Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.97 din 08.05.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 29 mai 2019SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (2), după litera b) se introduc trei noi litere , literele b1), b2) şi b3), cu următorul cuprins: b^1) Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; b^2) Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; b^3) Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 2. La articolul 3 alineatul (2), după litera d3) se introduc trei noi litere , literele d4), d5) şi d6), cu următorul cuprins: d^4) Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie; d^5) Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; d^6) Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 3. La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: h^1) Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Departamentului pentru armamente, Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiar-contabile, Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, Direcţiei informare şi relaţii publice, Corpului de control şi inspecţie, Direcţiei generale juridice, Direcţiei domenii şi infrastructuri, Direcţiei medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale sau scutul heraldic al categoriilor de forţe ale armatei ori al comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele. 5. La articolul 11 alineatul (5), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU POLITICA DE APĂRARE, PLANIFICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE; a^2) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE; a^3) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI CALITATEA VIEŢII PERSONALULUI; 6. La articolul 11 alineatul (5), după litera b3) se introduc trei noi litere , literele b4), b5) şi b6), cu următorul cuprins: b^4) EMBLEMA DE ONOARE A CORPULUI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE; b^5) EMBLEMA DE ONOARE A JUSTIŢIEI MILITARE; b^6) EMBLEMA DE ONOARE A DIRECŢIEI DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI; 7. La articolul 11 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f^1) EMBLEMA DE ONOARE A COMANDAMENTULUI FORŢELOR ÎNTRUNITE «GENERAL IOAN EMANOIL FLORESCU»; 8. La articolul 11 alineatul (6), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm, de culoare roşie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; a^2) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare portocalie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; a^3) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare bleu, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 9. La articolul 11 alineatul (6), după litera c3) se introduc trei noi litere , literele c4), c5) şi c6), cu următorul cuprins: c^4) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare roşie, dispuse central, cu bandă bleu de 5 mm între ele, pentru Emblema de onoare a Corpului de control şi inspecţie; c^5) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare aurie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; c^6) de culoare verde, cu două benzi de 5 mm de culoare galbenă, dispuse central, cu bandă neagră de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 10. La articolul 11 alineatul (6), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g^1) de culoare roşie, cu două benzi de 5 mm, una de culoare bleu şi una de culoare albastră, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către şeful Statului Major al Apărării, pentru fapte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii obţinute în procesul instruirii sau servicii deosebite aduse structurilor militare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor din compunerea şi subordinea Statului Major al Apărării, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
(2) Propunerile pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării se înaintează şefului Statului Major al Apărării de către:a)şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora; b)şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului, la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau ale veteranilor de război; c)comandanţii structurilor aflate în misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau de către comandanţii structurilor care au organizat şi conduc misiunile şi operaţiile respective, cu avizul şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei ori al comandanţilor comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării; d)directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării, pentru preoţii militari.
(3) Personalul militar şi civil încadrat la categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele subordonate Statului Major al Apărării nu poate fi propus pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării dacă nu deţine emblema de onoare a categoriei de forţe ale armatei/comandamentului subordonat Statului Major al Apărării din care face parte.
12. După articolul 16 se introduc trei noi articole , articolele 161, 162 şi 163, cu următorul cuprins: Articolul 161 Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul structurilor de politică de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 162 Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru armamente, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor privind înzestrarea, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 163 Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor aflate în subordine/coordonare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor aflate în subordinea/coordonarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, personalului militar în rezervă şi în retragere, precum şi altor structuri şi persoane fizice sau juridice române; b)militarilor şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 13. După articolul 183 se introduc trei noi articole , articolele 184, 185 şi 186, cu următorul cuprins: Articolul 184 Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie se conferă prin ordin de către şeful Corpului de control şi inspecţie, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor de inspecţie şi control, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 185 Emblema de Onoare a Justiţiei Militare se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei generale juridice, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor juridice, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 186 Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor specifice ale Direcţiei domenii şi infrastructuri, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 14. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 20
(1) Emblemele de onoare ale categoriilor de forţe ale armatei şi ale comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către comandanţii/şefii acestora din proprie consideraţie sau la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor subordonate, precum şi la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, transmisă de către Direcţia calitatea vieţii personalului, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, obţinerea de rezultate meritorii în procesul instruirii, devotamentul şi serviciile deosebite aduse structurilor militare, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)rezerviştilor proprii fiecărei categorii de forţe, militarilor în retragere şi veteranilor de război, personalului structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, precum şi celui aparţinând altor categorii de forţe ale armatei ori comandamente subordonate Statului Major al Apărării, persoanelor fizice şi persoanelor juridice române;
15. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Propunerile pentru acordarea emblemelor de onoare prevăzute la alin. (1) se înaintează ierarhic. 16. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Propunerile pentru acordarea emblemelor de merit se înaintează ierarhic, iar în cazul preoţilor militari, acestea se înaintează prin directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării. 17. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Emblemele de onoare şi de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, zilelor armelor sau specialităţilor militare, zilelor structurilor militare, precum şi pe timpul activităţilor desfăşurate în teatrele de operaţii de către oficialităţile civile şi militare ale statului român.
18. După anexa nr. 2 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 21 , 22 şi 23 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin. 19. După anexa nr. 43 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 44 , 45 şi 46 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezentul ordin. 20. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 81, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşANEXA Nr. 1(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 44 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 45 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 46 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 81 la Ordinul nr. M.102/2012)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 97/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 97 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 97/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu