E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 65 2001 abrogat de Legea 186 2013
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Ordonanţa 65 2001 in legatura cu Ordin 264 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Ordonanţa 65 2001 aprobat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 36 din actul Legea 414 2002
Ordonanţa 65 2001 in legatura cu Ordin 305 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 65 din 30 august 2001

privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta reglementeaza regimul de constituire si functionare a parcurilor industriale.
    (2) Parcul industrial reprezinta o zona delimitata in care se desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica si/sau de dezvoltare tehnologica in vederea valorificarii potentialului uman si material al zonei.
    (3) Parcul industrial este administrat de o societate comerciala care detine titlul de parc industrial.
    (4) Constituirea si functionarea parcului industrial se bazeaza pe asocierea si/sau colaborarea dintre autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentii economici, unitatile de invatamant superior, institutele de cercetare-dezvoltare si/sau alti parteneri.
    Art. 2
    (1) Terenul aferent parcului industrial trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are acces la drum national sau european;
    b) are, de regula, o suprafata de cel putin 10 hectare;
    c) se afla in proprietatea sau in folosinta, pe cel putin 30 de ani, a societatii comerciale care solicita titlul de parc industrial;
    d) este liber de orice sarcini;
    e) nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia lui juridica.
    (2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie in cazul parcurilor industriale in care se desfasoara numai activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si/sau tehnologia informatiilor.
    Art. 3
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care, in domeniul parcurilor industriale, are urmatoarele atributii:
    a) acorda, prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei, titlul de parc industrial;
    b) elaboreaza instructiunile de acordare a titlului de parc industrial;
    c) analizeaza evolutia activitatii parcurilor industriale si sustine dezvoltarea acestora;
    d) colaboreaza cu ministerele, cu autoritatile administratiei publice locale, cu camerele de comert si industrie, cu organizatiile neguvernamentale care au drept scop sprijinirea dezvoltarii regionale, precum si cu experti independenti pentru elaborarea si aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor industriale.

    CAP. 2
    Titlul de parc industrial

    Art. 4
    (1) Titlul de parc industrial se acorda prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei in urma analizei si evaluarii documentelor prevazute la art. 6.
    (2) Titlul de parc industrial se acorda in conformitate cu instructiunile aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    (1) Titlul de parc industrial poate fi obtinut de o societate comerciala, persoana juridica romana, avand exclusiv ca obiect de activitate administrarea parcurilor industriale, denumita in continuare societate-administrator.
    (2) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, in perimetrul si in conditiile stabilite prin ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei prevazut la art. 4 alin. (1).
    Art. 6
    In vederea obtinerii titlului de parc industrial societatea-administrator depune la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2 alin. (1) cu privire la terenul destinat parcului industrial;
    b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului industrial, inclusiv descrierea infrastructurii in interiorul parcului si a sistemelor de conectare la utilitatile din exteriorul parcului;
    c) acordul autoritatii administratiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial si a conexiunii utilitatilor.
    Art. 7
    Pentru constituirea si dezvoltarea unui parc industrial se acorda urmatoarele facilitati:
    a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru societatea-administrator care detine titlul de parc industrial;
    b) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investitiilor realizate in parcul industrial, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru agentii economici care realizeaza astfel de investitii in constructii pentru transportul si distributia energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale si a apei, asa cum sunt acestea definite potrivit Hotararii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe; deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza punerea in functiune a investitiei, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin inscrierea acesteia la sumele deductibile prevazute in declaratia de impunere; in situatia in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani;
    c) amanarea pe perioada de realizare a investitiei respective, pana la punerea in functiune a parcului industrial, potrivit reglementarilor in vigoare, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a parcului industrial, a platii taxei pe valoarea adaugata pentru materialele si echipamentele necesare realizarii sistemului de utilitati din interiorul parcului, precum si a conexiunilor parcului la magistralele sau la retelele existente de utilitati, la furnizorii acestora si amanarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata respective pana la aceeasi data la agentii economici care realizeaza investitia.

    CAP. 3
    Functionarea parcurilor industriale

    Art. 8
    Exploatarea parcului industrial se realizeaza pe baza de contracte comerciale incheiate intre societatea-administrator si persoane juridice romane sau sucursale/reprezentante ale companiilor din strainatate, dupa caz, care pot desfasura activitati specifice parcurilor industriale.
    Art. 9
    (1) Societatea-administrator care detine titlul de parc industrial are urmatoarele obligatii generale fata de agentii economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial:
    a) sa asigure si sa garanteze dreptul de folosinta asupra infrastructurii si utilitatilor, potrivit contractelor incheiate;
    b) sa repare si sa intretina infrastructura si utilitatile din interiorul parcului;
    c) sa asigure accesul la utilizarea spatiilor din parcul industrial destinate folosintei comune.
    (2) Obligatiile specifice ale societatii-administrator si ale agentilor economici sunt prevazute in contractele incheiate intre acestia.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Ministrul dezvoltarii si prognozei poate sa retraga, prin ordin, titlul de parc industrial in situatia in care in parcul industrial nu se realizeaza activitatile prevazute la art. 1 alin. (2).
    (2) Retragerea titlului prevazuta la alin. 1 se face daca societatea-administrator a fost instiintata, in scris, cu 3 luni inainte de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.
    (3) In situatia retragerii titlului de parc industrial societatea-administrator plateste contravaloarea taxei in vigoare pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru care i s-a acordat scutirea prevazuta la art. 7 lit. a).
    Art. 11
    In cazul in care o investitie intruneste conditiile pentru a beneficia de facilitati acordate de mai multe legi, agentul economic va trebui sa opteze explicit pentru un regim de facilitati prevazut intr-o singura lege.
    Art. 12
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, 4, 5 si 6 se pot constitui prin hotarari ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale.
    (2) Parcurile industriale precizate la alin. (1) beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 7 lit. b) si c).
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 25 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola PuwakSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 65/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 65 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu