Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.97 din 28.09.2015

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 05 octombrie 2015SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 467/2010 privind instituirea Zilei rezervistului militar,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 6 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 10 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e) , cu următorul cuprins: d)31 Mai - Ziua rezervistului militar; e)11 Noiembrie - Ziua Veteranilor. 2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Avansarea în grad a veteranilor de război se poate face, de regulă, cu prilejul zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi, în mod excepţional, cu prilejul următoarelor zile:a)Ziua Unirii - 24 Ianuarie; b)Ziua Veteranilor de Război - 29 Aprilie; c)Ziua Armatei României - 25 Octombrie; d)Ziua Naţională a României - 1 Decembrie. 3. La anexa nr. 1 punctul 1, literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)să nu mai fi beneficiat de înaintare în grad în ultimii 3 ani (2 ani, în cazul celor răniţi în acţiuni militare), iar prin noul grad să nu se depăşească, faţă de gradul funcţiei deţinute în activitate, două trepte ierarhice - pentru înaintări până la gradul de colonel (similar), inclusiv/o treaptă ierarhică - pentru înaintări vizând gradele de general (similari) (fac excepţie răniţii în acţiuni militare); ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... f)pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar să fi deţinut, în activitate, gradul de colonel/similar şi să fi îndeplinit, cel puţin 3 ani, o funcţie de conducere prevăzută cel puţin cu acest grad, echivalentă, potrivit coeficientului de ierarhizare, cel puţin cu cea de şef secţie, perioadă în care a fost apreciat cel puţin cu calificativul «foarte bun», sau, după trecerea în rezervă, să fi îndeplinit o funcţie de director sau superioară acesteia în Ministerul Apărării Naţionale ori în alte ministere/instituţii ale administraţiei publice centrale, inclusiv instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; 4. La anexa nr. 1 - Grila de evaluare a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuşi a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 5. La anexa nr. 2, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. Pentru avansarea în grad de general/similar, să aibă studii superioare, cu excepţia veteranilor de război absolvenţi ai unei şcoli militare de ofiţeri, a celor care sunt decoraţi cu unul dintre Ordinele «Mihai Viteazul», «Steaua României» sau «Coroana României», a celor care au fost răniţi ori prizonieri de război sau care şi-au adus o contribuţie deosebită la buna desfăşurare a activităţii structurilor asociative ale veteranilor de război sau a altor organizaţii guvernamentale/ neguvernamentale, legal constituite. 6. La anexa nr. 2 punctul 5, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) , cu următorul cuprins: g)recomandare, fundamentată cu documente, din care să rezulte că şi-au adus o contribuţie deosebită la buna desfăşurare a activităţii structurilor asociative ale veteranilor de război sau a altor organizaţii guvernamentale/ neguvernamentale, legal constituite. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa ANEXĂGRILA DE EVALUARE a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuşi a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere

Nr. crt. Criterii Punctaj prevăzut Punctaj realizat Observaţii
A. Evaluarea meritelor pe timpul cât au fost cadre militare în activitate (minimum 50 puncte)
1. Studiile militare sau civile
- Instituţii militare sau civile de învăţământ superior, absolvite cu diplomă de licenţă (condiţie obligatorie) 18 puncte
- Cursuri postuniversitare cu durata de minimum 30 de zile (cu aplicabilitate în domeniul militar) 2 puncte pentru fiecare curs
- Masterat (cu aplicabilitate în domeniul militar) sau Colegiul Naţional de Apărare 4 puncte
- Doctorat (cu aplicabilitate în domeniul militar) 7 puncte
2. Vechimea în rândul cadrelor militare în activitate
- cel puţin 15 ani în anul trecerii în rezervă/retragere 15 puncte
- pentru fiecare an în plus 0,5 puncte
3. Stagiul în funcţii de conducere prevăzute cu gradul de colonel
- cel puţin 3 ani, o funcţie de conducere prevăzută cel puţin cu acest grad, echivalentă, potrivit coeficientului de ierarhizare, cel puţin cu cea de şef secţie într-o structură centrală/locţiitor sau şef de stat major de brigadă/comandant de regiment/similar (condiţie obligatorie) 4 puncte calificativ „foarte bun“ în această perioadă
- pentru fiecare an în plus 1 punct
4. Stagiul în funcţii prevăzute cu gradul de general/similar
- funcţie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar 4 puncte
- funcţie prevăzută cu gradul de general-maior/similar 5 puncte
- funcţie prevăzută cu gradul de general-locotenent/similar 6 puncte
5. Calificativele obţinute în ultimii 5 ani de activitate
- pentru fiecare calificativ „excepţional“ 2 puncte
- pentru fiecare calificativ „foarte bun“ 1 punct
6. Participarea la acţiuni militare
- acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau misiuni cu potenţial ridicat de risc, pe teritoriul naţional 5 puncte pentru fiecare an
- rănire în acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau în misiuni cu potenţial ridicat de risc, pe teritoriul naţional 10 puncte
TOTAL minimum 50 puncte
B. Evaluarea meritelor după trecerea în rezervă/retragere (minimum 30 puncte)
7. - Fapte şi acte exemplare în plan profesional şi social 20 puncte
- Activitate deosebită în legătură cu domeniul militar 10 puncte
- Activitate remarcabilă în cadrul autorităţii publice/organizaţiei neguvernamentale care face propunerea (după cum rezultă din recomandarea respectivei instituţii) 10 puncte
- Activitate deosebită în conducerea centrală a unei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere 10 puncte
- Activitate deosebită în conducerea filialei unei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere 5 puncte
TOTAL minimum 30 puncte
TOTAL GENERAL minimum 80 puncte
Concluzie:SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 97/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 97 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 97/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu