E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 65 2001 abrogat de Legea 186 2013
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Ordonanţa 65 2001 in legatura cu Ordin 264 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Ordonanţa 65 2001 aprobat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 490 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 65 2001 modificat de articolul 36 din actul Legea 414 2002
Ordonanţa 65 2001 in legatura cu Ordin 305 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 65 din 30 august 2001

privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta reglementeaza regimul de constituire si functionare a parcurilor industriale.
    (2) Parcul industrial reprezinta o zona delimitata in care se desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica si/sau de dezvoltare tehnologica in vederea valorificarii potentialului uman si material al zonei.
    (3) Parcul industrial este administrat de o societate comerciala care detine titlul de parc industrial.
    (4) Constituirea si functionarea parcului industrial se bazeaza pe asocierea si/sau colaborarea dintre autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentii economici, unitatile de invatamant superior, institutele de cercetare-dezvoltare si/sau alti parteneri.
    Art. 2
    (1) Terenul aferent parcului industrial trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are acces la drum national sau european;
    b) are, de regula, o suprafata de cel putin 10 hectare;
    c) se afla in proprietatea sau in folosinta, pe cel putin 30 de ani, a societatii comerciale care solicita titlul de parc industrial;
    d) este liber de orice sarcini;
    e) nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia lui juridica.
    (2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie in cazul parcurilor industriale in care se desfasoara numai activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si/sau tehnologia informatiilor.
    Art. 3
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care, in domeniul parcurilor industriale, are urmatoarele atributii:
    a) acorda, prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei, titlul de parc industrial;
    b) elaboreaza instructiunile de acordare a titlului de parc industrial;
    c) analizeaza evolutia activitatii parcurilor industriale si sustine dezvoltarea acestora;
    d) colaboreaza cu ministerele, cu autoritatile administratiei publice locale, cu camerele de comert si industrie, cu organizatiile neguvernamentale care au drept scop sprijinirea dezvoltarii regionale, precum si cu experti independenti pentru elaborarea si aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor industriale.

    CAP. 2
    Titlul de parc industrial

    Art. 4
    (1) Titlul de parc industrial se acorda prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei in urma analizei si evaluarii documentelor prevazute la art. 6.
    (2) Titlul de parc industrial se acorda in conformitate cu instructiunile aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    (1) Titlul de parc industrial poate fi obtinut de o societate comerciala, persoana juridica romana, avand exclusiv ca obiect de activitate administrarea parcurilor industriale, denumita in continuare societate-administrator.
    (2) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, in perimetrul si in conditiile stabilite prin ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei prevazut la art. 4 alin. (1).
    Art. 6
    In vederea obtinerii titlului de parc industrial societatea-administrator depune la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2 alin. (1) cu privire la terenul destinat parcului industrial;
    b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului industrial, inclusiv descrierea infrastructurii in interiorul parcului si a sistemelor de conectare la utilitatile din exteriorul parcului;
    c) acordul autoritatii administratiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial si a conexiunii utilitatilor.
    Art. 7
    Pentru constituirea si dezvoltarea unui parc industrial se acorda urmatoarele facilitati:
    a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru societatea-administrator care detine titlul de parc industrial;
    b) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investitiilor realizate in parcul industrial, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru agentii economici care realizeaza astfel de investitii in constructii pentru transportul si distributia energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale si a apei, asa cum sunt acestea definite potrivit Hotararii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe; deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza punerea in functiune a investitiei, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin inscrierea acesteia la sumele deductibile prevazute in declaratia de impunere; in situatia in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani;
    c) amanarea pe perioada de realizare a investitiei respective, pana la punerea in functiune a parcului industrial, potrivit reglementarilor in vigoare, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a parcului industrial, a platii taxei pe valoarea adaugata pentru materialele si echipamentele necesare realizarii sistemului de utilitati din interiorul parcului, precum si a conexiunilor parcului la magistralele sau la retelele existente de utilitati, la furnizorii acestora si amanarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata respective pana la aceeasi data la agentii economici care realizeaza investitia.

    CAP. 3
    Functionarea parcurilor industriale

    Art. 8
    Exploatarea parcului industrial se realizeaza pe baza de contracte comerciale incheiate intre societatea-administrator si persoane juridice romane sau sucursale/reprezentante ale companiilor din strainatate, dupa caz, care pot desfasura activitati specifice parcurilor industriale.
    Art. 9
    (1) Societatea-administrator care detine titlul de parc industrial are urmatoarele obligatii generale fata de agentii economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial:
    a) sa asigure si sa garanteze dreptul de folosinta asupra infrastructurii si utilitatilor, potrivit contractelor incheiate;
    b) sa repare si sa intretina infrastructura si utilitatile din interiorul parcului;
    c) sa asigure accesul la utilizarea spatiilor din parcul industrial destinate folosintei comune.
    (2) Obligatiile specifice ale societatii-administrator si ale agentilor economici sunt prevazute in contractele incheiate intre acestia.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Ministrul dezvoltarii si prognozei poate sa retraga, prin ordin, titlul de parc industrial in situatia in care in parcul industrial nu se realizeaza activitatile prevazute la art. 1 alin. (2).
    (2) Retragerea titlului prevazuta la alin. 1 se face daca societatea-administrator a fost instiintata, in scris, cu 3 luni inainte de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.
    (3) In situatia retragerii titlului de parc industrial societatea-administrator plateste contravaloarea taxei in vigoare pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru care i s-a acordat scutirea prevazuta la art. 7 lit. a).
    Art. 11
    In cazul in care o investitie intruneste conditiile pentru a beneficia de facilitati acordate de mai multe legi, agentul economic va trebui sa opteze explicit pentru un regim de facilitati prevazut intr-o singura lege.
    Art. 12
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, 4, 5 si 6 se pot constitui prin hotarari ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale.
    (2) Parcurile industriale precizate la alin. (1) beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 7 lit. b) si c).
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 25 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola PuwakSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 65/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 65 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu