E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 9 din actul Regulament 0 1997 in legatura cu articolul 12 din actul Regulament 0 2004
Articolul 9 din actul Regulament 0 1997 abrogat de articolul 12 din actul Regulament 0 2004
Articolul 1 din actul Regulament 0 1997 modificat de articolul 12 din actul Regulament 0 2004
Articolul 8 din actul Regulament 0 1997 abrogat de articolul 11 din actul Regulament 0 2004
Articolul 1 din actul Regulament 0 1997 abrogat de articolul 11 din actul Regulament 0 2004
Articolul 2 din actul Regulament 0 1997 abrogat de Ordin 103 2002
Articolul 3 din actul Regulament 0 1997 abrogat de Ordin 103 2002
Articolul 4 din actul Regulament 0 1997 abrogat de Ordin 103 2002
Articolul 5 din actul Regulament 0 1997 abrogat de Ordin 103 2002
Articolul 7 din actul Regulament 0 1997 abrogat de Ordin 103 2002
Articolul 1 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 103 2002
Regulament 0 1997 aprobat de Ordin 34 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 3 aprilie 1997

REGULAMENT    din  3 aprilie 1997

privind acordarea exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996*)

ACT EMIS DE:                CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 bis  din  3 aprilie 1997


SmartCity3


    *) Regulamentul a fost aprobat de Plenul Consiliului Concurentei si pus in aplicare prin Ordinul nr. 34/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 49 din 21 martie 1997.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate
    (1) Categoriile de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, denumite in continuare acorduri, susceptibile de a fi exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, sunt urmatoarele:
    - acorduri pentru distributie exclusiva;
    - acorduri pentru cumparare exclusiva;
    - acorduri de cercetare-dezvoltare;
    - acorduri de specializare;
    - acorduri pentru transfer de tehnologie si/sau know-how;
    - acorduri de franciza;
    - acorduri de distributie, service si piese de schimb in perioada de garantie si postgarantie, pentru autovehicule;
    - acorduri in domeniul asigurarilor.
    (2) Conditiile de exceptare pentru acordurile mentionate la alin. (1) sunt stabilite in cap. II-IX.

    CAP. 2
    Conditiile de exceptare pentru acordurile de distributie exclusiva

    Art. 2
    Obiectul exceptarii

    In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in conditiile prezentului regulament, acordurile dintre doi agenti economici prin care se convine ca una dintre parti sa livreze numai celeilalte parti anumite produse in vederea revanzarii pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia.

    Art. 3
    Restrictionari ale concurentei impuse celor doua Parti prin acord, care se excepteaza de la interdictie

    Consiliul Concurentei poate excepta acordurile de distributie exclusiva, mentionate la art. 1 din prezentul regulament, care cuprind urmatoarele clauze care, in conditii particulare, restrictioneaza concurenta in intelesul art. 5 alin. (1) din Legea concurentei:
    1. Obligatia furnizorului de a livra numai distribuitorului exclusiv produsele convenite in acord, in teritoriul convenit.
    2. Restrictionari impuse distribuitorului exclusiv:
    a) obligatia de a nu produce sau de a nu distribui produse care concureaza cu cele convenite prin acordul de distributie exclusiva incheiat cu furnizorul;
    b) obligatia de a obtine pentru revanzare produsele convenite doar de la cealalta parte la acordul de distributie exclusiva incheiat;
    c) obligatia de a se abtine sa caute clienti, sa infiinteze vreo sucursala si sa mentina vreun depozit de distributie in afara teritoriului convenit, pentru produsele convenite prin acordul de distributie exclusiva incheiat.
    3. Distribuitorul exclusiv poate prelua, in totalitate sau partial, si urmatoarele obligatii:
    a) sa cumpere produsele in sortimentul complet sau in cantitatile minime convenite prin acord;
    b) sa vanda produsele convenite sub marcile comerciale sau ambalate si prezentate asa cum specifica furnizorul;
    c) sa ia masuri pentru promovarea vanzarilor si, in special:
    - sa faca publicitate;
    - sa mentina reteaua de comercializare si marfurile la vanzare;
    - sa furnizeze clientilor servicii in perioada de garantie;
    - sa foloseasca personal cu instruire de specialitate economica sau tehnica.
    Art. 4
    Restrictionari ale concurentei, care exclud de la exceptare acordurile de distributie exclusiva
    Consiliul Concurentei nu va acorda exceptarea de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei pentru acordurile de distributie exclusiva care prevad sau conduc la oricare dintre urmatoarele restrictionari ale concurentei:
    1. producatori de produse identice sau de produse considerate de utilizatori substituibile din punct de vedere al caracteristicilor, al pretului si utilitatii convin prin acord distributia exclusiva reciproca pentru astfel de produse;
    2. producatori de produse identice sau de produse considerate de utilizatori substituibile din punct de vedere al caracteristicilor al pretului si utilitatii convin prin acord distributia exclusiva nereciproca pentru astfel de produse, in afara de cazul in care cel putin una dintre partile la acord detine o pondere de piata de maximum 5%;
    3. utilizatorii pot obtine produsele specificate in acord, in aria de exclusivitate convenita, numai de la distribuitorul exclusiv si nu au o sursa alternativa de aprovizionare in afara teritoriului convenit prin acordul de distributie exclusiva;
    4. una sau ambele parti la acord creeaza dificultati intermediarilor sau utilizatorilor la obtinerea produselor specificate in acord de la alti distribuitori existenti pe piata romaneasca sau, atunci cand nu exista sursa alternativa de aprovizionare pe piata romaneasca, la importul acestor produse, in special atunci cand una sau ambele parti:
    a) isi exercita drepturile de proprietate industriala pentru a impiedica pe distribuitori sau pe utilizatori sa obtina din import produsele specificate in acord sau sa le vanda in teritoriul delimitat corespunzator in acord;
    b) isi exercita alte drepturi sau iau alte masuri pentru a impiedica pe distribuitori sau pe utilizatori sa obtina din import produsele convenite in acord sau sa le vanda in teritoriul stabilit prin acord.

    Art. 5
    Notificarea acordurilor de distributie exclusiva si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei, notificarea acordurilor de distributie exclusiva, mentionate la art. 1 din prezentul regulament, informatiile si documentele care trebuie furnizate, examinarea notificarilor si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se vor face in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul de notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/1.
    (2) In conditiile de procedura mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, prin decizie, beneficiul exceptarii acordului de distributie exclusiva de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare, acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru categoria acordurilor de distributie exclusiva, agentii economici vor putea inainta cerere de dispensa la Consiliul Concurentei, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.
    Art. 6
    Alte prevederi
    (1) Art. 4. alin. (1) si (2) se aplica, de asemenea, atunci cand produsele mentionate sunt fabricate de catre alti agenti economici, legati de una dintre partile la acordul de distributie exclusiva; la ponderea de piata a fiecarei parti la acord, daca este cazul, se va adauga ponderea de piata a agentilor economici legati de aceasta.
    (2) Prin agent economic legat de una dintre parti se intelege:
    a) agentii economici la care una dintre partile la acord detine, direct sau indirect:
    - mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    sau
    - puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    sau
    - puterea de a desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organelor care il reprezinta legal pe agentul economic;
    sau
    - dreptul de a conduce afacerile agentului economic;
    b) agentii economici care detin, direct sau indirect, la unele dintre partile la acord, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    c) asociatiile de agenti economici, la care unul dintre agentii economici mentionati la lit. b) detine, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    d) agentii economici, societatile in comun (asociatiile de agenti economici), la care partile participante la acord sau agentii economici legati de ele detin controlul in comun in baza drepturilor sau puterilor enumerate la alin. (2) lit. a), sunt considerati ca fiind legati de fiecare dintre partile participante la acordul de distributie exclusiva.
    (3) In conditiile prezentului regulament, acordurile de distributie exclusiva sunt exceptate si in cazul in care 2 ani financiari consecutivi din perioada de valabilitate a acordului ponderea de piata de 5% este depasita cu cel mult 10% .
    (4) Exceptarea in conditiile alin. (3) se aplica si atunci cand ponderea de piata de 5% este depasita cu cel mult 10% pe o perioada de 6 luni de la sfarsitul ultimului an financiar din perioada pentru care este prevazuta exceptarea.

    CAP. 3
    Conditiile de exceptare pentru acordurile de cumparare exclusiva

    Art. 7
    Obiectul exceptarii
    In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in conditiile prezentului regulament, acordurile la care sunt parte doar doi agenti economici si prin care o parte - revanzatorul - convine cu cealalta parte - furnizorul - sa cumpere anumite produse specificate in acord, in scopul revanzarii, numai de la furnizor, de la un agent economic legat de acesta sau de la un alt agent economic caruia furnizorul i-a incredintat vanzarea produselor sale.
    Art. 8
    Restrictionari ale concurentei, impuse celor doua parti prin acord, care se excepteaza de la interdictie
    Consiliul Concurentei poate excepta acordurile de cumparare exclusiva care cuprind urmatoarele clauze si care, in conditii particulare, restrictioneaza concurenta in sensul art. 5 alin. (1) din Legea concurentei:
    1. obligatia furnizorului de a nu vinde el insusi produsele care fac obiectul acordului sau produsele care concureaza cu acestea, in principala zona de distributie si de vanzare a revanzatorului;
    2. in afara obligatiilor cuprinse in art. 7, obligatia revanzatorului de a nu fabrica sau de a nu distribui produse ce concureaza cu produsele care fac obiectul acordului;
    3. revanzatorul poate prelua in totalitate sau oricare dintre urmatoarele obligatii:
    a) sa cumpere intreaga gama de produse convenite prin acord;
    b) sa cumpere cantitatea minima de produse convenita prin acordul de cumparare exclusiva;
    c) sa vanda produsele care fac obiectul acordului sub marcile furnizorului sau conform cu cerintele de ambalare si de prezentare impuse de acesta;
    d) sa ia masuri pentru promovarea vanzarilor, in special prin urmatoarele actiuni:
    - publicitate;
    - asigurarea intretinerii retelei de distributie si a produselor la vanzare;
    - asigurarea service-ului in perioada de garantie;
    - folosirea de personal specializat.
    Art. 9
    Restrictionari ale concurentei, care exclud de la exceptare acordurile de cumparare exclusiva
    Consiliul Concurentei nu va acorda exceptarea de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei pentru acordurile de cumparare exclusiva care prevad sau care conduc la oricare dintre urmatoarele restrictionari ale concurentei:
    1. producatori de produse identice sau de produse pe care utilizatorii le considera similare datorita caracteristicilor, pretului si utilitatii incheie acorduri reciproce de cumparare exclusiva, acorduri care au ca obiect respectivele produse;
    2. producatori de produse identice sau de produse pe care utilizatorii le considera similare datorita caracteristicilor, pretului si utilitatii incheie acorduri nereciproce de cumparare exclusiva, acorduri care au ca obiect asemenea produse, in afara de cazul in care cel putin una dintre partile la acord detine o pondere de piata de maximum 5%;
    3. obligatia de cumparare exclusiva are ca obiect mai multe produse care nu au legatura intre ele nici din punct de vedere al naturii lor, nici din punct de vedere al uzantelor comerciale;
    4. acordul este incheiat pentru o perioada nedeterminata sau pentru o perioada ce depaseste 5 ani.
    Art. 10
    Notificarea acordurilor de cumparare exclusiva si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei
    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei, notificarea acordurilor de cumparare exclusiva mentionata la art. 7, furnizarea informatiilor si a documentelor, examinarea notificarii si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se fac in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul de notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/2.
    (2) In conditiile de procedura mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, prin decizie, beneficiul exceptarii acordului de cumparare exclusiva de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare, acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru categoria acordurilor de cumparare exclusiva, agentii economici vor putea inainta cerere de dispensa la Consiliul Concurentei in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.
    Art. 11
    Alte prevederi
    (1) Pct. 1 si 2 ale art. 3 din prezentul regulament se vor aplica, de asemenea, in cazul in care produsele ce fac obiectul acordului sunt fabricate de catre alti agenti economici, legati de una dintre partile la acordul de cumparare exclusiva; la ponderea de piata a fiecarei parti la acord, daca este cazul, se va adauga ponderea de piata a agentilor economici legati de aceasta.
    (2) Sunt considerati agenti economici legati de una dintre partile la acord:
    a) agentii economici la care una dintre partile la acord detine, direct sau indirect:
    - mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    sau
    - puterea de a numi mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organelor care il reprezinta legal pe agentul economic;
    sau
    - dreptul de a conduce afacerile agentului economic;
    b) agentii economici care dispun, direct sau indirect, la una dintre partile participante la acord, de drepturile sau puterile mentionate la lit. a);
    c) asociatiile de agenti economici la care unul dintre agentii economici mentionati la lit. b) detine, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    d) agentii economici la care partile la acord sau agentii economici legati de ele detin controlul in comun, in baza drepturilor sau puterilor enumerate la alin. (2) lit. a), sunt considerati ca fiind legati de fiecare dintre partile la acordul de cumparare exclusiva.
    (3) In conditiile prezentului regulament, acordurile de cumparare exclusiva sunt exceptate si in cazul in care 2 ani financiari consecutivi din perioada de valabilitate a acordului ponderea de piata de 5% este depasita cu cel mult 10% .
    (4) Exceptarea in conditiile alin. (3) de mai sus se aplica si atunci cand ponderea de piata de 5% este depasita cu cel mult 10% pe o perioada de 6 luni de la sfarsitul ultimului an financiar din perioada exceptata.

    CAP. 4
    Conditiile de exceptare pentru acordurile de cercetare-dezvoltare

    Art. 12
    Obiectul exceptarii
    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in conditiile prezentului regulament, acordurile de cercetare-dezvoltare dintre agentii economici, care au ca obiect:
    a) cercetarea si dezvoltarea in comun a produselor sau procedeelor de fabricatie si exploatarea in comun a rezultatelor cercetarii;
    sau
    b) exploatarea in comun a rezultatelor cercetarii si dezvoltarii produselor sau procedeelor de fabricatie desfasurate, in comun, intre aceiasi agenti economici;
    sau
    c) cercetarea si dezvoltarea in comun a produselor sau procedeelor de fabricatie, exclusiv exploatarea in comun a rezultatelor.
    (2) In aplicarea prevederilor prezentului regulament se definesc urmatoarele notiuni:
    a) cercetarea si dezvoltarea produselor sau procedeelor de fabricatie de comun acord inseamna dobandirea de cunostinte tehnice si realizarea de analize teoretice, studii sau experimente sistematice, inclusiv productie experimentala, testari tehnice ale produselor sau procedeelor, crearea capacitatilor de cercetare necesare si obtinerea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute;
    b) procedee de fabricatie de comun acord inseamna procedeele rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare;
    c) produse de comun acord inseamna produsele sau serviciile rezultate din activitatile de cercetare-dezvoltare mentionate si fabricate sau prevazute a se fabrica aplicand procedeele prevazute in acord;
    d) exploatarea rezultatelor inseamna fabricarea produselor convenite si utilizarea procedeelor convenite, acordarea sau licentierea drepturilor de proprietate intelectuala si a know-how, necesare fabricatiei sau utilizarii procedeelor respective;
    e) cunostinte tehnice inseamna acele cunostinte care fie sunt protejate de dreptul de proprietate intelectuala, fie sunt secrete si constituie know-how;
    f) cercetarea si dezvoltarea sau exploatarea rezultatelor sunt desfasurate in comun, atunci cand:
    - activitatile respective sunt desfasurate de o echipa, organizatie sau intreprindere comuna, sunt incredintate unei terte parti sau sunt repartizate intre parti pe calea specializarii in cercetare, dezvoltare sau productie;
    - partile colaboreaza, pe orice cale, la incredintarea sau licentierea drepturilor de proprietate intelectuala sau la transmiterea know-how, in sensul lit. d), unor terte parti;
    g) parti sunt agentii economici semnatari ai acordului de cercetare-dezvoltare sau ai oricarei alte conventii.
    Art. 13
    Conditii generale de exceptare
    Acordurile de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 12 din prezentul regulament pot fi exceptate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei in urmatoarele conditii:
    a) activitatea de cercetare-dezvoltare in comun se desfasoara in cadrul unui program care defineste domeniul si obiectivele activitatii;
    b) toate partile au acces la rezultatele activitatii;
    c) acordul prevede ca fiecare parte este libera sa exploateze in mod independent rezultatele cercetarii si dezvoltarii in comun, precum si cunostintele tehnice acumulate, in cazul in care acordul are ca obiect numai cercetarea si dezvoltarea in comun;
    d) exploatarea in comun se refera la rezultatele protejate de dreptul de proprietate intelectuala sau constituie know-how, care contribuie de o maniera substantiala la progresul tehnic sau economic si aceste rezultate sunt determinate pentru fabricarea produselor sau pentru utilizarea procedeelor prevazute in acord;
    e) agentul economic insarcinat cu fabricatia, prin specializarea in productie, trebuie sa satisfaca cererile de livrari ale tuturor partilor.
    Art. 14
    Restrictionari ale concurentei, impuse partilor prin acordul de cercetare-dezvoltare, care se accepta
    (1) Consiliul Concurentei poate excepta de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei acordurile de cercetare-dezvoltare, mentionate la art. 12 din prezentul regulament, care cuprind urmatoarele prevederi ce restrictioneaza concurenta:
    a) obligatia de a nu desfasura independent activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul vizat de program sau intr-un domeniu strans legat de acesta, pe durata realizarii programului de cercetare-dezvoltare prevazut in acord;
    b) obligatia de a nu incheia cu terte parti acorduri de cercetare-dezvoltare in domeniul vizat de program sau intr-un domeniu apropiat de acesta, pe durata realizarii programului prevazut in acordul de cercetare-dezvoltare;
    c) obligatia de a procura produsele prevazute in acord, exclusiv de la parti, de la entitati sau de la societati comerciale cu capital mixt ale acestora ori de la entitati sau intreprinderi terte carora le-a fost incredintata fabricatia produselor respective;
    d) obligatia de a nu fabrica produse sau de a nu utiliza procedeele prevazute in acord pe teritoriile rezervate altor parti;
    e) obligatia limitarii fabricatiei produselor sau a aplicarii procedeelor prevazute in acord la unul sau mai multe domenii tehnice de aplicare, cu exceptia cazurilor in care doua sau mai multe parti sunt concurente, in sensul art. 17 din prezentul regulament, la data intrarii in vigoare a acordului;
    f) obligatia de a nu practica, pe o durata de 5 ani de la data cand produsele prevazute in acord sunt lansate pe piata, o politica activa de comercializare a produselor in teritoriile rezervate altor parti, in special obligatia de a nu face publicitate in mod expres, destinata acestor teritorii, si de a nu infiinta nici o sucursala sau de a nu avea nici un depozit in aceste teritorii, pentru distributia produselor, cu conditia ca utilizatorii si intermediarii sa poata procura aceste produse de la alti furnizori si partile sa nu le creeze dificultati in procurarea produselor de la acestia;
    g) posibilitatea de a incredinta uneia dintre parti distributia exclusiva a produselor prevazute in acord, cu conditia ca aceasta sa nu distribuie produse fabricate de un producator tert care concureaza cu produsele prevazute in acord;
    h) posibilitatea de a incredinta distributia exclusiva a produselor prevazute in acord unei intreprinderi comune sau unei intreprinderi terte, cu conditia ca aceasta sa nu fabrice si sa nu distribuie produse concurente;
    i) posibilitatea de a incredinta distributia exclusiva a produselor prevazute in acord pe intreaga piata a Romaniei sau pe o parte a acesteia intreprinderilor comune sau intreprinderilor terte, care nu fabrica si nu distribuie produse concurente cu produsele prevazute in acord, cu conditia ca utilizatorii si intermediarii sa poata procura produsele si de la alti furnizori si nici partile, nici intreprinderile comune sau terte, insarcinate cu distributia exclusiva a acestor produse, sa nu creeze dificultati utilizatorilor si beneficiarilor la procurarea produselor de la alti furnizori;
    j) obligatia partilor de a-si impartasi reciproc experienta acumulata in exploatarea rezultatelor si de a-si acorda reciproc licente neexclusive pentru inventii privind perfectionarea sau punerea in aplicare a noilor rezultate obtinute.
    (2) Consiliul Concurentei poate acorda beneficiul exceptarii pentru acorduri speciale de cercetare-dezvoltare care cuprind si alte clauze de felul celor prevazute la alin. (1).
    Art. 15
    Obligatii asumate de parti prin acordul de cercetare-dezvoltare, care pot fi acceptate
    (1) Consiliul Concurentei poate excepta acordurile de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 12, care cuprind urmatoarele obligatii, asumate de parti, care, in general, nu restrictioneaza concurenta:
    a) obligatia de a comunica cunostintele tehnice, brevetate sau nebrevetate, necesare pentru realizarea programului de cercetare-dezvoltare si pentru exploatarea rezultatelor obtinute;
    b) obligatia de a nu utiliza know-how, care a fost primit de la cealalta parte, pentru alte scopuri decat pentru realizarea programului de cercetare-dezvoltare si exploatarea rezultatelor obtinute;
    c) obligatia de a obtine si de a pastra drepturile de proprietate intelectuala pentru produsele sau procedeele prevazute in acord;
    d) obligatia de a pastra caracterul confidential al know-how, care a fost primit sau a fost dezvoltat in comun in cadrul programului de cercetare-dezvoltare; aceasta obligatie poate fi impusa chiar si dupa expirarea acordului de cercetare-dezvoltare;
    e) obligatia fiecareia dintre parti:
    - de a face cunoscut celorlalte parti cazurile de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala;
    - de a intreprinde actiuni in justitie in cazurile de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala;
    - de a ajuta in orice actiune in justitie sau de a imparti cu celelalte parti cheltuielile de judecata aferente;
    f) obligatia de a plati celorlalte parti redevente sau de a presta servicii pentru compensarea contributiilor inegale la cercetarea-dezvoltarea in comun sau a exploatarii inegale a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii efectuate in comun;
    g) obligatia de a imparti redeventele primite de la terti cu celelalte parti:
    h) obligatia de a livra celorlalte parti cantitatile minime de produse prevazute in acord si de a respecta standardele de calitate.
    - (2) Consiliul Concurentei poate acorda beneficiul exceptarii si pentru acordurile de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 12 din prezentul regulament, care cuprind clauze care, intr-un context particular, cad sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege, restrictionand concurenta.
    (3) De asemenea, beneficiul exceptarii poate fi acordat pentru acorduri de cercetare-dezvoltare speciale, care cuprind si alte clauze de felul celor mentionate la alin. (1) de mai sus.
    Art. 16
    Restrictionari ale concurentei, impuse partilor prin acordul de cercetare-dezvoltare, care exclud acordul in cauza de la exceptare
    Consiliul Concurentei nu va acorda beneficiul exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei pentru acordurile de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 12 din prezentul regulament, care prevad sau care conduc la oricare dintre urmatoarele restrictionari ale concurentei:
    a) restrangerea partilor in libertatea lor de a desfasura, independent sau in colaborare cu tertii, activitatea de cercetare si dezvoltare, intr-un domeniu nelegat de cel vizat in programul de cercetare-dezvoltare sau, dupa realizarea programului din acord, in domeniul prevazut in acord sau intr-un domeniu legat de acesta;
    b) interzicerea, dupa indeplinirea programului de cercetare-dezvoltare din acord, a disputarii validitatii drepturilor de proprietate intelectuala detinute de parti pe piata, care sunt semnificative pentru programul de cercetare-dezvoltare, sau interzicerea, dupa expirarea acordului, a disputarii validitatii drepturilor de proprietate intelectuala detinute de parti pe piata, care protejeaza rezultatele cercetarii si dezvoltarii;
    c) restrictionarea prin limitarea cantitatilor de produse prevazute in acord, pe care partile le pot fabrica sau vinde, sau prin limitarea utilizarii procedeelor de fabricatie prevazute in acord la anumite operatiuni;
    d) restrictionarea libertatii de stabilire a preturilor, a elementelor preturilor de vanzare catre terti a produselor prevazute in acord;
    e) restrictionarea livrarilor catre clienti, fara a prejudicia aplicarea prevederilor art. 3 pct. 3 lit. c);
    f) interzicerea controlului comercializarii produselor prevazute in acord sau interzicerea practicarii unei politici active de vanzari in teritoriul rezervat altei parti, dupa expirarea perioadei prevazute la art. 14 alin. (1) lit. f);
    g) interzicerea acordarii unor terte parti a licentelor de fabricatie a produselor prevazute in acord sau utilizarea procedeelor prevazute in acord, chiar daca exploatarea de catre parti a rezultatelor cercetarii si dezvoltarii in comun nu este prevazuta sau aceasta nu are loc;
    h) excluderea conventiei (acordului) de la exceptare cand:
    - refuza, fara justificare obiectiva, satisfacerea cererilor utilizatorilor sau ale distribuitorilor, stabiliti pe teritoriul partilor, care desfac produsele prevazute in acord pe un alt teritoriu din cadrul pietei Romaniei sau din afara acesteia;
    sau
    - impiedica pe utilizatori sau pe distribuitori sa obtina produsele prevazute in acord de la alti furnizori existenti pe piata si, in particular, invocarea dreptului de proprietate intelectuala sau luarea de masuri pentru impiedicarea aprovizionarii utilizatorilor sau distribuitorilor cu produse care sunt in mod legal comercializate pe piata de alti furnizori sau aprovizionarea cu consimtamantul partilor.
    Art. 17
    Durata pentru care se aplica exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare si alte conditii legate de aceasta
    (1) Atunci cand partile nu sunt fabricanti concurenti pentru produse susceptibile de a fi ameliorate sau inlocuite cu produsele care fac obiectul acordului, exceptarea pentru acordurile prevazute la art. 12 se aplica pe durata programului de cercetare-dezvoltare, iar in cazul exploatarii in comun a rezultatelor, pentru o perioada de 5 ani de la data primei comercializari a produselor prevazute in acord.
    (2) Atunci cand doua sau mai multe dintre parti sunt fabricanti concurenti in sensul alin. (1), exceptarea se aplica pe perioada prevazuta in acest alineat, cu conditia ca, la data intrarii in vigoare a acordului, partile concurente, respectiv partile care fabrica produse susceptibile de a fi ameliorate sau inlocuite cu produsele care fac obiectul acordului de cercetare-dezvoltare, sa nu detina o pondere de piata, cumulata, mai mare de 20%
    (3) Dupa incheierea perioadei de 5 ani prevazute la alin. (1), exceptarea continua sa se aplice atat timp cat productia, pentru produsele care fac obiectul acordului, impreuna cu productia insumata a partilor pentru alte produse care fac parte din aceeasi piata relevanta, nu reprezinta o pondere care sa depaseasca 20% din piata relevanta respectiva.
    Daca produsele care fac obiectul acordului de cercetare-dezvoltare sunt subansambluri folosite de parti la fabricarea altor produse, ponderea de 20% se refera la piata relevanta, respectiv la fiecare dintre pietele relevante ale produselor pentru care componentele respective reprezinta partea principala.
    Atunci cand distributia produselor prevazute in acord este incredintata uneia dintre parti, unei societati in comun a acestora, unei terte intreprinderi sau mai multor societati in comun sau intreprinderi terte, conform art. 14 alin. (1) lit. g)-j), exceptarea se aplica numai atunci cand ponderea de piata a partilor mentionate la alin. (2) si (3) nu depaseste 10% din piata relevanta respectiva.
    (4) Exceptarea acordurilor mentionate la art. 12 se aplica si atunci cand pe durata a 2 ani financiari consecutivi, din cadrul perioadei pentru care este prevazuta exceptarea, ponderile de piata prevazute la alin. (2) si (3) sunt depasite cu cel mult 10% .
    (5) Exceptarea acordurilor mentionate la art. 12 se aplica si atunci cand ponderile de piata, prevazute la alin. (2) si (3), sunt depasite cu cel mult 10% pe o perioada de 6 luni de la sfarsitul ultimului an financiar din perioada pentru care este prevazuta exceptarea.

    Art. 18
    Notificarea acordurilor de cercetare-dezvoltare si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei, notificarea acordurilor de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 12, furnizarea informatiilor si documentelor care trebuie cunoscute prin notificare, examinarea notificarilor si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se fac in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul pentru notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/3.
    (2) In conditiile mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, prin decizie, beneficiul exceptarii acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru acordurile de cercetare-dezvoltare, agentii economici vor putea inainta la Consiliul Concurentei cerere de dispensa, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.
    Art. 19
    Alte prevederi
    (1) Dispozitiile prezentului regulament se aplica si drepturilor si obligatiilor pe care partile le stabilesc pentru agentii economici legati de ele. Ponderea de piata detinuta, actiunile si masurile intreprinse de acestia vor fi tratate ca cele apartinand partilor la acordul de cercetare-dezvoltare.
    (2) Sunt considerati agenti economici legati de partile la acord, in sensul prezentului regulament:
    a) agentii economici la care una dintre partile la acord detine direct sau indirect:
    - mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    sau
    - mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    sau
    - puterea de a desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organului care il reprezinta legal pe agentul economic respectiv;
    sau
    - dreptul de a conduce afacerile agentului economic in cauza;
    b) agentii economici care detin la una dintre partile la acord, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    c) asociatiile de agenti economici la care unul dintre agentii economici mentionati la lit. b) detine, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    d) agentii economici la care partile la acord sau agentii economici legati de acestea detin in comun, direct sau indirect, drepturile sau puterile mentionate la lit. a) sunt considerati ca fiind legati de fiecare dintre partile la acord.

    CAP. 5
    Conditiile de exceptare pentru acordurile de specializare

    Art. 20
    Obiectul exceptarii
    In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in conditiile prezentului regulament, acordurile de specializare prin care, pe durata acordului, agentii economici accepta urmatoarele obligatii reciproce:
    a) de a nu fabrica anumite produse sau de a nu incredinta unui tert fabricarea acestor produse stabilite in acord si de a lasa celorlalte parti la acord fabricarea lor sau incredintarea fabricarii acestor produse unui tert;
    sau
    b) de a fabrica anumite produse sau de a fabrica aceste produse numai in comun.
    Art. 21
    Restrictionari cu caracter general ale concurentei, cuprinse in acordurile de specializare, care pot fi exceptate
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 20 se aplica acordurilor de specializare care contin urmatoarele restrictionari ale concurentei pentru partile la acord:
    a) obligatia de a nu incheia cu terti acorduri de specializare privind produse identice sau considerate de catre utilizatori ca echivalente din punct de vedere al caracteristicilor, al pretului si al utilitatii lor cu produsele din acordul de specializare;
    b) obligatia de a se aproviziona cu produsele care fac obiectul specializarii, exclusiv de la cealalta parte, de la o intreprindere comuna sau de la o intreprindere terta la care partile au convenit sa se fabrice aceste produse, cu exceptia cazurilor in care produsele sunt obtinute in conditii mai favorabile din oricare alta sursa, si cealalta parte, intreprinderea comuna sau intreprinderea terta insarcinata cu fabricarea nu este pregatita sa-i ofere aceleasi conditii;
    c) obligatia de a acorda partilor contractante distributia exclusiva pe intreaga piata sau pe un segment din piata romaneasca, pentru produsele care fac obiectul specializarii, doar daca utilizatorii si intermediarii pot procura aceste produse si de la alti furnizori si partile la acord nu creeaza dificultati acestora la achizitionarea produselor de la alti furnizori;
    d) obligatia de a acorda distributia produselor care fac obiectul specializarii exclusiv uneia dintre parti, cu conditia ca aceasta sa nu distribuie produsele fabricate de un tert, care concureaza cu produsele prevazute in acord;
    e) obligatia de a acorda distributia produselor care fac obiectul specializarii exclusiv unei intreprinderi comune sau unei intreprinderi terte, cu conditia ca acestea sa nu fabrice si sa nu distribuie produse concurente cu produsele prevazute in acord;
    f) obligatia de a acorda distributia exclusiva, pe intreaga piata sau pe un segment al pietei romanesti, pentru produsele care fac obiectul specializarii, unor intreprinderi comune sau intreprinderi terte care nu fabrica si nu distribuie produse concurente cu produsele prevazute in acord, cu conditia ca utilizatorii si intermediarii sa poata procura produsele prevazute in acord si de la alti furnizori si ca atat partile la acord, cat si intreprinderile comune sau intreprinderile terte, insarcinate cu distributia exclusiva a produselor mentionate, sa nu creeze dificultati utilizatorilor si intermediarilor la procurarea produselor de la alti furnizori.
    (2) Exceptarea prevazuta la art. 20 se poate aplica si acordurilor de specializare care cuprind si alte restrictionari ale concurentei, de tipul celor mentionate la alin. (1).
    Art. 22
    Obligatii asumate de parti prin acordul de specializare, care pot fi acceptate
    Consiliul Concurentei poate excepta acordurile de specializare mentionate la art. 20 din prezentul regulament, care cuprind oricare dintre urmatoarele obligatii asumate de parti, care, in mod normal, nu restrictioneaza concurenta:
    a) obligatia de a livra altor parti produsele care fac obiectul specializarii, cu respectarea standardelor minime de calitate;
    b) obligatia de a asigura, pentru produsele care fac obiectul specializarii, stocuri minime si asigurarea innoirii partiale a acestor stocuri;
    c) obligatia de a asigura, pentru produsele care fac obiectul specializarii, service-ul in perioada de garantie si piesele de schimb.
    Art. 23
    Excluderea acordurilor de specializare de la exceptarea pe categorii
    Consiliul Concurentei nu va acorda beneficiul exceptarii de la interdictie acordurilor de specializare mentionate la art. 20, care cuprind si alte restrictionari ale concurentei, in plus fata de cele stipulate la art. 21 alin. (1) si (2), care sunt impuse partilor prin acord.
    Art. 24
    Alte situatii in care acordurilor de specializare li se poate acorda beneficiul exceptarii pe categorii
    Acordurile de specializare mentionate la art. 20 pot fi exceptate si in urmatoarele cazuri:
    1. ponderea de piata a produselor care fac obiectul acordului de specializare, impreuna cu celelalte produse ale participantilor la acord, considerate de utilizatori ca fiind echivalente din punct de vedere al caracteristicilor, al pretului si al utilitatii lor, sa nu depaseasca 20% din piata relevanta a tuturor acestor produse pe piata romaneasca;
    2. daca, in conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. d), e) sau f), distributia produselor care fac obiectul specializarii este incredintata uneia dintre parti, unei intreprinderi comune sau unei intreprinderi terte, sau mai multor intreprinderi comune sau intreprinderi terte, exceptarea va fi acordata numai daca ponderea de piata a produselor care fac obiectul specializarii, impreuna cu celelalte produse ale partii la acord si ale intreprinderilor comune sau intreprinderilor terte care realizeaza distributia, considerate de catre utilizatori ca echivalente din punct de vedere al caracteristicilor, al pretului si al utilitatii lor, nu depaseste 10% din piata relevanta a tuturor acestor produse pe piata romaneasca;
    3. exceptarea se aplica si atunci cand, pe durata a 2 ani financiari consecutivi din perioada de valabilitate a acordului, ponderile de piata prevazute la pct. 1 si 2 sunt depasite cu cel mult 10% . Exceptarile prevazute la art. 20 se aplica si atunci cand ponderile de piata prevazute la pct. 1 si 2 sunt depasite cu cel mult 10% pe o perioada de 6 luni de la sfarsitul ultimului an financiar din perioada pentru care este prevazuta exceptarea acordului de specializare.

    Art. 25
    Notificarea acordurilor de specializare si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei, notificarea acordurilor de specializare mentionate la art. 20, informatiile si documentele care trebuie furnizate prin notificare, examinarea notificarilor si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se vor face in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul pentru notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/4.
    (2) In conditiile mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, prin decizie, beneficiul exceptarii acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare, acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru acordurile de specializare, agentii economici vor putea inainta la Consiliul Concurentei cerere de dispensa, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.

    Art. 26
    Alte prevederi

    (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica si drepturilor si obligatiilor pe care partile la stabilesc pentru agentii economici legati de ele. Ponderea de piata detinuta, actiunile si masurile intreprinse de acestia vor fi tratate ca cele apartinand partilor la acordul de specializare.
    (2) Sunt considerati agenti economici legati de partile la acord, in sensul prezentului regulament:
    a) agentii economici la care una dintre partile la acord detine direct sau indirect:
    - mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    sau
    - mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    sau
    - puterea de a desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organului care il reprezinta legal pe agentul economic respectiv;
    sau
    - dreptul de a conduce afacerile agentului economic in cauza;
    b) agentii economici care detin la una dintre partile la acord, direct sau indirect, drepturile sau puterile mentionate la lit. a);
    c) asociatiile de agenti economici la care unul dintre agentii economici mentionati la lit. b) detine, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    d) agentii economici la care partile la acord sau agentii economici legati de ele detin in comun, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la alin. (2) lit. a) sunt considerati ca fiind legati de fiecare dintre partile la acord.

    CAP. 6
    Conditiile de exceptare pentru categoria acordurilor pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how

    Art. 27
    Obiectul exceptarii
    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in conditiile prezentului regulament, acordurile pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how, si anume:
    - acordurile pentru licentierea de patente;
    - acordurile pentru licentierea de know-how;
    - acordurile pentru licentierea de patente si know-how, precum si
    - acordurile care cuprind prevederi auxiliare in legatura cu alte drepturi de proprietate intelectuala decat patentele, cum ar fi marcile de comert, design, copyright si drepturile pentru protectia software, incheiate numai intre doi agenti economici, respectiv, licentiatorul si licentiatul.
    (2) Definitia acordurilor de la alin. (1) este urmatoarea:
    Acordurile de licentiere a patentelor si/sau know-how sunt contracte prin care un agent economic care detine un patent si/sau know-how, denumit licentiator, permite unui alt agent economic, denumit licentiat, sa exploateze un patent brevetat si/sau comunica acestuia know-how necesar in scopul fabricarii produselor licentiate, respectiv al prestarii serviciilor licentiate, indiferent daca licentiatul este indrituit sau nu sa foloseasca informatiile confidentiale furnizate de licentiator si pentru promovarea si vanzarea produselor licentiate.
    (3) In sensul prezentului regulament, se definesc urmatorii termeni:
    a) know-how inseamna totalitatea informatiilor tehnice care sunt secrete, substantiale si prezentate intr-o forma adecvata;
    b) secrete inseamna ca pachetul de informatii care constituie know-how, in totalitate, indiferent de configuratia concreta a componentelor sale, in general nu este cunoscut sau usor accesibil, astfel incat valoarea lui consta in pozitia avantajoasa pe care o castiga licentiatul atunci cand il primeste; know-how nu se limiteaza la fiecare componenta individuala a sa, ci trebuie ca, in totalitatea sa, sa fie necunoscut si sa nu poata fi obtinut in afara unui acord incheiat cu licentiatorul;
    c) substantial inseamna ca know-how include informatiile care trebuie sa fie folositoare, adica informatiile considerate in mod rezonabil, la data incheierii acordului, ca sunt capabile sa imbunatateasca pozitia concurentiala a licentiatului, de exemplu prin ajutorul la intrarea pe o noua piata sau avantajul oferit acestuia in concurenta cu alt fabricant de produse sau cu alt prestator de servicii, care nu are acces la know-how secret licentiat sau la alt know-how secret comparabil;
    d) identificat inseamna ca know-how sa fie descris sau inregistrat intr-un mod care face posibil sa se verifice ca satisface criteriile de secret si substantial si sa confere siguranta ca licentiatul, fara indoiala, nu este restrictionat in exploatarea propriei tehnologii, ca know-how poate fi stabilit fie prin contractul de licenta, fie printr-un document separat, sau poate fi inregistrat intr-o forma adecvata, cel tarziu la transferul know-how sau la scurt timp dupa aceasta, cu conditia ca documentul separat sau alta forma de inregistrare sa poata fi disponibila;
    e) patenta (marca) necesara este patenta de care licentiatul are nevoie pentru aplicarea tehnologiei licentiate, astfel incat, in absenta licentierii, realizarea tehnologiei respective nu ar fi posibila sau ar fi posibila numai in mai mica masura sau in conditii mai dificile ori mai costisitoare; astfel de patente trebuie sa prezinte pentru licentiat un interes tehnic, juridic sau economic;
    f) tehnologie licentiata inseamna know-how de fabricatie necesar si patentele proceselor de productie sau ambele, existente la data incheierii primului acord de licentiere, si imbunatatirile ulterioare facute know-how sau patentelor, indiferent daca si in ce masura acestea sunt exploatate de parti sau de alti licentiati;
    g) produsele licentiate sunt produsele sau serviciile a caror productie necesita folosirea tehnologiei licentiate;
    h) ponderea de plata a licentiatului inseamna proportia pe care produsele licentiate si alte produse livrate sau servicii prestate de licentiat, care sunt considerate de catre utilizator ca interschimbabile sau substituibile pentru produsele licentiate din punct de vedere al caracteristicilor, al pretului si al utilitatii lor, o detin din totalul pietei relevante, care include, pe langa produsele licentiatului, toate produsele interschimbabile sau substituibile vandute de toti ceilalti producatori care activeaza pe piata Romaniei sau pe o parte a acesteia;
    i) exploatarea unui patent se refera la orice utilizare a tehnologiei licentiate, in special in productie, la vanzarile active sau pasive intr-un teritoriu, chiar daca nu sunt cuplate cu fabricarea in teritoriul respectiv, sau inchirierea produselor licentiate;
    j) teritorial licentiat este intregul teritoriu al Romaniei sau o anumita parte din acesta, pe care licentiatul este indrituit sa exploateze tehnologia licentiata;
    k) teritoriul licentiatorului inseamna teritoriul pe care licentiatorul nu a acordat nici o licentiere pentru patentele si/sau know-how, care fac obiectul acordului;
    l) patente paralele inseamna patentele care protejeaza aceeasi inventie in diverse tari, in lipsa unificarii legislatiilor nationale in domeniu;
    m) prevederi auxiliare sunt prevederile in legatura cu exploatarea altor drepturi de proprietate intelectuala decat patentele, care cuprind alte obligatii decat cele legate de know-how, sau patentele licentiate si care pot fi acceptate in ceea ce priveste restrictionarea concurentei (marci de comert, design, copyright, software);
    n) obligatii inseamna atat obligatiile contractuale, cat si practicile concertate;
    o) producatori concurenti sau producatori de produse concurente inseamna producatorii care vand produse care, din punct de vedere al caracteristicilor lor, al pretului si al utilitatii, sunt considerate de catre utilizatori ca fiind interschimbabile sau substituibile pentru produsele licentiate.
    Art. 28
    Restrictionari ale concurentei care se accepta la acordarea beneficiului exceptarii pentru acordurile de licentiere de patente si/sau de know-how
    (1) Una sau mai multe dintre urmatoarele clauze, cuprinse in acordurile mentionate la art. 27 alin. (1), sunt exceptate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei:
    a) obligatia licentiatorului de a nu acorda licente care fac obiectul contractului de licentiere altor agenti economici pentru a exploata tehnologia licentiata pe teritoriul licentiat;
    b) obligatia licentiatorului de a nu exploata el insusi tehnologia licentiata pe teritoriul licentiat;
    c) obligatia licentiatului de a nu exploata tehnologia licentiata pe teritoriul licentiatorului, mentionata in contractul de licentiere;
    d) obligatia licentiatului de a nu produce sau de a nu utiliza produsul licentiat ori de a nu utiliza procedeul tehnologic licentiat pe teritoriile licentiate altor agenti economici;
    e) obligatia licentiatului de a nu duce o politica activa de lansare pe piata a produsului licentiat in teritoriile licentiate altor agenti economici si de a nu se angaja in publicitate, destinata in mod special teritoriilor respective, sau de a nu crea vreo filiala ori a mentine vreun depozit de distribuire in aceste teritorii;
    f) obligatia licentiatului de a nu vinde produsul licentiat pe piata teritoriilor cedate altor licentiati, ca reactie la comenzi primite, fara ca produsul sa fi fost oferit;
    g) obligatia licentiatului de a utiliza doar marca comerciala a licentiatorului pentru a se distinge produsul licentiat pe perioada contractului, cu conditia ca licentiatul sa nu fie impiedicat de la identificarea sa ca producator al produselor licentiate:
    h) obligatia licentiatului de a se limita, in productia produsului licentiat, la cantitatile necesare pentru fabricarea propriilor produse si de a vinde produsul licentiat numai ca parte integranta sau de inlocuire pentru propriile produse ori in legatura cu vanzarea propriilor sale produse, cu conditia ca aceste cantitati sa fie determinate in mod liber de catre licentiat.
    (2) Obligatiile mentionate la alin. (1) sunt exceptate numai pentru acordurile de licentiere a patentelor, in masura si pe durata in care produsul licentiat este protejat de patente paralele, astfel:
    a) In teritoriile licentiate: obligatiile mentionate la lit. a), b), g) si h);
    b) In teritoriile licentiatorului: obligatia mentionata la lit. c);
    c) In teritoriile altor licentiati: obligatiile mentionate la lit. d) si e).
    Obligatia mentionata la alin. (1) lit. f) este exceptata pentru o perioada care nu va depasi 5 ani de la data la care produsul licentiat este pus in vanzare pentru prima oara pe piata Romaniei de catre unul dintre licentiati, in masura si pe durata in care, pe teritoriul Romaniei, acest produs este protejat de patente paralele.
    (3) Pentru acordurile de licentiere a know-how, perioada pe care sunt exceptate obligatiile mentionate la alin. (1) lit. a)-e) nu poate depasi 10 ani de la data la care produsul licentiat este pus in vanzare pentru prima oara pe piata Romaniei de catre unul dintre licentiati.
    Obligatia mentionata la alin. (1) lit. f) este exceptata pentru o perioada care nu va depasi 5 ani de la data la care produsul licentiat este pus in vanzare pentru prima oara pe piata Romaniei de catre unul dintre licentiati. Obligatiile la care se refera alin. (1) lit. g) si h) sunt exceptate pe durata valabilitatii acordului, atat timp cat know-how ramane secret si substantial.
    In orice caz, exceptarile mentionate la alin. (1) se acorda numai daca partile au identificat intr-o forma adecvata know-how initial si orice imbunatatire ulterioara a acestuia, care devine disponibila pentru una dintre parti, este comunicata celeilalte parti, conform conditiilor acordului, si numai atat timp cat know-how ramane secret si substantial.
    (4) Pentru contractele care includ atat licentierea patentului, cat si licentierea know-how, exceptarea obligatiilor mentionate la alin. (1) lit. a)-e) se acorda, pentru tehnologia protejata de patent, pe perioada in care produsul licentiat este protejat in Romania de patentul respectiv, daca durata acestei protejari depaseste perioadele precizate la alin. (3).
    Durata exceptarii prevazute la alin. (1) lit. f) nu poate depasi perioada de 5 ani prevazuta la alin. (2) si (3).
    Exceptarile pentru contractele mentionate la alin. (1) se acorda numai pe perioada in care patentele raman in vigoare sau pe perioada in care know-how este identificat si pe durata cat ramane secret si substantial; dintre aceste perioade se ia in considerare cea mai lunga.
    (5) Un acord special de licentiere de patente si/sau de know-how, prin care partile isi asuma si alte obligatii de tipul celor mentionate la alin. (1), este, de asemenea, compatibil pentru a fi exceptat de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    Art. 29
    Clauze ale contractelor de licentiere a patentelor si/sau a know-how care, in general, nefiind restrictive pentru concurenta, se accepta la acordarea beneficiului exceptarii
    (1) In afara de restrictionarile concurentei mentionate la art. 28, oricare dintre urmatoarele clauze, cuprinse in contractele de licentiere a patentelor si/sau a know-how, notificate la Consiliul Concurentei, sunt acceptate la acordarea beneficiului exceptarii:
    a) obligatia licentiatului de a nu divulga know-how transmis de licentiator; licentiatul poate fi tinut sa respecte aceasta clauza si dupa expirarea termenului de valabilitate a contractului;
    b) obligatia licentiatului de a nu acorda sublicentieri sau de a nu transfera licenta;
    c) obligatia licentiatului de a nu exploata know-how sau patentele licentiate, dupa derularea contractului, in masura in care si atat timp cat know-how este inca secret sau patentele sunt inca in vigoare;
    d) obligatia licentiatului de a acorda licentiatorului licenta pentru imbunatatirile aduse de el sau pentru noile aplicatii ale tehnologiei licentiate, cu conditia ca:
    - in cazul unor imbunatatiri esentiale care se pot exploata separat, o astfel de licentiere sa nu fie exclusiva, astfel incat licentiatul sa fie liber sa utilizeze propriile imbunatatiri sau sa le licentieze unor terte parti, in masura in care aceasta nu implica divulgarea know-how licentiatorului, daca acesta este inca secret;
    - licentiatorul sa-si asume raspunderea de a acorda licentiatului licenta exclusiva sau neexclusiva pentru propriile sale imbunatatiri;
    e) obligatia licentiatului de a respecta specificatii minime de calitate, inclusiv specificatiile tehnice, pentru produsul licentiat, sau de a procura bunurile sau serviciile de la licentiator sau de la un agent economic desemnat de licentiator, in masura in care aceste specificatii de calitate, produsele sau serviciile sunt necesare pentru:
    - exploatarea tehnica corespunzatoare a tehnologiei licentiate;
    sau
    - asigurarea ca produsul licentiatului se conformeaza specificatiilor minime de calitate care sunt aplicate licentiatorului si altor licentiati si pentru a permite licentiatorului sa efectueze verificarile aferente;
    f) obligatiile licentiatului:
    - de a informa pe licentiator asupra insusirii ilegale de catre alti agenti economici a know-how sau asupra nerespectarii de catre alti agenti economici a conditiilor licentierii; sau
    - de a lua masuri sau de a sprijini pe licentiator in actionarea in justitie in situatiile de insusire ilegala de catre alti agenti economici a know-how sau de nerespectare de catre alti agenti economici a conditiilor licentierii;
    g) obligatiile licentiatului de a continua sa plateasca taxele de licenta (royalties):
    - pana la terminarea derularii contractului, in sumele, pentru perioadele si conform metodelor stabilite in mod liber de parti, inclusiv in eventualitatea ca know-how devine cunoscut public in alt mod decat prin actiunea licentiatorului, fara a fi afectata plata oricaror alte despagubiri suplimentare, in cazul in care know-how a devenit public prin actiunea licentiatului, care incalca prevederile contractului;
    - pe o perioada care depaseste durata patentelor licentiate, pentru a se inlesni plata;
    h) obligatia licentiatului de a limita exploatarea tehnologiei licentiate la unul sau mai multe domenii de aplicare acoperite de tehnologia licentiata sau la una sau mai multe piete ale produsului, conform prevederilor din contract;
    i) obligatia licentiatului de a plati taxa minima de licenta sau de a produce o cantitate minima din produsul licentiat sau de a realiza un numar minim de operatiuni, prin exploatarea tehnologiei licentiate;
    j) obligatia licentiatorului de a acorda licentiatului oricare dintre conditiile mai favorabile pe care le acorda altor agenti economici, dupa intrarea in vigoare a contractului;
    k) obligatia licentiatului de a marca produsul licentiat, indicand numele licentiatorului sau marca licentiatului;
    l) obligatia licentiatului de a nu utiliza tehnologia licentiatorului pentru a construi capacitati de productie pentru terte parti; aceasta fara a afecta dreptul licentiatului de a mari propriile capacitati de productie sau de a realiza capacitati suplimentare pentru uzul propriu, in conditii comerciale normale, platind in mod corespunzator taxa de licenta suplimentara;
    m) obligatia licentiatului de a furniza unui anumit client doar o cantitate limitata din produsul licentiat, daca licenta s-a acordat astfel incat clientul sa poata avea o a doua sursa de aprovizionare in teritoriul licentiat; aceasta prevedere se va aplica in cazul in care clientul este chiar licentiatul, iar licenta care s-a acordat in vederea crearii unei a doua surse de aprovizionare prevede ca clientul sa-si produca singur produsele licentiate sau sa le poata incredinta pentru fabricare unui subcontractor;
    n) rezervarea de catre licentiator a dreptului de a-si exercita drepturile conferite de patent pentru a se opune exploatarii tehnologiei de catre licentiat in afara teritoriului licentiat;
    o) rezervarea de catre licentiator a dreptului de a rezilia contractul, daca licentiatul contesta secretul sau natura substantiala a know-how licentiat sau pune la indoiala validitatea patentelor licentiate pe piata care apartine licentiatorului sau agentilor economici legati de el;
    p) rezervarea de catre licentiator a dreptului de a rezilia contractul de licenta pentru un patent, daca licentiatul ridica pretentia ca un astfel de patent nu este necesar;
    r) obligatia licentiatului de a se stradui cu buna-credinta sa produca si sa comercializeze produsul licentiat;
    s) rezervarea de catre licentiator a dreptului de a anula exclusivitatea acordata licentiatului si de a-i opri accesul la imbunatatirile aduse, atunci cand licentiatul intra in concurenta, pe piata romaneasca, cu licentiatorul, cu agentii economici legati de acesta sau cu alti agenti economici, in domeniul cercetarii-dezvoltarii, productiei, utilizarii sau distributiei produselor concurente, si rezervarea dreptului de a cere licentiatului sa dovedeasca ca know-how licentiat nu este utilizat pentru producerea altor produse si prestarea altor servicii decat cele licentiate.
    (2) In cazul in care, din cauza unor imprejurari speciale, clauzele mentionate la alin. (1) cad sub incidenta art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, nu vor putea fi exceptate, chiar daca sunt insotite de obligatiile exceptate, mentionate la art. 28.
    Art. 30
    Restrictionari ale concurentei impuse partilor, care exclud un acord de licentiere de patente si/sau de know-how de la exceptare
    Restrictionarile concurentei prevazute la art. 28 si obligatiile mentionate la art. 29 alin. (2) nu se accepta pentru acordurile de licentiere a patentelor si/sau de know-how care cuprind una sau mai multe dintre urmatoarele clauze care restrictioneaza sau pot conduce la restrictionarea concurentei, aceste acorduri fiind excluse de la acordarea beneficiului exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei:
    1. una dintre parti este supusa unor restrictii la stabilirea preturilor sau a componentelor preturilor pentru produsele licentiate;
    2. una dintre parti este restrictionata sa concureze pe piata Romaniei cu cealalta parte, cu intreprinzatori legati de cealalta parte sau cu alti agenti economici, in domeniul cercetarii si dezvoltarii productiei, utilizarii sau distributiei, fara a afecta prevederile art. 29 alin. (1) lit. r) si s);
    3. una sau ambele parti sunt solicitate, fara un motiv obiectiv rezonabil:
    a) sa refuze onorarea unor comenzi ale utilizatorilor sau ale revanzatorilor din teritoriile lor, care ar vinde produsele in alte teritorii decat cele rezervate respectivei parti pe piata romaneasca;
    b) sa faca dificila obtinerea de catre utilizatori sau revanzatori a produselor de la alti revanzatori din cadrul pietei Romaniei si, in special, sa-si exercite drepturile de proprietate intelectuala sau sa ia masuri de impiedicare a utilizatorilor sau revanzatorilor de a obtine din import si de a vinde pe piata din teritoriul licentiat produsele care au fost puse legal pe piata romaneasca de catre licentiator sau cu consimtamantul sau ori sa procedeze astfel ca urmare a unei practici concertate intre ei;
    4. partile erau deja producatori concurenti inainte de acordarea licentei si una dintre ele este impiedicata, in cadrul aceluiasi domeniu tehnic de utilizare sau in cadrul aceleiasi piete a produsului, in ceea ce priveste clientii pe care-i poate servi, in special prin interzicerea aprovizionarii anumitor clase de utilizatori, utilizarii anumitor forme de distributie sau, in cazul impartirii clientilor, sa utilizeze anumite tipuri de ambalaje pentru produse, cu exceptia prevederilor art. 28 alin. (1) lit. g) si ale art. 29 alin. (1) lit. m);
    5. limitarea cantitatii de produse licentiate pe care o poate produce sau o poate vinde una dintre parti, sau limitarea numarului de operatiuni care se vor executa printr-o tehnologie licentiata, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 28 alin. (1) lit. h) si la art. 29 alin. (1) lit. m);
    6. obligarea licentiatului sa cedeze licentiatorului, total sau partial, drepturile pentru imbunatatirile aduse tehnologiei licentiate sau pentru noile aplicatii ale ei;
    7. licentiatorului i se cere sa nu licentieze alti agenti economici prin contracte separate sau prin prelungirea automata a duratei initiale a contractelor, care includ noile imbunatatiri, pentru o perioada care o depaseste pe cea de la art. 28 alin. (2) si (3), pentru exploatarea tehnologiei licentiate pe teritoriul licentiat, sau i se cere unei parti, pentru o perioada care o depaseste pe cea de la art. 28 alin. (2) si (3) sau pe cea de la art. 28 alin. (4), sa nu exploateze tehnologia licentiata pe teritoriul unei alte parti sau al altor licentiati.
    Art. 31
    Alte prevederi
    (1) Conditiile privind exceptarea acordurilor pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how nu se aplica:
    a) contractelor incheiate intre membrii unei asociatii (pool) de patente sau know-how, care se refera la tehnologiile pentru care s-a incheiat asociatia;
    b) contractelor de licentiere incheiate intre agenti economici concurenti care detin participari intr-o societate in comun sau intre unul dintre ei si societatea in comun, daca contractele de licentiere privesc activitatile societatii in comun;
    c) contractelor prin care o parte acorda celeilalte licentierea unui patent si/sau a know-how, iar cealalta parte, fie prin contracte separate, fie printr-un agent economic legat de ea, acorda in schimb un patent, marca comerciala sau licenta de know-how, sau drepturi exclusive de vanzare, daca partile sunt concurente in ceea ce priveste produsele acoperite de contractele restrictive;
    d) contractelor de licenta care contin prevederi referitoare la drepturile de proprietate intelectuala, altele decat patentele, care nu sunt auxiliare licentierii patentelor;
    e) contractelor incheiate numai in scopul vanzarii produselor licentiate.
    (2) Conditiile din prezentul regulament privind exceptarea acordurilor pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how se vor aplica:
    a) contractelor la care se aplica prevederile alin. (1) lit. b), prin care o societate mama (de origine) acorda societatii in comun o licenta de patent sau know-how, cu conditia ca societatea in comun in cauza sa aiba un caracter concentrativ, in conformitate cu instructiunile cuprinse in regulamentul emis de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor legii referitoare la concentrarile economice;
    b) contractelor la care se aplica prevederile alin. (1) lit. a) si licentelor reciproce in sensul alin. (1) lit. c), cu conditia ca partile sa nu fie supuse vreunei restrictii teritoriale pe piata romaneasca privind producerea, utilizarea sau comercializarea produselor licentiate, sau privind utilizarea tehnologiilor licentiate;
    c) contractelor in care licentiatorul nu este detinatorul know-how sau al patentului, dar este autorizat de catre detinator sa acorde licenta;
    d) cesionarii know-how, patentelor sau ambelor, atunci cand riscul legat de exploatare ramane in sarcina cesionarului, in special atunci cand suma de plata pentru cesionare depinde de cifra de afaceri a cesionatului, obtinuta din desfacerea produselor care utilizeaza know-how sau patentele respective, de cantitatea produsa din aceste bunuri sau de numarul de operatiuni executate utilizand patentele sau know-how.
    (3) Prevederile din prezentul capitol, cuprinzand conditiile pentru exceptarea acordurilor pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how, se aplica si pentru drepturile si obligatiile stabilite de parti si preluate de agentii economici legati de ele. In acest sens, sunt considerati agenti economici legati de partile la acord urmatorii:
    a) agentii economici la care una dintre partile la acord detine, direct sau indirect:
    - mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    sau
    - mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    sau
    - drepturile de a desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organului care il reprezinta legal pe agentul economic respectiv;
    sau
    - dreptul de a conduce afacerile agentului economic in cauza;
    b) agentii economici care detin la una dintre partile la acord, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    c) asociatiile de agenti economici la care unul dintre agentii economici mentionati la lit. b) detine, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a);
    d) agentii economici la care partile la acord sau agentii economici legati de ele detin in comun, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. a) sunt considerati ca fiind legati de fiecare dintre partile la acord.

    Art. 32
    Notificarea acordurilor pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei, notificarea acordurilor pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how, mentionate la art. 27, informatiile si documentele care trebuie furnizate, examinarea notificarilor si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se vor face in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul pentru notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/5.
    (2) In conditiile mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, prin decizie, beneficiul exceptarii acordului pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare, acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru categoria acordurilor pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how, agentii economici vor putea inainta cerere de dispensa la Consiliul Concurentei, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.

    CAP. 7
    Conditiile de exceptare pentru acordurile de franciza

    Art. 33
    Obiectul exceptarii
    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta in lege la art. 5 alin. (1), in conditiile prezentului regulament, acordurile de franciza incheiate numai intre doi agenti economici, cedentul si concesionarul, precum si, atunci cand este cazul, contractele principale de franciza care prevad relatiile dintre cedent si concesionarul principal, precum si dintre concesionarul principal si concesionarii sai, toate aceste acorduri avand ca obiect vanzarea cu amanuntul de produse si/sau prestarea de servicii catre beneficiarii finali.
    (2) In aplicarea prevederilor din prezentul capitol, se definesc urmatorii termeni:
    a) franciza inseamna un pachet de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala in legatura cu marci de comert, denumiri comerciale, firme de magazin, modele, design, copyright, know-how sau patente, destinate exploatarii in vederea vanzarii cu amanuntul de produse si/sau prestarii de servicii catre utilizatorii finali;
    b) contract sau acord de franciza inseamna un acord sau o intelegere prin care un agent economic (cedentul) acorda unui alt agent economic (concesionarul), in schimbul unei compensatii financiare directe sau indirecte, dreptul de a exploata franciza in scopul desfacerii cu amanuntul a unor tipuri specificate de produse si/sau servicii, care trebuie sa includa, cel putin, obligatii referitoare la:
    - utilizarea denumirii sau a firmei de magazin obisnuite si o prezentare uniforma a localurilor de vanzare si/sau a mijloacelor de transport mentionate in contract;
    - transmiterea de catre cedent, in favoarea concesionarului, a know-how;
    - asigurarea permanenta, de catre cedent catre concesionar, a asistentei comerciale sau tehnice pe toata durata contractului;
    c) contract de franciza principal inseamna un contract prin care un agent economic (cedentul) acorda unui alt agent economic (concesionarul principal), in schimbul unei compensatii financiare, directe sau indirecte, dreptul de a exploata franciza in vederea incheierii de contracte de franciza cu concesionari terti;
    d) produse ale cedentului inseamna produse fabricate de catre cedent sau in conformitate cu instructiunile sale, care poarta numele sau marca cedentului;
    e) localuri mentionate in contract inseamna localurile utilizate pentru exploatarea francizei sau, atunci cand franciza este exploatata in afara acestor localuri, baza de la care concesionarul utilizeaza mijloacele de transport pentru exploatarea francizei (mijloacele de transport mentionate in contract);
    f) know-how este un ansamblu de informatii practice nebrevetate, rezultate din experienta cedentului si testate de catre acesta, ansamblu care este secret, substantial si identificat;
    g) secret inseamna ca know-how, in ansamblul sau in configuratia si interconectarea precisa a componentelor sale, nu este cunoscut in mod public sau usor accesibil; aceasta notiune nu trebuie inteleasa, intr-un sens restrans, ca fiecare componenta individuala a know-how trebuie sa fie total necunoscuta sau imposibil de obtinut in afara relatiilor cu cedentul;
    h) substantial inseamna ca know-how include informatiile care sunt importante pentru vanzarea produselor sau pentru prestarea serviciilor catre utilizatorii finali si, mai ales, pentru modul de prezentare a produselor pentru vanzare, prelucrarea produselor in cadrul prestarii de servicii, relatiile cu clientela si conducerea administrativa si financiara; know-how trebuie sa-i fie util concesionarului, facandu-l capabil, la data incheierii contractului, sa-si imbunatateasca pozitia concurentiala, mai ales prin imbunatatirea rezultatelor sau prin facilitarea accesului pe o noua piata;
    i) identificat inseamna ca know-how trebuie sa fie descris intr-un mod suficient de complet pentru a permite verificarea indeplinirii conditiilor de secret si de substantialitate; descrierea know-how poate fi facuta in contractul de franciza, intr-un document separat sau in orice alta forma adecvata.
    Art. 34
    Restrictionari ale concurentei care se accepta la acordarea beneficiului exceptarii pentru acordurile de franciza
    Urmatoarele restrictionari ale concurentei cuprinse in contractele de franciza notificate sunt acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea beneficiului exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei:
    1. obligatia cedentului ca pe piata romaneasca sau pe teritoriul prevazut in contract:
    - sa nu acorde tertilor dreptul de exploatare, in totalitate sau partial, a francizei;
    - sa nu exploateze el insusi franciza sau sa nu comercializeze el insusi produsele sau serviciile care constituie obiectul francizei sub o forma similara;
    - sa nu furnizeze el insusi produsele sale catre terte parti;
    2. obligatia concesionarului principal de a nu incheia contracte de franciza cu terti, in afara teritoriului sau mentionat in contract;
    3. obligatia concesionarului de a exploata franciza numai in localurile prevazute in contract;
    4. obligatia concesionarului de a se abtine sa caute clienti pentru produsele sau serviciile care fac obiectul francizei, in afara teritoriului prevazut in contract;
    5. obligatia concesionarului de a nu fabrica, de a nu vinde sau de a nu utiliza, in cadrul prestarii de servicii, produse concurente cu produsele cedentului care fac obiectul acordului de franciza; atunci cand obiectul francizei il constituie vanzarea si utilizarea, in cadrul prestarii de servicii, de produse, cat si de piese de schimb sau accesorii pentru acestea, obligatia de a vinde sau de a utiliza produsele cedentului nu poate fi impusa in ceea ce priveste piesele de schimb sau accesoriile.
    Art. 35
    Obligatii ale concesionarului, cuprinse in contractele de franciza, care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea beneficiului exceptarii
    In afara de restrictionarile concurentei, mentionate la art. 34, urmatoarele clauze ale contractelor de franciza, reprezentand obligatii impuse concesionarului, pot fi acceptate de catre Consiliul Concurentei la acordarea beneficiului exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, dupa cum urmeaza:
    1. obligatii ale concesionarului, in masura in care sunt necesare, pentru protejarea drepturilor de proprietate industriala sau intelectuala ale cedentului sau pentru mentinerea identitatii obisnuite si a reputatiei retelei cedate, astfel:
    a) sa vanda sau sa utilizeze, in cadrul prestarilor de servicii, exclusiv produse care corespund specificatiilor minime obiective de calitate, stabilite de cedent prin contract;
    b) sa vanda sau sa utilizeze, in cadrul prestarilor de servicii, numai produse fabricate de catre cedent sau de catre terti desemnati de acesta, atunci cand nu este posibila aplicarea in practica, datorita naturii produselor care fac obiectul contractului de franciza, a specificatiilor obiective de calitate, stabilite de cedent prin contract;
    c) sa nu desfasoare, direct sau indirect, nici o activitate similara intr-un teritoriu in care ar concura cu un membru al retelei de franciza, inclusiv cu cedentul; aceasta obligatie poate fi impusa concesionarului si dupa incetarea contractului, pentru o perioada rezonabila, care nu va depasi un an, pe teritoriul in care acesta exploatat a franciza;
    d) sa nu dobandeasca participatii la capitalul social al unu agent economic concurent, care ar da concesionarului puterea de a influenta decisiv comportamentul economic al acestui agent economic;
    e) sa nu vanda produsele care fac obiectul contractului de franciza decat utilizatorilor finali, altor concesionari si vanzatorilor cu amanuntul din cadrul altor retele de distributie, care sunt aprovizionate de catre fabricantul acestor produse sau cu consimtamantul acestuia;
    f) sa depuna toate eforturile pentru comercializarea produselor sau pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de franciza, in cele mai bune conditii posibile; sa ofere la vanzare un sortiment minimal de produse, sa asigure realizarea unei cifre de afaceri minimale, planificarea din timp a comenzilor, mentinerea unui stoc minimal asiguratoriu si sa asigure service-ul in perioada de garantie;
    g) sa plateasca cedentului partea stabilita din veniturile sale proprii, pentru publicitate, si sa realizeze, prin mijloace proprii, anumite forme de publicitate, pentru care va trebui sa obtina acordul cedentului;
    2. obligatii impuse concesionarului, care, in general, nu afecteaza concurenta:
    a) de a nu divulga unor terte parti know-how furnizat de catre cedent; aceasta obligatie poate fi impusa concesionarului si dupa expirarea contractului;
    b) de a transmite cedentului orice experienta castigata in exploatarea francizei si de a acorda cedentului si celorlalti concesionari licenta neexclusiva pentru know-how rezultat din aceasta experienta;
    c) de a informa pe cedent asupra incalcarii drepturilor de proprietate industriala sau intelectuala licentiata, de a intenta actiune in justitie impotriva contravenientilor sau de a acorda cedentului asistenta in justitie in cazul unei actiuni impotriva contravenientilor;
    d) de a nu utiliza know-how licentiat de catre cedent in alte scopuri decat cele prevazute in contract; obligatia poate fi mentinuta si dupa expirarea contractului;
    e) de a urma, el insusi sau angajatii sai, cursurile de pregatire organizate de catre cedent;
    f) de a aplica metodele comerciale recomandate de catre cedent, inclusiv modificarile ulterioare, si de a utiliza drepturile de proprietate industriala sau intelectuala licentiata;
    g) de a respecta standardele cedentului pentru echipament, prezentarea localurilor si/sau a mijloacelor de transport mentionate in contract;
    h) de a permite cedentului sa efectueze controale in localurile si/sau mijloacele de transport mentionate in contract, inclusiv pentru produsele vandute si serviciile prestate, si asupra inventarelor si bilanturilor contabile ale concesionarului;
    i) de a nu modifica amplasamentul localurilor mentionate in contract, fara acordul cedentului;
    j) de a nu ceda dreptul si obligatiile ce rezulta din contract, fara acordul cedentului.

    Art. 36
    Conditii necesare a fi indeplinite pentru acordarea exceptarii contractelor de franciza

    In conditiile art. 34 si 35, Consiliul Concurentei va putea acorda beneficiul exceptarii contractelor de franciza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    1. concesionarul sa fie liber sa achizitioneze produsele ce fac obiectul contractului de franciza de la alti concesionari; in cazul in care aceste produse sunt distribuite si printr-o alta retea apartinand unor distribuitori autorizati, concesionarul trebuie sa fie liber sa se aprovizioneze de la acestia cu produsele care fac obiectul contractului de franciza;
    2. daca cedentul obliga pe concesionar sa asigure garantia pentru produsele cedentului, aceasta obligatie se va aplica, de asemenea, produselor vandute de cedent prin oricare alt membru al retelei cedate sau de catre alti distribuitori care acorda garantii similare;
    3. concesionarul sa fie obligat sa indice statutul sau de agent economic independent; aceasta indicatie nu trebuie totusi sa se interfereze cu identitatea comuna a retelei cedate, care rezulta din utilizarea unei denumiri sau a unei firme comune si din aspectul de uniformitate a localurilor si/sau a mijloacelor de transport mentionate in contract.
    Art. 37
    Restrictionari ale concurentei care exclud de la exceptare contractele de franciza
    Consiliul Concurentei nu va acorda beneficiul exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, pentru contractele de franciza care cuprind urmatoarele clauze care restrictioneaza sau pot conduce la restrictionarea concurentei:
    1. agentii economici, care fabrica produse sau presteaza servicii care sunt identice sau considerate similare de catre utilizatori datorita proprietatilor, preturilor sau utilizarilor lor, incheie intre ei contracte de franciza avand ca obiect aceste produse sau servicii;
    2. fara a afecta prevederile art. 34 pct. 5 si ale art. 35 pct. 1 lit. b), concesionarul este impiedicat sa se aprovizioneze cu produse de calitate similara cu cele care sunt oferite de catre cedent;
    3. fara a afecta prevederile art. 34 pct. 5, cedentul obliga pe concesionar sa vanda sau sa utilizeze, in cadrul prestarilor de servicii, produse fabricate de catre cedent sau de catre terti desemnati de catre cedent si cedentul refuza, din alte motive decat cele legate de protectia drepturilor sale de proprietate industriala sau intelectuala sau de mentinerea identitatii sau a reputatiei cedate, sa desemneze, ca producatori autorizati, pe tertii propusi de catre concesionar;
    4. concesionarul este impiedicat sa continue sa utilizeze dupa expirarea contractului know-how licentiat, atunci cand acest know-how a devenit foarte cunoscut sau usor accesibil, fara ca aceasta sa rezulte dintr-o incalcare a obligatiilor de catre concesionar;
    5. fara a se afecta posibilitatea pe care o are cedentul de a recomanda preturile de vanzare, concesionarului i se limiteaza, direct sau indirect, dreptul de a stabili preturile de vanzare a produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului de franciza;
    6. cedentul interzice concesionarului contestarea valabilitatii drepturilor de proprietate industriala sau intelectuala care constituie franciza, fara a prejudicia posibilitatea pe care o are cedentul de a rezilia contractul intr-un astfel de caz;
    7. concesionarii sunt obligati sa nu furnizeze, pe piata romaneasca, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de franciza, catre utilizatorii finali, datorita locului de rezidenta a acestora.

    Art. 38
    Notificarea acordurilor de franciza si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei, notificarea acordurilor mentionate la art. 33, furnizarea informatiilor si a documentelor, examinarea notificarilor si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se fac in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul pentru notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/6.
    (2) In conditiile mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, beneficiul exceptarii acordului de franciza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare, acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru categoria acordurilor de franciza, agentii economici vor putea inainta cerere de dispensa la Consiliul Concurentei, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.

    CAP. 8
    Conditiile de exceptare pentru acordurile de distributie si service in domeniul autovehiculelor si pieselor de schimb pentru acestea

    Art. 39
    Obiectul exceptarii
    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in conditiile prezentului regulament, acordurile dintre doi agenti economici, prin care una dintre parti (furnizorul) se angajeaza sa furnizeze numai celeilalte parti (distribuitorul) si agentilor economici din sistemul de distributie autorizat, in vederea revanzarii pe piata romaneasca sau pe o parte delimitata a acesteia, pe o perioada definita sau nedefinita, anumite autovehicule noi, destinate folosirii pe drumurile publice, care au trei sau mai multe roti, iar cealalta parte (distribuitorul) se angajeaza, pe langa distributie, sa presteze serviciile legate de distributie si sa asigure piesele de schimb necesare intretinerii si repararii autovehiculelor respective.
    Exceptarea se aplica si daca, pe langa cele de mai sus, furnizorul este obligat sa nu vanda produsele din contract beneficiarilor finali si sa nu presteze pentru acestia service-ul aferent produselor din acord, in teritoriul convenit prin acord.
    (2) In aplicarea prevederilor prezentului capitol, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) contractele sau acordurile de distributie si service reprezinta acorduri intre doi agenti economici, pe o perioada definita sau nedefinita, prin care una dintre parti (furnizorul) incredinteaza celeilalte parti distributia si service-ul pentru anumite autovehicule specificate si pentru piesele de schimb aferente, pe piata romaneasca sau pe o parte delimitata a acesteia;
    b) partile sunt agentii economici care iau parte la acord, si anume: furnizorul, care este producatorul care livreaza produsele din contract, si distribuitorul, care este agentul economic imputernicit (autorizat) de furnizor sa realizeze distributia si service-ul pentru produsele din contract;
    c) teritoriul convenit prin acord este teritoriul bine delimitat in care partile sunt obligate sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin acord;
    d) produsele din acord sunt autovehicule destinate utilizarii pe drumurile publice, care au trei sau mai multe roti, si piesele de schimb aferente intretinerii si repararii corespunzatoare a acestora, specificate prin acord;
    e) piese de schimb sunt acele piese care se monteaza in sau pe autovehicul, inlocuind pe cele anterioare, astfel incat sa se realizeze buna intretinere si functionare a autovehiculelor;
    f) gama produselor din acord inseamna totalitatea produselor din acord;
    g) producatorul este agentul economic:
    - care produce sau asigura fabricarea produselor din gama celor din acord;
    sau
    - cel "legat" de fabricantul produselor din gama celor din acord;
    h) agentii economici legati de producator sunt:
    1. agentii economici la care producatorul detine direct sau indirect:
    - mai mult de jumatate din capitalul social sau din active;
    - mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    sau
    - dreptul de a se desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organului care il reprezinta legal pe agentul economic respectiv;
    sau
    - dreptul de a conduce afacerile agentului economic in cauza;
    2. agentii economici care detin la producator, direct sau indirect, drepturile enumerate la pct. 1;
    i) agentii economici din sistemul de distributie autorizat sunt, pe langa partile la acord, producatorii si agentii economici imputerniciti de catre producator sau desemnati, cu consimtamantul producatorului, sa livreze autovehiculele, piesele de schimb si sa presteze serviciile legate de gama produselor din acord sau echivalente cu acestea;
    j) autovehicul care corespunde unui model din gama produselor din acord este un autovehicul produs sau asamblat in serie de catre producator sau un autovehicul identic cu unul din gama produselor din contract, in ceea ce priveste modelul caroseriei, modalitatile de manevrare, sasiul si motorul;
    k) produse echivalente, respectiv autovehicule echivalente, parti de autovehicule echivalente, piese de schimb echivalente, sunt acelea care sunt similare cu cele din gama produselor care fac obiectul contractului dintre parti, care sunt livrate de producator sau de un alt agent economic cu acordul producatorului si care fac obiectul unei intelegeri de distributie si/sau prestare de service cu un agent economic din sistemul de distributie autorizat;
    l) revanzarea include toate tranzactiile prin care o persoana fizica sau juridica, denumita revanzator, dispune de un autovehicul nou, dobandit anterior in nume propriu, indiferent de forma juridica a revanzarii si de conditiile acesteia, care poate include: inchirierea, vanzarea propriu-zisa cu transferarea dreptului de proprietate sau contracte de achizitionare in conditii de credit comercial.

    Art. 40
    Restrictionari ale concurentei impuse prin acordul celor doua parti, care se excepteaza de la interdictie

    Urmatoarele obligatii impuse prin acordul celor doua parti, care restrictioneaza concurenta in intelesul art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, se accepta de catre Consiliul Concurentei la acordarea beneficiului exceptarii pentru acordurile mentionate la art. 39, notificate in baza prezentului regulament:
    1. obligatia furnizorului de a nu vinde produsele care fac obiectul contractului beneficiarilor finali si de a nu presta acestora servicii aferente produselor care fac obiectul contractului, in teritoriul convenit prin contract;
    2. obligatia distribuitorului de a nu fabrica produse care concureaza cu produsele din contract;
    3. obligatia distribuitorului de a vinde autovehicule noi care concureaza cu produsele din contract sau cu alte autovehicule in afara de cele oferite de catre producator, numai in cazul in care vanzarea acestor marci concurente de autovehicule se face in incinte de vanzare diferite, cu personal operational diferit in cadrul unei entitati juridice distincte si intr-o maniera care evita orice confuzie intre aceste marci si marcile produselor care formeaza obiectul contractului;
    4. obligatia distribuitorului de nu incheia cu terte parti acorduri de distributie si service decat cu respectarea conditiilor prevazute la pct. 3;
    5. obligatia distribuitorului de a nu incheia acorduri sau intelegeri de distributie si/sau prestarea de service aferent, fara consimtamantul furnizorului, cu agenti economici care isi desfasoara activitatea in teritoriul convenit prin contract, pentru produsele din contract sau pentru produse echivalente, si nici de a modifica ulterior aceste acorduri sau intelegeri convenite, fara consimtamantul furnizorului;
    6. obligatia distribuitorului de a nu permite nici prestarea vreunei operatiuni de service postvanzare in ateliere de service din reteaua sistemului de distributie autorizat, realizate cu investitii facute de furnizor, in special prin echipament si/sau pregatirea personalului, pentru alte marci de autovehicule concurente, si nici vanzarea prin aceste ateliere a pieselor de schimb pentru marci concurente de autovehicule;
    7. obligatiile distribuitorului, in afara teritoriului convenit prin contract:
    a) de a nu infiinta sucursale sau depozite pentru distribuirea produselor din contract sau a produselor echivalente;
    b) de a nu cauta clienti pentru produsele din contract sau pentru produse echivalente;
    8. obligatia distribuitorului de a nu incredinta unor terte parti distributia si/sau service-ul produselor din contract sau a unor produse echivalente, in afara teritoriului convenit prin contract;
    9. obligatia distribuitorului de a nu furniza vreunui revanzator:
    a) produsele din contract sau produse echivalente, in afara de cazul in care revanzatorul este un agent economic care face parte din sistemul de distributie autorizat de furnizor;
    sau
    b) piesele de schimb specificate in contract, cu exceptia cazului cand acestea sunt destinate repararii si intretinerii autovehiculelor;
    10. obligatia distribuitorului de a nu vinde produsele din contract sau produse echivalente unor intermediari, cu exceptia cazului cand acest intermediar este mandatat in scris, anticipat, de catre beneficiarii finali sa cumpere un tip de autovehicul specificat si, daca este cazul, sa accepte in numele lor livrarea respectivelor autovehicule;
    11. obligatia distribuitorului de a respecta obligatiile stipulate la pct. 6-10 pe o perioada de maximum un an de la expirarea valabilitatii contractului.
    Art. 41
    Obligatii ale distribuitorului incluse in contracte, care, in general, nu restrictioneaza concurenta si pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea beneficiului exceptarii
    In afara de restrictionarile concurentei, mentionate la art. 40, oricare dintre urmatoarele obligatii ale distribuitorului, care se considera ca nu restrictioneaza concurenta, pot fi acceptate de catre Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii acordului de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei:
    1. sa nu modifice fara acordul furnizorului produsele din contract sau produsele echivalente, in afara de cazul in care modificarea a fost ceruta de catre un beneficiar final pentru autovehiculul cumparat de el;
    2. sa respecte, la distributie si service, standardele minimale, in special pentru:
    a) echipamentul din incintele de prezentare-vanzare si facilitatile tehnice pentru activitatea de service;
    b) pregatirea tehnica si de specialitate a personalului;
    c) publicitate;
    d) prezentarea, depozitarea si livrarea catre beneficiari a produselor din contract sau a celor echivalente si prestarea service-ului aferent acestora;
    e) repararea si intretinerea produselor din contract sau a celor echivalente, in special in ceea ce priveste siguranta si increderea in functionare a autovehiculelor;
    3. sa comande produsele din contract de la furnizor, numai la anumite date, cu conditia ca intervalul dintre comenzi sa nu depaseasca 3 luni;
    4. sa se straduiasca sa vanda, in teritoriul convenit prin contract si in cadrul perioadei specificate, anumite cantitati minime de produse, asa cum s-a stabilit prin contract intre parti, sau, in absenta unei astfel de prevederi, in cantitatile stabilite de furnizor pe baza estimarii posibilitatilor de vanzare ale distribuitorului;
    5. sa mentina la vanzare anumite cantitati de produse din contract, asa cum s-a convenit prin contract intre parti, sau, in absenta unei astfel de prevederi, cantitatile stabilite de furnizor pe baza estimarii potentialului de vanzare al distribuitorului in teritoriul si pe perioada din contract;
    6. sa ofere pentru demonstratii autovehiculele conform programului din contract sau un anumit numar din aceste autovehicule, asa cum s-a convenit intre parti, sau, in lipsa unei asemenea prevederi, autovehiculele care se ofera pentru demonstratii si numarul acestora vor fi stabilite de furnizor pe baza estimarii posibilitatilor de vanzare ale distribuitorului;
    7. sa indeplineasca garantia si sa asigure gratuit service in perioada de garantie pentru autovehiculele din contract si cele echivalente;
    8. sa utilizeze numai piese de schimb in cadrul programului din contract sau piese de schimb echivalente pentru lucrarile de service in perioada de garantie si postgarantie;
    9. sa informeze clientii, intr-o maniera generala, cu privire la masura in care piesele de schimb provenite din alte surse ar putea fi folosite la repararea si la intretinerea produselor din contract sau a celor echivalente;
    10. sa informeze clientii ori de cate ori sunt folosite piesele de schimb din alte surse pentru repararea si intretinerea produselor din contract sau a celor echivalente, daca si aceste piese, care poarta marca fabricantului, au fost disponibile si utilizarea lor permisa.
    Art. 42
    Conditii necesare a fi indeplinite pentru acordarea exceptarii contractelor de distributie si service in domeniul autovehiculelor si pieselor de schimb aferente
    In toate cazurile, beneficiul exceptarii acordului in cauza va putea fi acordat numai daca se indeplinesc urmatoarele obligatii:
    (1) Pentru distribuitor:
    a) sa onoreze garantia, sa presteze gratuit service in perioada de garantie si sa realizeze repararea si intretinerea (in special pentru siguranta in functionare) in perioada postgarantie, pentru autovehiculele din gama prevazuta in acord sau echivalente acestora, care sunt livrate pe piata romaneasca de catre un alt agent economic din cadrul retelei de distributie a distribuitorului;
    b) sa oblige agentii economici care activeaza in teritoriul convenit in acord, cu care distribuitorul a subcontractat distributia si service-ul, sa-si onoreze garantia si sa presteze gratuit service-ul in perioada de garantie, in aceleasi conditii asigurate de distribuitorul insusi.
    (2) Pentru furnizor:
    a) sa nu modifice si sa nu retraga, fara motive intemeiate, consimtamantul dat la incheierea de catre distribuitor a subcontractelor de distributie cu alti agenti economici din reteaua sa;
    b) sa nu aplice pentru obligatiile asumate de distribuitor cerinte sau criterii minime care sa discrimineze pe distribuitor sau acesta sa fie tratat inechitabil;
    c) In orice schema de insumare a cantitatilor sau valorii produselor obtinute de distribuitor de la furnizor si de la agentii economici legati de el, intr-o perioada de timp specificata, in vederea calcularii discounturilor, se va face distinctie intre:
    - livrarile de autovehicule din gama prevazuta in acord;
    - livrarile de piese de schimb din gama prevazuta in acord, pentru care distribuitorul este dependent de agentii economici din cadrul retelei de distributie;
    - alte produse;
    d) sa livreze distribuitorului, in scopul indeplinirii contractelor de vanzare incheiate intre distribuitor si beneficiarii finali din Romania, orice autovehicul care corespunde unui model din gama celor care fac obiectul acordului, care este comercializat de fabricant sau cu consimtamantul acestuia, in oricare tara, si care poate fi inmatriculat in Romania.
    (3) Atunci cand distribuitorul isi asuma obligatia de a imbunatati structura distributiei si a service-ului, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
    a) furnizorul sa exonereze pe distribuitor de obligatia de a nu vinde autovehicule noi, oferite de alti agenti economici, decat in spatiile de vanzare amenajate separat pentru acestia, daca distribuitorul dovedeste ca exista motive obiective pentru ca aceasta conditie sa nu fie necesara;
    b) acordul, pentru o perioada de cel putin 5 ani sau pentru o perioada nedefinita, sa poata fi reziliat, in conditiile notificarii de catre oricare dintre parti catre cealalta parte, cu cel putin 2 ani inainte de reziliere, aceasta perioada reducandu-se la cel putin un an, daca:
    - furnizorul este obligat, prin lege sau printr-un acord special, la plata unei compensari corespunzatoare la rezilierea acordului;
    sau
    - distribuitorul este nou-intrat in sistemul de distributie si perioada de valabilitate a acordului sau perioada precizata pentru posibilitatea rezilierii acordului este convenita de distribuitor pentru prima data;
    c) fiecare dintre parti sa notifice celeilalte, cu cel putin 6 luni inainte, intentia de a nu mai reinnoi un acord incheiat pentru o perioada definita (limitata).
    (4) Conditiile stipulate la alin. (3) lit. a) si b) nu afecteaza:
    - dreptul furnizorului de a rezilia acordul, cu conditia notificarii cu cel putin un an inainte, in cazul in care este necesar sa reorganizeze reteaua de distributie, in intregime sau intr-o parte substantiala;
    - dreptul uneia dintre partile la acord de a rezilia acordul, in cazul in care cealalta parte nu-si indeplineste una dintre obligatiile de baza.
    In aceste cazuri, partile trebuie, in cazul dezacordului, sa accepte o modalitate de solutionare rapida a disputei, cum ar fi recurgerea la un expert (terta parte) sau la arbitraj, fara a prejudicia dreptul partilor de a apela la tribunalul competent in conformitate cu legea romana.
    Art. 43
    Restrictionari ale concurentei care exclud de la exceptare contractele de distributie si service pentru autovehicule
    Consiliul Concurentei nu va acorda beneficiul exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, pentru acordurile in cauza, daca:
    1. ambele parti la acord sau agentii economici legati de ele sunt fabricanti de autovehicule;
    sau
    2. partile incheie acorduri sau se angajeaza in practici concertate in domeniul autovehiculelor si/sau pieselor de schimb pentru acestea, in masura in care aceste practici depasesc limitele stabilite prin prezentul regulament;
    3. partile includ in acord obligatii legate, care se refera la alte produse sau servicii decat cele din domeniul autovehiculelor;
    4. partile convin prin acord sau recurg la practici care au ca scop interzicerea sau impiedicarea importurilor paralele.
    Aceasta inseamna ca agentii economici din cadrul sistemului de distributie, precum si beneficiarii finali sau intermediarii lor sa fie liberi sa cumpere din import orice autovehicule doresc si de oriunde;
    5. furnizorul, fara vreun motiv intemeiat, limiteaza, direct sau indirect, libertatea distribuitorului de a obtine de la terte parti, la alegerea sa, piese de schimb care corespund calitativ pieselor de schimb din contract;
    6. furnizorul limiteaza, direct sau indirect, libertatea altor agenti economici producatori de a livra piese de schimb care corespund calitativ pieselor de schimb din contract, catre distribuitori, la alegerea lor, inclusiv catre agenti economici din cadrul sistemului de distributie.

    Art. 44
    Notificarea acordurilor de distributie si service pentru autovehicule si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei notificarea acordurilor de distributie si service, mentionate la art. 39 din prezentul regulament, furnizarea informatiilor si a documentelor, examinarea notificarilor si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se fac in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul pentru notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/7.
    (2) In conditiile mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, prin decizie, beneficiul exceptarii acordului de distributie si service de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare, acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru categoria acordurilor de distributie si service, agentii economici vor putea inainta cerere de dispensa la Consiliul Concurentei, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.

    CAP. 9
    Conditiile de exceptare pentru acordurile din domeniul asigurarilor

    Art. 45
    Obiectul exceptarii
    In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, se excepteaza de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, in conditiile prezentului regulament, acordurile, deciziile de asociere si practicile concertate, denumite in continuare acorduri, ale societatilor din sectorul asigurarilor, care au ca obiect cooperarea pentru:
    a) stabilirea in comun a primelor de asigurare pe baza statisticii comune sau a numarului de cereri de despagubire;
    b) stabilirea de conditii-tip de asigurare;
    c) acoperirea in comun a anumitor tipuri de riscuri.
    Art. 46
    Domeniul de aplicare a exceptarii prevazute la art. 45
    (1) Cooperarea in domeniul primelor de asigurare
    Acordurile de colaborare in domeniul primelor de asigurare sunt cele prin care se realizeaza:
    a) calculul costului mediu al riscului acoperit (primele pure) sau elaborarea si distribuirea de tabele statistice privind mortalitatea si tabele statistice care indica imbolnavirile, accidentarile si invaliditatile, in legatura cu asigurarea care implica elementul capitalizarii, asemenea tabele bazandu-se pe un ansamblu de date, pe un numar de ani de risc luati ca perioada de observatie in legatura cu riscuri identice sau comparabile, suficiente pentru a constitui o baza care poate fi prelucrata statistic pentru a obtine, intre altele:
    - numarul de cereri de despagubire in perioada respectiva;
    - numarul de riscuri individuale asigurate in fiecare an din perioada aleasa pentru observatie;
    - suma totala platita sau de platit pentru cererile de despagubire aparute in perioada respectiva;
    - suma totala a capitalului asigurat pentru fiecare an de risc din perioada aleasa pentru observatie;
    b) elaborarea de studii asupra impactului probabil al imprejurarilor generale, externe, fata de societatile de asigurare interesate, asupra frecventei sau asupra amplorii cererilor de despagubiri, ori asupra profitabilitatii diferitelor tipuri de investitii si distributiei rezultatelor lor.
    (2) Cooperarea in domeniul conditiilor standard ale politei de asigurari directe
    Acordurile de colaborare in domeniul conditiilor standard ale politei, sunt cele prin care se realizeaza:
    a) elaborarea si distribuirea de conditii standard ale politei de asigurari directe;
    b) elaborarea si difuzarea de modele uzuale care ilustreaza profiturile de realizat pentru o polita de asigurari ce implica elementul de capitalizare.
    (3) Cooperarea in acoperirea in comun a anumitor tipuri de riscuri:
    a) Acordurile din sectorul asigurarilor mentionate la art. 45 lit. c) sunt cele care au ca obiect cooperarea pentru elaborarea si aplicarea acestora de catre un grup de societati de asigurare sau de catre un grup de societati de asigurare si societati de reasigurare, pentru a acoperi in comun o categorie specifica de riscuri, sub forma coasigurarii sau a coreasigurarii.
    b) Pentru aplicarea conditiilor de exceptare, notiunile grupuri de coasigurare si grupuri de coreasigurare se definesc astfel:
    - grupurile de coasigurare sunt grupurile constituite din societati de asigurare care:
    - convin sa semneze, in numele si din imputernicirea tuturor participantilor, asigurarea pentru o categorie de risc precizata; sau
    - incredinteaza semnarea si administrarea asigurarilor impotriva unei categorii de riscuri precizate, in numele si din imputernicirea lor, uneia dintre societatile de asigurare, unui agent comun sau unui organism comun creat in acest scop;
    - grupurile de coreasigurare sunt grupurile constituite din societati de asigurare, eventual si cu concursul uneia sau al mai multor societati de reasigurare, in vederea:
    - reasigurarii reciproce, in totalitate sau partial, a obligatiilor lor care decurg din categoria de risc precizata;
    - acceptarii, in subsidiar, in numele si din imputernicirea tuturor participantilor, a reasigurarii pentru aceeasi categorie de risc precizata.
    c) Acordurile mentionate la lit. a) pot stabili:
    - natura si caracteristicile riscurilor acoperite prin coasigurare sau prin coreasigurare;
    - conditiile pentru admiterea in cadrul grupului;
    - cotele-parti individuale ale participantilor la coasigurare sau la coreasigurare;
    - conditiile pentru retragerea individuala a participantilor;
    - regulile care guverneaza functionarea si conducerea grupului.
    In afara de cele mentionate mai sus, acordurile care se refera la grupuri de coreasigurare pot stabili:
    - partea din riscurile acoperite pe care participantii nu pot sa o treaca asupra coreasigurarii, aceasta parte trebuind sa fie retinuta de catre participantii individuali;
    - costul coreasigurarii, care include atat costurile de functionare a grupului, cat si costurile cu remunerarea participantilor in calitatea lor de coreasiguratori.
    Art. 47
    Conditii pe care acordurile trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi exceptate
    (1) Conditii cu privire la calculul primelor de reasigurare:
    a) calculatiile, tabelele sau rezultatele studiilor mentionate la art. 46 alin. (1) sa fie elaborate si distribuite, cu mentiunea expresa ca au caracter pur orientativ;
    b) calculatiile sau tabelele la care se refera art. 46 alin. (1) nu trebuie sa cuprinda in nici un caz previziuni pentru despagubiri in caz de accidente, venitul care deriva din rezerve, costuri administrative sau comerciale, inclusiv comisioanele platibile intermediarilor, taxele sau impozitele parafiscale ori profiturile anticipate ale societatilor de asigurare participante;
    c) calculatiile, tabelele sau rezultatele studiilor la care se refera art. 46 alin. (1) nu trebuie sa mentioneze societatile de asigurare pentru care sunt intocmite.
    (2) Conditii cu privire la polita standard de asigurari directe:
    Conditiile politei standard la care se refera art. 46 alin. (2) lit. a):
    a) sa fie elaborate si distribuite, cu mentiunea expresa ca sunt pur orientative, si
    b) cu mentiunea expresa ca pot fi adoptate conditii diferite, si
    c) sa fie accesibile oricarei persoane interesate si sa poata fi obtinute la simpla cerere.
    Modelele uzuale ilustrative la care se refera art. 46 alin. (2) lit. b) sa fie elaborate si distribuite numai ca linii orientative.
    (3) Conditii cu privire la acoperirea comuna a anumitor tipuri de riscuri.
    a) asigurarile subscrise de societatile de asigurari participante sau in numele lor, pe oricare dintre pietele implicate, sa nu reprezinte:
    - in cazul grupurilor de coasigurare, mai mult de 10% din asigurarile totale care sunt identice sau privite ca similare din punct de vedere al riscurilor acoperite si al gradului de acoperire prevazut;
    - in cazul grupurilor de coreasigurare, mai mult de 15% din reasigurarile totale care sunt identice sau privite ca similare din punct de vedere al riscurilor acoperite si al gradului de acoperire prevazut;
    b) fiecare societate de asigurare participanta sa aiba dreptul de a se retrage din grup, cu conditia unui preaviz de minimum 6 luni, fara a fi pasibila de sanctiuni;
    c) prin derogare de la prevederile lit. a), procentele mentionate de 10% si de 15% se aplica numai pentru asigurarile aduse in cadrul grupului, excluzandu-se asigurarile identice sau similare subscrise de societatile de asigurare participante sau emise in numele lor, care nu sunt aduse in cadrul grupului, daca grupul respectiv acopera:
    - riscuri de calamitati, atunci cand cererile de despagubire sunt rare si de valoare mare;
    - evenimente cu grad de risc ridicat, care implica o probabilitate mai mare a cererilor de despagubire, datorita caracteristicilor riscului asigurat; aplicarea acestei derogari este conditionata de:
    - neparticiparea vreunei societati de asigurare din cadrul grupului la un alt grup care acopera riscurile pe aceeasi piata si,
    - in ceea ce priveste grupurile care acopera evenimentele cu risc ridicat, asigurarile aduse in cadrul grupului sa nu reprezinte mai mult de 15% din totalul asigurarilor identice sau similare, subscrise de catre societatile de asigurare participante la grup sau emise in numele lor, pe piata afectata;
    d) In afara de obligatiile mentionate la art. 46 alin. (3), vor putea fi impuse numai urmatoarele restrictionari ale concurentei:
    Societatile de asigurare participante la un grup de coasigurare
    - in vederea beneficierii de coasigurarea acoperita in cadrul grupului:
      - obligatia de a lua in considerare masuri preventive;
      - obligatia de a folosi conditiile generale sau particulare de asigurare acceptate de grup;
      - obligatia de a folosi primele comerciale stabilite de grup;
      - obligatia de a supune aprobarii grupului orice reglementare a cererilor pentru despagubiri privind riscul coasigurat;
      - obligatia de a incredinta grupului renegocierea acordurilor de reasigurare in numele tuturor societatilor de asigurare implicate;
    - interdictia reasigurarii cotei-parti individuale a fiecarei societati de asigurare din riscul coasigurat;
    Societatile de asigurare participante la un GRUD de coreasigurare
    - pentru a beneficia de coreasigurare in cadrul grupului:
      - obligatia de a lua in considerare masuri preventive;
      - obligatia de a folosi conditiile generale sau particulare de asigurare acceptate de grup;
      - obligatia de a folosi tariful de asigurare comun pentru asigurarea directa, calculat de grup, avandu-se in vedere costul probabil al acoperirii riscului sau, daca nu exista suficienta experienta pentru stabilirea unui astfel de tarif, folosirea unei prime de asigurare acceptate de grup;
      - obligatia de a participa la acoperirea costului coreasigurarii;
      - obligatia de a supune aprobarii grupului reglementarea cererilor pentru despagubiri pentru riscurile coreasigurate si care depasesc o valoare specificata sau de a incredinta grupului rezolvarea acestor cereri de despagubire;
      - obligatia de a incredinta grupului renegocierea acordului de cesionare a reasigurarii, in numele tuturor societatilor de asigurare implicate;
      - interdictia reasigurarii cotei-parti individuale a fiecarei societati de asigurare, din riscul coreasigurat, sau cesionarea cotei-parti individuale.
    Art. 48
    Conditii si obligatii care reprezinta restrictionari ale concurentei ce exclud de la exceptare acordurile din sectorul asigurarilor
    Consiliul Concurentei nu va acorda beneficiul exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei pentru acordurile din sectorul asigurarilor, daca acestea cuprind oricare dintre urmatoarele obligatii pentru societatile de asigurare sau pentru asigurati:
    1. In domeniul calculului primelor de asigurare
    Impunerea obligatiei pentru societatile de asigurare de a nu folosi calculatii sau tabele care difera de cele elaborate conform art. 46 alin. (1) lit. a) sau de a folosi numai rezultatele studiilor mentionate la art. 46 alin (1) lit. b).
    2. In domeniul politei standard pentru asigurari directe:
    a) cuprinderea, in conditiile standard mentionate la art. 46 alin. (2) lit. a), a uneia dintre urmatoarele clauze:
    - excluderea de la asigurare a unor evenimente care se refera in mod normal la categoria de riscuri din acord sau neindicarea, in mod explicit, ca fiecare societate de asigurare este libera sa extinda asigurarea la astfel de evenimente;
    - conditionarea anumitor asigurari de conditii specifice, fara a se indica explicit ca fiecare societate de asigurare este libera in stabilirea conditiilor;
    - impunerea de asigurari globale, care includ riscuri la care un numar semnificativ de asigurati nu sunt expusi simultan, fara a se indica explicit ca fiecare societate de asigurare este libera sa propuna asigurari separate;
    - indicarea valorii asigurarii care va fi platita sau a partii pe care asiguratul trebuie sa o suporte;
    - permiterea ca societatea de asigurare sa foloseasca polita de asigurare standard in cazul in care se anuleaza partial riscurile asigurate, sa mareasca prima de asigurare fara ca riscurile sau domeniul acoperit de asigurare sa se fi modificat sau permiterea oricarei modificari a conditiilor asigurarii fara acordul expres al asiguratului;
    - permiterea ca societatea de asigurari sa modifice conditiile politei de asigurare fara acceptul expres al asiguratului;
    - impunerea pentru asigurati, in afara de asigurarile de viata, a unei durate a asigurarii mai mari de 3 ani;
    - impunerea, in cazul politelor de asigurare care se reinnoiesc automat, a unei noi perioade de valabilitate mai mari de un an, fara notificarea prealabila inainte de expirarea termenului initial de valabilitate;
    - obligarea asiguratului de a fi de acord cu reinnoirea asigurarii care nu mai are obiect datorita disparitiei riscului asigurat, daca acesta este expus din nou unui risc de aceeasi natura;
    - obligarea asiguratului de a incheia asigurari cu aceeasi societate de asigurari, pentru riscuri diferite;
    - obligarea asiguratului, in cazul instrainarii bunului asigurat, de a-l determina pe noul proprietar al bunului sa preia si polita de asigurare a obiectului in cauza, fara afectarea dreptului societatii de asigurare de a pretinde plata primei de asigurare de la noul proprietar, pentru perioada asigurata deja de vechiul proprietar;
    b) obligarea societatilor de asigurare participante la acord sau a altor societati de asigurare de a nu aplica decat conditiile politei standard pentru asigurari directe, convenite conform prevederilor art. 46 alin. (2) lit. a);
    c) excluderea de la asigurare a anumitor categorii de riscuri pe considerentul unor caracteristici specifice ale asiguratului, in conditiile in care pot fi stabilite conditii de asigurare specifice pentru categorii de populatie delimitate pe criterii sociale sau privind ocupatia;
    d) modelele uzuale mentionate la art. 46 alin. (2) lit. b) includ numai ratele de profit scontat sau contin cifre care indica costurile pentru gestionarea asigurarii;
    e) obligarea societatilor de asigurare implicate intr-un acord de a nu folosi alte modele uzuale ilustrative decat cele mentionate la art. 46 alin. (2) lit. b).
    Art. 48
    Alte prevederi
    Societati de asigurare legate:
    a) Prevederile prezentului regulament se aplica si in cazurile in care societatile de asigurare participante la un acord stabilesc drepturi si obligatii pentru societati de asigurare legate de ele. Ponderea de piata detinuta, faptele juridice si comportamentul acestora vor fi considerate ca fiind ale societatilor de asigurare de care sunt legate, participante la acord.
    b) In contextul prezentului capitol, societati de asigurare legate se considera:
    1. societatile de asigurare la care una dintre societatile participante la un acord in domeniul asigurarilor detine, direct sau indirect:
    - mai mult de jumatate din capitalul social sau din active,
    sau
    - puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot; sau
    - puterea de a desemna mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organelor de reprezentare legale; sau
    - dreptul de a conduce afacerile societatii respective de asigurare;
    2. societatile de asigurare care detin, direct sau indirect, la una dintre societatile de asigurare participante la un acord, in domeniul asigurarilor, drepturile sau puterile enumerate la lit. b) pct. 1;
    3. societatile de asigurare la care una dintre societatile de asigurare mentionate mai sus detine, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit. b) pct. 1.
    c) Societatile de asigurare (societati in comun) la care partile participante la un acord in domeniul asigurarilor sau societatile de asigurari legate de ele detin controlul in comun in baza drepturilor sau puterilor enumerate la lit. b) pct. 1 sunt considerate ca fiind legate de fiecare dintre societatile de asigurare participante la acord.
    Art. 49
    Notificarea acordurilor din domeniul asigurarilor si obtinerea deciziei Consiliului Concurentei

    (1) In baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea concurentei, notificarea acordurilor in domeniul asigurarilor, furnizarea informatiilor si a documentelor, examinarea notificarilor si emiterea deciziilor Consiliului Concurentei se fac in conformitate cu prevederile prezentului regulament, formularul pentru notificare fiind cuprins in anexa nr. 1/8.
    (2) In conditiile mentionate la alin. (1), Consiliul Concurentei va putea acorda, de la caz la caz, beneficiul exceptarii acordului in domeniul asigurarilor de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei.
    (3) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare, acordul in cauza neputand beneficia de exceptarea pentru categoria acordurilor din domeniul asigurarilor, agentii economici vor putea inainta cerere de dispensa la Consiliul Concurentei, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.

    CAP. 10
    Notificari

    Art. 50
    Prezentarea notificarilor
    (1) Acordurile susceptibile a se incadra in vreuna dintre categoriile exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei vor fi notificate de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici Consiliului Concurentei.
    (2) Notificarile vor fi facute pentru acordurile enumerate la art. 1, care satisfac conditiile stabilite in cap. II-IX, pe fiecare categorie in parte.
    (3) Notificarile se vor completa pe formularele-tip cuprinse in anexele nr. 1/1-1/8 si se vor inainta Consiliului Concurentei in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (4) Formularul pentru notificare, impreuna cu documentele cerute, in cinci exemplare, semnate de reprezentantii legali ai agentilor economici care sunt parti la acordul notificat sau de persoanele imputernicite legal sa-i reprezinte, va fi inaintat Consiliului Concurentei prin posta, recomandat sau prin prezentare directa. Documentele cerute prin formular vor fi prezentate in copii sau fotocopii, certificate de partile care semneaza formularul de notificare, pentru conformitate cu originalele.
    Art. 51
    Informatiile si documentele necesare notificarii
    (1) Notificarea va cuprinde informatiile si va fi insotita de documentele cerute in formular. Informatiile trebuie sa fie corecte si complete.
    (2) Atunci cand se constata ca informatiile furnizate prin notificare, inclusiv prin documentele aferente, sunt incomplete sau inexacte, Consiliul Concurentei va informa neintarziat in scris partile care au inaintat notificarea si va fixa un termen de cel mult 15 zile, in care partile in cauza sunt obligate sa corecteze si sa completeze informatiile din notificare.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand se constata ca informatiile furnizate sunt inexacte cu scopul de a induce in eroare. In aceste cazuri notificarea va fi respinsa, iar agentilor economici in cauza li se vor aplica sanctiunile prevazute de lege.
    Art. 52
    Data efectiva a notificarii
    (1) Notificarile devin efective la data primirii lor de catre Consiliul Concurentei, atunci cand sunt corecte si complete, conform prevederilor art. 51 alin. (1).
    (2) In cazurile mentionate la art. 51 alin. (2), notificarea devine efectiva la data primirii de catre Consiliul Concurentei a completarii informatiilor, respectiv a corectarii acestora, astfel incat notificarea sa devina corecta si completa.
    (3) Daca autorii notificarii nu corecteaza sau nu completeaza informatiile conform solicitarii si pana la expirarea termenului fixat de Consiliul Concurentei potrivit prevederilor art. 51 alin (2), notificarea respectiva va fi considerata inacceptabila si va putea fi respinsa. Consiliul Concurentei ii va informa in scris, fara intarziere, pe agentii economici in cauza.

    Art. 53
    Evidenta notificarilor

    Consiliul Concurentei va inregistra notificarile transmise sau, dupa caz, depuse intr-un registru special de evidenta si va elibera depunatorilor confirmarea depunerii acestora.

    CAP. 11
    Decizii

    Art. 54
    Examinarea notificarilor si emiterea deciziilor
    (1) In examinarea de fond a cazurilor notificate, Consiliul Concurentei se bazeaza pe informatiile furnizate in formularul de notificare si in documentele insotitoare, putand sa solicite, in baza art. 41 din Legea concurentei, si alte informatii considerate necesare de la agentii economici care au inaintat notificarea, de la alti agenti economici sau de la autoritati si institutii publice.
    (2) Furnizarea de informatii incomplete sau inexacte prin notificare, in sensul art. 51 alin. (3), sau furnizarea de informatii inexacte si nefurnizarea informatiilor solicitate de Consiliul Concurentei, conform prevederilor art. 41 din legea concurentei constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 55 lit. b) si c) si ale art. 59 alin. (1) lit. a) din lege.
    (3) Intr-un termen de maximum 60 de zile de la data la care notificarea devine efectiva, Consiliul Concurentei, in baza examinarii notificarii, va proceda, de la caz la caz, astfel:
    a) va emite o decizie de acordare a exceptarii, atunci cand, pe baza informatiilor cuprinse in notificare si a altor informatii obtinute, constata ca acordul notificat indeplineste conditiile prevazute pentru incadrarea in categoria respectiva, pentru a fi exceptata de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei;
    b) va emite o decizie motivata de neincadrare a acordului notificat in categoria respectiva de acorduri, acesta neputand beneficia de exceptare in conditiile art 5 alin. (7) din legea concurentei, respectiv in conditiile prezentului regulament, elaborat in aplicarea art. 5 alin. (5) din lege.
    (4) Deciziile emise in conditiile alin. (3) lit. a) sau b) vor fi comunicate de indata, in scris, de catre Consiliul Concurentei, agentilor economici care au inaintat notificarea.
    (5) Daca pana la expirarea termenului de 60 de zile de la data la care o notificare a devenit efectiva Consiliul Concurentei nu a emis nici o decizie conform prevederilor alin. (3), se considera ca exceptarea a fost acordata, prin incadrarea in mod tacit a acordului notificat in categoria respectiva de exceptari. Exceptarea va fi valabila, daca nu se modifica conditiile din acord, respectiv din notificare, pe perioada pentru care categoria respectiva de acorduri este exceptata conform prezentului regulament.
    (6) Orice modificare semnificativa a conditiilor acordului, respectiv a circumstantelor si/sau a conditiilor din notificarea pe baza careia Consiliul Concurentei a emis decizia de acordare a beneficiului exceptarii conform alin. (3) lit. a) sau a acordat, in mod tacit, incadrarea in exceptare, potrivit alin. (5), va fi comunicata neintarziat, in scris, de catre partile implicate, Consiliului Concurentei, care va decide operativ asupra mentinerii sau retragerii beneficiului incadrarii respectivului acord in exceptare.
    (7) In cazurile pentru care s-a emis decizie de neincadrare in categoria respectiva de exceptare, conform alin. (3), lit. b), agentii economici in cauza vor putea inainta cerere de dispensa in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, in baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.

    CAP. 12
    Nulitati si alte dispozitii

    Art. 55
    Cazurile de nulitate a exceptarilor acordate
    (1) Orice decizie de acordare a exceptarii prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, obtinuta pe baza unor informatii eronate, inexacte sau incomplete, se anuleaza de catre Consiliul Concurentei, iar agentii economici care, cu rea-credinta, au furnizat informatiile respective vor suporta sanctiunile prevazute de lege.
    (2) Daca, pe durata exceptarii acordate, Consiliul Concurentei constata, printr-o investigatie desfasurata in exercitarea atributiilor sale, modificarea semnificativa a conditiilor sau circumstantelor fata de cele care au stat la baza incadrarii in categoria exceptata, modificare ce nu a fost comunicata conform art. 54 alin. (6), Consiliul Concurentei va putea emite o decizie de anulare a beneficiului exceptarii, decizie prin care se va fixa si termenul pentru rezilierea acordului si incetarea oricarei activitati in baza acestuia in cazurile sus-mentionate, de emitere a deciziei de anulare a beneficiului exceptarii, partile implicate nu sunt exonerate de sanctiunile prevazute de lege.
    Art. 56
    Alte dispozitii
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pentru acordurile, atat anterioare, cat si ulterioare datei intrarii in vigoare a Legii concurentei (1 februarie 1997), care intra sub incidenta interdictiei prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, se va proceda, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului regulament si a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, astfel:
    a) pentru acordurile susceptibile a se incadra in vreuna dintre categoriile exceptate conform prezentului regulament, agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati vor inainta notificarea la Consiliul Concurentei in conditiile de procedura din prezentul regulament. Pentru a se asigura indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria respectiva de acorduri exceptate, agentii economici in cauza vor putea renegocia acordul;
    b) pentru a obtine dispensa in cazuri individuale de acorduri, in conditiile art. 5 alin (2) din Legea concurentei, agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati vor inainta Consiliului Concurentei cerere de dispensa conform Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, emis de Consiliul Concurentei.
    (3) Acordurile care intra sub incidenta art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, pentru care agentii economici sau asociatiile de agenti economici in cauza nu au procedat conform prevederilor alin. (2) lit. a) si b), sunt interzise, agentii economici implicati fiind pasibili de aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 56 lit. a) si la art. 59 alin. (3) din Legea concurentei.
    (4) Pentru acordurile susceptibile de a beneficia de exceptarea pe categorii, pentru care agentii economici sau asociatiile de agenti economici au inaintat la Consiliul Concurentei notificarea conform alin. (2) lit. a), nu vor fi aplicate amenzi pentru incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, pe perioada de la data inaintarii notificarii pana la data emiterii deciziei de catre Consiliul Concurentei, pentru activitatile acoperite prin notificare.
    (5) Anexele nr. 1/1-1/8 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1/1

                        NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri pentru distributie exclusiva

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati agentii economici participanti la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul cand notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Pentru fiecare agent economic, parte la acord, indicati obiectul de activitate, precizand activitatea principala (de baza) si pe cele secundare (auxiliare).
    5. Atunci cand este cazul, pentru fiecare dintre partile la acord, indicati grupul de companii din care face parte, mentionand domeniul de activitate al fiecarui agent economic care formeaza grupul respectiv si activitatea sau activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol si paragraf.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    8. Precizati: denumirea acordului si forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati: - obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute, domeniile de activitate si specificatia produselor si serviciilor;
    - volumul de activitate, exprimat cantitativ si/sau valoric, prevazut sau preconizat a se realiza in baza acordului, pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, si esalonarea pe an prevazuta sau preconizata.
    10. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - preturile de vanzare sau de cumparare, discounturile, rabaturile, adaosurile comerciale, alte conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica, care se distribuie sau care se comercializeaza, respectiv volumul serviciilor care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile, activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alegerea pietelor si/sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terte parti si vanzarea catre terte parti.
    11. Precizati clauzele din acord, care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. II din regulament, ce restrictioneaza sau presupun restrictionarea concurentei si care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.
    12. Precizati teritoriul prevazut, respectiv delimitat prin acord, in care se aplica clauzele acordului (in care partile isi exercita drepturile, respectiv isi indeplinesc obligatiile).
    13. Precizati daca, si in ce fel, prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    14. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene, si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de cumparatori.
    15. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora.
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz se definesc mai multe piete relevante) vor fi indicate distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica, dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatilor, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    16. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.
    17. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele furnizorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultatile de acces la retelele de distributie existente).

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate la acest capitol trebuie furnizate pentru fiecare dintre partile la acordul notificat, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru intregul grup, luat ca un tot unitar.
    De asemenea, informatiile vor fi furnizate pentru fiecare piata relevanta identificata.
    18. Mentionati produsele si serviciile identice, similare, respectiv considerate de utilizatori substituibile, fabricate, respectiv prestate de catre cele doua parti, pentru care se propune, prin acordul notificat, distributia exclusiva nereciproca. Definiti piata relevanta pentru aceste produse.
    19. Pentru fiecare dintre partile la acordul prin care se propune distributia exclusiva nereciproca a produselor si serviciilor de la paragraful 18 de mai sus, precizati ponderea pe piata relevanta respectiva, rezultata pe baza vanzarilor realizate in ultimul an financiar.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile de la acest capitol se vor furniza luandu-se in considerare intregul grup, in cazul in care una dintre partile la acord face parte dintr-un grup.
    20. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    21. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand numele lor, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.
    22. Precizati in ce masura intrarea pe piata relevanta este afectata de existenta acordurilor (contractelor) pe termen lung dintre un agent economic, care activeaza deja pe piata relevanta, si furnizorul (furnizorii), respectiv clientii sai.
    23. Explicati modul in care agentii economici concurenti vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, importa, vand prin sistem de distributie organizat exclusiv sau neexclusiv?).
    24. Precizati retelele de distributie, retelele de service, respectiv retelele de distributie si de service existente pe piata relevanta. Precizati importanta retelei de distributie si de service exclusive pentru extinderea si cresterea vanzarilor pe piata relevanta.
    25. Descrieti cererea pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra dezvoltarii cererii pe piata relevanta in cauza.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    26. In spiritul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce (productie, distributie, service) si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori si in cresterea calitatii serviciilor legate de vanzari.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    27. Formularul de notificare, in cinci exemplare, va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in cinci exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    28. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul, judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ......................... la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............


    ANEXA 1/2

                 NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri pentru cumparare exclusiva

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati agentii economici participanti la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul cand notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Pentru fiecare agent economic, parte la acord, indicati obiectul de activitate, precizand activitatea principala (de baza) si pe cele secundare (auxiliare).
    5. Atunci cand este cazul, pentru fiecare dintre partile la acord, indicati grupul de companii din care face parte, mentionand domeniul de activitate al fiecarui agent economic care formeaza grupul respectiv si activitatea sau activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol si paragraf.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    8. Precizati: denumirea acordului si forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati: - obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute, domeniile de activitate si specificatia produselor si serviciilor;
    - volumul de activitate, exprimat cantitativ si/sau valoric, prevazut sau preconizat a se realiza in baza acordului, pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, si esalonarea pe an prevazuta sau preconizata.
    10. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - preturile de vanzare sau de cumparare, discounturile, rabaturile, adaosurile comerciale, alte conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica, care se distribuie sau care se comercializeaza, respectiv volumul serviciilor care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile, activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alegerea pietelor si/sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terte parti si vanzarea catre terte parti.
    11. Precizati clauzele din acord, care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. III din regulament, ce restrictioneaza sau presupun restrictionarea concurentei, si care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.
    12. Precizati teritoriul prevazut, respectiv delimitat prin acord, in care se aplica clauzele acordului (in care partile isi exercita drepturile, respectiv isi indeplinesc obligatiile).
    13. Precizati daca, si in ce fel, prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    14. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii, acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene, si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de cumparatori.
    15. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora.
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz se definesc mai multe piete relevante) vor fi indicate distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica, dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatii lor, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    16. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.
    17. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele furnizorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultatile de acces la retelele de distributie existente).

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate la acest capitol trebuie furnizate pentru fiecare dintre partile la acordul notificat, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru intregul grup, luat ca un tot unitar.
    De asemenea, informatiile vor fi furnizate pentru fiecare piata relevanta identificata.
    18. Mentionati produsele si serviciile identice, similare, respectiv considerate de utilizatori substituibile, fabricate, respectiv prestate de catre cele doua parti, pentru care se propune, prin acordul notificat, distributia exclusiva nereciproca. Definiti piata relevanta pentru aceste produse.
    19. Pentru fiecare dintre partile la acordul prin care se propune distributia exclusiva nereciproca a produselor si serviciilor de la paragraful 18 de mai sus, precizati ponderea pe piata relevanta respectiva, rezultata pe baza vanzarilor realizate in ultimul an financiar.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile de la acest capitol se vor furniza luandu-se in considerare intregul grup, in cazul in care una dintre partile la acord face parte dintr-un grup.
    20. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    21. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand numele lor, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.
    22. Precizati in ce masura intrarea pe piata relevanta este afectata de existenta acordurilor (contractelor) pe termen lung dintre un agent economic, care activeaza deja pe piata relevanta, si furnizorul (furnizorii), respectiv clientii sai.
    23. Explicati modul in care agentii economici concurenti vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, importa, vand prin sistem de distributie organizat exclusiv sau neexclusiv?).
    24. Descrieti cererea pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra dezvoltarii cererii pe piata relevanta in cauza.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    25. In spiritul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce (productie, distributie, export etc.) si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    26. Formularul de notificare, in cinci exemplare, va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in cinci exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) Rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    27. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul/judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ........................, la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............


    ANEXA 1/3

                 NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri pentru cercetare-dezvoltare

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati agentii economici participanti la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul cand notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Pentru fiecare agent economic, parte la acord, indicati obiectul de activitate, precizand activitatea principala (de baza) si pe cele secundare (auxiliare).
    5. Atunci cand este cazul, pentru fiecare dintre partile la acord, indicati grupul de companii din care face parte, mentionand domeniul de activitate al fiecarui agent economic care formeaza grupul respectiv si activitatea sau activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol si paragraf.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    8. Precizati: denumirea acordului si forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati: - obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute, domeniile de activitate si specificatia produselor si serviciilor;
    - volumul de activitate, exprimat cantitativ si/sau valoric, prevazut sau preconizat a se realiza in baza acordului, pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, si esalonarea pe an prevazuta sau preconizata.
    10. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - preturile de vanzare sau de cumparare, discounturile, rabaturile, adaosurile comerciale, alte conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica, care se distribuie sau care se comercializeaza, respectiv volumul serviciilor care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile, activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alegerea pietelor si/sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terte parti si vanzarea catre terte parti.
    11. Precizati clauzele din acord, care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. IV din regulament, care restrictioneaza sau presupun restrictionarea concurentei si care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.
    12. Precizati teritoriul prevazut, respectiv delimitat prin acord, in care se aplica clauzele acordului (in care partile isi exercita drepturile, respectiv isi indeplinesc obligatiile).
    13. Precizati daca, si in ce fel, prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    14. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii, acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene, si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de cumparatori.
    15. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora;
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz, se definesc mai multe piete relevante) vor fi indicate distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatii lor, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    16. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.
    17. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele furnizorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultatile de acces la retelele de distributie existente).

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate la acest capitol trebuie furnizate pentru fiecare dintre partile la acordul notificat, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru intregul grup, luat ca un tot unitar.
    De asemenea, informatiile vor fi furnizate pentru fiecare piata relevanta identificata.
    18. Mentionati produsele fabricate de partile la acord, susceptibile de a fi ameliorate sau inlocuite cu produsele care fac obiectul acordului pentru care partile sunt producatori concurenti, la intrarea in vigoare a acordului. Pentru aceste produse identice, similare, respectiv considerate substituibile de catre utilizatori, definiti piata relevanta.
    19. Precizati ponderea insumata a partilor la acord, care fabrica produsele de la paragraful 18 de mai sus, pe piata relevanta respectiva, pe baza vanzarilor realizate in ultimul an financiar.
    20. Mentionati intensitatea activitatii de cercetare-dezvoltare care urmeaza sa se desfasoare in baza acordului notificat, definita ca proportie a cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea, in cifra de afaceri preconizata a se realiza pe piata relevanta, pe intreaga durata a acordului.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile de la acest capitol se vor furniza luandu-se in considerare intregul grup, in cazul in care una dintre partile la acord face parte dintr-un grup.
    21. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    22. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand numele lor, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.
    23. Precizati in ce masura intrarea pe piata relevanta este afectata de existenta acordurilor (contractelor) pe termen lung dintre un agent economic care activeaza deja pe piata relevanta si furnizorul (furnizorii), respectiv clientii sai.
    24. Explicati modul in care agentii economici concurenti vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, importa, vand prin sistem de distributie organizat exclusiv sau neexclusiv?).
    25. Descrieti cererea pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra dezvoltarii cererii pe piata relevanta in cauza.
    26. Apreciati importanta cercetarii-dezvoltarii asupra capacitatii unui agent economic, care activeaza pe piata relevanta, de a concura pe termen lung si tendinta pentru modernizarea in viitor a proceselor de productie si/sau a sistemelor de distributie.
    27. Mentionati inovatiile majore facute pe piata relevanta si agentii economici care le-au realizat in ultimii cinci ani. Specificati care este situatia partilor la acordul notificat fata de innoirile realizate pe piata relevanta, precum si fata de cele realizate pe plan mondial.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    28. In spiritul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce (productie, distributie, export etc.) si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori. Mentionati eventualele avantaje de interes general pe care le aduce aplicarea acordului notificat.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    29. Formularul de notificare in cinci exemplare va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in cinci exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    30. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul/judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ........................, la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............


    ANEXA 1/4

                 NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri pentru specializare

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati agentii economici participanti la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul cand notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Pentru fiecare agent economic, parte la acord, indicati obiectul de activitate, precizand activitatea principala (de baza) si pe cele secundare (auxiliare).
    5. Atunci cand este cazul, pentru fiecare dintre partile la acord, indicati grupul de companii din care face parte, mentionand domeniul de activitate al fiecarui agent economic care formeaza grupul respectiv si activitatea sau activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol si paragraf.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    8. Precizati: denumirea acordului si forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati: - obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute, domeniile de activitate si specificatia produselor si serviciilor;
    - volumul de activitate, exprimat cantitativ si/sau valoric, prevazut sau preconizat a se realiza in baza acordului, pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia si esalonarea pe an prevazuta sau preconizata.
    10. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - preturile de vanzare sau de cumparare, discounturile, rabaturile, adaosurile comerciale, alte conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica, care se distribuie sau care se comercializeaza, respectiv volumul serviciilor care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile, activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alegerea pietelor si/sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terte parti si vanzarea catre terte parti.
    11. Precizati clauzele din acord care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. IV din regulament, care restrictioneaza sau presupun restrictionarea concurentei, care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.
    12. Precizati teritoriul prevazut, respectiv delimitat prin acord, in care se aplica clauzele acordului (in care partile isi exercita drepturile, respectiv isi indeplinesc obligatiile).
    13. Precizati daca, si in ce fel, prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    14. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene, si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de cumparatori.
    15. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora.
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz, se definesc mai multe piete relevante) se vor indica distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatii lor, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    16. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.
    17. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele furnizorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultatile de acces la retelele de distributie existente).

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate la acest capitol trebuie furnizate pentru fiecare dintre partile la acordul notificat, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru intregul grup, luat ca un tot unitar.
    De asemenea, informatiile vor fi furnizate pentru fiecare piata relevanta identificata.
    18. Mentionati, pe langa produsele care fac obiectul specializarii, si celelalte produse fabricate de partile la acord, care sunt identice, similare, respectiv sunt considerate substituibile de catre beneficiari. Pentru aceste produse, definiti piata relevanta.
    19. Precizati ponderea insumata a partilor la acord, care fabrica produsele de la paragraful 18 de mai sus, pe piata relevanta respectiva, pe baza vanzarilor realizate in ultimul an financiar.
    20. Mentionati intensitatea activitatii de specializare care urmeaza a se desfasura in baza acordului notificat, definita ca proportie a cheltuielilor cu specializarea in cifra de afaceri preconizata a se realiza pe piata relevanta pe intreaga durata a acordului.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile de la acest capitol se vor furniza luandu-se in considerare intregul grup, in cazul in care una dintre partile la acord face parte dintr-un grup.
    21. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    22. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand numele lor, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.
    23. Precizati in ce masura intrarea pe piata relevanta este afectata de existenta acordurilor (contractelor) pe termen lung dintre un agent economic care activeaza deja pe piata relevanta si furnizorul (furnizorii), respectiv clientii sai.
    24. Explicati modul in care agentii economici concurenti vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, importa, vand prin sistem de distributie organizat exclusiv sau neexclusiv?).
    25. Descrieti cererea pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra dezvoltarii cererii pe piata relevanta in cauza.
    26. Apreciati importanta specializarii asupra capacitatii unui agent economic care activeaza pe piata relevanta de a concura pe termen lung si tendinta pentru modernizarea in viitor a proceselor de productie si/sau a sistemelor de distributie.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    27. In spiritul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce (productie, distributie, export etc.) si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori. Mentionati eventualele avantaje de interes general pe care le aduce aplicarea acordului notificat.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    28. Formularul de notificare in 5 exemplare va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in 5 exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    29. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul/judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ........................, la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............


    ANEXA 1/5

                 NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri pentru transferul de tehnologie si/sau know-how

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati agentii economici participanti la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul cand notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Pentru fiecare agent economic, parte la acord, indicati obiectul de activitate, precizand activitatea principala (de baza) si pe cele secundare (auxiliare).
    5. Atunci cand este cazul, pentru fiecare dintre partile la acord, indicati grupul de companii din care face parte, mentionand domeniul de activitate al fiecarui agent economic care formeaza grupul respectiv si activitatea sau activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol si paragraf.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    8. Precizati: denumirea acordului si forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati:
    - obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute, domeniile de activitate si specificatia produselor si serviciilor;
    - volumul de activitate, exprimat cantitativ si/sau valoric, prevazut sau preconizat a se realiza in baza acordului, pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia si esalonarea pe an prevazuta sau preconizata.
    10. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - preturile de vanzare sau de cumparare, discounturile, rabaturile, adaosurile comerciale, alte conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica, care se distribuie sau care se comercializeaza, respectiv volumul serviciilor care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile, activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alegerea pietelor si/sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terte parti si vanzarea catre terte parti.
    11. Precizati clauzele din acord, care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. IV din regulament, care restrictioneaza sau presupun restrictionarea concurentei, care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.
    12. Precizati teritoriul prevazut, respectiv delimitat prin acord, in care se aplica clauzele acordului (in care partile isi exercita drepturile, respectiv isi indeplinesc obligatiile).
    13. Precizati daca, si in ce fel, prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    14. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene, si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de cumparatori.
    15. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora.
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz, se definesc mai multe piete relevante) se vor indica distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatii lor, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    16. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.
    17. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele furnizorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultati de acces la retelele de distributie existente).

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate la acest capitol trebuie furnizate pentru fiecare dintre partile la acordul notificat, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru intregul grup, luat ca un tot unitar.
    De asemenea, informatiile vor fi furnizate pentru fiecare piata relevanta identificata.

    18. Precizati ponderea scontata pe piata a produselor sau serviciilor care se vor realiza in baza acordului pentru transferul de tehnologie si/sau de know-how, pentru intreaga perioada de valabilitate a acordului, si evolutia acesteia pe ani.

    19. Indicati gradul de utilizare a capacitatilor de productie de catre agentul economic, in urma aplicarii tehnologiei si/sau know-how achizitionat. Indicati gradul de utilizare a capacitatilor de productie potentiale existente pe piata relevanta.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile de la acest capitol se vor furniza, luandu-se in considerare intregul grup, in cazul in care una dintre partile la acord face parte dintr-un grup.
    20. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    21. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand numele lor, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.
    22. Precizati in ce masura intrarea pe piata relevanta este afectata de existenta acordurilor (contractelor) pe termen lung dintre un agent economic care activeaza deja pe piata relevanta si furnizorul (furnizorii), respectiv clientii sai.
    23. Explicati modul in care agentii economici concurenti vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, importa, vand prin sistem de distributie organizat exclusiv sau neexclusiv?).
    24. Descrieti cererea pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra dezvoltarii cererii pe piata relevanta in cauza.
    25. Apreciati importanta licentelor pentru tehnologie si sau know-how, pentru intrarea pe piata relevanta.
    26. Apreciati importanta achizitionarii de tehnologie si/sau know-how, noi, moderne, asupra capacitatii de a concura pe termen lung a agentilor economici care activeaza pe piata relevanta.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    27. In spiritul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce (productie, distributie, export etc.) si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori. Mentionati eventualele avantaje de interes general pe care le aduce aplicarea acordului notificat.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    28. Formularul de notificare in 5 exemplare va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in 5 exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    29. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul/judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ........................, la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............


    ANEXA 1/6

                 NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri pentru franciza

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati agentii economici participanti la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul cand notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Pentru fiecare agent economic, parte la acord, indicati obiectul de activitate, precizand activitatea principala (de baza) si pe cele secundare (auxiliare).
    5. Atunci cand este cazul, pentru fiecare dintre partile la acord, indicati grupul de companii din care face parte, mentionand domeniul de activitate al fiecarui agent economic care formeaza grupul respectiv si activitatea sau activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol si paragraf.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    8. Precizati: denumirea acordului si forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati:
    - obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute, domeniile de activitate si specificatia produselor si serviciilor;
    - volumul de activitate, exprimat cantitativ si/sau valoric, prevazut sau preconizat a se realiza in baza acordului, pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia si esalonarea pe an prevazuta sau preconizata.
    10. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - preturile de vanzare sau de cumparare, discounturile, rabaturile, adaosurile comerciale, alte conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica, care se distribuie sau care se comercializeaza, respectiv volumul serviciilor care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile, activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alegerea pietelor si/sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terte parti si vanzarea catre terte parti.
    11. Precizati clauzele din acord, care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. VII din regulament, care restrictioneaza sau presupun restrictionarea concurentei, care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.
    12. Precizati teritoriul prevazut, respectiv delimitat prin acord, in care se aplica clauzele acordului (in care partile isi exercita drepturile, respectiv isi indeplinesc obligatiile).
    13. Precizati daca, si in ce fel, prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    14. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene, si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de cumparatori.
    15. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora.
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz, se definesc mai multe piete relevante) se vor indica distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatii lor, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    16. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.
    17. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele furnizorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultati de acces la retelele de distributie existente).

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate la acest capitol trebuie furnizate pentru fiecare dintre partile la acordul notificat, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru intregul grup, luat ca un tot unitar.
    De asemenea, informatiile vor fi furnizate pentru fiecare piata relevanta identificata.
    18. Precizati ponderea scontata pe piata a produselor sau serviciilor care se vor comercializa in baza acordului pentru franciza, pentru intreaga perioada de valabilitate a acordului, si evolutia acesteia pe ani.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile de la acest capitol se vor furniza, luandu-se in considerare intregul grup, in cazul in care una dintre partile la acord face parte dintr-un grup.
    19. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    20. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand numele lor, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.
    21. Precizati in ce masura intrarea pe piata relevanta este afectata de existenta acordurilor (contractelor) pe termen lung dintre un agent economic care activeaza deja pe piata relevanta si furnizorul (furnizorii), respectiv clientii sai.
    22. Explicati modul in care agentii economici concurenti vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, importa, vand prin sistem de distributie organizat exclusiv sau neexclusiv?).
    23. Descrieti cererea pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra dezvoltarii cererii pe piata relevanta in cauza.
    24. Apreciati importanta drepturilor conferite prin contractul de franciza pentru intrarea pe piata relevanta.
    25. Apreciati importanta drepturilor conferite prin contractul de franciza asupra capacitatii de a concura pe termen lung a agentilor economici care activeaza pe piata relevanta.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    26. In spiritul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori, respectiv in cresterea calitatii serviciilor legate de comercializare.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    27. Formularul de notificare in 5 exemplare va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in 5 exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    28. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul/judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ........................, la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............


    ANEXA 1/7

                 NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri de distributie si service pentru autovehicule

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati agentii economici participanti la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul in care notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit sa le reprezinte pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax, adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Pentru fiecare agent economic, parte la acord, indicati obiectul de activitate, precizand activitatea principala (de baza) si pe cele secundare (auxiliare).
    5. Atunci cand este cazul, pentru fiecare dintre partile la acord, indicati grupul de companii din care face parte, mentionand domeniul de activitate al fiecarui agent economic care formeaza grupul respectiv si activitatea sau activitatile desfasurate pe piata relevanta.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol si paragraf.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    8. Precizati: denumirea acordului si forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati:
    - obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute, domeniile de activitate si specificatia produselor si serviciilor;
    - volumul de activitate, exprimat cantitativ si/sau valoric, prevazut sau preconizat a se realiza in baza acordului, pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia si esalonarea pe an prevazuta sau preconizata.
    10. Prezentati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent decizii in activitatea lor, cu privire la:
    - preturile de vanzare sau de cumparare, discounturile, rabaturile, adaosurile comerciale, alte conditii comerciale sau facilitati de plata;
    - cantitatile de produse care se fabrica, care se distribuie sau care se comercializeaza, respectiv volumul serviciilor care se presteaza;
    - dezvoltarea tehnica si tehnologica sau investitiile, activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alegerea pietelor si/sau a surselor de aprovizionare;
    - aprovizionarea de la terte parti si vanzarea catre terte parti.
    11. Precizati clauzele din acord, care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. VIII din regulament, care restrictioneaza sau presupun restrictionarea concurentei, care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.
    12. Precizati teritoriul prevazut, respectiv delimitat prin acord, in care se aplica clauzele acordului (in care partile isi exercita drepturile, respectiv isi indeplinesc obligatiile).
    13. Precizati daca, si in ce fel, prin acordul in cauza se afecteaza comertul dintre Romania si alta tara sau alte tari.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    14. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de catre cumparatori.
    15. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora.
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz, se definesc mai multe piete relevante) se vor indica distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatii, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    16. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de catre cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.
    17. Pentru produsele din import incluse in piata relevanta, precizati numele furnizorilor, tara de origine si eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piata romaneasca (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: conditii impuse prin reglementari interne, costurile de transport relativ mari, lipsa retelelor de distributie sau dificultatile de acces la retelele de distributie existente).

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    Informatiile solicitate la acest capitol trebuie furnizate pentru fiecare dintre partile la acordul notificat, iar cand aceasta face parte dintr-un grup, pentru intregul grup, luat ca un tot unitar.
    De asemenea, informatiile vor fi furnizate pentru fiecare piata relevanta identificata.
    18. Mentionati produsele si serviciile identice, similare, respectiv considerate de utilizatori substituibile, fabricate, respectiv prestate de catre cele doua parti, pentru care, prin acordul notificat, se propune distributia exclusiva nereciproca. Definiti piata relevanta pentru aceste produse.
    19. Pentru fiecare dintre partile la acordul prin care se propune distributia exclusiva nereciproca a produselor si serviciilor de la paragraful 18 de mai sus, precizati ponderea pe piata relevanta respectiva, rezultata pe baza vanzarilor realizate in ultimul an financiar.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    Informatiile de la acest capitol se vor furniza luandu-se in considerare intregul grup, in cazul in care una dintre partile la acord face parte dintr-un grup.
    20. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    21. Indicati principalii clienti ai fiecareia dintre parti, mentionand numele lor, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si numele persoanei care poate fi contactata pentru relatii.
    22. Precizati in ce masura intrarea pe piata relevanta este afectata de existenta acordurilor (contractelor) pe termen lung dintre un agent economic, care activeaza deja pe piata relevanta si furnizorul (furnizorii), respectiv clientii sai.
    23. Explicati modul in care agentii economici concurenti vand produsele sau presteaza serviciile pe piata relevanta (produc pe plan local, importa, vand prin sistem de distributie organizat exclusiv sau neexclusiv?).
    24. Precizati retelele de distributie, retelele de service, respectiv retelele de distributie si de service existente pe piata relevanta. Precizati importanta retelei de distributie si de service exclusive, pentru extinderea si cresterea vanzarilor pe piata relevanta.
    25. Descrieti cererea pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii in raport cu oferta;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra dezvoltarii cererii pe piata relevanta in cauza.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

    26. In baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea concurentei, prezentati modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea domeniului concret in care acestea se vor produce (productie, distributie, service) si a efectului in reducerea substantiala si de durata a preturilor la consumatori si in cresterea calitatii serviciilor legate de vanzari.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    27. Formularul de notificare, in 5 exemplare, va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in 5 exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    28. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul/judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ......................... la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............


    ANEXA 1/8

                 NOTIFICARE

pentru obtinerea beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, prin incadrarea in categoria de acorduri in domeniul asigurarilor

    CAP. 1
    Partile la acord

    1. Indicati societatile de asigurare participante la acord, precizand: denumirea oficiala, denumirea comerciala, adresa/sediul administrativ, numarul/data inregistrarii la Registrul comertului, codul fiscal, numarul de telefon, numarul de fax, persoana indicata pentru relatii (numarul de telefon, numarul de fax, functia).
    2. Precizati agentul economic care inainteaza notificarea.
    3. In cazul in care notificarea este facuta in numele si din imputernicirea partilor, indicati numele reprezentantului imputernicit pentru intocmirea si inaintarea notificarii, numarul de telefon, numarul de fax si adresa; se va anexa si imputernicirea legala pentru reprezentant.
    4. Precizati, pentru partile la acord, forma juridica, tipul de proprietate, tipul de societate dupa domeniul de activitate (societate de asigurare; societate de asigurare-reasigurare; societate de reasigurare). Pentru societatile care opereaza prin intermediari, mentionati comisionul platit.
    5. Pentru fiecare dintre partile la acord indicati categoriile de asigurari practicate, acestea putand fi:
    - asigurari de viata;
    - asigurari de persoane, altele decat de viata;
    - asigurari de autovehicule;
    - asigurari maritime si de transport;
    - asigurari de aviatie;
    - asigurari de incendiu si alte pagube la bunuri;
    - asigurari de raspundere civila;
    - asigurari de credite si garantii;
    - asigurari de pierderi financiare din riscuri de devalorizare;
    - asigurari agricole.
    6. Pentru fiecare dintre partile la acord, furnizati urmatoarele date:
    a) obligatiile din contractele de asigurare si reasigurare, raportate la capitalul varsat si rezervele de capital;
    b) cedarea in reasigurare;
    c) apartenenta la uniuni nationale cu caracter profesional;
    d) constituie rezerve:
    - rezerve de prime pentru asigurari de viata
    - rezerve de prime pentru celelalte tipuri de asigurari
    - rezerve de daune;
    e) investitii realizate din:
    - capital
    - rezerve de capital
    - rezerve tehnice;
    f) destinatia investitiilor:
    - titluri de valoare
    - bunuri mobiliare
    - bunuri imobiliare;
    g) credite acordate institutiilor bancare;
    h) coeficientul de lichiditate;
    i) cifra de afaceri totala realizata pe fiecare din ultimii 3 ani financiari, pe baza datelor din bilanturile contabile anuale:
    j) profitul net realizat pe fiecare din ultimii 3 ani, pe baza datelor din bilanturile contabile aprobate.

    CAP. 2
    Mentiuni privind notificarea

    6. Precizati daca, inainte de intocmirea notificarii, ati avut vreo discutie privind clarificarea modului de prezentare a informatiilor solicitate prin formular, care trebuie furnizate, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei.
    7. Precizati daca, in plus fata de informatiile cerute prin formular, intentionati sa prezentati fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data intocmirii notificarii; daca da, la care capitol, paragraf, litera.

    CAP. 3
    Detalii despre acordul care face obiectul notificarii

    9. Mentionati denumirea acordului, forma acestuia (contract, intelegere, decizie de asociere), data convenirii, data prevazuta pentru intrarea in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii, posibilitatea prelungirii valabilitatii.
    9. Prezentati obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute si domeniile de colaborare.
    10. Prezentati obiectul acordului, respectiv obiectivele prevazute si domeniile de colaborare.
    11. Precizati detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului care restrictioneaza sau poate restrictiona libertatea partilor de a lua independent deciziile in domeniul lor de activitate.
    12. Precizati clauzele din acord care sunt in plus fata de cele mentionate la cap. IX din regulament, care reprezinta sau presupun restrictionarea concurentei, care pot fi acceptate de Consiliul Concurentei la acordarea exceptarii prin incadrarea in categoria respectiva de acorduri.

    CAP. 4
    Piata relevanta

    13. Elementele de baza pentru definirea pietei relevante
    Se vor aplica instructiunile privind definirea pietei relevante, emise de Consiliul Concurentei.
    Piata relevanta are doua componente: piata produsului si piata geografica.
    Piata produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorita caracteristicilor, preturilor si utilitatii acestora.
    Piata geografica cuprinde aria in care agentii economici vand produse sau presteaza servicii identice, similare, respectiv substituibile, pentru care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene si care poate fi distinsa fata de ariile invecinate, in special datorita cheltuielilor de transport suportate de catre cumparatori.
    14. Informatii pentru definirea pietei produsului
    a) Enumerati produsele sau serviciile care sunt incluse in acordul notificat, cu descrierea sumara a acestora.
    b) Enumerati produsele sau serviciile care, dupa parerea dumneavoastra, constituie substitute posibile pentru produsele sau serviciile indicate la lit. a); daca au fost identificate mai multe piete ale produsului, pentru fiecare dintre acestea (in acest caz, se definesc mai multe piete relevante) se vor indica distinct produsele care constituie substitute sau inlocuitori. Pentru a stabili posibilii inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acordul notificat va inregistra o crestere de pret mica dar semnificativa si de durata (de exemplu 5%). Produsele catre care se vor reorienta clientii, in acest caz, constituie inlocuitori care pot substitui produsul respectiv. Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi inscrise in ordinea substituibilitatii, mai intai inlocuitorii cei mai perfecti si incheind cu substitutele cele mai putin perfecte.
    15. Informatii pentru definirea pietei geografice
    a) Delimitati aria geografica in care activeaza partile la acord, pentru produsele incluse in piata produsului.
    In cazul in care au fost definite mai multe piete ale produsului, se vor defini, corespunzator, mai multe piete geografice.
    Aceasta arie geografica poate fi intregul teritoriu al Romaniei sau o parte a acestuia, care va fi delimitata, respectiv precizata.
    b) Identificati aria geografica in care sunt localizati agentii economici, producatori concurenti, care vand produsele incluse in piata produsului si care sunt sau pot fi luati in considerare de cumparatorii din aria geografica definita la lit. a), atunci cand acestia iau deciziile de cumparare.
    Aria geografica in care activeaza partile la acord si aria geografica in care sunt localizati agentii economici concurenti identificati formeaza piata geografica.

    CAP. 5
    Situatia partilor la acord pe piata relevanta

    16. Precizati ponderea scontata pe piata a serviciilor de asigurare care se vor realiza in baza acordului ce face obiectul notificarii, pentru intreaga perioada de valabilitate a acordului si evolutia acesteia pe an.

    CAP. 6
    Situatia concurentei pe piata relevanta

    17. Indicati principalii concurenti ai partilor, mentionand numele lor si ponderea fiecaruia pe piata relevanta.
    18. Apreciati importanta acordurilor de colaborare dintre societatile de asigurare, in sensul prevederilor cap. IX din regulament, asupra capacitatii de a concura pe termen lung a agentilor economici care activeaza pe piata relevanta.
    19. Descrieti cererea de asigurari pe piata relevanta, luand in considerare:
    - nivelul si dinamica cererii;
    - impactul unor eventuale masuri luate de organele administratiei publice asupra cresterii cererii de asigurari pe piata relevanta in cauza.

    CAP. 7
    Motivatia pentru obtinerea beneficiului incadrarii in categoria respectiva de acorduri exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei

    20. Prezentati, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din lege, modul concret in care sunt indeplinite conditiile pentru exceptare. Argumentati avantajele, respectiv cresterile in eficienta, care sunt scontate in cazul derularii acordului notificat, cu precizarea efectului in reducerea substantiala si de durata a tarifelor de asigurare la beneficiari.

    CAP. 8
    Documentele aferente notificarii

    21. Formularul de notificare, intocmit in 5 exemplare, va fi insotit de urmatoarele documente in fotocopie, in 5 exemplare:
    a) bilanturile contabile si rapoartele de gestiune ale partilor la acord, pe ultimii 3 ani;
    b) acordul convenit de catre parti, care va trebui sa cuprinda partile semnatare, obiectul acordului, obligatiile partilor, data intrarii in vigoare, termenul de valabilitate sau data expirarii;
    c) rapoartele, studiile si analizele de piata intocmite, in baza carora s-a luat decizia de convenire a acordului notificat.
    22. Notificarea se va incheia cu urmatoarea declaratie, care trebuie semnata de catre sau in numele si din imputernicirea partilor la acord:
    "Subsemnatii ................., in calitate de ................, domiciliati in ..........., str. ............ nr. ......, sectorul/judetul ..............., posesori ai B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de ......................... la data de ....... (imputerniciti prin procura nr. ................., legalizata la ........., la data de ................), declaram pe propria raspundere ca informatiile date in prezenta notificare sunt corecte, dupa cunostinta si convingerea noastra, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate si ca parerile exprimate sunt sincere. Sunt insusite prevederile regulamentului emis de Consiliul Concurentei privind acordarea exceptarii pe categorii de intelegeri, decizii de asociere ori practici concertate si ale anexelor la acesta".

    Data si locul .........    Semnaturile ............SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu