E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 65 2001 abrogat de Legea 186 2013
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Ordonanţa 65 2001 in legatura cu Ordin 264 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Ordonanţa 65 2001 aprobat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 36 din actul Legea 414 2002
Ordonanţa 65 2001 in legatura cu Ordin 305 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 65 din 30 august 2001

privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta reglementeaza regimul de constituire si functionare a parcurilor industriale.
    (2) Parcul industrial reprezinta o zona delimitata in care se desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica si/sau de dezvoltare tehnologica in vederea valorificarii potentialului uman si material al zonei.
    (3) Parcul industrial este administrat de o societate comerciala care detine titlul de parc industrial.
    (4) Constituirea si functionarea parcului industrial se bazeaza pe asocierea si/sau colaborarea dintre autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentii economici, unitatile de invatamant superior, institutele de cercetare-dezvoltare si/sau alti parteneri.
    Art. 2
    (1) Terenul aferent parcului industrial trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are acces la drum national sau european;
    b) are, de regula, o suprafata de cel putin 10 hectare;
    c) se afla in proprietatea sau in folosinta, pe cel putin 30 de ani, a societatii comerciale care solicita titlul de parc industrial;
    d) este liber de orice sarcini;
    e) nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia lui juridica.
    (2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie in cazul parcurilor industriale in care se desfasoara numai activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si/sau tehnologia informatiilor.
    Art. 3
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care, in domeniul parcurilor industriale, are urmatoarele atributii:
    a) acorda, prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei, titlul de parc industrial;
    b) elaboreaza instructiunile de acordare a titlului de parc industrial;
    c) analizeaza evolutia activitatii parcurilor industriale si sustine dezvoltarea acestora;
    d) colaboreaza cu ministerele, cu autoritatile administratiei publice locale, cu camerele de comert si industrie, cu organizatiile neguvernamentale care au drept scop sprijinirea dezvoltarii regionale, precum si cu experti independenti pentru elaborarea si aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor industriale.

    CAP. 2
    Titlul de parc industrial

    Art. 4
    (1) Titlul de parc industrial se acorda prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei in urma analizei si evaluarii documentelor prevazute la art. 6.
    (2) Titlul de parc industrial se acorda in conformitate cu instructiunile aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    (1) Titlul de parc industrial poate fi obtinut de o societate comerciala, persoana juridica romana, avand exclusiv ca obiect de activitate administrarea parcurilor industriale, denumita in continuare societate-administrator.
    (2) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, in perimetrul si in conditiile stabilite prin ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei prevazut la art. 4 alin. (1).
    Art. 6
    In vederea obtinerii titlului de parc industrial societatea-administrator depune la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2 alin. (1) cu privire la terenul destinat parcului industrial;
    b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului industrial, inclusiv descrierea infrastructurii in interiorul parcului si a sistemelor de conectare la utilitatile din exteriorul parcului;
    c) acordul autoritatii administratiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial si a conexiunii utilitatilor.
    Art. 7
    Pentru constituirea si dezvoltarea unui parc industrial se acorda urmatoarele facilitati:
    a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru societatea-administrator care detine titlul de parc industrial;
    b) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investitiilor realizate in parcul industrial, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru agentii economici care realizeaza astfel de investitii in constructii pentru transportul si distributia energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale si a apei, asa cum sunt acestea definite potrivit Hotararii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe; deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza punerea in functiune a investitiei, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin inscrierea acesteia la sumele deductibile prevazute in declaratia de impunere; in situatia in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani;
    c) amanarea pe perioada de realizare a investitiei respective, pana la punerea in functiune a parcului industrial, potrivit reglementarilor in vigoare, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a parcului industrial, a platii taxei pe valoarea adaugata pentru materialele si echipamentele necesare realizarii sistemului de utilitati din interiorul parcului, precum si a conexiunilor parcului la magistralele sau la retelele existente de utilitati, la furnizorii acestora si amanarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata respective pana la aceeasi data la agentii economici care realizeaza investitia.

    CAP. 3
    Functionarea parcurilor industriale

    Art. 8
    Exploatarea parcului industrial se realizeaza pe baza de contracte comerciale incheiate intre societatea-administrator si persoane juridice romane sau sucursale/reprezentante ale companiilor din strainatate, dupa caz, care pot desfasura activitati specifice parcurilor industriale.
    Art. 9
    (1) Societatea-administrator care detine titlul de parc industrial are urmatoarele obligatii generale fata de agentii economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial:
    a) sa asigure si sa garanteze dreptul de folosinta asupra infrastructurii si utilitatilor, potrivit contractelor incheiate;
    b) sa repare si sa intretina infrastructura si utilitatile din interiorul parcului;
    c) sa asigure accesul la utilizarea spatiilor din parcul industrial destinate folosintei comune.
    (2) Obligatiile specifice ale societatii-administrator si ale agentilor economici sunt prevazute in contractele incheiate intre acestia.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Ministrul dezvoltarii si prognozei poate sa retraga, prin ordin, titlul de parc industrial in situatia in care in parcul industrial nu se realizeaza activitatile prevazute la art. 1 alin. (2).
    (2) Retragerea titlului prevazuta la alin. 1 se face daca societatea-administrator a fost instiintata, in scris, cu 3 luni inainte de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.
    (3) In situatia retragerii titlului de parc industrial societatea-administrator plateste contravaloarea taxei in vigoare pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru care i s-a acordat scutirea prevazuta la art. 7 lit. a).
    Art. 11
    In cazul in care o investitie intruneste conditiile pentru a beneficia de facilitati acordate de mai multe legi, agentul economic va trebui sa opteze explicit pentru un regim de facilitati prevazut intr-o singura lege.
    Art. 12
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, 4, 5 si 6 se pot constitui prin hotarari ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale.
    (2) Parcurile industriale precizate la alin. (1) beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 7 lit. b) si c).
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 25 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola PuwakSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 65/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 65 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu