E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 197 2015
Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 149 2013
Ordonanţa 71 2001 modificat de OUG 12 2013
Ordonanţa 71 2001 completat de Legea 187 2012
Ordonanţa 71 2001 suspendat de articolul 37 din actul Ordonanţa 94 2004
Ordonanţa 71 2001 aprobat de Legea 198 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 71 2001 abrogat de Legea 198 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 71 2001 modificat de Legea 198 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 71 din 30 august 2001

privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Consultanta si consultantul fiscal

    Art. 1
    Prezenta ordonanta constituie cadrul juridic privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala ca activitate independenta, de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate.
    Art. 2
    Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.
    Art. 3
    Activitatea de consultanta fiscala consta in acordarea de asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, in alte probleme fiscale si creante bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si de reprezentare in fata organelor fiscale.

    CAP. 2
    Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal

    Art. 4
    Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic si/sau juridic;
    b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani in una dintre urmatoarele activitati: elaborarea si aplicarea legislatiei fiscale, administrarea si colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, solutionarea contestatiilor, elaborarea si aplicarea reglementarilor contabile, precum si activitatea financiar-contabila;
    c) sa nu aiba antecedente penale;
    d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
    Art. 5
    (1) La depunerea documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a) - d) candidatul plateste in contul Ministerului Finantelor Publice o taxa pentru inscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de costurile necesare organizarii examenului.
    (2) Veniturile realizate de Ministerul Finantelor Publice din taxele de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. In cazul in care veniturile de aceasta natura nu sunt consumate integral in anul organizarii concursului, acestea vor fi reportate in anii urmatori si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Art. 6
    (1) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice, in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Examenul consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt urmatoarele:
    - legislatie fiscala;
    - fiscalitate internationala;
    - managementul si contabilitatea intreprinderii;
    - elemente de drept financiar si fiscal.
    Art. 7
    Dupa sustinerea si promovarea examenului Ministerul Finantelor Publice elibereaza candidatilor un certificat de atestare.
    Art. 8
    Persoana care a obtinut certificatul eliberat de Ministerul Finantelor Publice se va inregistra la Camera consultantilor fiscali si i se va elibera carnetul profesional, care ii permite exercitarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.
    Art. 9
    (1) Consultantii fiscali se pot organiza si in societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala.
    (2) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala societatile comerciale mentionate la alineatul precedent trebuie sa fie autorizate in prealabil de Camera consultantilor fiscali. In vederea obtinerii autorizatiei acestea platesc o taxa in contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileste de Camera.

    CAP. 3
    Organizarea si atributiile Camerei consultantilor fiscali

    Art. 10
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se infiinteaza Camera consultantilor fiscali, denumita in continuare Camera, care are drept scop coordonarea activitatii de consultanta fiscala si apararea drepturilor membrilor sai in exercitarea calitatii de consultant fiscal.
    (2) Camera este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani.
    (3) Camera isi poate constitui unitati teritoriale, denumite sucursale.
    Art. 11
    Camera are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
    b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;
    c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;
    d) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;
    e) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere;
    f) stabileste masuri disciplinare;
    g) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;
    h) tine Registrul membrilor Camerei;
    i) elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala;
    j) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
    k) editeaza publicatii de specialitate;
    l) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
    Art. 12
    Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior.
    Art. 13
    Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
    - taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
    - taxa de inscriere in evidenta Camerei;
    - cotizatiile membrilor Camerei;
    - incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
    - donatii si sponsorizari;
    - alte venituri din activitatea Camerei.
    Art. 14
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se constituie prin ordin al ministrului finantelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul indeplineste functia de presedinte, reprezentanti ai urmatoarelor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generala de indrumare si control fiscal, Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia de reglementari contabile, Directia generala juridica, care va elabora:
    a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei care va cuprinde si prevederi referitoare la modul de desemnare si atributiile organelor de conducere ale Camerei.
    b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    c) norme privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.
    (2) Comitetul provizoriu al Camerei va functiona pana la organizarea primei Conferinte nationale a Camerei, organizata in termen de 3 luni de la data aprobarii prin hotarare a Guvernului a Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.
    Art. 15
    Membrii Camerei pot fi:
    a) persoanele carora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8;
    b) societatile comerciale de consultanta fiscala care au obtinut autorizatia Camerei potrivit prevederilor art. 9.
    Art. 16
    Camera are obligatia sa aprobe Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale si normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

    CAP. 4
    Compatibilitate. Retragerea calitatii de consultant si a autorizatiei de functionare

    Art. 17
    Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
    a) expertiza contabila;
    b) audit financiar;
    c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.
    Art. 18
    Consultantul fiscal isi poate exercita activitatea la doua sau mai multe societati comerciale atata timp cat nu sunt afectate obiectivitatea si independenta profesionala, conform prevederilor prezentei ordonante si ale Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
    Art. 19
    Certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage de Camera in urmatoarele situatii:
    1. in cazul persoanelor fizice:
    a) cand certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal a fost obtinut ca urmare a savarsirii infractiunii de fals si uz de fals;
    b) cand consultantul fiscal incalca prevederile Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an;
    2. in cazul persoanelor juridice:
    a) societatea comerciala s-a dizolvat;
    b) dupa emiterea autorizatiei se constata ca aceasta nu ar fi trebuit acordata sau in cazul in care conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite;
    c) in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an.
    Art. 20
    In cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanta fiscala.

    CAP. 5
    Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala

    Art. 21
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (2) In Registrul consultantilor fiscali vor fi mentionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei: numele si prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, dupa caz, denumirea si sediul social.
    (3) Pentru societatile comerciale de consultanta fiscala se vor mentiona in plus:
    a) numele, prenumele si domiciliul persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii comerciale de consultanta fiscala;
    b) numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si membrilor consiliilor de administratie ale societatilor comerciale de consultanta fiscala.
    (4) Consultantul fiscal este obligat sa anunte Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare.
    (5) Consultantii fiscali nu pot sa isi exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata in care desfasoara orice activitate salarizata in afara Camerei sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice in domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.

    CAP. 6
    Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor Publice ca autoritate publica

    Art. 22
    Activitatea Camerei in Romania se desfasoara sub supravegherea Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor Publice va urmari permanent ca statutul si celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale si ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari.
    Art. 24
    Ministerul Finantelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de catre Camera a prevederilor prezentei ordonante.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 25
    (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societatii comerciale de societate de consultanta fiscala in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele desemnate de ministrul finantelor publice.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 71/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 71 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu