Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.97 din 08.05.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 29 mai 2019SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (2), după litera b) se introduc trei noi litere , literele b1), b2) şi b3), cu următorul cuprins: b^1) Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; b^2) Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; b^3) Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 2. La articolul 3 alineatul (2), după litera d3) se introduc trei noi litere , literele d4), d5) şi d6), cu următorul cuprins: d^4) Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie; d^5) Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; d^6) Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 3. La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: h^1) Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Departamentului pentru armamente, Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiar-contabile, Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, Direcţiei informare şi relaţii publice, Corpului de control şi inspecţie, Direcţiei generale juridice, Direcţiei domenii şi infrastructuri, Direcţiei medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale sau scutul heraldic al categoriilor de forţe ale armatei ori al comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele. 5. La articolul 11 alineatul (5), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU POLITICA DE APĂRARE, PLANIFICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE; a^2) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE; a^3) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI CALITATEA VIEŢII PERSONALULUI; 6. La articolul 11 alineatul (5), după litera b3) se introduc trei noi litere , literele b4), b5) şi b6), cu următorul cuprins: b^4) EMBLEMA DE ONOARE A CORPULUI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE; b^5) EMBLEMA DE ONOARE A JUSTIŢIEI MILITARE; b^6) EMBLEMA DE ONOARE A DIRECŢIEI DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI; 7. La articolul 11 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f^1) EMBLEMA DE ONOARE A COMANDAMENTULUI FORŢELOR ÎNTRUNITE «GENERAL IOAN EMANOIL FLORESCU»; 8. La articolul 11 alineatul (6), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm, de culoare roşie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; a^2) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare portocalie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; a^3) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare bleu, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 9. La articolul 11 alineatul (6), după litera c3) se introduc trei noi litere , literele c4), c5) şi c6), cu următorul cuprins: c^4) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare roşie, dispuse central, cu bandă bleu de 5 mm între ele, pentru Emblema de onoare a Corpului de control şi inspecţie; c^5) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare aurie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; c^6) de culoare verde, cu două benzi de 5 mm de culoare galbenă, dispuse central, cu bandă neagră de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 10. La articolul 11 alineatul (6), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g^1) de culoare roşie, cu două benzi de 5 mm, una de culoare bleu şi una de culoare albastră, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către şeful Statului Major al Apărării, pentru fapte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii obţinute în procesul instruirii sau servicii deosebite aduse structurilor militare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor din compunerea şi subordinea Statului Major al Apărării, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
(2) Propunerile pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării se înaintează şefului Statului Major al Apărării de către:a)şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora; b)şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului, la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau ale veteranilor de război; c)comandanţii structurilor aflate în misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau de către comandanţii structurilor care au organizat şi conduc misiunile şi operaţiile respective, cu avizul şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei ori al comandanţilor comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării; d)directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării, pentru preoţii militari.
(3) Personalul militar şi civil încadrat la categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele subordonate Statului Major al Apărării nu poate fi propus pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării dacă nu deţine emblema de onoare a categoriei de forţe ale armatei/comandamentului subordonat Statului Major al Apărării din care face parte.
12. După articolul 16 se introduc trei noi articole , articolele 161, 162 şi 163, cu următorul cuprins: Articolul 161 Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul structurilor de politică de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 162 Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru armamente, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor privind înzestrarea, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 163 Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor aflate în subordine/coordonare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor aflate în subordinea/coordonarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, personalului militar în rezervă şi în retragere, precum şi altor structuri şi persoane fizice sau juridice române; b)militarilor şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 13. După articolul 183 se introduc trei noi articole , articolele 184, 185 şi 186, cu următorul cuprins: Articolul 184 Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie se conferă prin ordin de către şeful Corpului de control şi inspecţie, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor de inspecţie şi control, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 185 Emblema de Onoare a Justiţiei Militare se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei generale juridice, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor juridice, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 186 Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor specifice ale Direcţiei domenii şi infrastructuri, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 14. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 20
(1) Emblemele de onoare ale categoriilor de forţe ale armatei şi ale comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către comandanţii/şefii acestora din proprie consideraţie sau la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor subordonate, precum şi la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, transmisă de către Direcţia calitatea vieţii personalului, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, obţinerea de rezultate meritorii în procesul instruirii, devotamentul şi serviciile deosebite aduse structurilor militare, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)rezerviştilor proprii fiecărei categorii de forţe, militarilor în retragere şi veteranilor de război, personalului structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, precum şi celui aparţinând altor categorii de forţe ale armatei ori comandamente subordonate Statului Major al Apărării, persoanelor fizice şi persoanelor juridice române;
15. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Propunerile pentru acordarea emblemelor de onoare prevăzute la alin. (1) se înaintează ierarhic. 16. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Propunerile pentru acordarea emblemelor de merit se înaintează ierarhic, iar în cazul preoţilor militari, acestea se înaintează prin directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării. 17. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Emblemele de onoare şi de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, zilelor armelor sau specialităţilor militare, zilelor structurilor militare, precum şi pe timpul activităţilor desfăşurate în teatrele de operaţii de către oficialităţile civile şi militare ale statului român.
18. După anexa nr. 2 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 21 , 22 şi 23 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin. 19. După anexa nr. 43 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 44 , 45 şi 46 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezentul ordin. 20. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 81, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşANEXA Nr. 1(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 44 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 45 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 46 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 81 la Ordinul nr. M.102/2012)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 97/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 97 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 97/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu