E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 90 din 13 octombrie 2004

privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar de stat in unitatile de taiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animala

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 999 din 29 octombrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 215/2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
    pe baza Referatului de aprobare nr. 52.598 din 14 octombrie 2004,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar de stat in unitatile de taiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animala, prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba unitatile in care se asigura personal sanitar veterinar de stat pentru desfasurarea activitatii de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba tarifele pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat in unitatile de taiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animala, prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Orice prevedere contrara prezentului ordin se abroga.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii lui.

           p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
                       si pentru Siguranta Alimentelor,
                            Gabriel Vasile Dragan

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar de stat in unitatile de taiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele instructiuni stabilesc cadrul organizatoric in care, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, personalul sanitar veterinar de stat isi desfasoara activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat in unitatile care taie animale, inclusiv pasari, colecteaza, prelucreaza, proceseaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala.
    Art. 2
    In sensul prezentelor instructiuni, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) personal sanitar veterinar de stat - medicii veterinari de libera practica imputerniciti si personalul mediu ajutator contractant, angajat in conditiile legii cu contract individual de munca pe perioada determinata, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, in unitatile care taie animale, inclusiv pasari, colecteaza, prelucreaza, proceseaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala;
    b) asistenta sanitara veterinara de stat - activitatea de supraveghere pe care o asigura personalul sanitar veterinar de stat in unitatile prevazute la art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004;
    c) inspectie si control sanitar veterinar de stat - totalitatea investigatiilor efectuate de personalul sanitar veterinar de stat la animalele destinate taierii, la produsele de origine animala in timpul obtinerii, prelucrarii, depozitarii si valorificarii lor, precum si la alte produse si materii prime supuse controlului sanitar veterinar;
    d) unitati - unitatile care taie animale, inclusiv pasari, colecteaza, prelucreaza, proceseaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
    e) tarife - valoarea operatiunilor, stabilita in echivalent euro, care se realizeaza in exercitarea activitatii de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat in unitati si care se vireaza lunar de catre acestea in contul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la cursul oficial al zilei in care se efectueaza plata.
    Art. 3
    Unitatile in care personalul sanitar veterinar de stat isi desfasoara activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat sunt cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 4
    (1) Tarifele pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Tarifele pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat, desfasurata in zilele nelucratoare si in cele de sarbatoare legala, se majoreaza conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 5
    Functionarea unitatilor cuprinse in anexa nr. 2 este permisa numai daca au asigurate asistenta, inspectia si controlul sanitar veterinar de stat, in conditiile legii.
    Art. 6
    Asistenta, inspectia si controlul sanitar veterinar de stat se asigura pe baza contractului incheiat in acest scop intre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor si unitate.

    CAP. 2

    SECTIUNEA 1
    Obligatiile directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

    Art. 7
    Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, identifica unitatile in care este necesara asigurarea asistentei, a inspectiei si a controlului sanitar veterinar de stat.
    Art. 8
    Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, inscrie intr-un registru special unitatile nominalizate, cu toate datele de identificare.
    Art. 9
    (1) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, stabileste numarul de personal sanitar veterinar de stat necesar fiecarei unitati, in functie de specificul activitatii acesteia, de capacitatea de productie, de fluxul tehnologic si de sistemul de organizare.
    (2) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, desemneaza circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in a carei subordine directa se desfasoara activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat a personalului sanitar veterinar de stat si numeste medicul veterinar sef de circumscriptie. Medicul veterinar sef de circumscriptie intocmeste prezenta pentru personalul sanitar veterinar de stat din subordine, vizeaza documentul justificativ intocmit de medicul veterinar de stat din unitate si il depune la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, concomitent cu raportul de activitate lunar.
    Art. 10
    (1) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, incheie, in conditiile legii, contract cu unitatile identificate si inregistrate, pentru plata activitatii de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat, asigura personalul sanitar veterinar de stat necesar si incaseaza lunar sumele reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate, calculata in baza tarifelor prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Sumele rezultate, virate de catre unitati in contul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt evidentiate distinct in contabilitate si constituie pentru acestea fonduri extrabugetare care se utilizeaza conform legii.
    (3) In limita sumelor incasate potrivit prevederilor prezentului ordin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot angaja, pe perioada determinata, personal de specialitate si auxiliar, inclusiv pentru laboratorul sanitar veterinar de stat.
    (4) In functie de capacitatea si de specificul de activitate ale unitatii, prezenta permanenta a personalului sanitar veterinar in unitatile precizate in anexa nr. 2 se dispune de catre directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 11
    (1) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, angajeaza personal sanitar veterinar de stat, in conditiile legii, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, cu norma intreaga sau partiala, dupa caz.
    (2) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot angaja, potrivit legii, si personal de specialitate pensionat, numai in conditiile in care nu se asigura o norma intreaga pentru personalul sanitar veterinar de stat si atunci cand conditiile o impun.
    Art. 12
    In primele 3 zile lucratoare ale lunii curente, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, inainteaza unitatilor documentele de plata pentru activitatea depusa in luna precedenta; sumele se stabilesc pe baza documentului justificativ intocmit si semnat de medicul veterinar de stat din unitate si de reprezentantul legal al unitatii si vizat de catre medicul veterinar sef al circumscriptiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in a carui subordine directa isi desfasoara activitatea.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatiile unitatilor

    Art. 13
    Unitatile, persoane fizice si/sau juridice, incheie cu directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, contracte pentru asigurarea si finantarea asistentei, inspectiei si controlului sanitar veterinar de stat.
    Art. 14
    In interesul desfasurarii corespunzatoare a activitatii unitatii, al prevenirii perioadelor neproductive, pentru asigurarea numarului necesar de personal sanitar veterinar de stat si pentru diminuarea costurilor ocazionate de inspectia si de controlul sanitar veterinar de stat, unitatile inainteaza directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, saptamanal, programul de activitate pentru saptamana urmatoare.
    Art. 15
    Pentru buna desfasurare si exercitare a activitatii de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat, in conformitate cu prevederile legale, unitatile asigura permanent conditii optime pe intregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilitati pentru pastrarea sigiliilor si documentelor sanitare veterinare in conditii de securitate, echipament de lucru si de protectie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutator si altele asemenea.
    Art. 16
    (1) Unitatile vireaza in contul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele calculate de aceasta pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfasurata de personalul sanitar veterinar de stat in luna precedenta, in termen de 3 zile de la data primirii documentelor de plata.
    (2) In ultima zi a lunii medicul veterinar de stat din unitate intocmeste si inainteaza medicului veterinar sef de circumscriptie spre avizare documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfasurata de personalul sanitar veterinar de stat existent in unitate, pentru luna expirata, si care constituie actul oficial in baza caruia directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmeste formalitatile de plata.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatiile personalului sanitar veterinar de stat

    Art. 17
    Personalul sanitar veterinar de stat este subordonat tehnic si administrativ directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin medicul veterinar sef de circumscriptie sanitara veterinara, si are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) desfasurarea activitatii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, precum si ale dispozitiilor, instructiunilor si oricaror alte reglementari legale;
    b) respectarea prevederilor contractului semnat cu directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
    c) intocmirea si inaintarea la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, prin medicul veterinar sef de circumscriptie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, la termenele si in conditiile stabilite de aceasta, a situatiilor si documentelor solicitate, precum si a celor prevazute de reglementarile in vigoare;
    d) pastrarea confidentialitatii activitatii desfasurate in unitate, in raport cu persoanele fizice.
    Art. 18
    In exercitarea atributiilor de serviciu medicii veterinari de stat contractanti emit documente sanitare veterinare oficiale pentru certificare, intocmesc acte de prelevare a probelor, sechestru si confiscare.
    Art. 19
    Personalul sanitar veterinar de stat contractant poarta intreaga raspundere pentru activitatea prestata, deciziile stabilite, documentele si situatiile intocmite.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Refuzul unitatii de a semna cu directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, contractul pentru asigurarea si finantarea asistentei, inspectiei si controlului sanitar veterinar de stat sau neplata la timp a sumelor stabilite conform prevederilor legale, precum si neasigurarea conditiilor necesare desfasurarii optime a activitatii sanitare veterinare oficiale conduc la retragerea personalului sanitar veterinar de stat din unitate si la pierderea dreptului de functionare a acesteia pana la intrarea in legalitate.
    Art. 21
    Nu este permisa rambursarea directa sau indirecta a tarifelor pentru asigurarea asistentei, inspectiei si controlului sanitar veterinar de stat.
    Art. 22
    (1) In cazul in care unitatea nu vireaza directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, suma de bani necesara pentru plata personalului sanitar veterinar de stat, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor actioneaza unitatea in instanta pentru obligarea la plata sumelor datorate.
    (2) Pana la solutionarea litigiului in instanta unitatea nu mai beneficiaza de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat, motiv pentru care isi pierde dreptul de functionare.
    Art. 23
    Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezentele instructiuni conduce la aplicarea sanctiunilor legale.

    ANEXA 2

                              UNITATILE
in care se asigura personal sanitar veterinar de stat pentru desfasurarea activitatii de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat

    1. Unitati pentru taierea mamiferelor si pasarilor
    2. Unitati independente de transare a carnii
    3. Unitati independente de transare/prelucrare a carnii (fabrici de produse din carne, inclusiv ateliere pentru preparate din carne)
    4. Unitati independente de prelucrare a membranelor naturale
    5. Depozite/antrepozite frigorifice si/sau depozite alimentare
    6. Antrepozite frigorifice cu sala de transare
    7. Unitati de procesare a laptelui/produselor lactate
    8. Unitati de procesare a produselor din pescuit, molustelor, gasteropodelor, batracienilor
    9. Unitati de procesare a oualor/produselor din oua
    10. Unitati de comercializare cu sectii de transare a carnii si/sau de prelucrare a produselor de origine animala
    11. Hala de desfacere a produselor de origine animala
    12. Combinat de carne.

    ANEXA 3

                               TARIFELE
pentru activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat in unitatile de taiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animala

________________________________________________________________________________
               Specificatie                            Tariful
________________________________________________________________________________
I. a) carne de bovine si bubaline adulte    3 euro/animal
      carne de bovine si bubaline tineret   1,5 euro/animal
   _____________________________________________________________________________
   b) carne de solipede si ecvidee          3 euro/animal
   - controlul trichinelozei                inclusa in activitatea de asistenta
   _____________________________________________________________________________
   c) carne de porcine                      0,8 euro/animal
   - controlul trichinelozei                inclusa in activitatea de asistenta
   _____________________________________________________________________________
   d) carne de ovine si caprine
   - tineret < 18 kg                        0,2 euro/animal
   - animale > 18 kg                        0,3 euro/animal
   _____________________________________________________________________________
   e) carne de pasare                       0,01 euro/animal
   _____________________________________________________________________________
   f) carne de vanat mic in pene si vanat   0,03 euro/animal
      mic in blana
   _____________________________________________________________________________
   g) carne de vanat mare in blana
   - mistret                                1,3 euro/animal
   - examinare pentru trichina              conform prevederilor legale in
                                            vigoare
   - rumegator (cerb, caprior etc.)         4,4 euro/animal
________________________________________________________________________________
II.*) transarea si/sau prelucrarea carnii   3 euro/tona carne si/sau alte
      in unitati independente               materii prime de origine animala
                                            receptionate
________________________________________________________________________________
III. unitati independente de prelucrare a   3 euro/tona produs materie prima de
     membranelor naturale                   origine animala receptionat
________________________________________________________________________________
IV. depozite/antrepozite frigorifice        2 euro/tona produs de origine
                                            animala receptionat
    depozite alimentare                     2 euro/tona produs de origine
                                            animala receptionat/10.000 oua
                                            receptionate
________________________________________________________________________________
V. antrepozite frigorifice cu sala de       2 euro/tona produs de origine
   transare                                 animala receptionat pentru
                                            depozitare si 3 euro/tona materie
                                            prima de origine animala introdusa
                                            la transare
________________________________________________________________________________
VI. unitati de prelucrare a                 0,05 euro/hl lapte crud receptionat
    laptelui/produselor lactate             1,5 euro/tona alte materii prime de
                                            origine animala receptionate
________________________________________________________________________________
VII. unitati de prelucrare a produselor     1,5 euro/tona produs receptionat
     din pescuit, a molustelor,
     gasteropodelor si batracienilor
________________________________________________________________________________
VIII. unitati de prelucrare a               3 euro/10.000 oua/tona produs
      oualor/produselor din oua             receptionat
________________________________________________________________________________
IX. unitati de comercializare, incluzand    2 euro/tona produs de origine
    si activitatea de depozitare, transare  animala depozitat
    a carnii si/sau de prelucrare a         3 euro/tona produs finit rezultat
    produselor de origine animala           din transare si/sau din prelucrare
________________________________________________________________________________
X. hala de desfacere a produselor de        2 euro/tona produs/10.000 oua
   origine animala                          receptionate
________________________________________________________________________________
    *) Daca operatiunile de transare si/sau de prelucrare se efectueaza in unitatile in care s-a obtinut carnea (unitati pentru taierea mamiferelor si pasarilor), la tarifele prevazute la pct. I se adauga 0,5 euro/tona carne intrata la transare si/sau la prelucrare. Daca in unitatile cu abatorizare se receptioneaza pentru transare si/sau prelucrare carne din alte surse decat abatorizarea proprie, pentru aceasta carne se percep tarifele precizate la pct. II.

    NOTA:
    a) Sumele care se incaseaza de la unitatile care prelucreaza lapte si peste se calculeaza in functie de volumul productiei realizate, tinandu-se cont de tariful stabilit pentru fiecare categorie de unitate.
    b) Tariful pentru unitatile care taie animale si pasari, precum si pentru cele care prelucreaza alte produse de origine animala nu poate fi mai mic de 150 euro/luna si nu poate depasi 5.000 euro/luna.
    c) Pentru abatoarele de pasari se aplica numai tariful prevazut la pct. I lit. e).
    d) Produsele de origine animala depozitate in depozite integrate in unitatile producatoare, in alte depozite autorizate apartinand aceleiasi unitati, aflate in aceeasi localitate sau in alte localitati, precum si produsele de origine animala livrate de unitatea producatoare altei unitati in baza unui contract de franciza si produsele de origine animala livrate de unitatea producatoare altei unitati in care structura actionariatului este aceeasi nu se tarifeaza.
    e) In unitatile de taiere de capacitate mica si care nu detin echipa proprie pentru efectuarea examenului trichineloscopic, acesta se efectueaza de catre personalul sanitar veterinar de stat, fiind inclus in activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfasurata in unitate.
    f) In unitatile de comercializare care desfasoara si activitatea de depozitare, de transare a carnii si/sau de prelucrare a produselor de origine animala, pentru produsele depozitate intrate la transare sau prelucrare se percepe numai tariful de 3 euro/tona produs finit rezultat din transare si/sau din prelucrare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 90/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 90 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 90/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu