E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 79 2003 abrogat de OUG 66 2011
Ordonanţa 79 2003 modificat de Ordonanţa 20 2008
Ordonanţa 79 2003 completat de Ordonanţa 20 2008
Ordonanţa 79 2003 modificat de Ordonanţa 12 2007
Ordonanţa 79 2003 completat de Ordonanţa 12 2007
Articolul 2 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 79 2003 abrogat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Ordonanţa 79 2003 in legatura cu Hotărârea 1510 2003
Ordonanţa 79 2003 aprobat de Legea 529 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de Legea 529 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 79 din 28 august 2003

privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 622 din 30 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Definitii

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza modalitatile de control si de recuperare a sumelor provenite din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a sumelor reprezentand fondurile de cofinantare aferente.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) neregula inseamna orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare - privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana -, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii Europene si/sau a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale;
    b) frauda inseamna orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevazute in cap. III sectiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile ulterioare, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003; necomunicarea unei informatii prin incalcarea unei obligatii specifice, avand acelasi efect la care s-a facut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate initial;
    c) operatorul economic este persoana fizica sau juridica ori alte organe si/sau entitati constituite potrivit legii;
    d) creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda reprezinta sume de recuperat la bugetul Comunitatii Europene, la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obiectul controlului si recuperarii creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda si autoritati competente

    Art. 3
    (1) In sensul prezentei ordonante, activitatea de recuperare consta in exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda si este reglementata de prezenta ordonanta, precum si de actele normative emise in aplicarea acesteia.
    (2) Constituie obiect al controlului si recuperarii creantelor bugetare in sensul prezentei ordonante sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferenta, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati, dupa caz, precum si costurile bancare.
    (3) Titlul de creanta este actul/documentul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, intocmit de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, dupa cum urmeaza:
    a) actul/documentul de constatare si stabilire a obligatiilor de plata privind creantele bugetare provenite din sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare, care se emite de catre organele de inspectie ori de catre alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si alte institutii abilitate de lege;
    b) hotararea judecatoreasca definitiva sau irevocabila prin care se stabileste obligatia de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda;
    c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constata si se individualizeaza creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda.
    Art. 4
    (1) Sunt competente sa efectueze controlul si sa gestioneze recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare, autoritatile administratiei publice centrale sau locale si unitatile teritoriale ale acestora, dupa caz, precum si alte institutii publice abilitate de lege.
    (2) Prin documentele prevazute la art. 3 alin. (3) se stabilesc sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferenta, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati, dupa caz, precum si costurile bancare, cadrul legal incalcat, precum si persoanele obligate la plata acestora.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatia si raspunderea la plata

    Art. 5
    (1) Platitor al obligatiei bugetare prevazute la art. 3 alin. (2) este operatorul economic in calitate de debitor sau persoana care, potrivit legii, il reprezinta sau care, in numele operatorului debitor, a beneficiat in mod necuvenit de sume din fonduri comunitare si/sau din fonduri de cofinantare aferente ca urmare a unei nereguli si/sau fraude.
    (2) In cazul in care obligatia bugetara rezultata din nereguli si/sau frauda nu a fost achitata de catre persoanele prevazute la alin. (1), sunt obligati la plata sumei datorate, dupa caz, in conditiile legii:
    a) institutia/persoana care isi asuma obligatia la plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei la plata;
    b) alte institutii/persoane, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Modalitati de stingere a creantelor bugetare

    Art. 6
    Stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda se realizeaza prin plata voluntara efectuata de catre persoanele prevazute la art. 5, deducere din declaratiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silita ori prin alte modalitati prevazute de lege.
    Art. 7
    (1) Plata creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, prevazute la art. 3 alin. (2), constatate si stabilite de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectueaza de catre debitori in conturile indicate de creditorii bugetari, la termenele prevazute de legislatia in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    (2) Obligatiile de plata ale debitorilor, precum si accesoriile acestora datorate pentru neplata lor la termen si costurile bancare se calculeaza si se platesc in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua in care se face plata.
    Art. 8
    (1) Daca debitorul nu si-a platit in termenul legal de plata creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, prevazute la art. 3 alin. (2), si daca aceste creante nu au fost stinse in alt mod, organul de executare transmite debitorului o instiintare de plata, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    (2) In termen de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de plata, debitorul urmeaza sa isi plateasca obligatiile restante sau sa faca dovada stingerii acestora.
    Art. 9
    (1) Contestarea obligatiei de plata a creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda se face potrivit procedurii reglementate de legislatia in vigoare privind contestarea obligatiilor de plata a creantelor bugetare.
    (2) Procedura de recuperare a sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau din sumele de cofinantare aferente, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare nu influenteaza in nici un mod exercitarea actiunii penale in cazul in care neregulile sau fraudele constituie, potrivit legii penale, infractiuni.
    Art. 10
    (1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, organele competente vor dispune si vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    (2) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, actul/documentul prevazut la art. 3 alin. (3), intocmit de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, constituie titlu executoriu in conditiile legii.
    (3) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda asupra carora s-a pronuntat instanta judecatoreasca, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
    Art. 11
    Ministerul Finantelor Publice si ceilalti creditori bugetari care administreaza creantele bugetare ale bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, prin organele competente, sunt abilitati sa efectueze controlul, sa dispuna si sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 13
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 79/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 79 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 79/2003
OUG 66 2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Ordonanţa 20 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Ordonanţa 12 2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 1510 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Legea 529 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu