Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.14 din 21.08.2014

pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 27 august 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 14, precum şi ale art. 18 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 20 august 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Articolul IAnexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1 . Punctele 1 , 3 , 41, 5.7.7, 6.4 şi 6.12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M. Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„ 1 . Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare care fac obiectul reglementării şi/sau supravegherii Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., derulate pe pieţe reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (SAT), suportată de către cumpărător, cu excepţia tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate a) Cotă din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), d) şi e)b) Cotă din valoarea tranzacţiilor derulate pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar c) Cotă din valoarea tranzacţiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare d) Cotă din valoarea tranzacţiilor: - d1) cu obligaţiuni, inclusiv cele convertibile în acţiuni; - d2) cu drepturi de preferinţă; - d3) cu drepturi de alocare. e) Cotă din valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat a) 0,06% b) 0,04% c) 0,04% d1) 0,02% d2) 0,04% d3) 0,04% e) 0%
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
3. Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare*) b) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare în vederea admiterii la tranzacţionare pe pieţe reglementate şi sisteme alternative de tranzacţionare*) *) Se aplică în cazul ofertelor publice pentru care se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine şi care intenţionează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacţionare pe o piaţă dintr-un stat membru, altul decât România. c) Cotă din valoarea ofertei publice menţionate la art. 15 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. d) Cotă din valoarea ofertelor publice menţionate la art. 15 alin. (3) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, care nu implică o modificare a înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerţului, denumit în continuare ORC. a) Nivel minim*) 0,3% Nivel de regularizare**) 0,5% *) Nu se aplică în cazul: 1. ofertelor publice de vânzare a unor acţiuni deţinute, în numele statului român, de către o instituţie publică; 2. ofertelor publice de vânzare de obligaţiuni emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. **) Nivelul de regularizare este de 0,35%, în cazul unei oferte publice de vânzare a unor acţiuni deţinute, în numele statului român, de către o instituţie publică. b) Nivel minim 0% Nivel de regularizare 0,1%***) ***) Nivelul de regularizare este de 0,05%, în cazul obligaţiunilor corporative, al obligaţiunilor emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cazul titlurilor de stat. c) 0,1% din valoarea ofertei publice d) 0,3% din valoarea ofertei publice
Nr. crt. Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M. Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
41 . Tarife şi cote pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate a) Tarif pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate derulate pe pieţele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, cu excepţia instrumentelor financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră b) Tarif pentru tranzacţiile derulate pe pieţele reglementate cu instrumente financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră a) 0,08 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă*) *) Tariful pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate derulate pe pieţele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument derivat, este 0,04 lei/contract. b) 2,00 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
5.7.7. Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererii referitoare la chestiuni privind aplicarea legii sau reglementărilor Emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia*) *) Tariful nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F. 10.000 lei
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
6.4. Tarif pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare 500 lei*) *) Nivelul tarifului pentru înregistrarea la A.S.F. a titlurilor de stat este 0.
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
6.12. Cotă percepută pentru monitorizarea tranzacţiilor efectuate în afara pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare 0,06% din valoarea tranzacţiilor raportate N O T Ă: Cota pentru tranzacţiile derulate în afara pieţelor reglementate şi/sau sistemelor alternative de tranzacţionare de tipul tranzacţiilor turnaround este 0,02%.“

2. După punctul 6.12 se introduce un nou punct, punctul 6.13, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M. Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„6.13. Cotă percepută pentru tranzacţiile de alocare pe conturile clienţilor agenţilor custode, definite conform art. 151 alin. (2) lit. b) din titlul II din Codul Depozitarului Central*), cu modificările şi completările ulterioare____*) Codul Depozitarului Central nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 0%“

Articolul IIRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014, se abrogă. Articolul IIIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data de 16 septembrie 2014. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 14/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 14 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu