E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 79 2003 abrogat de OUG 66 2011
Ordonanţa 79 2003 modificat de Ordonanţa 20 2008
Ordonanţa 79 2003 completat de Ordonanţa 20 2008
Ordonanţa 79 2003 modificat de Ordonanţa 12 2007
Ordonanţa 79 2003 completat de Ordonanţa 12 2007
Articolul 2 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 79 2003 abrogat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de articolul 25 din actul Ordonanţa 94 2004
Ordonanţa 79 2003 in legatura cu Hotărârea 1510 2003
Ordonanţa 79 2003 aprobat de Legea 529 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 79 2003 modificat de Legea 529 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 79 din 28 august 2003

privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 622 din 30 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Definitii

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza modalitatile de control si de recuperare a sumelor provenite din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a sumelor reprezentand fondurile de cofinantare aferente.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) neregula inseamna orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare - privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana -, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii Europene si/sau a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale;
    b) frauda inseamna orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevazute in cap. III sectiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile ulterioare, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003; necomunicarea unei informatii prin incalcarea unei obligatii specifice, avand acelasi efect la care s-a facut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate initial;
    c) operatorul economic este persoana fizica sau juridica ori alte organe si/sau entitati constituite potrivit legii;
    d) creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda reprezinta sume de recuperat la bugetul Comunitatii Europene, la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obiectul controlului si recuperarii creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda si autoritati competente

    Art. 3
    (1) In sensul prezentei ordonante, activitatea de recuperare consta in exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda si este reglementata de prezenta ordonanta, precum si de actele normative emise in aplicarea acesteia.
    (2) Constituie obiect al controlului si recuperarii creantelor bugetare in sensul prezentei ordonante sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferenta, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati, dupa caz, precum si costurile bancare.
    (3) Titlul de creanta este actul/documentul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, intocmit de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, dupa cum urmeaza:
    a) actul/documentul de constatare si stabilire a obligatiilor de plata privind creantele bugetare provenite din sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare, care se emite de catre organele de inspectie ori de catre alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si alte institutii abilitate de lege;
    b) hotararea judecatoreasca definitiva sau irevocabila prin care se stabileste obligatia de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda;
    c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constata si se individualizeaza creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda.
    Art. 4
    (1) Sunt competente sa efectueze controlul si sa gestioneze recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare, autoritatile administratiei publice centrale sau locale si unitatile teritoriale ale acestora, dupa caz, precum si alte institutii publice abilitate de lege.
    (2) Prin documentele prevazute la art. 3 alin. (3) se stabilesc sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferenta, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati, dupa caz, precum si costurile bancare, cadrul legal incalcat, precum si persoanele obligate la plata acestora.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatia si raspunderea la plata

    Art. 5
    (1) Platitor al obligatiei bugetare prevazute la art. 3 alin. (2) este operatorul economic in calitate de debitor sau persoana care, potrivit legii, il reprezinta sau care, in numele operatorului debitor, a beneficiat in mod necuvenit de sume din fonduri comunitare si/sau din fonduri de cofinantare aferente ca urmare a unei nereguli si/sau fraude.
    (2) In cazul in care obligatia bugetara rezultata din nereguli si/sau frauda nu a fost achitata de catre persoanele prevazute la alin. (1), sunt obligati la plata sumei datorate, dupa caz, in conditiile legii:
    a) institutia/persoana care isi asuma obligatia la plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei la plata;
    b) alte institutii/persoane, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Modalitati de stingere a creantelor bugetare

    Art. 6
    Stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda se realizeaza prin plata voluntara efectuata de catre persoanele prevazute la art. 5, deducere din declaratiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silita ori prin alte modalitati prevazute de lege.
    Art. 7
    (1) Plata creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, prevazute la art. 3 alin. (2), constatate si stabilite de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectueaza de catre debitori in conturile indicate de creditorii bugetari, la termenele prevazute de legislatia in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    (2) Obligatiile de plata ale debitorilor, precum si accesoriile acestora datorate pentru neplata lor la termen si costurile bancare se calculeaza si se platesc in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua in care se face plata.
    Art. 8
    (1) Daca debitorul nu si-a platit in termenul legal de plata creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, prevazute la art. 3 alin. (2), si daca aceste creante nu au fost stinse in alt mod, organul de executare transmite debitorului o instiintare de plata, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    (2) In termen de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de plata, debitorul urmeaza sa isi plateasca obligatiile restante sau sa faca dovada stingerii acestora.
    Art. 9
    (1) Contestarea obligatiei de plata a creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda se face potrivit procedurii reglementate de legislatia in vigoare privind contestarea obligatiilor de plata a creantelor bugetare.
    (2) Procedura de recuperare a sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau din sumele de cofinantare aferente, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare nu influenteaza in nici un mod exercitarea actiunii penale in cazul in care neregulile sau fraudele constituie, potrivit legii penale, infractiuni.
    Art. 10
    (1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, organele competente vor dispune si vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.
    (2) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, actul/documentul prevazut la art. 3 alin. (3), intocmit de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, constituie titlu executoriu in conditiile legii.
    (3) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda asupra carora s-a pronuntat instanta judecatoreasca, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
    Art. 11
    Ministerul Finantelor Publice si ceilalti creditori bugetari care administreaza creantele bugetare ale bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, prin organele competente, sunt abilitati sa efectueze controlul, sa dispuna si sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 13
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 79/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 79 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 79/2003
OUG 66 2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Ordonanţa 20 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Ordonanţa 12 2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 1510 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Legea 529 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu