Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 51 din 25 august 2005

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 31 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi al Autoritatii este de 138, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    (2) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii se face de la bugetul de stat.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii se aproba prin ordin al presedintelui acesteia."
    2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) In structura Autoritatii functioneaza Comisia superioara de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita in continuare Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia superioara se numeste prin ordin al presedintelui Autoritatii si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte, medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, medicina generala sau medicina de familie, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical cu durata de cel putin un an;
    b) un medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, medicina generala sau medicina de familie, desemnat de presedintele Autoritatii la propunerea Ministerului Sanatatii;
    c) un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitatii din Romania;
    d) un asistent social si un jurist, desemnati de presedintele Autoritatii."
    3. Articolul 10 se abroga.
    4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    In fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea un inspector, functionar public, incadrat in structura Directiei generale de inspectie si control din cadrul Autoritatii."
    5. Dupa alineatul 4 al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Numarul maxim de posturi al Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap este de 40."
    6. Alineatele (1) si (7) ale articolului 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) In subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se infiinteaza comisii de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite in continuare comisii, cu avizul pentru conformitate al Autoritatii.
    ..........................................................................
    (7) Comisiile se infiinteaza prin hotarare a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au urmatoarea componenta:
    a) presedinte, medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, interne, medicina generala sau medicina de familie, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical;
    b) un medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, medicina generala sau medicina de familie, propus de directia judeteana de sanatate publica, respectiv a municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate, care desfasoara activitati in beneficiul persoanelor cu handicap;
    d) un psiholog;
    e) un asistent social."
    7. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Autoritatea, consiliile judetene si prefecturile au obligatia de a asigura conditii corespunzatoare de desfasurare a activitatilor inspectorilor judeteni, astfel incat sa se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn si intarzierea rezolvarii cererilor cetatenilor.
    (2) Personalul disponibilizat prin restructurarea activitatii la nivelul inspectiilor regionale poate fi preluat, in conditiile legii, de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului."
    8. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Autoritatea utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru activitati curente si 3 autoturisme destinate activitatilor de inspectie si control. Consumul lunar normat de carburanti pentru fiecare autoturism se stabileste potrivit dispozitiilor legale in vigoare."
    Art. 2
    Bunurile mobile si imobile care constituie patrimoniul inspectiilor regionale se vor prelua pe baza de protocol de predare-preluare incheiat intre acestea si Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 370/2005 privind aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.
    Art. 4
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Presedintele Autoritatii Nationale
                       pentru Persoanele cu Handicap,
                       Silviu George Didilescu

                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Paul Victor Dobre,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 138,
    exclusiv presedintele si vicepresedintele

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
            a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

                                 ____________
                                | PRESEDINTE |
                                |____________|
     ___________________________      |
    |       Vicepresedinte      |_____|          _______
    |___________________________|     |_________| Audit |
                                      |         |_______|
     ___________________________      |
    | Comisia superioara de     |     |          ____________________________
    | evaluare a persoanelor cu |_____|         | Institutul National pentru |
    | handicap pentru adulti    |     |         | Prevenirea si Combaterea   |
    |___________________________|     |.........| Excluziunii Sociale a      |
                                      |         | Persoanelor cu Handicap    |
                                      |         |____________________________|
                             _________|________
                            | Secretar general |
                            |__________________|
       _______________________________|______________________
 _____|______         _________|__________              _____|_____
| Directia   |       | Directia generala  |            | Directia  |
| generala   |       | organizare interna |            | integrare |
| inspectie  |       | si comunicare      |            | europeana |
| si control |       |                    |            |           |
|____________|       |____________________|            |___________|
                _________   |                              |   _______________
               | Biroul  |__|   ___________________        |__| Biroul        |
               | petitii |  |__| Serviciul juridic,|       |  | proiecte,     |
               |_________|  |  | contencios si     |       |  | programe      |
                            |  | resurse umane     |       |  |_______________|
                            |  |___________________|       |   _______________
                            |   ________________           |__| Serviciul     |
                            |__| Serviciul      |             | metodologie,  |
                               | administrativ, |             | standardizare,|
                               | contabilitate  |             | acreditare    |
                               |________________|             |_______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 51/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 51 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 51/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu