Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.97 din 08.05.2019

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 29 mai 2019SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (2), după litera b) se introduc trei noi litere , literele b1), b2) şi b3), cu următorul cuprins: b^1) Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; b^2) Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; b^3) Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 2. La articolul 3 alineatul (2), după litera d3) se introduc trei noi litere , literele d4), d5) şi d6), cu următorul cuprins: d^4) Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie; d^5) Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; d^6) Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 3. La articolul 3 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: h^1) Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Departamentului pentru armamente, Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiar-contabile, Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, Direcţiei informare şi relaţii publice, Corpului de control şi inspecţie, Direcţiei generale juridice, Direcţiei domenii şi infrastructuri, Direcţiei medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale sau scutul heraldic al categoriilor de forţe ale armatei ori al comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele. 5. La articolul 11 alineatul (5), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU POLITICA DE APĂRARE, PLANIFICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE; a^2) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE; a^3) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI CALITATEA VIEŢII PERSONALULUI; 6. La articolul 11 alineatul (5), după litera b3) se introduc trei noi litere , literele b4), b5) şi b6), cu următorul cuprins: b^4) EMBLEMA DE ONOARE A CORPULUI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE; b^5) EMBLEMA DE ONOARE A JUSTIŢIEI MILITARE; b^6) EMBLEMA DE ONOARE A DIRECŢIEI DOMENII ŞI INFRASTRUCTURI; 7. La articolul 11 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f^1) EMBLEMA DE ONOARE A COMANDAMENTULUI FORŢELOR ÎNTRUNITE «GENERAL IOAN EMANOIL FLORESCU»; 8. La articolul 11 alineatul (6), după litera a) se introduc trei noi litere , literele a1), a2) şi a3), cu următorul cuprins: a^1) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm, de culoare roşie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale; a^2) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare portocalie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; a^3) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare bleu, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului; 9. La articolul 11 alineatul (6), după litera c3) se introduc trei noi litere , literele c4), c5) şi c6), cu următorul cuprins: c^4) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare roşie, dispuse central, cu bandă bleu de 5 mm între ele, pentru Emblema de onoare a Corpului de control şi inspecţie; c^5) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare aurie, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Justiţiei Militare; c^6) de culoare verde, cu două benzi de 5 mm de culoare galbenă, dispuse central, cu bandă neagră de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri; 10. La articolul 11 alineatul (6), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g^1) de culoare roşie, cu două benzi de 5 mm, una de culoare bleu şi una de culoare albastră, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite; 11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către şeful Statului Major al Apărării, pentru fapte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii obţinute în procesul instruirii sau servicii deosebite aduse structurilor militare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor din compunerea şi subordinea Statului Major al Apărării, rezerviştilor, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
(2) Propunerile pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării se înaintează şefului Statului Major al Apărării de către:a)şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, la propunerile ierarhice ale şefilor/comandanţilor structurilor subordonate acestora; b)şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului, la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau ale veteranilor de război; c)comandanţii structurilor aflate în misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau de către comandanţii structurilor care au organizat şi conduc misiunile şi operaţiile respective, cu avizul şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei ori al comandanţilor comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării; d)directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării, pentru preoţii militari.
(3) Personalul militar şi civil încadrat la categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele subordonate Statului Major al Apărării nu poate fi propus pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării dacă nu deţine emblema de onoare a categoriei de forţe ale armatei/comandamentului subordonat Statului Major al Apărării din care face parte.
12. După articolul 16 se introduc trei noi articole , articolele 161, 162 şi 163, cu următorul cuprins: Articolul 161 Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul structurilor de politică de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 162 Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru armamente, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor privind înzestrarea, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 163 Emblema de Onoare a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor aflate în subordine/coordonare, astfel: a)personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, structurilor aflate în subordinea/coordonarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, personalului militar în rezervă şi în retragere, precum şi altor structuri şi persoane fizice sau juridice române; b)militarilor şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 13. După articolul 183 se introduc trei noi articole , articolele 184, 185 şi 186, cu următorul cuprins: Articolul 184 Emblema de Onoare a Corpului de control şi inspecţie se conferă prin ordin de către şeful Corpului de control şi inspecţie, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor de inspecţie şi control, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 185 Emblema de Onoare a Justiţiei Militare se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei generale juridice, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor juridice, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. Articolul 186 Emblema de Onoare a Direcţiei domenii şi infrastructuri se conferă prin ordin de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, din proprie consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor şi pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităţilor specifice ale Direcţiei domenii şi infrastructuri, astfel: a)personalului militar, personalului civil şi structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române; b)militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate. 14. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 20
(1) Emblemele de onoare ale categoriilor de forţe ale armatei şi ale comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către comandanţii/şefii acestora din proprie consideraţie sau la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor subordonate, precum şi la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, transmisă de către Direcţia calitatea vieţii personalului, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, obţinerea de rezultate meritorii în procesul instruirii, devotamentul şi serviciile deosebite aduse structurilor militare, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)rezerviştilor proprii fiecărei categorii de forţe, militarilor în retragere şi veteranilor de război, personalului structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, precum şi celui aparţinând altor categorii de forţe ale armatei ori comandamente subordonate Statului Major al Apărării, persoanelor fizice şi persoanelor juridice române;
15. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Propunerile pentru acordarea emblemelor de onoare prevăzute la alin. (1) se înaintează ierarhic. 16. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Propunerile pentru acordarea emblemelor de merit se înaintează ierarhic, iar în cazul preoţilor militari, acestea se înaintează prin directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secţiei asistenţă religioasă din Statul Major al Apărării. 17. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Emblemele de onoare şi de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, zilelor armelor sau specialităţilor militare, zilelor structurilor militare, precum şi pe timpul activităţilor desfăşurate în teatrele de operaţii de către oficialităţile civile şi militare ale statului român.
18. După anexa nr. 2 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 21 , 22 şi 23 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin. 19. După anexa nr. 43 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 44 , 45 şi 46 , având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6 la prezentul ordin. 20. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 81, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşANEXA Nr. 1(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 44 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 45 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 46 la Ordinul nr. M.102/2012) ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 81 la Ordinul nr. M.102/2012)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 97/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 97 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 97/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu