E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 197 2015
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 149 2013
Ordonanţa 71 2001 modificat de OUG 12 2013
Ordonanţa 71 2001 completat de Legea 187 2012
Ordonanţa 71 2001 suspendat de articolul 37 din actul Ordonanţa 94 2004
Ordonanţa 71 2001 aprobat de Legea 198 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 71 2001 abrogat de Legea 198 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 71 din 30 august 2001

privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Consultanta si consultantul fiscal

    Art. 1
    Prezenta ordonanta constituie cadrul juridic privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala ca activitate independenta, de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate.
    Art. 2
    Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.
    Art. 3
    Activitatea de consultanta fiscala consta in acordarea de asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, in alte probleme fiscale si creante bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si de reprezentare in fata organelor fiscale.

    CAP. 2
    Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal

    Art. 4
    Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic si/sau juridic;
    b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani in una dintre urmatoarele activitati: elaborarea si aplicarea legislatiei fiscale, administrarea si colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, solutionarea contestatiilor, elaborarea si aplicarea reglementarilor contabile, precum si activitatea financiar-contabila;
    c) sa nu aiba antecedente penale;
    d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
    Art. 5
    (1) La depunerea documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a) - d) candidatul plateste in contul Ministerului Finantelor Publice o taxa pentru inscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de costurile necesare organizarii examenului.
    (2) Veniturile realizate de Ministerul Finantelor Publice din taxele de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. In cazul in care veniturile de aceasta natura nu sunt consumate integral in anul organizarii concursului, acestea vor fi reportate in anii urmatori si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Art. 6
    (1) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice, in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Examenul consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt urmatoarele:
    - legislatie fiscala;
    - fiscalitate internationala;
    - managementul si contabilitatea intreprinderii;
    - elemente de drept financiar si fiscal.
    Art. 7
    Dupa sustinerea si promovarea examenului Ministerul Finantelor Publice elibereaza candidatilor un certificat de atestare.
    Art. 8
    Persoana care a obtinut certificatul eliberat de Ministerul Finantelor Publice se va inregistra la Camera consultantilor fiscali si i se va elibera carnetul profesional, care ii permite exercitarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.
    Art. 9
    (1) Consultantii fiscali se pot organiza si in societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala.
    (2) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala societatile comerciale mentionate la alineatul precedent trebuie sa fie autorizate in prealabil de Camera consultantilor fiscali. In vederea obtinerii autorizatiei acestea platesc o taxa in contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileste de Camera.

    CAP. 3
    Organizarea si atributiile Camerei consultantilor fiscali

    Art. 10
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se infiinteaza Camera consultantilor fiscali, denumita in continuare Camera, care are drept scop coordonarea activitatii de consultanta fiscala si apararea drepturilor membrilor sai in exercitarea calitatii de consultant fiscal.
    (2) Camera este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani.
    (3) Camera isi poate constitui unitati teritoriale, denumite sucursale.
    Art. 11
    Camera are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
    b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;
    c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;
    d) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;
    e) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere;
    f) stabileste masuri disciplinare;
    g) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;
    h) tine Registrul membrilor Camerei;
    i) elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala;
    j) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
    k) editeaza publicatii de specialitate;
    l) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
    Art. 12
    Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior.
    Art. 13
    Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
    - taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
    - taxa de inscriere in evidenta Camerei;
    - cotizatiile membrilor Camerei;
    - incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
    - donatii si sponsorizari;
    - alte venituri din activitatea Camerei.
    Art. 14
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se constituie prin ordin al ministrului finantelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul indeplineste functia de presedinte, reprezentanti ai urmatoarelor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generala de indrumare si control fiscal, Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia de reglementari contabile, Directia generala juridica, care va elabora:
    a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei care va cuprinde si prevederi referitoare la modul de desemnare si atributiile organelor de conducere ale Camerei.
    b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    c) norme privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.
    (2) Comitetul provizoriu al Camerei va functiona pana la organizarea primei Conferinte nationale a Camerei, organizata in termen de 3 luni de la data aprobarii prin hotarare a Guvernului a Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.
    Art. 15
    Membrii Camerei pot fi:
    a) persoanele carora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8;
    b) societatile comerciale de consultanta fiscala care au obtinut autorizatia Camerei potrivit prevederilor art. 9.
    Art. 16
    Camera are obligatia sa aprobe Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

    CAP. 4
    Compatibilitate. Retragerea calitatii de consultant si a autorizatiei de functionare

    Art. 17
    Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
    a) expertiza contabila;
    b) audit financiar;
    c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.
    Art. 18
    Consultantul fiscal isi poate exercita activitatea la doua sau mai multe societati comerciale atata timp cat nu sunt afectate obiectivitatea si independenta profesionala, conform prevederilor prezentei ordonante si ale Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    Art. 19
    Certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage de Camera in urmatoarele situatii:
    1. in cazul persoanelor fizice:
    a) cand certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal a fost obtinut ca urmare a savarsirii infractiunii de fals si uz de fals;
    b) cand consultantul fiscal incalca prevederile Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an;
    2. in cazul persoanelor juridice:
    a) societatea comerciala s-a dizolvat;
    b) dupa emiterea autorizatiei se constata ca aceasta nu ar fi trebuit acordata sau in cazul in care conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an.
    Art. 20
    In cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanta fiscala.

    CAP. 5
    Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala

    Art. 21
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (2) In Registrul consultantilor fiscali vor fi mentionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei: numele si prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, dupa caz, denumirea si sediul social.
    (3) Pentru societatile comerciale de consultanta fiscala se vor mentiona in plus:
    a) numele, prenumele si domiciliul persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii comerciale de consultanta fiscala;
    b) numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (4) Consultantul fiscal este obligat sa anunte Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare.
    (5) Consultantii fiscali nu pot sa isi exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata in care desfasoara orice activitate salarizata in afara Camerei sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice in domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.

    CAP. 6
    Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor Publice ca autoritate publica

    Art. 22
    Activitatea Camerei in Romania se desfasoara sub supravegherea Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor Publice va urmari permanent ca statutul si celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale si ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari.
    Art. 24
    Ministerul Finantelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de catre Camera a prevederilor prezentei ordonante.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 25
    (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societatii comerciale de societate de consultanta fiscala in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele desemnate de ministrul finantelor publice.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 71/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 71 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu