E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 32 din 29 ianuarie 1999

privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori in anul 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 30 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 pct. 6 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) In vederea procurarii de materiale si servicii necesare lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, se instituie sistemul de plata pe baza de cupoane valorice cu finantare de la bugetul de stat.
    (2) Cupoanele reprezinta bonuri de valoare care se acorda, cu titlu gratuit, agricultorilor persoane fizice, care exploateaza terenurile agricole individual, in asociere sau in societati comerciale si agricole, persoanelor fizice carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si care au incheiat contractul de locatiune potrivit prevederilor art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile ulterioare, institutiilor de invatamant, institutiilor de cult recunoscute de lege, pentru suprafetele de terenuri agricole de minimum 0,5 ha si de pana la 10 ha inclusiv.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei ordonante, beneficiari ai cupoanelor pentru agricultori sunt:
    a) persoanele fizice carora li s-au eliberat si inmanat titlurile de proprietate conform Legii nr. 18/1992, republicata;
    b) persoanele fizice care nu au primit titlurile de proprietate, dar carora li s-a intocmit procesul-verbal de punere in posesie sau carora li s-au eliberat adeverintele pentru dovedirea dreptului de proprietate si care sunt cuprinse in anexele la Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat, validate de comisiile judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991, republicata;
    c) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate pentru terenurile agricole din fostele zone necooperativizate;
    d) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor in baza unor certificate de mostenitori, in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive sau irevocabile ori a altor acte de proprietate;
    e) persoanele fizice carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicata, si care au incheiat contractul de locatiune potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile ulterioare;
    f) institutiile de invatamant care au in proprietate sau in administrare terenuri agricole;
    g) institutiile de cult recunoscute de lege, pentru terenurile agricole detinute in proprietate.
    (2) Pentru mostenitorii persoanelor fizice prevazute la alineatul precedent lit. a) - e), care detin terenuri agricole in indiviziune, cupoanele se acorda, pentru intreaga suprafata, celui care se prezinta sa le ridice si care va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca are acordul celorlalti mostenitori.
    (3) Arendasii, persoane fizice si persoane juridice, precum si societatile comerciale pe actiuni la care persoanele fizice au calitatea de locatori pot ridica cupoanele arendatorilor, respectiv ale locatorilor, cu conditia majorarii arendei cu valoarea cuponului pe hectar, stabilita prin hotarare a Guvernului. In acest sens, pretul arendei stabilit in contractele de arendare, respectiv in contractele de locatiune pentru locatori, se va modifica in mod corespunzator.
    (4) Societatile agricole cu personalitate juridica pot ridica cupoanele membrilor asociati, cu conditia majorarii drepturilor in natura sau in bani ce li se cuvin cu contravaloarea cuponului pe hectar, aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 3
    (1) Primarii, in exercitarea atributiilor legale in care actioneaza si ca reprezentanti ai statului, vor intocmi listele cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori prevazuti la art. 2 alin. (1) si (2), care detin terenuri agricole pe raza localitatii. Listele cu beneficiarii de cupoane vor fi avizate de oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    (2) Dupa intocmirea listelor prevazute la alineatul precedent, primarii vor proceda la comunicarea acestora prefectilor.
    (3) In calitate de reprezentanti ai Guvernului, prefectii raspund de organizarea procesarii electronice a datelor, pe total judet, din listele comunicate de primari.
    Art. 4
    Bunurile si serviciile care pot fi achitate pe baza de cupoane valorice pentru agricultori se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 5
    Cupoanele pentru agricultori pot fi folosite la achitarea bunurilor si a serviciilor prevazute la art. 4, numai de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 2.
    Art. 6
    Cupoanele pentru agricultori se distribuie beneficiarilor la inceputul anului si pot fi utilizate numai pentru plata bunurilor si a serviciilor stabilite prin hotarare a Guvernului in campaniile agricole ale anului 1999.
    Art. 7
    (1) Valoarea cupoanelor pentru agricultori, cat si costul actiunilor legate de implementarea sistemului de cupoane, de procesare electronica a listelor cu beneficiarii de cupoane, de tiparire a cupoanelor, de distribuire, de publicitate prin mass-media si de decontare prin banci pe baza de comision, se suporta de la bugetul de stat.
    (2) Procesarea electronica a listelor cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori include si costul introducerii pe calculator a bancii de date continand informatiile de identificare a beneficiarilor, prin confruntarea bazei de date privind evidenta populatiei.
    (3) Sumele necesare pentru instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori pentru destinatiile prevazute la alin. (1) si (2) se prevad distinct in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei la capitolul "Agricultura si silvicultura", titlul "Transferuri", si vor fi utilizate numai cu aceasta destinatie.
    Art. 8
    Valoarea cupoanelor pentru agricultori, ce se atribuie pentru campaniile agricole ale anului 1999, se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si cu avizul Ministerului Finantelor, in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei stabileste forma si continutul cupoanelor pentru agricultori si asigura tiparirea acestora prin Regia Autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei".
    (2) Distribuirea cupoanelor pentru agricultori catre beneficiari se va efectua de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., potrivit listelor intocmite in conditiile art. 1 - 3.
    (3) Tiparirea cupoanelor pentru agricultori, editarea listelor, distribuirea cupoanelor, serviciile de publicitate prin mass-media, cat si acordarea comisionului bancar vor fi exceptate de la procedura prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare, si se vor realiza pe baza de contract incheiat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la tarife negociate.
    Art. 10
    (1) Furnizorii care livreaza beneficiarilor de cupoane pentru agricultori bunurile sau efectueaza serviciile stabilite prin hotarare a Guvernului vor incasa contravaloarea cupoanelor prin banci, in termen de 12 zile lucratoare de la solicitare, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre acestea si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Livrarea de catre furnizorii bunurilor sau serviciilor prevazute la art. 4 altor persoane decat cele mentionate la art. 2 atrage dupa sine obligatia restituirii de catre furnizori a contravalorii cupoanelor incasate aferente acestora, precum si penalitati catre bugetul de stat pe perioada de la data livrarii si pana la constatare, calculate la nivelul ratei dobanzii la care a fost adjudecata oferta de cumparare de titluri de stat.
    Art. 11
    (1) Cupoanele pentru agricultori sunt bonuri valorice cu regim special.
    (2) Vanzarea-cumpararea cupoanelor pentru agricultori este interzisa.
    (3) Faptele savarsite in legatura cu regimul cupoanelor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 12
    Modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori, precum si plata comisioanelor se stabilesc prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor, care vor fi supuse aprobarii Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

              p. PRIM-MINISTRU,
                 VICTOR BABIUC

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul agriculturii
                        si alimentatiei,
                        Ilie Balana,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul finantelor,
                        Bujor Bogdan Teodoriu,
                        secretar de stat

                        Secretar de stat,
                        seful Departamentului pentru
                        administratie publica locala,
                        Vlad RoscaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 32/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 32 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 32/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu