utilizate pentru motociclete | p/st  |  15  |
|  |          | sau alte autovehicule                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu o tensiune:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.21.92| ---- Peste 100 V                                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.21.98| ---- De maximum 100 V                           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.22   | -- Altele, cu o putere de maximum 200 W si cu o |       |      |
|  |          | tensiune peste 100 V:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.22.10| --- Cu reflectoare                              | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.22.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.29.30| --- De felul celor utilizate pentru motociclete | p/st  |  15  |
|  |          | sau alte autovehicule:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu o tensiune                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.29.92| ---- Peste 100 V                                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.29.98| ---- De maximum 100 V                           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lampi si tuburi cu descarcare, altele decat   |       |      |
|  |          | cele cu raze ultraviolete:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.31   | -- Fluorescente, cu catod cald:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.31.10| --- Cu doua socluri                             | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.31.90| --- Altele                                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.32   | -- Lampi cu vapori de mercur sau de sodiu; lampi|       |      |
|  |          | cu halogenura metalica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.32.10| --- Cu vapori de mercur                         | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.32.50| --- Cu vapori de sodiu                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.32.90| --- Cu halogenura metalica                      | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.39.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lampi si tuburi cu raze ultraviolete sau      |       |      |
|  |          | infrarosii; lampi cu arc:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.41.00| -- Lampi cu arc                                 | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.49.10| --- Cu raze ultraviolete                        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.49.30| --- Cu raze infrarosii                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.90.10| -- Socluri                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8539.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.40     | Lampi, tuburi si valve electronice cu catod     |       |      |
|  |          | cald, cu catod rece sau cu fotocatod (de exemplu|       |      |
|  |          | lampi, tuburi si valve cu vid, cu vapori sau cu |       |      |
|  |          | gaz, tuburi redresoare cu vapori de mercur,     |       |      |
|  |          | tuburi catodice, tuburi si valve pentru camere  |       |      |
|  |          | de televiziune), altele decat cele de la        |       |      |
|  |          | pozitia 85.39:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Tuburi catodice pentru receptoare de          |       |      |
|  |          | televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare |       |      |
|  |          | video:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.11   | -- In culori:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Care prezinta un raport latime/inaltime a   |       |      |
|  |          | ecranului sub 1,5 si diagonala ecranului:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.11.11| ---- De maximum 42 cm                           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.11.13| ---- Peste 42 cm, dar de maximum 52 cm          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.11.15| ---- Peste 52 cm, dar de maximum 72 cm          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.11.19| ---- Peste 72 cm                                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.11.91| ---- De maximum 75 cm                           | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.11.99| ---- Peste 75 cm                                | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.12.00| -- Alb-negru sau altele monocrome               | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.20   | - Tuburi pentru camere de televiziune; tuburi   |       |      |
|  |          | convertizoare sau intensificatoare de imagini;  |       |      |
|  |          | alte tuburi cu fotocatod:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.20.10| -- Tuburi pentru camerele de televiziune        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.20.80| -- Alte tuburi                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.40.00| - Tuburi de vizualizare a datelor grafice in    | p/st  |  15  |
|  |          | culori, ecranul avand distanta intre puncte sub |       |      |
|  |          | 0,4 mm                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.50.00| - Tuburi de vizualizare a datelor grafice in    | p/st  |  15  |
|  |          | alb-negru sau altele monocrome                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.60.00| - Alte tuburi catodice                          | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Tuburi pentru hiperfrecvente (tuburi cu       |       |      |
|  |          | microunde) (de exemplu magnetroane, clistroane, |       |      |
|  |          | tuburi cu unde progresive, carcinotroane), cu   |       |      |
|  |          | exceptia tuburilor comandate prin grila:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.71.00| -- Magnetroane                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.72.00| --- Clistroane                                  | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.79.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte lampi, tuburi si valve:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.81.00| -- Tuburi de receptie sau de amplificare        | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.89.00| -- Altele                                       | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.91.00| -- De tuburi catodice                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8540.99.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.41     | Diode, tranzistori si dispozitive similare cu   |       |      |
|  |          | semiconductori; dispozitive fotosensibile cu    |       |      |
|  |          | semiconductori, inclusiv celule fotovoltaice    |       |      |
|  |          | chiar asamblate in module sau montate in        |       |      |
|  |          | panouri; diode emitatoare de lumina; cristale   |       |      |
|  |          | piezoelectrice montate:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.10.00| - Diode, altele decat fotodiodele si diodele    | -     |  ex  |
|  |          | emitatoare de lumina                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Tranzistori, altii decat fototranzistori:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.21.00| -- Cu o putere de disipare sub 1 W              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.29.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.30.00| - Tiristori, diacuri si triacuri, altele decat  | -     |  ex  |
|  |          | dispozitivele fotosensibile                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.40   | - Dispozitive fotosensibile cu semiconductoare, |       |      |
|  |          | inclusiv celulele fotovoltaice chiar asamblate  |       |      |
|  |          | in module sau montate in panouri; diode         |       |      |
|  |          | emitatoare de lumina:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.40.10| -- Diode emitatoare de lumina, inclusiv diodele | -     |  ex  |
|  |          | laser                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.40.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.50.00| - Alte dispozitive cu semiconductori            | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.60.00| - Cristale piezoelectrice montate               | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8541.90.00| - Parti                                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.42     | Circuite integrate si micromontaje electronice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.10.00| - Cartele care incorporeaza un circuit integrat | -     |  ex  |
|  |          | electronic ("cartele inteligente")              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Circuite integrate monolitice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21   | -- Numerice:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Semiconductoare cu oxid metalic (tehnologie |       |      |
|  |          | MOS):                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.01| ---- Discuri (wafers) nedecupate inca in        | p/st  |  ex  |
|  |          | microplachete                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.05| ---- Microplachete (cip)                        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Memorii:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Memorii dinamice de citire/scriere cu    |       |      |
|  |          | acces aleator (D-RAMs):                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.11| ------- Cu capacitate maxima de memorare de     | p/st  |  ex  |
|  |          | maximum 4 Mbiti                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.13| ------- Cu capacitate de memorare peste 4 Mbiti,| p/st  |  ex  |
|  |          | dar de maximum 16 Mbiti                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.15| ------- Cu capacitate de memorare peste 16      | p/st  |  ex  |
|  |          | Mbiti, dar de maximum 64 Mbiti                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.17| ------- Cu capacitate de memorare peste 64 Mbiti| p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.20| ------ Memorii statice cu citire-scriere cu     | p/st  |  ex  |
|  |          | acces aleator (S-RAMs), inclusiv antememorii cu |       |      |
|  |          | citire-scriere cu acces aleator (cache-RAMs)    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.25| ------ Memorii exclusiv de citire, programabile,| p/st  |  ex  |
|  |          | care pot sterse cu raze ultraviolete (EPROMs)   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Memorii exclusiv de citire, care pot fi  |       |      |
|  |          | sterse electric, programabile (E2PROMs),        |       |      |
|  |          | inclusiv FLASH E2PROMs:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------- FLASH E2PROMs:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.31| -------- A caror capacitate maxima de memorare  | p/st  |  ex  |
|  |          | este de maximum 4 Mbiti                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.33| -------- A caror capacitate de memorare este    | p/st  |  ex  |
|  |          | peste 4 Mbiti, dar de maximum 16 Mbiti          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.35| -------- A caror capacitate de memorare este    | p/st  |  ex  |
|  |          | peste 16 Mbiti, dar de maximum 32 Mbiti         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.37| -------- A caror capacitate de memorare este    | p/st  |  ex  |
|  |          | peste 32 Mbiti                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.39| ------- Altele                                  | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.41| ------ Alte memorii                             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.45| ----- Microprocesoare                           | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.50| ----- Microcontrolere si microordinatoare       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.61| ------ Microperiferice                          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.69| ------ Altele                                   | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.71| ---- Discuri (wafers) nedecupate in             | p/st  |  ex  |
|  |          | microplachete                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.73| ---- Microplachete (cip)                        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.81| ----- Memorii                                   | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.83| ----- Microprocesoare                           | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.85| ----- Microcontrolere si microordinatoare       | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.91| ------ Microperiferice                          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.21.99| ------ Altele                                   | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29.10| --- Discuri (wafers) nedecupate inca in         | p/st  |  ex  |
|  |          | microplachete                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29.20| --- Microplachete (cip)                         | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      | 
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29.30| ---- Amplificatoare                             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29.50| ---- Regulatoare de putere sau de tensiune      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29.60| ---- Circuite de control si de comanda          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29.70| ---- Circuite de interfata; circuite de         | -     |  ex  |
|  |          | interfata capabile sa execute functii de control|       |      |
|  |          | si de comanda                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.29.90| ---- Altele                                     | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.60.00| - Circuite integrate hibride                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.70.00| - Microansambluri electronice                   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8542.90.00| - Parti                                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.43     | Masini si aparate electrice care au o functie   |       |      |
|  |          | proprie, nedenumite si necuprinse in alta parte |       |      |
|  |          | in acest Capitol:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Acceleratoare de particule:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.11.00| -- Implantatoare de ioni pentru doparea         | -     |  ex  |
|  |          | materialelor semiconductoare                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.19.00| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.20.00| - Generatoare de semnal                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.30   | - Masini si aparate pentru electroplacare       |       |      |
|  |          | metalica, electroliza sau electroforeza:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.30.20| -- Procesoare pentru gravarea, delimitarea,     | -     |  ex  |
|  |          | degrosarea sau curatarea umeda a discurilor     |       |      |
|  |          | semiconductoare, inclusiv a substraturilor de   |       |      |
|  |          | afisare a cristalelor lichide                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.30.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.40.00| - Electrificatori de demarcatie (pentru garduri | -     |  15  |
|  |          | despartitoare)                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.81.00| -- Cartele si etichete cu declansare prin efect | -     |  ex  |
|  |          | de proximitate                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.10| --- Aparate pentru inregistrarea zborului       | -     |  ex  |
|  |          | (black-box/cutia neagra), sincronizatoare si    |       |      |
|  |          | transductoare electrice, dispozitive de         |       |      |
|  |          | indepartare a ghetii si dispozitive antiaburire |       |      |
|  |          | cu rezistente electrice destinate aeronavelor   |       |      |
|  |          | civile*1)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.15| ---- Masini electrice cu functie de traducere   | -     |  ex  |
|  |          | sau de dictionar                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.20| ---- Amplificatoare de antena                   | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Banci si cupole solare si aparate similare |       |      |
|  |          | pentru bronzat:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Cu tuburi fluorescente care emit radiatii |       |      |
|  |          | ultraviolete A:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.51| ------ Cu cel mai lung tub de maximum 100 cm    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.55| ------ Altele                                   | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.59| ----- Altele                                    | p/st  |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.65| ---- Aparate de depunere fizica pe discurile    | -     |  ex  |
|  |          | (wafers) semiconductoare                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.73| ---- Echipamente de capsulare pentru asamblarea | -     |  ex  |
|  |          | semiconductoarelor                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.75| ---- Aparate pentru depunere fizica prin        | -     |  ex  |
|  |          | pulverizare catodica in substraturi pentru      |       |      |
|  |          | afisare cu cristale lichide                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.79| ---- Kituri de upgradare multimedia pentru      | -     |  ex  |
|  |          | echipamente automate de prelucrare a datelor si |       |      |
|  |          | unitati ale acestora, ambalate pentru vanzarea  |       |      |
|  |          | cu amanuntul, continand cel putin boxe si/sau   |       |      |
|  |          | microfon, impreuna cu o placa cu asamblari de   |       |      |
|  |          | circuite imprimate care permit acestor masini si|       |      |
|  |          | unitatilor acestora sa proceseze semnale audio  |       |      |
|  |          | (placi de sunet):                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.89.95| ----- Altele (aparate combinate cu masini       | -     |  15  |
|  |          | automate de prelucrare a datelor, programabile  |       |      |
|  |          | fara restrictii de catre utilizator)            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.90.10| -- Ansambluri si subansambluri pentru           | -     |  ex  |
|  |          | inregistrarea parametrilor zborului, compuse din|       |      |
|  |          | doua sau mai multe parti sau piese asamblate,   |       |      |
|  |          | destinate aeronavelor civile*1)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.90.20| -- Ansambluri electronice pentru incorporare    | -     |  ex  |
|  |          | fizica in masini automate de prelucrare a       |       |      |
|  |          | datelor                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.90.30| -- Pentru aparatele de la codurile tarifare     | -     |  ex  |
|  |          | 8543.11.00, 8543.30.20, 8543.89.65 sau          |       |      |
|  |          | 8543.89.73                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.90.40| -- Pentru aparatele de la codul tarifar         | -     |  ex  |
|  |          | 8543.89.75                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8543.90.80| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.44     | Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) si    |       |      |
|  |          | alte conductoare electrice izolate (chiar       |       |      |
|  |          | emailate sau oxidate anodic), cu sau fara       |       |      |
|  |          | conectori; cabluri din fibre optice, constituite|       |      |
|  |          | din fibre izolate individual, chiar echipate cu |       |      |
|  |          | conductoare electrice sau prevazute cu          |       |      |
|  |          | conectori:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Fire pentru bobinaje:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.11   | -- Din cupru:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.11.10| --- Emailate sau lacuite                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.11.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.19.10| --- Emailate sau lacuite                        | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.19.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.20.00| - Cabluri coaxiale si alte conductoare electrice| -     |  15  |
|  |          | coaxiale                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.30   | - Seturi de fise pentru bujiile de aprindere si |       |      |
|  |          | alte seturi de fise de tipul celor utilizate in |       |      |
|  |          | mijloacele de transport:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.30.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte conductoare electrice, pentru tensiuni de|       |      |
|  |          | maximum 80 V:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.41   | -- Prevazute cu conectori:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.41.10| --- De tipul celor utilizate pentru             | -     |  ex  |
|  |          | telecomunicatii                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.41.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.49.20| --- De tipul celor utilizate pentru             | -     |  ex  |
|  |          | telecomunicatii                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.49.80| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte conductoare electrice, pentru tensiune de|       |      |
|  |          | peste 80 V, dar de maximum 1000 V:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.51   | -- Echipate cu piese de conexiune:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.51.10| --- De tipul celor utilizate pentru             | -     |  ex  |
|  |          | telecomunicatii                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.51.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.59.10| --- Fire si cabluri, cu un diametru pe fir peste| -     |  15  |
|  |          | 0,51 mm                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.59.20| ---- Pentru o tensiune de 1000 V                | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.59.80| ---- Pentru o tensiune peste 80 V, dar sub      | -     |  15  |
|  |          | 1000 V                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.60   | - Alte conductoare electrice, pentru tensiuni   |       |      |
|  |          | peste 1000 V:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.60.10| -- Cu conductori din cupru                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.60.90| -- Cu alti conductori                           | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8544.70.00| - Cabluri din fibre optice                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.45     | Electrozi din carbune, perii din carbune,       |       |      |
|  |          | carbuni pentru lampi sau pentru baterii si alte |       |      |
|  |          | articole din grafit sau din alt carbune, cu sau |       |      |
|  |          | fara metal, pentru utilizari electrice:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Electrozi:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.11.00| -- De tipul celor utilizati pentru cuptoare     | -     |  15  |
|  |          | (furnale)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.19.10| --- Electrozi pentru instalatii de electroliza  | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.19.90| --- Altele                                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.20.00| - Perii                                         | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.90.10| -- Rezistente de incalzire                      | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8545.90.90| -- Altele                                       | -     |  15  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.46     | Izolatori electrici din orice material:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.10.00| - Din sticla                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.20   | - Din ceramica:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.20.10| -- Fara parti metalice                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu parti metalice:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.20.91| --- Pentru linii aeriene de transport a energiei| -     |  20  |
|  |          | sau pentru linii de tractiune                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.20.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.90.10| -- Din material plastic                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8546.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.47     | Piese izolante, in intregime din materiale      |       |      |
|  |          | izolante sau continand piese simple metalice de |       |      |
|  |          | asamblare (de exemplu dulii cu filet),          |       |      |
|  |          | incorporate in masa, pentru masini, aparate sau |       |      |
|  |          | instalatii electrice, altele decat izolatorii de|       |      |
|  |          | la pozitia 85.46; tuburile izolatoare si piesele|       |      |
|  |          | lor de racordare, din metale comune, izolate in |       |      |
|  |          | interior:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8547.10   | - Piese izolante din ceramica:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8547.10.10| -- Cu un continut de oxizi metalici de minimum  | -     |  20  |
|  |          | 80% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8547.10.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8547.20.00| - Piese izolante din material plastic           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8547.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |85.48     | Deseuri si resturi de pile, de baterii de pile  |       |      |
|  |          | si de acumulatoare electrice, pile si baterii   |       |      |
|  |          | de pile electrice scoase din uz si acumulatoare |       |      |
|  |          | electrice scoase din uz; parti electrice de     |       |      |
|  |          | masini sau aparate, nedenumite si necuprinse in |       |      |
|  |          | alta parte la acest Capitol:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.10   | - Deseuri si resturi de pile, de baterii de pile|       |      |
|  |          | si de acumulatoare electrice; pile si baterii de|       |      |
|  |          | pile electrice scoase din uz si acumulatoare    |       |      |
|  |          | electrice scoase din uz:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.10.10| -- Pile si baterii de pile electrice scoase din | p/st  |  20  |
|  |          | uz                                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Acumulatoare electrice scoase din uz:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.10.21| --- Acumulatoare plumb-acid                     | ce/el |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.10.29| --- Altele                                      | ce/el |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Deseuri si resturi de pile, de baterii de    |       |      |
|  |          | pile si de acumulatoare electrice:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.10.91| --- Continand plumb                             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.10.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.90.10| -- Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAMs)   | -     |  ex  |
|  |          | sub forma de combinatii multiple cum ar fi      |       |      |
|  |          | "stack D-RAMs" si module                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8548.90.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) Clasificarea la acest cod tarifar este conditionata de prevederile Acordului privind comertul cu aeronave civile si ale Protocolului privind comertul cu aeronave civile.

    SECTIUNEA XVII
    MIJLOACE DE TRANSPORT SI ECHIPAMENTE AUXILIARE

    Note de Sectiune

    1. Sectiunea nu cuprinde articolele de la pozitiile 95.01, 95.03 sau 95.08 nici saniile, boburile si altele asemanatoare (pozitia 95.06).
    2. Nu sunt considerate ca parti sau accesorii, chiar atunci cand sunt recunoscute ca destinate produselor din aceasta Sectiune:
    a) garniturile, saibele si articolele similare din toate materialele (clasificate dupa regimul materialului constitutiv sau la pozitia 84.84), ca si alte articole de cauciuc vulcanizat nedurificat (pozitia 40.16);
    b) partile si furniturile de uz general, in sensul Notei 2 de la Sectiunea XV, din metale comune (Sectiunea XV) si articolele similare din material plastic (Capitolul 39);
    c) articolele de la Capitolul 82 (unelte);
    d) articolele de la pozitia 83.06;
    e) masinile si aparatele de la pozitia 84.01 pana la 84.79, ca si parti ale lor; articolele de la pozitia 84.81 sau 84.82 si, in masura in care acestea constituie parti intrinseci ale motoarelor, articolele de la pozitia 84.83;
    f) masinile si echipamentele electrice, ca si aparatele si accesoriile electrice (Capitolul 85);
    g) instrumentele si aparatele de la Capitolul 90;
    h) articolele de la Capitolul 91;
    ij) armele (Capitolul 93);
    k) aparatele de iluminat si partile lor, de la pozitia 94.05;
    l) periile care constituie elemente pentru vehicule (pozitia 96.03).
    3. In sensul Capitolelor de la 86 pana la 88, referirile la parti sau la accesorii nu cuprind piesele sau accesoriile care nu sunt in exclusivitate sau in principal destinate vehiculelor sau articolelor de la aceasta Sectiune. Atunci cand o parte sau un accesoriu este susceptibil de a se incadra in acelasi timp in prevederile a doua sau mai multe pozitii ale Sectiunii, el trebuie sa fie clasificat la pozitia care corespunde cu utilizarea sa principala.
    4. In aceasta Sectiune:
    a) vehiculele special concepute pentru a fi utilizate atat pe drumuri rutiere cat si pe cai ferate, sunt clasificate la pozitia corespunzatoare a Capitolului 87;
    b) autovehiculele amfibii se clasifica la pozitia corespunzatoare a Capitolului 87;
    c) vehiculele aeriene special concepute pentru a putea fi utilizate si ca vehicule terestre se clasifica la pozitia corespunzatoare a Capitolului 88.
    5. Vehiculele pe perna de aer se clasifica cu vehiculele cele mai asemanatoare:
    a) de la Capitolul 86, daca sunt concepute pentru a se deplasa deasupra unei cai de ghidare (aerotrenuri);
    b) de la Capitolul 87, daca sunt concepute pentru a se deplasa deasupra pamantului sau atat deasupra pamantului cat si a apei;
    c) de la Capitolul 89, daca sunt concepute pentru a se deplasa deasupra apei, chiar daca sunt apte sau nu de a acosta pe plaje sau debarcadere sau sa se deplaseze, de asemenea, pe suprafete inghetate.
    Partile si accesoriile vehiculelor cu perna de aer se clasifica la fel ca cele ale vehiculelor cu care sunt asimilate prin aplicarea prevederilor anterioare.
    Materialul fix pentru caile de aerotrenuri este considerat ca material fix de cale ferata, iar echipamentele de semnalizare, de securitate, de control si de comanda pentru caile de autotrenuri, sunt considerate ca echipamente de semnalizare, securitate, control sau comanda pentru cai ferate.

    Note complementare

    1. Sub rezerva dispozitiilor Notei complementare 3 de la Capitolul 89, sculele si articolele de intretinere si de reparare pentru vehicule urmeaza regimul acestora din urma, daca sunt prezentate la vamuire in acelasi timp cu aceste vehicule.
    Acelasi regim este aplicat altor accesorii care sunt prezentate la vamuire in acelasi timp cu vehiculele al caror echipament normal il constituie si daca sunt vandute impreuna cu acestea.
    2. La solicitarea declarantului vamal si in conditiile stabilite de autoritatile competente, dispozitiile Regulii generale nr. 2 a) pentru interpretarea Nomenclaturii sunt, de asemenea, aplicabile marfurilor de la pozitiile 86.08, 88.05, 89.05 si 89.07, prezentate in transporturi esalonate.

    CAP. 86
    VEHICULE SI ECHIPAMENTE PENTRU CAILE FERATE SAU SIMILARE SI PARTI ALE ACESTORA; APARATE MECANICE (INCLUSIV ELECTROMECANICE) DE SEMNALIZARE A TRAFICULUI

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) traversele din lemn sau din beton pentru caile ferate sau similare si elementele din beton ale cailor de ghidaj pentru aerotrenuri (pozitiile 44.06 sau 68.10);
    b) elemente de cale ferata din fonta, fier sau otel de la pozitia 73.02;
    c) aparatele electrice de semnalizare, de securitate, de control sau de comanda de la pozitia 85.30.
    2. La pozitia 86.07 se clasifica in special:
    a) osii, roti, osii montate (trenuri de rulare), bandaje de roti, cercuri de roti, butuci si alte parti de roti;
    b) sasiurile, boghiurile si boghiurile Bissel;
    c) cutiile cu osii (cutiile cu vaselina sau ulei), dispozitive de franare de orice fel;
    d) tampoane pentru material rulant, carlige cu surub si alte sisteme de remorcare, burdufuri flexibile pentru circulatia intre vagoane;
    e) articole de caroserie.
    3. Sub rezerva dispozitiilor de la Nota 1 de mai sus, pozitia 86.08 cuprinde printre altele:
    a) sinele asamblate, placile turnante si puntile turnante, gabarite de incarcare, tampoanele de cap de linie;
    b) discurile si placile mobile si semafoarele, aparatele de comanda pentru trecerile de nivel, aparatele de schimbare a acelor pe sol, posturile de manevra la distanta si alte aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare, de siguranta, de control sau de comanda, chiar daca cuprind dispozitive accesorii pentru iluminat electric, pentru caile ferate sau similare, caile rutiere sau fluviale, aeriene sau parcari, instalatii portuare sau aerodromuri.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |86.01     | Locomotive si locotractoare, cu sursa exterioara|       |      |
|  |          | de electricitate sau cu acumulatoare electrice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8601.10.00| - Cu sursa exterioara de electricitate          | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8601.20.00| - Cu acumulatoare electrice                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |86.02     | Alte locomotive si locotractoare; tendere:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8602.10.00| - Locomotive diesel-electrice                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8602.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |86.03     | Automotoare si drezine cu motor, altele decat   |       |      |
|  |          | cele de la pozitia nr. 86.04:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8603.10.00| - Cu sursa exterioara de electricitate          | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8603.90.00| - Altele                                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8604.00.00| Vehicule pentru intretinerea sau pentru servicii| p/st  |  20  |
|  |          | de cale ferata sau similare, chiar              |       |      |
|  |          | autopropulsate (de exemplu: vagoane-atelier,    |       |      |
|  |          | vagoane-macara, vagoane echipate pentru         |       |      |
|  |          | completarea balastului, masini de aliniat sinele|       |      |
|  |          | pentru cai ferate, vagoane de proba si drezine) |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8605.00.00| Vagoane de calatori, vagoane de bagaje, vagoane | p/st  |  20  |
|  |          | postale si alte vagoane speciale, pentru cai    |       |      |
|  |          | ferate sau similare (cu exceptia vagoanelor de  |       |      |
|  |          | la pozitia 86.04)                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |86.06     | Vagoane pentru transportul marfurilor pe cale   |       |      |
|  |          | ferata sau cai similare:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.10.00| - Vagoane-cisterna si similare                  | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.20.00| - Vagoane izoterme, refrigerante sau            | p/st  |  20  |
|  |          | frigorifice, altele decat cele de la subpozitia |       |      |
|  |          | 8606.10                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.30.00| - Vagoane cu descarcare automata, altele decat  | p/st  |  20  |
|  |          | cele de la subpozitiile 8606.10 sau 8606.20     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.91   | -- Acoperite si inchise:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.91.10| --- Special construite pentru transportul       | p/st  |  20  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.91.90| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.92.00| -- Deschise, cu lateralele nerabatabile, cu o   | p/st  |  20  |
|  |          | inaltime peste 60 cm (tomberoane)               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8606.99.00| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |86.07     | Partile de vehicule pentru cai ferate sau       |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Boghiuri, boghiuri-Bissel, osii si roti si    |       |      |
|  |          | partile lor:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.11.00| -- Boghiuri si boghiuri-Bissel de tractiune     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.12.00| -- Alte boghiuri si boghiuri-Bissel             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.19   | -- Altele, inclusiv parti:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Osii, montate sau nu; roti si parti ale     |       |      |
|  |          | acestora:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.19.01| ---- Turnate, din fonta sau otel                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.19.11| ---- Forjate, din oteluri                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.19.18| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Parti de boghiuri, boghiuri-Bissel si       |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.19.91| ---- Turnate, din fonta, fier sau otel          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.19.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Frane si partile lor:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.21   | -- Frane cu aer comprimat si partile lor:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.21.10| --- Turnate, din fonta, fier sau otel           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.21.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.29.10| --- Turnate, din fonta, fier sau otel           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.30   | - Carlige si alte sisteme de cuplare, tampoane  |       |      |
|  |          | de socuri si partile lor:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.30.01| -- Turnate, din fonta, fier sau otel            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.30.99| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.91   | -- De locomotive sau locotractoare:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.91.10| --- Cutiile osiilor si parti ale acestora       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.91.91| ---- Turnate, din fonta, fier sau otel          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.91.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.99.10| --- Cutiile osiilor si parti ale acestora       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.99.30| --- Caroserii si parti ale acestora             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.99.50| --- Sasiuri si parti ale acestora               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8607.99.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8608.00   | Material fix de cai ferate sau similare; aparate|       |      |
|  |          | mecanice (inclusiv electromecanice) de          |       |      |
|  |          | semnalizare, de siguranta, de control sau de    |       |      |
|  |          | comanda pentru caile ferate sau similare,       |       |      |
|  |          | rutiere sau fluviale, aeriene sau parcari,      |       |      |
|  |          | instalatii portuare sau pentru aerodromuri;     |       |      |
|  |          | partile lor:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8608.00.10| - Material fix si aparatura pentru cai ferate   | -     |  20  |
|  |          | sau similare                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8608.00.30| - Alta aparatura                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8608.00.90| - Parti                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8609.00   | Cadre si containere (inclusiv                   |       |      |
|  |          | containere-cisterna si containere-rezervor),    |       |      |
|  |          | special concepute si echipate pentru unul sau   |       |      |
|  |          | mai multe moduri de transport:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8609.00.10| - Containere cu blindaj de plumb pentru         | p/st  |  20  |
|  |          | protectie contra radiatiilor, pentru transportul|       |      |
|  |          | materialelor radioactive                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8609.00.90| - Altele                                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 87
    VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECAT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATA SI TRAMVAI; PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde vehiculele concepute pentru a circula in exclusivitate pe calea ferata.
    2. Se intelege prin tractoare, in sensul acestui Capitol, vehiculele cu motor concepute in principal pentru a trage sau a impinge alte vehicule sau incarcaturi, chiar daca au unele amenajari accesorii in legatura cu principala lor destinatie care sa permita transportul de unelte, seminte, ingrasaminte etc.
    Masinile si organele de lucru concepute pentru a echipa tractoarele de la pozitia 87.01 ca material interschimbabil, urmeaza regimul lor propriu, chiar daca sunt prezentate cu tractorul, chiar daca sunt montate sau nu pe acesta.
    3. Sasiurile de autovehicule cu cabina se clasifica la pozitiile de la 87.02 pana la 87.04 si nu la pozitia 87.06.
    4. Pozitia 87.12 cuprinde toate bicicletele pentru copii. Celelalte vehicule pe roti, fara motor, pentru copii, sunt cuprinse la pozitia 95.01.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.01     | Tractoare (cu exceptia carucioarelor - tractoare|       |      |
|  |          | de la pozitia 87.09):                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.10.00| - Motocultoare                                  | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.20   | - Tractoare rutiere pentru semiremorci:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.20.10| -- Noi                                          | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.20.90| -- Uzate                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.30   | - Tractoare cu senile:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.30.10| -- Pentru batatorit zapada (snowgroomers)       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Tractoare agricole si forestiere (altele     |       |      |
|  |          | decat motocultoarele), cu roti:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Noi, cu o putere a motorului:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.11| ---- De maximum 18 kW                           | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.20| ---- Peste 18 kW, dar de maximum 37 kW          | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.25| ---- Peste 37 kW, dar de maximum 59 kW          | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.31| ---- Peste 59 kW, dar de maximum 75 kW          | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.35| ---- Peste 75 kW, dar de maximum 90 kW          | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.39| ---- Peste 90 kW                                | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.50| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8701.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.02     | Autovehicule pentru transportul de minimum 10   |       |      |
|  |          | persoane, inclusiv soferul:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.10   | - Cu motor cu piston cu aprindere prin compresie|       |      |
|  |          | (diesel sau semi-diesel):        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu capacitatea cilindrica peste 2500 cm^3:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.10.11| --- Noi                                         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.10.19| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu capacitatea cilindrica de maximum         |       |      |
|  |          | 2500 cm^3:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.10.91| --- Noi                                         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.10.99| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu motor cu piston cu aprindere prin         |       |      |
|  |          | scanteie:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu capacitatea cilindrica peste 2800 cm^3:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.90.11| ---- Noi                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.90.19| ---- Uzate                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu capacitatea cilindrica de maximum        |       |      |
|  |          | 2800 cm^3:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.90.31| ---- Noi                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.90.39| ---- Uzate                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8702.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.03     | Autoturisme si alte autovehicule, in principal  |       |      |
|  |          | concepute pentru transportul persoanelor (altele|       |      |
|  |          | decat cele de la pozitia nr. 87.02), inclusiv   |       |      |
|  |          | masinile de tipul "break" si masinile de curse: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.10   | - Vehiculele special concepute pentru a se      |       |      |
|  |          | deplasa pe zapada; vehicule speciale pentru     |       |      |
|  |          | transportul persoanelor pe terenurile de golf si|       |      |
|  |          | vehiculele similare:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.10.11| -- Vehicule special concepute pentru a circula  | p/st  |  30  |
|  |          | pe zapada; vehicule cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel) sau prin scanteie                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.10.18| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu|       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.21   | -- Cu capacitatea cilindrica de maximum         |       |      |
|  |          | 1000 cm^3:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.21.10| --- Noi                                         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.21.90| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.22   | -- Cu capacitatea cilindrica peste 1000 cm^3,   |       |      |
|  |          | dar de maximum 1500 cm^3:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.22.10| --- Noi                                         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.22.90| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.23   | -- Cu o capacitate cilindrica peste 1500 cm^3,  |       |      |
|  |          | dar de maximum 3000 cm^3:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Noi:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.23.11| ---- Caravane autopropulsate                    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.23.19| ---- Altele                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.23.90| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.24   | -- Cu capacitate cilindrica peste 3000 cm^3:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.24.10| --- Noi                                         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.24.90| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere |       |      |
|  |          | prin compresie (diesel sau semi-diesel):        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.31   | -- Cu capacitatea cilindrica de maximum         |       |      |
|  |          | 1500 cm^3:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.31.10| --- Noi                                         | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.31.90| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.32   | -- Cu capacitatea cilindrica peste 1500 cm^3,   |       |      |
|  |          | dar de maximum 2500 cm^3:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Noi:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.32.11| ---- Caravane autopropulsate                    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.32.19| ---- Altele                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.32.90| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.33   | -- Cu capacitatea cilindrica peste 2500 cm^3:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Noi:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.33.11| ---- Caravane autopropulsate                    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.33.19| ---- Altele                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.33.90| --- Uzate                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.90.10| -- Vehicule cu motor electric                   | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8703.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.04     | Autovehicule pentru transportul marfurilor:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.10   | - Autobasculante concepute pentru a fi utilizate|       |      |
|  |          | in afara drumurilor publice:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.10.10| -- Cu motor cu piston cu aprindere prin         | p/st  |  30  |
|  |          | compresie (diesel sau semi-diesel) sau prin     |       |      |
|  |          | scanteie                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, cu motor cu piston cu aprindere prin  |       |      |
|  |          | compresie (diesel sau semi-diesel):             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.21   | -- Cu o greutate in sarcina maxima de maximum 5 |       |      |
|  |          | tone:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.21.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu motor cu o capacitate cilindrica peste  |       |      |
|  |          | 2500 cm^3:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.21.31| ----- Noi                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.21.39| ----- Uzate                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu motor cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.21.91| ----- Noi                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.21.99| ----- Uzate                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.22   | -- Cu o greutate in sarcina maxima peste 5 tone,|       |      |
|  |          | dar de maximum 20 tone:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.22.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.22.91| ---- Noi                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.22.99| ---- Uzate                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.23   | -- Cu o greutate in sarcina maxima peste 20     |       |      |
|  |          | tone:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.23.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.23.91| ---- Noi                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.23.99| ---- Uzate                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, cu motor cu piston cu aprindere prin  |       |      |
|  |          | scanteie:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.31   | -- Cu o greutate in sarcina maxima de maximum   |       |      |
|  |          | 5 tone:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.31.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu motor cu o capacitate cilindrica peste  |       |      |
|  |          | 2800 cm^3:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.31.31| ----- Noi                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.31.39| ----- Uzate                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu motor cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2800 cm^3:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.31.91| ----- Noi                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.31.99| ----- Uzate                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.32   | -- Cu o greutate in sarcina maxima peste 5 tone:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.32.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.32.91| ---- Noi                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.32.99| ---- Uzate                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8704.90.00| - Altele                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.05     | Autovehicule pentru utilizari speciale, altele  |       |      |
|  |          | decat cele concepute in principal pentru        |       |      |
|  |          | transportul de persoane sau de marfuri (de      |       |      |
|  |          | exemplu: pentru depanare, automacarale, pentru  |       |      |
|  |          | stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru    |       |      |
|  |          | curatarea strazilor, pentru imprastiat          |       |      |
|  |          | materiale, autoateliere, unitati                |       |      |
|  |          | autoradiologice):                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.10.00| - Automacarale                                  | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.20.00| - Macarale derick pentru sondare sau forare     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.30.00| - Masini pentru stingerea incendiilor           | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.40.00| - Autobetoniere                                 | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.90.10| -- Autodepanatoare                              | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.90.30| -- Autopompe pentru beton                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8705.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8706.00   | Sasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele |       |      |
|  |          | de la pozitiile 87.01 pana la 87.05: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sasiuri de tractoare de la pozitia 87.01;     |       |      |
|  |          | sasiuri de autovehicule de la pozitiile 87.02,  |       |      |
|  |          | 87.03 sau 87.04 avand motor cu piston cu        |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica peste  |       |      |
|  |          | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu aprindere|       |      |
|  |          | prin scanteie, cu o capacitate cilindrica peste |       |      |
|  |          | 2800 cm^3:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8706.00.11| -- Pentru autovehiculele de la pozitiile 87.02  | p/st  |  30  |
|  |          | sau 87.04                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8706.00.19| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8706.00.91| -- Pentru autovehiculele de la pozitia 87.03    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8706.00.99| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.07     | Caroserii, inclusiv cabinele pentru             |       |      |
|  |          | autovehiculele de la pozitiile 87.01 pana la    |       |      |
|  |          | 87.05:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8707.10   | - Pentru autovehiculele de la pozitia 87.03:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8707.10.10| -- Destinate industriei de montaj*1)            | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8707.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8707.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8707.90.10| -- Destinate industriei de montaj, pentru:      | p/st  |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.04 cu motor cu    |       |      |
|  |          | piston cu aprindere prin compresie (diesel sau  |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8707.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.08     | Parti si accesorii de autovehicule de la        |       |      |
|  |          | pozitiile 87.01 pana la 87.05:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.10   | - Bare de protectie si partile lor:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.10.10| -- Destinate industriei de montaj, pentru:      | -     |  30  |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.10.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte parti si accesorii de caroserii (inclusiv|       |      |
|  |          | cabinele):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.21   | -- Centuri de siguranta:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.21.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     | p/st  |  30  |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.21.90| --- Altele                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.29.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     | -     |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.29.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Franele si servo-franele si partile lor:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.31   | -- Garnituri de frane montate:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.31.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     | -     |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.31.91| ---- Pentru frane cu discuri                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.31.99| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.39.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     |       |      |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.39.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.40   | - Cutii de viteza:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.40.10| -- Destinate industriei de montaj, pentru:      | -     |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu aprindere|       |      |
|  |          | prin scanteie, cu o capacitate cilindrica de    |       |      |
|  |          | maximum 2800 cm^3 si autovehicule de la pozitia |       |      |
|  |          | 87.05*1)                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.40.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.50   | - Punti cu diferential, chiar prevazute cu alte |       |      |
|  |          | organe de transmisie:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.50.10| -- Destinate industriei de montaj, pentru:      | -     |  30  |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.50.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.60   | - Osii portante si alte parti ale lor:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.60.10| -- Destinate industriei de montaj, pentru:      | -     |  30  |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.60.91| --- Stantate, din otel                          | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.60.99| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.70   | - Roti, parti si accesorii pentru roti:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708 70.10| -- Destinate industriei de montaj, pentru:      | -     |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.70.50| --- Roti din aluminiu; parti si accesorii de    | -     |  30  |
|  |          | roti, din aluminiu                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.70.91| --- Parti de roti turnate dintr-o singura piesa | -     |  30  |
|  |          | in forma de stea, din fonta, din fier sau otel  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.70.99| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.80   | - Amortizoare de suspensie:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.80.10| -- Destinate industriei de montaj, pentru:      | -     |  30  |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.80.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte parti si accesorii:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.91   | -- Radiatoare:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.91.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     | -     |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.91.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.92   | -- Tobe si tevi de esapament:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.92.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     | -     |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.92.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.93   | -- Ambreiaje si partile lor:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.93.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     | -     |  30  |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel                |       |      |
|  |          | sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.93.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.94   | -- Volanti, coloane si cutii de directii:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.94.10| --- Destinate industriei de montaj, pentru:     | -     |  30  |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel                |       |      |
|  |          | sau semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.94.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinate industriei de montaj, pentru:     |       |      |
|  |          | motocultoare de la subpozitia 8701.10,          |       |      |
|  |          | autovehicule de la pozitia 87.03, autovehicule  |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.04 cu motor cu piston cu       |       |      |
|  |          | aprindere prin compresie (diesel sau            |       |      |
|  |          | semi-diesel), cu o capacitate cilindrica de     |       |      |
|  |          | maximum 2500 cm^3 sau avand motor cu piston cu  |       |      |
|  |          | aprindere prin scanteie, cu o capacitate        |       |      |
|  |          | cilindrica de maximum 2800 cm^3 si autovehicule |       |      |
|  |          | de la pozitia 87.05*1)                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.99.11| ---- Perne de aer (airbags) cu sistem de umflare| -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.99.19| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.99.30| ---- Bare stabilizatoare                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.99.50| ---- Bare de torsiune                           | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.99.92| ----- Stantate, din otel                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8708.99.98| ----- Altele                                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.09     | Carucioare autopropulsate, fara dispozitiv de   |       |      |
|  |          | ridicare, de tipul celor folosite in fabrici,   |       |      |
|  |          | depozite, porturi sau aeroporturi pentru        |       |      |
|  |          | transportul marfurilor pe distante scurte;      |       |      |
|  |          | autocarucioare de tipul celor utilizate in      |       |      |
|  |          | gari; partile lor:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Carucioare:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8709.11   | -- Electrice:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8709.11.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8709.11.90| --- Altele                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8709.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8709.19.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8709.19.90| --- Altele                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8709.90.00| - Parti                                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8710.00.00| Tancuri si alte vehicule blindate de lupta,     | -     |  30  |
|  |          | motorizate, inarmate sau nu; partile lor        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.11     | Motociclete (inclusiv mopede) si biciclete,     |       |      |
|  |          | triciclete sau similare, echipate cu pedale si  |       |      |
|  |          | cu motor auxiliar, cu sau fara atas; atase:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.10.00| - Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate | p/st  |  30  |
|  |          | cilindrica de maximum 50 cm^3                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.20   | - Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate |       |      |
|  |          | cilindrica peste 50 cm^3, dar de maximum 250    |       |      |
|  |          | cm^3:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.20.10| -- Scutere                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele, cu o capacitate cilindrica:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.20.91| --- Peste 50 cm^3, dar de maximum 80 cm^3       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.20.93| --- Peste 80 cm^3, dar de maximum 125 cm^3      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.20.98| --- Peste 125 cm^3, dar de maximum 250 cm^3     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.30   | - Cu motor cu piston alternativ cu o capacitate |       |      |
|  |          | cilindrica peste 250 cm^3, dar de maximum       |       |      |
|  |          | 500 cm^3:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.30.10| -- Cu o capacitate cilindrica peste 250 cm^3,   | p/st  |  30  |
|  |          | dar de maximum 380 cm^3                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.30.90| -- Cu o capacitate cilindrica peste 380 cm^3,   | p/st  |  30  |
|  |          | dar de maximum 500 cm^3                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.40.00| - Cu motor cu combustie interna cu piston       | p/st  |  30  |
|  |          | alternativ cu o capacitate cilindrica peste     |       |      |
|  |          | 500 cm^3, dar de maximum 800 cm^3               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.50.00| - Cu motor cu combustie interna cu piston       | p/st  |  30  |
|  |          | alternativ cu o capacitate cilindrica peste     |       |      |
|  |          | 800 cm^3                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8711.90.00| - Altele                                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8712.00   | Biciclete si similare (inclusiv tricicluri cu   |       |      |
|  |          | cutie de transport marfuri), fara motor:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8712.00.10| - Fara rulmenti cu bile                         | p/st  |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8712.00.30| -- Biciclete                                    | p/st  |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8712.00.80| -- Altele                                       | p/st  |  35  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.13     | Fotolii rulante si alte vehicule pentru         |       |      |
|  |          | invalizi, chiar cu motor sau cu alt mecanism    |       |      |
|  |          | de propulsie:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8713.10.00| - Fara mecanism de propulsie                    | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8713.90.00| - Altele                                        | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.14     | Parti si accesorii de vehicule de la pozitiile  |       |      |
|  |          | 87.11 pana la 87.13:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De motociclete (inclusiv de biciclete cu      |       |      |
|  |          | motor):                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.11.00| -- Sei                                          | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.19.00| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.20.00| - De fotolii rulante sau de alte vehicule pentru| -     |  30  |
|  |          | invalizi                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.91   | -- Cadre si furci si partile lor:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.91.10| --- Cadre                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.91.30| --- Furci                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.91.90| --- Parti                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.92   | -- Jenti si spite:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.92.10| --- Jenti                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.92.90| --- Spite                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.93   | -- Butuci de roti (altele decat butucii de      |       |      |
|  |          | frane) si pinioane de roti libere:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.93.10| --- Butuci fara pinioane sau dispozitive de     | p/st  |  30  |
|  |          | franare                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.93.90| --- Pinioane de roti libere                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.94   | -- Frane, inclusiv butucii de frane si partile  |       |      |
|  |          | lor:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.94.10| --- Butuci de frana                             | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.94.30| --- Alte frane                                  | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.94.90| --- Parti                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.95.00| -- Sei                                          | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.96   | -- Pedale si dispozitive de pedalare si partile |       |      |
|  |          | lor:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.96.10| --- Pedale                                      | pa    |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.96.30| --- Dispozitive de pedalare                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.96.90| --- Parti                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.99.10| --- Ghidoane                                    | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.99.30| --- Portbagaje                                  | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.99.50| --- Schimbatoare de viteza                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8714.99.90| --- Altele; parti                               | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8715.00   | Landouri, carucioare si altele similare pentru  |       |      |
|  |          | transportul copiilor; partile acestor produse:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8715.00.10| - Landouri, carucioare si vehicule similare     | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8715.00.90| - Parti                                         | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |87.16     | Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele; |       |      |
|  |          | alte vehicule nepropulsate mecanic; partile lor:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.10   | - Remorci si semiremorci pentru locuit sau      |       |      |
|  |          | camping, de tipul caravana:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.10.10| -- Pliante                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele, avand greutatea:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.10.91| --- De maximum 750 kg                           | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.10.94| --- Peste 750 kg, dar de maximum 1600 kg        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.10.96| --- Peste 1600 kg, dar de maximum 3500 kg       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.10.99| --- Peste 3500 kg                               | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.20.00| - Remorci si semiremorci autoincarcatoare sau   | p/st  |  30  |
|  |          | autodescarcatoare, pentru utilizari agricole    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte remorci si semiremorci pentru transportul|       |      |
|  |          | marfurilor:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.31.00| -- Remorci cisterna si semiremorci cisterna     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.39.10| --- Special concepute pentru transportul        | p/st  |  30  |
|  |          | produselor puternic radioactive                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Noi:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.39.30| ----- Semiremorci                               | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.39.51| ------ Cu o singura osie                        | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.39.59| ------ Altele                                   | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.39.80| ---- Uzate                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.40.00| - Alte remorci si semiremorci                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.80.00| - Alte vehicule                                 | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.90   | - Parti:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.90.10| -- Sasiuri                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.90.30| -- Caroserii                                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.90.50| -- Osii                                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8716.90.90| -- Alte parti                                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) In sensul acestui cod tarifar, expresia "pentru montaj industrial" se refera numai la caroseriile, subansamblele, partile folosite in asamblarea sau fabricarea autovehiculelor noi in fabricatia de serie si nu la cele folosite ca piese de schimb.

    CAP. 88
    VEHICULE AERIENE, NAVE SPATIALE SI PARTI ALE ACESTORA

    Note de subpozitie

    1. Prin expresia greutate fara incarcatura, in sensul prevederilor subpozitiilor 8802.11 pana la 8802.40, se intelege greutatea aparatului in conditii normale de zbor, excluzand greutatea personalului, a carburantului si a diverselor echipamente, altele decat cele fixate permanent

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |88.01     | Baloane si dirijabile; planoare, deltaplane si  |       |      |
|  |          | alte vehicule aeriene, neconcepute pentru       |       |      |
|  |          | propulsia cu motor:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8801.10   | - Planoare si deltaplane:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8801.10.10| -- Civile*1)                                    | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8801.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8801.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8801.90.10| -- Civile*1)                                    | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8801.90.91| --- Baloane si dirijabile                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8801.90.99| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |88.02     | Alte vehicule aeriene (de exemplu elicoptere,   |       |      |
|  |          | avioane); vehicule spatiale (inclusiv sateliti) |       |      |
|  |          | si vehicule pentru lansarea acestora si vehicule|       |      |
|  |          | suborbitale:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Elicoptere:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.11   | -- Cu o greutate fara incarcatura de maximum    |       |      |
|  |          | 2000 kg:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.11.10| --- Civile*1)                                   | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.11.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.12   | -- Cu o greutate fara incarcatura peste 2000 kg:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.12.10| --- Civile*1)                                   | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.12.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.20   | - Avioane si alte vehicule aeriene cu o greutate|       |      |
|  |          | fara incarcatura de maximum 2000 kg: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.20.10| -- Civile*1)                                    | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.30   | - Avioane si alte vehicule aeriene cu o greutate|       |      |
|  |          | fara incarcatura peste 2000 kg, dar maximum     |       |      |
|  |          | 15000 kg:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.30.10| -- Civile*1)                                    | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.30.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.40   | - Avioane si alte vehicule aeriene cu o greutate|       |      |
|  |          | fara incarcatura peste 15000 kg: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.40.10| -- Civile*1)                                    | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.40.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.60   | - Vehicule spatiale (inclusiv sateliti) si      |       |      |
|  |          | vehicule pentru lansarea acestora si vehicule   |       |      |
|  |          | suborbitale:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.60.10| -- Vehicule spatiale (inclusiv sateliti)        | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8802.60.90| -- Vehicule pentru lansarea vehiculelor spatiale| p/st  |  10  |
|  |          | si vehicule suborbitale                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |88.03     | Parti ale aparatelor de la pozitiile 88.01 sau  |       |      |
|  |          | 88.02:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.10   | - Elice si rotoare si partile lor:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.20   | - Trenuri de aterizare si partile lor:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.20.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.30   | - Alte parti de avioane sau de elicoptere:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.30.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.30.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.90.10| -- Pentru zmee                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.90.20| -- Pentru vehicule spatiale (inclusiv pentru    | -     |  10  |
|  |          | sateliti)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.90.30| -- Pentru vehicule lansatoare si pentru vehicule| -     |  10  |
|  |          | suborbitale                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.90.91| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8803.90.98| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8804.00.00| Parasute (inclusiv parasute dirijabile si       | -     |  10  |
|  |          | parapante) si rotosute; parti si accesorii ale  |       |      |
|  |          | acestora                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |88.05     | Aparate si dispozitive pentru lansarea          |       |      |
|  |          | vehiculelor aeriene; aparate si dispozitive     |       |      |
|  |          | pentru apuntarea vehiculelor aeriene si aparate |       |      |
|  |          | si dispozitive similare; simulatoare de zbor    |       |      |
|  |          | pentru antrenament la sol; parti ale acestora:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8805.10   | - Aparate si dispozitive pentru lansarea        |       |      |
|  |          | vehiculelor aeriene si parti ale acestora;      |       |      |
|  |          | aparate si dispozitive pentru apuntarea         |       |      |
|  |          | vehiculelor aeriene si aparate si dispozitive   |       |      |
|  |          | similare si parti ale acestora:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8805.10.10| -- Aparate si dispozitive pentru lansarea       | -     |  10  |
|  |          | vehiculelor aeriene si parti ale acestora       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8805.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Simulatoare de zbor pentru antrenament la sol |       |      |
|  |          | si partile lor:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8805.21.00| -- Simulatoare pentru lupte aeriene si partile  | -     |  10  |
|  |          | lor                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8805.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8805.29.10| --- Destinate utilizarii in scopuri civile*1)   | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8805.29.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) Clasificarea la acest cod tarifar este conditionata de prevederile Acordului privind comertul cu aeronave civile si ale Protocolului privind comertul cu aeronave civile.

    CAP. 89
    VAPOARE, NAVE SI DISPOZITIVE PLUTITOARE

    Nota de Capitol

    1. O nava incompleta sau neterminata si coca navei daca este prezentata in stare demontata sau nemontata, ca si navele complete demontate sau nemontate, sunt clasificate la pozitia 89.06, daca nu prezinta caracterul esential al unui anumit tip de nava.

    Note complementare

    1. Nu se clasifica la codurile tarifare 8901.10.10, 8901.20.10, 8901.30.10, 8901.90.10, 8902.00.12, 8902.00.18, 8903.91.10, 8903.92.10, 8904.00.91 sau 8906.00.91, decat ambarcatiunile (navele) concepute pentru a naviga in plina mare si care au o coca a carei cea mai mare lungime exterioara este de minimum 12 metri.
    Totusi, vasele de pescuit si barcile de salvare, atunci cand sunt concepute pentru a naviga in plina mare, sunt intotdeauna considerate ca vase pentru navigatia maritima, indiferent de lungimea lor.
    2. Nu se clasifica la codurile tarifare 8905.10.10 si 8905.90.10, decat ambarcatiunile si docurile plutitoare, concepute pentru a naviga in plina mare.
    3. In aplicarea pozitiei 89.08, termenii "nave si alte dispozitive plutitoare pentru dezmembrare" cuprind, de asemenea, articolele urmatoare, atunci cand sunt prezentate impreuna cu dispozitivele pentru dezmembrare, cu conditia ca ele sa fi facut parte din echipamentul lor normal;
    - piesele de schimb (cum ar fi elicele), chiar noi;
    - articolele amovibile (mobila, articole de bucatarie, vesela etc), care prezinta urme evidente de uzura.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |89.01     | Pacheboturi, nave de croaziera, feriboturi,     |       |      |
|  |          | cargouri, slepuri si nave similare pentru       |       |      |
|  |          | transportul persoanelor sau marfurilor:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.10   | - Pacheboturi, nave de croaziera si nave        |       |      |
|  |          | similare in principal concepute pentru          |       |      |
|  |          | transportul persoanelor; feriboturi de toate    |       |      |
|  |          | tipurile:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.10.10| -- Pentru navigatia maritima                    | GT    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.20   | - Nave-cisterna:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.20.10| -- Pentru navigatia maritima                    | GT    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.20.90| -- Altele                                       | Ct/l  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.30   | - Nave frigorifice, altele decat cele de la     |       |      |
|  |          | subpozitia 8901.20:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.30.10| -- Pentru navigatia maritima                    | GT    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.30.90| -- Altele                                       | Ct/l  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.90   | - Alte nave pentru transportul marfurilor si    |       |      |
|  |          | alte nave concepute atat pentru transportul     |       |      |
|  |          | persoanelor cat si al marfurilor:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.90.10| -- Pentru navigatia maritima                    | GT    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.90.91| --- Fara propulsie mecanica                     | Ct/l  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8901.90.99| --- Cu propulsie mecanica                       | Ct/l  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8902.00   | Nave de pescuit; nave-uzina si alte nave        |       |      |
|  |          | pentru prelucrarea sau conservarea produselor   |       |      |
|  |          | de pescarie:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pentru navigatia maritima:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8902.00.12| -- Cu un tonaj brut peste 250                   | GT    |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8902.00.18| -- Cu un tonaj brut de maximum 250              | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8902.00.90| - Altele                                        | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |89.03     | Iahturi si alte nave si ambarcatiuni pentru     |       |      |
|  |          | agrement sau pentru sport; barci cu rame si     |       |      |
|  |          | canoe:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.10   | - Barci gonflabile:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.10.10| -- Cu greutatea unitara de maximum 100 kg       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.91   | -- Nave cu vele, chiar cu motor auxiliar:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.91.10| --- Pentru navigatia maritima                   | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.91.91| ---- Cu greutatea unitara de maximum 100 kg     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.91.93| ----- Cu lungime de maximum 7,5 m               | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.91.99| ----- Cu lungime peste 7,5 m                    | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.92   | -- Nave cu motor, altele decat cele cu motor    |       |      |
|  |          | suspendat:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.92.10| --- Pentru navigatia maritima                   | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.92.91| ---- Cu lungime de maximum 7,5 m                | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.92.99| ---- Cu lungime peste 7,5 m                     | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.99.10| --- Cu greutatea unitara de maximum 100 kg      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.99.91| ---- Cu o lungime de maximum 7,5 m              | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8903.99.99| ---- Cu o lungime peste 7,5 m                   | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8904.00   | Remorchere si impingatoare:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8904.00.10| - Remorchere                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Impingatoare:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8904.00.91| -- Pentru navigatia maritima                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8904.00.99| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |89.05     | Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor,    |       |      |
|  |          | nave de dragare, macarale plutitoare si alte    |       |      |
|  |          | nave pentru care navigatia este numai subsidiara|       |      |
|  |          | fata de functia principala; docuri plutitoare;  |       |      |
|  |          | platforme de forare sau de exploatare,          |       |      |
|  |          | plutitoare sau submersibile:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8905.10   | - Nave de dragare:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8905.10.10| -- Pentru navigatia maritima                    | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8905.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8905.20.00| - Platforme de forare sau de exploatare,        | p/st  |  20  |
|  |          | plutitoare sau submersibile                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8905.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8905.90.10| -- Pentru navigatia maritima                    | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8905.90.90| -- Altele                                       | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |89.06     | Alte nave, inclusiv nave de razboi si nave de   |       |      |
|  |          | salvare, altele decat cele cu rame:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8906.10.00| - Nave de razboi                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8906.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8906.90.10| -- Pentru navigatia maritima                    | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8906.90.91| --- Cu greutatea unitara de maximum 100 kg      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8906.90.99| --- Altele                                      | p/st  |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |89.07     | Alte dispozitive plutitoare (de exemplu         |       |      |
|  |          | plute, rezervoare, chesoane, geamanduri de      |       |      |
|  |          | ancorare, geamanduri si balize): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8907.10.00| - Plute gonflabile                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8907.90.00| - Altele                                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |8908.00.00| Nave si alte dispozitive plutitoare pentru      | -     |  20  |
|  |          | dezmembrare                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    SECTIUNEA XVIII
    INSTRUMENTE SI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE SI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICARIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA

    CAP. 90
    INSTRUMENTE SI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE SI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) articolele de uz tehnic, din cauciuc vulcanizat, nedurificat (pozitia 40.16) din piele naturala sau artificiala (pozitia 42.04), din materiale textile (pozitia 59.11);
    b) centurile si bandajele din materiale textile, al caror efect asupra organelor de sustinut sau de protejat este in functie numai de elasticitate (de exemplu: centuri de maternitate, bandaje toracice, bandaje abdominale, bandaje pentru articulatii sau muschi) (Sectiunea XI);
    c) produsele refractare de la pozitia 69.03; articolele pentru uz chimic si pentru alte utilizari tehnice, de la pozitia 69.09;
    d) oglinzile din sticla, neprelucrate optic, de la pozitia 70.09 si oglinzile din metale comune sau din metale pretioase, care nu au caracterul de elemente de optica (pozitia 83.06 sau Capitolul 71);
    e) articolele de sticla de la pozitiile 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 sau 70.17;
    f) partile si furniturile de uz general, in sensul Notei 2 de la Sectiunea XV, din metale comune (Sectiunea XV) si articolele similare din material plastic (Capitolul 39);
    g) pompele de distributie care incorporeaza un dispozitiv de masurare, de la pozitia 84.13; cantarele si balantele de verificat si de numarat piesele prelucrate, ca si greutatile de cantarit prezentate separat (pozitia 84.23); aparatele de ridicat sau de manevrat (de la pozitiile 84.25 la 84.28); masinile de taiat de toate tipurile pentru prelucrarea hartiei sau a cartonului (pozitia 84.41); dispozitivele speciale pentru reglarea piesei de prelucrat sau a uneltei pe masini-unelte, chiar prevazute cu dispozitive optice de citire (de exemplu capete divizoare optice), de la pozitia 84.66 (altele decat dispozitivele pur optice, de exemplu lunete de centrare, de aliniere); masinile de calculat (pozitia 84.70); supapele, vanele si alte articole de robinetarie (pozitia 84.81);
    h) farurile de tipurile utilizate pentru biciclete, motociclete sau automobile (pozitia 85.12); lampile electrice portabile de la pozitia 85.13; aparatele cinematografice de inregistrare sau de reproducere a sunetului ca si aparatele pentru reproducerea in serie a suporturilor de sunet (pozitiile 85.19 sau 85.20); cititorii de sunet, aparatele de luat vederi fixe si alte camere video de inregistrare ca si aparatele fotografice numerice (pozitia 85.25); aparatele de radiodetectie si radiosondaj, aparatele de radionavigatie si aparatele de radiotelecomanda (pozitia 85.26), aparatele de comanda numerica de la pozitia 85.37, articolele numite faruri si proiectoarele fixe de la pozitia 85.39; cablurile din fibre optice de la pozitia 85.44;
    ij) proiectoarele de la pozitia 94.05;
    k) articolele de la Capitolul 95;
    l) masurile de capacitate, care se clasifica dupa materialul din care sunt constituite;
    m) bobinele si suporturile similare (clasificate dupa materialul din care sunt constituite, de exemplu pozitia 39.23, Sectiunea XV).
    2. Sub rezerva prevederilor de la Nota 1 de mai sus, partile si accesoriile pentru masini, aparate, instrumente sau articole din acest Capitol se clasifica conform urmatoarelor reguli:
    a) partile si accesoriile care constau din articolele mentionate la una dintre pozitiile acestui Capitol sau la Capitolele 84, 85 sau 91 (altele decat cele de la pozitiile 84.85, 85.48 sau 90.33) se incadreaza la pozitiile respective;
    b) partile si accesoriile, atunci cand pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau in principal unei masini, unui instrument sau unui aparat sau la mai multe masini, instrumente sau aparate de la aceeasi pozitie (inclusiv de la pozitiile 90.10, 90.13 sau 90.31), se clasifica la pozitia aferenta a acestor masini, aparate sau instrumente;
    c) toate celelalte parti si accesorii sunt cuprinse la pozitia 90.33.
    3. Prevederile Notei 4 de la Sectiunea XVI se aplica de asemenea la acest Capitol.
    4. Pozitia 90.05 nu cuprinde lunete de ochire pentru arme, periscoape pentru submarine sau tancuri si nici lunete pentru masini, aparate sau instrumente de la acest Capitol sau de la Sectiunea XVI (pozitia 90.13).
    5. Masinile, aparatele si instrumentele optice de masura sau de control, susceptibile a fi cuprinse in acelasi timp la pozitiile 90.13 si 90.31, se clasifica la pozitia 90.31.
    6. In sensul pozitiei 90.21 sunt considerate ca "articole si aparate ortopedice" articolele si aparatele care servesc:
    - fie la prevenirea sau corijarea diformitatilor corporale;
    - fie la sustinerea sau mentinerea partilor corpului ca urmare a unei boli, operatii sau raniri.
    Articolele si aparatele ortopedice, respectiv incaltamintea ortopedica ca si talpile interioare speciale, concepute in vederea corijarii afectiunilor ortopedice ale piciorului, atata timp cat sunt:
    1) fabricate pe masura sau
    2) fabricate in serie,
prezentate individual si nu in pereche si concepute a se adapta fiecarui picior.
    7. Pozitia 90.32 cuprinde numai:
    a) instrumentele si aparatele pentru reglarea debitului, a nivelului, a presiunii si a altor caracteristici ale fluidelor gazoase sau lichide, sau pentru controlul automat al temperaturilor, chiar daca functionarea lor se bazeaza pe un fenomen electric variabil in functie de factorul cercetat si care au functia de a aduce acest factor la o valoare prescrisa si de a-l mentine fara a fi influentat de eventuale perturbatii ca urmare a masurarii continue sau periodice a valorii sale reale;
    b) regulatoarele automate ale marimilor electrice, ca si alte regulatoare automate ale altor marimi, a caror functionare se bazeaza pe un fenomen electric variabil in functie de factorul ce urmeaza a fi reglat si care au functia de a aduce acest factor la o valoare prescrisa si de a-l mentine fara a fi influentat de eventuale perturbatii, ca urmare a masurarii continue sau periodice a valorii sale reale.

    Nota complementara

    1. Se intelege prin "electronice", in sensul codurilor tarifare 9015.10.10, 9015.20.10, 9015.30.10, 9015.40.10, 9015.80.11, 9015.80.19, 9024.10.10, 9024.80.10, 9025.19.91, 9025.80.91, 9026.10.51, 9026.10.59, 9026.20.30, 9026.80.91, 9027.10.10, 9027.80.11, 9027.80.13, 9027.80.17, 9030.39.30, 9030.89.92, 9031.80.32, 9031.80.34, 9031.80.39 si 9032.10.30, instrumentele si aparatele care contin unul sau mai multe articole care se clasifica la pozitiile 85.40, 85.41 sau 85.42. Totusi, nu sunt avute in vedere, pentru aplicarea acestei dispozitii, articolele de la pozitiile 85.40, 85.41 sau 85.42, care au numai functia de redresor de curent sau care nu sunt prezente decat in partea de alimentare a acestor instrumente si aparate.

 ______________________________________________________________________________
|    Codul    |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamala|
|_____________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.01     | Fibre optice si fascicule de fibre optice;      |       |      |
|  |          | cabluri din fibre optice, altele decat cele de  |       |      |
|  |          | la pozitia 85.44; materiale polarizante sub     |       |      |
|  |          | forma de foi sau placi; lentile (inclusiv       |       |      |
|  |          | lentile de contact), prisme, oglinzi si alte    |       |      |
|  |          | elemente optice din orice material, nemontate,  |       |      |
|  |          | altele decat cele din sticla neprelucrata optic:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.10   | - Fibre optice, fascicule si cabluri din fibre  |       |      |
|  |          | optice:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.10.10| -- Cabluri conductoare de imagine               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.20.00| - Materiale polarizante sub forma de foi sau de | -     |  10  |
|  |          | placi                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.30.00| - Lentile de contact                            | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.40   | - Lentile din sticla pentru ochelari:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.40.20| -- Necorectoare                                 | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Corectoare:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Prelucrate complet pe cele doua fete:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.40.41| ---- Unifocale                                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.40.49| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.40.80| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.50   | - Lentile din alte materiale pentru ochelari:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.50.20| -- Necorectoare                                 | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Corectoare:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Prelucrate complet pe cele doua fete:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.50.41| ---- Unifocale                                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.50.49| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.50.80| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9001.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.02     | Lentile, prisme, oglinzi si alte elemente optice|       |      |
|  |          | din orice material, montate, pentru instrumente |       |      |
|  |          | sau aparate, altele decat cele din sticla       |       |      |
|  |          | neprelucrata optic:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Obiective:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9002.11.00| -- Pentru aparate de luat vederi, pentru        | p/st  |  10  |
|  |          | proiectoare, pentru aparate fotografice sau     |       |      |
|  |          | cinematografice, de marire sau de micsorare     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9002.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9002.20.00| - Filtre                                        | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9002.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9002.90.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9002.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.03     | Monturi si rame de ochelari sau de articole     |       |      |
|  |          | similare si partile lor:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Monturi si rame:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9003.11.00| -- Din material plastic                         | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9003.19   | -- Din alte materiale:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9003.19.10| --- Din metale pretioase, placate sau dublate cu| p/st  |  10  |
|  |          | metale pretioase                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9003.19.30| --- Din metale comune                           | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9003.19.90| --- Din alte materiale                          | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9003.90.00| - Parti                                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.04     | Ochelari (de corectie, de protectie sau altele) |       |      |
|  |          | si articole similare:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9004.10   | - Ochelari de soare:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9004.10.10| -- Cu lentile prelucrate optic                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9004.10.91| --- Cu lentile din material plastic             | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9004.10.99| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9004.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9004.90.10| -- Cu lentile din material plastic              | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9004.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.05     | Binocluri, lunete, lunete astronomice,          |       |      |
|  |          | telescoape optice si monturi ale acestora; alte |       |      |
|  |          | instrumente de astronomie si monturile acestora,|       |      |
|  |          | cu exceptia instrumentelor de radio-astronomie: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9005.10.00| - Binocluri                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9005.80.00| - Alte instrumente                              | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9005.90.00| - Parti si accesorii (inclusiv monturi)         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.06     | Aparate fotografice (altele decat               |       |      |
|  |          | cinematografice); aparate si dispozitive,       |       |      |
|  |          | inclusiv lampi si tuburi, pentru producerea     |       |      |
|  |          | luminii de blitz in tehnica fotografica, cu     |       |      |
|  |          | exceptia lampilor si tuburilor cu descarcare    |       |      |
|  |          | de la pozitia 85.39:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.10   | - Aparate fotografice de tipul celor utilizate  |       |      |
|  |          | pentru pregatirea cliseelor sau a cilindrilor de|       |      |
|  |          | impresionare:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.10.10| -- Aparate fotografice de tipul celor utilizate | p/st  |  ex  |
|  |          | pentru realizarea mastilor sau reticulelor din  |       |      |
|  |          | substraturi acoperite cu o rasina fotosensibila |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.20.00| - Aparate fotografice de tipul celor utilizate  | p/st  |  10  |
|  |          | pentru inregistrarea documentelor pe microfilme,|       |      |
|  |          | microfise sau pe alte microformate              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.30.00| - Aparate fotografice special construite pentru | p/st  |  10  |
|  |          | fotografierea submarina sau aeriana, pentru     |       |      |
|  |          | examenul medical al organelor interne sau pentru|       |      |
|  |          | laboratoarele de medicina legala sau de         |       |      |
|  |          | criminalistica                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.40.00| - Aparate fotografice cu developare si tragere  | p/st  |  10  |
|  |          | instantanee                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate fotografice:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.51.00| -- Cu vizare prin obiectiv (cu reflexie printr-o| p/st  |  10  |
|  |          | singura lentila (SLR)), pentru rolfilme cu      |       |      |
|  |          | latimea de maximum 35 mm                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.52.00| -- Altele, pentru rolfilme cu latimea sub 35 mm | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.53   | -- Altele, pentru rolfilme cu latimea de 35 mm: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.53.10| --- Aparate fotografice de unica folosinta      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.53.90| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.59.00| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate si dispozitive, inclusiv lampi si     |       |      |
|  |          | tuburi pentru producerea de lumina blitz:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.61.00| -- Aparate cu tub cu descarcare pentru          | p/st  |  10  |
|  |          | producerea luminii blitz (numite "blitzuri      |       |      |
|  |          | electronice")                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.62.00| -- Lampi blitz, cuburi blitz si similare        | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.69.00| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.91   | -- De aparate fotografice:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.91.10| --- Pentru aparatele de la codul tarifar        | -     |  10  |
|  |          | 9006.10.10                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.91.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9006.99.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.07     | Aparate de filmat si proiectoare                |       |      |
|  |          | cinematografice, chiar incorporand aparate de   |       |      |
|  |          | inregistrare sau de reproducere a sunetului:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate de filmat:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9007.11.00| -- Pentru filme cu latimea sub 16 mm sau pentru | p/st  |  10  |
|  |          | filme duble de 8 mm                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9007.19.00| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9007.20.00| - Proiectoare                                   | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9007.91.00| -- De aparate de filmat                         | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9007.92.00| -- De proiectoare                               | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.08     | Proiectoare de imagini fixe (altele decat       |       |      |
|  |          | cinematografice); aparate fotografice de marire |       |      |
|  |          | sau de reducere:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9008.10.00| - Proiectoare pentru diapozitive                | p/st  |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9008.20.00| - Cititori de microfilme, de microfise sau de   | p/st  |  18  |
|  |          | alte microformate, chiar care permit obtinerea  |       |      |
|  |          | copiilor                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9008.30.00| - Alte proiectoare de imagini fixe              | p/st  |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9008.40.00| - Aparate fotografice de marire sau reducere    | p/st  |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9008.90.00| - Parti si accesorii                            | -     |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.09     | Aparate de fotocopiere cu sistem optic sau prin |       |      |
|  |          | contact si aparate de termocopiere:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate de fotocopiere electrostatica:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.11.00| -- Care functioneaza prin reproducerea directa  | p/st  |  ex  |
|  |          | a imaginii de pe original pe copie (procedeu    |       |      |
|  |          | direct)                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.12.00| -- Care functioneaza prin reproducerea          | p/st  |  18  |
|  |          | originalului pe copie cu ajutorul unui suport   |       |      |
|  |          | intermediar (procedeu indirect)                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte aparate de fotocopiere:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.21.00| -- Cu sistem optic                              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.22.00| -- Prin contact                                 | p/st  |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.30.00| - Aparate de termocopiere                       | p/st  |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.91.00| -- Dispozitive automate de alimentare cu        | -     |  ex  |
|  |          | documente                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.92.00| -- Dispozitive de alimentare cu hartie          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.93.00| -- Dispozitive de sortare                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9009.99.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.10     | Aparate si echipamente pentru laboratoare       |       |      |
|  |          | fotografice sau cinematografice (inclusiv       |       |      |
|  |          | aparate pentru proiectia sau trasarea           |       |      |
|  |          | circuitelor pe suprafetele sensibilizate ale    |       |      |
|  |          | materialelor semiconductoare), nedenumite si    |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte in acest Capitol;      |       |      |
|  |          | negatoscoape; ecrane pentru proiectii:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.10.00| - Aparate si echipamente pentru developarea     | -     |  18  |
|  |          | automata a peliculelor fotografice, a filmelor  |       |      |
|  |          | cinematografice sau a hartiei fotografice in    |       |      |
|  |          | role sau pentru expunerea automata a peliculei  |       |      |
|  |          | developate pe role de hartie fotografica        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate pentru proiectia sau trasarea         |       |      |
|  |          | circuitelor pe suprafetele sensibilizate ale    |       |      |
|  |          | materialelor semiconductoare:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.41.00| -- Aparate pentru scriere directa pe disc       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.42.00| -- Fotorepetitori                               | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.49.00| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.50   | - Alte aparate si dispozitive pentru laboratoare|       |      |
|  |          | fotografice sau cinematografice; negatoscoape:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.50.10| -- Aparate pentru proiectarea sau desenarea     | -     |  ex  |
|  |          | schemelor de circuite pe suprafete sensibilizate|       |      |
|  |          | ale substraturilor panourilor plate de afisare  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.50.90| -- Altele                                       | -     |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.60.00| - Ecrane pentru proiectii                       | -     |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.90   | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.90.10| -- Pentru aparatele de la codurile tarifare     | -     |  ex  |
|  |          | 9010.41.00, 9010.42.00, 9010.49.00 sau          |       |      |
|  |          | 9010.50.10                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9010.90.90| -- Altele                                       | -     |  18  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.11     | Microscoape optice, inclusiv microscoape pentru |       |      |
|  |          | microfotografie, cinematografie sau             |       |      |
|  |          | microproiectie:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.10   | - Microscoape stereoscopice:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.10.10| -- Dotate cu echipamente special proiectate sa  | p/st  |  ex  |
|  |          | manipuleze si sa transporte discuri (wafers)    |       |      |
|  |          | semiconductoare sau reticule                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  21  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.20   | - Alte microscoape, pentru microfotografie,     |       |      |
|  |          | cinematografie sau microproiectie:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.20.10| -- Microscoape microfotografice dotate cu       | p/st  |  ex  |
|  |          | echipamente special proiectate sa manipuleze si |       |      |
|  |          | sa transporte discuri (wafers) semiconductoare  |       |      |
|  |          | sau reticule                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.20.90| -- Altele                                       | p/st  |  21  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.80.00| - Alte microscoape                              | p/st  |  21  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.90   | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.90.10| -- Pentru aparatele de la codul tarifar         | -     |  ex  |
|  |          | 9011.10.10 sau 9011.20.10                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9011.90.90| -- Altele                                       | -     |  21  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.12     | Microscoape, altele decat microscoapele optice; |       |      |
|  |          | difractografele:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9012.10   | - Microscoape, altele decat microscoapele       |       |      |
|  |          | optice; difractografele:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9012.10.10| -- Microscoape cu electroni dotate cu           | -     |  ex  |
|  |          | echipamente special proiectate sa manipuleze si |       |      |
|  |          | sa transporte discuri (wafers) semiconductoare  |       |      |
|  |          | sau reticule                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9012.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9012.90   | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9012.90.10| -- Pentru aparatele de la codul tarifar         | -     |  ex  |
|  |          | 9012.10.10                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9012.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.13     | Dispozitive cu cristale lichide care nu         |       |      |
|  |          | constituie articole cuprinse mai specific la    |       |      |
|  |          | alte pozitii; lasere, altele decat diodele      |       |      |
|  |          | laser; alte aparate si instrumente optice,      |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse la alte pozitii ale    |       |      |
|  |          | acestui Capitol:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.10.00| - Lunete de ochire pentru arme; periscoape;     | -     |  10  |
|  |          | lunete pentru masini, aparate sau instrumente   |       |      |
|  |          | cuprinse in acest Capitol sau in Sectiunea      |       |      |
|  |          | a XVI-a                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.20.00| - Lasere, altele decat diodele laser            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.80   | - Alte dispozitive, aparate si instrumente:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Dispozitive cu cristale lichide:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.80.20| --- Dispozitive cu cristale lichide cu matrice  | -     |  ex  |
|  |          | activa                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.80.30| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.80.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.90   | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.90.10| -- Pentru dispozitive cu cristale lichide (LCD) | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9013.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.14     | Busole; inclusiv compasuri de navigatie; alte   |       |      |
|  |          | instrumente si aparate de navigatie: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.10   | - Busole, inclusiv compasuri de navigatie:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.10.10| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.20   | - Instrumente si aparate pentru navigatia       |       |      |
|  |          | aeriana sau spatiala (altele decat busolele):   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Destinate aeronavelor civile: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.20.13| --- Sistem de navigatie inertial                | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.20.18| --- Altele                                      | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.80.00| - Alte instrumente si aparate                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.90   | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.90.10| -- De instrumente sau aparate de la subpozitiile| -     |  ex  |
|  |          | 9014.10 si 9014.20, destinate aeronavelor       |       |      |
|  |          | civile*1)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9014.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.15     | Instrumente si aparate de geodezie, de          |       |      |
|  |          | topografie, de arpentaj, de nivelat, de         |       |      |
|  |          | fotogrametrie, de hidrografie, de oceanografie, |       |      |
|  |          | de hidrologie, de meteorologie sau de geofizica,|       |      |
|  |          | excluzand busolele; telemetre:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.10   | - Telemetre:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.10.10| -- Electronice                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.20   | - Teodolite si tahometre:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.20.10| -- Electronice                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.20.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.30   | - Nivele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.30.10| -- Electronice                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.30.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.40   | - Instrumente si aparate de fotogrametrie:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.40.10| -- Electronice                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.40.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.80   | - Alte instrumente si aparate:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Electronice:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.80.11| --- De meteorologie, hidrologie si de geofizica | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.80.19| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.80.91| --- De geodezie, topografie, topometrie,        | -     |  10  |
|  |          | nivelmetrie si de hidrografie                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.80.93| --- De meteorologie, hidrologie si de geofizica | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.80.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9015.90.00| - Parti si accesorii                            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9016.00   | Balante sensibile la o greutate de minimum 5 cg,|       |      |
|  |          | cu sau fara greutati:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9016.00.10| - Balante                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9016.00.90| - Parti si accesorii                            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.17     | Instrumente de desen, de trasare sau de calcul  |       |      |
|  |          | (de exemplu: masini de desenat, pantografe,     |       |      |
|  |          | raportoare, truse de matematica, rigle si       |       |      |
|  |          | discuri de calcul); instrumente de masura       |       |      |
|  |          | lungimii, pentru folosire manuala (de exemplu   |       |      |
|  |          | rigle, rulete, micrometre, sublere, calibre),   |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte in acest |       |      |
|  |          | Capitol:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.10   | - Mese si masini de desenat, chiar automate:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.10.10| -- Plotere                                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.20   | - Alte instrumente de desen, de trasare sau de  |       |      |
|  |          | calcul:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.20.05| -- Plotere                                      | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Instrumente de desen:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.20.11| --- Truse pentru desen                          | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.20.19| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alte instrumente de desen:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.20.31| --- Aparate pentru generarea sabloanelor        | p/st  |  ex  |
|  |          | utilizate pentru fabricarea mastilor sau        |       |      |
|  |          | reticulelor obtinute pornind de la substraturi  |       |      |
|  |          | acoperite cu o rasina fotosensibila             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.20.39| --- Altele                                      | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.20.90| -- Instrumente de calcul matematic (inclusiv    | p/st  |  10  |
|  |          | rigle de calcul, discuri de calcul si articole  |       |      |
|  |          | similare)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.30   | - Micrometre, calibre reglabile si joje:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.30.10| -- Micrometre, calibre reglabile si sublere     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.30.90| -- Altele (cu exceptia calibrelor fara organe   | p/st  |  10  |
|  |          | reglabile de la pozitia 90.31)                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.80   | - Alte instrumente:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.80.10| -- Metre si rigle gradate                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.80.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.90   | - Parti si accesorii:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.90.10| -- Pentru aparatele de la codul tarifar         | -     |  ex  |
|  |          | 9017.20.31                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9017.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.18     | Instrumente si aparate pentru medicina,         |       |      |
|  |          | chirurgie, stomatologie sau medicina veterinara,|       |      |
|  |          | inclusiv aparate de scintigrafie si alte aparate|       |      |
|  |          | electromedicale, cat si aparate pentru testarea |       |      |
|  |          | vederii:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate pentru electrodiagnostic (inclusiv    |       |      |
|  |          | aparate pentru explorari functionale sau de     |       |      |
|  |          | supraveghere a parametrilor fiziologici):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.11.00| -- Electrocardiografe                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.12.00| -- Aparate pentru diagnostic prin scanare       | -     |  10  |
|  |          | ultrasonica (scanere)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.13.00| -- Aparate de diagnostic cu vizualizare prin    | -     |  10  |
|  |          | rezonanta magnetica                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.14.00| -- Aparate de scintigrafie                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.19.10| --- Aparate de monitorizare capabile sa         | -     |  10  |
|  |          | urmareasca simultan doi sau mai multi parametri |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.19.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.20.00| - Aparate cu raze ultraviolete sau infrarosii   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Seringi, ace, catetere, canule si instrumente |       |      |
|  |          | similare:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.31   | -- Seringi, cu sau fara ace:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.31.10| --- Din material plastic                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.31.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.32   | -- Ace tubulare din metal si ace pentru sutura: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.32.10| --- Ace tubulare din metal                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.32.90| --- Ace pentru suturi                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.39.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte instrumente si aparate pentru            |       |      |
|  |          | stomatologie:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.41.00| -- Freze dentare, chiar combinate pe o baza     | -     |  10  |
|  |          | comuna cu alte echipamente dentare              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.49.10| --- Pietre de slefuit, discuri, freze si perii  | -     |  10  |
|  |          | pentru freze dentare                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.49.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.50   | - Alte instrumente si aparate de oftalmologie:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.50.10| -- Neoptice                                     | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.50.90| -- Optice                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90   | - Alte instrumente si aparate:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.10| -- Instrumente si aparate pentru masurarea      | -     |  10  |
|  |          | presiunii arteriale                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.20| -- Endoscoape                                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.30| -- Rinichi artificiali                          | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Aparate de diatermie:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.41| --- Cu ultrasunete                              | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.49| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.50| -- Aparate pentru transfuzii                    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.60| -- Instrumente si aparate pentru anestezie      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.70| -- Aparate cu ultrasunete pentru dizolvarea     | -     |  10  |
|  |          | calculilor in vezica urinara                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.75| -- Aparate pentru stimularea nervilor           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9018.90.85| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.19     | Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj;     |       |      |
|  |          | aparate pentru testari psihologice; aparate de  |       |      |
|  |          | ozonoterapie, de oxigenoterapie, de             |       |      |
|  |          | aerosoloterapie, aparate respiratorii de        |       |      |
|  |          | reanimare si alte aparate de terapie            |       |      |
|  |          | respiratorie:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9019.10   | - Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj;   |       |      |
|  |          | aparate pentru testari psihologice:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9019.10.10| -- Vibromasoare electrice                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9019.10.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9019.20.00| - Aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie,   | -     |  10  |
|  |          | de aerosoloterapie, aparate respiratorii de     |       |      |
|  |          | reanimare si alte aparate de terapie            |       |      |
|  |          | respiratorie                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9020.00   | Alte aparate respiratorii si masti de gaze,     |       |      |
|  |          | excluzand mastile de protectie lipsite de parti |       |      |
|  |          | mecanice si element filtrant:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9020.00.10| - Aparate respiratorii si masti de gaze         | -     |  ex  |
|  |          | (excluzand partile acestora), destinate         |       |      |
|  |          | aeronavelor civile*1)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9020.00.90| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.21     | Articole si aparate de ortopedie, inclusiv      |       |      |
|  |          | centurile si bandajele medicochirurgicale si    |       |      |
|  |          | carjele; atele, gutiere si alte articole si     |       |      |
|  |          | aparate pentru fracturi; articole si aparate de |       |      |
|  |          | proteza; aparate pentru facilitarea auzului     |       |      |
|  |          | surzilor si alte aparate care se poarta, se duc |       |      |
|  |          | in mana sau care se implanteaza in organism     |       |      |
|  |          | pentru compensarea unei deficiente sau          |       |      |
|  |          | infirmitati:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.10   | - Aparate de ortopedie sau pentru fracturi:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.10.10| -- Articole si aparate de ortopedie             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.10.90| -- Articole si aparate pentru fracturi          | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.21   | -- Dinti artificiali:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.21.10| --- Din material plastic                        |  100  |      |
|  |          |                                                 | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.21.90| --- Din alte materiale                          |  100  |      |
|  |          |                                                 | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.29.00| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte articole si aparate de proteza:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.31.00| -- Proteze articulare                           | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.39.10| --- Proteze oculare                             | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.39.90| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.40.00| - Aparate pentru facilitarea auzului surzilor,  | p/st  |  10  |
|  |          | cu exceptia partilor si accesoriilor            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.50.00| - Stimulatoare cardiace, cu exceptia partilor si| p/st  |  10  |
|  |          | accesoriilor                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.90.10| -- Parti si accesorii pentru aparate acustice   | -     |  10  |
|  |          | pentru facilitarea auzului la surzi             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9021.90.90| -- Altele                                       | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.22     | Aparate cu raze X si aparate care utilizeaza    |       |      |
|  |          | raze alfa, beta si gama, chiar de utilizare     |       |      |
|  |          | medicala, chirurgicala, stomatologica sau       |       |      |
|  |          | veterinara, inclusiv aparate de radiofotografie |       |      |
|  |          | sau de radioterapie, tuburi cu raze X si        |       |      |
|  |          | dispozitive generatoare de raze X, generatoare  |       |      |
|  |          | de tensiune, pupitre de comanda, ecrane, mese,  |       |      |
|  |          | fotolii si suporturi similare pentru examinare  |       |      |
|  |          | sau tratament:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate cu raze X, chiar de utilizare         |       |      |
|  |          | medicala, chirurgicala, stomatologica sau       |       |      |
|  |          | veterinara, inclusiv aparatele de               |       |      |
|  |          | radiofotografie sau de radioterapie: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.12.00| -- Aparate de tomografie computerizata          | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.13.00| -- Altele, pentru stomatologie                  | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.14.00| -- Altele, de utilizare medicala, chirurgicala  | p/st  |  10  |
|  |          | sau veterinara                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.19.00| -- Pentru alte utilizari                        | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Aparate cu raze alfa, beta sau gama, de       |       |      |
|  |          | utilizare medicala, chirurgicala, stomatologica |       |      |
|  |          | sau veterinara, inclusiv aparatele de           |       |      |
|  |          | radiofotografie sau de radioterapie: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.21.00| -- De utilizare medicala, chirurgicala,         | p/st  |  10  |
|  |          | stomatologica sau veterinara                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.29.00| -- Pentru alte intrebuintari                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.30.00| - Tuburi cu raze X                              | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.90   | - Altele, inclusiv parti si accesorii:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.90.10| -- Ecrane radiologice, inclusiv ecrane          | -     |  10  |
|  |          | intensificatoare; grile de protectie            |       |      |
|  |          | antidisipatoare                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9022.90.90| -- Altele                                       | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9023.00   | Instrumente, aparate si modele destinate        |       |      |
|  |          | demonstratiilor (de exemplu, in invatamant sau  |       |      |
|  |          | la expozitii), improprii altor utilizari:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9023.00.10| - Pentru demonstratii de fizica, chimie sau     | -     |  10  |
|  |          | tehnica                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9023.00.80| - Altele                                        | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.24     | Masini si aparate pentru incercari de duritate, |       |      |
|  |          | tractiune, comprimare, elasticitate sau de alte |       |      |
|  |          | proprietati mecanice ale materialelor (de       |       |      |
|  |          | exemplu: metale, lemn, textile, hartie, material|       |      |
|  |          | plastic):                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.10   | - Masini si aparate pentru incercarea metalelor:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.10.10| -- Electronice                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.10.91| --- Universale si pentru testarea tractiunii    | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.10.93| --- Pentru testarea duritatii                   | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.10.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.80   | - Alte masini si aparate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.80.10| -- Electronice                                  | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.80.91| --- Pentru testarea textilelor, hartiei si      | -     |  10  |
|  |          | cartonului                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.80.99| --- Altele                                      | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9024.90.00| - Parti si accesorii                            | -     |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |90.25     | Densimetre, areometre si instrumente flotante   |       |      |
|  |          | similare, termometre, pirometre, barometre,     |       |      |
|  |          | higrometre si psihrometre, cu inregistrare sau  |       |      |
|  |          | nu, chiar combinate intre ele:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Termometre si pirometre, necombinate cu alte  |       |      |
|  |          | instrumente:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.11   | -- Cu lichid, cu citire directa: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.11.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.11.91| ---- Medicale sau veterinare                    | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.11.99| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.19.10| --- Destinate aeronavelor civile*1)             | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.19.91| ---- Electronice                                | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.19.99| ---- Altele                                     | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.80   | - Alte instrumente:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.80.15| -- Destinate aeronavelor civile*1)              | -     |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |9025.80.20| --- Barometre necombinate cu alte instrumente   | p/st  |  10  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele: