E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 197 2015
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 149 2013
Ordonanţa 71 2001 modificat de OUG 12 2013
Ordonanţa 71 2001 completat de Legea 187 2012
Ordonanţa 71 2001 suspendat de articolul 37 din actul Ordonanţa 94 2004
Ordonanţa 71 2001 aprobat de Legea 198 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 71 2001 abrogat de Legea 198 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 71 din 30 august 2001

privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Consultanta si consultantul fiscal

    Art. 1
    Prezenta ordonanta constituie cadrul juridic privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala ca activitate independenta, de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate.
    Art. 2
    Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.
    Art. 3
    Activitatea de consultanta fiscala consta in acordarea de asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, in alte probleme fiscale si creante bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si de reprezentare in fata organelor fiscale.

    CAP. 2
    Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal

    Art. 4
    Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic si/sau juridic;
    b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani in una dintre urmatoarele activitati: elaborarea si aplicarea legislatiei fiscale, administrarea si colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, solutionarea contestatiilor, elaborarea si aplicarea reglementarilor contabile, precum si activitatea financiar-contabila;
    c) sa nu aiba antecedente penale;
    d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
    Art. 5
    (1) La depunerea documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a) - d) candidatul plateste in contul Ministerului Finantelor Publice o taxa pentru inscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de costurile necesare organizarii examenului.
    (2) Veniturile realizate de Ministerul Finantelor Publice din taxele de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. In cazul in care veniturile de aceasta natura nu sunt consumate integral in anul organizarii concursului, acestea vor fi reportate in anii urmatori si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Art. 6
    (1) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice, in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Examenul consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt urmatoarele:
    - legislatie fiscala;
    - fiscalitate internationala;
    - managementul si contabilitatea intreprinderii;
    - elemente de drept financiar si fiscal.
    Art. 7
    Dupa sustinerea si promovarea examenului Ministerul Finantelor Publice elibereaza candidatilor un certificat de atestare.
    Art. 8
    Persoana care a obtinut certificatul eliberat de Ministerul Finantelor Publice se va inregistra la Camera consultantilor fiscali si i se va elibera carnetul profesional, care ii permite exercitarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.
    Art. 9
    (1) Consultantii fiscali se pot organiza si in societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala.
    (2) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala societatile comerciale mentionate la alineatul precedent trebuie sa fie autorizate in prealabil de Camera consultantilor fiscali. In vederea obtinerii autorizatiei acestea platesc o taxa in contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileste de Camera.

    CAP. 3
    Organizarea si atributiile Camerei consultantilor fiscali

    Art. 10
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se infiinteaza Camera consultantilor fiscali, denumita in continuare Camera, care are drept scop coordonarea activitatii de consultanta fiscala si apararea drepturilor membrilor sai in exercitarea calitatii de consultant fiscal.
    (2) Camera este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani.
    (3) Camera isi poate constitui unitati teritoriale, denumite sucursale.
    Art. 11
    Camera are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
    b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;
    c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;
    d) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;
    e) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere;
    f) stabileste masuri disciplinare;
    g) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;
    h) tine Registrul membrilor Camerei;
    i) elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala;
    j) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
    k) editeaza publicatii de specialitate;
    l) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
    Art. 12
    Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior.
    Art. 13
    Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
    - taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
    - taxa de inscriere in evidenta Camerei;
    - cotizatiile membrilor Camerei;
    - incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
    - donatii si sponsorizari;
    - alte venituri din activitatea Camerei.
    Art. 14
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se constituie prin ordin al ministrului finantelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul indeplineste functia de presedinte, reprezentanti ai urmatoarelor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generala de indrumare si control fiscal, Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia de reglementari contabile, Directia generala juridica, care va elabora:
    a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei care va cuprinde si prevederi referitoare la modul de desemnare si atributiile organelor de conducere ale Camerei.
    b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    c) norme privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.
    (2) Comitetul provizoriu al Camerei va functiona pana la organizarea primei Conferinte nationale a Camerei, organizata in termen de 3 luni de la data aprobarii prin hotarare a Guvernului a Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.
    Art. 15
    Membrii Camerei pot fi:
    a) persoanele carora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8;
    b) societatile comerciale de consultanta fiscala care au obtinut autorizatia Camerei potrivit prevederilor art. 9.
    Art. 16
    Camera are obligatia sa aprobe Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

    CAP. 4
    Compatibilitate. Retragerea calitatii de consultant si a autorizatiei de functionare

    Art. 17
    Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
    a) expertiza contabila;
    b) audit financiar;
    c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.
    Art. 18
    Consultantul fiscal isi poate exercita activitatea la doua sau mai multe societati comerciale atata timp cat nu sunt afectate obiectivitatea si independenta profesionala, conform prevederilor prezentei ordonante si ale Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    Art. 19
    Certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage de Camera in urmatoarele situatii:
    1. in cazul persoanelor fizice:
    a) cand certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal a fost obtinut ca urmare a savarsirii infractiunii de fals si uz de fals;
    b) cand consultantul fiscal incalca prevederile Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an;
    2. in cazul persoanelor juridice:
    a) societatea comerciala s-a dizolvat;
    b) dupa emiterea autorizatiei se constata ca aceasta nu ar fi trebuit acordata sau in cazul in care conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an.
    Art. 20
    In cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanta fiscala.

    CAP. 5
    Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala

    Art. 21
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (2) In Registrul consultantilor fiscali vor fi mentionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei: numele si prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, dupa caz, denumirea si sediul social.
    (3) Pentru societatile comerciale de consultanta fiscala se vor mentiona in plus:
    a) numele, prenumele si domiciliul persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii comerciale de consultanta fiscala;
    b) numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (4) Consultantul fiscal este obligat sa anunte Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare.
    (5) Consultantii fiscali nu pot sa isi exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata in care desfasoara orice activitate salarizata in afara Camerei sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice in domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.

    CAP. 6
    Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor Publice ca autoritate publica

    Art. 22
    Activitatea Camerei in Romania se desfasoara sub supravegherea Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor Publice va urmari permanent ca statutul si celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale si ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari.
    Art. 24
    Ministerul Finantelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de catre Camera a prevederilor prezentei ordonante.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 25
    (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societatii comerciale de societate de consultanta fiscala in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele desemnate de ministrul finantelor publice.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 71/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 71 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu