E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 51 din 23 august 2001

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO0004 - RO0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 539 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO0004 - RO0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.
    Art. 2
    In cadrul contractelor incheiate in baza memorandumului de finantare cu contractantii locali pentru executarea de lucrari, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii platile pot fi efectuate si in moneda euro.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Andrei Popescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul agriculturii, alimentatiei
                         si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Radu Damian,
                         secretar de stat

                         Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                         Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                         Ministrul informatiilor publice,
                         Vasile Dincu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         MEMORANDUM DE FINANTARE*)

    *) Traducere.

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, denumit in continuare Beneficiar, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Masura la care se face referire la art. 1 va fi executata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii, conform prevederilor cuprinse in prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ in care va fi pusa in aplicare masura la care se face referire la art. 1 este stabilit de Conditiile generale anexate la Acordul-cadru incheiat la 12 martie 1991 intre Comisie si Beneficiar si completate cu prevederile prezentului memorandum si cu Prevederile speciale anexate la acesta.
    Art. 1
    Natura si obiectul
    Ca o componenta a programului sau de asistenta, Comunitatea va contribui, sub forma finantarii nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri:
    Numarul programului: RO0004 - RO0007
    Titlul:              Programul national PHARE 2000
    Durata:              pana la 30 noiembrie 2002
    Art. 2
    Angajamentul Comunitatii
    Contributia financiara din partea Comunitatii este fixata la nivelul maxim de 215,02 milioane euro, denumita in continuare finantare gratuita.
    Art. 3
    Durata si data de expirare
    Pentru prezenta masura finantarea gratuita este disponibila pentru contractare pana la 30 noiembrie 2002, facand obiectul reglementarilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate pana la aceasta data. Fondurile ramase din finantarea gratuita, care nu au fost contractate pana la aceasta data, vor fi anulate. Termenul limita pentru efectuarea platilor din cadrul finantarii gratuite este 30 noiembrie 2003, cu exceptia proiectelor RO0005.01 si RO0007.02 pentru care termenul limita de efectuare a platilor este 30 noiembrie 2004. Toate platile trebuie sa fie efectuate pana la expirarea termenului limita. Comisia poate totusi, in functie de imprejurari, sa fie de acord cu o prelungire a acestei date de expirare, daca aceasta este ceruta in timp util si justificata in mod adecvat de catre Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expira perioada de efectuare a platilor din finantarea gratuita. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.
    Art. 4
    Adrese
    Corespondenta referitoare la executarea masurii, avand mentionate numarul si titlul acesteia, va fi adresata:

    Pentru Comunitate:
    Delegatia Comisiei Europene in Romania
    Str. Grigore Mora nr. 11
    71278 Bucuresti
    Romania
    Fax: (40-1) 230.24.53

    Pentru Beneficiar:
    Domnul Petre Roman
    Ministru de stat, ministrul afacerilor externe
    Coordonatorul national al asistentei
    Ministerul Afacerilor Externe
    Aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1
    Bucuresti
    Romania
    Fax: (40-1) 230.79.61

    Art. 5
    Numarul de exemplare
    Prezentul memorandum este redactat in doua exemplare in limba engleza.
    Art. 6
    Intrarea in vigoare
    Prezentul memorandum va intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Orice cheltuiala care are loc inaintea acestei date nu este eligibila pentru finantarea gratuita.
    Anexele reprezinta parte integranta a prezentului memorandum.
    Semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

                           Pentru Beneficiar,
                              Petre Roman,
               ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                      coordonator national al asistentei

                            Pentru Comunitate,
                             Fokion Fotiadis,
                      seful Delegatiei Comisiei Europene
                               in Romania

    Anexa nr. 1: Acordul-cadru (anexele A si B)
    Anexa nr. 2: Prevederi speciale (anexa C)
    Anexa nr. 3: Informare si publicitate pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

    ANEXA 1 (A si B)

                             ACORD-CADRU

    Comisia Comunitatilor Europene, denumita in cele ce urmeaza Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Economice Europene, denumita in cele ce urmeaza Comunitatea, pe de o parte, si Romania, de cealalta parte, si impreuna denumite parti contractante,
    avand in vedere faptul ca Romania este eligibila de a beneficia de Programul de asistenta PHARE din partea Comunitatii, prevazut in Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitatii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,
    avand in vedere faptul ca este convenabila mentionarea in cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea masurilor finantate in Romania in cadrul programului de asistenta al Comunitatii,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Pentru a promova cooperarea dintre partile contractante in scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din Romania, partile contractante sunt de acord sa implementeze masuri in domeniul cooperarii financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat in regulamentul de mai sus, care vor fi finantate si implementate in cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit in acest acord. Detaliile specifice ale fiecarei masuri (sau set de masuri) vor fi introduse intr-un memorandum ce va fi convenit intre partile contractante (denumit in continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model in anexa nr. 2(C).
    Romania intreprinde toate actiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a tuturor masurilor.
    Art. 2
    Fiecare masura finantata in cadrul acestui acord va fi implementata in conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse in fiecare memorandum de finantare.
    Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, dupa cum va fi necesar pentru implementarea masurii in discutie.
    Art. 3
    Pentru problemele legate de masurile finantate in cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentata de delegatia sa, imediat ce aceasta este infiintata in Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, ca masura este executata in conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.
    Art. 4
    Cand partile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrala sau partiala privind implementarea unei masuri catre o terta parte, stat sau agentie.
    In acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegari vor fi mentionati in acordul ce urmeaza sa fie incheiat intre Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului Romaniei.
    Art. 5
    Orice divergenta legata de acest acord, care nu poate fi rezolvata prin consultare, va fi solutionata in conformitate cu procedura de arbitraj mentionata in anexa B.
    Art. 6
    Acest acord este intocmit in doua exemplare in limba engleza.
    Art. 7
    Acest acord va intra in vigoare la data la care partile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa in conformitate cu legislatia sau procedura interna a fiecarei parti. Acordul va continua sa fie in vigoare pentru o perioada nedefinita, daca nu isi inceteaza valabilitatea prin notificarea scrisa a uneia dintre partile contractante catre cealalta.
    La incheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice masura aflata inca in curs de executie va fi adusa la indeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.
    Art. 8
    Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperarii tehnice si altor cooperari convenite intre partile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse intr-un memorandum specific finantat in baza Programului de asistenta PHARE, la cererea Guvernului Romaniei.
    Anexele vor fi considerate parte integranta a acestui acord.
    Intocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

                            Eugen Dijmarescu,
                            ministru de stat
                                ROMANIA

                            Frans Andriessen,
                    vicepresedinte al Comisiei Europene
                              COMUNITATEA

    ANEXA A

                             CONDITII GENERALE
                    privind memorandumurile de finantare

    In aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi inteles ca referitor la Guvernul Romaniei.

    Titlul I
    Finantarea proiectelor

    Art. 1
    Obligatia Comunitatii
    Angajamentul Comunitatii, denumit in cele ce urmeaza finantarea gratuita a CEE, a carei valoare este mentionata in memorandumul de finantare, va determina limita in cadrul careia se vor desfasura angajarea si executia platilor prin contracte si devize aprobate corespunzator.
    Orice cheltuieli ce depasesc finantarea gratuita a CEE vor fi suportate de Beneficiar.
    Art. 2
    Disponibilitatea finantarii gratuite a CEE
    Acolo unde executia unei masuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuita a CEE va deveni disponibila in momentul in care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevazute in memorandumul de finantare.
    Art. 3
    Cheltuirea
    Contractele sunt eligibile pentru plati in baza acestui memorandum de finantare numai daca sunt incheiate inainte de data expirarii memorandumului de finantare. Platile in cadrul unor asemenea contracte pot avea loc in timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data expirarii memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptionala a acestei perioade trebuie sa fie aprobata de Comisie.
    In cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuita a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de catre Beneficiar, conform agendei stabilite in memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la platile facute pentru realizarea unei anumite masuri vor fi puse la dispozitie in sprijinul cererii de fonduri, atunci cand Comisia o solicita.
    Oricum, in cadrul anumitor contracte din cadrul masurii poate fi prevazuta plata direct de catre Comisie catre contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuarii platii, impreuna cu documentele justificative necesare.
    Pentru partea de program implementata de Beneficiar Autoritatea de implementare va inainta un program de lucru cu cel putin 9 luni inainte de data expirarii memorandumului de finantare, pentru aprobarea de catre Comisie a contractelor ce mai trebuie incheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie sa cuprinda propuneri pentru utilizarea dobanzilor nete provenite din conturile deschise in cursul implementarii programului, cu conditia ca intreaga finantare gratuita a CEE sa fi fost angajata anterior.
    In ceea ce priveste masurile executate pe baza unor devize estimative, in conditiile in care memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o prima transa de plata, care nu va depasi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuata in favoarea Beneficiarului, in aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

    Titlul II
    Achizitionarea

    Art. 4
    Generalitati
    Procedura ce trebuie urmata pentru incheierea contractelor de lucrari, livrari si de cooperare tehnica va fi mentionata in memorandumul de finantare, conform principiilor de mai jos.
    Art. 5
    Conditii de participare
    1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua masurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, in special prin publicarea in timp util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmeaza sa fie facute pentru Comunitate cel putin in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si pentru statele beneficiare, in jurnalul oficial corespunzator.
    2. Conditiile generale ale contractelor trebuie sa fie intocmite in conformitate cu modelele din uzanta internationala, cum ar fi reglementarile generale si conditiile pentru contractele de livrari finantate din fondurile PHARE.
    Art. 6
    Derogarea de la procedurile standard
    Acolo unde este recunoscuta urgenta situatiei sau unde aceasta este justificata pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor masuri (de exemplu: operatiuni de finantare in doua etape, operatiuni multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, sa autorizeze in mod exceptional:
    - acordarea contractelor in urma unor invitatii restranse la licitatie;
    - incheierea contractelor prin acord direct;
    - realizarea contractelor prin departamente de lucrari publice.
    O astfel de derogare trebuie sa fie mentionata in memorandumul de finantare.
    Art. 7
    Acordarea contractelor de lucrari si livrari
    Comisia si Beneficiarul se vor asigura ca pentru fiecare operatiune oferta selectata este cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in special din punct de vedere al calificarilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitatii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrarilor sau a livrarilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.
    Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene cat mai repede posibil.
    Art. 8
    Contractele de cooperare tehnica
    1. Contractele de cooperare tehnica, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrarilor sau de asistenta tehnica, vor fi incheiate dupa negocierea directa cu consultantul sau, daca se justifica din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.
    2. Contractele vor trebui sa fie intocmite, negociate si incheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci cand se prevede astfel in memorandumul de finantare.
    3. In situatia in care contractele urmeaza sa fie intocmite, negociate si incheiate de Beneficiar, Comisia va propune o lista scurta cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificarilor, experientei si independentei lor si tinand seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul in chestiune.
    4. In cazul unei proceduri directe de negociere, cand Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber sa aleaga dintre cei propusi candidatul cu care intentioneaza sa incheie contractul.
    5. Cand exista recurs la o procedura de licitare contractul va fi acordat candidatului care a inaintat oferta confirmata de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

    Titlul III
    Acordarea de facilitati

    Art. 9
    Privilegii generale
    Personalului care participa la masurile finantate de Comunitate, precum si membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decat cele acordate in mod obisnuit altor straini angajati in statul Beneficiarului, in cadrul oricaror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistenta economica si de cooperare tehnica.
    Art. 10
    Facilitati de stabilire, instalare, intrare si rezidenta
    In cazul contractelor de lucrari de livrari sau de servicii persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporara si de rezidenta in cazurile in care importanta contractului justifica aceasta. Acest drept va fi obtinut numai dupa emiterea invitatiei de participare la licitatie, va servi personalului necesar in vederea efectuarii studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o luna dupa desemnarea contractantului.
    Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrari, livrari sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia sa intre in statul Beneficiarului, sa se stabileasca in stat, sa lucreze acolo si sa paraseasca statul respectiv, asa cum o justifica natura contractului.
    Art. 11
    Importul si reexportul de echipament
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea masurii, in conformitate cu legile, regulile si reglementarile in vigoare ale Beneficiarului.
    Beneficiarul va acorda in plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrari, livrari sau de servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.
    Art. 12
    Controlul importurilor si schimburilor valutare
    Pentru executarea masurilor Beneficiarul se obliga sa acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si sa aplice reglementarile nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fara discriminare intre statele membre ale Comunitatii - Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea masurii, conform reglementarilor de control al schimburilor valutare in vigoare in statul Beneficiarului.
    Art. 13
    Impozitare si vama
    1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantata din finantarea gratuita a CEE.
    2. Importurile in baza contractelor de livrari, incheiate de autoritatile Beneficiarului si finantate din finantarea gratuita a CEE, vor putea intra in statul Beneficiarului fara a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.
    Beneficiarul va asigura ca importurile respective sa fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate catre contractant, asa cum se prevede in contract, si pentru folosinta imediata conform cerintelor pentru implementarea normala a contractului, fara a tine seama de intarzieri sau de dispute in ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, platilor sau a impozitelor mentionate mai sus.
    3. Contractele pentru livrari sau servicii oferite de firme externe sau romanesti, finantate din finantarea gratuita a CEE, nu vor fi supuse in statul Beneficiarului platii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de inregistrare ori altor impuneri fiscale avand efect similar, indiferent daca aceste taxe exista sau urmeaza sa fie instituite.
    4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit in statul Beneficiarului.
    5. Efectele personale si gospodaresti importate pentru uz personal de catre persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decat cele recrutate local, angajate in indeplinirea sarcinilor definite in contractele de cooperare tehnica, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodaresti respective urmand sa fie reexportate sau sa se dispuna de ele in tara conform reglementarilor in vigoare in statul Beneficiarului, dupa terminarea contractului.
    6. Persoanele fizice si juridice care importa echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, daca solicita astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporara, asa cum este definit prin legislatia nationala a Beneficiarului in ceea ce priveste echipamentul respectiv.

    Titlul IV
    Executarea contractelor

    Art. 14
    Originea livrarilor
    Beneficiarul se declara de acord ca, atunci cand Comisia nu autorizeaza altfel, materialele si livrarile necesare pentru executarea contractelor trebuie sa fie originare din Comunitate - Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Art. 15
    Proceduri de efectuare a platilor
    1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuita a CEE documentele de licitatie vor fi intocmite si platile vor fi efectuate fie in unitati europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementarilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, in valuta Beneficiarului ori in valuta statului in care ofertantul isi are inregistrat sediul de afaceri sau in valuta statului in care sunt produse livrarile.
    2. Cand documentele de licitatie sunt intocmite in ECU, platile in cauza vor fi efectuate in mod corespunzator in valuta prevazuta in contract, pe baza ratei de schimb a ECU in ziua precedenta efectuarii platii.
    3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate masurile necesare pentru a asigura executia platilor in cel mai scurt timp posibil.

    Titlul V
    Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar

    Art. 16
    Inspectie si evaluare
    1. Comisia va avea dreptul sa isi trimita propriii agenti sau reprezentantii corespunzator autorizati pentru a aduce la indeplinire orice misiune tehnica sau financiara ori de audit pe care o considera necesara pentru a urmari executia masurii. In orice caz, Comisia va comunica din timp autoritatilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
    Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate masurile pentru a facilita munca persoanelor imputernicite sa aduca la indeplinire evaluarile sau inspectiile.
    2. Beneficiarul:
    a) va pastra inregistrari si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrarilor, livrarilor sau serviciilor finantate in baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;
    b) va asigura ca agentii sau reprezentantii susmentionati ai Comisiei sa aiba dreptul de a inspecta toata documentatia si inregistrarile contabile relevante privitoare la cele finantate in baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitatii Europene in executarea evaluarii contabile privind utilizarea finantarii gratuite a CEE.
    Comisia va putea, de asemenea, sa execute o evaluare ulterioara si o evaluare contabila finala a programului. Evaluarea ulterioara va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltarii si restructurarii sectorului implicat.
    Evaluarea contabila finala va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o parere independenta asupra corectitudinii si compatibilitatii contractelor si platilor, precum si asupra conformitatii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabila va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.
    Art. 17
    Urmarirea masurilor
    In urmarirea executarii masurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci cand este necesar, poate cadea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientari in ceea ce priveste masura, care sa fie considerata mai bine adaptata obiectivelor avute in vedere.
    Beneficiarul va face rapoarte catre Comisie, conform planului mentionat in memorandumul de finantare, pe toata perioada de executie a masurii si dupa terminarea acesteia.
    Comisia, pe baza rapoartelor si, dupa caz, a evaluarii ulterioare, va proceda la inchiderea oficiala a programului si va informa tara beneficiara despre data inchiderii oficiale a programului.

    Titlul VI
    Prevederi generale si finale

    Art. 18
    Consultari - divergente
    1. Orice problema legata de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare sau a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare intre Beneficiar si Comisie, conducand, in cazul in care este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.
    2. In situatia in care se constata neindeplinirea unei obligatii stabilite in memorandumul de finantare si in aceste Conditii generale, care nu a fost subiect al unor masuri de remediere luate in timp util, Comisia va putea suspenda finantarea masurii dupa consultarea cu Beneficiarul.
    3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia masurii. Partile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntari printr-un schimb de scrisori.
    Art. 19
    Anunt - adrese
    Orice anunt si orice acord intre parti prevazute aici trebuie sa aiba forma unei comunicari scrise, cu referire explicita la numarul si la titlul masurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi facute prin scrisoare adresata partii autorizate sa primeasca cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntata de partea respectiva. In caz de urgenta sunt permise comunicari prin telefax, comunicari telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmarii imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate in memorandumul de finantare.

    ANEXA B

                              ARBITRAJ

    Orice divergenta intre partile contractante, rezultand din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvata prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusa arbitrarii de catre un tribunal de arbitraj, dupa cum urmeaza:
    Partile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de alta parte.
    Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti dupa cum urmeaza:
    - un arbitru va fi numit de Beneficiar;
    - un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
    - al treilea arbitru, denumit in continuare conducator, va fi numit prin acordul partilor sau, in cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.
    Daca oricare dintre parti nu reuseste sa numeasca un arbitru, acesta va fi numit de conducator.
    Daca un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneaza, decedeaza sau devine incapabil sa isi desfasoare activitatea, un alt arbitru va fi numit in acelasi mod ca si arbitrul caruia ii ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si indatoririle arbitrului initial.

    ANEXA 2 (C)

                           PREVEDERI SPECIALE

    1. OBIECTIVE SI DESCRIERE

    RO0004 Subprogramul 1
    Criterii politice

    Acest subprogram include doua proiecte:
    RO0004.01 Proiect: Consolidarea sistemului judiciar si penitenciar (8,00 MEUR)

    Proiectul are obiectivul de a contribui la imbunatatirea operarii sistemului judiciar si penitenciar si la sprijinirea statului de drept in Romania. Obiectivele imediate sunt: a) sa permita extinderea sistemului de management al cazuisticii si documentelor (SMCD), care este stabilit cu sustinere PHARE prin programe anterioare, in scopul de a realiza acoperirea integrala a tuturor instantelor judecatoresti din Romania, prin PHARE si finantare de la bugetul public; si b) sa sustina reforma penitenciarelor si sistemelor de probatiune, prin pregatire profesionala si dezvoltarea unor alternative la intemnitare.
    SMCD se bazeaza pe intretinerea in siguranta a bazelor de date care se ocupa cu statistici de cazuri si alte documente, permitand comunicarea lor la instantele superioare sau la parchete si la Ministerul Justitiei. Cu angajamentele bugetare actuale si dupa implementarea completa a programelor PHARE 1997 si 1999, 35% din numarul instantelor judecatoresti si parchetelor vor fi conectate la sistem. Este urgent sa se progreseze in conectarea tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor la sistem, pentru a se evita lipsurile si inconsistentele intre instantele judecatoresti in procesul de administrare a justitiei.
    Proiectul va dota mai departe instantele judecatoresti si parchetele din 260 de locuri, va facilita interconectarea tuturor instantelor judecatoresti in sistemul general si va asigura pregatirea utilizatorilor sistemului SMCD.
    In ceea ce priveste reforma sistemului penitenciar proiectul raspunde unui numar de necesitati identificate in Raportul Comisiei din 1999 pentru Romania privind conditiile de detentie, dezvoltarea de alternative la intemnitare si controlul folosirii detentiei inainte de judecata. Se preconizeaza ca proiectul sa fie implementat cu sprijinul unui organism competent din statele membre UE. Proiectul va contribui la dezvoltarea unei strategii de reforma generala pentru sistemele penitenciare si cadrele de probatiune, elaborarea de politici si linii de orientare pentru conducerea sistemelor, evaluarea necesitatilor de instruire pentru cadrele penitenciare si de probatiune. Un centru de pregatire pentru personalul din penitenciare si personalul de probatiune va fi consolidat prin dezvoltarea unor programe de studiu, de instruire si prin asigurarea de echipamente moderne.
    Va fi asigurat echipament care sa permita integrarea sistemelor de informare ale penitenciarelor si ale serviciilor de probatiune in cadrul SMCD general la care s-a facut referire mai sus si o pregatire specifica va fi asigurata personalului.
    Suportul PHARE 2000 pentru SMCD va fi asigurat in functie de obtinerea unui progres satisfacator si sustinut in implementarea asistentei anterioare PHARE in acest domeniu. Sustinerea sistemului penitenciar si de probatiune va fi asigurata in functie de adoptarea unei noi legi in privinta sistemului de probatiune. Asistenta pentru pregatirea personalului din penitenciare si de probatiune presupune prevederea unui buget adecvat de catre  Directia Generala a Penitenciarelor pentru renovarea cladirii Centrului de pregatire de la Arad.
    Ministerul Justitiei va actiona ca autoritate de implementare a proiectului.

    RO0004.02. Proiect: Societatea civila (5,00 MEUR)
    Principalele obiective ale asistentei PHARE sunt dezvoltarea unui parteneriat sustinut intre organizatii neguvernamentale si administratia locala si promovarea integrarii comunitatii romilor.
    Obiectivele imediate sunt: crearea de servicii de consiliere a cetatenilor, incluzand consilierea pentru victimele abuzului, consilierea legalizata etc. si o retea nationala de birouri de consiliere a cetatenilor; dezvoltarea capacitatii administratiei locale pentru cooperarea cu reprezentantii societatii civile; consolidarea in continuare a viabilitatii sectorului organizatiilor neguvernamentale; intarirea institutionala a organizatiilor care lucreaza pentru promovarea integrarii romilor.
    Activitatile care au fost prevazute sunt urmatoarele:
    1. Birouri de consiliere a cetatenilor
    Dezvoltarea unei retele active de birouri de consiliere a cetatenilor care implica centre regionale legate de birouri locale mai mici. Serviciile de consiliere se vor referi la domenii cum ar fi: relatia dintre cetateni si administratiile locale, munca si somajul, drepturile consumatorului, contracte, beneficii sociale, adaposturi si chirie, discriminare indiferent de criterii, victimele abuzului sau violentei domestice, alte probleme in functie de nevoile locale. O atentie speciala va fi acordata facilitarii serviciilor pentru minoritati (inclusiv a romilor) si grupurile dezavantajate de populatie. Asistenta va acoperi identificarea tipurilor de servicii de consiliere care vor fi oferite de birouri, pregatirea personalului, echipament si software. Va fi acordata atentie evitarii suprapunerii cu alte servicii de consiliere, in special in domeniul muncii si angajarii fortei de munca.
    2. Pregatirea administratiilor locale
    Administratiile locale, in special in domeniile in care vor fi stabilite birouri de consiliere a cetatenilor, vor fi pregatite sa colaboreze cu societatea civila si vor fi incurajate sa dezvolte proiecte in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale. Pregatirea va fi conceputa astfel incat sa conduca la reproducerea experientelor reusite in cooperarea dintre organizatiile neguvernamentale si autoritatile locale.
    3. Acordarea de facilitati financiare (tip "grant") pentru dezvoltarea sectorului organizatiilor neguvernamentale nonprofit
    Granturile vor sustine proiectele care au ca scop promovarea viabilitatii sectorului nonprofit. Proiectele vor fi selectate prin licitatii deschise, competitive. Activitatile eligibile vor fi in domeniul informatiilor publice/educatiei, avand impact asupra intelegerii publice a rolului organizatiilor neguvernamentale in societate, proiecte promovand voluntariatul (centre, educatie pentru voluntariat), proiecte propuse de organizatii care apartin de organizatiile neguvernamentale, in vederea schimbarii legislatiei sau a reglementarilor administrative, si implementarea schimburilor propuse sa asigure viabilitatea sectorului. Se vor finanta si proiecte de pregatire profesionala pentru dezvoltarea capacitatii manageriale si a resurselor interne (umane si financiare) in vederea asigurarii viabilitatii sectorului nonprofit.
    4. Proiecte privind organizatii ale romilor
    Vor fi implementate proiecte de dimensiuni mici, privind organizatiile romilor, cu impact asupra conditiilor economice si sociale ale acestora. Aceasta componenta va fi conditionata de infiintarea Fundatiei Romilor, prevazuta in cadrul Programului PHARE 1998. Proiectul va fi implementat prin acorduri de finantare intre OPCP, ca agentie de implementare a proiectului dupa procedurile SID ale programului PHARE, si beneficiarii finali, ca urmare a evaluarii propunerilor de proiecte, conform unor proceduri competitive de selectare. Delegatia CE va exercita un control ex-ante al evaluarii proiectului si a procedurilor de selectie anterior semnarii acordurilor de finantare. In plus, OPCP va incheia doua contracte prin acorduri directe. Un contract cu Fundatia de Dezvoltare a Societatii Civile (FDSC) pentru proiectul de management al primelor trei componente (societatea civila) si un contract cu Fundatia Romilor pentru proiectul de management al celei de-a patra componente (populatia roma). Managementul proiectului va include elaborarea unei strategii menite sa indeplineasca rezultatele scontate, pregatirea termenilor de referinta pentru licitatii, organizarea evaluarii-selectarii propunerilor de proiecte sub supravegherea si controlul OPCP, monitorizarea implementarii proiectelor si furnizarea de informatii pentru participantii potentiali la program si raportarea la OPCP si la Comisie cu privire la implementarea operationala a proiectelor implementate de beneficiarii finali.
    FDSC si Fundatia Romilor vor primi costurile administrative prevazute in bugetul proiectului, dar nu vor implementa direct componentele proiectului si nu vor fi eligibile ca beneficiare ale proiectului decat prin plati primite conform contractelor incheiate prin acorduri directe specificate mai sus.
    Asistenta pentru birourile de consiliere a cetatenilor presupune prevederea de catre autoritatile locale de facilitati in ceea ce priveste birourile si salariile angajatilor. Realizarea componentei privind proiectele referitoare la organizatiile romilor este conditionata de infiintarea Fundatiei Romilor.

    RO0005 Subprogramul 2
    Criterii economice

    Sunt incluse urmatoarele 3 proiecte:

    RO0005.01 Proiectul: Liberalizarea sectorului energiei (28,90 MEUR)
    Obiectivul general al asistentei PHARE acordate in cadrul acestui proiect, care prevede dezvoltarea institutionala si investitii in sectorul energetic, este promovarea restructurarii si reformei sectoarelor electricitatii si gazului din Romania, avand deci ca tinta slaba sanatate financiara, disciplina financiara limitata si lipsa de investitii care au caracterizat aceste sectoare. Proiectul va sustine elaborarea strategiilor sectoriale, care sunt implementate in vederea introducerii mecanismelor de piata si a disciplinei de piata, si va ajuta in mod substantial Romania sa se alinieze directivelor CE privind competitia in sectorul energetic.
    Obiectivele imediate ale proiectului sunt:
    - consolidarea si intarirea autoritatii de reglementare in domeniul electricitatii si incalzirii si a autoritatii de reglementare in domeniul gazului, intarirea capacitatii acestor institutii de a realiza o restructurare reala si de a introduce mecanismele de piata;
    - sprijinirea crearii unei companii nationale independente de transmitere a electricitatii, care sa poata functiona ca mesager comun (operator de sistem neutru), in scopul de a face posibila introducerea competitiei in furnizarea de electricitate;
    - stabilirea unui operator de piata comerciala si crearea unei piete a electricitatii functionale;
    - realizarea de progrese in indeplinirea conditiilor tehnice pentru conectarea Romaniei la reteaua de electricitate europeana interconectata;
    - privatizarea a 5 companii regionale de electricitate si a doua companii regionale de distributie a gazului, in scopul de a crea o masa critica de proprietate privata in sectorul de distributie a energiei; asigurarea introducerii disciplinei financiare intre consumatori si distribuitori.
    Proiectul include componente de asistenta tehnica, strans legate intre ele, si componente de investitii.
    Asistenta tehnica, in valoare de 8,50 MEUR, va fi acordata in urmatoarele domenii:
    1. Consolidarea autoritatii de reglementare in domeniul electricitatii
    Va fi acordata asistenta tehnica pentru redactarea detaliata a normelor si reglementarilor pentru piata electricitatii. Aceasta va necesita un input din partea unor consultanti specializati, cu experienta in pietele de electricitate si in reglementarile din domeniul electricitatii in contextul economiei de piata. Vor fi proiectate si instalate sisteme computerizate pentru bazele de date pentru monitorizarea sistemului si a pietei (dupa cum se cere in Legea electricitatii si incalzirii), care sa ii permita organismului de reglementare monitorizarea performantei sectorului si functionarea pietei.
    2. Asistenta tehnica pentru autoritatea de reglementare in domeniul gazului
    Asistenta tehnica (AT) va fi acordata, de asemenea, pentru redactarea normelor si reglementarilor tehnice detaliate pentru piata gazului. Aceasta va cere AT din partea consultantilor specializati cu experienta in pietele de gaz si in reglementarea sistemelor de gaz bazate pe piata. Vor fi proiectate si instalate sisteme computerizate pentru monitorizarea pietei gazului si sistemului de gaz (dupa cum se cere in Legea gazului).
    3. Privatizarea in continuare a distributiei electricitatii
    Se va asigura AT din partea consilierilor pe probleme de privatizare (cerand input din partea bancherilor care se ocupa de investitii, avocatilor, consilierilor financiari si inginerilor) in vederea pregatirii pentru privatizare a 5 companii de distributie a electricitatii si incheierea tranzactiei de privatizare. Aceasta va include consilierea Ministerului Industriei si Comertului cu privire la negocierea si la incheierea vanzarii.
    4. Privatizarea distributiei gazului
    Se va asigura AT de la consilieri in domeniul privatizarii (necesitand input de la bancherii care se ocupa cu investitiile, avocati, consilieri financiari si ingineri) in vederea pregatirii a doua companii de distributie a gazului pentru privatizare si a incheierii tranzactiei de privatizare. Aceasta va include consilierea Ministerului Industriei si Comertului cu privire la negocierea si la incheierea vanzarii.
    5. Asistenta in implementarea programului
    In cadrul acestui program se va acorda asistenta tehnica pentru Ministerul Industriei si Comertului pentru pregatirea si implementarea de subproiecte in domeniul constructiei institutionale si pentru investitii.
    Investitia PHARE este furnizata in conformitate cu sectiunea 4.1 din procedurile PHARE privind "Alinierea la normele si standardele UE" pentru infrastructura fizica ceruta pentru reglementarea sectorului electricitatii. Echipamentul furnizat operatorului sistemului national de transmitere a energiei electrice va permite autoritatii de reglementare sa puna in aplicare legislatia introducand competitie si transparenta in sectorul electricitatii. Un grant PHARE totalizand 20,40 MEUR va fi asigurat in paralel cu imprumuturile BERD si BEI pentru un proiect de transmitere a electricitatii. Imprumuturi totalizand aproximativ 120 MEUR vor fi asigurate de catre cele doua institutii pentru imbunatatirea sistemului de transmitere, echipament telecom terminal si aparate de masura.
    Proiectul general finantat din fonduri publice, imprumuturi de la institutii financiare internationale (IFI) si din fonduri PHARE va dezvolta infrastructura necesara, astfel incat compania nationala de transmitere, ca operator al retelei nationale de transmitere, sa asigure cadrul unei piete de electricitate, permitand comertul de piata in domeniul electricitatii si relatiile comerciale intre generatori si consumatori. Compania nationala de transmitere va opera sistemul de stabilire a pietei. Aceste investitii indeplinesc cerintele Directivei pietei unice a electricitatii, care prevede deschiderea treptata a pietei de electricitate. PHARE isi va concentra ajutorul pe investitii in componente legate de piata de electricitate, dupa cum urmeaza:
    1. Operator de sistem: imbunatatirea Sistemului de management al energiei (SME), a Sistemului de supraveghere si de achizitionare a datelor (SCADA) si legaturi de comunicare
    Operatorul de sistem are urmatoarele responsabilitati principale: sa previzioneze cererea sistemului agregat; managementul operational al sistemului de transmitere; programarea si distribuirea generarii in vederea indeplinirii cererii estimate a sistemului; mentinerea frecventei, voltajului sistemului si schimburi reciproce cu tarile vecine.
    Pentru a indeplini aceste functii operatorul de sistem a instalat un Sistem de supraveghere si de achizitionare a datelor (SCADA), care monitorizeaza reteaua de energie. O gama limitata de software SME este, de asemenea, instalata. PHARE va finanta continuarea imbunatatirilor aduse sistemului pentru optimizarea functionarii acestuia si asigurarea functiilor cerute pentru dezvoltarea unei piete competitive a energiei.
    2. Operator de sistem: legaturi de comunicare
    Pentru a monitoriza, a superviza si a controla sistemul de transmitere, centrul national de transmitere trebuie sa aiba o vizibilitate deplina a tuturor substatiilor si centralelor de producere a energiei. Actualele legaturi comunicationale nu sunt adecvate pentru functionarea la distanta sau pentru masurarea frecventei necesare pentru functionarea pietei si, in consecinta, trebuie sa fie modernizate.
    3. Operator comercial: sisteme informatice
    Proiectul va sustine achizitionarea si operarea sistemelor necesare pentru a permite functionarea operatorului pietei comerciale si astfel o piata a energiei va fi creata in Romania. Operatorul comercial va fi sustinut in achizitionarea sistemelor informatice pentru managementul urmatoarelor actiuni: inregistrarea participantilor pietei, licitatii si oferte, programare si transmitere, monitorizarea conformitatii, instalare, plati, administrarea fondurilor pietei.
    4. Operator comercial: SIG/SMI
    Sisteme de informatie geografica (SIG) si sisteme de management al informatiei (SMI) vor fi finantate pentru a sustine operatorul sistemului de transmitere si operatorul pietei comerciale. SIG este o baza de date geografice ilustrate a sistemului de transmitere, care imbunatateste capacitatea operatorului de sistem de gestionare a activelor si de programare a operatiunilor si a intretinerii. SMI produce rapoarte financiare si operationale legate de informatiile din baza de date SIG.
    Finantarea PHARE pentru acest proiect este furnizata in functie de conditii importante, cum ar fi:
    (i) Acorduri de imprumut vor fi incheiate cu BERD si BEI, acoperind cerintele generale de finantare a programului de investitii in sectorul electricitatii, si vor fi pe deplin respectate conditiile atasate acestor imprumuturi.
    (ii) In sectorul electricitatii compania nationala de transmitere (CNT) ar trebui constituita in mod legal.
    (iii) Guvernul Romaniei isi va mentine angajamentul in reformarea sectoarelor electricitatii si al gazului printr-o separare comerciala deplina si eficienta intre operatorii din producere, transmitere si distributie.
    (iv) Privatizarea companiilor de distributie va fi continuata atat in sectorul gazelor naturale, cat si in cel al electricitatii.
    (v) Guvernul ramane angajat in crearea unor autoritati de reglementare eficiente independente pentru ambele sectoare, cu mandatul de a promova competitia, disciplina financiara si investitiile sectoriale, bazate pe cea mai buna practica internationala si pe experienta statelor membre UE. Eficienta autoritatilor de reglementare va fi asigurata prin prevederea unor resurse umane si financiare adecvate.
    Ministerul Industriei si Comertului va actiona ca autoritate de implementare, in stransa consultare cu compania nationala de transmitere in ceea ce priveste componentele de investitii.

    RO0005.02 Proiect: Sistemul de plati interbancare (10,00 MEUR)
    Obiectivul larg al proiectului este de a facilita dezvoltarea economiei prin cresterea sigurantei si eficacitatii platilor interbancare. In concordanta cu prioritatea prevazuta in Parteneriatul pentru aderare de sustinere a implementarii acordurilor incheiate cu Banca Mondiala, dezvoltarea sistemului de plati interbancare va sprijini Romania in indeplinirea conditionalitatilor imprumutului PSAL II al bancii Mondiale.
    Obiectivul imediat este sustinerea crearii unui sistem electronic modern de plati interbancare in contextul unei companii specializate de operare, la care Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale vor participa ca actionari.
    PHARE va acoperi o parte a investitiei necesare in sistem, precum si asistenta tehnica legata de realizarea sistemului.
    Investitii
    Bugetul este alocat pentru achizitionarea infrastructurii tehnice (hardware, software, retea de comunicare) a sistemului electronic de plati interbancare. In mod special, investitia va acoperi: sistemul RTGS (Real Time Gross Settlement) al noului sistem de plati interbancare; sistemele de plata ale bancilor participante si interfata lor cu RTGS; sistemul electronic de securitate de plata si depozitare al Guvernului si interfata sa cu RTGS; si un sistem de copii de siguranta de recuperare a distrugerilor.
    Asistenta tehnica
    Asistenta tehnica va fi acordata pentru sustinerea implementarii investitiei si pentru furnizarea de programe de instruire.
    Sprijinul PHARE va fi acordat in contextul infiintarii unei companii specializate pana in decembrie 2000, care va opera sistemul de plati interbancare. Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale vor participa ca actionari ai acestei companii; se asteapta ca masura participarii lor sa fie de aproximativ 35% pentru B.N.R. si 65% pentru ceilalti actionari. Sprijinul financiar PHARE pentru investitiile in sistemul de plati va fi neutru in ceea ce priveste structura financiara a companiei operatoare, nu va fi considerat ca parte a contributiei B.N.R. la activele companiei si nu va influenta ponderea de actiuni din companie. Specificatiile tehnice propuse de B.N.R. pentru RTGS trebuie sa primeasca acordul majoritatii actionarilor companiei operatoare inainte de inceperea licitatiei. Inaintea inceperii licitatiei compania operatoare va prezenta Comisiei: a) un plan de afaceri demonstrand viabilitatea financiara a companiei; si b) un plan pentru transferarea bunurilor achizitionate cu ajutorul PHARE catre  companie. Aceste planuri vor avea sustinerea actionarilor sai si trebuie sa fie acceptate de Comisie.
    Banca Nationala a Romaniei este autoritatea de implementare.

    RO0005.03 Proiect: Intarirea reglementarii si supravegherii pietei de valori mobiliare (2,00 MEUR)
    Obiectivul general al proiectului este sa consolideze structura de reglementare a pietei de valori mobiliare, sa sustina dezvoltarea si diversificarea activitatii economice si sa pregateasca pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
    Obiectivele imediate sunt: sa se armonizeze reglementarile C.N.V.M. cu directivele europene, sa se revada structura de reglementare si de supraveghere a serviciilor de investitii, sa se dezvolte capacitatea de intarire a corpului de supraveghere pentru a se intensifica functionarea pietei.
    Se asteapta ca proiectul sa fie implementat prin twinning cu un organism-institutie de reglementare dintr-un stat membru, acoperind urmatoarele activitati interconectate:
    Un consilier pe termen lung si un numar de consilieri pe termen scurt vor furniza sprijin pentru redactarea reglementarilor C.N.V.M. si pentru aducerea la zi a manualului de implementare a acquisului. Consilierii vor trece in revista structurile de reglementare si de supraveghere legate de serviciile de investitii si vor propune masuri de imbunatatire a structurii de supraveghere in domeniul valorilor mobiliare si de intarire a capacitatii de aplicare. Va fi furnizata asistenta pentru proiectarea masurilor privind noile instrumente financiare care vor fi comercializate pe piata si pentru crearea conditiilor esentiale legislative si institutionale pentru ca firmele de investitii sa furnizeze intreaga gama de servicii de investitii. Vor fi organizate programe de pregatire pentru personalul C.N.V.M.
    Va fi furnizata asistenta prin investitii pentru un sistem electronic proiectat pentru cresterea capacitatilor functionale si consolidarea capacitatilor C.N.V.M. de aplicare a legislatiei.
    C.N.V.M. este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006 Subprogramul 3
    Indeplinirea obligatiilor acquisului

    18 proiecte sunt incluse in acest subprogram, acoperind piata interna, finantele publice, agricultura, mediul, transporturile, justitia si afacerile interne.

    RO0006.01 Proiect: Politica industriala (0,60 MEUR)
    Obiectivul acestui proiect este sprijinul pentru imbunatatirea capacitatii Ministerului Industriei si Comertului de a realiza politici si de a coordona organismele private si publice implicate in politica industriala.
    Ca un rezultat al proiectului, Ministerul Industriei si Comertului va dezvolta masuri pentru implementarea partii care se refera la industrie din diferitele strategii economice desfasurate in Romania: Strategia economica pe termen mediu, acordurile cu FMI si Banca Mondiala, planul de dezvoltare durabila stabilit de comun acord cu UNIDO. Proiectul prevede, de asemenea, pregatirea a 100 de persoane-cheie din institutiile romanesti care se ocupa cu politica industriala.
    Proiectul va fi implementat de catre un consilier pe termen lung, secondat de administratia unui stat membru si cu asistenta pe termen scurt. Ministerul Industriei si Comertului este autoritatea de implementare pentru acest proiect.
    Conditiile pentru inceperea proiectului de infratire sunt crearea unei unitati de politica industriala in cadrul Ministerului Industriei si Comertului si adoptarea de catre Guvernul Romaniei a unui document de politica industriala.

    RO0006.02 Proiect: Infrastructura calitatii (4,40 MEUR)
    Obiectivul general al acestui proiect este sa consolideze competitivitatea industriei romanesti prin investitii in infrastructura calitatii. Proiectul va accelera, de asemenea, implementarea acquisului referitor la infrastructura calitatii si va imbunatati capacitatea administrativa in domeniul infrastructurii calitatii.
    Datorita naturii sectorului infrastructurii calitatii, un numar semnificativ de institutii va fi implicat: Ministerul Industriei si Comertului, Institutul de Standardizare (ASRO), Institutul de Acreditare (RENAR), organisme de certificare si operatori industriali. Proiectul va fi coordonat de Ministerul Industriei si Comertului.
    Va exista o componenta de investitii care sa asigure echipament de masurare pentru Institutul roman de Metrologie, care face parte din Ministerul Industriei si Comertului. O a doua componenta de investitii se va adresa organismelor de certificare; aceste investitii vor fi alocate organismelor de certificare, pe baza unei competitii publice, desfasurata sub responsabilitatea Ministerului Industriei si Comertului.
    Asistenta tehnica pentru Ministerul Industriei si Comertului va insoti investitia si va ajuta ministerul sa accelereze adoptarea acquisului in acest domeniu.
    Se va furniza asistenta tehnica pentru ASRO ca sa se accelereze adoptarea standardelor europene si pentru RENAR ca sa isi imbunatateasca capacitatea de acreditare.
    Proiectul necesita prevederea unei cofinantari a investitiilor in concordanta cu ghidul PHARE.
    Ministerul Industriei si Comertului este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.03 Proiect: Recunoasterea reciproca a calificarilor pentru scopuri profesionale (1,65 MEUR)
    Proiectul va sprijini Romania sa isi imbunatateasca capacitatea de a indeplini obligatiile acquisului referitoare la libera circulatie a persoanelor, prin crearea unui sistem coordonat pentru recunoasterea reciproca a calificarilor pentru scopuri profesionale, in concordanta cu directivele.
    Obiectivul imediat este transpunerea efectiva, implementarea si administrarea celor doua directive de sisteme generale (89/48/CEE, 92/51/CEE) si a directivelor sectoriale pentru arhitecti, avocati, moase, farmacisti, medici veterinari, stomatologi, medici si asistente.
    Activitatile prevazute sunt urmatoarele:
    - crearea cadrului institutional pentru certificarea calificarilor profesionale;
    - intocmirea unui inventar al profesiilor si activitatilor profesionale in Romania;
    - stabilirea unei retele de institutii autorizate sa furnizeze informatii despre calificarile si procesul de recunoastere la nivel national si de institutii competente sa disemineze informatiile la nivel local (universitati, agentii judetene pentru angajare si calificare profesionala, inspectorate scolare judetene, centre de informare si orientare profesionala, asociatii profesionale);
    - redactarea documentelor de reorientare necesare pentru administratorii de sistem (analiza comparativa a profesiunilor reglementate, ghid al recunoasterii profesionale, lista comparativa de diplome, metodologia examenului de sfarsit de scoala si proceduri de certificare, ghid pentru completarea certificatelor profesionale);
    - instruirea si pregatirea instructorilor privind managementul sistemului creat;
    - dotarea retelei institutionale astfel incat sa fie pe deplin capabila sa administreze sistemul de certificare, diseminarea informatiilor si sa se conecteze la reteaua europeana.
    Se asteapta ca asistenta sa fie furnizata printr-un singur pachet de infratire care sa sprijine Ministerul Educatiei Nationale, care este autoritatea de implementare pentru proiect. Bugetul de investitii este alocat pentru achizitionarea infrastructurii tehnice (hardware, software, retea de comunicare).

    RO0006.04 Proiect: Imbunatatirea sistemului de colectare a veniturilor (2,00 MEUR)
    Proiectul este menit sa imbunatateasca capacitatea Ministerului Finantelor atat de a colecta veniturile la bugetul de stat, cat si de a consolida si de a completa cadrul legal si sa intareasca capacitatea institutionala de colectare a impozitelor si taxelor.
    Acest obiectiv va fi realizat prin acordarea de sprijin pentru completarea si armonizarea cadrului legal privind T.V.A., accizele, impozitarea agentilor economici si cooperarea administrativa in domeniul impozitarii indirecte (T.V.A., accize) si pentru a pregati conditiile pentru aderarea Ministerului Finantelor la Conventia privind asistenta administrativa reciproca in domeniul taxelor si impozitelor.
    Proiectul va duce la stabilirea de indicatori pentru masurarea colectarii veniturilor, va sprijini masuri menite sa imbunatateasca performanta colectarii veniturilor pentru o gama larga de platitori de taxe si impozite si va sprijini implementarea unui program la scara nationala pentru imbunatatirea activitatii administratiei fiscale privind impozitele indirecte.
    Se asteapta ca activitatea sa fie implementata printr-un program de infratire cu administratia competenta a unui stat membru. Ministerul Finantelor va actiona ca autoritate de implementare pentru proiect.
    Inceperea acestui proiect necesita realizarea unui progres satisfacator in implementarea Proiectului PHARE RO9804.01.05 "Imbunatatirea colectarii veniturilor".

    RO0006.05 Proiect: Achizitii publice (2,00 MEUR)
    Obiectivul acestui proiect este de a imbunatati managementul fondurilor publice prin intarirea capacitatii functionarilor Romani din administratia publica, insarcinati cu achizitiile publice, de a implementa efectiv si de a monitoriza noua Lege privind achizitiile publice.
    Construit pe sprijinul de tip infratire in cadrul Programului PHARE 1999, proiectul de fata va asigura instruirea angajatilor Ministerului Finantelor si ai altor autoritati contractante ale administratiei publice si va acorda asistenta in proiectarea procedurilor de lucru si in atribuirea rolurilor si responsabilitatilor celor implicati in procesul de achizitii publice. Se va asigura, de asemenea, instruire in managementul de contract efectuat de autoritatile publice. Se va acorda asistenta pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele de remediere nr. 89/665/CEE si 92/13/CEE.
    Se va realiza un studiu de fezabilitate privind dezvoltarea unui sistem electronic de achizitii in Romania (prin Internet) si imbunatatirea sistemului de monitorizare a achizitiilor publice.
    In legatura cu activitatile de pregatire se vor realiza manuale pentru procedurile de contractare pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari, pe hartie si in forma electronica, pe baza documentatiei pregatite in cadrul proiectului PHARE 1999.
    Va fi acordat sprijin pentru investitii in vederea imbunatatirii schimbului de informatii intre autoritatile contractante si Ministerul Finantelor.
    Ministerul Finantelor actioneaza ca autoritate de implementare pentru proiect.

    RO0006.06 Proiect: Consolidarea auditului intern si a controlului financiar (2,40 MEUR)
    Obiectivul general al acestui proiect este sa creeze politici, sisteme si proceduri de control temeinice privind managementul si controlul financiar asupra tuturor fondurilor publice nationale si extrabugetare, in stricta concordanta cu cea mai buna practica internationala. Activitatea se va concentra asupra dezvoltarii functiei de audit intern. Proiectul urmareste sa asigure cu precadere faptul ca Ministerul Finantelor, Fondul National si responsabilul national cu autorizarea finantarii sunt capabili sa garanteze, in mod satisfacator pentru Comisie, planificarea, proiectarea, implementarea si evaluarea unui management financiar si a unui cadru de control de incredere pentru fondurile de preaderare la Uniunea Europeana.
    Obiectivul va fi atins printr-un sprijin de tip infratire acordat directiilor generale de audit intern si control financiar preventiv din Ministerul Finantelor. Un consilier pentru preaderare si experti pe termen scurt vor furniza consultanta si indrumare privitor la:
    - implementarea, la nivel central si descentralizat, a recentei Ordonante a Guvernului nr. 119 cu privire la auditul intern si controlul financiar; si
    - extinderea treptata a procesului de descentralizare a responsabilitatii si raspunderii pentru managementul si controlul fondurilor UE catre ministerele de linie si agentiile de implementare din Romania, care fac obiectul celei mai riguroase aplicari a principiilor si procedurilor pentru un management si control financiar temeinice, in deplina concordanta cu standardele moderne ale UE in acest domeniu (cu referire la anexa la Reglementarea Comisiei nr. 1.266/99 si altele).
    Urmatoarele activitati vor fi desfasurate in cadrul acestui proiect:
    Se va realiza o analiza oportuna si conforma cu politica stabilita, asupra oricaror lacune ramase intre sistemele curente de control intern din Romania si reglementarile specifice ale Comunitatii si practica cea mai buna, avand drept rezultat recomandari despre cum sa se rezolve asemenea lacune. Se va elabora un model de sistem modern de management si control, pe baza cerintelor UE privind implementarea si controlul instrumentelor de pre- si post-aderare, incluzand elaborarea unor manuale de management si control financiar, manuale de audit si ghiduri de audit.
    Pe baza acestui model de sistem se vor pregati: definirea clara a responsabilitatilor, sisteme de control transparente si adecvate si documentatie cuprinzatoare pentru fiecare domeniu specific de administrare a cheltuielilor Guvernului.
    Se vor proiecta programe de instruire extensiva, care vor fi derulate pentru oficialii responsabili cu managementul si controlul noilor structuri si sisteme, programe care vor fi urmate de o instruire mai larga adresata celor mai importante organisme implicate in managementul fondurilor publice romanesti si al fondurilor UE de preaderare, pentru a se asigura cele mai inalte standarde de calificare profesionala si de competenta.
    Sprijinul PHARE este furnizat in contextul unui program continuu de numire de controlori financiari si pe baza angajamentului Guvernului Romaniei de a implementa masuri care sa asigure independenta functionala a auditorilor interni.
    Ministerul Finantelor actioneaza ca autoritate de implementare pentru proiect.

    RO0006.07 Proiect: Consolidarea Curtii de Conturi a Romaniei (1,60 MEUR)
    Proiectul are in vedere consolidarea Curtii de Conturi ca o institutie independenta de audit extern, avand capacitatea sa faca auditul utilizarii fondurilor de catre administratia publica si sa prezinte Parlamentului Romaniei si autoritatilor Uniunii Europene rapoarte de audit de incredere si de inalta calitate. Proiectul va permite obtinerea de propuneri de imbunatatire a cadrului legal si de reglementare in care functioneaza Curtea de Conturi a Romaniei si obtinerea de imbunatatiri in organizarea si functionarea Curtii.
    PHARE va sprijini dezvoltarea regularitatii auditului privind: veniturile si cheltuielile bugetelor publice, datoria publica, administrarea patrimoniului public si privat al statului, proiecte de investitii publice, evaluarea sistemului de control intern si privatizarea. Va consolida, de asemenea, capacitatea de realizare a unui audit performant. Curtea de Conturi a Romaniei va fi, de asemenea, consolidata in ceea ce priveste capacitatea ei de a desfasura audit de certificare, in special in ceea ce priveste auditarea temeiniciei aranjamentelor pentru managementul financiar al fondurilor UE de preaderare in Romania.
    Proiectul va acorda asistenta pentru revizuirea cadrului legislativ si de reglementare al Curtii de Conturi si pentru dezvoltarea sistemului actual de control al calitatii auditului in concordanta cu standardele internationale. Vor fi stabilite definitii imbunatatite ale sarcinilor si responsabilitatilor la toate nivelurile Curtii, vor fi pregatite manuale de audit si vor fi desfasurate auditari de performanta pe baza unui proiect-pilot realizat cu sprijinul expertilor externi, orientat pe domenii de importanta strategica. Sectoarele si programele carora li se va face auditul in proiectele-pilot de audit vor fi identificate printr-un acord comun intre Curtea de Conturi a Romaniei si Delegatia Comisiei Europene. Proiectele-pilot de audit vor include programe finantate de UE. Asistenta va acoperi, de asemenea, dezvoltarea tehnicilor de audit asistate pe calculator. Dezvoltarea unui program general de pregatire a personalului Curtii de Conturi a Romaniei va constitui o prioritate a proiectului. Se va furniza echipament pentru sisteme de informare imbunatatite si pentru centrul de instruire al Curtii de Conturi.
    Asistenta este furnizata pe baza unui angajament din partea Curtii de Conturi de a adopta si a implementa un plan strategic pentru introducerea standardelor interne si externe de audit.
    Se intentioneaza implementarea proiectului printr-un program de infratire cu institutia competenta de audit a unui stat membru. Curtea de Conturi a Romaniei va actiona ca autoritate de implementare a proiectului.

    RO0006.08 Proiect: Politica si coordonarea agricola (4,00 MEUR)
    Proiectul are in vedere sa acorde asistenta pentru crearea unei capacitati efective de dezvoltare, apreciere, monitorizare si evaluare a unor politici agricole, rurale si alimentare, integrate si durabile, in cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in timp ce se asigura faptul ca adoptarea si implementarea acquisului comunitar sunt integrate pe deplin in aceste politici.
    Se intentioneaza, de asemenea, sa se imbunatateasca capacitatea structurilor judetene si regionale de a implementa politici agricole si rurale, in concordanta cu adoptarea acquisului, si sa se dezvolte capacitatea oficialilor din structurile descentralizate de a contribui la implementarea de politici nationale de reforma economica si la alinierea la UE.
    Proiectul va fi implementat prin doua activitati de infratire paralele, strans coordonate:
    I. dezvoltarea politicii agricole si rurale; si
    II. structuri de implementare a politicii agricole si rurale.
    I. In cadrul primei activitati se va furniza sprijin pentru Directia generala pentru politica agricola cu privire la probleme-cheie de politica orizontala cu care se confrunta agricultura romaneasca. Va fi acordata o atentie speciala analizei economice, de productie si agricole de piata. Alte probleme care sa fie acoperite vor putea include: fragmentarea proprietatii asupra terenurilor; lipsa pregatirii tehnice si a informatiilor din partea taranilor; baza mai curand de subzistenta decat comerciala a unei mari parti din productia agricola; niveluri scazute de investitie si mecanizare; probleme in accesul la credite atat pentru tarani, cat si pentru industriile care prelucreaza alimentele; accesul la aprovizionare; nivelul scazut de dezvoltare a pietei pamantului; nevoia de diversificare in economia rurala; dificultati in crearea de organizatii efective ale producatorilor; lipsa de acces la consultanta in managementul fermelor si la informatii legate de piata; protectia imbunatatita a mediului. Aceste probleme trebuie tratate prin politici adaptate in mod specific la nevoile si prioritatile curente ale Romaniei, dar avandu-se in vedere, de asemenea, cerintele procesului de aderare si ale acquisului agricol.
    Politicile care vor fi elaborate vor contribui la imbunatatirea viitoare a Planului national pentru dezvoltare rurala, care asigura cadrul in care va fi implementat SAPARD. Vor fi, de asemenea, luate in considerare la viitoarea actualizare a Planului national de dezvoltare generala a Romaniei. In plus fata de elaborarea pe mai departe a cadrului pentru SAPARD, asistenta va sprijini Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in dezvoltarea unor politici in concordanta cu Strategia economica pe termen mediu a Romaniei. Asistenta va sprijini analiza ceruta pentru pregatirea elementelor-cheie de legislatie si pentru pregatirea masurilor de interventie, incluzand SAPARD, dar nelimitandu-se la acesta.
    Asistenta va elabora recomandari privind structurile institutionale si mecanismele de coordonare din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si in agentiile subordonate acestuia, pentru a se asigura faptul ca problemele de politica orizontala sunt integrate pe deplin in programe si activitati din cadrul sectoarelor agricole. Sprijinul va fi orientat si spre elaborarea documentelor de politica si a proiectelor de legislatie, prin consultare cu cei care elaboreaza politici in Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, si pentru oferirea unei instruiri ulterioare in ceea ce priveste politica agricola in contextul aderarii, pentru un numar mare de oficiali din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si din alte organisme guvernamentale centrale care sunt implicate in dezvoltarea si implementarea politicilor agricole si rurale. Furnizarea de instruire va lua in considerare nevoia de coordonare cu dezvoltarea politicilor de dezvoltare regionala.
    II. Cea de-a doua activitate de tip infratire are in vedere intarirea capacitatii de a implementa politici rurale si agricole, cu accent pe structurile descentralizate la nivel regional si local. Se va oferi consultanta pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (Directia generala pentru dezvoltare rurala) si pentru alte organisme publice (incluzand Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale etc.) implicate in implementarea si gestionarea politicilor agricole, agroambientale si rurale la nivel regional, judetean si de ferma, in ceea ce priveste necesitatile de restructurare institutionala si dezvoltarea resurselor umane. Se vor revedea structura si functionarea departamentelor judetene ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei (DGAA) si ale altor organisme publice descentralizate care sunt implicate in implementarea de politici rurale si agricole si se va acorda asistenta pentru dezvoltarea unei strategii de consolidare a capacitatii de implementare a politicilor agricole si rurale. Se vor estima nevoile pentru modificari ale structurilor actuale, tinandu-se seama de cerintele pentru implementarea acquisului si a managementului Programului SAPARD si a altor forme de interventie. Va fi acordata atentie cerintelor specifice de implementare a tuturor masurilor acoperite in Planul national pentru dezvoltare rurala. Pe baza acestei analize si in urma adoptarii de catre Guvern a strategiei pentru consolidarea capacitatii de a implementa politici agricole si rurale, proiectul va acorda asistenta pentru pregatirea unui plan si a unui buget indicativ pe mai multi ani, pentru restructurarea si dezvoltarea resurselor umane ale serviciilor care se ocupa cu implementarea politicilor agricole si dezvoltarea rurala. Planul va lua in considerare necesitatea coordonarii cu structurile implicate in implementarea programelor de dezvoltare regionala. Un program initial de activitati de instruire va fi proiectat si implementat in cadrul proiectului, reprezentand o prima faza in implementarea planului de restructurare si dezvoltare a resurselor umane, ca o pregatire pentru implementarea ulterioara deplina a planului multianual.
    Proiectul va furniza, de asemenea, investitii pentru dotarea si modernizarea facilitatilor in birourile judetene si in alte structuri descentralizate, pentru a se imbunatati capacitatea acestora de a implementa politici rurale si agricole la nivel regional si local. Aceasta investitie va fi facuta in conformitate cu abordarea privind restructurarea institutionala definita in planul multianual.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.09 Proiect: Controlul calitatii produselor agricole pentru alimentatie (2,55 MEUR)
    Consolidarea sistemelor de control al calitatii produselor agricole pentru alimentatie va primi asistenta: prin furnizarea de echipament si instruire pentru aproximativ 6 laboratoare judetene, ca sa realizeze un numar mai mare de teste de control al calitatii alimentatiei la standardele UE; prin crearea si consolidarea legaturilor operationale dintre diferitii agenti de inspectie si de esantionare in domeniu si cu alte laboratoare din aria de interes a laboratoarelor beneficiare si prin stimularea ulterioara pentru cooperarea interministeriala in Bucuresti. Asistenta va fi acordata in contextul unui acord interministerial sub forma unui memorandum de intelegere intre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul sanatatii, stabilind obiectivele generale pentru cooperarea dintre Inspectoratul alimentatiei (M.A.A.), Inspectia pentru igiena sanitara (M.A.A.) si Departamentul de inspectie sanitara (M.S.) si definind lista laboratoarelor care vor fi dotate.
    Echipamentul care va fi furnizat in cadrul acestui proiect si identificarea laboratoarelor care vor fi dotate se vor baza pe rezultatele oferite de asistenta tehnica si pe experienta castigata in cadrul proiectului PHARE 1998 care sprijina dezvoltarea capacitatilor comerciale la nivel guvernamental si la nivelul industriei de prelucrare a alimentelor, pentru managementul si controlul calitatii.
    Investitiile din cadrul acestui proiect depind de furnizarea cofinantarii in concordanta cu Ghidul PHARE.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.10 Proiect: Acquisul fitosanitar (2,00 MEUR)
    Implementarea acquisului in sectorul fitosanitar "(micro)organisme daunatoare" va fi sprijinita prin procurarea de echipament modern pentru laboratoarele centrale fitosanitare, permitand o imbunatatire a calitatii si eficientei analizei si posibilitatea de a studia si a diagnostica un numar mai mare de (micro)organisme in carantina in Romania.
    Se va asigura, de asemenea, instruirea personalului din laboratoare, in scopul de a armoniza metodele de analiza cu practica din UE.
    Aceasta asistenta este furnizata in contextul unui proiect de infratire aflat in desfasurare in cadrul Programului PHARE 1998, care are ca obiectiv principal alinierea legislatiei romanesti cu acquisul fitosanitar; in particular, se refera la pregatirea legislatiei ce trebuie aliniata cu prevederile Directivei 77/93/CE privind prevenirea introducerii si raspandirii de (micro)organisme daunatoare.
    Sprijinul oferit in cadrul noului proiect propus, incluzand atat investitii, cat si asistenta tehnica pentru instruire, va creste capacitatea de a implementa legislatia dezvoltata in cadrul proiectului de infratire aflat in desfasurare.
    Investitiile din cadrul acestui proiect sunt conditionate de furnizarea cofinantarii, in conformitate cu Ghidul PHARE.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006. 11 Proiect: Consolidarea capacitatii de administrare a acquisului veterinar (4,00 MEUR)
    Asistenta pentru Agentia Nationala Sanitara Veterinara din Romania (ANSV) are in vedere sa ofere asistenta Romaniei pentru a se alinia la standardele UE actuale cu privire la sanatatea animala si controalele de diagnosticare si la standardele pentru igiena alimentatiei, sa contribuie la pastrarea increderii in securitatea alimentatiei si sa protejeze sanatatea cirezilor si turmelor.
    Sprijinul PHARE va imbunatati capacitatea, la nivel central si regional, de a consolida si a respecta noile norme veterinare armonizate cu legislatia UE. Se vor consolida organismele responsabile la nivel national si regional cu detectarea, diagnosticarea si eradicarea bolilor, pe baza unei supravegheri si comunicari efective. Vor fi consolidate laboratorul national de referinta si laboratoarele regionale de diagnosticare. Va fi sprijinita, de asemenea, armonizarea cu procedurile de control al granitelor, al importului si al tranzitului in UE. Vor fi continuate eforturile de armonizare a practicilor de inspectie veterinara si de modernizare a facilitatilor, in conformitate cu normele UE.
    Activitatile avute in vedere includ un proiect de infratire cu o agentie veterinara a unui stat membru, continuand sprijinul oferit pentru dezvoltarea legislatiei veterinare in cadrul Programului PHARE 1998, pentru a se dezvolta capacitatea serviciilor veterinare romanesti de a implementa si a consolida legislatia. Noul proiect de infratire va sprijini crearea unei capacitati imbunatatite de instruire locala pentru managementul si administratia serviciilor veterinare publice bazate pe una dintre institutiile veterinare academice sau de cercetare existente. Se anticipeaza ca se va acorda instruire, de asemenea, pentru personalul laboratoarelor in ceea ce priveste tehnicile moderne de laborator. Instruirea poate fi oferita in cadrul sferei proiectului de infratire sau poate fi contractata separat.
    Proiectul va sprijini, de asemenea, achizitionarea de echipament pentru posturile de inspectie a frontierei si pentru laboratoarele veterinare si o retea de comunicare care leaga sediul ANSV, posturile de inspectie a frontierei si departamentele veterinare judetene. Va fi instalat un sistem de informatii computerizat care sa lege posturile de inspectie a frontierei si departamentele veterinare locale cu sediul central al ANSV si se va oferi instruire in domeniu pentru operarea sistemului. Se vor dota laboratoarele nationale specializate pentru sanatatea si diagnosticarea animalelor si laboratoarele Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor pentru Uz Veterinar, pentru a efectua testari in conformitate cu cerintele UE.
    Investitia in cadrul acestui proiect este conditionata de furnizarea cofinantarii in conformitate cu Ghidul PHARE. Investitia in posturile de inspectie a frontierei impune terminarea lucrarilor necesare de constructii de catre autoritatile romanesti. Sprijinul pentru dezvoltarea capacitatii de instruire pentru serviciile veterinare este conditionat de semnarea unui acord cu o institutie academica sau de cercetare adecvata, in vederea asigurarii infrastructurii si personalului pentru dezvoltarea acestei activitati noi.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.12 Proiect: Intarirea capacitatii de administrare a acquisului in ceea ce priveste vinul (2,00 MEUR)
    Obiectivul acestui proiect este sa inlesneasca dezvoltarea sectorului vinului prin armonizarea cu legislatia CE si sa sprijine crearea unui cadru institutional adecvat de reglementare a sectorului, in concordanta cu acquisul. Proiectul va dezvolta capacitatea de a aplica standardele adecvate pentru productia de vin, in special standarde de calitate si de igiena. Va oferi asistenta pentru crearea cadrului pentru recunoasterea, protectia si controlul denumirilor de vinuri conform normelor si reglementarilor CE si va contribui la imbunatatirea conditiilor pentru producerea si vanzarea vinurilor.
    Consolidarea capacitatii de administrare a acquisului in ceea ce priveste vinul va fi realizata prin consultanta in domeniul politicilor, oferita Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si asistenta pentru pregatirea reglementarilor. Va fi furnizata, de asemenea, asistenta organismelor publice create prin Legea viei si vinului, pentru a administra politica vinului in Romania. Se asteapta ca proiectul sa fie implementat printr-o conventie de infratire cu un organism competent al unui stat membru.
    O atentie speciala va fi acordata inventarierii potentialului de protectie, precum si aspectelor legate de calitatea vinului si de descrierea, desemnarea, prezentarea si protectia vinului de calitate produs in regiuni specifice. Proiectul va avea ca rezultat proiectarea unui sistem de cadastru al vinului pentru Romania si pregatirea unui plan detaliat, impreuna cu un buget indicativ, pentru implementarea sistemului.
    Se va face o evaluare a cerintelor, pe termen mediu si lung, de dezvoltare a resurselor umane ale organismelor publice create prin Legea viei si vinului si in acest context vor fi proiectate programe adecvate de instruire privind managementul politicii vinului. Vor fi asigurate module specifice de instruire privind problemele tehnice si de reglementare in domeniile prioritare.
    Va fi achizitionat echipament informatic pentru a sprijini organismele infiintate prin Legea viei si vinului. Se vor primi echipament si date de cadastru, pentru a ajuta la stabilirea unui sistem de inregistrare a producatorilor de vin, in conformitate cu acquisul. Se va furniza echipament de testare si control pentru Inspectoratul Vinului la nivel central si pentru 10 birouri regionale de inspectie. Se vor asigura echipament de control al calitatii si instruirea asociata acestuia pentru un laborator public central si doua laboratoare publice regionale, care desfasoara controlul calitatii.
    Sprijinul PHARE este furnizat in contextul angajamentului Guvernului de a infiinta Biroul National pentru Denumirea de Origine a Vinurilor. In ceea ce priveste dezvoltarea capacitatilor de inspectie si a facilitatilor de instruire, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va lua masuri pentru a asigura disponibilitatea personalului pentru instruire si amplasarea acestuia. Investitia in cadrul acestui proiect este conditionata de furnizarea cofinantarii in concordanta cu Ghidul PHARE.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.13 Proiect: Statistica agricola si regionala (6,00 MEUR)
    Proiectul are in vedere crearea bazei pentru sistemele nationale durabile de statistici agricole si regionale, in deplina conformitate cu normele si standardele statistice ale UE. Vor fi infiintate structuri institutionale coordonate si coerente, implicand Comisia Nationala pentru Statistica (C.N.S.), Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (M.A.A.) si Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala in ariile lor specifice de competenta. Vor fi elaborate rolurile structurilor descentralizate la nivel regional si judetean in cadrul sistemelor nationale statistice agricol si regional.
    Se intentioneaza ca proiectul sa fie implementat printr-un proiect de infratire cu o institutie sau institutii competente de statistica dintr-un stat membru. Vor fi desfasurate cercetari si actiuni de instruire implementate in cadrul acestui proiect sub supravegherea tehnica a unui partener de infratire.
    In domeniul statisticii agricole proiectul va acorda asistenta Romaniei pentru a pregati negocierile de aderare pe agricultura, prin asigurarea disponibilitatii unor date statistice de incredere pentru sprijinirea domeniilor-cheie ale aderarii, satisfacand in acelasi timp nevoile celor ce elaboreaza politicile nationale si ale altor utilizatori de date statistice in agricultura. Se va face o revizuire a rolurilor institutionale ale C.N.S. si M.A.A. pentru a se asigura faptul ca este pusa in lucru o abordare generala efectiva si durabila. Revizuirea va duce la definirea unei strategii de instruire si dezvoltare a resurselor umane necesare pentru sistemul national de statistica agricola si in contextul acestei strategii vor fi proiectate activitati prioritare de instruire a personalului C.N.S. si M.A.A. Proiectul va sprijini pregatirile pentru realizarea Recensamantului agricol general (2002) si se va stabili in felul acesta baza pentru o gama mai completa si mai coerenta de cercetari statistice agricole care sa fie efectuate in viitor, a caror metodologie va fi elaborata in cadrul sprijinului acordat prin proiectul de fata. De asemenea, proiectul va promova folosirea unor metode moderne pentru pregatirea de statistici privind utilizarea terenurilor.
    In ceea ce priveste statistica regionala proiectul va sprijini dezvoltarea unor mecanisme efective si durabile pentru colectarea, prelucrarea si diseminarea datelor statistice regionale in conformitate cu normele si standardele UE. Indicatorii statistici care trebuie avuti in vedere vor fi de folos pentru necesitatile analizei sociale si economice, pentru elaborarea de politici si pregatirea programelor pentru dezvoltare regionala in contextul pregatirilor Romaniei pentru fondurile structurale. Proiectul va sprijini dezvoltarea birourilor statistice regionale capabile sa ofere date statistice necesare procesului de planificare regionala. Vor fi identificate sursele datelor statistice si vor fi definite procedurile pentru agregarea lor la nivel regional (NUTS II). Va fi furnizata o instruire corespunzatoare pentru personalul birourilor de statistica regionala si pentru alt personal relevant. Vor fi derulate proiecte-pilot privind colectarea de statistici regionale in zonele-cheie pentru planificarea dezvoltarii regionale. Va fi asigurata asistenta pentru achizitionarea infrastructurii IT compatibile cu sistemul IT national de statistica existent la nivel judetean si national. Proiectul va duce la crearea unei baze de date statistice la fiecare birou de statistica regionala, legat de baza centrala de date statistice a C.N.S.
    Asistenta PHARE este asigurata cu conditia ca pana in decembrie 2000 sa fie semnat un memorandum de intelegere intre Comisia Nationala pentru Statistica si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, detaliind aranjamentele pentru cooperarea lor si pentru luarea in comun a deciziilor pe timpul implementarii proiectului printr-un comitet de coordonare a proiectului. Un memorandum de intelegere similar va fi semnat intre M.A.A. si Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala (A.N.D.R.). Sprijinul este oferit pe baza unui angajament al C.N.S., M.A.A. si A.N.D.R. de a lua masurile necesare pentru ca personalul adecvat sa fie disponibil pentru implementarea activitatilor si de a pune in aplicare restructurarea masurilor organizationale care vor fi definite prin proiect, pentru a asigura durabilitatea sistemelor care vor fi puse in lucru.
    Comisia Nationala pentru Statistica este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.14 Proiect: Implementarea acquisului in domeniul mediului (8,00 MEUR)
    Obiectivul general al proiectului este sa incurajeze adoptarea si implementarea acquisului in domeniul mediului, la nivel central si local.
    Obiectivele imediate sunt: intarirea capacitatii administrative a administratiei centrale de protectie a mediului; organizarea capacitatilor pentru managementul regional la nivelul a 8 agentii selectate de protectie a mediului; introducerea unei evaluari a impactului asupra mediului pentru proiectele de infrastructura, in conformitate cu cerintele UE (Directiva EIA 85/337/CEE, asa cum este amendata de Directiva 97/11/CE) si cu alte cerinte nationale; imbunatatirea identificarii si implementarii proiectelor de investitii in domeniul mediului; cresterea capacitatii diferitelor institutii pentru folosirea liniilor de buget interinstitutionale, in conformitate cu obiectivele specificate; si implementarea unui proiect-pilot demonstrativ in domeniul calitatii aerului.
    Activitatile implementate cu sprijinul PHARE sunt urmatoarele:
    Dezvoltarea unei strategii de armonizare in domeniul mediului, cu referire speciala la mecanismele financiare
    Se intentioneaza implementarea acestei activitati printr-un proiect de infratire cu o institutie competenta a unui stat membru. Asistenta va sprijini Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sa stabileasca prioritati clare pentru alocarea fondurilor bugetare si sa promoveze efectul de parghie al fondurilor disponibile in scopul de a atrage investitii suplimentare de la alte institutii financiare internationale, fonduri bilaterale si surse private. Va fi creat un cadru care sa asigure faptul ca instrumentele de preaderare (PHARE, SAPARD si ISPA), impreuna cu resursele interne disponibile, sunt folosite cu efect maxim in promovarea adoptarii acquisului in domeniul mediului.
    Conformitatea cu Directiva de evaluare a impactului asupra mediului
    Directiva are in vedere sa puna in lucru o procedura care sa asigure faptul ca sunt identificate si evaluate consecintele asupra mediului ale proiectelor de investitii, inainte de a se da autorizatia de mediu. Proiectul va oferi asistenta in definirea responsabilitatilor si in dezvoltarea capacitatilor la diferite niveluri administrative - central, regional, si local - pentru implementarea acestei directive. Procedurile EIA (Environmental Impact Assessment - evaluarea impactului asupra mediului) ale UE si experienta in implementarea lor trebuie sa fie diseminate in randul administratorilor publici, al promotorilor proiectului si al publicului.
    Intarirea agentiilor locale de protectie a mediului si dezvoltarea agentiilor regionale de protectie a mediului
    Proiectul are in vedere intarirea agentiilor de protectie a mediului regionale si locale si initierea si implementarea planurilor de actiune regionale si locale pentru protectia mediului. Implicarea in procesul de luare a deciziilor a principalilor actionari in zona vizata va fi intarita atat prin extinderea raspunderilor si sarcinilor agentiilor de protectie a mediului, cat si prin atragerea altor grupuri de interes si factori de decizie la nivel local.
    Proiectul-pilot local de investitii in Agentia de protectie a mediului din Bucuresti pentru monitorizarea calitatii aerului
    Se considera a fi prioritati urmarirea recomandarilor Planului pentru dezvoltarea Sistemului national integrat de monitorizare pentru mediu, dezvoltat in cadrul Programului PHARE 1992, monitorizarea calitatii aerului si imbunatatirea managementului sistemului de monitorizare la nivelul municipalitatii Bucuresti. Acest proiect-pilot va aplica la nivel local si regional cunostintele dobandite in cadrul activitatilor de asistenta tehnica aflate in desfasurare in domeniul acquisului calitatii aerului.
    Sprijinul PHARE pentru activitatile de mai sus este furnizat pe baza unui angajament al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului de a continua eforturile de intarire a capacitatii sale de dezvoltare a politicii, de a-si intari monitorizarea si a-si imbunatati intelegerea rolului sau in cadrul Guvernului si fata de operatorii economici.
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.15 Proiect: Proiectul de imbunatatire a calitatii transportului rutier (3,00 MEUR)
    Obiectivele proiectului constau in a permite Romaniei sa implementeze masurile de imbunatatire a calitatii transportului rutier, in conformitate cu directivele CE corespunzatoare, de reducere a emisiilor de gaz ale vehiculelor si de imbunatatire a sigurantei traficului. Pentru a incheia procesul de armonizare si a implementa legislatia romana referitoare la calitatea transportului rutier Registrul Auto Roman (RAR) va beneficia de sprijinul PHARE pentru a derula 3 activitati principale:
    Prima activitate este realizarea unei retele nationale de informatii pentru supravegherea din punct de vedere tehnic a autovehiculelor. Aceasta implica dezvoltarea bazei de date existente pentru autovehicule. PHARE va finanta necesarul de hardware si software pentru reteaua de informatii, inclusiv crearea a 3 centre regionale.
    A doua activitate este dezvoltarea a 42 de statii locale RAR pentru inspectii tehnice periodice. Scopul este de a finanta echipamentul suplimentar necesar pentru aplicarea directivelor UE privind protectia mediului si siguranta traficului.
    A treia activitate este procurarea a 6 laboratoare mobile pentru a fi folosite in cooperare cu Politia Rutiera si cu agentiile de protectie a mediului. Aceste laboratoare vor permite evaluarea calitatii serviciilor furnizate de statiile de inspectie tehnica autorizate, referitor la protectia mediului si eficienta franarii.
    Proiectul de fata face parte dintr-un program mai mare privind siguranta traficului rutier, in valoare de 16,00 MEUR, care este cofinantat de Banca Mondiala. Ministerul Transporturilor se va asigura ca RAR ofera toate inlesnirile complementare pentru a asigura faptul ca investitia PHARE este folosita in intregime si in mod eficient pentru corecta aplicare a legislatiei privind calitatea transportului rutier.
    Ministerul Transporturilor este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.16 Proiect: Consolidarea managementului frontierelor si azilului (18,92 MEUR)
    Obiectivele asistentei PHARE vor fi continuarea intaririi managementului de frontiera si a controalelor pentru combaterea imigratiei ilegale, concentrandu-se pe granitele de est ale Romaniei, in conformitate cu standardele Uniunii Europene, cu procedurile si cu cele mai bune practici, si dezvoltarea pe mai departe a sistemului romanesc de azil, pentru armonizarea cu procedurile si practica europene si internationale, prin dezvoltare institutionala si investitii. Proiectul va oferi, de asemenea, investitii pentru dezvoltarea unui sistem informational pentru prelucrarea cererilor de viza.
    Dupa fuziunea din iulie 1999 a trupelor de graniceri cu Politia de frontiera, creandu-se Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (I.G.P.F.), a fost dezvoltat un plan de actiune pentru reforma si modernizarea I.G.P.F. Planul contine masuri urgente ce trebuie luate in domeniile legislatiei, organizarii, resurselor umane si logisticii. Planul a fost aprobat de Ministerul de Interne in februarie 2000 si ofera structura in cadrul careia se va acorda asistenta PHARE pentru managementul de frontiera. Biroul pentru refugiati din Ministerul de Interne va fi ridicat la rangul de birou national pentru refugiati, responsabil de rezolvarea cererilor de azil, precum si de grija si intretinerea azilantilor in conformitate cu acquisul UE.

    Managementul frontierelor
    Dezvoltarea functiei de instruire si a infrastructurii
    Proiectul va oferi asistenta I.G.P.F. pentru dezvoltarea strategiei de instruire, incluzand evaluarea nevoilor, functiile si sistemele corespunzatoare de instruire, instruirea instructorilor si evaluarea instruirii la nivel central si regional (judetean). I.G.P.F. va fi asistat in proiectarea, dezvoltarea si furnizarea curriculei si in desfasurarea seminariilor/cursurilor de instruire etc., in conformitate cu noua structura organizationala si cu noile competente/responsabilitati organizationale. Centrele de instruire vor fi modernizate si consolidate in conformitate cu cerintele strategiei de instruire. Va fi furnizat echipamentul pedagogic corespunzator si va fi modernizata infrastructura centrului de instruire.
    Sisteme de comunicare
    Dezvoltarea si implementarea unui sistem de comunicare la scara nationala, modern si eficient, este o prioritate de prim rang pentru intarirea capacitatii operationale a I.G.P.F. Un studiu de fezabilitate cuprinzator este in curs de realizare, pentru a evalua situatia existenta din punct de vedere organizational si tehnic si pentru a propune solutii tehnice in conformitate cu strategia I.G.P.F., adaptate in totalitate la conditiile geografice specifice din Romania. Proiectarea sistemului va lua in considerare cerinta de a se asigura compatibilitatea cu SIS (Schengen Information System - sistemul informational Schengen). Sprijinul PHARE va finanta investitia initiala in sistemele de comunicare consistente cu abordarea pe termen lung de dezvoltare a sistemului, care este definita prin studiul de fezabilitate, cu accent pe nevoile imediate de comunicare pentru granitele estice.
    Mobilitate
    Proiectul va furniza masini si nave de patrula, precum si vehicule de interventie, pentru a intari protectia frontierei de est cu Moldova si Ucraina, in conformitate cu evaluarea nevoilor, intreprinsa ca baza pentru sprijinul PHARE 1999, care nu au putut fi acoperite in intregime in cadrul bugetului acelui program.
    Supraveghere
    PHARE 2000 va sprijini achizitionarea echipamentului special de supraveghere, in conformitate cu evaluarea nevoilor, realizata anterior. Achizitiile asigura ochelari pentru vedere de noapte, binocluri cu vedere de noapte, vehicule de supraveghere cu infrarosu, echipament portabil cu imagini pe baza termica, precum si instruirea asociata.
    Sprijin tactic
    Ca si la componenta "Mobilitate", PHARE 2000 va sprijini achizitionarea bunurilor pentru echiparea corespunzatoare a politistilor de frontiera, incluzand uniforme adecvate pentru patrulele de granita, verzi si albastre, in conditii meteo extreme, lanterne si veste antiglont, cititoare de documente, echipament administrativ de sprijin etc., in conformitate cu evaluarea nevoilor realizata anterior ca baza pentru sprijinul PHARE 1999.
    Sistemul de informare pentru vize
    Autoritatile romane vor implementa un sistem de informare on-line care sa lege Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne, incluzand legaturi cu posturile de frontiera ale I.G.P.F. in scopul de a moderniza si a imbunatati sistemul de acordare a vizelor. Aceasta componenta a proiectului va include achizitionarea echipamentului pentru Ministerul Afacerilor Externe, incluzand consulatele si ambasadele, si pentru Ministerul de Interne, incluzand posturile de frontiera, precum si software si instruirea asociata.
    Consultanta tehnica
    Continuand consultanta strategica tehnica prevazuta in cadrul Programului PHARE 1999, Programul PHARE 2000 va aloca un buget limitat in acest sens, in special deoarece este ceruta in proiectarea si implementarea unei strategii integrate a managementului de frontiera.
    Sprijinul PHARE pentru componenta de frontiera este acordat in functie de evolutia reformelor legislative si institutionale. Un proiect al noii legi privind frontiera de stat ar trebui elaborat inainte de sfarsitul anului 2000 si imbunatatirea reglementarilor interne ar trebui sa inceapa in acelasi timp. Fuziunea granicerilor cu Politia de frontiera la nivelul cel mai inalt de comanda ar trebui sa fie urmata de o fuziune a celor doua forte si la nivel local si regional. Un plan de actiune pentru continuarea fuzionarii acestor forte ar trebui sa fie dezvoltat si sa inceapa sa fie implementat in 2000. Planurile prezentate anterior pentru profesionalizarea fortelor de frontiera ar trebui sa inceapa acum sa fie implementate si un numar substantial de recruti ar trebui schimbat cu personal permanent in 2000. Noi activitati de instruire (atat la inceput, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii) ar trebui sa inceapa in 2000. O strategie integrata de management de frontiera, care sa cuprinda Politia de frontiera, vama, serviciile veterinare etc., ar trebui sa fie desfasurata in 2000.
    Autoritatile romane ar trebui sa demonstreze ca echipamentul prevazut in cadrul programului din 2000 poate fi insusit si folosit efectiv.
    Ar trebui sa existe un progres corespunzator in implementarea programului de infratire pentru frontiera din 1998 si a programului de management si control la frontiera din 1999. Ministerul de Interne si Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) din Ministerul Finantelor ar trebui sa demonstreze ca pot implementa programul de frontiera din 1999, conform graficului stabilit de Comisie, fara nici o intarziere semnificativa.
    Subproiectele "Mobilitate" (3) si "Sprijin tactic" (5) pot fi lansate numai dupa semnarea contractelor pentru componentele similare din programul PHARE din 1999 pentru managementul de frontiera.

    Azil
    Asistenta pentru Biroul pentru refugiati
    In completarea asistentei de tip infratire aflate in desfasurare, acordata Biroului pentru refugiati, se vor asigura consultanta, echipament si software pentru un program de dezvoltare si instruire a personalului, pentru a se dezvolta capacitatea institutionala, in conformitate cu cerintele procedurale de implementare a standardelor internationale si ale UE. Se va oferi sprijin pentru infiintarea si dotarea unui centru de resurse privind informarea din tara de origine. Sprijinul pentru instruire va fi extins, de asemenea, pentru organizatiile neguvernamentale implicate in oferirea de asistenta celor ce solicita azil.
    Imbunatatirea infrastructurii
    Guvernul Romaniei a facut eforturi semnificative pentru a imbunatati infrastructura necesara pentru primirea solicitantilor de azil, a refugiatilor si a imigrantilor ilegali. PHARE va completa investitia romaneasca in acest domeniu prin furnizarea de resurse pentru finalizarea unui al doilea centru de primire/cazare in Bucuresti pentru solicitanti de azil si refugiati vulnerabili, pentru reabilitarea unui centru de cazare la frontiera de est (Galati) si pentru reabilitarea unui centru de cazare la frontiera de vest (Timisoara).
    Va fi asigurat un buget pentru asistenta tehnica, incluzand furnizarea de echipament, pentru a sprijini managementul de proiect pentru toate componentele proiectului privind managementul frontierelor si azilul.
    Se prevede ca partea de constructie institutionala a componentei de azil a proiectului sa fie implementata printr-un proiect de infratire.
    Sprijinul PHARE pentru componenta referitoare la azil este acordat in functie de adoptarea unei noi legi a regimului strainilor in Romania, in concordanta cu conventiile internationale si in functie de alinierea in continuare cu acquisul UE a Legii nr. 15/1996 privind refugiatii.
    Ar trebui sa se realizeze un progres corespunzator in implementarea proiectului de infratire din 1998, referitor la azil.
    Ministerul de Interne este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0006.17 Proiect: Lupta impotriva drogurilor (1,00 MEUR)
    Proiectul are in vedere sa intareasca capacitatea institutiilor din Romania in lupta impotriva drogurilor, prin dezvoltarea unei Strategii nationale cuprinzatoare pentru combaterea abuzului de droguri si a traficului ilegal de droguri si de precursori de droguri, dezvoltarea unor planuri de actiune ale agentiilor nationale si o cooperare imbunatatita intre agentii la nivel national si european.
    In plus fata de elaborarea diferitelor componente ale strategiei nationale, proiectul va furniza sprijin pentru crearea si dezvoltarea structurilor cerute pentru functionarea efectiva a Comitetului interministerial pentru lupta impotriva drogurilor (CILID) si va realiza o revizuire a legislatiei existente privind drogurile, pentru a asigura compatibilitatea cu legislatia UE si cu cea mai buna practica. Sprijinul va contribui, de asemenea, la cresterea eficacitatii punctului national pentru lupta impotriva drogurilor, cu referire la sarcinile de colectare de date privind indicatori-cheie nationali si subnationali si informatii privind elaborarea de politici, noile droguri sintetice si schemele de reducere a cererii si la intarirea relatiilor punctului national cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor.
    Sprijinul pentru dezvoltarea unei Strategii nationale pentru reducerea furnizarii de droguri va fi oferit organismelor relevante care participa in Comitetul interministerial pentru lupta impotriva drogurilor, acordandu-se o atentie speciala dezvoltarii unei relatii de lucru mai apropiate intre agentiile implicate in reducerea furnizarii de droguri. In mod similar va fi acordata asistenta organismelor relevante care participa la Comitetul interministerial pentru elaborarea Strategiei nationale pentru reducerea cererii de droguri, acordandu-se, de asemenea, o atentie speciala cooperarii intre agentii.
    Proiectul va sprijini, de asemenea, proiectarea unui program de prevenire primara, bazat pe elementele-cheie ale strategiei pentru reducerea cererii, incluzand: un program de instruire pentru personalul implicat in activitatile educationale legate de problemele drogurilor; evaluarea atitudinii tineretului fata de droguri; evaluarea necesitatilor de a informa publicul larg despre problema drogurilor; un studiu epidemiologic; dezvoltarea si publicarea de manuale despre consumul de droguri si dependenta de acestea; campanii de informare-educare-comunicare; crearea unor puncte de consiliere si a serviciilor de tip hot-line in problema drogurilor.
    Se va realiza prin proiect o evaluare a situatiei existente privind tratamentul medical in legatura cu consumul de droguri, care va conduce la recomandari pentru imbunatatirea serviciilor medicale in acest domeniu si la instruirea pentru personalul implicat in tratamentul medical si detoxificare.
    Se intentioneaza sa se implementeze proiectul printr-o infratire cu o institutie competenta a unui stat membru, asigurand asistenta oferita de un consilier de preaderare si de un expert pe termen scurt. Consilierul de preaderare va sprijini Secretariatul CILID in elaborarea strategiei nationale si va coordona asistenta tehnica oferita de expertii pe termen organismelor relevante in domeniile de activitate mentionate mai sus.
    Se vor sprijini achizitionarea de echipament, in conformitate cu cerintele diferitelor componente ale Strategiei nationale pentru lupta impotriva drogurilor, si crearea structurilor interministeriale de coordonare necesare.
    Asistenta PHARE este furnizata cu conditia ca punctul national de lupta impotriva drogurilor sa fie infiintat in cadrul Institutului pentru Managementul Sanatatii din cadrul Ministerului Sanatatii, sa fie furnizate spatiu si facilitati pentru acesta si sa fie incadrat personal adecvat pentru a-si desfasura sarcinile principale in conformitate cu indrumarile date de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor.
    Autoritatea de implementare pentru proiect este Ministerul de Interne, care va furniza spatiu si facilitati pentru consilierul de preaderare.

    RO0006.18 Proiect: Sprijinirea activitatilor pentru intarirea procesului de integrare europeana (7,00 MEUR)
    Obiectivul general al acestui proiect este de a sprijini si a accelera pregatirea Romaniei pentru aderare la Uniunea Europeana in perspectiva integrarii sale depline si cu succes in cadrul structurilor europene. Obiectivele imediate sunt:
    - intarirea capacitatii Romaniei de a pregati programe si proiecte mature pentru inlesnirea adoptarii si aplicarii acquisului;
    - oferirea de instruire continua privind etapele implementarii proiectelor, in contextul procesului de aderare la UE, pentru oficiali din administratia publica, pentru a se imbunatati programarea si managementul asistentei pentru preaderare;
    - continuarea sprijinului functionarii Institutului European din Romania (IER) ca un centru de management/livrare/resurse pentru masurile care sprijina pregatirea pentru aderare, in conformitate cu prevederile Memorandumului de finantare PHARE 1997.
    Pregatirea proiectului
    Activitatile care urmeaza sa fie desfasurate vor fi legate indeaproape de programarea PHARE (si de alte instrumente de preaderare) in Romania in perioada 2001 - 2003 si vor sprijini introducerea unei dimensiuni multianuale mult mai puternica in procesul de identificare si pregatire a proiectelor care sprijina procesul aderarii, in contextul Parteneriatului de aderare si al PNAR (Programul national de aderare a Romaniei).
    Fondurile vor fi furnizate pentru o Facilitate de pregatire a proiectelor care sa fie gestionata in contextul procesului de programare PHARE. Facilitatea de pregatire a proiectelor va sprijini activitati cum ar fi: studii de fezabilitate, descrieri detaliate ale proiectelor de investitii, proiectarea de programe de instruire si scheme de asistenta, evaluari ale impactului asupra mediului, pregatirea proiectelor de dezvoltare institutionala, a programelor de instruire si a schemelor de asistenta si pregatirea de specificatii tehnice, planuri de achizitii si dosare de licitatie.
    Cand propunerile initiale pentru sprijinul PHARE in cadrul Programului PHARE 2001 (si al programelor din ultimii ani) sunt inaintate de institutii eligibile din Romania, ele vor fi evaluate in functie de conformitatea lor cu Parteneriatul de aderare si cu prioritatile PNAR si, de asemenea, in conformitate cu gradul lor de maturitate. Propunerile de proiect care sunt considerate a fi in conformitate cu Parteneriatul de aderare si PNAR, dar care nu sunt in intregime mature in ceea ce priveste pregatirea lor pentru implementare, vor fi eligibile pentru sprijin in cadrul acestei facilitati. Deciziile privind eligibilitatea pentru sprijinul in cadrul Facilitatii de pregatire a proiectelor vor fi luate de comun acord de serviciile Comisiei si de coordonatorul national al asistentei din Romania.
    Poate sa fie realizata, de asemenea, pregatirea proiectelor relevante pentru implementarea masurilor SAPARD; este de asteptat sa fie necesare cu precadere studii pregatitoare privind consolidarea grupurilor de producatori si proiectarea programelor de tip agro-mediu.
    Proiectele propuse de institutiile eligibile din Romania pot include activitati probabil a fi cofinantate de PHARE si institutii financiare internationale, cu conditia ca principiul de conformitate cu prioritatile Parteneriatului de Aderare sa fie respectat. Nu se intentioneaza sa se utilizeze aceasta facilitate pentru pregatirea proiectelor PHARE de dezvoltare regionala.
    Instruire
    Programul de instruire propus pentru sprijin este o continuare a programului de activitati puse in aplicare in cadrul programului PHARE 1997 implementat de Institutul European din Romania. Prin proiectul de fata instruirea poate fi extinsa la personalul administrativ care lucreaza la nivel descentralizat. Instruirea trebuie sa fie orientata in mod practic si concentrata in special pe familiarizarea personalului administrativ de la diferite niveluri cu conceptele generale ale etapelor implementarii proiectelor, in contextul obiectivelor stabilite prin procesul de aderare. Aceste activitati de instruire vor contribui la dezvoltarea unei capacitati imbunatatite care sa pregateasca propuneri solide de proiecte, sa gestioneze si sa monitorizeze implementarea programelor.
    Institutul European
    In conformitate cu Memorandumul de finantare PHARE 1997 pentru Romania, costurile pentru functionarea Institutului European din Romania vor fi in intregime asigurate pentru un al treilea an consecutiv si partial, pe baza unei reduceri treptate, pentru o perioada viitoare, limitata, conform unei evaluari a performantei IER, astfel cum este avuta in vedere in acel memorandum de finantare.
    Departamentul pentru afaceri europene este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0007 Subprogramul 4
    Coeziunea economica si sociala

    RO0007.01 Proiect: Sprijin pentru implementare PND (13,00 MEUR)
    Obiectivul general al acestui proiect este de a sprijini Guvernul Romaniei si autoritatile regionale infiintate prin Legea nr. 151/1998 sa isi intareasca capacitatea institutionala pentru implementarea unei politici integrate de dezvoltare regionala in concordanta cu prevederile Planului national de dezvoltare (PND) adoptat in contextul procesului de preaderare.
    Obiectivele specifice sunt:
    - sa dezvolte capacitatile agentiilor pentru dezvoltare regionala (A.D.R.) din fiecare dintre cele 8 macroregiuni ale Romaniei, astfel incat ele sa devina organizatii profesioniste, moderne si durabile, capabile sa conduca procesul de dezvoltare in regiunile lor, in conformitate cu practicile de succes in statele membre ale Uniunii Europene, si sa dea o importanta deosebita dezvoltarii parteneriatului dintre comunitatile regionale de interes pentru intarirea legitimitatii procesului de planificare regionala si sa intareasca in continuare capacitatea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala (A.N.D.R.) de a coordona si de a sprijini procesul de planificare regionala administrat de A.D.R.;
    - sa pregateasca proiecte regionale de dezvoltare serioase, mature, incluzand studii de fezabilitate si schite detaliate, in concordanta cu planurile si cu strategiile de dezvoltare regionala, cu perspectiva de finantare din PHARE, bugete regionale si din alte surse externe de investitii in perioada 2001 - 2006.
    Activitatile in cadrul acestui proiect vor include:
    (i) Infratire pe probleme de planificare regionala, dezvoltare de programe si construire de parteneriate (7 MEUR), asigurand consilieri de preaderare si experti pe termen scurt, din organisme nationale si/sau regionale de dezvoltare din statele membre, pentru cele 8 A.D.R. si A.N.D.R. Consilierii de preaderare care vor lucra in A.D.R. vor furniza asistenta si propuneri concrete pentru A.D.R., in vederea stabilirii legitimitatii lor ca organisme responsabile pentru conducerea parteneriatului regional si pentru definirea, monitorizarea si evaluarea programelor de dezvoltare si a proiectelor de investitii in concordanta deplina cu acquisul privitor la fondurile structurale ale UE. Consilierii de preaderare vor identifica, de asemenea, cerintele pentru asistenta pe termen scurt pentru A.D.R. pentru a intari procesul de planificare regionala si a dezvolta capacitatile de resurse umane ale A.D.R. in conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane pentru dezvoltarea regionala, adoptata de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala. In completare, un consilier de preaderare la A.N.D.R. va asista A.N.D.R. in construirea rolului sau de coordonator interministerial si de lider de parteneriat. Date fiind diferentele dintre abordarile statelor membre privind fondurile structurale si dintre institutiile regionale din statele membre, consilierul de preaderare va ajuta, de asemenea, A.N.D.R. sa coordoneze abordarile regionale de infratire si sa asigure compatibilitatea cu modelul general de planificare a dezvoltarii regionale care este in curs de aparitie in Romania.
    (ii) Asistenta tehnica (6 MEUR) pentru studii de fezabilitate si dezvoltare de proiecte, ce va fi contractata de A.N.D.R. si A.D.R. pe baza prioritatilor identificate de A.D.R. in contextul procesului planificarii regionale. Strans legata de activitatea de infratire (twinning), asistenta tehnica va fi folosita pentru studii de fezabilitate, expertize si instruire in scopul de a pregati programe viabile si proiecte care sa fie finantate din PHARE sau din alte fonduri in cursul anului 2001 si in anii urmatori (abordarea programata).
    Asistenta este acordata cu conditia ca A.N.D.R. si agentiile pentru dezvoltare regionala sa puna la dispozitie birouri si facilitati pentru consilierii de preaderare si pentru experti.
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este autoritatea de implementare pentru acest proiect.

    RO0007.02 Proiect: Dezvoltare regionala; investitii in prioritatile PND (75,00 MEUR)
    Obiectivul acestui proiect este de a sprijini implementarea programelor integrate de dezvoltare regionala intr-un numar de regiuni prioritare din Romania, in concordanta cu Planul national de dezvoltare (PND), politica nationala de dezvoltare regionala si planurile de dezvoltare regionala, adoptate in cadrul procesului de aderare. Aceste documente de planificare subliniaza situatia specifica a Romaniei in ceea ce priveste diferentele regionale. Exceptand regiunea Bucuresti - Ilfov, si regiunea de nord-est, care constituie extremele, diferentele dintre regiunile Romaniei (masurate prin PIB/locuitor si prin ratele somajului) sunt mai degraba limitate, pe cand decalajul dintre Romania si UE in termenii PIB mediu/locuitor este mare, astfel cum este ilustrat de datele de mai jos:
_____________________________________________________________________
                         UE 15     RO   Bucuresti/   N-E      Alte
                                 medie   Ilfov               regiuni
_____________________________________________________________________
PIB/locuitor (1997)       18      3,9      5,6        3      4,5/3,8
Rata somajului (1999)     10,7   11,2      5,7       14,3    10/12,6
_____________________________________________________________________

    Mai mult, diferentele intraregionale in termenii somajului si venitului sunt foarte ridicate si trebuie luate in considerare. De aceea, urmand principiul concentrarii, acordul de fata a fost realizat in parteneriat cu autoritatile romane.
    1. Patru regiuni de prima prioritate, identificate in PND adoptat de Guvern in octombrie 1999, vor fi alese pentru sprijinul PHARE (nord-est, nord-vest, sud-est, sudul Munteniei).
    Celelalte 4 sunt considerate regiuni de prioritatea a doua (centru, sud-vest, vest, Bucuresti - Ilfov).
    2. Diferentele intraregionale vor fi luate in considerare in procesul de implementare, in special prin stabilirea criteriilor de selectie.
    3. Sprijinul PHARE pentru investitii va fi concentrat pe 3 prioritati dintre cele 9 identificate in PND adoptat de Guvern in octombrie 1999:
    - dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurarii industriale si al agriculturii si dezvoltarii rurale (componenta A);
    - asistenta pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM) (componenta B);
    - dezvoltarea infrastructurii regionale si locale (componenta C).
    4. 50% din cofinantarea prevazuta in bugetul statului se va investi in cele 4 regiuni de prioritatea a doua. Mecanismul de cofinantare este detaliat mai jos, la punctul "Conditionalitati".
    Cele 3 prioritati vizeaza impreuna dezvoltarea, intr-o abordare integrata, a potentialului economic si social autohton al acestor regiuni, infrastructura locala si regionala fiind considerata ca o parte indispensabila a unui program integrat de restructurare regionala.
    Unul dintre rezultatele asteptate ale acestui proiect este de a spori capacitatea autoritatilor locale de a colabora si de a lua decizii de importanta regionala. Fiecare regiune va da o pondere diferita pentru diferitele prioritati si actiuni eligibile, mentionate mai jos, in concordanta cu prioritatile din fiecare plan regional. Problema diferentelor intraregionale va fi luata in considerare in acest cadru.
    Implementarea masurilor ce sprijina aceste 3 prioritati va fi sustinuta de asistenta tehnica pentru selectarea proiectelor, monitorizare si supraveghere (componenta D).

    A. Dezvoltarea resurselor umane (DRU)
    Obiectivele si activitatile acestei componente sunt in concordanta cu liniile directoare din Strategia de angajare a UE si cu prioritatile Fondului Social European. In zonele rurale vor fi definite activitati pentru a sprijini implementarea masurilor SAPARD in domeniile diversificarii rurale (turism, agri-food, comert). Dezvoltarea resurselor umane va acoperi urmatoarele 3 arii:
    - (A1) Calificarea si recalificarea fortei de munca
    Actiunile eligibile se vor concentra asupra instruirii personalului si managerilor IMM (incluzand inovare si tehnologie noua pentru informatii si comunicare), dezvoltarea unor bune practici de dezvoltare a resurselor umane (planuri de pregatire si educare culturala de-a lungul vietii). Ca alocare indicativa, 35% din sprijinul PHARE pentru subcomponenta DRU se va aloca acestei masuri.
    - (A2) Sporirea masurilor active de ocupare
    Actiunile eligibile se vor concentra asupra programelor de pregatire pentru someri (instruire, consiliere si indrumare pentru inceperea de afaceri si ca potentiali intreprinzatori, subventii de somaj pentru a se acorda asistenta somerilor in gasirea unei slujbe). Ca alocare indicativa, 50% din sprijinul PHARE pentru subcomponenta DRU se va aloca acestei masuri.
    - (A3) Promovarea integrarii sociale pentru grupurile defavorizate, cum ar fi femeile care se intorc sau intra pe piata muncii, romii, tinerii care parasesc orfelinatele, persoanele cu handicap. Actiunile eligibile se vor concentra asupra multiplicarii pe scara larga a celor mai bune practici privind asigurarea unor posibilitati egale, cum ar fi: planuri individuale, scheme specifice de instruire si plasare, ucenicie, capacitate institutionala si pregatire pentru instructori. Un minimum de 15% din sprijinul PHARE pentru subcomponenta DRU va fi alocat acestei masuri.

    B. Asistenta pentru IMM
    Activitatile din cadrul acestei componente se vor concentra asupra cresterii competitivitatii IMM, impulsionarii crearii de noi intreprinderi si imbunatatirii investitiilor si capacitatii de angajare ale IMM. Aceste obiective vor fi indeplinite prin 3 masuri, in conformitate cu recomandarea Comisiei 96/280/CE din 3 aprilie 1996, avand drept grup-tinta IMM care functioneaza in toate sectoarele, cu exceptia sectorului primar (agricultura, energie, extractie), comertului cu amanuntul, serviciilor de proprietate imobiliara, serviciilor financiare si de asigurare si a cazinourilor;
    - (B1) Schema de finantare nerambursabila pentru inceperea unor afaceri, pentru microintreprinderi si intreprinderi noi
    Ca o regula generala, sprijinul financiar va fi de maximum 50.000 euro. Contributia privata de la fiecare beneficiar va fi de 40% din totalul costurilor eligibile. Acest procent s-a dovedit a fi realist in contextul schemelor PHARE precedente de finantare nerambursabila pentru IMM, data fiind capacitatea financiara redusa pentru majoritatea afacerilor aflate la inceput, a microintreprinderilor si a intreprinderilor noi din Romania, pentru a permite Romaniei sa dezvolte proiecte de investitii pe o baza viabila si durabila. Ca alocare indicativa, 35% din sprijinul PHARE pentru subcomponenta IMM se va aloca acestor masuri.
    - (B2) Linia de credit pentru IMM
    Aceasta masura este continuarea schemei PHARE anterioare de credite (RO9711). Proiectarea schemei va asigura si demonstra complementaritatea dintre schemele de finantare nerambursabila si de credit pentru IMM, luand in calcul in special necesitatea de a se asigura ca schema de finantare nerambursabila nu submineaza aparitia unor finantari comerciale durabile pentru IMM, prin banci si alte institutii financiare create. Se va demonstra, de asemenea, complementaritatea dintre liniile de creditare regionale pentru IMM sprijinite in cadrul acestei propuneri de finantare si programele nationale pentru IMM finantate prin BERD. Ca alocare indicativa, 45% din sprijinul PHARE pentru subcomponenta IMM se va aloca acestei masuri.
    - (B3) Schema de consiliere si instruire pentru IMM
    Aceasta activitate va fi concentrata asupra furnizarii de servicii de consultanta pentru IMM in urmatoarele domenii: acces la oportunitatile pietei, certificare de calitate, acces la baze de date si informatii disponibile si relevante. Beneficiarii acestei scheme vor fi in principal IMM. Ca alocare indicativa, 35% din sprijinul PHARE pentru subcomponenta IMM se va aloca acestei masuri.
    Implementarea tuturor masurilor de sprijin pentru IMM va fi monitorizata avandu-se in vedere impactul ei in ceea ce priveste crearea de locuri de munca durabile.
    In scopul trecerii la o abordare coordonata si integrata intre resursele umane si masurile de sprijin pentru IMM au fost proiectate proceduri similare pentru informarea solicitantilor si pentru acordarea de finantari nerambursabile. La nivel regional vor fi organizate campanii de informare si publicitate; vor fi lansate permanent licitatii deschise cu programarea evaluarii cererilor la intervale regulate; experti externi numiti de PHARE vor fi membri cu drept de vot in comitetele de selectie. A.N.D.R., alte organisme nationale competente si delegatia CE vor fi reprezentate in aceste comitete de selectie ca observatori. Decizia finala asupra acordarii de finantare nerambursabila va fi avizata de delegatia UE. Este prevazut sprijin financiar PHARE pentru campanii de informare, sprijin pentru selectarea de proiecte si monitorizare, pentru evaluare ulterioara si control.

    C. Infrastructura locala si regionala
    Ca urmare a evaluarii PND de catre  serviciile Comisiei, imbunatatirea infrastructurii locale si regionale a fost considerata ca o prioritate in cadrul sprijinului PHARE pentru strategiile de dezvoltare regionala. Date fiind slaba calitate a infrastructurii din regiunile Romaniei si sfera larga a nevoilor, au fost stabilite, in parteneriat cu autoritatile romane, 3 criterii pentru selectia tipului de infrastructura eligibila:
    - contributia directa la cresterea economica si la competitivitatea regiunilor implicate;
    - abordarea integrata (sinergie intre activitatile A, B si C);
    - coordonarea dintre PHARE si alte instrumente de preaderare (ISPA si SAPARD).
    Prin urmare, sprijinul PHARE in cadrul acestei componente se va concentra asupra urmatoarelor obiective prioritare:
    - (C1) Imbunatatirea structurii de transport intarind legatura dintre polii economici si coridoarele europene de transport; imbunatatirea drumurilor care inlesnesc accesul catre zonele industriale, zonele aflate in proces de restructurare si alte zone economice, incluzand zonele turistice.
    - (C2) Dezvoltarea infrastructurii care sprijina dezvoltarea afacerilor, in scopul cresterii competitivitatii IMM printr-un acces mai bun la tehnologii, servicii, piete si informatie.
    - (C3) Reabilitarea unor zone degradate sau protejarea unor zone vulnerabile din punct de vedere al mediului, zone care au potential economic (zone industriale, intreprinderi care au fost inchise in zone urbane puternic poluate, zone cu potential turistic).
    Proiectele individuale vor avea un impact structural asupra economiei regionale si prin urmare este necesara o valoare minima (cost total - minimum 2 MEUR, sprijin PHARE - maximum 5 MEUR). Beneficiarul proiectelor (in mod normal proprietarul legal al infrastructurii ce urmeaza sa fie realizata) va fi o autoritate publica. PHARE va finanta numai lucrarile conform cu standardele UE. Evaluarea impactului asupra mediului va fi realizata in conformitate cu Directiva 85/337/CEE, modificata de Directiva 97/11/CE, si proiectul tehnic va fi intocmit in concordanta cu standardele CE.
    Metoda adoptata pentru identificarea, selectia si implementarea proiectelor este urmatoarea:
    - Un grup de lucru, format din cele 4 regiuni de prima prioritate (A.D.R.), A.N.D.R., ministere responsabile pentru transport, mediu, lucrari publice, industrie si comert, Agentia Nationala a Drumurilor, Departamentul pentru afaceri europene si delegatia CE, a stabilit o lista de proiecte potential eligibile. Principalele criterii de selectie au fost: coerenta cu obiectivele si prioritatile planurilor de dezvoltare regionala; impactul regional asteptat, inclusiv in crearea de locuri de munca; durabilitatea; maturitatea proiectelor; cofinantarea, parteneriatul, incluzand parteneriatul privat cand este cazul. (Lista proiectelor potential eligibile este anexata la fisa Proiectului RO0007.01 Dezvoltare regionala; investitii in prioritatile PND.)
    - Studiile de fezabilitate sau actualizarea studiilor de fezabilitate existente pentru proiectele cuprinse in lista se vor finaliza cu sprijinul Programului PHARE 1999 (facilitatea de pregatire a proiectului).
    - Cand studiile de fezabilitate si alte expertize relevante (evaluarea impactului asupra mediului, proiectare tehnica, consultare publica si analiza impactului social) vor fi efectuate, consiliile pentru dezvoltare regionala si Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala vor aproba proiectele. Delegatia CE va aviza lista finala.
    Fara a prejudicia responsabilitatea autoritatilor romane referitor la supravegherea executarii proiectelor de infrastructura, expertii independenti numiti in cadrul programului curent vor supraveghea, de asemenea, implementarea proiectelor de infrastructura pentru a asigura calitatea si eficienta cu care au fost cheltuiti banii. Acesti experti vor raporta A.N.D.R. si delegatiei CE.

    D. Campanie de informare, selectare de proiecte, monitorizare si evaluare
    Implementarea solida a acestui program necesita asistenta tehnica pentru:
    - o campanie de informare publica ca element indispensabil pentru o procedura de selectare a proiectelor transparenta si pe baze competitive;
    - monitorizarea detaliata a procesului de implementare, incluzand evaluarea de catre  un expert independent a propunerilor de proiect pentru finantarile nerambursabile (componentele A si B). Expertii vor raporta A.N.D.R. si delegatiei CE;
    - dezvoltarea unui sistem de implementare adecvat pentru proiectele de infrastructura, incluzand contractare, supraveghere si inspectie de teren. Expertii independenti vor sprijini autoritatile competente in supravegherea si controlarea proiectelor de infrastructura finantate de PHARE (componenta C). Expertii vor raporta A.N.D.R. si delegatiei CE.
    Costurile de auditari si evaluari cerute de C.E. si/sau A.N.D.R. vor fi acoperite, de asemenea, in cadrul acestei activitati.
    Conditionalitati:
    In conformitate cu Ghidul PHARE, 25% din cofinantarea nationala pentru proiecte de investitii (egala cu 25 MEUR) se va furniza de la bugetul de stat, corespunzand cu contributia PHARE de 75 MEUR. Cofinantarea este asigurata dupa urmatoarele principii:
    - 50% din cofinantarea nationala se va investi in cele 4 regiuni de prima prioritate, pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura regionala si locala. Cofinantarea de la bugetul de stat va acoperi 25% din sprijinul public total (PHARE + cofinantarea de la bugetul de stat) pentru fiecare proiect de infrastructura;
    - 50% se va investi in cele 4 regiuni de prioritate secundara, pentru sprijinirea unor masuri similare si urmand aceleasi proceduri ca cele descrise la subcomponenta A (Dezvoltarea resurselor umane) si (B1) (Schema de finantare nerambursabila pentru afaceri noi, microintreprinderi si intreprinderi recent create), incluzand avizarea finala UE. ADR si A.N.D.R. vor raporta delegatiei UE referitor la implementarea si rezultatele realizate. Fondul National va asigura aceasta cofinantare si mecanismul pentru eliberarea fondurilor.
    Se va pune la dispozitie Comitetului mixt de monitorizare, care are responsabilitatea sa urmareasca indeplinirea cerintelor de cofinantare, o evidenta clara a faptului ca a fost furnizata cofinantarea nationala de la bugetul de stat. Daca nici o dovada nu este prezentata, sumele respective pot fi deduse din alocatiile PHARE posibile in anii urmatori.
    Schema de finantare pentru fiecare proiect in cadrul componentei "Infrastructura regionala si locala" poate include cofinantare locala sau din partea unor institutii financiare internationale. Cand cofinantarea este furnizata din fondurile bugetare nationale, aceasta trebuie sa fie eliberata in acelasi timp ca si fondurile PHARE, pentru a se inlesni implementarea fara probleme a proiectelor.

    2. BUGET

                                                                        - MEUR -
________________________________________________________________________________
             Subprogram                      Investitii   Constructie     Total
                                                         institutionala  general
________________________________________________________________________________
RO0004: Criterii politice - Intarirea           7,25          5,75        13,00
democratiei, a statului de drept si a
drepturilor omului (proiecte: Consolidarea
sistemelor judiciar si penitenciar,
Societatea civila)

RO0005: Criterii economice - Intarirea         27,925        12,975       40,90
capacitatii de a face fata presiunilor
concurentiale (proiecte: Liberalizarea
sectorului energiei, Sistemul de plati
interbancare, Reglementarea pietei de
capital)

RO0006: Indeplinirea obligatiilor acquisului   36,42         36,70        73,12
[proiecte: Politica industriala si
infrastructura calitatii, Recunoasterea
reciproca a diplomelor; finante publice
(4 proiecte), agricultura (6 proiecte),
Mediu, Calitatea transportului rutier,
Managementul frontierelor, Lupta impotriva
drogurilor, Sprijinirea activitatilor pentru
intarirea procesului de integrare europeana,
incluzand pregatirea proiectelor]

RO0007: Coeziunea economica si sociala         75,00         13,00        88,00
(proiecte: Implementarea PND, Investitii
regionale)
________________________________________________________________________________
TOTAL*1)                                      146,595        68,425     215,02
________________________________________________________________________________
    *1) Pro memoria: Participarea Romaniei la programele comunitare (13,6 MEUR, exclusiv 8,9 MEUR in avans din alocarea pentru 2001) si de cooperare transfrontaliera (13 MEUR) pentru anul 2000 se deduce din alocarea totala pentru Romania in cadrul PHARE 2000. Aceste alocari vor fi furnizate in cadrul altor propuneri de finantare si nu sunt incluse in cadrul prezentului program.

    3. IMPLEMENTARE
    Programul va fi administrat in conformitate cu procedurile Sistemului de implementare descentralizat PHARE (SID). Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea responsabilitatea de ansamblu in ceea ce priveste programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE.
    Fondul National din cadrul Ministerului Finantelor, condus de responsabilul national cu autorizarea finantarii (RNA), va superviza administrarea financiara a programului si va fi responsabil de raportarile catre Comisia Europeana. Autoritatea nationala de control, competenta cu privire la implementarea programului, va efectua controlul financiar adecvat.
    Programul va fi implementat prin doua agentii de implementare (AI) responsabile pentru contractare si managementul financiar in cadrul programului. Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului Finantelor va actiona ca agentie de implementare pentru majoritatea componentelor programului.
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va actiona ca agentie de implementare numai pentru proiectul RO0007.01 "Dezvoltare regionala; investitii in prioritatile PND".
    Asistenta tehnica ce sprijina proiectele de investitii pentru dezvoltare regionala va fi contractata de catre OPCP.
    Comisia va transfera fonduri catre Fondul National, in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat intre Comisie si Guvernul Romaniei la 20 octombrie 1998. Fondurile vor fi transferate la cererea responsabilului national cu autorizarea finantarii (RNA). O plata de pana la 20% din fonduri, care urmeaza sa fie administrata la nivel local, va fi transferata Fondului National dupa semnarea memorandumului de finantare si a acordurilor de finantare dintre Fondul National si agentiile de implementare. Prevederile prevazute la art. 2 si 13 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National trebuie, de asemenea, respectate. In plus RNA trebuie sa inainteze Comisiei spre aprobare numirea responsabililor cu autorizarea programului (RAP) si o descriere a sistemului creat, evidentiind fluxul de informatii intre Fondul National si agentiile de implementare si modul in care va fi indeplinita functia de plata.
    Se vor efectua 4 plati in cuantumul celei mai mici sume reprezentate fie de maximum 20% din fondurile care urmeaza sa fie administrate la nivel local, fie de diferenta pana la valoarea integrala a bugetului. Prima plata va fi trasa in momentul in care o cota de 10% din buget a fost deja platita de agentiile de implementare. A doua plata poate fi ceruta atunci cand o cota de 30% din bugetul total a fost platita. Punctul de tragere a celei de-a treia plati este atunci cand s-a platit o cota de 50%, iar pentru plata a patra finala, cand o cota de 70% este platita. In afara unei autorizatii exprese prealabile din partea Comisiei, nici o cerere de plata nu poate fi facuta daca fondurile cumulate, aflate la dispozitia Fondului National si la agentiile de implementare, depasesc 10% din exercitiul bugetar angajat. In mod exceptional RNA poate cere o plata in avans de peste 20%, in conformitate cu procedurile prevazute in memorandumul de intelegere sus-mentionat.
    Fondul National va transfera fonduri agentiilor de implementare, in conformitate cu acordurile de finantare semnate intre Fondul National si OPCP si intre Fondul National si A.N.D.R. Acordurile de finantare vor fi avizate in prealabil de Comisia Europeana. OPCP va fi condus de un responsabil cu autorizarea programului (RAP), numit de RNA dupa consultarea cu CNA. In mod similar RNA va confirma numirea RAP in cadrul A.N.D.R. Responsabilii cu autorizarea programului vor fi responsabili in ambele cazuri pentru toate operatiunile efectuate de agentiile de implementare.
    Autoritatile de implementare responsabile pentru aspectele tehnice ale implementarii tuturor proiectelor si subproiectelor in cadrul programului sunt specificate mai sus, la pct. 1 "Obiective si descriere".
    Un cont bancar separat, purtator de dobanda, in euro, va fi deschis si administrat de Fondul National intr-un sistem contabil separat, la o banca ce a fost anterior convenita cu Comisia. In principiu toate conturile bancare vor fi purtatoare de dobanda. Dobanda va fi raportata Comisiei Europene. In cazul in care Comisia decide astfel, pe baza unei propuneri din partea RNA, dobanda poate fi reinvestita in program. Aceleasi proceduri vor fi aplicate fondurilor transferate la OPCP si A.N.D.R.
    RNA si RAP se vor asigura ca toate contractele sunt pregatite in conformitate cu procedurile stabilite in manualul SID. Toate contractele pentru investitii vor fi mai mari de 2 MEUR. Conventiile de infratire (twinning) si contractele de asistenta tehnica pot avea valori mai mici, dupa cum se cere prin natura specifica a proiectelor de constructie institutionala.
    Toate contractele trebuie incheiate pana la data de 30 noiembrie 2002. Majoritatea platilor trebuie sa se faca pana la data de 30 noiembrie 2003. Doar pentru doua programe RO0005.01 "Liberalizarea sectorului energiei" si RO0007.02 "Dezvoltare regionala", termenul limita pentru plata va fi 30 noiembrie 2004.
    RNA si RAP se vor asigura ca toate contractele vor fi pregatite in conformitate cu procedurile stabilite in manualul SID. Pentru scheme de finantare nerambursabila*2), ale caror proceduri si formate nu sunt acoperite de manualele SID, aranjamentele precise de implementare vor fi descrise in fisele de proiect pe baza urmatoarelor principii:
    - Procedurile si formatele care sunt folosite in implementarea schemelor si acordarea finantarilor nerambursabile se vor baza pe ghidul curent (vademecum) al Comisiei privind managementul finantarii nerambursabile si contractul standard de finantare nerambursabila RELEX sau pe oricare alte formate si proceduri adecvate pentru schemele de finantari nerambursabile pentru ajutoare externe care sunt dezvoltate intre timp de catre Comisie. In particular, se va acorda o grija speciala procesului de selectie a proiectelor beneficiare, care trebuie sa fie facuta la nivel tehnic prin comitetele de selectie alcatuite din experti numiti de autoritatile care cofinanteaza schemele, precum si de administratorii relevanti si grupurile de interes implicate in scheme.
    - RAP competent pentru programul in cadrul caruia este finantata schema de finantare nerambursabila trebuie sa isi pastreze responsabilitatea contractuala si financiara pentru implementarea schemei. In particular, RAP trebuie sa aprobe formal licitatia deschisa, formatele de cerere de finantare, criteriile de evaluare, precum si procesul de selectie si rezultatele. RAP trebuie, de asemenea, sa semneze contractele de finantare nerambursabila cu beneficiarii si sa asigure o monitorizare si un control financiar adecvate sub autoritatea si responsabilitatea sa. Cu aceasta restrictie managementul schemelor poate fi descentralizat de la RAP la organismele adecvate la nivel sectorial sau regional.
    - Aprobarea ex-ante din partea Comisiei (Delegatia CE din Bucuresti) va fi ceruta pentru licitatia deschisa, formatele de cerere de finantare, criteriile de evaluare, procedurile de selectie (incluzand componenta comitetelor) si rezultatele (lista proiectelor ce vor fi finantate). Contractele de finantare nerambursabila semnate de RAP vor fi supuse controlului ulterior (ex-post) al delegatiei CE.
    - Implementarea proiectelor selectate, prin furnizarea de lucrari, bunuri si servicii subcontractate de beneficiarii finali ai finantarilor nerambursabile individuale, va fi supusa regulilor de achizitie anexate la contractul standard de finantare nerambursabila RELEX. Sistemul descentralizat stabilit pentru proiectele mici de cooperare transfrontaliera trebuie aplicat tuturor contractelor de acest tip mai mici de 300.000 euro (sau orice alt prag marit ce va fi fixat de catre Comisie pentru fonduri destinate unor proiecte mici in cadrul programelor de cooperare transfrontaliera). Ofertele si contractele care depasesc acest prag vor fi prezentate delegatiei CE pentru aprobare ex-ante. Angajamentele financiare in termenii PHARE vor fi efective la data semnarii contractelor de finantare nerambursabila de catre RAP competent. Implementarea proiectelor si toate platile PHARE trebuie facute inainte de data de expirare a prezentului memorandum de finantare.
    Orice fonduri neutilizate pana la data expirarii programului vor fi recuperate de Comisie.
    Pentru acele contracte cu fonduri pastrate pentru o perioada de garantie prelungita peste data de sfarsit a perioadei de plata a programului, suma totala a fondurilor acelor contracte, calculate de RAP si stabilite de Comisie, va fi platita agentiei de implementare inainte de inchiderea oficiala a programului. Agentia de implementare isi asuma intreaga responsabilitate pentru depozitarea fondurilor pana cand plata finala este scadenta si se asigura ca aceste fonduri vor fi folosite numai pentru a face plati legate de clauzele pastrarii. Agentia de implementare isi asuma in continuare intreaga responsabilitate fata de contractori pentru indeplinirea conditiilor legate de clauzele pastrarii. Dobanzile obtinute din fondurile depozitate vor fi platite Comisiei dupa ce vor fi facute platile finale catre contractori. Fondurile care nu au fost platite contractorilor dupa ce au fost facute platile finale vor fi rambursate Comisiei. O analiza generala a utilizarii fondurilor depozitate in conturi de garantie - si in mod special a platilor facute din acestea - si a dobanzilor obtinute va fi transmisa anual de catre RNA Comisiei.
------------
    *2) Schemele de finantare nerambursabila din cadrul acestei propuneri de finantare fac parte din urmatoarele proiecte: Societatea civila; Infrastructura calitatii; Dezvoltare regionala (Dezvoltarea resurselor umane si a intreprinderilor mici si mijlocii).

    4. MONITORIZARE SI EVALUARE
    Va fi creat un comitet comun de monitorizare (CCM), care va cuprinde RNA, CNA si Comisia. CCM se va intalni cel putin o data pe an pentru a trece in revista programele finantate din PHARE, cu scopul de a evalua progresele inregistrate in atingerea obiectivelor stabilite in memorandumurile de finantare si in Parteneriatul de aderare. CCM poate recomanda o schimbare a prioritatilor si/sau realocarea fondurilor PHARE. In plus CCM va evalua implementarea cofinantarii programului din fonduri nationale publice, in conformitate cu prevederile memorandumului de finantare.
    CCM va fi asistat de subcomitete de monitorizare (SCM) si va include CNA, RAP de la fiecare agentie de implementare (si de la OPCP, cand este cazul) si serviciile Comisiei. SCM vor revizui in detaliu progresul inregistrat in cazul fiecarui program, inclusiv componentele si contractele sale, pe baza rapoartelor periodice de monitorizare si evaluare realizate cu asistenta consultantului extern (in conformitate cu prevederile manualului SID) si vor face recomandari cu privire la aspectele de management si proiectare, asigurandu-se ca acestea vor fi puse in aplicare. SCM vor raporta CCM, caruia ii vor inainta rapoarte generale detaliate cu privire la toate programele finantate prin PHARE.

    5. AUDIT SI EVALUARE
    Conturile si operatiunile Fondului National si ale OPCP pot fi verificate oricand, la cererea Comisiei, de un auditor extern contractat de Comisie, fara a se aduce atingere responsabilitatilor Comisiei si ale Curtii de Conturi a Uniunii Europene, astfel cum se precizeaza in Conditiile generale la memorandumul de finantare, anexate la acordul-cadru.
    Serviciile Comisiei vor lua masuri pentru realizarea unei evaluari ulterioare dupa terminarea programului.

    6. TRANSPARENTA/PUBLICITATE
    RAP va fi raspunzator de luarea masurilor necesare in vederea asigurarii publicitatii adecvate pentru toate activitatile finantate din program. Aceasta se va face in stransa legatura cu delegatia Comisiei. Mai multe detalii sunt prezentate in anexa nr. 3.

    7. CONDITII SPECIALE
    In eventualitatea in care angajamentele stabilite de comun acord nu sunt indeplinite din motive imputabile Guvernului Romaniei, Comisia poate oricand revizui programul, in sensul anularii totale sau partiale a acestuia si/sau realocarii fondurilor nefolosite pentru alte scopuri conforme cu obiectivele Programului PHARE.
    Proiectele implementate prin infratire (twinning) necesita deplina angajare si participare a conducerii institutiei beneficiare. In plus, pentru gasirea unui partener de infratire (twinning) cu personal adecvat si alte resurse pentru a functiona efectiv, conducerea superioara trebuie sa fie implicata total in dezvoltarea si implementarea politicilor si schimbarii institutionale cerute pentru a obtine rezultatele proiectului.
    Pentru toate proiectele cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sprijinul PHARE este conditionat de furnizarea de catre acest minister de personal suficient calificat pentru pregatirea si implementarea proiectelor. Inainte de semnarea memorandumului de finantare PHARE 2000 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va furniza informatii satisfacatoare Delegatiei Comisiei Europene in Bucuresti cu privire la alocarea resurselor umane adecvate pentru unitatea de implementare a programului si la diferitele servicii speciale legate de proiectele specifice PHARE, aceste niveluri de personal fiind mentinute pe toata durata programului.
    Sprijinul PHARE pentru schemele de finantare nerambursabila si de imprumut pentru intreprinderile mici si mijlocii este conditionat de realizarea unei analize a principalelor greutati intampinate de intreprinderile mici si mijlocii in mediul de afaceri, in special obstacole in accesarea finantarii si bariere administrative care stau in calea investitiilor. Sprijinul PHARE va fi furnizat in functie de pregatirea pana in decembrie 2000 a unui plan de actiune, acceptabil pentru Comisie, cu un grafic pentru inlaturarea barierelor identificate. Jaloane clare si indicatori de realizare vor fi prevazuti in planul de actiune. Se va inainta Comisiei Europene un raport la 6 luni, in care se vor mentiona progresul realizat comparativ cu indicatorii de realizare si punctele de reper stabilite in planul de actiune. Continuarea sprijinului PHARE va fi conditionata de implementarea adecvata a planului de actiune pentru inlaturarea barierelor intampinate de intreprinderile mici si mijlocii in crearea si dezvoltarea lor.

    ANEXA 3

                         INFORMARE SI PUBLICITATE
               pentru Programul PHARE al Comunitatilor Europene

    1. Scop si obiective
    Informatiile si activitatile de publicitate privind asistenta Uniunii Europene prin Programul PHARE sunt destinate cresterii gradului de constientizare a publicului si a transparentei actiunilor UE, precum si crearii unei imagini consistente privind activitatile respective in toate tarile beneficiare. Informarea si publicitatea privesc activitatile care primesc o contributie de la Programul PHARE al Uniunii Europene.

    2. Principii generale
    Fiecare RAP responsabil cu implementarea memorandumurilor de finantare, precum si a altor forme de asistenta va fi responsabil cu publicitatea la fata locului. Aceasta actiune se va desfasura in cooperare cu delegatia Comisiei Europene care va fi informata asupra demersurilor facute in acest scop.
    Autoritatile nationale si regionale competente vor desfasura activitatile necesare unei aplicari efective a acestor prevederi, in colaborare cu delegatia Comisiei Europene din tara respectiva. Informarea si masurile publicitare descrise mai jos se bazeaza pe prevederile reglementarilor si deciziilor ce se aplica fondurilor structurale. Acestea sunt:
    - art. 32 din Reglementarea Comisiei Europene nr. 4.253/88, amendata de Reglementarea Comisiei Europene nr. 2.082/93; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 193/20 din 31 iulie 1993;
    - Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 152/39 din 18 iunie 1994.
    Informarea si masurile publicitare trebuie sa fie conforme cu prevederile reglementarilor si deciziilor mentionate mai sus. Ghidul informativ primit de la delegatia Comisiei Europene din tara respectiva este disponibil la autoritatile nationale, regionale si locale.

    3. Informarea si publicitatea privind programele PHARE
    Informarea si masurile publicitare vor face subiectul unui set de masuri coerente, definite de autoritatile nationale, regionale si locale competente, in colaborare cu delegatia Comisiei, pentru toata durata memorandumului de finantare, si vor privi atat programele, cat si alte forme de asistenta.
    Costul informarii si publicitatii privind proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.
    In cazul implementarii programelor PHARE se vor aplica masurile mentionate mai jos la lit. a) si b):
    a) Autoritatile competente din tara beneficiara trebuie sa publice continutul programelor si al altor forme de asistenta in forma cea mai potrivita. Aceste documente trebuie distribuite corespunzator si trebuie tinute la dispozitia partilor interesate. Trebuie asigurata prezentarea in teritoriul tarii beneficiare a informatiilor si materialelor publicitare produse.
    b) Informarea si masurile publicitare la fata locului trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    (i) pentru investitiile de infrastructura ce depasesc 1 milion ECU:
    - panouri ridicate la fata locului, instalate in concordanta cu prevederile reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus;
    - panouri informative pentru lucrarile de infrastructura accesibile publicului, instalate conform prevederilor reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus si in concordanta cu indicatiile tehnice din Ghidul informativ pus la dispozitie de delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara;
    (ii) in cazul investitiilor de productie, masuri pentru dezvoltarea potentialului local si alte masuri beneficiind de finantare PHARE, ISPA sau SAPARD;
    - masuri care sa constientizeze beneficiarii potentiali si opinia publica cu privire la asistenta PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile paragrafului 3 b) (i) de mai sus;
    - masuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, ISPA sau SAPARD, sub forma unei indicatii in formularul care trebuie completat de acesti solicitanti, care sa indice faptul ca o parte a acestui ajutor provine de la UE, mai ales prin programele PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile de mai sus.

    4. Transparenta asistentei UE in cercurile de afaceri, printre potentialii beneficiari si publicul larg
    4.1. Cercurile de afaceri
    Cercurile de afaceri trebuie implicate in cea mai mare masura in asistenta care le priveste direct. Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor catre potentialii beneficiari, in special catre intreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie sa cuprinda si indicatii privind procedurile administrative care trebuie urmate.
    4.2. Alti beneficiari potentiali
    Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor catre toate persoanele care beneficiaza sau care ar putea beneficia de masuri de formare, angajare sau dezvoltare a resurselor umane. In acest sens se va asigura cooperarea dintre organismele de pregatire profesionala implicate in angajare, grupurile de afaceri, centrele de formare si organizatiile neguvernamentale.
    Formulare
    Formularele emise de autoritatile locale, nationale sau regionale, privind anuntarea si solicitarea de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor finali sau oricarei alte entitati eligibile pentru acest fel de asistenta, vor trebui sa indice faptul ca UE si, in mod special, programele PHARE, ISPA sau SAPARD asigura aceste surse financiare. Notificarea de asistenta transmisa beneficiarilor trebuie sa mentioneze procentul sau volumul de asistenta finantat de programele amintite. In cazul in care astfel de documente poarta stema nationala sau regionala, trebuie sa poarte si sigla UE de aceeasi marime.
    4.3. Publicul larg
    Mass-media
    Autoritatile competente vor informa mass-media, in maniera cea mai potrivita, despre actiunile cofinantate de UE, PHARE, ISPA sau SAPARD in special. Contributia PHARE va fi reflectata corespunzator in aceasta informare.
    In acest context demararea operatiunilor (o data adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementarii vor face subiectul unor actiuni de publicitate, cu precadere in mass-media regionala (presa, radio, televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu delegatia Comisiei din tara respectiva.
    Cele doua principii mentionate mai sus se aplica anunturilor, precum si comunicatelor de presa si comunicatelor publice.
    Actiuni informative
    Organizarea de actiuni informative, cum ar fi: conferinte, seminarii, targuri si expozitii, in legatura cu implementarea operatiunilor partial finantate de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, va urmari sa faca explicita participarea UE. In acest context vor fi expuse steagurile UE in camerele unde au loc intalniri si se va pune sigla UE pe documente, in functie de situatie. Delegatia Comisiei din tara beneficiara va ajuta, dupa necesitati, la pregatirea si implementarea acestui tip de actiuni.
    Materiale informative
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si pliante) despre programe si masuri similare, finantate sau cofinantate de PHARE, ISPA sau SAPARD, trebuie sa contina pe prima pagina o indicare clara a participarii UE, precum si sigla UE, in cazul in care este folosita stema nationala sau regionala.
    In cazul in care aceste publicatii au o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila in tara beneficiara, cat si de delegatul Comisiei, in numele acesteia, pentru a demonstra clar participarea UE.
    Aceste publicatii trebuie sa se refere la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea partilor interesate.
    Principiile mentionate mai sus se aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale.

    5. Prevederile privind panouri, postere si placi comemorative
    Tarile beneficiare vor asigura transparenta masurilor partial finantate de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu urmatoarele masuri si informatii publicitare:
    Panouri
    Panourile cu informatii privind participarea U.E. la finantarea investitiei trebuie ridicate la locul tuturor proiectelor cu participare UE in valoare de 1 milion ECU sau mai mult. Chiar daca autoritatile locale sau regionale nu ridica un panou care sa mentioneze propria lor implicare, finantarea UE trebuie mentionata pe un panou special. Aceste panouri trebuie sa aiba o marime corespunzatoare anvergurii (tinandu-se seama de marimea contributiei UE) si trebuie sa corespunda instructiunilor prevazute in Ghidul informativ ce se poate obtine de la delegatiile Comisiei Europene.
    Nu mai devreme de 6 luni de la finalizarea lucrarii si in masura in care este posibil aceste panouri vor fi inlocuite cu placi comemorative, in concordanta cu prevederile Ghidului informativ.
    Placi comemorative
    Aceste placi vor trebui amplasate in zonele accesibile publicului larg (centre de conferinte, aeroporturi, statii etc.). Placile trebuie sa cuprinda pe langa sigla UE si o mentiune privind programele PHARE, ISPA sau SAPARD si cofinantarea UE. In cazurile in care autoritatile locale, regionale sau nationale, precum si orice alt beneficiar monteaza un asemenea panou, placa comemorativa ori poster sau fac orice alt demers menit sa asigure informarea despre proiecte cu costuri mai mici de 1 milion ECU, trebuie indicata participarea UE.

    6. Prevederi finale
    Autoritatile nationale, regionale sau locale implicate pot derula in orice situatie masuri suplimentare, daca se considera necesar. In aceste cazuri trebuie consultata si informata delegatia Comisiei, astfel incat aceasta sa poata participa, daca considera necesar, la realizarea acestor masuri.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegatiei din tara respectiva, va asigura asistenta tehnica sub forma indrumarii asupra cerintelor de design, in cazul in care este necesar. Se va realiza un Ghid informativ, scris in limba tarii respective, care va contine indicatii detaliate referitoare la cerintele de design.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 51/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 51 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 51/2001
Ordin 1879 2004
pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 0004 - RO 0007 Programul National Romania 2000
Ordonanţa 20 2004
pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 RO0004 - RO0007, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000
Hotărârea 1564 2003
privind infiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitatii si igienei vinului
Ordonanţa 10 2003
pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentara pentru investitii 2001
Legea 617 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO 0004 - RO 0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu