E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 adauga dupa articolul 19 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 adauga dupa articolul 20 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 modifica articolul 62 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 modifica articolul 64 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 adauga dupa articolul 64 din actul Ordonanţa 20 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 73 2003 modifica articolul 69 din actul Ordonanţa 20 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 73 din 28 august 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 622 din 30 august 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 468/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Inregistrarea sau reinnoirea inregistrarii in sistemul electronic ca furnizor, executant sau prestator va fi refuzata, iar daca a fost deja acordata, furnizorul, executantul sau prestatorul poate fi suspendat in cazul in care:
    a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
    b) incalca procedurile si normele de utilizare si securitate ale sistemului electronic, stabilite de operatorul acestuia;
    c) ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului de achizitie publica sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un contract de achizitie publica atribuit prin procedura licitatiei electronice, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens, conform dispozitiilor prezentei ordonante."
    2. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Operatorul sistemului electronic are obligatia de a cere tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care solicita inregistrarea sau reinnoirea inregistrarii in sistemul electronic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz."
    3. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    (1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie electronica numarul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura de licitatie electronica in cazul in care numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2.
    (3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractanta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura."
    4. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    Numarul de candidati selectati trebuie sa se incadreze intre limita minima si limita maxima a intervalului precizat in anuntul de participare sau sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare. Acest numar trebuie stabilit astfel incat sa nu afecteze concurenta reala si nu poate sa fie mai mic de 3 candidati selectati."
    5. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 18, precum si orice alte specificatii tehnice sau informatii de orice natura cu privire la produsele/serviciile/lucrarile solicitate.
    (2) In cazul in care evaluarea se va face dupa criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, autoritatea contractanta are obligatia sa stabileasca un algoritm detaliat de calcul, care sa permita utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei castigatoare, ori de cate ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic."
    6. Alineatul (2) al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica prin mijloace electronice operatorului sistemului electronic toate actele si deciziile sale ulterioare, precum si hotararile judecatoresti referitoare la contestatia, respectiv actiunea in justitie in cauza, in termen de doua zile de la producerea/primirea lor."
    7. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    In cazul incalcarii de catre un furnizor, executant sau prestator a procedurilor si normelor de utilizare si securitate stabilite de operatorul sistemului electronic, furnizorul, executantul sau prestatorul poate fi suspendat din sistemul electronic pe o perioada de cel mult un an, in conditiile si procedura stabilite de operatorul sistemului electronic."
    8. Dupa articolul 64 se introduc doua noi articole, articolele 64^1 si 64^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    Orice furnizor, executant sau prestator poate fi suspendat din sistemul electronic, in conditiile si procedura stabilite de operatorul sistemului electronic, pe o perioada de cel mult un an, daca, pe baza documentelor prezentate de autoritatea contractanta, se atesta in mod obiectiv refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul de achizitie publica ca urmare a organizarii unei proceduri de licitatie electronica.
    Art. 64^2
    Ulterior suspendarii dispuse conform art. 9 alin. (2), art. 63^1, 64 si 64^1, conditiile si procedura privind reexercitarea dreptului unui furnizor, executant sau prestator de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice se stabilesc de catre operatorul sistemului electronic."
    9. Litera c) a alineatului (3) al articolului 69 va avea urmatorul cuprins:
    "c) tariful de utilizare a sistemului electronic, tariful de inregistrare, tariful de reinnoire a inregistrarii in sistemul electronic si tariful de participare in sistemul electronic;"
    10. Dupa litera c) a alineatului (3) al articolului 69 se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) garantia de buna conduita in sistemul electronic, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului;"
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora norme metodologice in vederea punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 73/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 73 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu