Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.97 din 08.05.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 29 mai 2019SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (2), după litera b) se introduc trei noi litere , literele b1), b2) şi b3), cu următorul cuprins: b^1) Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; b^2) Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; b^3) Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 2. La articolul 3 alineatul (2), după litera d3) se introduc trei noi litere , literele d4), d5) şi d6), cu următorul cuprins: d^4) Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie; d^5) Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; d^6) Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 3. La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: h^1) Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Departamentului pentru armamente, Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiar-contabile, Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, Direcţiei informare şi relaţii publice, Corpului de control şi inspecţie, Direcţiei generale juridice, Direcţiei domenii şi infrastructuri, Direcţiei medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale sau scutul heraldic al categoriilor de forţe ale armatei ori al comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele. 5. La articolul 11 alineatul (5), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU POLITICA DE APĂRARE, PLANIFICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE; a^2) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE; a^3) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI CALITATEA VIEŢII PERSONALULUI; 6. La articolul 11 alineatul (5), după litera b3) se introduc trei noi litere , literele b4), b5) şi b6), cu următorul cuprins: b^4) EMBLEMA DE ONOARE A CORPULUI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE; b^5) EMBLEMA DE ONOARE A JUSTIŢIEI MILITARE; b^6) EMBLEMA DE ONOARE A DIRECŢIEI DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI; 7. La articolul 11 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f^1) EMBLEMA DE ONOARE A COMANDAMENTULUI FORŢELOR ÎNTRUNITE «GENERAL IOAN EMANOIL FLORESCU»; 8. La articolul 11 alineatul (6), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm, de culoare roşie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; a^2) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare portocalie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; a^3) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare bleu, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 9. La articolul 11 alineatul (6), după litera c3) se introduc trei noi litere , literele c4), c5) şi c6), cu următorul cuprins: c^4) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare roşie, dispuse central, cu bandă bleu de 5 mm între ele, pentru Emblema de onoare a Corpului de control şi inspecţie; c^5) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare aurie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; c^6) de culoare verde, cu două benzi de 5 mm de culoare galbenă, dispuse central, cu bandă neagră de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 10. La articolul 11 alineatul (6), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g^1) de culoare roşie, cu două benzi de 5 mm, una de culoare bleu şi una de culoare albastră, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către şeful Statului Major al Apărării, pentru fapte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii obţinute în procesul instruirii sau servicii deosebite aduse structurilor militare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor din compunerea şi subordinea Statului Major al Apărării, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
(2) Propunerile pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării se înaintează şefului Statului Major al Apărării de către:a)şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora; b)şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului, la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau ale veteranilor de război; c)comandanţii structurilor aflate în misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau de către comandanţii structurilor care au organizat şi conduc misiunile şi operaţiile respective, cu avizul şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei ori al comandanţilor comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării; d)directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării, pentru preoţii militari.
(3) Personalul militar şi civil încadrat la categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele subordonate Statului Major al Apărării nu poate fi propus pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării dacă nu deţine emblema de onoare a categoriei de forţe ale armatei/comandamentului subordonat Statului Major al Apărării din care face parte.
12. După articolul 16 se introduc trei noi articole , articolele 161, 162 şi 163, cu următorul cuprins: Articolul 161 Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul structurilor de politică de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 162 Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru armamente, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor privind înzestrarea, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 163 Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor aflate în subordine/coordonare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor aflate în subordinea/coordonarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, personalului militar în rezervă şi în retragere, precum şi altor structuri şi persoane fizice sau juridice române; b)militarilor şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 13. După articolul 183 se introduc trei noi articole , articolele 184, 185 şi 186, cu următorul cuprins: Articolul 184 Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie se conferă prin ordin de către şeful Corpului de control şi inspecţie, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor de inspecţie şi control, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 185 Emblema de Onoare a Justiţiei Militare se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei generale juridice, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor juridice, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 186 Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor specifice ale Direcţiei domenii şi infrastructuri, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 14. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 20
(1) Emblemele de onoare ale categoriilor de forţe ale armatei şi ale comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către comandanţii/şefii acestora din proprie consideraţie sau la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor subordonate, precum şi la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, transmisă de către Direcţia calitatea vieţii personalului, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, obţinerea de rezultate meritorii în procesul instruirii, devotamentul şi serviciile deosebite aduse structurilor militare, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)rezerviştilor proprii fiecărei categorii de forţe, militarilor în retragere şi veteranilor de război, personalului structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, precum şi celui aparţinând altor categorii de forţe ale armatei ori comandamente subordonate Statului Major al Apărării, persoanelor fizice şi persoanelor juridice române;
15. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Propunerile pentru acordarea emblemelor de onoare prevăzute la alin. (1) se înaintează ierarhic. 16. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Propunerile pentru acordarea emblemelor de merit se înaintează ierarhic, iar în cazul preoţilor militari, acestea se înaintează prin directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării. 17. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Emblemele de onoare şi de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, zilelor armelor sau specialităţilor militare, zilelor structurilor militare, precum şi pe timpul activităţilor desfăşurate în teatrele de operaţii de către oficialităţile civile şi militare ale statului român.
18. După anexa nr. 2 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 21 , 22 şi 23 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin. 19. După anexa nr. 43 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 44 , 45 şi 46 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezentul ordin. 20. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 81, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşANEXA Nr. 1(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 44 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 45 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 46 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 81 la Ordinul nr. M.102/2012)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 97/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 97 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 97/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu