E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 107 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 70 2000 modifica Ordonanţa 107 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 70 din 24 august 2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 407 din 29 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. N pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 2 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit in continuare contract - acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism."
    2. Punctul 3 al articolului 2 se abroga.
    3. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

    "CAP. 2
    Informarea turistului"

    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Informatiile scrise, furnizate turistilor de catre agentiile de turism, trebuie sa fie astfel formulate incat sa nu permita interpretari echivoce cu privire la pretul, continutul pachetului de servicii si la alte conditii ce urmeaza sa fie incluse in contractul dintre agentia de turism si turist.
    (2) Informatiile privind serviciile turistice pot fi prezentate turistului sub forma unui catalog, pliant sau a unui alt inscris."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Agentia de turism are obligatia sa furnizeze turistilor, in scris, in vederea incheierii contractului, informatii referitoare la:
    a) localitatea de destinatie;
    b) ruta de parcurs;
    c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoria acestuia/acestora;
    d) tipul unitatilor de cazare, adresele si categoriile de clasificare a acestora;
    e) serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
    f) durata programului, cu indicarea datei sosirii si a plecarii;
    g) informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor, precum si al asigurarilor de sanatate necesare pentru calatorie si sejur;
    h) cuantumul avansului, daca este cazul, precum si termenul pentru efectuarea restului de plata;
    i) numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului si termenul limita pentru informarea turistului, in caz de anulare a calatoriei turistice;
    j) posibilitati de incheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accidente si altele asemenea."
    6. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

    "CAP. 3
    Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice"

    7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Agentia de turism touroperatoare sau detailista este obligata sa furnizeze turistului un bon de comanda numai in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agentiei de turism.
    (2) Contractul ia nastere in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii, transmisa de organizatorul sau detailistul calatoriei turistice - care actioneaza in numele organizatorului - in cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda.
    (3) In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
    (4) Pentru oferta turistica pusa in vanzare de agentia de turism contractul ia nastere la data semnarii acestuia de agentia de turism organizatoare si de catre turist.
    (5) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse la alin. (1) - (3) nu impiedica incheierea cu intarziere a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, indiferent de perioada ramasa pana la plecare, daca partile sunt de acord."
    8. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Bonul de comanda cuprinde urmatoarele elemente:
    a) destinatia/destinatiile calatoriei turistice, durata si datele de sosire si de plecare;
    b) mijlocul/mijloacele de transport si categoria;
    c) tipul si categoria structurilor de primire;
    d) serviciile de masa (pensiune completa/demipensiune/mic dejun) si categoria unitatilor de alimentatie publica;
    e) programul turistic solicitat;
    f) numarul de persoane pentru care se comanda pachetul de servicii turistice, numarul de copii, varsta si actele de identificare ale acestora;
    g) alte solicitari speciale.
    (2) Contractul cuprinde cel putin urmatoarele clauze:
    a) destinatia/destinatiile calatoriei turistice si, in cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;
    b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele si locurile de plecare/sosire, la ducere si la intoarcere;
    c) in cazul in care pachetul de servicii turistice include si cazarea, adresa si categoria de clasificare a structurilor de primire turistice, in conformitate cu reglementarile tarilor de primire;
    d) serviciile de masa furnizate - pensiune completa, demipensiune, mic dejun - si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie publica;
    e) daca realizarea pachetului de servicii turistice necesita un numar minim de persoane, data limita de informare a turistului privind anularea calatoriei turistice comandate;
    f) ruta;
    g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse in pretul total convenit al pachetului de servicii turistice;
    h) denumirea si adresa agentiei/agentiilor de turism organizatoare si, dupa caz, a agentiei de turism detailiste si a societatii de asigurari;
    i) pretul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor in care acesta poate fi modificat, si tarifele pentru anumite servicii - taxe de aterizare, imbarcare/debarcare in porturi si pe aeroporturi, taxe de turist -, daca acestea nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice;
    j) termenele si modalitatea de plata;
    k) solicitarile speciale ale turistului, facute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste in momentul efectuarii comenzii si acceptate de cele doua parti;
    l) termenele in care turistul trebuie sa transmita o eventuala reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului calatoriei turistice;
    m) conditiile de modificare si de reziliere a contractului;
    n) obligatiile agentiei/agentiilor de turism in cazul anularii calatoriei, al inlocuirii sau neasigurarii unor servicii;
    o) posibilitatea de transfer al contractului de catre turist unei terte persoane si modul de realizare a acestuia;
    p) eventualele modificari pe care agentia de turism le poate aduce serviciilor cumparate;
    r) raspunderea agentiei si despagubirea turistului in cazul nerespectarii clauzelor contractuale.
    (3) In toate cazurile agentia de turism are obligatia sa inmaneze turistului un exemplar din contract.
    (4) Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute la alin. (2)."
    9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Deficientele constatate de catre turist la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, in scris, atat prestatorului de servicii, cat si agentiei de turism de la care turistul a cumparat pachetul de servicii turistice."
    10. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Agentia de turism este obligata sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare in favoarea turistului, prin care se asigura, in caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de catre turist, precum si a celor necesare repatrierii acestuia.
    (2) Sistemul prin polite de asigurare se va aplica incepand cu data de 1 octombrie 2000 pentru agentiile de turism nou-infiintate, iar pentru celelalte agentii de turism, esalonat, pe masura expirarii termenului de valabilitate a scrisorilor de garantie bancara sau a angajamentelor de plata in favoarea Autoritatii Nationale pentru Turism, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2001."
    11. In cuprinsul articolului 23 termenul contract de calatorie turistica se inlocuieste cu termenul contract de comercializare a pachetului de servicii turistice.
    12. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Controlul respectarii dispozitiilor prezentei ordonante se face de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, prin Oficiul de Autorizare si Control in Turism, precum si de catre organele de specialitate ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, impreuna cu reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Turism."
    Art. 2
    Termenul consumator din cuprinsul ordonantei se inlocuieste cu termenul turist.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Presedintele
                       Autoritatii Nationale pentru Turism,
                       Floare Comsa

                       Oficiul pentru
                       Protectia Consumatorilor
                       Eliade Mihailescu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 70/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 70 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu