Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9055 din 4 octombrie 2006

pentru stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2006

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 851 din 17 octombrie 2006Având în vedere:

-   prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) şi ale art. 60 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   prevederile art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.  1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru anul 2006, calificativele acordate în urma evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc pe baza notei finale, după cum urmează:

a)  între 1,00-1,50 - nesatisfăcător;

b)  între 1,51-2,50 - satisfăcător;

c)  între 2,51-3,50 - bine;

d) între 3,51-5,00 - foarte bine.

Art. 2. - Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Jozsef Birtalan

ANEXĂ*)

CRITERII   DE   PERFORMANŢA

pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006

I. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie

Nr. Crt.

Criterii de performanţă

Definirea criteriului       pentru funcţionarii publici din clasa I

Definirea criteriului        pentru funcţionarii publici din clasa II

Definirea criteriului pentru funcţionarii publici din clasa III

1.

Adaptabilitate

Capacitatea de a îndeplini activităţile pe   care   la   presupune   realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice,    a    atribuţiilor    delegate, precum     şi    a    activităţilor    sau lucrărilor cu caracter neplanificat.

Capacitatea de a îndeplini activităţile pe    care  le    presupune    realizarea atribuţiilor   corespunzătoare   funcţiei publice,     a     atribuţiilor     delegate, capacitatea de a desfăşura activităţi într-un context reglementat.

Capacitatea de a îndeplini activităţile pe care ia presupune realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice, a atribuţiilor delegate, capacitatea de a desfăşura activităţi într-un context reglementat.

2.

Asumarea responsabilităţilor

Capacitatea de a accepta erorile sau, după    caz,    deficienţele    propriei activităţi,   de   a   răspunde   pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repeta.

Capacitatea de a accepta erorile sau, după     caz,     deficienţele     propriei activităţi,    de    a    răspunde    pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şt de a nu le mai repeta.

Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repeta.

3.

Capacitatea de a rezolva problemele

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau     dificultăţile     intervenite    în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscului.

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau     dificultăţile      intervenite     în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor   adecvate   de   rezolvare   şi asumarea riscului.

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin solicitarea soluţiilor adecvate de rezolvare.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

4.

Capacitatea de implementare

Capacitatea de  a pune  eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse        pentru        desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor.

Capacitatea   de   a   pune   eficient   în practică  soluţiile  proprii   şi  pe  cele dispuse          pentru          desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor.

Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor.

5.

Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite

Angajament         in          realizarea obiectivelor; dorinţa permanentă de perfecţionare       profesională,       de îmbunătăţire   a   activităţii   curente; aptitudinea de a pune în  practică cunoştinţele         şi         deprinderile dobândite.

Angajament în realizarea obiectivelor; dorinţa permanentă de  perfecţionare profesională,     de     îmbunătăţire     a activităţii   curente;   aptitudinea  de  a pune    în    practică   cunoştinţele    şi deprinderile dobândit.

Angajament în realizarea obiectivelor; dorinţa permanentă de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a activităţii curente; aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobândite.

6.

Capacitatea de analiză şi sinteză

Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de    a    valorifica    constantele    şi elementele    noi,    de  a  selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat.

Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de     a     valorifica     constantele     şi elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat.

7.

Creativitate şi spirit de iniţiativă

Atitudine   activă   în   soluţionarea problemelor          şi           realizarea obiectivelor    prin     crearea    unor moduri  alternative de  rezolvare a problemelor      curente;      atitudine pozitivă      faţă      de      idei      noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşurate.

Atitudine     activă     în     soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine  pozitivă  faţă de  idei  noi; inventivitate în  găsirea unor căi  de optimizare a activităţii desfăşurate.

Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; spirit inventiv.

8.

Capacitatea de planificare si de a acţiona strategic

Capacitatea     de     a     previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri    şi    consecinţele    acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi, pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu.

Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a organiza timpul propriu, pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu.

Capacitatea de a organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu.

9.

Capacitatea de a comunica

Aptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbal.

Aptitudinea de a transmite şi recepta cu  uşurinţă  informaţiile,  în  scris  şi verbal.

Aptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbal.

10.

Capacitatea de a lucra independent

Capacitatea de a desfăşura activităţi pentru   îndeplinirea   atribuţiilor   de serviciu fără a solicita coordonare, cu    excepţia    cazurilor    în    care activităţile    implică    luarea    unor decizii   care   depăşesc   limitele   de competenţă.

11.

Capacitatea de a lucra în echipă

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Capacitatea   de   a   se   integra  într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia.

12.

Competenţa în redactare

Capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect  vocabularul   şi  de  a  folosi limbajul   corespunzător  exigenţelor care     trebuie      să     caracterizeze documentele elaborat.

Capacitatea de a se exprima în scris fluent,  clar  şi   concis,   de   a   utiliza corect   vocabularul   şi   de   a   folosi limbajul    corespunzător    exigenţelor care      trebuie      să      caracterizeze documentele elaborat.

Capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate.

13.

Capacitatea de consiliere

Capacitatea    de    a    oferi    sprijin informaţional,      cu      argumentare solidă, justificată  corespunzător  şi prezentată  în  mod  adecvat  atunci când este solicitat.

14.

Capacitatea de îndrumare

Capacitatea  de  a  oferi   informaţia adecvată desfăşurării unei anumite activităţi   şi  de  a  oferi   sprijin  în valorificarea acesteia.

Capacitatea   de   a   oferi   informaţia adecvată   desfăşurării   unei   anumite activităţi   şi   de   a   oferi   sprijin   în valorificarea acesteia.

15.

Abilităţi în utilizarea calculatoarelor ţi a altor echipamente informatice

Aptitudinea        de        a        utiliza calculatoarele,      folosind      tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament   de   birou:    copiatoare, faxuri, proiectoare.

Aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea    de    a    utiliza    sisteme specifice   postului,   abilitatea   de   a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare.

Aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare.

16.

Respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţiei

Cunoaşterea şi aplicarea consecventă a regulamentelor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini favorabile.

Cunoaşterea şi aplicarea consecventă a regulamentelor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini favorabile.

Cunoaşterea şi aplicarea consecventă a regulamentelor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei

17.

Conduita în timpul serviciului

Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici.

Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici.

Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici.

II. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de conducere

Nr. Crt.

Criterii de performanţă

Definirea criteriului

1.

Capacitatea de a organiza

Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul funcţionarului public.

2.

Capacitatea de a conduce

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a transpune în practică şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi administra activitatea unei echipe formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor.

3.

Capacitatea de coordonare

Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia.

4.

Capacitatea de control

Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.

5.

Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate

Capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare şi a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta ţi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor.

6.

Competenţa decizională

Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse.

7.

Capacitatea de a delega

Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse.

8.

Abilităţi în gestionarea resurselor umane

Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare.

9.

Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului

Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia.

10.

Competenţa în gestionarea resurselor locale

Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate.

11.

Abilităţi în domeniul instruirii

Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a forma propuneri privind tematica şi formele concrete de realizare a instruirii.

12.

Abilităţi de mediere şi negociere

Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama de poziţiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de a desfăşura interviuri.

13.

Obiectivitate în apreciere

Corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în evaluarea personalului din subordine şi în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate.

14.

Criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, prevăzute la pct.I.I, I.2,I.3,I.6, I.7,I.8,I.9, I.10,I.11,I.13,I.14, I.15,I.16,I.17 se aplică şi la evaluarea performanţelor funcţionarilor publici de conducere.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 9055/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 9055 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 9055/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu