E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 1 din  3 iulie 2003

privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, precum si ale Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, incheiata intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice,
    in temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 si al art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfasurare a compensarii bilaterale a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si a decontarii acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei, denumit in continuare TransFonD - S.A.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) participant*1) - orice banca, persoana juridica romana, sucursala din Romania a unei banci, persoana juridica straina, denumite in continuare banci, orice casa centrala a cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului care, prin unitatile sale operationale, are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    b) unitate participanta - orice unitate operationala a participantilor care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    c) unitate subparticipanta - orice unitate operationala teritoriala a unei banci, cooperativa de credit sau trezorerie municipala, oraseneasca sau de comuna care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare decat prin intermediul unei unitati participante.
------------
    *1) In aceasta categorie sunt incluse si bancile aflate in regim special de decontare sau in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.

    CAP. 2
    Compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si decontarea acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A.

    Art. 3
    Accesul participantilor la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A. se efectueaza prin intermediul unitatilor lor operationale, astfel:
    a) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivel teritorial), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului sau secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei sale teritoriale) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene) in cadrul sucursalelor TransFonD - S.A. din judetul respectiv;
    b) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivelul municipiului Bucuresti), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului lor secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei municipiului Bucuresti) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti) in cadrul sucursalei municipiului Bucuresti a TransFonD - S.A.;
    c) bancile (prin intermediul centralelor lor), casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sediului sau central) si Trezoreria statului (prin intermediul Ministerului Finantelor Publice) in cadrul centralei TransFonD - S.A.
    Art. 4
    In cadrul platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii sunt utilizate:
    a) ordinele de plata pentru Trezoreria statului pe suport hartie (OPHT)*2), emise in conformitate cu reglementarile comune ale Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei:
    - sub valoarea de 500 milioane lei exclusiv (pentru platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului);
    - indiferent de valoare (pentru platile intertrezorerii);
    b) dispozitiile de incasare pe suport hartie, insotite de copia certificata a titlului executoriu, prezentate de organele de executare silita participantului unde se afla deschis contul debitorului, indiferent de valoare;
    c) notele contabile, intocmite de participant pe propria raspundere, in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire, indiferent de valoare;
    d) dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie;
    e) bilete la ordin, indiferent de valoare, emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe.
------------
    *2) OPHT original (inclusiv generat prin utilizarea aplicatiei informatice a participantului) sau telex, care va contine in mod obligatoriu, in original, stampila si semnatura participantului, precum si toate informatiile cuprinse in OPHT.

    Art. 5
    Pentru procesarea biletelor la ordin emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe, unitatile subparticipante destinatare/unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa remita biletele la ordin unitatilor subparticipante initiatoare/unitatilor participante platitoare, prin posta, insotite de borderouri de incasare, in vederea verificarii si, respectiv, acceptarii sau refuzului acestora;
    b) in cazul acceptarii biletelor la ordin, unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare va intocmi in nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau partial, cate un OPHT care va contine la rubrica <<Reprezentand:>> toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat si va fi inclus in pachetul cu OPHT-uri destinate unitatii participante beneficiare;
    c) unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare are obligatia sa remita biletele la ordin refuzate total sau partial, insotite in mod obligatoriu de o justificare de refuz, in original, prin posta, unitatii participante beneficiare/unitatii subparticipante destinatare;
    d) operatiunile cu bilete la ordin se vor efectua de catre participanti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor Normelor-cadru nr. 6/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 6
    Pentru procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, unitatile participante platitoare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea platilor in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 1a) si 1b), calculate in zile bancare;
    b) sa remita aceste plati, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare;
    c) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a platilor componente si de un OPHT centralizator intocmit de unitatea participanta platitoare;
    d) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator al unitatii participante platitoare.
    Art. 7
    TransFonD - S.A. va accepta in vederea decontarilor cu Trezoreria statului OPHT-uri centralizatoare la care sunt anexate si dispozitii de incasare intocmite de organele de executare silita, note contabile intocmite de participanti in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire sau dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie.
    Art. 8
    Pentru procesarea refuzurilor la incasare ale platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii, unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea refuzurilor la incasare pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 2a) si 2b), calculate in zile bancare;
    b) pentru fiecare refuz sa initieze, pe propria raspundere, un OPHT insotit de o comunicare de refuz la executare, care sa respecte prevederile art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1994 privind ordinul de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa remita refuzurile, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare ale respectivelor refuzuri;
    d) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a refuzurilor componente si de un OPHT centralizator;
    e) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator.
    Art. 9
    TransFonD - S.A. are obligatia sa refuze procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii receptionate de la unitatile participante platitoare, in situatia in care instrumentele de plata/documentele precizate la art. 4 aferente nu respecta conditiile de forma si de continut stabilite conform reglementarilor in domeniu.
    Art. 10
    Intervalele de receptie si de procesare a platilor de mica valoare si a platilor intertrezorerii in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare operat de TransFonD - S.A., precum si de punere la dispozitia participantilor a extraselor de cont sub sigla Bancii Nationale a Romaniei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 11
    TransFonD - S.A., in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei, utilizeaza conturile analitice/subconturile participantilor deschise la Banca Nationala a Romaniei (anexa nr. 4), pentru:
    a) efectuarea compensarii bilaterale si decontarea pe baza neta a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii;
    b) initierea catre Banca Nationala a Romaniei a decontarii finale si irevocabile a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Pentru serviciile oferite in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul TransFonD - S.A., percepe automat comisioane participantilor, altii decat Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniu.
    Art. 13
    Participantii au obligatia sa sesizeze in scris Banca Nationala a Romaniei - Directia contabilitate pentru eventualele erori aparute in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, intr-un interval de maximum 10 zile bancare de la data inregistrarii erorii in extrasul de cont al acestora. Dupa expirarea acestui termen nu poate fi angajata raspunderea Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 14
    In data de 29 august 2003 unitatile participante platitoare vor remite platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si platile intertrezorerii, care urmeaza sa fie decontate final si irevocabil de Banca Nationala a Romaniei in data de 1 septembrie 2003, la sediile TransFonD - S.A. din raza lor teritoriala.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 17
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 septembrie 2003.

                    Presedintele Consiliului de administratie
                         al Bancii Nationale a Romaniei,
                             Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z-1  | Sediul TransFonD S.A. |  Z
                     ---->|_______________________|----
                    |                                  |
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |        |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______         ^                                  |          _______v____
| Platitor |        |                                  |         | Beneficiar |
|__________|        | Z-2                              | Z       |____________|
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |        |        destinatara      |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______                                                        ______v_____
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |        Circuitul local maximal al platilor de mica valoare         |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 1b)
    la regulament

                         ______________  :   ______________
                        |    Sediul    | :  |    Sediul    |
                   Z-1  |TransFonD S.A.| :  |TransFonD S.A.|  Z
    Jud. 1         ---->|  initiator   |-:->|  destinatar  |----       Jud. 2
                  |     |______________| :  |______________|    |
                  |                      :                      |
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |      : |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______       ^                      :                      |  ______V_____
| Platitor |      |                      :                      | | Beneficiar |
|__________|      | Z-2                  :                    Z | |____________|
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______                              :                         ______v_____
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |     Circuitul interjudetean maximal al platilor de mica valoare    |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 2a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z+2  | Sediul TransFonD S.A. |  Z+1
                     -----|_______________________|<----
                    |                                   |
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |        |       beneficiara       |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______         |                                   ^          ____________
| Platitor |        |                                   |         | Beneficiar |
|__________|        | Z+2                               | Z+1     |____________|
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |        |        destinatara      |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______                                                        ____________
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

   ___________________________________________________________________________
  | Circuitul local maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de mica   |
  | valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii |
  |___________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b)
    la regulament

                        ______________   :   ______________
                       |    Sediul    |  :  |    Sediul    |
                   Z+2 |TransFonD S.A.| Z+1 |TransFonD S.A.| Z+1
     Jud. 1         ---|  initiator   |<-:--|  destinatar  |<---      Jud. 2
                   |   |______________|  :  |______________|    |
                   |                     :                      |
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |      : |       beneficiara       |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______        |                     :                      ^  ____________
| Platitor |       |                     :                      | | Beneficiar |
|__________|       | Z+2                 :                  Z+1 | |____________|
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______                              :                         ____________
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

 ______________________________________________________________________________
|  Circuitul interjudetean maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de  |
|mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii|
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                            INTERVALUL DE PRELUCRARE
a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii

________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea activitatii              Ziua bancara          Orar
crt.                                         in care se
                                             efectueaza
                                             activitatea
________________________________________________________________________________
  1. Receptia platilor de mica valoare in        Z-1      11,00 a.m. - 3,30 p.m.
     relatia cu Trezoreria statului si a
     platilor intertrezorerii
  2. Calculul pozitiilor net-nete bilaterale     Z        9,30 a.m. - 10,00 a.m.
     ale participantilor
  3. Decontarea finala si irevocabila a          Z        11,00 a.m.
     pozitiilor net-nete bilaterale
  4. Eliberarea extraselor de cont               Z        incepand cu ora
                                                          12,00 a.m.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              CONTURILE ANALITICE
utilizate pentru compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii cu decontare pe baza neta

________________________________________________________________________________
Nr.      Tipul platii                    Denumirea                      Simbolul
crt.                                     contului analitic              contului
                                                                        analitic
________________________________________________________________________________
  1. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in          300
     cu Trezoreria statului             relatia cu Trezoreria statului
  2. Plata intertrezorerii, indiferent  Plati intertrezorerii             303
     de valoare
  3. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in regim special   - regim special                   530
     de decontare
  4. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in faliment*1)     - faliment                        539
  5. Penalizare aferenta bancilor in    Penalizari - regim special        593
     regim special de decontare
  6. Penalizare                         Penalizari                        903
________________________________________________________________________________
    *1) In aceasta categorie sunt incluse institutiile de credit aflate in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu