Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.946 din 13.06.2014

privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 476 din 28 iunie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 111.199 din 26 mai 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii - Direcţia îmbunătăţiri funciare, fond funciar şi organizări de piaţă în sectorul vegetal,pentru aplicarea prevederilor art. 75 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Lista specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă atribuţiile specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Lista specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 4(1) Specialiştii prevăzuţi la art. 3 au calitatea de agenţi constatatori şi primesc, fiecare în parte, o legitimaţie specială.(2) Legitimaţiile speciale se emit şi se eliberează, după cum urmează:a)pentru specialiştii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, de către minister; b)pentru specialiştii din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, de către agenţie. (3) Legitimaţia specială atestă o împuternicire nominală a titularului şi are prevăzut spaţiu pentru viză anuală. Articolul 5(1) Se aprobă modelul şi conţinutul legitimaţiei speciale utilizate pentru identificarea specialiştilor nominalizaţi în anexa nr. 3, prevăzute în anexa nr. 4.(2) Legitimaţiile speciale sunt vizate anual de către instituţia emitentă, conform art. 4 alin. (2).(3) Evidenţa legitimaţiilor speciale se ţine de către instituţia emitentă într-un registru general, în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimaţie de control, seria, numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului. Articolul 6(1) Atunci când calitatea de agent constatator a titularului legitimaţiei speciale încetează, acesta o va preda emitentului, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidenţă.(2) Pierderea sau furtul legitimaţiei speciale se comunică emitentului în termen de 15 zile şi se publică în presă. Articolul 7Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare, prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 9Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2014 privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 12 martie 2014, se abrogă. Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat
ANEXA Nr. 1LISTA specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare

Nr. crt. Numele şi prenumele specialistului Locul de muncă al specialistului Adresa poştă electronică
1. Dumitru Lucia Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba office@dadralba.ro
2. Ignuţa Felicia Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad dgaia.arad@rdslink.ro
3. Şerbănescu Sidonia Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Argeş dga-ag@rdspt.ro
Mihai Gheorghe
4. Comârlă Eugen Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău dadr@dadrbacau.ro
5. Bodea Ion Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor dadr.bh@madr.ro
6. Roşu Simona Alina Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bistriţa-Năsaud dadr.bn@madr.ro
7. Bărbieru Constantin Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani dadr.bt@madr.ro
8. Gyero Mihai Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Braşov dadr.bv@madr.ro
9. Chiper Ion Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Brăila dadrbr@madr.ro
10. Lupu Tatiana Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău dadrbuzau@clicknet.ro
11. Iovan Nicolae Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin dadrcs@resita.rdsnet.ro
12. Păun Daniela Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Călaraşi dgaa_cl@saltine.ro
13. Cârlig Maria Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj office@dadrcj.ro
14. Buzdugan Gheorghe Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Constanţa dadr.ct@madr.ro
15. Nemet Maria Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna dadr.cv@madr.ro
16. Pleşa Gheorghe Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dâmboviţa relatii@dadrdambovita.ro
17. Boboc Dorina Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dolj dadr_dolj@rdscv.ro
18. Chiricuţă Eugenia Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Galaţi dadr.gl@dadrgl.ro
19. Daia Emilia Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu dadr_giurgiu@yahoo.com
20. Popescu Ion Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Gorj dadr@targujiu.rdsnet.ro
21. Sebestyin Sandor Alexandru Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita dgaa@topnet.ro
22. Bolca Petru Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara dadr.hd@madr.ro
Nr. crt. Numele şi prenumele specialistului Locul de muncă al specialistului Adresa poştă electronică
23. Petrache Constantin Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ialomiţa dadr.il@madr.ro
24. Cojocaru Petru Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi dadr@dadris.ro
25. Sabău Dan Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş dadr.mm@madr.ro
26. Firu Gheorghe Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mehedinţi dadr.mh@madr.ro
27. Mesaroşi Eugen Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş dadr.ms@madr.ro
28. Văraru Traian Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ dadr.nt@madr.ro secretariat.neamt@madr.ro
29. Luţă Ion Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt director.executiv@dadr-olt.ro
30. Zârnă Ana Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Prahova directiaagricola@dadrph.ro
31. Tudor Mircea Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare dadr.sm@madr.ro
32. Bujiţă Ioan Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj dadrsj@info-plus.ro
33. Gabrea Gabriela Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu dadr.sb@madr.ro
34. Lazăr Mircea Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava dadrsuceava@yahoo.com
35. Botea Marin Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Teleorman dgaiatr@yahoo.com
36. Prohab Ionică Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş dadr-tm@dnttm.ro
37. Băluţă Constantin Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea office@dadrtulcea.ro
38. Huluţă Traian Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui office@dadrvaslui.ro
39. Constantinescu Ion Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vâlcea diragrvl@yahoo.com
40. Cristea Alexe Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea secretariat@dadrvrancea.ro
41. Tacina Constantin Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ilfov dadr_ilfov@yahoo.com http://www.dadrilfov.ro
42. Burlan Viorica Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti dadr.b@madr.ro http://www.damb.ro

NOTĂ: A)ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SPECIALISTUL NOMINALIZAT ÎN PREZENTA ANEXĂ NU MAI POATE ÎNDEPLINI ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA ORDIN, PRIN DECIZIA DIRECTORULUI EXECUTIV AL DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI VA FI NOMINALIZAT UN ALT SPECIALIST. B)PRIN DECIZIE A DIRECTORULUI EXECUTIV POT FI NOMINALIZAŢI ŞI ALŢI SPECIALIŞTI CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN CADRUL DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, CARE FAC PARTE DIN CADRUL OFICIULUI DE REGLEMENTARE A ORGANIZAŢIILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE.DECIZIILE PREVĂZUTE LA LIT. A) ŞI B) VOR FI TRANSMISE LA OFICIUL DE REGLEMENTARE A ORGANIZAŢIILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ÎN TERMEN DE 3 ZILE LUCRĂTOARE DE LA EMITEREA ACESTORA. ANEXA Nr. 2ATRIBUŢIILE specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, au următoarele atribuţii: a)constată fapte care pot constitui contravenţii de natura celor prevăzute de art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întocmesc referate privind constatările făcute; b)constată faptele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot constitui infracţiuni; c)pentru constatările prevăzute la lit. a) şi/sau b) întocmesc referate care sunt supuse aprobării directorului executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti; d)referatele prevăzute la lit. c) vor fi transmise la Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OROIF) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării acestora şi, dacă este cazul, în acelaşi termen, conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti va sesiza organele locale de cercetare penală pentru a verifica dacă aspectele constatate pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni; e)controlează bianual, în teren, modul de exploatare, întreţinere, reparaţie şi asigurare a pazei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea sau folosinţa organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF)/federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare (FOIF) şi verifică modul în care au fost respectate prevederile din protocolul de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului, şi din procesul-verbal de predare-primire şi întocmeşte rapoarte aprobate de directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru perioada 1 octombrie anul anterior până la 31 martie anul în curs şi pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie anul în curs; f)rapoartele prevăzute la lit. e) vor fi transmise la OROIF din cadrul MADR până cel mai târziu în cea de a zecea zi lucrătoare de la sfârşitul perioadei raportate; g)verifică la fiecare OIF şi FOIF dacă situaţiile financiare anuale au fost supuse auditului de către auditori externi independenţi, potrivit legii, şi dacă acestea au respectat prevederile din Normele tehnice privind situaţia sintetică tehnico-economică a performanţelor anuale ale organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 192/2012 şi din Normele privind modelul registrelor ce se vor ţine de organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi de federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 895/2005; h)colaborează pe probleme tehnice cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare şi cu filialele/unităţile de administrare ale acesteia; i)solicită asistenţă tehnică din partea filialei/unităţii de administrare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare; j)acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare privind aplicarea actelor normative specifice; k)verifică realitatea şi legalitatea documentelor de constituire, divizare, fuzionare sau, după caz, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea OIF sau a FOIF ori de reorganizare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (AUAI) şi întocmesc un referat privind constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propun OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului, pe care îl înaintează către OROIF din cadrul MADR, în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propun OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului; l)solicită OROIF din cadrul MADR formularea unor soluţii unitare la nivel naţional privind rezolvarea diferitelor situaţii concrete apărute pe parcursul constituirii OIF; m)solicită OIF, FOIF şi AUAI informaţii şi rapoarte privind exploatarea, întreţinerea şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, completează baza de date şi raportează la OROIF, conform instrucţiunilor emise de acesta; n)verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind transferul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, în domeniul privat al statului şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR; o)verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind transmiterea în folosinţă gratuită la FOIF a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR; p)verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind transmiterea gratuită către OIF, în proprietate, respectiv în folosinţă, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat sau domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul organizaţiei sau federaţiei şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR; q)efectuează verificări ale registrelor şi evidenţelor unei OIF sau FOIF şi, după caz, solicită consiliului de administraţie al OIF sau FOIF convocarea adunării generale pentru luarea măsurilor de remediere necesare; r)în cadrul inspecţiilor solicită OIF sau FOIF să execute, unde este necesar, lucrări pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public; s)verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind modificarea sau completarea statutului şi actului constitutiv ale OIF sau FOIF şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR; ş)pentru reorganizarea AUAI în OIF, specialişti OROIF vor verifica modul în care au fost respectate procedurile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea, autorizarea şi înregistrarea OIF şi de normele subsecvente; t)acordă asistenţă tehnică OIF sau FOIF pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public; ţ)propune conducerii direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti programele lunare de verificare şi control al modului în care sunt respectate prevederile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprinsul tematicilor de verificare şi control prevăzute în aceste programe lunare; u)verifică continuitatea şi contiguitatea teritoriilor organizaţiilor ori federaţiilor şi urmăreşte nesuprapunerea teritoriilor a două sau mai multe organizaţii ori federaţii şi respectarea condiţiei de a nu se împiedica formarea ulterioară a altor organizaţii sau federaţii cu funcţionare autonomă şi transmite situaţia spre certificare OROIF din cadrul MADR; v)în situaţia în care suprafaţa amenajărilor de îmbunătăţiri funciare intră în aria de competenţă teritorială a două sau mai multe direcţii pentru agricultură judeţene, prevederile lit. u) intră în atribuţiile tuturor direcţiilor pentru agricultură judeţene implicate; w)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de ordinele şi instrucţiunile emise de MADR. ANEXA Nr. 3LISTA specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare I. Specialişti din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
1 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia îmbunătăţiri funciare, fond funciar şi organizări de piaţă în sectorul vegetal Tatomir Elena Director general
2 Apostol Valentin Director
3 Staicu Mara Monica Consilier principal
4 Dinu Niculae Consilier principal
5 Iurco Gabriel Consilier principal

*) În situaţia în care specialiştii împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu mai deţin funcţia din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau nu mai pot îndeplini atribuţiile de agent constatator, aceştia vor fi înlocuiţi, cu aprobarea secretarului de stat care răspunde de îmbunătăţiri funciare. II. Specialişti din Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
1 Unitatea Centrală a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Director general**)
2 Director general adjunct**)
3 Popa Cornel Director tehnic
4 Nica Adrian-Mircea Şef serviciu
5 Bocănete Liviu-Florin Consilier IA
6 Maxim Ioan Consilier IA
7 Alecu Răsvan Şef serviciu
8 Ciulavu Laurenţiu Consilier IA
9 Roza Albertino Giovani Şef birou
10 Pătraşcu Petrişor Consilier IA
11 Tuas Mircea Consilier IA
12 Popa Emil Consilier IA
13 Ene Ioana Şef serviciu
14 Barabulea Andrei Consilier IA
15 1. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Alba Ispas Aurel-Costică Director
16 Sorescu Laura Delia Şef serviciu
17 Steop Ildiko Consilier IA
18 Moldovan-Trişcău Adrian Consilier IA
19 2. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Arad Pele Gheorghe Director
20 Faur Zeni Şef serviciu
21 Toba Hortensia Sena Şef serviciu
22 Meriu Alina Aurelia Inspector specialitate IA
23 Unc Dimitrie Inspector specialitate IA
24 Koller Florica Inspector IA
25 Stan Florica Consilier IA
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
26 3. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Argeş Zenovie Manuel Director
27 Capatina Ion Şef serviciu
28 Rosulescu Liliana Şef serviciu
29 Brutaru Ion Consilier IA
30 Radu Mihai Subinginer IA
31 4. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Bacău Ifrim George Director
32 Diaconu Florentina Şef serviciu
33 Sârbu Costica Şef serviciu
34 Stegaru Viorel Şef birou
35 Popa Liliana-Sorina Consilier IA
36 Ifrim Veronica Consilier IA
37 Mitregner Rita Subinginer IA
38 Stratula Costel Inspector specialitate IA
39 Bahrim Claudia Consilier IA
40 Manole Cerasela Consilier IA
41 Avadanei Tatieana Consilier IA
42 Macovei Lilioara Subinginer IA
43 Petrut Dan Corneliu Subinginer IA
44 Andrei Ştefan Nicolae Inspector specialitate I
45 5. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Bihor Gligor Claudiu Octavian Director
46 Tulvan Adina-Olimpia Şef serviciu
47 Vardai Alexandru Subinginer IA
48 Balaj Iosif-Ciprian Inspector specialitate I
49 Bungiu Nicolae Şef serviciu
50 Bocsan Emanoil Referent IA
51 6. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Bistriţa-Năsăud Brasoveanu Constantin Director
52 Chilom Ion-Liviu Şef serviciu
53 Chiorean Alexandru Subinginer IA
54 Covaciu Gavril Subinginer IA
55 7. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Botoşani Asaftei Florin Director
56 Leonte Mihaela Şef serviciu
57 Lungu Vasile Consilier IA
58 Muha Elena Consilier IA
59 Nacu Valentin Consilier IA
60 Apavaloaie Maricel Şef serviciu
61 Lazar Ionel Consilier IA
62 Apavaloaie Constantin Dorel Subinginer IA
63 Coteti Aglaia Subinginer IA
64 8. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Brăila Turcitu Vasile Director
65 Anghel Florea Director unitate de administrare
66 Paveliuc Petru Şef serviciu
67 Bîrzoi Adrian Constantin Şef serviciu
68 Dragulin Stelea Subinginer IA
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
69 9. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Braşov Stefan Dan Marian Director
70 Necsulescu Dumitru Dorel Consilier IA
71 Dragomir Constantin Inspector specialitate IA
72 Zgondea Gheorghe Consilier IA
73 Constantin Veronica Subinginer IA
74 Bacanu Gheorghe Consilier IA
75 Luca Adrian Valeriu Şef serviciu
76 Luca Mariana-Emilia Consilier IA
77 Mantarau Ion Consilier IA
78 Jianu Daniel Ioan Consilier I
79 Nedelcu Radu Daniel Consilier I
80 10. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Buzău Tudor Constantin Director
81 Duta Marinela Şef serviciu
82 Murgoci Ion Subinginer IA
83 Simion Gheorghe Consilier IA
84 Voicu Angela Simina Consilier IA
85 Chitimus Vasile Şef serviciu
86 Molan Gheorghe Consilier IA
87 Tache Gheorghe Nicolae Subinginer IA
88 Tanase Nicolae Subinginer IA
89 11. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Caraş-Severin Maran Ilie Ciprian Director
90 Mutascu Ghita Şef serviciu
91 Mutascu Daniela Mariana Consilier IA
92 Nistora Vasile Ioan Subinginer IA
93 Jivan Mariana Lenuţa Subinginer IA
94 12. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Călăraşi Marin Stefan Director
95 Stanciu Marian Inspector specialitate IA
96 Petrache Dan Inspector IA
97 Neagu Vasile Inspector specialitate IA
98 13. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj Balog Iulia-Ana Director
99 Dîrja Corina Teofilia Şef serviciu
100 Buzas Catalin Mihael Şef serviciu
101 Bogdanffy Gabor Consilier IA
102 Ivascau Ovidiu Ioan Consilier IA
103 Palffi Pataki Csilla Subinginer IA
104 Buna Maria Cătălina Consilier II
105 Pleşa Ioan Consilier IA
106 Gorgan Mircea Consilier IA
107 14. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa Stanca Teodor Director
108 Bolma Gheorghe-Andrian Şef serviciu
109 Marsu Ana Şef serviciu
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
110 Trifan Alin-Romeo Director unitate de administrare
111 Iordache Gheorghe Director unitate de administrare
112 Onuta Simona Cornelia Şef birou
113 Savu Rodica Şef birou
114 Albu Vasile Inspector IA
115 Popa Florica Inspector IA
116 Ciogolea Didina Inspector specialitate IA
117 Balamaci Mihai Inspector specialitate IA
118 15. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Covasna Gaureanu Mariana Aurora Director
119 Kozma Ruxandra Şef serviciu
120 16. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Dâmboviţa Alexandru Ion Director
121 Pieptea Ion Şef serviciu
122 Boboc Ion Florin Consilier IA
123 Nita Gheorghe Subinginer IA
124 17. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Dolj Constantin Constantin Adrian Dănuţ Şef serviciu
125 Ciobanu Nicolae Şef serviciu
126 Ploae Paul Inspector specialitate IA
127 Serban Aurel Inspector specialitate IA
128 Musuroi Ionel Inspector specialitate IA
129 Mihailica Marin Inspector specialitate IA
130 Gîscan Mihail Grigore Inspector specialitate IA
131 Calitoiu Marcel Subinginer IA
132 Nica Dumitru Consilier IA
133 18. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi Barceanu Petru Director
134 Manea Geta Şef serviciu
135 Ioan Dumitru Viorel Consilier IA
136 Lefter Gheorghe Director unitate de administrare
137 Chicos Dragos Şef birou
138 Roman Gavrila Inspector IA
139 Galben Valerica Mihai Director unitate de administrare
140 Serban Maricel Şef birou
141 Grecu Neculai Inspector IA
142 19. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Giurgiu Ardei Dumitru Director
143 Burciu Petrica Şef serviciu
144 Burciu Ioana Şef serviciu
145 Badoi Mihai Consilier IA
146 Dutia Niculai Consilier IA
147 Ene Gheorghe Subinginer IA
148 20. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Gorj Contoloru Constantin Director
149 Vladoescu Carmen Narcisa Şef serviciu
150 Bîcoi Vasile Subinginer IA
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
151 21. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Harghita Tompa Eniko Director
152 Tamas Emil Şef serviciu
153 Darvas Gabriela Florina Consilier IA
154 Ilas-Ion Mihai-Cristian Consilier I
155 Ilas-Ion Irina Consilier I
156 Burjan Gyorgy Consilier IA
157 22. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Hunedoara Steolea Petru Director
158 Bocanici Octavian Şef serviciu
159 Filimon Eleonora Consilier IA
160 Omota Felicia Consilier IA
161 23. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Ialomiţa Popescu Ionuţ Director
162 Cimpeanu Constantin Director unitate de administrare
163 Dutu Neculae Director unitate de administrare
164 Mihai Cezar-Adrian Şef serviciu
165 24. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Iaşi Manole Grigore Director
166 Valeanu Catalin Şef serviciu
167 Radu Romeo Consilier IA
168 Carp Ana Consilier IA
169 Paraschivescu Mariana Clarisa Consilier IA
170 Neagu Ioan Şef serviciu
171 Dascalu Constantin Consilier IA
172 Albert Vasile Consilier IA
173 Diaconescu Georgeta Consilier IA
174 25. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Ilfov Dobre Paul Şef serviciu
175 Dragnea Marcel Subinginer IA
176 26. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Maramureş Pasca Grigore Vlad Director
177 Chira Aurel Şef serviciu
178 Popan Larion Subinginer IA
179 Pop Dinu Consilier IA
180 27. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Mehedinţi Caprarescu Constantin Director
181 Geagim Lucretia Şef serviciu
182 Stoica Ion Şef serviciu
183 Flondor Luminita-Nicoleta Consilier IA
184 Untaru Daniela-Cristina Consilier I
185 Tarăşescu Remus Subinginer IA
186 Ghelsinger Vasile Subinginer IA
187 Popescu Gheorghe-Aurel Consilier IA
188 Doandeşi Ileana Subinginer IA
189 Croitoru Constantin Consilier IA
190 Pucică Dumitru Şef birou
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
191 28. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Mureş Rusu Alexandru Ioan Director
192 Keresztes Sandor Şef serviciu
193 29. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Neamţ Daia Despina Director
194 Dârloman Vasile Şef serviciu
195 Bodnar Elena Consilier IA
196 Ursu Ioan Consilier IA
197 30. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Olt Vruse Cristian-Dan Director
198 Puchiu Gabriel Consilier IA
199 Puchiu Irina Şef serviciu
200 Tudoran Ion Şef serviciu
201 Dumitrescu Gheorghe Consilier IA
202 Petroi Marin Consilier IA
203 Patrascu Gabriel Consilier IA
204 Cazacu Constantin Inspector specialitate IA
205 Stoenescu Constantin Consilier IA
206 31. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Prahova Bolocan Dumitru Director
207 Tasica Florea Şef serviciu
208 Ionita Nicoleta Şef serviciu
209 Gheorghita Viorel Subinginer IA
210 Mihalache Georgeta Consilier IA
211 Panait Constantin Consilier IA
212 32. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Satu Mare Bucurestean Adrian Director
213 Spătărel Carmen-Tisa-Doina Şef serviciu
214 Kornis Robert Inspector specialitate IA
215 Bartha Lorand Inspector specialitate IA
216 Petric Gheorghe Inspector IA
217 33. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Sălaj Stan Adrian-Călin Director
218 Nicolae Viorica Consilier IA
219 Petreus Ioan Consilier IA
220 Muresan Nicolae Mircea Consilier IA
221 Pascuta Maria Şef serviciu
222 34. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Sibiu Baba Ioan-Cristian Director
223 Nemes Gabor Balind Consilier II
224 David Ioan Subinginer IA
225 35. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Suceava Florea Florin Nicolae-Răzvan Director
226 Filip Mircea Şef serviciu
227 Savu Ioan Consilier IA
228 Savencu Simion-Ioan Consilier IA
229 Agavriloae Mihai Consilier IA
230 Vatamanu Gheorghe Subinginer IA
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
231 36. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman Dasa Ionel Director
232 Pintea Gheorghe Şef serviciu
233 Lungu Floricel Şef serviciu
234 Cismelaru Ionel Inspector IA
235 Iana Gheorghe Inspector IA
236 Macovei Florica Consilier IA
237 37. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş Pau Radu-Adrian Director
238 Nedelcu Radu Şef serviciu
239 Bedreag Victor Consilier IA
240 Lauer Ioan Consilier IA
241 Bota Marcela-Simona Şef serviciu
242 Romanu Corina Mihaela Inspector specialitate IA
243 Rustac Ioan Consilier IA
244 Bosneag-Antila Marian Consilier I
245 Nicorescu Ciprian-Mihai Consilier I
246 Horga Ioan Subinginer IA
247 Brasovan Ionel-Emil Inspector IA
248 Valcaneant Mihai-Gheorghe Inspector IA
249 Zamosteanu Mihai-Gheorghe Inspector IA
250 38. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea Damian Marius-Florin Director
251 Toda Victor Inspector specialitate IA
252 Tudor Gica Inspector specialitate IA
253 Damian Florica-Eugenia Şef serviciu
254 Tudor Paul Consilier IA
255 Genunche Alina-Denisia Consilier IA
256 Vasile Loghin Consilier IA
257 39. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Vaslui Anton Cezar Director
258 Blanariu Victor Şef serviciu
259 Baltag Mihai Director unitate de administrare
260 Dumitriu Sorin Costel Director unitate de administrare
261 Damian Sandu Şef serviciu
262 Rosca Marian Şef birou
263 Munteanu Marian Inspector specialitate IA
264 Ciocoiu Adrian Inspector specialitate IA
265 Popa Vasile Inspector IA
266 Atanasie Mircea Dimitrie Inspector specialitate IA
267 Chelarasu Natalia Consilier IA
268 Brodoceanu Neculai Referent IA
269 Ţigănuşu Vaslie Şef birou
270 Anea Magdalena Cristina Consilier IA
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
271 40. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Vâlcea Fârtat Aurel Director
272 Tanasie Dumitru Emilian Şef serviciu
273 Costache Ion Consilier IA
274 Duta Mircea Sebastian Şef birou
275 Boboc Elena Consilier IA
276 Constantin Constantin Subinginer IA
277 41. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Vrancea Mocanu Dan-Adrian Director
278 Rosca Grigore Şef serviciu
279 Cervenschi Elena Şef serviciu
280 Paunescu Tatiana Consilier IA
281 Caldarescu Culita Consilier IA
282 Partene Ionel Consilier IA
283 Guritoiu Vasile Consilier IA
284 Caia Virgiliu Florin Subinginer IA
285 Sandu Nicolaie Consilier IA
286 Balan Georgian Consilier IA
287 Chirila Gheorghe Şef birou

*) În situaţia în care specialiştii împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu mai deţin funcţia din Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau nu mai pot îndeplini atribuţiile de agent constatator, aceştia vor fi înlocuiţi prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. **) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi conform art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare. III. Specialişti din direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
1. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba Dumitru Lucia
2. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad Ignuţa Felicia
3. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Argeş Şerbănescu Sidonia
Mihai Gheorghe
4. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău Comârlă Eugen
5. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor Bodea Ion
6. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bistriţa-Năsăud Roşu Simona Alina
7. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani Bărbieru Constantin
8. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Braşov Gyero Mihai
9. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Brăila Chiper Ion
10. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Lupu Tatiana
11. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Iovan Nicolae
Nr. crt. Locul de muncă al specialistului Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*) Funcţia
Numele Prenumele
12. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Călăraşi Păun Daniela
13. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj Cârlig Maria
14. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Constanţa Buzdugan Gheorghe
15. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna Nemet Maria
16. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dâmboviţa Pleşa Gheorghe
17. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dolj Boboc Dorina
18. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Galaţi Chiricuţă Eugenia
19. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu Daia Emilia
20. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Gorj Popescu Ion
21. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Sebestyin Sandor Alexandru
22. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Bolca Petru
23. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ialomiţa Petrache Constantin
24. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi Cojocaru Petru
25. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Sabău Dan
26. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mehedinţi Firu Gheorghe
27. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Mesaroşi Eugen
28. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ Văraru Traian
29. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Luţă Ion
30. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Prahova Zârnă Ana
31. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Tudor Mircea
32. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Bujiţă Ioan
33. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Gabrea Gabriela
34. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Lazăr Mircea
35. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Teleorman Botea Marin
36. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Prohab Ionică
37. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Băluţă Constantin
38. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui Huluţă Traian
39. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vâlcea Constantinescu Ion
40. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Cristea Alexe
41. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ilfov Tacina Constantin
42. Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti Burlan Viorica

*) În situaţia în care specialiştii împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu mai deţin funcţia din direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti ori nu mai pot îndeplini atribuţiile de agent constatator, aceştia vor fi înlocuiţi prin decizie a directorului executiv al direcţiei pentru agricultură respective. ANEXA Nr. 4MODELUL*) legitimaţiei speciale de identificare a specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*) Modelul legitimaţiei speciale este reprodus în facsimil. 1 Se menţionează instituţia emitentă a legitimaţiei. 2 Semnătura conducătorului instituţiei emitente a legitimaţiei şi ştampila instituţiei. ANEXA Nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ........ ................ ................ ........ .........1 Adresa: ........ ................ ........ ............. MODELUL procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare Seria ...............nr. ................ Încheiat în ziua ............ luna ........ .......... anul ........., ora ..........., locul ........ ............. Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ........ .........., având calitatea de agent constatator şi funcţia de ........ ........ ........ (numele şi prenumele) în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -........ ................ ................ ................ ..........2, împuternicit să constat contravenţii şi să aplic sancţiuni în domeniul îmbunătăţirilor funciare prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare, având legitimaţia seria ...... nr. ........ din data de ........., în urma controlului efectuat la ........ ......... am constatat3: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 1 Se menţionează instituţia din cadrul căreia face parte agentul constatator. 2 Idem1. 3 Se descriu fapta contravenţională, articolul de lege încălcat şi împrejurările în care a fost săvârşită contravenţia ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. Fapta/Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii conform art. 83 alin. (1) lit. ........ din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit art. 83 ........ ................ ............ din acelaşi act normativ. Fapta/Faptele a fost/au fost constatată/constatate în ziua de ........., ora ......, locul ............... şi se sancţionează cu .........., conform .............. . De săvârşirea faptei/faptelor se face/fac vinovat/vinovaţi contravenientul/contravenienţii4: A. ........ ..........., în calitate de persoană juridică, cu sediul în ..............., cod fiscal .........., nr. J.../......., cod unic de înregistrare (CUI) nr. ........ ........ ........, reprezentată prin ..........., funcţia ........., legitimaţia seria...... nr. .........., eliberată de ............ la data de ........ ................ ........; B. ........ .........., în calitate de persoană fizică, cu domiciliul în ..............., legitimat cu B.I./C.I. seria .... nr. ........., eliberat/eliberată de .......... la data de ..........., C.N.P. ......, având ocupaţia ........ ........ la ........ .......... . Alte menţiuni: Obiecţiuni ale contravenientului/contravenienţilor: ........ ................ ................ ................ ................ ............ S-au constatat următoarele fapte şi s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu: ........ ................ ................ ................ .......... Contravenientul/Contravenienţii nu este/nu sunt de faţă/refuză/nu poate/nu pot să semneze procesul-verbal. Amenda se achită integral în contul nr. .............., în termen de 15 zile de la comunicare. O copie de pe dovada plăţii, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, astfel: ........ ................ ........ ...............5, adresa ............., nr. fax ............ . Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării ori, după caz, a comunicării acestuia la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat contravenientului/prin poştă cu aviz de primire. Agent constatator - specialist împuternicit cu constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 83 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ........ ................ .......... (semnătura) Contravenient, ........ ........ ............ (semnătura) La încheierea prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor a fost de faţă ........ ................ ........ .............., în calitate de martor, domiciliat în ........ ............., str. ........ ............ nr......., judeţul ........ ..........., legitimat cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........, C.N.P. ........ ........ ........ eliberat/eliberată de ........ ........ ............ la data de .............. . Semnătura martorului ........ ........ ............... Data ........ ............... Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Agent constatator - specialist împuternicit cu constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 83 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările, şi completările ulterioare ........ ............ ........ ................ ................ (semnătura) 4 În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent. În cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia. 5 Idem1.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 946/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 946 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 946/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu