Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.340 din 27.02.2014

privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 12 martie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 109.543 din 12 februarie 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii - Direcţia îmbunătăţiri funciare şi organizări de piaţă în sectorul vegetal,pentru aplicarea prevederilor art. 83 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă Lista specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de agenţi constatatori şi primesc, fiecare în parte, o legitimaţie specială, eliberată de directorul general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. (3) Legitimaţia specială atestă o împuternicire nominală a titularului şi are prevăzut spaţiu pentru viză anuală.(4) Orice faptă săvârşită împotriva agenţilor constatatori se sancţionează potrivit legii. Articolul 2(1) Se aprobă modelul şi conţinutul legitimaţiei speciale utilizate pentru identificarea specialiştilor menţionaţi în anexa nr. 1, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Legitimaţiile speciale se emit şi sunt vizate anual de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.(3) Evidenţa legitimaţiilor speciale se ţine într-un registru general, în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimaţie de control, seria, numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului. Articolul 3(1) Atunci când calitatea de agent constatator a titularului legitimaţiei speciale încetează, acesta o va preda Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidenţă.(2) Pierderea sau furtul legitimaţiei speciale se comunică Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare în termen de 15 zile şi se publică în presă. Articolul 4Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare, prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 5Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Articolul 7Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a modelului legitimaţiei de identificare a acestora, precum şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 18 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, George Octavian Turtoi, secretar de stat
ANEXA Nr. 1LISTA specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la
art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Unitatea centrală/ Filiala Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Funcţia
Numele Prenumele
1 Unitatea centrală Barbu Adi-Florinel Director general
2 Mărăcine Nicolae Director general adjunct
3 Popa Cornel Director tehnic
4 Nica Adrian-Mircea Şef serviciu
5 Bocănete Liviu-Florin Consilier IA
6 Maxim Ioan Consilier IA
7 Alecu Răsvan Şef serviciu
8 Ciulavu zLaurenţiu Consilier IA
9 Roza Albertino Giovani Şef birou
10 Pătraşcu Petrişor Consilier IA
11 Tuas Mircea Consilier IA
12 1. Alba Ispas Aurel-Costică Director
13 Sorescu Laura Delia Şef serviciu
14 Steop Ildiko Consilier IA
15 Moldovan-Trişcău Adrian Consilier IA
16 2. Arad Pele Gheorghe Director
17 Faur Zeni Şef serviciu
18 Toba Hortensia Sena Şef serviciu
19 Meriu Alina Aurelia Inspector specialitate IA
20 Unc Dimitrie Inspector specialitate IA
21 Koller Florica Inspector IA
22 Stan Florica Consilier IA
23 3. Argeş Zenovie Manuel Director
24 Capatina Ion Şef serviciu
25 Rosulescu Liliana Şef serviciu
26 Brutaru Ion Consilier IA
27 Radu Mihai Subinginer IA
28 4. Bacău Ifrim George Director
29 Diaconu Florentina Şef serviciu
30 Sârbu Costica Şef serviciu
31 Stegaru Viorel Şef birou
32 Popa Liliana-Sorina Consilier IA
33 Ifrim Veronica Consilier IA
34 Mitregner Rita Subinginer IA
35 Stratula Costel Inspector specialitate IA
36 Bahrim Claudia Consilier IA
37 Manole Cerasela Consilier IA
38 Avadanei Tatieana Consilier IA
39 Macovei Lilioara Subinginer IA
40 Petrut Dan Corneliu Subinginer IA
41 5. Bihor Gligor Claudiu Octavian Director
42 Tulvan Adina-Olimpia Şef serviciu
43 Vardai Alexandru Subinginer IA
44 Balaj Iosif-Ciprian Inspector specialitate I
45 Bungiu Nicolae Şef serviciu
46 Bocsan Emanoil Referent IA
Nr. crt. Unitatea centrală/ Filiala Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Funcţia
Numele Prenumele
47 6. Bistriţa-Năsăud Brasoveanu Constantin Director
48 Chilom Ion-Liviu Şef serviciu
49 Chiorean Alexandru Subinginer IA
50 Covaciu Gavril Subinginer IA
51 7. Botoşani Asaftei Florin Director
52 Leonte Mihaela Şef serviciu
53 Lungu Vasile Consilier IA
54 Muha Elena Consilier IA
55 Nacu Valentin Consilier IA
56 Apavaloaie Maricel Şef serviciu
57 Lazar Ionel Consilier IA
58 Apavaloaie Constantin Dorel Subinginer IA
59 Coteti Aglaia Subinginer IA
60 8. Brăila Turcitu Vasile Director
61 Anghel Florea Director UA*)
62 Paveliuc Petru Şef serviciu
63 Birzoi Adrian Constantin Şef serviciu
64 Dragulin Stelea Subinginer IA
65 9. Braşov Stefan Dan Marian Director
66 Necsulescu Dumitru Dorel Consilier IA
67 Dragomir Constantin Inspector specialitate IA
68 Zgondea Gheorghe Consilier IA
69 Constantin Veronica Subinginer IA
70 Bacanu Gheorghe Consilier IA
71 Luca Adrian Valeriu Şef serviciu
72 Luca Mariana-Emilia Consilier IA
73 Mantarau Ion Consilier IA
74 Jianu Daniel Ioan Consilier I
75 Nedelcu Radu Daniel Consilier I
76 10. Buzău Tudor Constantin Director
77 Duta Marinela Şef serviciu
78 Murgoci Ion Subinginer IA
79 Simion Gheorghe Consilier IA
80 Voicu Angela Simina Consilier IA
81 Chitimus Vasile Şef serviciu
82 Molan Gheorghe Consilier IA
83 Tache Gheorghe Nicolae Subinginer IA
84 Tanase Nicolae Subinginer IA
85 11. Caraş-Severin Maran Ilie Ciprian Director
86 Mutascu Ghita Şef serviciu
87 Mutascu Daniela Mariana Consilier IA
88 Nistora Vasile Ioan Subinginer IA
89 Jivan Mariana Lenuţa Subinginer IA
90 12. Călăraşi Marin Stefan Director
91 Stanciu Marian Inspector specialitate IA
92 Petrache Dan Inspector IA
93 Neagu Vasile Inspector specialitate IA
94 13. Cluj Balog Iulia-Ana Director
95 Dirja Corina Teofilia Şef serviciu
96 Buzas Catalin Mihael Şef serviciu
Nr. crt. Unitatea centrală/ Filiala Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Funcţia
Numele Prenumele
97 Bogdanffy Gabor Consilier IA
98 Ivascau Ovidiu Ioan Consilier IA
99 Palffi Pataki Csilla Subinginer IA
100 Buna Maria Cătălina Consilier II
101 Pleşa Ioan Consilier IA
102 Gorgan Mircea Consilier IA
103 14. Constanţa Stanca Teodor Director
104 Bolma Gheorghe-Andrian Şef serviciu
105 Marsu Ana Şef serviciu
106 Trifan Alin-Romeo Director UA
107 Iordache Gheorghe Director UA
108 Onuta Simona Cornelia Şef birou
109 Savu Rodica Şef birou
110 Albu Vasile Inspector IA
111 Popa Florica Inspector IA
112 Ciogolea Didina Inspector specialitate IA
113 Balamaci Mihai Inspector specialitate IA
114 15. Covasna Gaureanu Mariana Aurora Director
115 Kozma Ruxandra Şef serviciu
116 16. Dâmboviţa Alexandru Ion Director
117 Pieptea Ion Şef serviciu
118 Boboc Ion Florin Consilier IA
119 Nita Gheorghe Subinginer IA
120 17. Dolj Bucur Iulian Director
121 Constantin Constantin Adrian Dănuţ Şef serviciu
122 Ciobanu Nicolae Şef serviciu
123 Ploae Paul Inspector specialitate IA
124 Serban Aurel Inspector specialitate IA
125 Musuroi Ionel Inspector specialitate IA
126 Mihailica Marin Inspector specialitate IA
127 Gîscan Mihail Grigore Inspector specialitate IA
128 Calitoiu Marcel Subinginer IA
129 18. Galaţi Barceanu Petru Director
130 Manea Geta Şef serviciu
131 Ioan Dumitru Viorel Consilier IA
132 Lefter Gheorghe Director UA
133 Chicos Dragos Şef birou
134 Roman Gavrila Inspector IA
135 Galben Valerica Mihai Director UA
136 Serban Maricel Şef birou
137 Grecu Neculai Inspector IA
138 19. Giurgiu Ardei Dumitru Director
139 Burciu Petrica Şef serviciu
140 Burciu Ioana Şef serviciu
141 Badoi Mihai Consilier IA
142 Dutia Niculai Consilier IA
143 Ene Gheorghe Subinginer IA
Nr. crt. Unitatea centrală/ Filiala Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Funcţia
Numele Prenumele
144 20. Gorj Contoloru Constantin Director
145 Vladoescu Carmen Narcisa Şef serviciu
146 Bicoi Vasile Subinginer IA
147 21. Harghita Tompa Eniko Director
148 Tamas Emil Şef serviciu
149 Darvas Gabriela Florina Consilier IA
150 Ilas-Ion Mihai-Cristian Consilier I
151 Ilas-Ion Irina Consilier I
152 Burjan Gyorgy Consilier IA
153 22. Hunedoara Steolea Petru Director
154 Bocanici Octavian Şef serviciu
155 Filimon Eleonora Consilier IA
156 Omota Felicia Consilier IA
157 23. Ialomiţa Popescu Ionuţ Director
158 Cîmpeanu Constantin Director UA
159 Dutu Neculae Director UA
160 Mihai Cezar-Adrian Şef serviciu
161 24. Iaşi Manole Grigore Director
162 Valeanu Catalin Şef serviciu
163 Radu Romeo Consilier IA
164 Carp Ana Consilier IA
165 Paraschivescu Mariana Clarisa Consilier IA
166 Neagu Ioan Şef serviciu
167 Dascalu Constantin Consilier IA
168 Albert Vasile Consilier IA
169 Diaconescu Georgeta Consilier IA
170 25. Ilfov Dobre Paul Şef serviciu
171 Dragnea Marcel Subinginer IA
172 26. Maramureş Pasca Grigore Vlad Director
173 Chira Aurel Şef serviciu
174 Popan Larion Subinginer IA
175 Pop Dinu Consilier IA
176 27. Mehedinţi Caprarescu Constantin Director
177 Geagim Lucretia Şef serviciu
178 Stoica Ion Şef serviciu
179 Flondor Luminita-Nicoleta Consilier IA
180 Untaru Daniela- Cristina Consilier I
181 Macovei Florica Consilier IA
182 Tarăşescu Remus Subinginer IA
183 Ghelsinger Vasile Subinginer IA
184 Popescu Gheorghe-Aurel Consilier IA
185 Doandeşi Ileana Subinginer IA
186 Croitoru Constantin Consilier IA
187 Pucică Dumitru Şef birou
188 28. Mureş Rusu Alexandru Ioan Director
189 Keresztes Sandor Şef serviciu
Nr. crt. Unitatea centrală/ Filiala Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Funcţia
Numele Prenumele
190 29. Neamţ Daia Despina Director
191 Dârloman Vasile Şef serviciu
192 Bodnar Elena Consilier IA
193 Ursu Ioan Consilier IA
194 30. Olt Vruse Cristian-Dan Director
195 Puchiu Gabriel Consilier IA
196 Puchiu Irina Şef serviciu
197 Tudoran Ion Şef serviciu
198 Dumitrescu Gheorghe Consilier IA
199 Petroi Marin Consilier IA
200 Patrascu Gabriel Consilier IA
201 Cazacu Constantin Inspector specialitate IA
202 Stoenescu Constantin Consilier IA
203 31. Prahova Bolocan Dumitru Director
204 Tasica Florea Şef serviciu
205 Ionita Nicoleta Şef serviciu
206 Gheorghita Viorel Subinginer IA
207 Mihalache Georgeta Consilier IA
208 Panait Constantin Consilier IA
209 32. Satu Mare Bucurestean Adrian Director
210 Spătărel Carmen-Tisa-Doina Şef serviciu
211 Kornis Robert Inspector specialitate IA
212 Bartha Lorand Inspector specialitate IA
213 Petric Gheorghe Inspector IA
214 33. Sălaj Stan Adrian-Călin Director
215 Nicolae Viorica Consilier IA
216 Petreus Ioan Consilier IA
217 Muresan Nicolae Mircea Consilier IA
218 Pascuta Maria Şef serviciu
219 34. Sibiu Baba Ioan-Cristian Director
220 Nemes Gabor Balind Consilier II
221 David Ioan Subinginer IA
222 35. Suceava Florea Florin Nicolae-Răzvan Director
223 Filip Mircea Şef serviciu
224 Savu Ioan Consilier IA
225 Savencu Simion-Ioan Consilier IA
226 Agavriloae Mihai Consilier IA
227 Vatamanu Gheorghe Subinginer IA
228 36. Teleorman Dasa Ionel Director
229 Pintea Gheorghe Şef serviciu
230 Lungu Floricel Şef serviciu
231 Cismelaru Ionel Inspector IA
232 Iana Gheorghe Inspector IA
233 37. Timiş Pau Radu-Adrian Director
234 Nedelcu Radu Şef serviciu
235 Bedreag Victor Consilier IA
236 Lauer Ioan Consilier IA
Nr. crt. Unitatea centrală/ Filiala Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Specialist împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Funcţia
Numele Prenumele
237 Bota Marcela-Simona Şef serviciu
238 Romanu Corina Mihaela Inspector specialitate IA
239 Rustac Ioan Consilier IA
240 Bosneag-Antila Marian Consilier I
241 Nicorescu Ciprian-Mihai Consilier I
242 Horga Ioan Subinginer IA
243 Brasovan Ionel-Emil Inspector IA
244 Valcaneant Mihai-Gheorghe Inspector IA
245 Zamosteanu Mihai-Gheorghe Inspector IA
246 38. Tulcea Damian Marius-Florin Director
247 Toda Victor Inspector specialitate IA
248 Tudor Gica Inspector specialitate IA
249 Damian Florica-Eugenia Şef serviciu
250 Tudor Paul Consilier IA
251 Genunche Alina-Denisia Consilier IA
252 Vasile Loghin Consilier IA
253 39. Vaslui Anton Cezar Director
254 Blanariu Victor Şef serviciu
255 Baltag Mihai Director UA
256 Dumitriu Sorin Costel Director UA
257 Damian Sandu Şef serviciu
258 Rosca Marian Şef birou
259 Munteanu Marian Inspector specialitate IA
260 Ciocoiu Adrian Inspector specialitate IA
261 Popa Vasile Inspector IA
262 Atanasie Mircea Dimitrie Inspector specialitate IA
263 Chelarasu Natalia Consilier IA
264 Brodoceanu Neculai Referent IA
265 40. Vâlcea Fârtat Aurel Director
266 Tanasie Dumitru Emilian Şef serviciu
267 Costache Ion Consilier IA
268 Duta Mircea Sebastian Şef birou
269 Boboc Elena Consilier IA
270 Constantin Constantin Subinginer IA
271 41. Vrancea Mocanu Dan-Adrian Director
272 Rosca Grigore Şef serviciu
273 Cervenschi Elena Şef serviciu
274 Paunescu Tatiana Consilier IA
275 Caldarescu Culita Consilier IA
276 Partene Ionel Consilier IA
277 Guritoiu Vasile Consilier IA
278 Caia Virgiliu Florin Subinginer IA
279 Sandu Nicolaie Consilier IA
280 Balan Georgian Consilier IA
281 Chirila Gheorghe Şef birou

_____*) Director unitate de administrare. ANEXA Nr. 2LEGITIMAŢIE SPECIALĂ*) de identificare a specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare_____*) Modelul legitimaţiei speciale este reprodus în facsimil. model -

ANEXA Nr. 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Unitatea centrală/Filiala ........ ........ ............... Adresa: ........ ................ ........ ............. PROCES-VERBAL de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare model - Încheiat în ziua ............ luna ........ .......... anul ......... ora ........... locul ........ ............. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ .............., având calitatea de agent constatator şi funcţia de ........ ........ ........ (numele şi prenumele) în cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Unitatea centrală/Filiala ........ ................ ........, împuternicit să constat contravenţii şi să aplic sancţiuni în domeniul îmbunătăţirilor funciare prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2014, având legitimaţia seria ...... nr. ........ din data de ........ ........ ............, în urma controlului efectuat la ........ ........ .............. am constatat:*) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........______*) Se descriu contravenţia, articolul de lege încălcat şi împrejurările în care a fost săvârşită contravenţia. Fapta/Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii conform art. 83 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează potrivit art. 83 alin. (2) şi, după caz, alin. (3) din acelaşi act normativ. Fapta/Faptele a fost/au fost constatată/constatate în ziua de ............. ora ......... locul ........ ........ ........ şi se sancţionează cu ........ ........ ........., conform ........ ........ ............ . De săvârşirea faptei/faptelor se face/fac vinovat/vinovaţi contravenientul/contravenienţii: A. ........ ........., în calitate de persoana juridică, cu sediul în ................, cod fiscal .......... nr. J................/........ cod unic de înregistrare (CUI) nr. ........., reprezentată prin ..............., funcţia .............., legitimaţia seria ........ nr. ........., eliberată de ............. la data ..............; B. ........ ........, în calitate de persoana fizică, cu domiciliul în .............., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ........., eliberat/eliberată de ............. la data de .........., C.N.P. ........ ................, având ocupaţia ........ ........ .............. la ........ ........ ......... . Alte menţiuni: Obiecţiuni ale contravenientului/contravenienţilor: ........ ................ ................ ................ ................ ............ S-au constatat următoarele fapte şi s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu: ........ ................ ................ ................ .......... Contravenientul/Contravenienţii nu este/nu sunt de faţă/refuză/nu poate/nu pot să semneze procesul-verbal. Amenda se achită integral în contul nr. ........ ................ ................ ........ .............., în termen de 15 zile de la comunicare. O copie de pe dovada plăţii, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, astfel: Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Unitatea centrală/Filiala ........ ........ ........., adresa ........ ................ ........ ..............., nr. fax ........ .......... . Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării ori, după caz, a comunicării acestuia la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat contravenientului/prin poştă cu aviz de primire. Agent constatator - Specialist împuternicit cu constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 83 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ........ ................ .......... (semnătura) Contravenient, ........ ........ ............ (semnătura) La încheierea prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor a fost de faţă ........ ........ ........, în calitate de martor, domiciliat în ..............., str. ............ nr. ......, judeţul ..........., legitimat cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........, eliberat/eliberată de .......... la data de .............., C.N.P. ........ ............ . Data ........ ............... Semnătura martorului ........ ........ ............... Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ........ ................ ................ .............. Agent constatator - Specialist împuternicit cu constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 83 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

........ ................ ............. (semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 340/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 340 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu