E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 32 din 29 ianuarie 1999

privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori in anul 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 30 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 pct. 6 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) In vederea procurarii de materiale si servicii necesare lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, se instituie sistemul de plata pe baza de cupoane valorice cu finantare de la bugetul de stat.
    (2) Cupoanele reprezinta bonuri de valoare care se acorda, cu titlu gratuit, agricultorilor persoane fizice, care exploateaza terenurile agricole individual, in asociere sau in societati comerciale si agricole, persoanelor fizice carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si care au incheiat contractul de locatiune potrivit prevederilor art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile ulterioare, institutiilor de invatamant, institutiilor de cult recunoscute de lege, pentru suprafetele de terenuri agricole de minimum 0,5 ha si de pana la 10 ha inclusiv.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei ordonante, beneficiari ai cupoanelor pentru agricultori sunt:
    a) persoanele fizice carora li s-au eliberat si inmanat titlurile de proprietate conform Legii nr. 18/1992, republicata;
    b) persoanele fizice care nu au primit titlurile de proprietate, dar carora li s-a intocmit procesul-verbal de punere in posesie sau carora li s-au eliberat adeverintele pentru dovedirea dreptului de proprietate si care sunt cuprinse in anexele la Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat, validate de comisiile judetene de aplicare a Legii nr. 18/1991, republicata;
    c) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate pentru terenurile agricole din fostele zone necooperativizate;
    d) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor in baza unor certificate de mostenitori, in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive sau irevocabile ori a altor acte de proprietate;
    e) persoanele fizice carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicata, si care au incheiat contractul de locatiune potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile ulterioare;
    f) institutiile de invatamant care au in proprietate sau in administrare terenuri agricole;
    g) institutiile de cult recunoscute de lege, pentru terenurile agricole detinute in proprietate.
    (2) Pentru mostenitorii persoanelor fizice prevazute la alineatul precedent lit. a) - e), care detin terenuri agricole in indiviziune, cupoanele se acorda, pentru intreaga suprafata, celui care se prezinta sa le ridice si care va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca are acordul celorlalti mostenitori.
    (3) Arendasii, persoane fizice si persoane juridice, precum si societatile comerciale pe actiuni la care persoanele fizice au calitatea de locatori pot ridica cupoanele arendatorilor, respectiv ale locatorilor, cu conditia majorarii arendei cu valoarea cuponului pe hectar, stabilita prin hotarare a Guvernului. In acest sens, pretul arendei stabilit in contractele de arendare, respectiv in contractele de locatiune pentru locatori, se va modifica in mod corespunzator.
    (4) Societatile agricole cu personalitate juridica pot ridica cupoanele membrilor asociati, cu conditia majorarii drepturilor in natura sau in bani ce li se cuvin cu contravaloarea cuponului pe hectar, aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 3
    (1) Primarii, in exercitarea atributiilor legale in care actioneaza si ca reprezentanti ai statului, vor intocmi listele cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori prevazuti la art. 2 alin. (1) si (2), care detin terenuri agricole pe raza localitatii. Listele cu beneficiarii de cupoane vor fi avizate de oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti.
    (2) Dupa intocmirea listelor prevazute la alineatul precedent, primarii vor proceda la comunicarea acestora prefectilor.
    (3) In calitate de reprezentanti ai Guvernului, prefectii raspund de organizarea procesarii electronice a datelor, pe total judet, din listele comunicate de primari.
    Art. 4
    Bunurile si serviciile care pot fi achitate pe baza de cupoane valorice pentru agricultori se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 5
    Cupoanele pentru agricultori pot fi folosite la achitarea bunurilor si a serviciilor prevazute la art. 4, numai de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 2.
    Art. 6
    Cupoanele pentru agricultori se distribuie beneficiarilor la inceputul anului si pot fi utilizate numai pentru plata bunurilor si a serviciilor stabilite prin hotarare a Guvernului in campaniile agricole ale anului 1999.
    Art. 7
    (1) Valoarea cupoanelor pentru agricultori, cat si costul actiunilor legate de implementarea sistemului de cupoane, de procesare electronica a listelor cu beneficiarii de cupoane, de tiparire a cupoanelor, de distribuire, de publicitate prin mass-media si de decontare prin banci pe baza de comision, se suporta de la bugetul de stat.
    (2) Procesarea electronica a listelor cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori include si costul introducerii pe calculator a bancii de date continand informatiile de identificare a beneficiarilor, prin confruntarea bazei de date privind evidenta populatiei.
    (3) Sumele necesare pentru instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori pentru destinatiile prevazute la alin. (1) si (2) se prevad distinct in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei la capitolul "Agricultura si silvicultura", titlul "Transferuri", si vor fi utilizate numai cu aceasta destinatie.
    Art. 8
    Valoarea cupoanelor pentru agricultori, ce se atribuie pentru campaniile agricole ale anului 1999, se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si cu avizul Ministerului Finantelor, in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei stabileste forma si continutul cupoanelor pentru agricultori si asigura tiparirea acestora prin Regia Autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei".
    (2) Distribuirea cupoanelor pentru agricultori catre beneficiari se va efectua de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., potrivit listelor intocmite in conditiile art. 1 - 3.
    (3) Tiparirea cupoanelor pentru agricultori, editarea listelor, distribuirea cupoanelor, serviciile de publicitate prin mass-media, cat si acordarea comisionului bancar vor fi exceptate de la procedura prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare, si se vor realiza pe baza de contract incheiat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la tarife negociate.
    Art. 10
    (1) Furnizorii care livreaza beneficiarilor de cupoane pentru agricultori bunurile sau efectueaza serviciile stabilite prin hotarare a Guvernului vor incasa contravaloarea cupoanelor prin banci, in termen de 12 zile lucratoare de la solicitare, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre acestea si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Livrarea de catre furnizorii bunurilor sau serviciilor prevazute la art. 4 altor persoane decat cele mentionate la art. 2 atrage dupa sine obligatia restituirii de catre furnizori a contravalorii cupoanelor incasate aferente acestora, precum si penalitati catre bugetul de stat pe perioada de la data livrarii si pana la constatare, calculate la nivelul ratei dobanzii la care a fost adjudecata oferta de cumparare de titluri de stat.
    Art. 11
    (1) Cupoanele pentru agricultori sunt bonuri valorice cu regim special.
    (2) Vanzarea-cumpararea cupoanelor pentru agricultori este interzisa.
    (3) Faptele savarsite in legatura cu regimul cupoanelor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 12
    Modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori, precum si plata comisioanelor se stabilesc prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor, care vor fi supuse aprobarii Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

              p. PRIM-MINISTRU,
                 VICTOR BABIUC

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul agriculturii
                        si alimentatiei,
                        Ilie Balana,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul finantelor,
                        Bujor Bogdan Teodoriu,
                        secretar de stat

                        Secretar de stat,
                        seful Departamentului pentru
                        administratie publica locala,
                        Vlad RoscaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 32/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 32 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 32/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu