E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 1 din  3 iulie 2003

privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, precum si ale Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, incheiata intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice,
    in temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 si al art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfasurare a compensarii bilaterale a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si a decontarii acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei, denumit in continuare TransFonD - S.A.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) participant*1) - orice banca, persoana juridica romana, sucursala din Romania a unei banci, persoana juridica straina, denumite in continuare banci, orice casa centrala a cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului care, prin unitatile sale operationale, are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    b) unitate participanta - orice unitate operationala a participantilor care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    c) unitate subparticipanta - orice unitate operationala teritoriala a unei banci, cooperativa de credit sau trezorerie municipala, oraseneasca sau de comuna care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare decat prin intermediul unei unitati participante.
------------
    *1) In aceasta categorie sunt incluse si bancile aflate in regim special de decontare sau in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.

    CAP. 2
    Compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si decontarea acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A.

    Art. 3
    Accesul participantilor la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A. se efectueaza prin intermediul unitatilor lor operationale, astfel:
    a) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivel teritorial), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului sau secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei sale teritoriale) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene) in cadrul sucursalelor TransFonD - S.A. din judetul respectiv;
    b) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivelul municipiului Bucuresti), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului lor secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei municipiului Bucuresti) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti) in cadrul sucursalei municipiului Bucuresti a TransFonD - S.A.;
    c) bancile (prin intermediul centralelor lor), casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sediului sau central) si Trezoreria statului (prin intermediul Ministerului Finantelor Publice) in cadrul centralei TransFonD - S.A.
    Art. 4
    In cadrul platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii sunt utilizate:
    a) ordinele de plata pentru Trezoreria statului pe suport hartie (OPHT)*2), emise in conformitate cu reglementarile comune ale Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei:
    - sub valoarea de 500 milioane lei exclusiv (pentru platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului);
    - indiferent de valoare (pentru platile intertrezorerii);
    b) dispozitiile de incasare pe suport hartie, insotite de copia certificata a titlului executoriu, prezentate de organele de executare silita participantului unde se afla deschis contul debitorului, indiferent de valoare;
    c) notele contabile, intocmite de participant pe propria raspundere, in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire, indiferent de valoare;
    d) dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie;
    e) bilete la ordin, indiferent de valoare, emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe.
------------
    *2) OPHT original (inclusiv generat prin utilizarea aplicatiei informatice a participantului) sau telex, care va contine in mod obligatoriu, in original, stampila si semnatura participantului, precum si toate informatiile cuprinse in OPHT.

    Art. 5
    Pentru procesarea biletelor la ordin emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe, unitatile subparticipante destinatare/unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa remita biletele la ordin unitatilor subparticipante initiatoare/unitatilor participante platitoare, prin posta, insotite de borderouri de incasare, in vederea verificarii si, respectiv, acceptarii sau refuzului acestora;
    b) in cazul acceptarii biletelor la ordin, unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare va intocmi in nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau partial, cate un OPHT care va contine la rubrica <<Reprezentand:>> toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat si va fi inclus in pachetul cu OPHT-uri destinate unitatii participante beneficiare;
    c) unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare are obligatia sa remita biletele la ordin refuzate total sau partial, insotite in mod obligatoriu de o justificare de refuz, in original, prin posta, unitatii participante beneficiare/unitatii subparticipante destinatare;
    d) operatiunile cu bilete la ordin se vor efectua de catre participanti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor Normelor-cadru nr. 6/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 6
    Pentru procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, unitatile participante platitoare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea platilor in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 1a) si 1b), calculate in zile bancare;
    b) sa remita aceste plati, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare;
    c) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a platilor componente si de un OPHT centralizator intocmit de unitatea participanta platitoare;
    d) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator al unitatii participante platitoare.
    Art. 7
    TransFonD - S.A. va accepta in vederea decontarilor cu Trezoreria statului OPHT-uri centralizatoare la care sunt anexate si dispozitii de incasare intocmite de organele de executare silita, note contabile intocmite de participanti in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire sau dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie.
    Art. 8
    Pentru procesarea refuzurilor la incasare ale platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii, unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea refuzurilor la incasare pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 2a) si 2b), calculate in zile bancare;
    b) pentru fiecare refuz sa initieze, pe propria raspundere, un OPHT insotit de o comunicare de refuz la executare, care sa respecte prevederile art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1994 privind ordinul de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa remita refuzurile, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare ale respectivelor refuzuri;
    d) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a refuzurilor componente si de un OPHT centralizator;
    e) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator.
    Art. 9
    TransFonD - S.A. are obligatia sa refuze procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii receptionate de la unitatile participante platitoare, in situatia in care instrumentele de plata/documentele precizate la art. 4 aferente nu respecta conditiile de forma si de continut stabilite conform reglementarilor in domeniu.
    Art. 10
    Intervalele de receptie si de procesare a platilor de mica valoare si a platilor intertrezorerii in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare operat de TransFonD - S.A., precum si de punere la dispozitia participantilor a extraselor de cont sub sigla Bancii Nationale a Romaniei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 11
    TransFonD - S.A., in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei, utilizeaza conturile analitice/subconturile participantilor deschise la Banca Nationala a Romaniei (anexa nr. 4), pentru:
    a) efectuarea compensarii bilaterale si decontarea pe baza neta a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii;
    b) initierea catre Banca Nationala a Romaniei a decontarii finale si irevocabile a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Pentru serviciile oferite in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul TransFonD - S.A., percepe automat comisioane participantilor, altii decat Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniu.
    Art. 13
    Participantii au obligatia sa sesizeze in scris Banca Nationala a Romaniei - Directia contabilitate pentru eventualele erori aparute in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, intr-un interval de maximum 10 zile bancare de la data inregistrarii erorii in extrasul de cont al acestora. Dupa expirarea acestui termen nu poate fi angajata raspunderea Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 14
    In data de 29 august 2003 unitatile participante platitoare vor remite platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si platile intertrezorerii, care urmeaza sa fie decontate final si irevocabil de Banca Nationala a Romaniei in data de 1 septembrie 2003, la sediile TransFonD - S.A. din raza lor teritoriala.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 17
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 septembrie 2003.

                    Presedintele Consiliului de administratie
                         al Bancii Nationale a Romaniei,
                             Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z-1  | Sediul TransFonD S.A. |  Z
                     ---->|_______________________|----
                    |                                  |
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |        |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______         ^                                  |          _______v____
| Platitor |        |                                  |         | Beneficiar |
|__________|        | Z-2                              | Z       |____________|
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |        |        destinatara      |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______                                                        ______v_____
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |        Circuitul local maximal al platilor de mica valoare         |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 1b)
    la regulament

                         ______________  :   ______________
                        |    Sediul    | :  |    Sediul    |
                   Z-1  |TransFonD S.A.| :  |TransFonD S.A.|  Z
    Jud. 1         ---->|  initiator   |-:->|  destinatar  |----       Jud. 2
                  |     |______________| :  |______________|    |
                  |                      :                      |
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |      : |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______       ^                      :                      |  ______V_____
| Platitor |      |                      :                      | | Beneficiar |
|__________|      | Z-2                  :                    Z | |____________|
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______                              :                         ______v_____
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |     Circuitul interjudetean maximal al platilor de mica valoare    |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 2a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z+2  | Sediul TransFonD S.A. |  Z+1
                     -----|_______________________|<----
                    |                                   |
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |        |       beneficiara       |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______         |                                   ^          ____________
| Platitor |        |                                   |         | Beneficiar |
|__________|        | Z+2                               | Z+1     |____________|
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |        |        destinatara      |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______                                                        ____________
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

   ___________________________________________________________________________
  | Circuitul local maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de mica   |
  | valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii |
  |___________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b)
    la regulament

                        ______________   :   ______________
                       |    Sediul    |  :  |    Sediul    |
                   Z+2 |TransFonD S.A.| Z+1 |TransFonD S.A.| Z+1
     Jud. 1         ---|  initiator   |<-:--|  destinatar  |<---      Jud. 2
                   |   |______________|  :  |______________|    |
                   |                     :                      |
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |      : |       beneficiara       |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______        |                     :                      ^  ____________
| Platitor |       |                     :                      | | Beneficiar |
|__________|       | Z+2                 :                  Z+1 | |____________|
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______                              :                         ____________
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

 ______________________________________________________________________________
|  Circuitul interjudetean maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de  |
|mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii|
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                            INTERVALUL DE PRELUCRARE
a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii

________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea activitatii              Ziua bancara          Orar
crt.                                         in care se
                                             efectueaza
                                             activitatea
________________________________________________________________________________
  1. Receptia platilor de mica valoare in        Z-1      11,00 a.m. - 3,30 p.m.
     relatia cu Trezoreria statului si a
     platilor intertrezorerii
  2. Calculul pozitiilor net-nete bilaterale     Z        9,30 a.m. - 10,00 a.m.
     ale participantilor
  3. Decontarea finala si irevocabila a          Z        11,00 a.m.
     pozitiilor net-nete bilaterale
  4. Eliberarea extraselor de cont               Z        incepand cu ora
                                                          12,00 a.m.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              CONTURILE ANALITICE
utilizate pentru compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii cu decontare pe baza neta

________________________________________________________________________________
Nr.      Tipul platii                    Denumirea                      Simbolul
crt.                                     contului analitic              contului
                                                                        analitic
________________________________________________________________________________
  1. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in          300
     cu Trezoreria statului             relatia cu Trezoreria statului
  2. Plata intertrezorerii, indiferent  Plati intertrezorerii             303
     de valoare
  3. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in regim special   - regim special                   530
     de decontare
  4. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in faliment*1)     - faliment                        539
  5. Penalizare aferenta bancilor in    Penalizari - regim special        593
     regim special de decontare
  6. Penalizare                         Penalizari                        903
________________________________________________________________________________
    *1) In aceasta categorie sunt incluse institutiile de credit aflate in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu