E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 51 din 19 august 1999

privind investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 420 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. H pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta se aplica oricarei investigatii tehnice a accidentelor si incidentelor din aviatia civila, produse pe teritoriul si in spatiul aerian al Romaniei.
    (2) Prezenta ordonanta se aplica si oricarei investigatii tehnice a accidentelor si incidentelor din aviatia civila, produse in afara teritoriului si spatiului aerian al Romaniei, in conditii de reciprocitate si conform reglementarilor internationale la care Romania este parte, atunci cand:
    a) este implicata o aeronava inregistrata in Romania, iar statul care are jurisdictia teritoriala asupra cazului nu efectueaza investigatia tehnica;
    b) este implicata o aeronava operata de un operator aerian roman, iar statul pe teritoriul caruia s-a produs evenimentul sau statul de inmatriculare a aeronavei nu efectueaza investigatia tehnica.
    (3) Investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor grave din aviatia civila este obligatorie. Alte incidente din aviatia civila pot fi investigate tehnic atunci cand organismul permanent prevazut la art. 2 alin. (2) apreciaza ca se pot formula concluzii necesare pentru siguranta zborului.
    Art. 2
    (1) Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabila cu organizarea, conducerea si controlul activitatilor de investigatie tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila in cazurile prevazute la art. 1.
    (2) Ministerul Transporturilor asigura, direct sau prin delegare, printr-un organism specializat si permanent, conducerea sau controlul, dupa caz, al investigatiilor tehnice.
    (3) Organismul permanent prevazut la alin. (2) poate fi asistat, in caz de nevoie, de o comisie de investigatie tehnica numita prin ordin al ministrului transporturilor si poate apela la specialisti din domenii conexe.
    (4) In cadrul activitatii de investigatie tehnica organismul permanent si membrii comisiei de investigatie tehnica functioneaza independent de agentii aeronautici civili responsabili cu pregatirea si cu licentierea personalului, autorizarea operatorilor aerieni, certificarea, operarea si intretinerea aeronavelor civile, controlul traficului aerian, exploatarea aeroportului si, in general, vor actiona independent de orice persoana fizica sau juridica ale carei interese pot intra in conflict cu activitatea desfasurata.
    Art. 3
    (1) Organismul permanent poate delega efectuarea, totala sau partiala, a investigatiei tehnice organismului echivalent al unui alt stat care este parte contractanta la Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, cu aprobarea ministrului transporturilor.
    (2) Organismul permanent poate accepta efectuarea totala sau partiala a investigatiei tehnice in baza unei delegari primite din partea organismului echivalent al unui alt stat care este parte contractanta la Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, cu aprobarea ministrului transporturilor.
    Art. 4
    In sensul prezentei ordonante, termenii utilizati se definesc astfel:
    1. conducatorul investigatiei - persoana fizica care, pe baza calificarilor sale, a primit responsabilitatea de a organiza, conduce si controla o investigatie tehnica;
    2. cauze - actiuni, omisiuni, evenimente sau conditii, precum si/sau orice combinatie a acestora, care conduc la un accident sau incident;
    3. incident grav*) - un incident ale carui circumstante arata ca un accident ar fi fost pe cale de a se produce;
    4. inregistrator de date de zbor - orice tip de dispozitiv de inregistrare instalat pe o aeronava in scopul sprijinirii investigatiei tehnice a accidentelor si incidentelor;
    5. investigatie tehnica - actiunea desfasurata in scopul prevenirii accidentelor sau incidentelor, care include colectarea si analiza informatiilor, elaborarea unor concluzii, inclusiv stabilirea cauzelor si, daca este cazul, stabilirea unor recomandari de siguranta a zborului;
    6. ranire grava - o rana suferita de o persoana in cursul unui accident si care:
    a) in intervalul de 7 zile de la data accidentului a necesitat spitalizarea pentru o perioada mai mare de 48 de ore;
    b) are ca rezultat o fractura de os (cu exceptia fracturilor simple la degete sau la nas);
    c) implica ruperi sau sfasieri ale tesuturilor, care sunt cauza unor hemoragii grave, leziuni ale nervilor, muschilor sau tendoanelor;
    d) implica leziunea oricarui organ intern;
    e) implica arsuri de gradul doi sau trei sau orice alte arsuri care acopera mai mult de 5% din suprafata corpului;
    f) rezulta din expunerea la material biologic infectios sau la radiatii periculoase;
    7. ranire mortala - ranirea unei persoane intr-un accident care are ca urmare decesul acesteia in decurs de 30 de zile de la data producerii accidentului;
    8. recomandari privind siguranta zborului - orice propunere a organismului permanent care efectueaza investigatia tehnica, bazata pe informatii rezultate din investigatie, facuta in scopul prevenirii altor accidente si incidente.
------------
    *) Lista cuprinzand exemple de incidente grave este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.

    CAP. 2
    Desfasurarea investigatiei tehnice a accidentelor si incidentelor din aviatia civila

    Art. 5
    (1) Obiectivul investigatiei tehnice il reprezinta prevenirea producerii accidentelor sau incidentelor prin determinarea reala a cauzelor si imprejurarilor care au dus la producerea acestora si prin stabilirea recomandarilor necesare pentru siguranta zborului.
    (2) Investigatia tehnica nu urmareste stabilirea de vinovatii si responsabilitati.
    Art. 6
    In scopul protejarii probelor si a locului accidentului sunt interzise accesul altor persoane decat al celor autorizate potrivit legii, precum si orice actiune asupra aeronavei, epavei, resturilor aeronavei si continutului acesteia, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
    a) atunci cand interventia are ca scop:
    - salvarea vietii omenesti si a animalelor;
    - limitarea distrugerilor datorate incendiului sau altor cauze;
    - recuperarea si protejarea materialelor periculoase, trimiterilor postale si a valorilor transportate de aeronava;
    b) atunci cand interventia este autorizata de organele judiciare, tinandu-se seama de propunerile conducatorului investigatiei tehnice sau, in lipsa acestuia, ale investigatorului aflat la fata locului.
    Art. 7
    (1) Urmatoarele persoane au obligatia sa notifice orice accident sau incident grav:
    a) comandantul aeronavei implicate ori, daca acesta este decedat sau in imposibilitate de a notifica, operatorul aeronavei;
    b) administratorul aerodromului civil, in cazul in care accidentul sau incidentul grav s-a produs pe aerodrom sau in vecinatatea acestuia.
    (2) Notificarea se transmite prin orice mijloc de comunicatie organismului permanent, in cel mult 6 ore de la producerea evenimentului.
    (3) Notificarea va contine, pe cat posibil, urmatoarele informatii:
    a) tipul evenimentului: accident sau incident;
    b) constructorul, modelul, nationalitatea, inmatricularea, numarul de serie al aeronavei;
    c) numele detinatorului, al operatorului aeronavei;
    d) numele pilotului comandant;
    e) data si ora producerii accidentului sau incidentului;
    f) ultimul punct de decolare si punctul planificat de aterizare;
    g) pozitia aeronavei fata de puncte definite geografic, latitudinea si longitudinea;
    h) numarul membrilor echipajului si al pasagerilor aflati la bord, decedati sau raniti grav, numarul altor persoane decedate sau ranite grav;
    i) descrierea cat mai amanuntita a modului in care s-a produs evenimentul si a distrugerilor cauzate aeronavei;
    j) masuri imediate intreprinse pentru inlaturarea consecintelor evenimentului, precum si organele de interventie si salvare, organele de constatare si de cercetare penala sau orice alte organe autorizate, potrivit legii, sesizate si/sau care au intervenit la locul producerii evenimentului;
    k) caracteristicile fizice ale locului accidentului sau incidentului, posibilitati de acces;
    l) identificarea persoanei care transmite notificarea.
    Art. 8
    Ministerul Transporturilor stabileste criteriile pe baza carora sunt selectionate persoanele competente pentru activitatea de investigatie tehnica. Persoanele astfel selectionate sunt imputernicite si isi exercita atributiile in baza legitimatiei speciale, ale carei model si continut se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 9
    In vederea efectuarii investigatiei tehnice conducatorul investigatiei si membrii comisiei de investigatie tehnica colaboreaza cu organele judiciare in situatiile in care acest lucru este necesar, potrivit legii, si au urmatoarele drepturi:
    a) acces liber la locul producerii accidentului sau incidentului, la aeronava, la continutul si la resturile acesteia;
    b) inventarierea probelor si controlul indepartarii componentelor si incarcaturii aeronavei;
    c) acces imediat la inregistratoarele de zbor si la continutul acestora, precum si la orice fel de alte inregistrari;
    d) acces imediat la rezultatele examinarii victimelor si ale analizelor efectuate pe probe prelevate de la acestea;
    e) acces imediat la rezultatele testelor efectuate asupra persoanelor implicate in operarea aeronavei sau asupra probelor prelevate de la acestea;
    f) audierea martorilor;
    g) acces liber la orice informatii necesare investigatiei tehnice, detinute de proprietarul, operatorul sau de producatorul aeronavei si de catre autoritatile responsabile pentru aviatia civila, traficul aerian si exploatarea aeroportuara.
    Art. 10
    (1) Personalul din cadrul organismului permanent, membrii comisiilor de investigatie tehnica si specialistii solicitati, dupa caz, sunt obligati sa pastreze confidentialitatea in ceea ce priveste desfasurarea investigatiei tehnice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) In scopul prevenirii altor accidente sau incidente organismul permanent poate comunica unele informatii rezultate din investigatia tehnica autoritatilor responsabile pentru siguranta zborurilor, organismelor interne sau internationale din domeniul aviatiei civile, constructorilor de aeronave, unitatilor care asigura servicii de intretinere tehnica a aeronavelor ori a echipamentelor acestora, persoanelor fizice si juridice care opereaza aeronave sau asigura formarea profesionala a personalului din aviatia civila, precum si oricaror persoane fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul aviatiei civile.
    (3) In timpul investigatiei tehnice organismul permanent poate emite recomandari privind siguranta zborului, daca, prin aplicarea imediata a acestora, se poate preveni producerea altor accidente sau incidente.
    Art. 11
    Durata investigatiei tehnice si procedurile folosite se stabilesc de catre organismul permanent, avand in vedere obiectivul investigatiei tehnice prevazut la art. 5.
    Art. 12
    Pentru orice accident sau incident activitatea de investigatie tehnica se va incheia cu un raport, in functie de tipul si de gravitatea accidentului sau incidentului, care va contine, dupa caz, recomandarile necesare privind siguranta zborului. La redactarea raportului se va tine seama de prevederile art. 5.
    Art. 13
    (1) Organismul permanent va face public raportul investigatiei tehnice in cel mai scurt timp, pe cat posibil in decurs de 12 luni de la data producerii evenimentului.
    (2) Inainte de a se face public raportul, organismul permanent poate cere autoritatilor, institutiilor si persoanelor implicate direct in evenimentul investigat sa faca observatii asupra raportului. Acestea au obligatia sa pastreze confidentialitatea in ceea ce priveste continutul raportului.
    (3) Raportul facut public va asigura confidentialitatea asupra identitatii persoanelor implicate direct in evenimentul investigat si va contine numai acele informatii necesare stabilirii cauzelor accidentului sau incidentului investigat, precum si prezentarea masurilor de siguranta a zborului.
    Art. 14
    Recomandarile privind siguranta zborului, emise de organismul permanent, se aplica de catre persoanele juridice sau fizice, dupa caz, care desfasoara activitati in domeniul aviatiei civile, iar Autoritatea Aeronautica Civila Romana - R.A. va urmari aplicarea acestora.
    Art. 15
    In cazul in care, dupa finalizarea investigatiei tehnice, sunt puse la dispozitie organismului permanent date sau documente de natura sa aduca elemente noi sau sa infirme concluziile comisiei de investigatie, conducatorul organismului permanent poate decide redeschiderea investigatiei tehnice.
    Art. 16
    (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei obstructionarea in orice mod si prin orice mijloace a activitatii de investigatie tehnica prin incalcarea prevederilor art. 9.
    (2) Constatarea contraventiei, precum si aplicarea sanctiunii se fac de organele abilitate de Ministerul Transporturilor.
    (3) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Cheltuielile ocazionate de investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila, cu exceptia cheltuielilor de personal, vor fi suportate de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana - R.A si vor fi deduse corespunzator din contributia acesteia la Fondul special al aviatiei civile.
    Art. 18
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul transporturilor,
                      Traian Basescu

                      Ministru de interne,
                      Constantin Dudu-Ionescu

    ANEXA 1

                      LISTA
cuprinzand exemple de incidente grave

    Incidentele enumerate mai jos sunt exemple tipice de incidente grave. Aceasta lista nu este exhaustiva si serveste numai ca orientare pentru definitia incidentului grav:
    - conflict de trafic aerian (coliziune posibila), care impune o manevra de evitare a abordajului sau a unei situatii periculoase;
    - evitarea in ultimul moment a contactului cu solul in zbor controlat (CFIT);
    - intreruperea decolarii pe o pista inchisa ori ocupata sau orice decolare in timpul careia nu au fost asigurate separarile minime ale aeronavei fata de obstacole;
    - incercarea de aterizare sau aterizarea pe o pista inchisa ori ocupata;
    - defectiuni grave care afecteaza performantele aeronavei in timpul decolarii sau urcarii;
    - incendiu sau fum in compartimentele aeronavei sau incendiu la motor, chiar daca acesta a fost stins prin mijloace proprii;
    - orice eveniment care impune folosirea de catre echipajul de conducere a instalatiei de oxigen pentru cazuri de urgenta;
    - cedari structurale ale aeronavei, deteriorari sau avarii ale motoarelor, care nu constituie accidente;
    - functionarea necorespunzatoare a unuia sau mai multor sisteme ale aeronavei, care afecteaza grav operarea acesteia;
    - orice caz de incapacitate, in timpul zborului, a unui membru din echipajul de conducere;
    - zborul in limita de combustibil care impune declararea unei stari de urgenta;
    - incidente la decolare sau la aterizare, precum depasirea limitelor pistei de decolare/aterizare;
      cedari ale sistemelor, fenomene meteorologice, operarea in afara anvelopei de zbor autorizate sau alte evenimente care ar fi putut determina dificultati de control al aeronavei;
      cedarea mai multor subsisteme ale unui sistem redundant indispensabil pentru controlul zborului si al navigatiei aeronavei.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 51/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 51 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu