E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 197 2015
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 149 2013
Ordonanţa 71 2001 modificat de OUG 12 2013
Ordonanţa 71 2001 completat de Legea 187 2012
Ordonanţa 71 2001 suspendat de articolul 37 din actul Ordonanţa 94 2004
Ordonanţa 71 2001 aprobat de Legea 198 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 71 2001 abrogat de Legea 198 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 71 din 30 august 2001

privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Consultanta si consultantul fiscal

    Art. 1
    Prezenta ordonanta constituie cadrul juridic privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala ca activitate independenta, de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate.
    Art. 2
    Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.
    Art. 3
    Activitatea de consultanta fiscala consta in acordarea de asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, in alte probleme fiscale si creante bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si de reprezentare in fata organelor fiscale.

    CAP. 2
    Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal

    Art. 4
    Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic si/sau juridic;
    b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani in una dintre urmatoarele activitati: elaborarea si aplicarea legislatiei fiscale, administrarea si colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, solutionarea contestatiilor, elaborarea si aplicarea reglementarilor contabile, precum si activitatea financiar-contabila;
    c) sa nu aiba antecedente penale;
    d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
    Art. 5
    (1) La depunerea documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a) - d) candidatul plateste in contul Ministerului Finantelor Publice o taxa pentru inscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de costurile necesare organizarii examenului.
    (2) Veniturile realizate de Ministerul Finantelor Publice din taxele de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. In cazul in care veniturile de aceasta natura nu sunt consumate integral in anul organizarii concursului, acestea vor fi reportate in anii urmatori si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Art. 6
    (1) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice, in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Examenul consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt urmatoarele:
    - legislatie fiscala;
    - fiscalitate internationala;
    - managementul si contabilitatea intreprinderii;
    - elemente de drept financiar si fiscal.
    Art. 7
    Dupa sustinerea si promovarea examenului Ministerul Finantelor Publice elibereaza candidatilor un certificat de atestare.
    Art. 8
    Persoana care a obtinut certificatul eliberat de Ministerul Finantelor Publice se va inregistra la Camera consultantilor fiscali si i se va elibera carnetul profesional, care ii permite exercitarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.
    Art. 9
    (1) Consultantii fiscali se pot organiza si in societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala.
    (2) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala societatile comerciale mentionate la alineatul precedent trebuie sa fie autorizate in prealabil de Camera consultantilor fiscali. In vederea obtinerii autorizatiei acestea platesc o taxa in contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileste de Camera.

    CAP. 3
    Organizarea si atributiile Camerei consultantilor fiscali

    Art. 10
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se infiinteaza Camera consultantilor fiscali, denumita in continuare Camera, care are drept scop coordonarea activitatii de consultanta fiscala si apararea drepturilor membrilor sai in exercitarea calitatii de consultant fiscal.
    (2) Camera este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani.
    (3) Camera isi poate constitui unitati teritoriale, denumite sucursale.
    Art. 11
    Camera are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
    b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;
    c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;
    d) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;
    e) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere;
    f) stabileste masuri disciplinare;
    g) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;
    h) tine Registrul membrilor Camerei;
    i) elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala;
    j) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
    k) editeaza publicatii de specialitate;
    l) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
    Art. 12
    Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior.
    Art. 13
    Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
    - taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
    - taxa de inscriere in evidenta Camerei;
    - cotizatiile membrilor Camerei;
    - incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
    - donatii si sponsorizari;
    - alte venituri din activitatea Camerei.
    Art. 14
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se constituie prin ordin al ministrului finantelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul indeplineste functia de presedinte, reprezentanti ai urmatoarelor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generala de indrumare si control fiscal, Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia de reglementari contabile, Directia generala juridica, care va elabora:
    a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei care va cuprinde si prevederi referitoare la modul de desemnare si atributiile organelor de conducere ale Camerei.
    b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    c) norme privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.
    (2) Comitetul provizoriu al Camerei va functiona pana la organizarea primei Conferinte nationale a Camerei, organizata in termen de 3 luni de la data aprobarii prin hotarare a Guvernului a Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.
    Art. 15
    Membrii Camerei pot fi:
    a) persoanele carora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8;
    b) societatile comerciale de consultanta fiscala care au obtinut autorizatia Camerei potrivit prevederilor art. 9.
    Art. 16
    Camera are obligatia sa aprobe Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

    CAP. 4
    Compatibilitate. Retragerea calitatii de consultant si a autorizatiei de functionare

    Art. 17
    Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
    a) expertiza contabila;
    b) audit financiar;
    c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.
    Art. 18
    Consultantul fiscal isi poate exercita activitatea la doua sau mai multe societati comerciale atata timp cat nu sunt afectate obiectivitatea si independenta profesionala, conform prevederilor prezentei ordonante si ale Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    Art. 19
    Certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage de Camera in urmatoarele situatii:
    1. in cazul persoanelor fizice:
    a) cand certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal a fost obtinut ca urmare a savarsirii infractiunii de fals si uz de fals;
    b) cand consultantul fiscal incalca prevederile Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an;
    2. in cazul persoanelor juridice:
    a) societatea comerciala s-a dizolvat;
    b) dupa emiterea autorizatiei se constata ca aceasta nu ar fi trebuit acordata sau in cazul in care conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an.
    Art. 20
    In cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanta fiscala.

    CAP. 5
    Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala

    Art. 21
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (2) In Registrul consultantilor fiscali vor fi mentionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei: numele si prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, dupa caz, denumirea si sediul social.
    (3) Pentru societatile comerciale de consultanta fiscala se vor mentiona in plus:
    a) numele, prenumele si domiciliul persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii comerciale de consultanta fiscala;
    b) numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (4) Consultantul fiscal este obligat sa anunte Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare.
    (5) Consultantii fiscali nu pot sa isi exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata in care desfasoara orice activitate salarizata in afara Camerei sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice in domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.

    CAP. 6
    Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor Publice ca autoritate publica

    Art. 22
    Activitatea Camerei in Romania se desfasoara sub supravegherea Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor Publice va urmari permanent ca statutul si celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale si ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari.
    Art. 24
    Ministerul Finantelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de catre Camera a prevederilor prezentei ordonante.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 25
    (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societatii comerciale de societate de consultanta fiscala in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele desemnate de ministrul finantelor publice.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 71/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 71 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu