E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 8 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 9 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 18 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 21 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 24 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 25 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 27 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 28 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 30 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 31 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 34 din actul Ordin 1220 2003
Articolul 1 din actul Ordin 999 2004 modifica articolul 37 din actul Ordin 1220 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 999/397 din 12 august 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 999 din 12 august 2004
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 397 din 10 august 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 754 din 19 august 2004

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 1, 8, 9, 18, 18 a), 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34 si 37 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 si 17 bis din 9 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Presedintele
                         Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                         Cristian Celea

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    1. La capitolul I a doua liniuta de la punctul 5 litera A din anexa nr. 1 la ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- recomandare pentru examene paraclinice in caz de necesitate sau suspiciune atunci cand exista argumente clinice (microradiografie pulmonara*, RPR sau VDRL).
------------
    * pentru cadrele didactice se recomanda cu ocazia efectuarii controlului medical anual"

    2. La capitolul II punctul I din anexa nr. 8 la ordin, se introduce titlul "Alte investigatii" intre pozitia 195 si pozitia 196.
    3. La capitolul II punctul I din anexa nr. 8 la ordin se introduce NOTA 5 cu urmatorul cuprins:
    "Investigatiile medicale paraclinice recomandate gravidelor, considerate necesare de catre medic in situatie de urgenta medicala sunt oricare dintre investigatiile medicale paraclinice prevazute in pachetul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice"
    4. Alineatul (2) al articolului 3 din anexa nr. 9 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile conexe actului medical, efectuate in paralel cu activitatea medicala, prestate de persoanele sau cabinetele de practica organizate conform legii, mentionate la art. 2 alin. (2), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, in vederea decontarii de casele de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala, complementar cu activitatea corespunzatoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical nu poate depasi 200 de puncte in medie pe zi, cuvenite celui care le presteaza, reprezentand consultatii si/sau servicii, dupa caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se vor anexa: actele doveditoare privind relatia contractuala dintre furnizorul de servicii medicale si furnizorul de servicii conexe actului medical, din care sa reiasa calitatea de angajat sau de prestator de servicii in cabinetul de practica organizat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001, acte aditionale care sa contina datele de identitate ale persoanelor care presteaza servicii conexe actului medical, avizul de libera practica, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 8 la ordin."
    5. Prima teza de la litera c) a articolului 5 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "c) suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute in spitale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la ordin, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate in sectiile si compartimentele de acuti (de sine statatoare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare, care se stabileste astfel:"
    6. Liniuta a 2-a de la punctul I de la litera a) de la alineatul (1) al articolului 8 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "- indicele de case-mix prevazut in anexa nr. 18 a) la prezentul ordin;"
    7. Prima teza de la litera c) de la alineatul (1) al articolului 8 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "c) serviciile medicale spitalicesti, pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat, acordate pentru afectiuni acute in spitale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la ordin, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate in sectiile si compartimentele de acuti (de sine statatoare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare, decontarea lunara si regularizarea trimestriala se realizeaza astfel:"
    8. Articolul 15 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Serviciile medicale spitalicesti acordate unei persoane ca urmare a prejudiciilor sau daunelor cauzate sanatatii acesteia de alte persoane (accidente rutiere si vatamari corporale prin agresiune) sunt suportate de persoanele vinovate. Aceste servicii sunt evidentiate distinct la nivelul unitatii sanitare respective si vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate, iar sumele vor fi recuperate prin grija caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."
    9. Anexa nr. 18 a) la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 18 a)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod  |                Denumire spitale              |  ICM   | Tarif pe |
|crt.|spital|                                              |        | caz      |
|    |      |                                              |        | ponderat |
|    |      |                                              |        | 2004     |
|    |      |                                              |        | (mii lei)|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  1 | AB01 | SPITALUL JUDETEAN ALBA IULIA                 | 0,7307 |    8.643 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  2 | AB03 | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ                      | 0,6103 |    6.333 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  3 | AB05 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD                      | 0,6537 |    6.307 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  4 | AB08 | SPITALUL MUNICIPAL SEBES                     | 0,5979 |    6.136 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  5 | AG01 | SPITALUL JUDETEAN ARGES                      | 0,7092 |    7.299 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  6 | AG02 | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI                | 0,4958 |    9.412 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  7 | AG05 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG                 | 0,6650 |    5.879 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  8 | AG07 | SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES           | 0,6170 |    5.889 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  9 | AR01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD     | 0,8119 |    9.437 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 10 | AR02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD               | 0,7978 |    7.357 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 11 | AR03 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE    |        |          |
|    |      | DR. SALVATOR VUIA ARAD                       | 0,6077 |    8.627 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 12 | B_01 | SPITALUL CLINIC "SF. MARIA" BUCURESTI        | 0,8248 |   11.791 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 13 | B_02 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA         | 1,0437 |   16.254 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 14 | B_03 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE SI CHIRURGIE      |        |          |
|    |      | PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI              | 1,3910 |   14.406 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 15 | B_04 | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL     |        |          |
|    |      | DAVILA" BUCURESTI                            | 0,7836 |   12.388 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 16 | B_05 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "GRIGORE ALEXANDRESCU"                       | 0,6448 |   10.762 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 17 | B_06 | SPITALUL CLINIC FILANTROPIA                  | 0,6864 |    9.795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 18 | B_08 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE     | 0,6392 |    4.564 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 19 | B_09 | SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE         |        |          |
|    |      | "DR. DAN THEODORESCU" BUCURESTI              | 0,8600 |    7.693 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 20 | B_11 | INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI               |        |          |
|    |      | "PR. DR. AL. TRESTIOREANU"                   | 1,0040 |    6.118 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 21 | B_12 | INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE "DR. C.I.       |        |          |
|    |      | PARHON" BUCURESTI                            | 0,5587 |    8.294 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 22 | B_13 | SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO"         | 0,7315 |   10.141 |
|    |      | BUCURESTI                                    |        |          |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 23 | B_14 | INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI       |        |          |
|    |      | METABOLICE "DR. N. PAULESCU" BUCURESTI       | 0,7240 |   13.968 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 24 | B_15 | SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE   |        |          |
|    |      | "FOISOR" BUCURESTI                           | 0,8340 |   16.471 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 25 | B_16 | SPITALUL CLINIC COLENTINA                    | 0,7623 |   11.732 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 26 | B_18 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI                    | 1,0721 |   11.572 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 27 | B_19 | INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE "DR. C.C. ILIESCU" |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 1,1544 |    9.290 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 28 | B_20 | INSTITUTUL DE OCROTIRE A MAMEI SI COPILULUI  |        |          |
|    |      | "DR. ALFRED RUSESCU"                         | 0,7229 |   11.578 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 29 | B_21 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON    |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 0,7620 |   10.040 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 30 | B_22 | SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. V. GOMOIU"     | 0,5472 |    9.432 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 31 | B_23 | SPITALUL CLINIC COLTEA                       | 1,1011 |    7.710 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 32 | B_24 | SPITALUL CLINIC CARITAS BUCURESTI            | 0,6600 |    8.217 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 33 | B_25 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI BOLI  |        |          |
|    |      | TROPICALE "DR. V. BABES" BUCURESTI           | 0,5948 |   12.187 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 34 | B_28 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "M.S. CURIE"                                 | 0,6865 |    8.493 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 35 | B_29 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. IOAN"        |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 0,7731 |   10.795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 36 | B_31 | SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE" |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 0,7249 |   17.089 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 37 | B_32 | INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE    |        |          |
|    |      | FUNCTIONALA ORL "DR. HOCIOTA"                | 0,7181 |   10.192 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 38 | B_33 | SPITALUL DE URGENTA UNIVERSITAR BUCURESTI    | 0,8607 |   12.655 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 39 | B_34 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE    |        |          |
|    |      | "DR. PANAIT SARBU" BUCURESTI                 | 0,6545 |    8.793 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 40 | B_35 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA                   |        |          |
|    |      | "DR. BAGDASAR-ARSENI"                        | 1,1023 |   10.793 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 41 | B_36 | INSTITUTUL DE BOLI CEREBROVASCULARE          |        |          |
|    |      | "DR. VLAD VOICULESCU" BUCURESTI              | 0,9389 |    9.528 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 42 | B_41 | CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE          |        |          |
|    |      | "Dr. ION STOIA" BUCURESTI                    | 0,7218 |    7.438 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 43 | B_42 | SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI   | 0,6121 |    8.406 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 44 | B_48 | INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE               |        |          |
|    |      | "Dr. MATEI BALS"                             | 0,7160 |    9.836 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 45 | B_80 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS        | 0,6659 |   14.400 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 46 | BC01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU           | 0,7440 |    7.148 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 47 | BC03 | SPITALUL MUNICIPAL ONESTI                    | 0,6710 |    6.037 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 48 | BC06 | SPITALUL MUNICIPAL MOINESTI                  | 0,6375 |    6.630 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 49 | BC10 | SPITALUL DE PEDIATRIE BACAU                  | 0,5314 |   10.691 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 50 | BH01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA              | 0,8357 |    7.431 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 51 | BH02 | SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA              | 0,6405 |    9.100 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 52 | BH03 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE ORADEA          | 0,6400 |    9.274 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 53 | BH05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ORADEA    | 0,5545 |    9.429 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 54 | BH12 | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA                   | 0,6138 |    5.992 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 55 | BN01 | SPITALUL JUDETEAN BISTRITA                   | 0,6716 |    8.440 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 56 | BR01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA          | 0,7738 |    8.456 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 57 | BR04 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BRAILA    | 0,5624 |    9.238 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 58 | BT01 | SPITALUL JUDETEAN "MAVROMATI" BOTOSANI       | 0,7582 |    5.839 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 59 | BT02 | SPITALUL "SF. GHEORGHE" BOTOSANI             | 0,6271 |    4.821 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 60 | BT04 | SPITALUL DE COPII BOTOSANI                   | 0,5591 |    9.911 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 61 | BT05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BOTOSANI  | 0,5485 |    6.773 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 62 | BT06 | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI                   | 0,6081 |    6.193 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 63 | BV01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV          | 0,8271 |    8.003 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 64 | BV02 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE           |        |          |
|    |      | "DR. ION SBARCEA" BRASOV                     | 0,5726 |    6.795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 65 | BV03 | SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV                 | 0,6049 |    9.744 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 66 | BV04 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV          | 0,5486 |    9.519 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 67 | BV06 | SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS                   | 0,6387 |    7.651 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 68 | BV08 | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA                    | 0,6259 |    5.763 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 69 | BV09 | SPITALUL MUNICIPAL SACELE                    | 0,4960 |    5.670 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 70 | BZ01 | SPITALUL JUDETEAN BUZAU                      | 0,6299 |    8.102 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 71 | BZ02 | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT             | 0,6926 |    6.451 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 72 | CJ01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN CLUJ-NAPOCA         | 0,7677 |   10.584 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 73 | CJ02 | SPITALUL CLINIC DE ADULTI CLUJ-NAPOCA        | 0,8103 |    8.593 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 74 | CJ03 | SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ-NAPOCA         | 0,6016 |    9.226 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 75 | CJ05 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE          |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 0,6061 |   10.078 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 76 | CJ07 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA        | 0,7654 |    9.353 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 77 | CJ08 | INSTITUTUL ONCOLOGIC "I. CHIRCUTA"           |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 1,0347 |   10.302 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 78 | CJ09 | INSTITUTUL INIMII "DR. N. STANCIOIU"         |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 1,3380 |   14.689 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 79 | CJ10 | SPITALUL MUNICIPAL DEJ                       | 0,6479 |    6.419 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 80 | CJ11 | SPITALUL MUNICIPAL TURDA                     | 0,7033 |    6.756 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 81 | CJ12 | SPITALUL MUNICIPAL GHERLA                    | 0,5587 |    5.355 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 82 | CJ14 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZII             | 0,6162 |    6.913 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 83 | CJ21 | INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL   |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 0,9941 |   13.510 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 84 | CL01 | SPITALUL JUDETEAN CALARASI                   | 0,6548 |    8.156 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 85 | CL02 | SPITALUL ORASENESC OLTENITA                  | 0,6171 |    7.005 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 86 | CS01 | SPITALUL JUDETEAN RESITA                     | 0,6760 |    7.757 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 87 | CS02 | SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES                | 0,6184 |    7.845 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 88 | CT01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA          |        |          |
|    |      | CONSTANTA                                    | 0,7329 |    7.359 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 89 | CT04 | SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA                  | 0,6297 |    7.094 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 90 | CT06 | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA                  | 0,6234 |   10.337 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 91 | CT14 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA| 0,7646 |    7.280 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 92 | CV01 | SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE               | 0,7176 |    8.454 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 93 | CV03 | SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC              | 0,6453 |    5.669 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 94 | DB01 | SPITALUL JUDETEAN TARGOVISTE                 | 0,7117 |    7.967 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 95 | DB04 | SPITALUL ORASENESC MORENI                    | 0,5714 |    6.117 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 96 | DB11 | SPITALUL MUNICIPAL MANASTIREA DEALU          | 0,7571 |    5.673 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 97 | DJ01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA NR. 1   | 0,7476 |    9.634 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 98 | DJ02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA        |        |          |
|    |      | CRAIOVA NR. 2                                | 0,7120 |    8.807 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 99 | DJ03 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI       |        |          |
|    |      | PNEUMOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR. 3     | 0,7031 |   12.157 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|100 | DJ04 | SPITALUL MUNICIPAL BAILESTI                  | 0,6422 |    5.283 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|101 | DJ07 | SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT                   | 0,6421 |    6.148 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|102 | DJ21 | CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA               | 0,7266 |   15.280 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|103 | GJ01 | SPITALUL JUDETEAN TARGU JIU                  | 0,6326 |    7.038 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|104 | GJ02 | SPITALUL MUNICIPAL MOTRU                     | 0,5485 |    5.892 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|105 | GL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA                 |        |          |
|    |      | "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI                  | 0,7108 |    6.785 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|106 | GL02 | SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI      | 0,5565 |    7.110 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|107 | GL04 | SPITALUL OBSTETRICA-GINECOLOGIE              |        |          |
|    |      | "BUNA VESTIRE" GALATI                        | 0,5612 |    6.729 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|108 | GL06 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUVIOASA   |        |          |
|    |      | PARASCHIVA" GALATI                           | 0,6137 |    5.456 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|109 | GL07 | SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI      | 0,5395 |    5.156 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|110 | GR01 | SPITALUL JUDETEAN GIURGIU                    | 0,6301 |    7.991 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|111 | HD01 | SPITALUL JUDETEAN DEVA                       | 0,7312 |   11.137 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|112 | HD02 | SPITALUL MUNICIPAL "A. SIMIONESCU" HUNEDOARA | 0,7273 |   11.619 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|113 | HD03 | SPITALUL DE URGENTA PETROSANI                | 0,6998 |   12.146 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|114 | HD07 | SPITALUL MUNICIPAL BRAD                      | 0,6115 |    8.359 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|115 | HD08 | SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE                   | 0,6411 |    8.256 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|116 | HR01 | SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC             | 0,7420 |    8.719 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|117 | HR02 | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC         | 0,6480 |    5.621 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|118 | HR04 | SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA                   | 0,6013 |    5.740 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|119 | IF01 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE           |        |          |
|    |      | "DR. MARIA BURGHELE" BUFTEA                  | 0,5632 |    9.685 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|120 | IF06 | SPITALUL JUDETEAN ILFOV                      | 0,7010 |    7.662 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|121 | IL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA        | 0,6143 |    8.073 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|122 | IL02 | SPITALUL MUNICIPAL URZICENI                  | 0,5308 |    6.307 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|123 | IL03 | SPITALUL MUNICIPAL FETESTI                   | 0,6060 |    5.848 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|124 | IS01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA          |        |          |
|    |      | "SF. SPIRIDON" IASI                          | 1,0073 |    8.352 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|125 | IS02 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "SF. MARIA" IASI                             | 0,7418 |   10.196 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|126 | IS03 | CENTRUL DE CARDIOLOGIE IASI                  | 1,2819 |   17.598 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|127 | IS04 | SPITALUL CLINIC "DR. C.I. PARHON" IASI       | 0,8649 |   18.255 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|128 | IS05 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE    |        |          |
|    |      | "CUZA-VODA" IASI                             | 0,5454 |    9.981 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|129 | IS06 | SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE       |        |          |
|    |      | "ELENA DOAMNA" IASI                          | 0,5459 |    8.882 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|130 | IS09 | SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE             |        |          |
|    |      | "SF. PARASCHIVA" IASI                        | 0,6349 |    8.988 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|131 | IS10 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA IASI              | 1,0204 |   12.907 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|132 | IS11 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. TREIME" IASI | 0,9268 |    7.068 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|133 | IS14 | SPITALUL MUNICIPAL PASCANI                   | 0,6392 |    7.450 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|134 | IS22 | INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI           |        |          |
|    |      | HEPATOLOGIE IASI                             | 0,9014 |    7.349 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|135 | MH01 | SPITALUL JUDETEAN DROBETA-TURNU SEVERIN      | 0,6862 |    7.538 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|136 | MH02 | SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA                    | 0,5511 |    6.860 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|137 | MM01 | SPITALUL JUDETEAN BAIA MARE                  | 0,7539 |    7.706 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|138 | MM02 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE DERMATO-        |        |          |
|    |      | VENEROLOGIE SI PSIHIATRIE BAIA MARE          | 0,7687 |    6.470 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|139 | MM04 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI         | 0,6702 |    7.770 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|140 | MS01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA MURES    | 0,8697 |   11.185 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|141 | MS03 | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE SI        |        |          |
|    |      | TRANSPLANT TARGU MURES                       | 1,1265 |   17.715 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|142 | MS04 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA                | 0,6198 |    7.687 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|143 | MS06 | SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARA"       |        |          |
|    |      | REGHIN                                       | 0,6885 |    6.246 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|144 | MS07 | SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU"  |        |          |
|    |      | TARNAVENI                                    | 0,7811 |    7.235 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|145 | NT01 | SPITALUL JUDETEAN PIATRA-NEAMT               | 0,7620 |    7.617 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|146 | NT02 | SPITALUL MUNICIPAL ROMAN                     | 0,6666 |    6.056 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|147 | OT01 | SPITALUL JUDETEAN SLATINA                    | 0,6791 |    6.929 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|148 | OT03 | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL                   | 0,6860 |    5.559 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|149 | PH01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI        | 0,7914 |    7.896 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|150 | PH04 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE PLOIESTI  | 0,5344 |   10.160 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|151 | PH07 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA                   | 0,5940 |    7.628 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|152 | PH20 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI        | 0,5547 |    8.060 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|153 | PH98 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI                  | 0,7894 |    7.222 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|154 | PH99 | SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI               | 0,5790 |    9.791 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|155 | SB01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU               | 0,7651 |   11.454 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|156 | SB04 | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS                    | 0,7004 |    5.481 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|157 | SB08 | SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU           | 0,7162 |   10.495 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|158 | SJ01 | SPITALUL JUDETEAN ZALAU                      | 0,6852 |    7.102 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|159 | SM01 | SPITALUL JUDETEAN SATU-MARE                  | 0,6685 |    8.065 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|160 | SM04 | SPITALUL MUNICIPAL CAREI                     | 0,5725 |    6.189 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|161 | SV01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA                 |        |          |
|    |      | "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA                   | 0,6632 |    6.832 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|162 | SV02 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC     | 0,6172 |    6.564 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|163 | SV03 | SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI                 | 0,5454 |    6.206 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|164 | SV05 | SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI                   | 0,6394 |    5.582 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|165 | SV07 | SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI              | 0,5965 |    6.414 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|166 | TL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA          | 0,6333 |    8.171 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|167 | TM01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN TIMISOARA           | 0,8257 |   10.677 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|168 | TM02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA          | 0,8418 |    8.974 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|169 | TM03 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "Dr. LOUIS TURCANU" TIMISOARA                | 0,8170 |   10.720 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|170 | TM04 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI       |        |          |
|    |      | PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. V. BABES" TIMISOARA   | 0,7087 |   14.617 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|171 | TM05 | SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE       |        |          |
|    |      | "DR. D. POPESCU" TIMISOARA                   | 0,5699 |    9.970 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|172 | TM06 | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 1,2876 |   12.180 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|173 | TM07 | SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ                     | 0,5900 |    7.853 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|174 | TR01 | SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA                 | 0,6553 |    7.280 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|175 | TR02 | SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE            | 0,6148 |    6.013 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|176 | TR03 | SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE| 0,5949 |    6.417 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|177 | VL01 | SPITALUL JUDETEAN VALCEA                     | 0,6928 |    8.435 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|178 | VL02 | SPITALUL OBSTETRICA-GINECOLOGIE RM. VALCEA   | 0,5281 |    9.261 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|179 | VL03 | SPITALUL MUNICIPAL DRAGASANI                 | 0,6399 |    5.965 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|180 | VN01 | SPITALUL JUDETEAN FOCSANI                    | 0,6257 |   10.335 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|181 | VN02 | SPITALUL MUNICIPAL ADJUD                     | 0,5655 |    5.368 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|182 | VS01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI          | 0,6547 |    6.884 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|183 | VS02 | SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD          | 0,7905 |    6.346 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|184 | VS03 | SPITALUL MUNICIPAL DE COPII "SF. NICOLAE"    |        |          |
|    |      | BARLAD                                       | 0,6387 |    5.508 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|185 | VS04 | SPITALUL MUNICIPAL HUSI                      | 0,5587 |    6.044 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|

    10. Litera c) de la alineatul (1) al articolului 7 din anexa nr. 21 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "c) Suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute in spitale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la ordin precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate in sectiile si compartimentele de acuti (de sine statatoare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare, care se stabileste astfel:"
    11. Alineatele (1), (2), (3), (4) si (5) ale articolului 6 din anexa nr. 24 la ordin vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Decontarea serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar se face lunar, in raport cu numarul efectiv de kilometri echivalenti parcursi pentru mediul urban si cu numar de kilometri realizati pentru mediul rural, mile marine efectiv parcurse, respectiv ore de zbor, si tarifele negociate, precum si cu numarul efectiv de solicitari si tarifele negociate pe solicitare, in limita sumelor contractate iar trimestrial se face regularizare pentru perioada de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv avand in vedere incadrarea in sumele contractate, in limita fondurilor aprobate pentru aceasta destinatie.
    (2) In situatia in care, la regularizarea trimestriala, numarul total al kilometrilor echivalenti parcursi pentru mediul urban, numarul de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural (indiferent de tipul autovehiculului folosit), numarul total al milelor marine parcurse, respectiv numarul total al orelor de zbor, realizate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mare decat numarul contractat, casele de asigurari de sanatate deconteaza nivelul realizat al acestora numai daca depasirea este justificata, cu incadrarea in suma aferenta serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar aprobata pentru aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate.
    (3) In situatia in care la regularizarea trimestriala, numarul total al kilometrilor echivalenti parcursi pentru mediul urban, numarul de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural (indiferent de tipul autovehiculului folosit), numarul total al milelor marine parcurse, respectiv numarul total al orelor de zbor, realizate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mic decat numarul contractat, casele de asigurari de sanatate deconteaza nivelul realizat al acestora.
    (4) In situatia in care la regularizarea trimestriala, numarul solicitarilor rezolvate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mare decat numarul solicitarilor contractate, casele de asigurari de sanatate pot deconta numarul solicitarilor rezolvate numai daca depasirea este justificata, cu incadrarea in suma aferenta serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar aprobata pentru aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate.
    (5) In situatia in care la regularizarea trimestriala, numarul solicitarilor rezolvate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mic decat numarul solicitarilor contractate, casele de asigurari de sanatate deconteaza la nivelul numarului de solicitari rezolvate si la tariful negociat."
    12. La articolul 10 din anexa nr. 25 la ordin, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Trimestrial, pana la data de ......... a lunii urmatoare incheierii trimestrului se fac regularizarile si decontarile, tinandu-se seama de realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati."
    13. Alineatul (2) al articolului 2 din anexa nr. 27 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Perioada pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu" dar nu mai mult de 56 zile/an in una sau mai multe etape (seturi de ingrijire). Fiecare set nou de ingrijire se recomanda utilizand o noua foaie de recomandare."
    14. Anexa nr. 28 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 28

    Unitatea sanitara cu paturi (spitalul)
    ......................................
    Nr. contract ......... incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ...................................

              Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu

    1. Numele si prenumele asiguratului ........................................
    2. Domiciliul ..............................................................
    3. Codul numeric personal al asiguratului ..................................
    4. Diagnosticul medical la externare .......................................
       .........................................................................
       .........................................................................
    5. Servicii de ingrijiri medicale recomandate:
          (din anexa nr. 26 la ordin)               periodicitate/ritmicitate
    a) .................................          ..............................
    b) .................................          ..............................
    c) .................................          ..............................
    d) .................................          ..............................
    6. Numele medicului ........................................................
    7. Codul medicului .........................................................

                 Stampila sectiei din care se externeaza
                 asiguratul si semnatura sefului de sectie

                 Data ....................................

                 .........................................
                 Semnatura si parafa medicului care a avut
                      in ingrijire asiguratul internat"
    15. La articolul 1 din anexa nr. 30 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) La nivelul medicului de familie va exista o evidenta distincta a pensionarilor cu pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar. In intelesul actelor normative care reglementeaza materia asigurarilor sociale de sanatate, prin <<pensii cumulate>> se intelege veniturile obtinute din pensie cumulate cu alte venituri. Cu ocazia primei prezentari intr-o luna la medicul de familie, pensionarii trebuie sa prezinte obligatoriu ultimul talon de pensie precum si o declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri peste 6.000.000 lei lunar in cazul pensiilor cumulate. Medicul de familie va consemna in fisa medicala a pensionarului numarul talonului si cuantumul pensiei si va atasa la aceasta declaratia pe proprie raspundere a pensionarului. In cazul trimiterilor catre alte specialitati, medicul de familie va preciza pe biletul de trimitere daca pensionarul se incadreaza in categoria pensionarilor cu pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar. Pensionarii care se prezinta direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate in conditiile actelor normative in vigoare sunt obligati sa faca dovada, cu ocazia fiecarei prezentari la medic ca sunt beneficiari de pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar prin prezentarea ultimului talon de pensie precum si a unei declaratii pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri peste 6.000.000 lei in cazul pensiilor cumulate. Medicul de specialitate va consemna in registrul de consultatii numarul talonului si cuantumul pensiei si va atasa la acesta declaratia pe proprie raspundere a pensionarului."
    16. Prima fraza de la alineatul (1) al articolului 2 din anexa nr. 30 la ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile".
    17. Articolul 3 din anexa nr. 30 la ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Numarul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1 - 3 produse, cu exceptia copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni si a bolnavilor inclusi in programele de sanatate finantate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care numarul medicamentelor prescrise este in concordanta cu schema terapeutica. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza in cifre si litere."
    18. Alineatul (1) al articolului 13 din anexa nr. 30 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Suma care se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate pentru fiecare medicament care se elibereaza cu contributie personala reprezinta pretul de referinta. Pretul de referinta reprezinta 65% din pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeasi concentratie si forma farmaceutica, pentru medicamentele notate cu litera "a" din lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu contributie personala pe baza de prescriptie medicala in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sau 50% din pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeasi concentratie si forma farmaceutica, pentru medicamentele notate cu litera "b" din aceeasi lista. Pentru pensionarii care beneficiaza de pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar, pretul de referinta reprezinta 90% din pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeasi concentratie si forma farmaceutica, atat pentru medicamentele notate cu litera "a", cat si pentru medicamentele notate cu litera "b" din lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu contributie personala pe baza de prescriptie medicala in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din fondul national unic pentru asigurari sociale de sanatate in conditiile legii, casele de asigurari de sanatate suporta integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzatoare fiecarei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse in lista, pentru aceeasi concentratie si forma farmaceutica."
    19. Alineatul (1) al articolului 16 din anexa nr. 30 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Farmaciile intocmesc borderou centralizator. Pentru pensionarii care beneficiaza de compensare 90% se intocmeste un borderou centralizator distinct in care se va evidentia atat suma care reprezinta nivelul de compensare de 50% respectiv 65%, cat si suma reprezentand diferenta intre nivelul de compensare de 90% si nivelul de compensare 65%, respectiv 50% . Pe borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul medicului precum si codul numeric personal al asiguratului."
    20. Alineatul (2) al articolului 16 din anexa nr. 30 la ordin se completeaza cu: "Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidenta distincta pentru sumele decontate reprezentand compensare 90% corespunzator borderourilor intocmite de farmacii in acest sens."
    21. Litera c) a articolului 17 din anexa nr. 30 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    c) Suma obtinuta conform calculului de la lit. b) va fi impartita procentual dupa cum urmeaza:
    - 60% din valoarea contractului pentru acoperirea consumului de medicamente fara contributie personala
    - 40% din valoarea contractului pentru acoperirea consumului de medicamente cu contributie personala
    Pe parcursul derularii contractului, cu acordul casei de asigurari de sanatate, procentele pot fi modificate la solicitarea farmaciei/farmaciilor, cu incadrarea in sumele contractate in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie."
    22. In anexa nr. 30 la ordin se introduce articolul 17^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    Fondurile aprobate cu destinatie consum de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, altele decat cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor incheiate cu farmaciile, vor fi repartizate de casele de asigurari de sanatate prin acte aditionale distincte la contractele initiale. Valoarea actelor aditionale la contractele initiale se stabileste astfel: casa de asigurari de sanatate repartizeaza fondurile aprobate cu aceasta destinatie pe zone/localitati in functie de numarul de locuitori si consumul de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu pe semestrul I."
    23. Alineatul (2) al articolului 21 din anexa nr. 30 la ordin se completeaza cu sintagma: "inclusiv cele eliberate pentru bolile cuprinse in programele nationale."
    24. Articolul 10 din anexa nr. 31 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Valoarea contractului pentru eliberare de medicamente este de ...................... lei, din care:
    Trimestrul I ....................... lei
    Trimestrul II ...................... lei
    Trimestrul III ..................... lei
    Trimestrul IV ...................... lei"
    25. La coloana "C5" de la litera J "Solutie vascoelastica pentru infiltratii intraarticulare" din anexa nr. 34 la ordin, sintagma "(max. 5 doze)" se inlocuieste cu sintagma "(max. 3 doze)"
    26. In anexa nr. 37 la ordin se introduce articolul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1
    Asiguratii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare si/sau masa) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, in ceea ce priveste cazarea, se intelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico sanitare si fara dotari suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer conditionat si altele asemenea), iar in ceea ce priveste masa, cea acordata la nivelul alocatiei de hrana stabilite prin acte normative. Contributia personala a asiguratilor reprezinta diferenta dintre tarifele stabilite pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort, stabilite de fiecare unitate furnizoare, si cele corespunzatoare confortului standard."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 999/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 999 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 999/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu